Croaticum bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393169
  Matovac, Darko ;
  Glagoli kretanja i prefiks po- u hrvatskom / Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42 (2018), 62 ; str. 205-219. http://dx.doi.org/10.17234/Croatica.42.13
  Elektronička verzija (Hrčak) | Elektronička verzija (Repozitorij FF-a)
  edit
 2. 393173
  Matovac, Darko ;
  O ambipozicijama (ili o takozvanim poslijelozima) u hrvatskome jeziku / Visnyk of Lviv University, Series Philology, 69 (2018) ; str. 54-65. http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9296
  edit
 3. 379017
  Matovac, Darko ;
  Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku / Jezikoslovlje, 18 (2017), 2 ; str. 197-226.
  WOS:000436548900002
  edit
 4. 379018
  Udier, Sanda Lucija ; Matovac, Darko ;
  In which order should verbal prefixation in Croatian as L2 be taught? / Vestnik za tuje jezike / Journal for Foreign Languages, 9 (2017), 1 ; str. 173-189.
  edit
 5. 365564
  Matovac, Darko ; Udier, Sanda Lucija ;
  Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / Jezikoslovlje, 17 (2016), 3 ; str. 495-518.
  http://hrcak.srce.hr/170671
  WOS:000413068900001
  Scopus ID:2-s2.0-85006410123
  edit
 6. 366245
  Matovac, Darko ; Aleksa Varga, Melita ;
  Kroatische Sprichwörter im Test / PROVERBIUM : YEARBOOK OF INTERNATIONAL PROVERB SCHOLARSHIP. Burlington, VT : University of Vermont, 2016, 33 (2016) ; str. 1-28.
  edit
 7. 366252
  Matovac, Darko ; Belaj, Branimir ;
  On article-like use of indefinite determiners jedan and neki in Croatian and other Slavic languages / Suvremena lingvistika , 41 (2015), 79 ; str. 1-20.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84937569005
  edit
 8. 336096
  Matovac, Darko ;
  The semantics of the prepostion po in Croatian language / Croatica et Slavica Iadertina 10 (2014), 1
  edit
 9. 336099
  Matovac, Darko ; Aleksa Varga, Melita ;
  Humour Production and Appreciation of Croatian Speaking Individuals on the Example of Anti- Proverbs / Eruditio-Educatio 3 (2014), 9;
  edit
 10. 393163
  Matovac, Darko ;
  Kognitivnolingvistički pristup poučavanju prijedloga / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 17 (2014) ; str. 5-32.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 336097
  Matovac, Darko ;
  Stare hrvatske gramatike na internetu / Croatica et Slavica Iadertina, 10 (2014), 2;
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393179
  Matovac, Darko ; Udier, Sanda Lucija ;
  Efficiency of teaching verbal prefixation in Croatian as L2 by means of the cognitive linguistic approach / Language in Research and Teaching: Proceeding from the CALS Conference 2016. Berlin : Peter Lang, 2018, str. 85-98. http://dx.doi.org/10.3726/b11738
  edit
 2. 366156
  Matovac, Darko ;
  Značenjski opis glagolskog prefiksa s- u hrvatskom jeziku / Dimenzije značenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola - Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., (2015) 165-188.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 369417
  Matovac, Darko ;
  Prijedlozi u hrvatskome jeziku : značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016.[i. e. 2017.]. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531693257.
  edit

Uredništva

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 400491
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Matovac, Darko ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 4. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531758208.
  edit

Prijevodi

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44