Katedra za skandinavistiku, Odsjek za anglistiku bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 389632
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context / 2019inTRAlinea. Online translation journal, (2019).
  http://www.intralinea.org/
  edit
 2. 393536
  Tomić, Janica ;
  Modernitet i vernakularnost u amaterskim filmovima Oktavijana Miletića / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LXI (2017), 3-4 (157-332) ; str. 287-309.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294581
  edit
 3. 375626
  Tomić, Janica ;
  Filmologija Siegfrieda Kracauera / 2016Hrvatski filmski ljetopis, God. 22 (2016), br. 86-87 ; str. 111-136.
  NE
  edit
 4. 375995
  Tomić, Janica ;
  Mrežna naracija / Hrvatski filmski ljetopis, 22 (2016), 88 ; str. 79-100.
  NE
  edit
 5. 335160
  Tomić, Janica ;
  "Tablo" i filmska slika Roya Anderssona / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 127 (2) (2014), str. 104-110.
  WOS:000342034400013
  Scopus ID:2-s2.0-84912528422
  edit
 6. 319843
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on distance dynamics : Testing the literal translation hypothesis / 2013Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events / Guest-edited by Maureen Ehrensberger-Dow, Birgitta Englund Dimitrova, Séverine Hubscher-Davidson and Ulf Norberg . Kent : Kent State University, 2013. (Special issue of Translation and Interpreting Studies 8:2 (2013)), str. 233-252.
  [Naziv skupa: Translation and Interpreting Studies : The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association / ed. Brian James Baer.]
  edit
 7. 309517
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3 / Across Languages and Cultures, 12 (2011), 2 ; str. 213-234.
  http://www.akademiai.com/content/q515607315146014/
  edit
 8. 308951
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Što je što u aspektologiji / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 10 (2010.), str. 125-143.
  http://hrcak.srce.hr/68592
  edit
 9. 319126
  Novoselec, Zvonimir ; ;
  Lupati glavom o zid : definiranje frazema i frazemi s komponentom glava u hrvatskom jeziku i njihovi ekvivalenti u engleskom i švedskom / Strani jezici. Zagreb : Odjel za strane jezike HFD, 2009., 38 (2009), str. 145-158.
  edit
 10. 308009
  Tomić, Janica ; ;
  Carverovci, altmanovci, ''prljavi'' i "sudoperski'' realisti i još pokoji realizam suvremene skandinavske proze / Književna smotra, 152 (2009), 2 ; str. 85-93.
  edit
 11. 308741
  Novak Milić, Jasna ; Barbaroša-Šikić, Mirela ;
  Različiti sustavi ocjenjivanja i usporedne ljestvice / Lahor - Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani, 2 (2008), str. 198-210.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54983
  edit
 12. 307297
  Tomić, Janica ;
  Počeci i zlatno doba švedske kinematografije: otkrivanje autonomije / Hrvatski filmski ljetopis, 53 (2008), str. 41-53.
  edit
 13. 307976
  Tomić, Janica ; ;
  Kolektivne traume i strip: Maus, Palestine, Persepolis.. / RE: časopis za umjetnost i kulturu, 14 (2008), str. 170-178.
  edit
 14. 306789
  Antunović, Goranka ;
  Švedski u švengleskom - still going strong: Prilog proučavanju jezičnih dodira na primjeru anglicizama u švedskom / Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 446 (1992), str. 207-257.
  Elektronička verzija (Digitalna zbirka HAZU)
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379860
  Tomić, Janica ;
  Pogled ispod oboda / Filmonaut, / (2017), 17/18 ; str. 13-18.
  edit
 2. 365696
  Tomić, Janica ;
  Živa slika - film / 2015Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost, 59/60 (2015) ; str. 64-73.
  edit
 3. 365697
  Tomić, Janica ;
  "Turist" i filmski pasoš Rubena Östlunda / 2015Filmonaut, 12/13 (2015) ; str. 121-127.
  edit
 4. 306827
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  HIDIS _Prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku / Lahor, Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1. (2006.), str. 111-127.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317944
  Novak Milić, Jasna ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Glagolski vid u inojezičnome hrvatskome – izazov na mnogim razinama / U: Peti Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija. Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013., str. 47-60.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" (11.-13.5.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 319149
  Parizoska, Jelena ; Novoselec, Zvonimir ;
  Idiom variation and grammaticalization : a case study / Language as Information: Proceedings from the CALS Conference 2012 / Anita Peti-Stantic ; Mateusz-Milan Stanojevic (Editors). Peter Lang, 2013.
  edit
 3. 317914
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda / U: Pon, L. – V. Karabalić – S. Cimer (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a. Osijek : HDPL, 2012, str. 199-214.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 4. 317943
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Verbal aspect in SLA – Much More than (just) Grammar / U: Akbarov, A., Cook, V. (ur.). Conteporary foreign language education: Linking theory into practice. Sarajevo : International Burch University, 2012, str. 327-334.
  [Naziv skupa: 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12) (4.-6.5.2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://eprints.ibu.edu.ba/874/
  edit
 5. 315070
  Antunović, Goranka ;
  Croatian Translators' Take on Swedish Collocations and Idioms / U: Nenonen, M. - Niemi, S. (ur.). Collocations and Idioms 1, Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu, Finska : Joensuun yliopisto - University of Joensuu, 2007, str. 27-40.
  [Naziv skupa: Collocations and Idioms 1: The First Nordic Conference on Syntactic Freezes (19-20. svibnja 2006. ; Joensuu, Finska)]
  edit
 6. 315199
  Novak Milić, Jasna ; Antunović, Goranka ;
  Phrasal Verb Competence in Croatian Learners of Swedish / U: Nenonen, Marja ; Niemi, Sinikka (ur.). Collocations and Idioms 1 : Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu : Joensuu University Press, 2007, str. 243-256.
  [Naziv skupa: First Nordic Conference on Syntactic Freezes : Collocations and Idioms 1 (19-20.05. 2006 ; Joensuu, Finska)]
  edit
 7. 314804
  Antunović, Goranka ;
  Translation Theory -- A Gateway to Comprehending Culture / U: Čok, Lucija (ur.). Bližina drugosti - The Close Otherness. Koper, Slovenija : Založba Annales, 2006, str. 175-185.
  [Naziv skupa: Poti do medkulturne sporazumevalne zmožnosti (16-18. lipanj 2005. ; Koper, Slovenija)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 319954
  Antunović, Goranka ; ;
  25 godina znanstvenih skupova i 35 godina djelatnosti HDPL-a : prevođenje i znanost o prevođenju / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - 25. međunarodni skup HDPL-a (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 315505
  Antunović, Goranka ;
  Švedski kao jezik EU - neka pitanja jezične politike i prakse / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost - Sažeci Language Policy and Language Reality - Abstracts. Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2007
  [Naziv skupa: Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality (24-26. svibnja 2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315960
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Word Classes in Children's Definitions / U: Navracsics, Judit (ur.). 11th Summer School of Psycholinguistics. Veszprem : Pannon Eguetem nyomdajaban, 2009, str. 15-15.
  [Naziv skupa: 11th Summer School of Psycholinguistics (24-27. svibnja 2009. ; Balatonalmadi, Mađarska)]
  edit
 2. 316044
  Antunović, Goranka ; ;
  Norme bez forme : utvrđivanje normi usmenog prevođenja u hrvatskom kontekstu / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija (ur.). XXII. međunarodni znanstveni skup Lingvistika javne komunikacije : knjižica sažetaka = Linguistics of public communication : book of abstracts. Zagreb : Filozofski fakultet ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2008, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Lingvistika javne komunikacije (22 ; 2008) (22.-24. 05.2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 315738
  Novak Milić, Jasna ; Cvikić, Lidija ; Jelaska, Zrinka ;
  Importance of intercultural education and competence in learning small languages / AILA 2008 Multilinguism: Challenges and Opportunities, Abstracts. Essen. Njemačka : 2008, str. 117-117.
  [Naziv skupa: AILA 2008 Multilinguaism: Challenges and Opportunities (24.-29.08.2008. ; Essen, Njemačka)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389630
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  Redaktura strojnih prijevoda – susret ljudskog i umjetnog uma / 2018JEZIK I UM. XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a. Rijeka, Hrvatska, 03–05.05.2018. . , 2018, str. 100-100.
  http://www.hdpl.hr/upload/1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c.pdf | http://hdpl.hdpl.hr/conference
  edit
 2. 379208
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context / 2017Teaching Translation and Interpreting / (eds.) Paulina Pietrzak ; Michal Kornacki. Skup: Lodz, Poljska, 15.-16.09.2017. . Lodz : University of Lodz, 2017, str. 30-30.
  edit
 3. 365679
  Antunović, Goranka ;
  Švedski subjekti u hrvatskom ruhu / 2016Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a. : Srednja Europa / Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016, str. 7-7.
  http://http://hdpl.hdpl.hr/abstracts
  edit
 4. 365681
  Antunović, Goranka ;
  Što čovjek/se može zaključiti analizom prijevodnih ekvivalenata švedskoga man? / 2015Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja //Applied linguistic research and methodology, XXIX. međunarodni znanstveni skup // 29th international conference. : Srednja Europa, HDPL, 2015, str. 27-27.
  http://issuu.com/ja66/docs/metodologija_i_primjena_lingvisti__
  edit
 5. 335530
  Tomić, Janica ;
  After the Retrospective: Bergman's Winter Light / U: Department of English, Zagreb University (ur.). English Studies as Archive and as Prospecting. Zagreb : Department of English, Zagreb University, 2014, str. 104-105.
  [Naziv skupa: English Studies as Archive and as Prospecting (Zagreb, Croatia ; Zagreb, Croatia)]
  edit
 6. 319852
  Antunović, Goranka ; ;
  Prevoditeljeve želje i obaveze prema sociolekatski markiranom izvorniku U: eds. Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb : HDPL - Srednja Europa, 2013., str..
  [Naziv skupa: XXVII. međunarodni znanstveni skup "Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću" (18-20.04, 2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 7. 317913
  Antunović, Goranka ;
  Jezična i kulturna informativnost švedskoga lagom i njegovih hrvatskih ekvivalenata / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija / Language as Information XXVI. međunarodni znanstveni skup HDPL, Knjiga sažetaka / Book of Abstracts. Zagreb : HDPL/CALS, Srednja Europa, 2012, str. 16-18.
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija / Language as Information (11-13.05.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 317945
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Swedish phrasal verbs and their aspectuality in comparison to Croatian verbal aspect / 11th International Conference of Nordic and General Linguistics. Freiburg : 2012.
  [Naziv skupa: 11th International Conference of Nordic and General Linguistics (18.-20.4.2012. ; Freiburg, Njemačka)]
  edit
 9. 317712
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Udaljenost sukcesivnih prijevodnih rješenja od formalnog korespondenta / U: Karabalić, V. ; Aleksa Varga, M. ; Pon, L. (ur.). Knjižica sažetaka: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - 25. međunarodni znanstveni skup HDPL. Osijek : HDPL / Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011, str. 18-18.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 10. 317730
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga - knjiga sažetaka. Zagreb : 2011.
  [Naziv skupa: 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (8. i 9. srpnja 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 317719
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on self-monitoring in translation processes / Abstracts: Text-Process-Text. Stockholm : 2011
  [Naziv skupa: Text-Process-Text: Questions in Process Oriented Research on Translation and Interpreting (17-19.10.2011. ; Stockholm, Švedska)]
  http://www2.tolk.su.se/tpt2011/abstracts_text_process_text.pdf
  edit
 12. 316689
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3 / Translation Studies : Moving In - Moving On : Programme and Abstracts. 2009
  [Naziv skupa: Translation Studies : Moving In - Moving On (10-12. 12. 2009 ; Joensuu, Finska)]
  edit
 13. 316209
  Tomić, Janica ; ;
  From The Wire to Swedish Socio-crime: police procedural’ s ‘ ’ realism’ ’ and ‘ ’ social criticism’ ’ /
  [Naziv skupa: 'Genre, Ideology and Culture in the Cinema' XIII Sercia conference, XIII Culture and power conference (18. - 20. rujna 2008. ; Jaca, Španjolska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 365682
  Antunović, Goranka ; Gizdavčić-Plohl, Irena ;
  Legal Translator Training at Croatian Universities – between Wishes and Reality / 2015Professionalization vs. Deprofessionalization: Building Standards for Legal Translators and Interpreters. , 2015, str. 11-11.
  http://www.eulita.eu/sites/default/files/Opatija-book%20of%20abstracts.pdf
  edit
 2. 317946
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Iz mnogih aspekata o aspektnosti / 5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Zagreb : Croaticum, 2012.
  [Naziv skupa: 5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) (5.-6.7.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318271
  Tomić, Janica ; ;
  Time Networks: Memory in Network Narrative Films / U: Lukić, Marko et al. (ur.). The Politics of Memory (Re-Thinking Humanities and Social Sciences 2012). Zadar : Zadar UP, 2012, str. 104-104.
  [Naziv skupa: The Politics of Memory (Re-Thinking Humanities and Social Sciences 2012) (6-9 Sep 2012 ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 4. 316392
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Od gramatike do govorništva / 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH). Zagreb : Filozofski fakultet U Zagrebu, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 2009., str. 14-14.
  [Naziv skupa: 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (3.-4.7.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 379278
  Novoselec, Zvonimir ;
  Cultural Models and Motivation of Idioms with the Component 'Heart' in Croatian / U: editor Ruslan Mitkov (ur.). Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2017 Conference proceedings / Ruslan Mitkov (edt.). Cham : Springer, 2017. (Lecture Notes in Computer Science book series, vol 10596), pp 337-347.
  edit
 2. 310395
  Tomić, Janica ;
  Pogledi na sjever: hrvatski putopisci u Skandinaviji 1930ih / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015
  [Naziv skupa: Glimpses of the North]
  edit
 3. 319341
  Novoselec, Zvonimir ; Parizoska, Jelena ;
  A corpus-based study of similes and cognate adjectival forms in English, Swedish and Croatian / U: Pamies, Antonio ; Pazos Bretaña, José Manuel ; Luque Nadal, Lucía (ur.). Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-based Approaches. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2012, str. 101-110.
  edit
 4. 319134
  Parizoska, Jelena ; Novoselec, Zvonimir ;
  Predodžbena shema SPREMNIKA u frazeologiji : prvi i drugi plan / Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu / urednici Mario Brdar... [et al.].. Zagreb : Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2010.
  edit
 5. 310362
  Novak Milić, Jasna ;
  Švedski dvočlani glagoli / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015
  [Naziv skupa: Glimpses of the North]
  edit
 6. 339815
  Novoselec, Zvonimir ;
  Neka obilježja poredbenih frazema u švedskom jeziku / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015
  [Naziv skupa: Glimpses of the North]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365711
  Cvikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ; Aladrović Slovaček, Katarina ;
  The role of formal language instruction in maintenance of heritage language: The case of the Croatian language / 2016Advances in Understanding Multilingualism: A Global Perspective. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016 (Warschauer Studien zur Germanistik und sur Angewandten Linguistik), str. 43-59.
  edit
 2. 365716
  Novak Milić, Jasna ;
  European language policies and foreign language education – Example of Croatia / 2016Global Language Policies and Local Educational Practices and Cultures. Blue Mounds, Wisconsin, USA : Deep University Press, 2016, str. 18-32.
  edit
 3. 365626
  Pavlović, Nataša ; Antunović, Goranka ;
  The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis / 2015U: edited by Maureen Ehrensberger-Dow, Birgitta Englund Dimitrova, Séverine Hubscher-Davidson, Ulf Norberg. (ur.). Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events /. Amsterdam : John Benjamins, 2015 (Benjamins Current Topics; Vol. 77), str. 85-103.
  edit
 4. 335335
  Antunović, Goranka ;
  Ekonom i v.d. s kravatom – hrvatsko-švedski lažni prijatelji / Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb : Srednja Europa, 2015, str. 189-206.
  edit
 5. 335536
  Cvikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ;
  Pripremljenost budućih nastavnika za međukulturne izazove u nastavi hrvatskoga kao nasljednoga i drugoga jezika / U: Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.) (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Srednja Europa, 2014, str. 145-162.
  [Naziv skupa: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, 28. međunarodni znanstveni skup HDPL-a (25-27.04.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 313056
  Tomić, Janica ; ;
  Nätverksberättande i samtida film och litteratur / U: Nyström, Esbjörn, Stokstad, Ingunn i Kangur, Katrin (ur.). Litteratur och film: Samband och samspel ur skandinaviskt perspektiv. Tartu : Tartu University Press, 2011 (Nordistica Tartuensia (ISSN 1406-6149) , tom 19), str. 145-158.
  edit
 7. 312457
  Tomić, Janica ; ;
  From The Wire to Swedish Socio-Crime: Police Procedural and Social Criticism / U: Azcona, María del Mar i Deleyto, Celestino (ur.). Generic Attractions, New Essays on Film Genre Criticism. Paris : Michel Houdiard, 2010, str. 247-259.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 336334
  Novak-Milić, Jasna ;
  Hrvatska svakidašnjica / . - .U: Udier, Sanda Lucija (ur.). Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture. Zagreb : Filozofski fakultet, 2014.
  edit
 2. 313105
  Novak Milić, Jasna ; ;
  Međukulturalna komunikacijska kompetencija i inojezični hrvatski u okruženju hrvatske škole / U: Češi, Marijana ; Cvikić, Lidija, Milović, Sanja (ur.). Inojezični učenik u okruženju hrvatskoga jezika. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2012, str. 61-66.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 310452
  Tomić, Janica ;
  "Moderan prodor (dan. det moderne gennembrud)", "Devedesetaši (šved. nittiotalisterna)", "Radnička književnost (šved. proletärlitteratur, arbetarförfattarna)", "Gotizam (šved. göticism)", "Gotski savez (šved. Götiska förbundet)" / Leksikon književno-kulturnog nazivlja (natuknice), (2012).
  edit
 2. 310453
  Tomić, Janica ;
  "Mrežna naracija", "panorama", "optičko nesvjesno (njem. Optisch-Unbewussten)", "fotografičnost (Kracauer)", "putopisni film/emisija", "rani nijemi film", "film atrakcije", "primitivni stil", "primitivni film" / Filmski enciklopedijski rječnik (natuknice), (2011).
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379858
  Tomić, Janica ;
  Zaljev luđaka (Ma Loute) / Filmonaut, / (2017), 16 ; str. 140-141.
  edit
 2. 379862
  Tomić, Janica ;
  Sve što dolazi (L'Avenir) / Filmonaut, / (2017), 16 ; str. 132-133.
  edit
 3. 365698
  Tomić, Janica ;
  Noviji naslovi klasične teorije / 2015Hrvatski filmski ljetopis, 81 (2015) (2015) ; str. 131-134.
  edit
 4. 319117
  Novoselec, Zvonimir ; ;
  Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik Dalibora Vrgoča i Željke Fink Arsovski / Suvremena lingvistika. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2008, str. 128-134.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39745
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 365533
  Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka ;
  Preface / 2015Language Varieties Between Norms and Attitudes: South Slavic Perspectives. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2015, str. 7-12.
  edit
 2. 310560
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ;
  HIDIS : prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku : [osvrt] / Lahor (Zagreb. 2006) , 1(2006), 1 ; str. 111-127 .
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16739
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 271721
  Nyström, Esbjörn ; [red, aut]Stokstad, Ingunn ; [red]Kangur, Katrin ; [red]
  Litteratur och film : samband och samspel ur skandinaviskt perspektiv / Tartu : University press, 2011. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789949199303. ISSN: 1406-6149.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 357677
  Fink-Arsovski, Željka ; Le Calvé Ivičević, Evaine ; Sarić, Daliborka ; Soares, Sofia Campos ; Lončar, Ivana ; Rouco Chao, Carolina ; Malinar, Smiljka ; Zergollern-Miletić, Lovorka ; Lučić, Radovan ; Bierich, Alexander ; Barčot, Branka ; Novoselec, Zvonimir ; Bredenkamp, Christine ;
  Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2016
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 393503
  Novak Milić, Jasna ; Bošnjak, Marija ;
  Peti međunarodni znanstveni skup "Hrvatski kao drugi i strani jezik" - V. HIDIS / . - .hrvatski i engleski
  http://bib.irb.hr/datoteka/750841.HIDIS_2014_Knjiga_sazetaka.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 389631
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  The impact of time pressure and source text access in post-editing of neural MT / 2018Translation research - translator training. Budimpešta, Mađarska, 24-26.05.2018. . , 2018, str. ---.
  edit
 2. 318272
  Tomić, Janica ; ;
  East of Modernity: Silent Croatian City Films /
  [Naziv skupa: Urban Mediations (European Network for Cinema and Media Studies 2010.) (24.-27. lipanj 2010. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 3. 316216
  Tomić, Janica ; ;
  Locating intermedial links with non-filmic network narratives /
  [Naziv skupa: NECS 2009 conference: „ Locating Media“ (25. – 28. lipnja, 2009. ; Lund, Švedska)]
  http://www.necs-initiative.org/
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 389629
  Antunović, Goranka ; Pavlović, Nataša ;
  Poželjne kvalifikacije i kompetencije nastavnika prevođenja: rezultati anketnog istraživanja / 2018Translating Europe Workshop. Training the trainers: What's hot and what's not. Zagreb, Hrvatska, 16.04.2018.. , 2018, str. ---.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 339770
  Antunović, Goranka ; [edt, aut]
  Glimpses of the North : discovering Scandinavia and Scandinavian studies / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - IX, 209 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963217.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 346925
  Peti-Stantic, Anita ; [edt]Stanojevic, Mateusz-Milan ; [edt]Antunović, Goranka ; [edt]
  Language varieties between norms and attitudes : South Slavic perspectives : proceedings from the 2013 CALS conference / Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2015. - 235 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783631662564.
  edit
 2. 326294
  Peti-Stantić, Anita ; [edt , aui]Stanojević, Mateusz Milan ; [edt , aui]Antunović, Goranka ; [edt , aui]
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku / Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2014. - VII, 260 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537963101 .
  edit

Prijevodi

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 359569
  Ohlsson, Kristina ; Profeta, Sara [trl] ;
  Tratinčice / Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 448 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533038971 .
  edit
 2. 370038
  Roslund, Anders ; Profeta, Sara [trl] ; Thunberg, Stefan ;
  Medvjeđi ples / Zagreb : Znanje, 2015. - 657 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533431253 : .
  edit
 3. 290820
  Kallentoft, Mons ; Profeta, Sara [trl] ;
  Zima samoća obred zlo / Zagreb : arsIRIS, 2011. - 414 str. ; 22 cm. ISBN: 97895356498778.
  edit

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44