Knjižnica bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393820
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Hrvatsko-rumunjske kulturne veze na stranicama književnih časopisa u vrijeme NDH 1941. – 1945. / Romanoslavica. Bucurest, Editura universitatii din Bucureşti, 2016., 52 (2016), 2 ; str. 83-98. http://dx.doi.org/
  edit
 2. 365901
  Pikić, Aleksandra ;
  Knjižnična podrška studentskom učenju i istraživanju : ocjena kvalitete hrvatskih visokoškolskih knjižnica u postupku reakreditacije visokih učilišta / 2016Libellarium : journal for the research of writing, books, and cultural heritage institutions, 9(2016), 1. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v9i1.287
  Digitalna verzija.
  edit
 3. 365978
  Pisk, Silvija ;
  Moslavačka utvrda Garićgrad / Zbornik Moslavine. Kutina : Muzej Moslavine, 15 (2016); str. 4-15.
  edit
 4. 368039
  Hebrang Grgić, Ivana ; Mučnjak, Dorja ;
  Social networking phenomenon and its use in libraries / Croatian Journal of Education, 17 (2015), 1 ; str. 217-241. http://dx.doi.org/10.15516/cje.v17i1.789
  http://hrcak.srce.hr/137849
  WOS:000355068000010
  Scopus ID:2-s2.0-84928112446
  edit
 5. 365974
  Pisk, Silvija ;
  Plemstvo Križevačke županije i pavlini samostana Blažene Djevice Marije na Gariću : izabrani primjeri / Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. Križevci : Povijesno društvo Križevci, 17 (2015) 1; str. 105-112. .
  Članak na Hrčku
  edit
 6. 336001
  Čović, Berislav ; Marinčić, Mile ;
  Doprinos Projekta svjetski ethos međureligijskom dijalogu - interdisciplinarni pristup / Logos: časopis za filozofiju i religiju, 2 (2014), 1 ; 47-66.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379270
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Iz povijesti Hrvatske revije / Hrvatska revija, 15 (2015), 1 ; str. 68-79.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 365695
  Čović, Berislav ; Marinčić, Mile ;
  Društvena odgovornost za zdravo društvo u kontekstu promišljanja Küngova projekta svjetski etos / Filozofska istraživanja, 36 (2016), 3; str. 473-491.
  WOS:000403289400006
  Scopus ID:2-s2.0-85018509373
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393481
  Klemar Bubić, Blaženka ; Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Odraz izdavačke i znanstvene produkcije fakulteta u fondu visokoškolske knjižnice: Zbirka periodike u Knjižnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 21 (2018) ; str. 339-343.
  edit
 2. 378798
  Klemar Bubić, Blaženka ; Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Austrijska knjižnica na filozofskom fakultetu u Zagrebu / Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60 (2017), 1 ; str. 205-220.

  Scopus ID:2-s2.0-85035123571
  edit
 3. 367313
  Čović, Berislav ;
  Recepcija misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta u Hrvatskoj – preliminarni izvidi / Filozofska istraživanja, 35 (2015), 4 ; str. 699-703.
  http://http://hrcak.srce.hr/filozofska-istrazivanja
  WOS:000379718800010
  Scopus ID:2-s2.0-84978870571
  edit
 4. 366848
  Roić, Sanja ; Mišetić, Marijana ; Raos, Nevia ;
  Majda Mešiček (1927.-2011.) / 2015Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 58 (2015), 1-2 ; str. 483-484.
  edit
 5. 309902
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Bunjevački časopis Klasje naših ravni u očuvanju hrvatskog identiteta / Riječ : časopis za slavensku filologiju, god.12 br.3(2006) (2006), 3 ; str. 143-156.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379027
  Barbarić, Ana ; Pikić, Aleksandra ;
  LGBTIQ osobe - vidljivi ili nevidljivi korisnici hrvatskih knjižnica? / 17. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017, str. 59-69.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393480
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu: studija primjera Camilla Lucerna / Međunarodni znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu". Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018, str. 227-245.
  edit
 2. 395904
  Nikšić Rebihić, Edina ; Novosel, Višnja ;
  Implikacije skrivenog kurikuluma / Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. Sarajevo : Odsjek za pedagogiju Filozofski fakultet u Sarajevu, 2018., 350-359 str..
  [Naziv skupa: Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju: zbornik radova. 2. međunarodna znanstveno-stručna koneferencija]
  http://ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/ped/Zbormik-radova-2018.pdf
  edit
 3. 380090
  Mučnjak, Dorja ;
  Specijalisti i univerzalisti - analiza oglasa za posao u visokoškolskim knjižnicama / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017, str. 323-332.
  edit
 4. 365863
  Batarelo Kokić, Ivana ; Novosel, Višnja ; Kurz, Terri ;
  Student teachers' perceptions of an inclusive future / U: editors Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Tolga Çakmak. (ur.). Information literacy : key to an inclusive society : 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised selected papers. Springer International Publishing, 2016. (Communications in Computer and Information Science ; 676), Str. 3-11.
  http://www.springer.com/la/book/9783319521619

  Scopus ID:2-s2.0-85012118523
  edit
 5. 365867
  Novosel, Višnja ;
  Prisutnost visokoškolskih knjižnica u Hrvatskoj na Facebooku : stanje i mogućnosti daljnjega razvoja / U: uredila Breza Šalamon-Cindori. (ur.). Umreženi : društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015., Str. 30-35.
  edit
 6. 370238
  Batarelo Kokić, Ivana ; Novosel, Višnja ;
  The Ball is in Your Court: Information Literacy Self-efficacy and Information Literacy Competence Relation / 2014Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Cham, Švicarska : Springer International Publishing, 2014 (Communications in Computer and Information Science), str. 512-520.
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14136-7_54
  WOS:000377252400054
  edit
 7. 318251
  Hebrang Grgić, Ivana ; Mučnjak, Dorja ;
  Croatian and Irish public libraries on Facebook / U: Katsirikou, Anthi (ur.). Qualitative and quantitative methods in libraries: electronic journal. International Association for Development of the Information Society, 2012, str. 267-275.
  [Naziv skupa: Qualitative and quantitative methods in libraries: QQML2012 (22.-25.5.2012. ; Limerick, Irska)]
  http://www.qqml.net/December_2012_issue.html
  edit
 8. 317924
  Mučnjak, Dorja ; Hebrang Grgić, Ivana ;
  Libraries and librarians on Facebook : professional vs. personal involvment / U: Kommers, Piet ; Isaias, Pedro ; Bessis, Nik (ur.). Proceedings of the IADIS international conference : Web Based Communities and Social Media 2012 : Colaborative technologies 2012. Lisbon : International Association for Development of the Information Society, 2012, str. 160-164.
  [Naziv skupa: IADIS international conference : Web Based Communities and Social Media 2012 : Colaborative technologies 2012 (19.-21.07.2012. ; Lisabon, Portugal)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 365923
  Krajna, Tamara ; Matković Mikulčić, Katica ; Mišetić, Marijana ; Raos, Nevia ;
  Librarian and professional ethics in Croatia / 2016Libraries V4 in the Decoy of Digital Age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Brno : The Moravian Library in Brno, 2016, str. 455-476.
  edit
 2. 379274
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Značaj i uloga pokretanja časopisa Klasje naših ravni (Subotica, 1935. - Zagreb, 1944.) / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb, Subotica : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 371-383.
  edit
 3. 336058
  Salopek, Željka ;
  The survey of manuscript collections on the internet / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 . Zagreb : Ex libris, 2014., Str. 323-333.
  edit
 4. 318125
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Kako sačuvati zbirku periodike Knjižnice filozofskog fakulteta u Zagrebu? / U: Krajna, Tamara (ur.). 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013
  [Naziv skupa: 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (11.05. - 14.05.2011 ; Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391710
  Mučnjak, Dorja ; Hebrang Grgić, Ivana ; Šimunović, Marija ; Holcer, Dunja ; Mašina, Dina ;
  Društveni mediji : komunikacija prema javnosti / 43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva : Uloga i mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 : zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2018, str. 33-33.
  [Naziv skupa: Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva (43 ; 2018 ; Opatija)]
  edit
 2. 317854
  Hebrang Grgić, Ivana ; Mučnjak, Dorja ;
  Usage of Facebook in public libraries' promotion : the cases of Ireland and Croatia / U: Katsirikou, Anthi (ur.). Book of abstracts : qualitative and quantitative methods in libraries : QQML 2012. Limerick : 2012, str. 227-227.
  [Naziv skupa: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2012 (22-25.05.2012. ; Limerick, Irska)]
  edit
 3. 318007
  Hebrang Grgić, Ivana ; Mučnjak, Dorja ;
  Hrvatske narodne knjižnice i njihovi korisnici na Facebooku / U: Holcer, Dunja (ur.). Knjižnice: ukorak s promjenama: zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012, str. 40-40.
  [Naziv skupa: 38. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva (26.-28.9.2012. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365962
  Gračanin, Hrvoje ; Pisk, Silvija ;
  Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 345-366. .
  edit
 2. 335485
  Pisk, Silvija ;
  Mittelalterliche Burgen in Kroatien zwischen dem akademischen und den populär-wissenschaftlichen Zugang: auserwählte Beispiele / U: Katarina Predovnik (ur.). The Castle as Social Space (Castrum Bene 12). Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 247-255.
  http://bib.irb.hr/datoteka/716122.CB12_PISK_2.pdf
  edit
 3. 336335
  Pisk, Silvija ;
  Violence against the Paulines in Late Medieval Slavonia / U: Kotecki, Radoslav ; Maciejewski, Jacek (ur.). Ecclesia et Violentia : Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2014, str. 41-53.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313145
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Zvonimirova zavjernica / U: Tuđman, Miroslav (ur.). Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008 (Biblioteka Spomenice, knj. 1), str. 231-240.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393783
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Nikolić, Davor [edt.] ; Rudan Kapec, Evelina [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ;
  Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983 - 2018. / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018, str. 29-42.
  edit
 2. 313147
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Bibliografija radova Stjepana Damjanovića : u povodu 65. obljetnice života i 40. obljetnice rada / U: Šikić, Anita (ur.). Bibliografija Stjepana Damjanovića. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011., str. 28-79.
  edit
 3. 313146
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Paro, Nedjeljka ;
  Odabrana bibliografija Josipa Bratulića : (1960-2009.) / sastavile Nedjeljka Paro, Dubravka Luić Vudrag ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. / U: Dukić, Davor Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 511-558.
  edit
 4. 313144
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Matična služba u visokoškolskim knjižnicama / U: Martek, Alisa Pilaš, Irena (ur.). Iskorak prema novome knjižničnom sustavu Voyager : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008, str. 221-226.
  edit
 5. 313143
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Periodika Filozofskoga fakulteta / U: Blažević, Dorica (ur.). Zbornik referata Skupni katalog serijskih publikacija u Republici Hrvatskoj. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1999., str. 105-109.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 366970
  Kulaš, Vanja ; Kulaš, Vanja ;
  Život je truba / Hrvatski filmski ljetopis, 85, (2016), str. 153-156.
  edit
 2. 366971
  Kulaš, Vanja ; Kulaš, Vanja ;
  Rasprskavanje / Hrvatski filmski ljetopis, 86-87, (2016), str. 253-256.
  edit
 3. 366966
  Kulaš, Vanja ; Kulaš, Vanja ;
  Zagreb Cappuccino / Hrvatski filmski ljetopis, 81, (2015), str. .
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 378779
  Klemar Bubić, Blaženka ;
  Bibliografie der Zeitschrift "Zagreber Germanistische Beiträge": 25 Jahre (1992–2016) / Zagreber germanistische Beiträge : Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft, 26(1) 2017; str. 329-382.
  edit
 2. 309903
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Paro, Nedjeljka ; Matičević, Ivica ;
  Bibliografija Matičinih izdanja 1963.-1992. / Kolo : časopis Matice hrvatske, V (1995), 1-4 (1995) ; str. 235-463.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365980
  Pisk, Silvija ;
  Kroatische mittelalterliche Burgen in den historischen Quellen: ausgewählte Beispiele / (Castrum Bene 13) . Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  edit
 2. 365998
  Pisk, Silvija ;
  Pauline monasteries in Medieval Croatia : monastic wealth sources / Proceedings from the International Conference Monastic Life, Art and Technology in 11th-16th centuries, Alba Iulia, Romania, 16th-18th October, 2014., str. .
  edit
 3. 366001
  Pisk, Silvija ;
  Historical castle studies : case study : the Castle Garićgrad in the region of Moslavina, Croatia / Zbornik radova s Treće medievističke znanstvene radionice u Rijeci, 16. 10. 2015., str. .
  edit
 4. 366002
  Pisk, Silvija ;
  Gjuro Szabo i Moslavina / Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti: Gjuro Szabo (1875. – 1943.), Zagreb, 15. – 16. listopada 2015., str. .
  edit
 5. 366004
  Pisk, Silvija ;
  Befestigungen auf dem Grundbesitz Moslavina / (Castrum Bene 14). Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str..
  edit
 6. 366005
  Pisk, Silvija ;
  Majka Božja Garićka / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Sakralizacija prostora i sveta mjesta, Zagreb, 2., 3. lipanj 2016., str..
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 384672
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Hrvatska revija (1928.-1945.) i hrvatski kulturni identitet / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018. - 374 str. : graf. prilozi ; 24 cm. ISBN: 9789531693356.
  edit
 2. 365921
  Pisk, Silvija ;
  Pustinjaci podno Garić planine : Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti / Zagreb : Leykam international, 2017. - 331 str. ; ilustr. u bojama : 21 cm. ISBN: 9789533400419.
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 391595

  Citiranje u digitalnom okruženju : priručnik / Zagreb : Carnet, 2018. - 62 str.
  929838.Prirucnik_Citiranje-u-digitalnom-okruzenju.pdf
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 350347
  Pikić, Aleksandra ; Horvat, Aleksandra [ths] ; Kufrin, Krešimir [ths] ;
  Kvaliteta knjižnične usluge u visokoškolskoj knjižnici iz korisničke perspektive : doktorska disertacija / Zagreb, 2015
  Rad u Repozitoriju
  edit
 2. 330510
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Grbić, Jadranka [ths] ;
  Časopis Hrvatska revija (1928. - 1945.) kao prostor promicanja hrvatskog kulturnog identiteta : doktorski rad / Zagreb, 2014
  Rad u Repozitoriju
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 378893
  Kurz, Stephan ; Klemar Bubić, Blaženka ; Lacko Vidulić, Svjetlan ;
  Bücherschätze der Bibliothek der Philosophischen Fakultät: Wiener Moderne um 1900 /
  https://www.dropbox.com/s/wnh7nsccabs3hdw/Plakat-Katalog-njem-hr.pdf?dl=0
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 246783
  Jurković, Miljenko ; [com, aut]Baletić, Bojan ; [pht]
  Knjižnica Filozofskog fakulteta : 2009. / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2009. - 79 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 20 x 28 cm. ISBN: 9789531753326.
  edit

3.12 Izložba

 1. 379793
  Klemar Bubić, Blaženka ; Kurz, Stephan ; Lacko Vidulić, Svjetlan ;
  Bücherschätze der Bibliothek der Philosophischen Fakultät: Wiener Moderne um 1900/
  https://www.dropbox.com/s/wnh7nsccabs3hdw/Plakat-Katalog-njem-hr.pdf?dl=0
  edit
 2. 366978
  Klemar Bubić, Blaženka ; Kulaš, Vanja ; Mučnjak, Dorja ;
  Anatomija jedne knjižnice : ostavštine i legati /
  http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/dogadjanja/anatomija
  edit
 3. 366980
  Klemar Bubić, Blaženka ; Petković, Siniša ;
  Austrijske knjižnice u inozemstvu = Österreich-Bibliotheken im Ausland /
  https://drive.google.com/file/d/0BxAsm9zZNcvqOUxBdlA4OHkxX2M/view
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379839
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu - studija primjera Camille Lucerne / XXV. Međunarodni znastveni skup: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj
  http://deutsche-gemeinschaft.eu/
  edit

Uredništva

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 321220
  Barbarić, Ana ; [edt]Mučnjak, Dorja ; [edt]
  Slobodan pristup informacijama : 12. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 2012.] : zbornik radova / Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. - XVI, 152 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536001927.
  edit

Prijevodi

1.04 Stručni članak

 1. 366974
  Besse, Maria Graciete ; Kulaš, Vanja [trl] ;
  Clarice Lispector i nomadska kreativnost / Književna smotra , 48 (2016), 3(181) ; str. 59-65.
  http://hrcak.srce.hr/171009

  Scopus ID:2-s2.0-85014911800
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 378783
  Didak Pir ; Rezar, Vladimir [trl] ; Zubović, Ninoslav [trl] ; Matović, Petra [trl] ; Žugić, Anamarija [trl] ; Salopek, Željka [trl] ; Parat, Josip [trl] ; Blažević, Zrinka [trl] ; Lučin, Bratislav [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Demo, Šime [trl] ; Novaković, Darko [trl] ; Špoljarić, Luka [trl] ; Bagarić, Jadranka [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Tvrtković, Tamara [trl] ;
  Didak Pir, Izbor iz djela. Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. (2017), 4 ; str. 59-172.
  edit

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44