Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju bibliografija

Godine:                                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393699
  Čapo, Jasna ; Kelemen, Petra ;
  Mixing Ethnic and Non-ethnic Economic Strategies: Migrant Entrepreneurs in Zagreb / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 55 (2018), 2 ; str. 29-56. http://dx.doi.org/10.15176/vol55no202
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311795
  edit
 2. 390365
  Galjer, Jasna ; Lončar, Sanja ; Rubić, Tihana ;
  Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) / Andragoški glasnik : Glasilo Hrvatskog andragoškog društva, 22 (2018), 1 ; str. 17-26.
  Sažetak
  edit
 3. 394278
  Petrović Leš, Tihana ;
  Intelektualni krug Milovana Gavazzija: dopisivanje s kolegama iz Slovenije na primjeru prepiske s Angelosom Bašem od 1960. do 1973. godine (Prijevod) / Studia ethnologica Croatica, 30(2018), 1 ; str. 95-119.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=313327
  edit
 4. 393823
  Rajković Iveta, Marijeta ; Babić, Dragutin ;
  Poljaci u Hrvatskoj: od pripadnika ‘stare’ nacionalne manjine do suvremenih migranata / Studia ethnologica Croatica, 30 (2018), 1 ; str. 169-202. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.30.8
  https://hrcak.srce.hr/214375
  edit
 5. 394274
  Rubić, Tihana ;
  Prakse i naracije (o) starosti u Zagrebu / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 55(2018), 2 ; str. 7-27.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311794
  edit
 6. 388569
  Belaj, Marijana ; Šantek, Goran Pavel ;
  Sacred places and religious practices among Croatian spiritual seekers: a Medjugorje case study / Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 46 (2017), 1/2 suppl. ; str. 57-79. http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2017460405
  http://bib.irb.hr/datoteka/932175.6725-16805-1-SM.pdf | https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/6725

  Scopus ID:Scopus
  edit
 7. 378765
  Careva, Kristina ; Lisac, Rene ; Pletenac, Tomislav ; Vukić, Jana ;
  Akupunktura grada kao participativni alat za revitalizaciju javnog prostora / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 25 (2017), 2 [54] ; str. 190-199.
  http://hrcak.srce.hr/prostor
  WOS:000423467100002
  Scopus ID:2-s2.0-85040992691
  edit
 8. 379024
  Čapo, Jasna ; Kelemen, Petra ;
  Zagreb očima međunarodnih migranata: Značenja, potencijali i (re)skaliranja grada / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 251-277. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.29.9
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282690
  WOS:000425617500011
  Scopus ID:2-s2.0-85044994967
  edit
 9. 379623
  Ilić, Kristina ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Cultures of memory, landscapes of forgetting : the case study of the Partisan memorial cemetery in Mostar / Studia ethnologica Croatica , 29 (2017); str. 73-101.
  Puni tekst
  WOS:000425617500005
  Scopus ID:2-s2.0-85045003548
  edit
 10. 388639
  Komar, Tibor ;
  Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore / Hrvatski iseljenički zbornik, 2018 (2017), 1 ; str. 208-225.
  edit
 11. 380108
  Petrović Leš, Tihana ;
  Danica Brössler u Dubrovniku : rilozi za povijest dokolice i turizma / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, (2017), 47, 40 ; str. 180-197.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000426040400007
  Scopus ID:2-s2.0-85039869637
  edit
 12. 379604
  Rajković Iveta, Marijeta ; Geci, Rina ;
  Albanski zlatari i pekari s Kosova u Zagrebu: Migracije i etničko poduzetništvo / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 279-330. http://dx.doi.org/17234/SEC.29.10
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282696
  WOS:000425617500013
  Scopus ID:2-s2.0-85044998081
  edit
 13. 388657
  Rajković Iveta, Marijeta ; Horvatin, Tea ;
  Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Irsku s posebnim osvrtom na mlade iz Slavonije / Migracijske i etničke teme, 33 (2017), 3 ; str. 247-274. http://dx.doi.org/10.11567/met.33.3.1
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=292572 | https://hrcak.srce.hr/198697
  edit
 14. 379613
  Šantek, Goran Pavel ; Tregoures, Loic ;
  A comparison of two fan initiatives in Croatia: Zajedno za Dinamo (Together for Dinamo) and Naš Hajduk (Our Hajduk) / Soccer and Society, 18 (2017) ; str. 1-12. http://dx.doi.org/10.1080/14660970.2017.1333679
  Puni tekst
  edit
 15. 367319
  Belaj, Juraj ; Belaj, Marijana ;
  Prstenasti broš s natpisom iz templarske Gore – prijedlog dekodiranja / Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 33 (2016), 1 ; str. 247-270.
  http://bib.irb.hr/datoteka/851742.PIAZ_33_2016_247_270_belaj__belaj.pdf | http://hrcak.srce.hr/171068
  WOS:000412140600008
  Scopus ID:2-s2.0-85006856382
  edit
 16. 366575
  Černelić, Milana ;
  The Role of Ritual Traditional Clothing among Bunjevci Croats in Serbia in the Revitalisation of Annual Customs and Rituals / Folklore: Electronic Journal of Folklore / Edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: FB and Media Group of LM, 2016, vol. 66; 4(2016), str. 59-78.
  http://www.folklore.ee/folklore/vol66/cernelic.pdf
  WOS:000392366100004
  Scopus ID:2-s2.0-85007332437
  edit
 17. 366748
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the zadruga (extended family) of the Croatian subethnic group of Bunjevci / Acta Ethnographica Hungarica : An International Journal of Ethnography, Vol. 61 No.2(2016) ; str. 443-468.
  http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/022.2016.61.2.12
  edit
 18. 375736
  Grbić, Jadranka ;
  Povijesna, etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Rumunjskoj / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 71-81.
  https://drive.google.com/open?id=0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM
  edit
 19. 366563
  Jurković, Rahela ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  "Okus doma" : integracija azilanata protkana transnacionalnim procesima i promicanjem kulinarskih tradicija / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016), 1 ; str. 147-178. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.28.7
  http://hrcak.srce.hr/171874
  WOS:000437792400008 ; WOS:000437792400009
  Scopus ID:2-s2.0-85011299954
  edit
 20. 366181
  Komar, Tibor ;
  Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore / 2016Glasnik Etnografskog instituta SANU, 64 (2016), 2 ; str. 257-272. http://dx.doi.org/10.2298/GEI1602257K
  edit
 21. 366196
  Petrović, Duško ;
  Humanitarian Power - Rough Care / ČKZ - Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XLIV (2016), 264.
  http://www.ckz.si/novice/11-publikacije/106-264-stevilka-ckz-balkanska-migracijska-pot-od-upora-na-mejah-do-striptiza-humanizma
  edit
 22. 369893
  Pletenac, Tomislav ;
  Accidental Celebrity? Constructing of Fame in Post-War Croatia / 2016Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 45 (2016), 1 ; str. 31-46. http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2016450103
  http://bib.irb.hr/datoteka/805865.4814-12787-2-PB.pdf | http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4814/4427
  edit
 23. 393819
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ženski aspekti iseljeništva:od bijele udovice do samostalne migrantice / Hrvatski iseljenički zbornik, 8 (2016) ; str. 183-200.
  edit
 24. 365380
  Šantek, Goran Pavel ; Vukušić, Dino ;
  ’Ovo je Dinamo!’ – Fenomen Futsal Dinama kao alternativnog navijačkog kluba / 2016Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU, 64 (2016), 2 ; str. 289-302. http://dx.doi.org/DOI: 10.2298/GEI1602291S
  edit
 25. 366038
  Škokić, Tea ; Potkonjak, Sanja ;
  "Working Class Gone to Heaven": From Working Class to Middle Class and Back / 2016Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 53 (2016), 1 ; str. 117-132. http://dx.doi.org/10.15176/vol53no106

  Scopus ID:2-s2.0-84978647684
  edit
 26. 366360
  Belaj, Juraj ; Belaj, Marijana ; Kelemen, Petra ; Sirovica, Filomena ;
  Politicising St. Martin and Constructing Heritage: A Case Study of a Small Town in Croatia / 2015Folklore: Electronic Journal of Folklore, 60 (2015), 1 ; str. 73-92. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2015.60.heritage
  http://bib.irb.hr/datoteka/760235.Belaj_Belaj_Kelemen_Sirovica-1.pdf | http://www.folklore.ee/folklore/vol60/ | http://www.folklore.ee/folklore/vol60/

  Scopus ID:2-s2.0-84928138027
  edit
 27. 366509
  Gadže, Paula ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Okusi i mirisi Hrvatske u Argentini / 2015Hrvatski iseljenički zbornik ..., 1 (2015) ; str. 151-170.
  http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnistvo/hrvatski-iseljenicki-zbornik
  edit
 28. 366393
  Grbić, Jadranka ;
  Bugarski vrtlari: refleksije o povijesti urbanog vrtlarenja u Hrvatskoj / Studia ethnologica Croatica, 27 (2015) ; str. 71-104.
  WOS:000437786200002
  edit
 29. 366185
  Komar, Tibor ;
  Identitet i/kroz sport: antropološki pristup istraživanju dijaspore / 2015Studia ethnologica Croatica, 27 (2015), 1 ; str. 393-414. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.27.10
  http://bib.irb.hr/datoteka/804851.10_Komar.pdf | http://hrcak.srce.hr/150867
  WOS:000437786200010
  Scopus ID:2-s2.0-85018348641
  edit
 30. 366085
  Oroz, Tomislav ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Dva lica spomenika: Politike i prakse korištenja Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici / Studia ethnologica Croatica, 27 (2015), 1 ; str. 131-156, 157-187. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.27.4
  WOS:000437786200004
  Scopus ID:2-s2.0-85018352843
  edit
 31. 366040
  Potkonjak, Sanja ; Škokić, Tea ;
  Retro-Utopia. On the Idea of Work and Progress in Post-Socialist Croatia / 2015Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, 18 (2015) ; str. 369-384.
  edit
 32. 366558
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Women and Migrations in Croatia From Marginal Subjects – “White Widows” – to Contemporary Migrants into the EU / 2015Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, 18 (2015) ; str. 67-84. http://dx.doi.org/http://www.hsozkult.de/journal/id/zeitschriftenausgaben-9671
  edit
 33. 365389
  Šantek, Goran Pavel ;
  Religioznost i spremnost na pomirenje. Antropološki pogled / 2015Glasnik Etnografskog instituta SANU, 63 (2015), 2 ; str. 265-279. http://dx.doi.org/10.2298/GEI1502265S
  edit
 34. 335097
  Belaj, Marijana ;
  "Место, где Бог по‑особому прикоснулся к земле": интернациональность и интеркультурность Междугорья / State, Religion and Church in Russia and Worldwide / Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 32 (2014), 2 ; str. 161-182.
  http://religion.rane.ru/?q=en/node/675
  edit
 35. 335133
  Belaj, Marijana ; Škrbić Alempijević Nevena ;
  Remembering “The Father of the Contemporary State of Croatia”. The Celebration of Tuđman’s Birthday in His Birthplace / Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 43 (2014), 1 ; str. 79-109. http://dx.doi.org/DOI 10.3986/TRADITIO2014430107
  http://bib.irb.hr/datoteka/738521.79_pdfsam_TR_43_1_txtM_cropped.pdf | /http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/443 | /http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/443
  edit
 36. 335860
  Černelić, Milana ;
  Više od stoljeća neprekinuto trajanje javne manifestacije / Revija Dužijanca: ilustrirani časopis Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca za kulturu življenja , 1 (2014), 1 ; str. 56-57.
  edit
 37. 335909
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Dužijanca - etnološka percepcija i interpretacija / Godišnjak za znanstvena istraživanja, 6 (2014), 217-227 .
  edit
 38. 393773
  Perinić Lewis, Ana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  ‘Nothing without neighbours’ – interlocal relations and campanilistic narratives on two Croatian islands / Journal of mediterranean studies, 23 (2014), 2 ; str. 153-168.
  https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0004/256972/JMS_Vol._23,_No._2_Contents.pdf
  edit
 39. 335317
  Petrović, Duško ;
  Fenomen izbjeglištva u modernom političkom sistemu / Glasnik Etnografskog instituta SANU, 62 (2014), 2 ; str. 49-65.
  edit
 40. 335888
  Petrović, Duško ; Pozniak, Romana ;
  Tražitelji azila kao prijetnja / Studia ethnologica Croatica, 26 (2014) ; str. 47-72. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.26.3

  Scopus ID:od 2015
  edit
 41. 335893
  Petrović Leš, Tihana ;
  Uloga veza u oblikovanju nacionalnog identiteta ili kako je pečki postao narodni vez / Studia ethnologica Croatica , 26 (2014) ; str. 149-182..

  Scopus ID:od 2015
  edit
 42. 335148
  Pletenac, Tomislav ;
  From Conviction to Heroism : The Case of a Croatian War General / Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 43 (2014), 1 ; str. 111-123. http://dx.doi.org/10.3986/TRADITIO2014430108
  edit
 43. 335896
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  Ja, Europljanin: kulturna reprezentacija Hravtske na putu u Europsku uniju / Studia ethnologica Croatica, 25 (2014) ; str. 121-147..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=196922

  Scopus ID:od 2015
  edit
 44. 335163
  Šantek, Goran Pavel ;
  СТАТУСЪТ НА ФЕНОВЕТЕ ВЪВ ФУТБОЛНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ХЪРВАТИЯ И СЪРБИЯ ПРЕЗ 2013 Г / БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ - BULGARIAN ETHNOLOGY, 40 (2014), str. 38-48.
  edit
 45. 369841
  Borjan, Etami ; Pink, Sarah ; Schäuble, Michaela ; Bukovčan, Tanja [aut.] ; Puljar D'Alessio, Sanja ; Gotthardi-Pavlovsky, Aleksej ;
  Promišljanje tradicionalnog u etnografskom filmu : reprezentacija, etika i autohtonost = Rethinking the traditional in ethnographic film : representation, ethics and indigeneity / Etnološka tribina , 43 (2013), 36 ; str. 3-48.
  Elektronička verzija članka
  edit
 46. 369843
  Bukovčan, Tanja ;
  Through an hourglass : re-thinking ethnography of the relationship between biomedicine and complementary and alternative medicine in Croatia / Etnološka tribina , 43 (2013), 36 ; str. 90-98.
  Elektronička verzija članka
  edit
 47. 369880
  Čargonja, Hrvoje ;
  Bodies and Worlds Alive - An Outline of Phenomenology in Anthropology / 2013Studia ethnologica Croatica. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2013., 25 (2013), 1 ; str. 19-60.
  http://bib.irb.hr/datoteka/605548.Cargonja_2013_Bodies_and_worlds.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=165348
  edit
 48. 310476
  Grgurinović, Ivona ;
  Putnici i statisti: o politici (akademske) mobilnosti / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), 1 ; str. 143-158.
  edit
 49. 310133
  Lončar, Sanja ;
  Travailleuses croates à Munich. Réseaux sociaux, nouveaux savoirs, nouvelles compétences / Ethnologie française, 42 (2013), 2 ; str. 303-312.
  http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_132_0303
  edit
 50. 322649
  Petrović, Duško ;
  Biopolitike izbjeglištva i azila u ozračju krize političkog azila na Zapadu / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2013), 2 ; str. 128-147.
  edit
 51. 310218
  Potkonjak, Sanja ; Škokić, Tea ;
  “In the World of Iron and Steel”: On the Ethnography of work, unemployment and hope / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2013), 1 ; str. 74-95.
  edit
 52. 309476
  Rubić, Tihana ;
  "Je me débrouille". L'économie informelle et le chômage en Croatie / Ethnologie française, 2 (2013), str. 217-227.
  http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_132_0217
  edit
 53. 310240
  Rubić, Tihana ;
  Afternoon Moonlighting – it Was a Must. The dynamics and Paradoxes of the Croatian Socialist and Post-socialist Labor Market / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 50 (2013), 1 ; str. 121-144.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=155283
  edit
 54. 310457
  Rubić, Tihana ;
  Nezaposlenost i neformalna ekonomija u Hrvatskoj: analiza diskursa / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), 1 ; str. 93-128.
  edit
 55. 322648
  Selberg, Torrun ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Turning fiction into reality : the making of two places within literary geography / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), str. 183-206.
  edit
 56. 322599
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  Nacionalni park Mljet. Izazov konfliktnih interpretacija / Traditiones - Institut za slovensko narodopisje, Ljubljana, 42 (2013), 2 ; str. 149-162.
  edit
 57. 310146
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Les localités politiques au quotidien: le village natal de Tito à l'époque postsocialiste / Ethnologie française, 43 (2013), 2 ; str. 229-241. http://dx.doi.org/10.3917/ethn.132.0229
  http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2013-2-page-229.htm
  edit
 58. 388669
  Vugdelija, Kristina ; Gotal, Mihovil ;
  Dužijanca kao simbol suvremenog identiteta Hrvata Bunjevaca / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 5 (2013) ; str. 167-183.
  http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/17-2013/979-vuggot2013r
  edit
 59. 310126
  Bacalja, Robert ; Šantek, Goran Pavel ;
  ODISEJ KAO PROTOTIP JUNAKA BAJKE / Magistra Iadertina, 7 (2012), 1 ; str. 21-33.
  http://hrcak.srce.hr/99888
  edit
 60. 310097
  Grbić, Jadranka ;
  Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima: analiza primjera iz hrvatske etnografske literature / Gazophylacium: časopis za znanost, kulturu, umjetnost i gospodarstvo., XVII (2012), 1-2 ; str. 45-78.
  edit
 61. 309908
  Grgurinović, Ivona ;
  Antropologija i putovanje: praksa i tekst / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1 ; str. 31-44.
  edit
 62. 309909
  Grgurinović, Ivona ;
  Alokronizam i spasiteljska etnografija: Michael Donley na Korčuli / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), str. 153-167.
  edit
 63. 321250
  Komar, Tibor ;
  Prilog istraživanju fenomena Međugorja : zvučni zapisi iz prvih dana ukazanja / Ethnologica Dalmatica, 19 (2012), 1 ; str. 197-214.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=158515
  edit
 64. 309288
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "Commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping a tourist offer / Etnolog/Ethnologist, 14 (2012), str. 58-71.
  edit
 65. 309860
  Pleterski, Andrej ; Šantek, Goran Pavel ;
  Baba Babnega polja / Studia mythologica Slavica, XV (2012), str. 63-77.
  edit
 66. 309873
  Potkonjak, Sanja ;
  Utilitarna pedagogija, obrazovanje i moral slavenske žene novog doba u radu Jelice Belović Bernadzikowske / Zbornik za narodni život i običaje, 56 (2012), str. 171-195.
  edit
 67. 369840
  Biti, Ozren ; Bagarić, Petar ; Bukovčan, Tanja ; Feldman Čale, Lada ; Demiragić, Ajla ; Marjanić, Suzana ; Ramšak, Mojca ; Žikić, Bojan ;
  Rasprava:Kamo s tijelom? Od kartezijanskog nasljeđa do studija tijela / 2011Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 7-45.
  edit
 68. 369881
  Čargonja, Hrvoje ;
  Ambiguous experience : a contribution to understanding experience as discourse / Studia ethnologica Croatica . Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2011., 23 (2011) ; str. 283-308.
  Elektronička verzija članka
  edit
 69. 321074
  Černelić, Milana ;
  Velika kuća Ivana Opštinara na salašima Matarići kod Sombora – Usporedni osvrt na zadruge na salašima na Bezdanskom putu / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3 (2011), str. 187-204.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/index.php/etnologija/211-cernelic-2011
  edit
 70. 309260
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Obično" vs. "atraktivno": kako priče o načinu života postaju dio turističke ponude / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 183-214.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110968
  edit
 71. 309262
  Kikaš, Mario ; Mucko, Bojan ; Vukobratović, Jelka ; Kelemen, Petra ;
  Urbanoumjetnički festivali: kulturne politike i potencijali subverzivnosti / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 67-92.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110960
  edit
 72. 309316
  Leček, Suzana ; Petrović Leš, Tihana ;
  Država i znanost: jugoslavenstvo na III. slavenskom kongresu geografa i etnografa 1930. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011.), str. 149-182.
  http://hrcak.srce.hr/74745
  edit
 73. 309709
  Petrović, Duško ;
  Analiza političkih aspekata studentske blokade Filozofskog fakulteta u Zagrebu: metoda i strategija studentske blokade / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 327-347.
  edit
 74. 309710
  Petrović, Duško ;
  Biopolitical other / (sic) - Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 2 (2011), 2.
  http://http://www.sic-journal.org/
  edit
 75. 309592
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  Kada spomenici ožive - "umjetnost sjećanja" u javnom prostoru / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 7-24.
  http://hrcak.srce.hr/74739
  edit
 76. 309593
  Potkonjak, Sanja ;
  Kata Jajnčerova. Uz povijest ženskog rodoslovlja hrvatske etnologije / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 34 (2011), 41 ; str. 87-112.
  edit
 77. 321248
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrantska priča obitelji Lopac: Senj, Virovitica, Kanada, Hrvatska. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 38 (2011.), str. 333-363..
  edit
 78. 321078
  Vinšćak, Tomo ;
  Tibetska religija Bön / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1 ; str. 309-326.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110978
  edit
 79. 309079
  Belaj, Marijana ;
  Antropolog na hodočašću. O problemu razumijevanja i tumačenja iskustava / Etnološka tribina, 40 (2010), 33 ; str. 7-44.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94688
  edit
 80. 310222
  Belaj, Marijana ; Urem, Sandra ;
  Pirovačke kapelice i poklonci: mjesta interakcije, sjećanja i identifikacije / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 255-282.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93289
  edit
 81. 309711
  Bukovčan, Tanja ;
  Medicina u kandžama etnologije: mala regionalna povijest transformacije tradicijske medicine u medicinsku antropologiju / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 215-235.
  http://hrcak.srce.hr/62250
  edit
 82. 309712
  Bukovčan, Tanja ;
  Nije za one slabih živaca – pitanja etičnog i moralnog relativizma u medicinskim etnografijama / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 40 (2010), 33 ; str. 45-56.
  http://hrcak.srce.hr/63176
  edit
 83. 308710
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Ogled o primorskim Bunjevcima: povijesna perspektiva i identifikacijski procesi / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 283-316.
  http://hrcak.srce.hr/62255
  edit
 84. 309427
  Černelić, Milana ;
  Velika familija Dulić na Đurđinu / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2 (2010), str. 107-139.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/index.php/etnologija/253-cernelic-2010
  edit
 85. 309031
  Grbić, Jadranka ;
  Europski Volkskundleri i hrvatska etnologija: Aleksandar Gahs (Požega, 1891-Zagreb, 1962). / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice ..., 17 (2010); str. 117-128.
  edit
 86. 308811
  Jurić, Zlatko ; Lončar, Sanja ;
  Zgrada Državne realne gimnazije u Sisku arhitekta Stanka Kliske iz 1928.-1935. / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 18 (2010), 1 ; str. 92-109.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82698
  edit
 87. 309486
  Rajković Iveta, Marijeta ; Mišetić, Martina ;
  Migracije i njihov odraz na obiteljski život stanovništva lovinačkog kraja. / Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010.), str. 143-188.
  edit
 88. 309407
  Rubić, Tihana ; Petrak, Petra ;
  "Normalno da će on pomoć." Obiteljski život i međugeneracijska uzajamna pomoć u lovinačkom kraju / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010), str. 227-260.
  edit
 89. 308868
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Mesarić Žabčić, Rebeka ;
  Croatian Coastal Festivals and the Construction of the Mediterranean / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 317-337.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93294
  edit
 90. 388672
  Vugdelija, Kristina ;
  Lokalno, regionalno, etničko/nacionalno - razine i čimbenici identifikacije na primjeru lovinačkog kraja / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 37 (2010) ; str. 261-295.
  edit
 91. 307876
  Babić, Darko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Prilog za razvoj eko-muzeja u Ravnim Kotarima / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), str. 307-329.
  edit
 92. 308171
  Belaj, Marijana ;
  Worshipping Patron Saints: Ethnological Research in Croatia / Tidsskrift for kulturforskning, 8 (2009), 1 ; str. 31-47.
  edit
 93. 321080
  Belaj, Vitomir ;
  Postati kršćaninom kao proces. Uvodno izlaganje održano na Sveučilištu u Zadru, na početku znanstvenoga skupa Pag u praskozorje hrvatskoga kršćanstva (Zadar – Pag, 26. – 28. 9. 2008.) / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 9-25.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69807
  edit
 94. 321081
  Belaj, Vitomir ;
  Poganski bogovi i njihovi kršćanski supstituti / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 169 - 197.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69821
  edit
 95. 309406
  Černelić, Milana ;
  Običajno-pravni i imovinski aspekti života u obiteljskim zadrugama Like / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 36 (2009), str. 301-322.
  http://hrcak.srce.hr/57617
  edit
 96. 321069
  Černelić, Milana ;
  Pristupi istraživanju bunjevačkih identiteta / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 1 (2009), str. 159-183.
  http://godisnjak.zkvh.org.rs/attachments/article/243/godisnjak2009_159-183.pdf
  edit
 97. 321083
  Grbić, Jadranka ;
  Aksiologija etnografskog teksta: slika Slavonije prema putopisu Mathiasa Pillera i Ludwiga Mitterpachera 'Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782.g. / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, (2009); str. 51-62.
  edit
 98. 308663
  Pletenac, Tomislav ;
  Živjeti u realnom. Neke posljedice primjene teorijske psihoanalize na konstrukciju objekta i subjekta kulturne analitike / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 199-217.
  http://bib.irb.hr/datoteka/457855.Pletenac_Lekt_AC_X.doc | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69823
  edit
 99. 308295
  Potkonjak, Sanja ;
  Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji / Etnološka tribina, 39 (2009), 32 ; str. 25-32.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69497
  edit
 100. 307775
  Šantek, Goran Pavel ;
  Paški sveti prostor. Prilog tumačenju / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), str. 47-77.
  edit
 101. 307397
  Bukovčan, Tanja ;
  'Želim odabrati koga ću voljeti i kamo ići na liječenje' - aktivizam u istraživanju komplementarne i alternativne medicine u Hrvatskoj / Etnološka istraživanja, 12/13 (2007/08), str. 63-87.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58072
  edit
 102. 307555
  Čargonja, Hrvoje ; Alegro, Antun ; Đaković, Branko ;
  Plants and Geographical Names in Croatia / Collegium Antropologicum, 32 (2008), 3 ; str. 927-943.
  http://bib.irb.hr/datoteka/367767.8008_cargonja.pdf
  edit
 103. 308101
  Černelić, Milana ;
  Specifičan način darivanja nevjeste u bunjevačkim svadbenim običajima / Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 13 (2008), str. 39-56.
  Elektronička verzija (Hrčak)
  edit
 104. 308104
  Černelić, Milana ;
  Sakupljanje novca na kolač za nevjestu. / Pečuški/Pécsi horizont., 2 (2008), str. 209-217.
  edit
 105. 308103
  Đaković, Branko ;
  Obredne vatre u godišnjem ciklusu: etno-kartografski pregled / Kodovi slovenskih kultura, 10 (2008), str. 215-233.
  edit
 106. 321082
  Grbić, Jadranka ;
  Bernardo Kohnen – misionar i afrikanist / Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, (2008); str. 135-141.
  edit
 107. 307597
  Potkonjak, Sanja ; Arsenijević, Damir ; Demiragić, Ajla ; Petrović, Jelena ;
  Između politike pokreta i politike znanja: feminizam i ženski/rodni studiji u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji / Studia ethnologica Croatica, 20 (2008), 1 ; str. 57-96.
  edit
 108. 307974
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  National Celebrations from an Outsider's Perspective / Tidsskrift for kulturforskning, 7 (2008), str. 39-54.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiNtY6wutXkAhUMfFAKHUgYA-sQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fojs.novus.no%2Findex.php%2FTFK%2Farticle%2Fdownload%2F561%2F556&usg=AOvVaw1aBwGq8MJtNLkFug-Pv5dc
  edit
 109. 308287
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Inventing Local Traditions, Becoming a Local Brand: Creators of Ludic Performances on a Croatian island / Journal of mediterranean studies, 18 (2008), 1 ; str. 43-62.
  edit
 110. 310232
  Bermanec, Krešimir ; Katić, Mario ; Oroz, Tomislav ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Sjećanje na Viški boj: proslave, spomenici, naracije / Studia ethnologica Croatica, 19 (2007), str. 77-125.
  edit
 111. 369832
  Bukovčan, Tanja ;
  Advocacy and Activism in Complementary and Alternative Medicine Research - a Croatian Example / 2007Anthropology in Action, 15 (2007), 1 ; str. 35-42.
  edit
 112. 369830
  Bukovčan, Tanja ;
  "Zdravo je biti Amerikanac": rana hrvatska dijaspora u SAD, prakse na otoku Elis i stvaranje hrvatske dijaspore / 2006Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 36 (2006), 29 ; str. 71-89.
  edit
 113. 306705
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen ;
  Backlash : the Reappearing of a Vanished Marshall / Ethnologia Europaea : journal of European ethnology, 35(2005), 1-2, 107-112.
  edit
 114. 369821
  Bukovčan, Tanja ;
  'Baština'd.o.o., vuna i bodypainting: tekstilno rukotvorstvo u Hrvatskoj danas / 2004Studia Ethnologica Croatica, 16 (2004) ; str. 47-71.
  edit
 115. 306674
  Bukovčan, Tanja ;
  Narodna medicina kao predmet etnologije / Studia Ethnologica Croatica, 14/15 (2002/2003), str. 145-169.
  edit
 116. 305297
  Černelić, Milana ;
  Attempts to Deny Bunjevci of backa (Vojvodina) the Right to Belong o the Croat Nation / Acta Ethnographica Hungarica , 41 (1997), 1-2 ; str. 233-259.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309444
  Đaković, Branko ;
  Carbo Vegetabilis: Ugljenari-kope-vuglenice / Etnološka istraživanja, 1 (2007/08), 12/13 ; str. 87-106.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58077
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 369882
  Čargonja, Hrvoje ;
  Komentar na Raspravu Belaj et al. "Antropolog na hodočašću o problemu razumijevanja i tumačenja iskustava" / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva . Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta, 2010., 40 (2010), 33; str. 13-18.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393706
  Kelemen, Petra ;
  Emina Bužinkić i Marijana Hameršak, ur.: Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za mirovne studije i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017., 184 str. / Studia ethnologica Croatica, 30 (2018), 1 ; str. 392-396.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=313428
  edit
 2. 393710
  Kelemen, Petra ;
  Katić, Mario. 2017. Smrt u dalmatinskom zaleđu: Mirila od rituala do teatra. Zagreb: Naklada Ljevak. 280 pp. Hb.: 139.00 kn. ISBN: 9789533551302. / Anthropological Notebooks, XXIV (2018), 1 ; str. 117-119.
  http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2018_1/Anthropological_Notebooks_XIV_1_Book_reviews.pdf
  edit
 3. 388640
  Lončar, Sanja ;
  Sisak na 'drugi' i 'drugačiji' pogled - od propitivanja uobičajenih predodžbi o gradu, do umjetničkih imaginacija, vizija i angažiranog djelovanja / Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 12 (2018), 12 ; str. 296-305.
  edit
 4. 388655
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Nataša Gregorič Bon and Jaka Repič (eds.). 2016. Moving Places: Relations, Return and Belonging. New York – Oxford, Berghahn. / Ethnologie française, 48 (2018), 2 ; str. 376-378.
  edit
 5. 379744
  Belaj, Marijana ;
  Revizija studija etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primjenom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  Puni tekst | Puni tekst
  edit
 6. 393701
  Černelić, Milana ;
  Projekt Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017) ; str. 518-525. http://dx.doi.org/10.17234/SEC
  edit
 7. 393702
  Černelić, Milana ;
  Projekt Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017) ; str. 525-536. http://dx.doi.org/10.17234/SEC
  edit
 8. 379606
  Dejanović, Dejana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje Hrvata iz bosanske i slavonske Posavine u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju / Hrvatski iseljenički zbornik., 1 (2017), 1 ; str. 159-188.
  edit
 9. 379031
  Kelemen, Petra ;
  Migracije, susreti i prepoznavanja / Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja, 101 (2017), 2 ; str. 146-151.
  https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_101-2017_146-151_Kelemen.pdf

  Scopus ID:Scopus
  edit
 10. 379426
  Komar, Tibor ;
  Izvještaji o znanstvenim projektima Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (2006. – 2016.): Sakralna interpretacija krajobraza / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 574-584.
  http://hrcak.srce.hr/file/282728
  edit
 11. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 12. 379428
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  Razgovor s Vitomirom Belajem / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 260-268.
  http://bib.irb.hr/datoteka/918005.Santek_Komar_Razgovor_s_Vitomirom_Belajem_ET_2017.pdf | http://hrcak.srce.hr/file/282007
  edit
 13. 393780
  Potkonjak, Sanja ;
  Kamo je nestao udarnik? / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XVIII (2016), 429 ; str. 40-40.
  edit
 14. 393818
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dragutin Babić: Nacionalne manjine u Hrvatskoj. Sociološka perspektiva / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016), 1 ; str. 393-395.
  http://hrcak.srce.hr/171896 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253621
  edit
 15. 393716
  Lončar, Sanja ;
  Helena Knifić Schaps. VELEBIT ARHITEKTONSKI. PUČKA GRADNJA U DIJELOVIMA SJEVERNOG I SREDNJEG VELEBITA. Zagreb, UPI-2M plus, 2013., 443. str. / Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 42 (2015), 1 ; str. 597-606.
  edit
 16. 393775
  Potkonjak, Sanja ;
  Iva Pleše: Pismo, poruka, mejl: etnografija korespondencije Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014., 277 str. / Studia ethnologica Croatica, 27 (2015) ; str. 491-494.
  edit
 17. 393776
  Potkonjak, Sanja ;
  Nezgotovljenost revolucija. Feministička kognitivna pravda i status ženske episteme / Treća : časopis Centra za ženske studije, 1-2 (2015) ; str. 220-222.
  edit
 18. 393779
  Potkonjak, Sanja ;
  Zborovanje slovenskega muzejskega društva, Kocevje, 10. –11. oktober 2014., knj. 9, Verena Vidrih Perko, Borut Rovšnik, Verena Štekar-Vidic, Ida Gnilšak, ur., Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana 2014., 105 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 45 (2015), 38 ; str. 175-177.
  edit
 19. 393840
  Šantek, Goran Pavel ;
  Narrating Victimhood: Gender, Religion and the Making of Place in Post-War Croatia. Michaela Schäuble. New York-Oxford: Berghahn Books, 2014, 392 pp $120.00, cloth. / Journal of anthropological research, 71 (2015), 2 ; str. 282-283.
  http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.3998/jar.0521004.0071.205
  edit
 20. 335162
  Kelemen, Petra ;
  Language, Culture and Tourism. Reflections on Europeanization and Identity in Post-socialist Countries, Anita Sujoldžić, ur., Institut za antropologiju – Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb, 2013., 187 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 44 (2014), 37 ; str. 267-269.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193070
  edit
 21. 335214
  Kelemen, Petra ;
  Boissevain, Jeremy. 2013. Factions, Friends and Feasts. Anthropological Perspectives on the Mediterranean. New York, Oxford: Berghahn Books. viii + 310 pp. Hb.: $95.00. ISBN: 9780857458445. / Anthropological Notebooks, XX (2014), 2 ; str. 181-182.
  http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_2/Anthropological_Notebooks_XX_2_Book_reviews.pdf
  edit
 22. 335264
  Kelemen, Petra ;
  Proizvodnja baštine. Kritičke studije o nematerijalnoj kulturi, Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić, ur., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2013., 467 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 44 (2014), 37 : str. 287-289.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193070
  edit
 23. 393715
  Kujundžić, Nada ; Vojak, Danijel ; Grbić, Jadranka ;
  "Grimms' Tales around the Globe. The Dynamics of Their International Reception", Vanessa Joosen and Gillian Lathey, ur. / Etnološka tribina, 44 (2014), 37 ; str. 275-277.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193070
  edit
 24. 335241
  Potkonjak, Sanja ;
  Antropološko nazivlje, Anita Sujoldžic, ur., Hrvatsko antropološko društvo – HAD, Znanstveno vijece za antropološka istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013., 341 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 37 (2014), str. 252-254.
  edit
 25. 369887
  Rubić, Tihana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Etnografska zbirka Gradskoga muzeja Senj / 2013Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 40 (2013) ; str. 697-710.
  edit
 26. 321249
  Potkonjak, Sanja ;
  Jesu li traperice krive za raspad Jugoslavije, koliko je pisanje romana subverzivno i kako se gradi tekstualna popkultura socijalizma. / Treća : časopis Centra za ženske studije, 14 (2012), 1-2 ; str. 112-114.
  edit
 27. 309635
  Potkonjak, Sanja ;
  Između back then, (now) i not yet legitimacije feminističke spoznaje. / Treća : časopis Centra za ženske studije, XIII (2011), 1 ; str. 74-76.
  edit
 28. 308678
  Komar, Tibor ; Coha, Katarina ;
  Božanski boj na Braču / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 269 (2009.), str. 12-12.
  edit
 29. 308030
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje migracije primorskih Bunjevaca na virovitičko područje / Baština, 2 (2008), str. 59-63.
  edit
 30. 321253
  Rubić, Tihana ;
  Biti derviš u Hrvatskoj / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, X/226 (2008), str. 18-19.
  edit
 31. 369952
  Rubić, Tihana ;
  Pitanje vlasništva u poslijeratnoj Hrvatskoj. Dinamika vlasničkih odnosa i etničkog sukoba na području Knina / Društvena istraživanja, 17 (2008), 6 ; str. 1243-1247.
  edit
 32. 306797
  Bukovčan, Tanja ;
  Izložba 'Narodna medicina' u Etnografskom muzeju u Zagrebu i Etnografskom muzeju Istre u Pazinu / Etnološka tribina, 26 (2003), str. 157-161.
  edit
 33. 305257
  Grbić, Jadranka ;
  Emil Heršak (ur.), Etničnost i povijest / Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 37 (2000), 2 ; str. 233-234.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 388642
  Bagarić, Petar ; Petrović, Duško ;
  Lovčić - selo na vodi / U: [urednici Duško Petrović et al.]. (ur.). Selo Lovčić - od baštine do razvoja . Zagreb : Udruga CROArk - Centar za razvoj i očuvanje ruralnih krajeva, 2014.
  edit
 2. 388644
  Petrović, Duško ; Obad, Orlanda ; Bagarić, Petar ;
  Lovčić - od baštine do razvoja / Lovčić - od baštine do razvoja. Zagreb : Centar za razvoj i očuvanje ruralnih krajeva, 2014.
  edit
 3. 309636
  Potkonjak, Sanja ;
  Tko se boji postsocijalizma još? / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XIV (2012), br. 328, str. 40-41.
  edit
 4. 309807
  Potkonjak, Sanja ;
  Feministički zahvat u spoznajni mainstream / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XIV (2012.), 335 ; str. 43-43.
  edit
 5. 309548
  Komar, Tibor ;
  U pohode "rent a kombijem" mitskoj pradomovini / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 318 (2011), str. 16-18.
  edit
 6. 321254
  Petrović, Duško ;
  Biopolitički drugi / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, (2011).
  edit
 7. 309549
  Komar, Tibor ;
  Sakralna interpretacija krajobraza / Podstranska revija, 20 (2010), str. 6-8.
  http://podstrana-mh.hr/revija/2010/12/sakralna-interpretacija-krajobraza/
  edit
 8. 370007
  Potkonjak, Sanja ;
  Stanje nacije / O stanju nacije / ur. Bago, Ivana, Antonia Majača, Andreja Kulunčić, Ana Kutleša ; (k.i.)
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366560
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Migrations, Shifting Borders and Identities in the Bay of Kotor (Boka Kotorska) / 2015Contextualizing Changes: Migration, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia : Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences ; Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Science, 2015, str. 501-514.
  edit
 2. 317771
  Grbić, Jadranka ;
  Bulgarians in Croatia : migrations, presence, identity / Migration and Identity : Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofija : Paradigma, 2012., str. 342-349.
  [Naziv skupa: Migration and Identity : Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-16.10. 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 3. 317631
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dissolution of Yugoslavia and migration from and to newly formed states / Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans / Petko Hristov (ur.). - Sofia. Sofija : Paradigma, 2012., str. 152-162.
  [Naziv skupa: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-15. listopada 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 388626
  Čapo, Jasna ; Kelemen, Petra ;
  Finding a niche: Migrant economy in a city not promoting international migration / City-making: space, culture and identity. Zagreb, 2018, str. 10-10.
  http://www.citymaking.eu/zavrsna-medunarodna-konferencija-projekta-stvaranje-grada-prostor-kultura-i-identitet-17-18-svibnja-2018/
  edit
 2. 393480
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu: studija primjera Camilla Lucerna / Međunarodni znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu". Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018, str. 227-245.
  edit
 3. 393686
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  IZMEĐU SISCIJE I SISKA – BOGORODIČINI TRAGOVI U MITSKOJ TOPOGRAFIJI SISAČKE BISKUPIJE / Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije. Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu ; Kršćanska sadašnjost, 2017, str. 21-48.
  http://bib.irb.hr/datoteka/938150.Belaj-Juraj1.pdf
  edit
 4. 379012
  Petrović, Duško ;
  Humanitarno izuzeće: normalizacije suspenzije prava u kampu i koridoru U: Bužinkić i Marijana Hameršak (eds.) (ur.). Kamp, koridor, granica : studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu . Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Centar za mirovne studije : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017, str: 41-58..
  edit
 5. 388665
  Pozaric, Tena-Vionea ; Banek Zorica, Mihaela ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Tradition in School Library / Annual IASL conference. Los Angeles : IASL, 2017, str. 255-260.
  edit
 6. 379846
  Šantek, Goran Pavel ;
  Mitu ususret – zajednički rad hrvatskih i slovenskih etnologa na rekonstrukciji stare vjere Slavena / MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP POVODOM 90. OBLJETNICE ODSJEKA ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU I 80. ROĐENDANA PROF. DR. VITOMIRA BELAJA ; Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja…, str. 1-5.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278434316301170
  edit
 7. 366203
  Petrović, Duško ;
  Power as the power of/over Life / U: Adirana Zaharijevć, Igor Cvejić, Mark Losoncz (eds.) (ur.). Engaging Foucault. Vol. 1. Belgrade: University of Belgrade ; Institute for philosophy and social theory, 2016
  edit
 8. 336163
  Belaj, Vitomir ;
  Drevna mitska bića oko Svetog brda / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 9. 336166
  Černelić, Milana ;
  Oblici zadružnog života drugoj polovini 20. stoljeća u Kruševu (Bukovica) / Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / ur. Milana Černelić ...[et al.]. Zagreb ; Subotica : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju : FF-press : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 327-344.
  edit
 10. 336167
  Grbić, Jadranka ;
  Jezično-govorna situacija i identitet kod Bunjevaca u Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 11. 335318
  Lončar, Sanja ;
  Narodna arhitektura u djelima Ise Kršnjavog: istraživanje i korištenje etnografske građe u svrhu stvaranja "narodnog stila" / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti; Hrvatski institut za povijest, 2015.
  edit
 12. 335422
  Marković, Jelena ; Grgurinović, Ivona ;
  Politics of folklore in Croatia / U: duardo de Gregorio-Godeo & María del Mar Ramón-Torrijos (ur.). Multidisciplinary Views on Popular Culture: Proceedings of the 5th International SELICUP Conference / Visiones multidisciplinares sobre la cultura popular: Actas del 5º Congreso Internacional de SELICUP. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014., str. 477-491.
  edit
 13. 335504
  Petrović Leš, Tihana ;
  Društveno korisni i socijalni rad Danice Brossler u Lepoglavi: uvod u istraživanje / U: Renata Trsischler (ur.). Godišnjak njemačke zajednice/DG 2014 Jahrbuch. Osijek : Njemačka zajednica/Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2014, str. 103-118.
  [Naziv skupa: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu (8.-10. 11. 2013. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 14. 336169
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Badnji dan kod Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 15. 321260
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Tragovi obrednoga organiziranja novoosvojenoga prostora u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji / Kultovi, mitovi i vjerovanja na području Zagore : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 14. prosinca 2012. u Unešiću, str. 89-107.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Kultovi, mitovi i vjerovanja na području Zagore (2012. ; Unešić)]
  edit
 16. 322647
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto i dvije godine trajanja Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). FEB 2012. Zbornik radova.. Zagreb : Folklorni ansambl Linđo, 2013, str. 500-515.
  [Naziv skupa: 3. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13. prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 17. 369812
  Komar, Tibor ;
  Krajobraz kao okvir istraživanja mita u prostoru / U: glavni i odgovorni urednici Branka Galić, Krešimir Žažar (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova. Zagreb : FF Press, 2013, str. 257-270.
  edit
 18. 369911
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ;
  The politics of visiting supporters’ exclusion from 2013 football matches between Croatia and Serbia / Football Research in an Enlarged Europe - Identities 2013
  http://www.free-project.eu/documents-free/Working%20Papers/The%20politics%20of%20visiting%20supporters%20exclusion%20from%202013%20football%20matches%20between%20Croatia%20and%20Serbia%20(G%20P%20Santek%20T%20Komar).pdf
  edit
 19. 321251
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Crkvina i svete trokutne strukture. Iščitavanje mitskoga konteksta petih crikav na Kosovi / Ethnologica Dalmatica, 19 (2012), 1 ; str. 153-170.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=158481
  edit
 20. 321261
  Belaj, Vitomir ;
  Srednja Istra i rana teritorijalna organizacija hrvatskoga prostora / Pićanska biskupija i Pićanština : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine, str. 261-268.
  edit
 21. 317581
  Černelić, Milana ;
  The impact of migration on the cultural heritage and identity.The example of the Croat (sub)ethnic group Bunjevci / U: Petko Hristov (ur.). Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofia : Paradigma, Str. 163-179..
  [Naziv skupa: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (14.-15. listopada 2011. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 22. 318157
  Petrović Leš, Tihana ; Leček, Suzana ;
  Tema žene u Matasovićevim istraživanjima / Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Slavonski Brod ; Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013, str. 307-341.
  [Naziv skupa: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti (23.-24.11.2012. ; Slavonski Brod, Hrvatska)]
  edit
 23. 321262
  Belaj, Vitomir ;
  Pretkršćanski marijanski korijeni u Lici / Beata virgo de miraculis : štovanje Bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije, str. 321-334.
  [Naziv skupa: Beata virgo de miraculis : štovanje Bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije / Znanstveni skup Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan u Oštarijama 30. travnja i 1. svibnja 2010.]
  edit
 24. 317738
  Vinšćak, Tomo ; Komar, Tibor ;
  Ostaci stare slavenske vjere na hrvatskom tlu /
  [Naziv skupa: Etnogeneza Horvativ i Ukraina (11-12.5.2011 ; Drohobič, Ukrajina)]
  edit
 25. 316702
  Rubić, Tihana ;
  Kulturne politike i etnički identiteti : primjer dvaju kulturnoumjetničkih društava u Somboru / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb ; Subotica : Hrvatski institut za povijest ; Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 241-252.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup "Identitet bačkih Hrvata" (27.-28.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 26. 315682
  Bagarić, Petar ; Petrović, Željka ; Rubić, Tihana ;
  Dervishes in Croatia / U: Statelova, Rosemary ; Rodel, Angela ; Peycheva, Lozanka ; Vlaeva, Ivanka ; Dimov, Ventsislav (ur.). The Human World and Musical Diversity : Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group "Music and Minorities". Sofia : Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science, 2008, str. 164-171.
  [Naziv skupa: Meeting of the ICTM Study Group "Music and Minorities" (4 ; 1006) (2006. ; Varna, Bugarska)]
  edit
 27. 321337
  Belaj, Vitomir ;
  Sacred Tripartite Structures in Croatia / U: Mirjam Mencej (ur.) (ur.). Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Ljubljana : Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008, str. 305-319.
  edit
 28. 316181
  Kelemen, Petra ;
  Propitivanje pojma "selektivne tradicije" na primjeru udruge "Čuvarice ognjišta Krasno" / U: Muraj, Aleksandra ; Vitez, Zorica (ur.). Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, biblioteka Nova etnografija ; Hrvatsko etnološko društvo, 2008, str. 99-109.
  [Naziv skupa: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima (01.-02.06.2006. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 29. 316233
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Uloga predstavljačkih oblika u očuvanja identiteta češke nacionalne manjine / U: Muraj, Aleksandra ; Vitez, Zorica (ur.). Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb : Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, biblioteka Nova etnografija ; Hrvatsko etnološko društvo, 2008, str. 111-129.
  [Naziv skupa: Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima (01.-02.06.2006. ; Zagreb,)]
  edit
 30. 369834
  Bukovčan, Tanja ;
  Uloga nevladinih organizacija u revitalizaciji rukotvorstava / Festivali čipke i kulturni turizam. Zagreb : Kratis, 2006, str. 125-137.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 388518
  Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Umjetnost i sjećanje / 50/68.Slike utopije. Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2018, str. 10-17.
  edit
 2. 315664
  Belaj, Marijana ;
  Hodočašća Konavljanja Gospi od milosrđa na Lapadu / U: Vlado Košić (ur.). Velika Proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009, str. 283-294.
  [Naziv skupa: Skup Hrvatskog mariološkog instituta "Velika Proteturica - duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici" (27-28.04.2007. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 3. 321263
  Belaj, Vitomir ;
  Pretkršćanski korijeni nekih Marijinih crkava u Hrvata / U: Vlado Košić (ur.). Velika Proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009, str. 399-423.
  [Naziv skupa: Skup Hrvatskog mariološkog instituta "Velika Proteturica - duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici" (27-28.04.2007. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 4. 312469
  Černelić, Milana ;
  Etnolog Vitomir Belaj / Etnolog Vitomir Belaj: zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / ur. Tihana Petrović-Leš. Zagreb : FF press, 2009, str. 75-85.
  edit
 5. 321338
  Belaj, Vitomir ;
  Vodice: život u prostoru i vremenu / Vodički običajnik. Vodice : Grad Vodice i Gradska knjižnica Juraj Šišgorić, 2008, str. 37-54.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 388564
  Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Images of Utopia : University Policies, Academic Practices & Social Changes / Curiosity and Commitment: Cultural/Social Sciences and the Transformations of European Universities. Celebratory Symposium for Helmut Eberhart. Graz, Austrija, 2018. , str. 9-9 .
  edit
 2. 379836
  Olujić, Boris ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje kulturne baštine Sjevernog Velebita 2006.-2016. rezultati i smjernice novih istraživanja / Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno : Javna ustanova, 2017, str. 64-65.
  http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/
  edit
 3. 335567
  Belaj, Marijana ;
  Natural space and pilgrimages in Medjugorje / U: Diotallevi, Marina ; Muñoz King, Patricia ; Sánchez, Rafael ; Singul, Francisco (ur.). 1st UNWTO International Congress on Tourism & Pilgrimages. Santiago de Compostela : 2014, str. 12-13.
  [Naziv skupa: 1st UNWTO International Congress on Tourism & Pilgrimages (17-20.09.2014. ; Santiago de Compostela, Španjolska)]
  edit
 4. 335701
  Belaj, Marijana ;
  Religijske teme u hrvatskoj etnologiji u proteklih četvrt stoljeća / U: Radulović, Lidija ; Erdei, Ildiko (ur.). "Etnos", religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića. Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014, str. 7-8.
  [Naziv skupa: "Etnos", religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (11-12.04.2014 ; Beograd, Srbija)]
  edit
 5. 335603
  Lončar, Sanja ;
  Stone and stonemasons in Croatia - connecting people, communities and places / U: Marijana Sikošek i Daša Fabjan (ur.). Mednarodna znanstveno-stokovna konferenca / Mađunarodna znanstveno-stručna konferencija / International scientific and professional conference "Kamen pripoveduje / Kamen priča / Stone & Story". Portorož : UP Fakulteta za turistične študije Turistica, 2014
  [Naziv skupa: Mednarodna znanstveno-stokovna konferenca / Mađunarodna znanstveno-stručna konferencija / International scientific and professional conference "Kamen pripoveduje / Kamen priča / Stone & Story" (27-28.09.2014 ; Portorož, Slovenija)]
  edit
 6. 318378
  Belaj, Marijana ;
  Living and other relics of pilgrims' Medjugorje /
  [Naziv skupa: The First International Conference on Pilgrimage and Relics (23-26.05.2013. ; Duborvnik, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 393871
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Dužijanca - city festival in Subotica existing over hundred years: continuity and transformations / City Rituals. 13th conference of The Ritual Year Working Group. Bukurešt : International Society for Ethnology and Folklore, 2018, str. 11-11.
  https://www.siefhome.org/wg/ry/events/bucharest.shtml
  edit
 2. 388622
  Kelemen, Petra ;
  “Now I am in love with the city”. Emotions, affects and place-making practices of international migrants in Zagreb / 9th InASEA Conference. Emotions, Senses and Affect in the Context of Southeast Europe. Zadar, 2018, str. 68-69.
  http://conference.unizd.hr/inasea2018/wp-content/uploads/sites/18/2018/09/Book-of-Abstracts-InASEA2018.pdf-update-24th-September.pdf
  edit
 3. 388624
  Lončar, Sanja ; Kelemen, Petra ;
  Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – prilika za očuvanje nematerijalne kulturne baštine? / 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 33-33.
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/znanstveno-strucni-skup-15-slovensko-hrvatske-paralele-nematerijalna-bastina-izmedu-prakse-i-registra/ | https://www.sed-drustvo.si/arhiv/aktualno/15-vzporednice-med-slovensko-in-hrvasko-etnologijo-2018
  edit
 4. 388586
  Marković, Jelena ; Grgurinović, Ivona ;
  Ethnopolitics and conspiracy theories: Dominant narratives, contingency of experience, and circulation of affects / U: Petsinis, Vassilis (ur.). (ur.). Ethnopolitics in Central and Eastern Europe in a State of Flux. University of Tartu, 2018, str. 16-16.
  edit
 5. 388651
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Izazovi istraživanja i prezentacije nematerijalne kulturne baštine na depopuliranim brdskim područjima / 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 45-45.
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/znanstveno-strucni-skup-15-slovensko-hrvatske-paralele-nematerijalna-bastina-izmedu-prakse-i-registra/ | https://www.sed-drustvo.si/arhiv/aktualno/15-vzporednice-med-slovensko-in-hrvasko-etnologijo-2018
  edit
 6. 393930
  Šantek, Goran Pavel ;
  Savremena antropološka relevantnost L.H.Morgana: teme, metodologija, istraživani / Društvo. Nauka. Progres. - Society. Science. Progress. Lewis Henry Morgan 1818 - 1881.. : Odelenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 14-14.
  edit
 7. 393933
  Šantek, Goran Pavel ; Antolković, Ana ;
  Culture and Identity of Bulgarians in Zagreb, Croatia from 19th to 21st century / CONFERENCE INTERNATIONALE Frontières, cultures, identité / Vendredi, le 26 octobre 2018, str. 13-14.
  edit
 8. 388559
  Škokić, Tea ; Potkonjak, Sanja ;
  Croatia is doing much better today! The Language of Affect in Political Discourse on Economy / Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja. 9th InASEA Conference. Emotions, Senses and Affect in the Context of Southeeast Europe.. Zadar, Hrvatska, 2018. , str. 118-118.
  edit
 9. 388662
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Transformations of a Post-socialist City : the Case Study of Zagreb / Staying - Moving - Settling. Stockholm: European Association of Social Anthropologists, 2018., str. 331-331 .
  edit
 10. 388664
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Creating a Square: Performances and Public Space in Zagreb / City-making: space, culture and identity. Zagreb, 2018, str. 25-25.
  edit
 11. 379812
  Kelemen, Petra ; Čapo, Jasna ;
  Međunarodni migranti i Zagreb – (re)skaliranja grada / Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja "Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja...". Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 5-5.
  http://www.ffzg.unizg.hr/etno/poziv-na-medunarodni-znanstveni-skup-u-povodu-90-godina-odsjeka-za-eka/
  edit
 12. 379817
  Lončar, Sanja ;
  Tradicijska drvena arhitektura i seoska naselja u depopuliranim područjima Hrvatske. Problemi i izazovi pri istraživanju, valorizaciji i očuvanju / VII. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške. Upravljanje s kulturno dediščino: od vrednotenja do interpretacije / VII. Simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije. Upravljanje kulturnom baštinom: od valorizacije do interpretacije.. Krško, 2017, str. 14-14.
  edit
 13. 379819
  Lončar, Sanja ;
  War Heritage and War Tourism as a developmental potential in post-conflict regions : Realities and obstacles in Sisak-Moslavina County / War, Revolution and Memory : Post-War Monuments in Post-Communist Europe / Lovrenčić, Lana ; Špikić, Marko (ur.). -. Zagreb, Hrvatska, 17-18.02.2017., str..
  edit
 14. 379837
  Rajković Iveta, Marijeta ; Rogelja, Nataša ;
  Migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji / Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja "Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja...". Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 11-11.
  http://www.ffzg.unizg.hr/etno/poziv-na-medunarodni-znanstveni-skup-u-povodu-90-godina-odsjeka-za-eka/
  edit
 15. 379769
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja [aut.] ;
  Zapamtite Vukovar : Konstrukcija grada heroja u poslijeratnoj Hrvatskoj /
  Puni tekst
  edit
 16. 379854
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Locating Europe in the Festive City: creativity and crisis in the Square of Europe in Zagreb / Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity. Göttingen : SIEF, 2017, str. 179-179.
  edit
 17. 379855
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Gulin Zrnić, Valentina ;
  O istraživanju javnog prostora i suradnji s HDLU u okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” / Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija. Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2017, str. 46-46.
  http://www.citymaking.eu/znanstveno-strucni-skup-estetizaacija-i-rehumanizacija-javnih-prostora-umjetnost-kao-terapija/
  edit
 18. 379939
  Vugdelija, Kristina ;
  Tvorba nacionalnih heroja u suvremenim kulturama sjećanja – primjer Franje Tuđmana / Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 16-16.
  edit
 19. 369868
  Belaj, Marijana ; Hrovatin, Mirela ;
  Cultural practices in sacralisation of places / 20163nd International Conference of Mediaeval Archaeology: Sacralization of Landscape and Sacred Places. Zagreb : Institut za arheologiju, 2016, str. 14-15.
  http://www.iarh.hr/hr/dogadjanja/3-medjunarodni-znanstveni-skup-srednjovjekovne-arheologije-pod-nazivom-sakralizacija-prostora-i-sveta-mjesta/
  edit
 20. 369869
  Belaj, Marijana ; Oroz, Tomislav ;
  Izloženost Jugu – praktični mediteranizam u vrijeme globalne mobilnosti / 20165. Anatomija otoka: od otočnog manifesta prema osnivanju međunarodnog centra za otočni život i kulturu. Zagreb ; Vis : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj, 2016, str. 20 (hr) / 81 (eng).
  [Naziv skupa: Anatomija otoka: od otočnog manifesta prema osnivanju međunarodnog centra za otočni život i kulturu (5 ; 2016 ; Vis)]
  edit
 21. 369849
  Kelemen, Petra ;
  Welcome mobilities: media representations of foreigners living in Croatia / 2016Anthropological legacies and human futures. 14th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists. Milano, 2016., str. 260-260.
  http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4318
  edit
 22. 369850
  Kelemen, Petra ;
  In search of a “normal” and “fulfilling” life: narratives of Croatian migrants in Germany / 2016Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zagreb, 2016, str. 43-43.
  http://www.imin.hr/c/document_library/get_file?uuid=08186372-10e1-4121-9369-0132bd2466ef&groupId=10156 | http://www.ffzg.unizg.hr/etno/wp-content/uploads/2016/11/Contemporary-Migration-Trends-and-Flows..._Conference-Programme.pdf
  edit
 23. 369871
  Belaj, Marijana ;
  "We all laughed at the secret of the collapse of Communism, only Communists believed in that" : the first ten years of the Medjugorje apparitions / SIEF2015 Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century, str. 135.
  [Naziv skupa: Congress of Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)(12 ; 2015 ; Zagreb)]
  http://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2015/SIEF2015-web.pdf
  edit
 24. 369917
  Belaj, Marijana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Politička mjesta u tranziciji: sjećanje na Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana u suvremenoj Hrvatskoj / 2015Tranzicija i kulturno pamćenje. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 10-10.
  edit
 25. 369921
  Bukovčan, Tanja ; Dugac, Željko ;
  Tolerated pains, ignored sorrows: a historical view on domestic violence / SIEF 2015 12th Congress: Utopias, Heritages, Realities. Ethnographies of the 21st Century
  edit
 26. 369851
  Kelemen, Petra ;
  Highly skilled migrants and city-making: spatial practices, social networks and identities / 2015IMISCOE 3CI PhD Conference "Changing Europe - Changing Migration": Europe in the World on the Move, Transnationalism, Integration and Citizenship. Rotterdam : Erasmus University Rotterdam, Faculty of Social Sciences, Research group Citizenship, Migration and the City (CIMIC), 2015, str. 15-15.
  edit
 27. 369852
  Kelemen, Petra ;
  Visokokvalificirani migranti i stvaranje grada: kulturnoantropološki pristup / 2015Kulturni procesi i istraživačke rasprave. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije. Zagreb, 2015
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/kulturni%20procesi_knjizica.pdf
  edit
 28. 369867
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracijske mobilnosti i interakcije pograničnih kultura / 2015Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa. Samobor, 2015, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa (2015 ; Samobor)]
  edit
 29. 335515
  Potkonjak, Sanja ; Škokić, Tea ;
  Retroutopia. On the idea of work and progress in (post)socialist society / U: Kartari, Asker (ur.). Cultures of Crisis. Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe. Istambul : InASEA, 2014, str. 32-32.
  [Naziv skupa: Cultures of Crisis. Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe (18-20.09.2014. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 30. 335584
  Škokić, Tea ; Potkonjak, Sanja ;
  Kako preživi narod: etnografije nezaposlenosti / U: Belaj, Marijana, Biti, Ozren, Rubić, Tihana (ur.). "Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija" Zagreb, Filozofski fakultet, 5. i 6. lipnja 2014. godine. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2014, str. 22-22.
  [Naziv skupa: "Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija" (5-6.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 31. 335596
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Becoming "Mediterranean" in Post-socialist Croatia / U: Kartari, Asker, Carolin Leutloff-Grandits, Evgenia Krasteva-Blagoeva, Jennifer Cash, Klaus Roth, Saša Nedeljković, Stefan Dorondel (ur.). Cultures of Crisis. Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe. Istanbul : InASEA - Kadir Has University, 2014, str. 58-58.
  [Naziv skupa: Cultures of Crisis. Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe (18-21.09.2014. ; Istanbul, Turska)]
  edit
 32. 335627
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ;
  Titoaffect - tracing objects and memories of socialism in post-socialist Croatia / U: Jonas Frykman, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Nevena Škrbić Alempijević, Maja Povrzanović Frykman, Nils Gilje (ur.). Sensitive Objects: Motion and Emotion in Material World. Kristiansand : Agder Research, 2014, str. 7-7.
  [Naziv skupa: Sensitive Objects: Motion and Emotion in Material World (23-25.04.2014. ; Dubrovnik, Hrvatska, Inter-University Centre)]
  edit
 33. 318376
  Belaj, Marijana ; Kelemen, Petra ;
  Fluidity and mobility of the pilgrimage place: Medjugorje in pilgrimage objects / Circulation. 11th SIEF Congress Tartu 2013. 2013, str. 110-110.
  [Naziv skupa: Circulation. 11th SIEF Congress Tartu 2013 (30.06.-4.07.2013. ; Tartu, Estonija)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2013/panels.php5?PanelID=1938 | http://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2013/sief2013_programme.pdf
  edit
 34. 369919
  Bukovčan, Tanja ;
  Going Over to the Dark Side: Two Auto-ethnographies of Engaged Medical Anthropology / Encounters and Engagements: Creating New Agendas for Medical Anthropology
  edit
 35. 318524
  Grgurinović, Ivona ;
  Traveling through violence / Re-Thinking Humanities and Social Sciences - Book of Abstracts. Zadar : 2013, str. 25-25.
  [Naziv skupa: Re-thinking Humanities and Social Sciences: On violence (5-7. 9. 2013. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 36. 318448
  Kelemen, Petra ;
  Etnološka i kulturnoantropološka istraživanja turizma – primjer Vinodola i Crikvenice / U: Cifrić, Ivan ; Strčić, Petar (ur.). Znanstveni skup Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću. Zagreb - Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 17-17.
  [Naziv skupa: Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću (11-12.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://info.hazu.hr/index/news/news/show/id=1077#1077
  edit
 37. 318346
  Lončar, Sanja ;
  Istraživanja i razmišljanja o narodnom graditeljstvu u kontekstu rasprava o hrvatskom nacionalnom identitetu / U: Čapo, Jasna ; Čiča, Zoran ; Gulin Zrnić, Valentina ; Kelemen, Petra ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Institut za etnologiju i folkloristiku ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 38-39.
  [Naziv skupa: Godišnji znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori (5-07.06.2013 ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/knjizicaHED2013.pdf
  edit
 38. 318377
  Lončar, Sanja ;
  Moving (back) to the countryside: the role and interpretation of local traditions in the creation of sustainable architecture and new rural everyday life in Central Croatia / U: Kockel, Ullrich at al. (ur.). 11th SIEF Congress Tartu 2013. Tartu, Estonija : SIEF, 2013, str. 133-133.
  [Naziv skupa: 11th SIEF Congress Tartu 2013 (30.06-04.07.2013. ; Tartu, Estonija)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2013/panels.php5?PanelID=1949
  edit
 39. 318447
  Lončar, Sanja ; Kelemen, Petra ;
  Istraživanja zidarstva i klesarstva u Kvarnerskom primorju – tematski, prostorni i vremenski okvir / U: Cifrić, Ivan ; Strčić, Petar (ur.). Znanstveni skup Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću. Zagreb - Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 22-23.
  [Naziv skupa: Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću (11-12.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://info.hazu.hr/index/news/news/show/id=1077#1077
  edit
 40. 318522
  Lončar, Sanja ;
  Suvremeni procesi identifikacije na područjima stradalima u Domovinskom ratu (1991.-1995.) – uloga i značaj novih spomenika na Baniji ili Banovini / U: Pejković, Božidar (ur.). Problem spomenika : spomenik danas. Sveta Nedelja : Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinića, 2013, str. 49-49.
  [Naziv skupa: Problem spomenika : spomenik danas (23.-25.10.2013. ; Klanjec, Hrvatska)]
  http://www.mhz.hr/gaa.html
  edit
 41. 318403
  Martić, Zvonko ; Belaj, Marijana ;
  Katoličko svetište u muslimanskom okružju: suradnja, solidarnost i međureligijski dijalog u Olovu (Bosna i Hercegovina) /
  [Naziv skupa: Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: "Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori" (6-7.06.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/knjizicaHED2013.pdf
  edit
 42. 318353
  Obad, Orlanda ; Petrović, Duško ;
  Lovčić: selo u nastajanju /
  [Naziv skupa: Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: "Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori" (6-7.06.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Portals/0/docs/dogadjanja/knjizicaHED2013.pdf
  edit
 43. 318425
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  „Ima li baština (socijalizma) budućnost? Primjer Parka skulptura Željezare Sisak" / Dani Europske baštine
  [Naziv skupa: Dani europske baštine 2013. (20.9.-5.10.2013 ; Sisak, Hrvatska)]
  edit
 44. 318340
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Perinić Lewis, Ana ;
  "Nothing without Neighbours" – Campanilistic Narratives of Island Communities in Oral Traditions / U: Grydehøj, Adam (ur.). Island Dynamics. Famagusta, North Cyprus : Eastern Mediterranean University, Center for Cyprus Studies, 2013, str. 12.
  [Naziv skupa: 3rd Island Dynamics Conference (15.-18.05.2013. ; Famagusta, Sjeverni Cipar)]
  WOS:000361865700003
  edit
 45. 318375
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Mediation of Memory and Cultural Practices: two Croatian Cases / U: Čapo Žmegač, Jasna ; Hafstein, Valdimar ; Kuutma, Kristin ; Margry, Peter Jan ; Noyes, Dorothy ; Sánchez-Carretero, Cristina ; Seljamaa, Elo-Hanna ; Västrik, Ergo-Hart (ur.). Circulation. 11th SIEF Congress Tartu 2013. Tartu : SIEF ; University of Tartu, 2013, str. 148-148.
  [Naziv skupa: Circulation (30.06.-03.07.2013. ; Tartu, Estonija)]
  edit
 46. 388670
  Vugdelija, Kristina ;
  Čavoglave - prijeporno mjesto sjećanja / Vugdelija, Kristina Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva: "Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori" (panel: Gradovi, festivali, sjećanja, identiteti) . Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013, 33-33 str..
  edit
 47. 318291
  Belaj, Marijana ; Martić, Zvonko ;
  Pilgrimage Site Beyond Politics: Experience of the Sacred and Interreligious Dialogue in Olovo (Bosnia) / Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012., str. 43-44.
  [Naziv skupa: Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism (27-30.09.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 48. 369914
  Bukovčan, Tanja ;
  Violent Bodies, Cruel Emotions: Ethnography of High-Conflict Divorces / Body and Awareness. The Discourse between Anthropology, Literature and Arts
  edit
 49. 369915
  Bukovčan, Tanja ;
  'Incompetent, Irresponsible and Ignorant'?: Ethnography of Parenting in High-Conflict Divorces / 12th EASA Biennial Conference: Uncertainty and Disquiet
  edit
 50. 369883
  Čargonja, Hrvoje ;
  Aesthetic values and cultural patterning of religious experience among the Hare Krishnas / Hrvoje Čargonja. Body and awareness - The Discourse between Anthropology, Literature and the Arts, MAy 25-27 2012, Zadar, Croatia
  edit
 51. 318176
  Černelić, Milana ; Birt, Danijela ;
  Oblici zadružnog života u drugoj polovici 20. stoljeća u Kruševu i Medviđi (Bukovica) / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Černelić, Milana ; Grbić Jakopović, Jadranka ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Dronjić, Matija (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2012. 12-12.
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20-22.11.2012 ; Hrvatska)]
  edit
 52. 318236
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Sto godina Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta / U: Muhoberac, Mira (ur.). 2. FEB. Knjiga sažetaka.. Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, Dubrovnik, 2012, str. 34-34.
  [Naziv skupa: 2. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij: Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti (11.-13- prosinca, 2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 53. 317984
  Lončar, Sanja ;
  Banija i (a ne ili) Banovina: dvije pojavnosti jednog geografskog prostora / 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Znanstveno-stručni skup. Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. Duga Resa : Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo, 2012, str. 20-21.
  [Naziv skupa: 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Znanstveno-stručni skup. Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima (23.-25.09.2012. ; Duga Resa, Hrvatska)]
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/skupovi/program-odrzavanja-12-hrvatsko-slovenskih-etnoloskih-paralela/
  edit
 54. 318114
  Lončar, Sanja ;
  Iso Kršnjavi i narodni stil u arhitekturi / U: Matijević, Zlatko ; Kraševac, Irena ; Mance, Ivana (ur.). Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj.. Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Institut za povijest umjetnosti, 2012., str. 36-36.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj (21-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ipu.hr/aktualno/96/znanstveni-skup-iso-krsnjavi-veliki-utemeljitelj
  edit
 55. 318133
  Lončar, Sanja ;
  Arhitekt Aleksandar Freudenreich - prilog novom čitanju istraživanja narodnog graditeljstva u Hrvatskoj / U: Grbić, Jadranka ; Gulin Zrnić, Valentina ; Lončar, Sanja ; Živković, Marija (ur.). Suvremena istraživanja kulture: procesi, prijepori, dileme. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije.. Zagreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko etnološko društvo, 2012, str. 13-13.
  [Naziv skupa: Suvremena istraživanja kulture: procesi, prijepori, dileme. Skup poslijediplomskih studenata etnologije i kulturne antropologije. (6-7.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.ief.hr/Novosti/Doga%C4%91anja/tabid/88/ID/46/language/hr-HR/SUVREMENA-ISTRAZIVANJA-KULTURE-PROCESI-PRIJEPORI-DILEME-Skup-poslijediplomskih-studenata-etnologije-i-kulturne-antropologije.aspx
  edit
 56. 369961
  Petrović, Duško ;
  The new life of the sovereignty / 12th EASA Biennial Conference: Nanterre, France
  edit
 57. 317912
  Potkonjak, Sanja ; Škokić, Tea ;
  “Hope I’ll have hope” – industrial decline, insecurity and transition in Croatian province / 12th EASA Biennial Conference. Uncertainty and disquiet.. Paris, Nanterre : 2012, str. 153-153.
  [Naziv skupa: 12th EASA Biennial Conference. Uncertainty and disquiet. (10-13.07.2012. ; Pariz/Nanterre, Francuska)]
  edit
 58. 317983
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  „Nesporazumi“ : kulturne politike predstavljanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju u epizodi EU BUS 2008. /
  [Naziv skupa: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. (23.-25.09.2012. ; Duga Resa, Hrvatska)]
  edit
 59. 318123
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Zašto trebamo Mediteran? Simbolično redefiniranje regija u kontekstu hrvatskoga pristupanja Europskoj uniji / U: Belaj, Marijana ; Čiča, Zoran ; Matkovič, Anita ; Porenta, Tita ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Slovensko etnološko društvo, 2012, str. 42-43.
  [Naziv skupa: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima (23-25.09.2012. ; Duga Resa, Hrvatska)]
  edit
 60. 318159
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana ;
  Politike pamćenja, kulture sjećanja: primjer Dužijance u Subotici / U: Černelić, Milana ; Grbić Jakopović, Jadranka ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Dronjić, Matija (ur.). Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 12-12.
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20-22.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.bunjevci-skup.com/#!dokumenti/cg0e
  edit
 61. 317122
  Belaj, Marijana ;
  Medjugorje: Harmony and Conflict of Symbols, Narratives and Rituals / U: Kockel, Ullrich et al. (ur.). People Make Places - Ways of Feeling the World. Lisabon : SIEF ; Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011, str. 167-167.
  [Naziv skupa: People Make Places - Ways of Feeling the World (18-20.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  edit
 62. 369912
  Bukovčan, Tanja ;
  Emotions in Emotional Fields - How to Use, Interpret and Analyze Emotions in Health Care Research / SIEF 2011 10th Congress
  edit
 63. 369913
  Bukovčan, Tanja ;
  When cancer patients meet bioenergist: case study from Croatia / 1st Medical Anthropology Network Conference of EASA
  edit
 64. 369884
  Čargonja, Hrvoje ;
  Embodied aesthetics of rasa theory and anthropology of religious experience / People Make Places - ways of feeling the world", SIEF (Société Internationale d'ethnologie et de Folklore) 10th International SIEF Congress Lisabon, Portugal, 17-21 April 2011.
  edit
 65. 317580
  Černelić, Milana ; Grbić, Jadranka ;
  Duzijanca: the celebration of ending the harvest as cultural practice and expression of identity. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF Congress : People make places. (10 ; l 2011 ; Lisabon)]
  edit
 66. 317034
  Kelemen, Petra ;
  "Everything that makes the town happens during the festival": the construction of the meaning of place through festival practices / People make places - ways of feeling the world ; SIEF 10th international congress. 2011, str. 231-231.
  [Naziv skupa: People make places - ways of feeling the world ; SIEF 10th international congress (17-21.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=766
  edit
 67. 317733
  Komar, Tibor ;
  Krajobraz kao okvir istraživanja mita u prostoru /
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – Perspektive održivosti (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 68. 317036
  Lončar, Sanja ;
  Revising history, constructing the place: the creation of new cultural practices in the Croatian village of Zrin / U: Ullrich et al. (ur.). People make places - ways of feeling the world ; SIEF 10th international congress. Lisabon, Portugal : SIEF ; Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 2011, str. 264-264.
  [Naziv skupa: People make places - ways of feeling the world : The 10th congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) (17-21.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=900
  edit
 69. 317004
  Potkonjak, Sanja ;
  In women's Arms: Croatian Ethnology from 1945-1991 / The Rise of Anthropology ' on the MArgins of Europe' 1945-1991, str. 18-18.
  [Naziv skupa: The Rise of Anthropology 'on the Margins of Europe' 1941-1990 (9-10.03.2011. ; Halle, Njemačka)]
  edit
 70. 317033
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  „Dirty, „Arty“ and „Red“ – Croatian Socialist Heritage out of Time and out of Memory / People make places. Ways of feeling the world. 1Oth congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF), str. 93-93.
  [Naziv skupa: People make places. Ways of feeling the world. 1Oth congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) (17-21.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  edit
 71. 317636
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Emigration from Croatia to Canada based on a woman's narrative. /
  [Naziv skupa: 10th SIEF (Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore) Congress, People make places - ways of feeling the world (17-21. 04. 2011. ; Lisabon, Portugal)]
  http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=780
  edit
 72. 317032
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Turning a Place into a Fairytale: Renegotiating Local Identity through the Ogulin Festival / U: Kockel, Ullrich et al. (ur.). People Make Places: Ways of Feeling the World. Lisabon : SIEF ; Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011, str. 96-96.
  [Naziv skupa: People Make Places - Ways of Feeling the World (18-20.04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  edit
 73. 369885
  Čargonja, Hrvoje ;
  Experience and expectation – interpreting religious experience narratives / Crisis and imagination, EASA (European Association of Social Anthropologists) 11th biennial conference: Maynooth, Ireland, 24-27th August 2010
  edit
 74. 316830
  Grgurinović, Ivona ;
  Putopisi stranaca o području Hrvatske nakon Drugoga svjetskog rata: Putopis kao mali/veliki žanr / U: Marija Turk (ur.). Zbornik sažetaka Petog hrvatskog slavističkog kongresa. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010., str. 234-235.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 75. 316788
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Atraktivnost" vs. "običnost" – stvaranje baštine u svrhu oblikovanja turističke ponude / Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva". Zagreb : 2010, str. 26-26.
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva "Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva" (10-11.06.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 76. 316825
  Potkonjak, Sanja ;
  Autoethnography, Folklore and National Emancipation: ‘The Temptation of Experience’ in the work of Kata Jajnčerova / "Crisis and Imagination". Maynooth, Irska : NUIM, 2010, str. 461-461.
  [Naziv skupa: 11th Biennial Conference, Maynooth, Ireland EASA 2010, "CRISIS AND IMAGINATION" (24-28.08.2010. ; Maynooth, Irska)]
  edit
 77. 316831
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  When Monuments Get Alive - Contemporary Social/Art Practices in Croatia /
  [Naziv skupa: Cultural Space and Identity in a Post - Socialist Context (8-10.09.2010. ; Ljubljana, Slovenija, University of Ljubljana)]
  edit
 78. 316218
  Lončar, Sanja ;
  Uloga i status etnologa u zaštiti kulturne baštine i ruralnog prostora / Znanstveno-stručni skup u povodu pedesete obljetnice Hrvatskog etnološkog društva: Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost. Zagreb : 2009
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni skup u povodu pedesete obljetnice Hrvatskog etnološkog društva: Tradicije i tendencije hrvatske etnologije: etnologija kao angažirana i etična znanost (04-05.06.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 79. 316487
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Kelemen, Petra ;
  Baština "kolijevke najvećeg sina naših naroda i narodnosti" i njezini korisnici: Konstrukcija Kumrovca kao turističke destinacije u socijalizmu i nakon njega / U: Mateja Habinc (ur.). Dediščina socializma v turizmu. Strokovni posvet. Zbornik povzetkov. Portorož : Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica, 2009, str. 17-17.
  [Naziv skupa: Dediščina socializma v turizmu (27-28.11.2009. ; Portorož, Slovenija)]
  http://www.turistica.si/downloads/posveti/DediscinaSocializma/Povzetki/SkrbicAlempijevicKelemen.pdf
  edit
 80. 369929
  Bukovčan, Tanja ;
  From Ignorance to Stigmatization: Changing Faces of Medical Pluralism / 10th EASA Biennial Conference: Experiencing Diversity and Mutuality
  edit
 81. 370020
  Čargonja, Hrvoje ;
  From 'Krishna's Arrangements' to „Cultivated Consciousness“: Religious Experience in the Vaishnava Community in Zagreb, Croatia / „Time of Decline, Time of Hope – Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“, Programme and abstracts, 8th conference of the European Association for the Study of Religion, Brno, Czech RepublicEASR (European Association for the Study of Religions) 8th conference: „Time of Decline, Time of Hope – Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“. Brno, Češka, 7.-11. 09. 2008.
  edit
 82. 315854
  Kelemen, Petra ;
  Cultural Policy and Everyday Experience: Urban Imagery of a Small Croatian Town /
  [Naziv skupa: IXth International Conference on Urban History (27.-30.08.2008. ; Lyon, Francuska)]
  edit
 83. 316310
  Kelemen, Petra ;
  Špancirfest - Street Strollers' Festival in Varaždin /
  [Naziv skupa: Festivals as Markers of Cultural Identity. A Comparative Study of Croatian and Norwegian Cases (11-13.07.2008. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 84. 317900
  Kelemen, Petra ;
  Kulturne politike i kulturni turizam - propitivanje nacrta i izvedbi na primjeru kulturne biografije Varaždina / Kultura, identiteti, ideologije granica/Kultura, identitete, ideologije meja. Jedna granica, dvije etnologije?/Ena meja, dve etnologiji?. Hrvatsko etnološko društvo i Slovensko etnološko društvo, 2008, str. 10-10.
  [Naziv skupa: Kultura, identiteti, ideologije granica/Kultura, identitete, ideologije meja. Jedna granica, dvije etnologije?/Ena meja, dve etnologiji? (29.05.-1.06.2008. ; Varaždin, Hrvatska)]
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/admin/fckeditor/File/paralele/KNJIZICA%20SAZETAKA%20Paralele2008.pdf
  edit
 85. 317901
  Kelemen, Petra ;
  Antropološki pristupi istraživanju turizma / Antropologija turizma (Athropology of tourism). Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2008, str. 6-7.
  [Naziv skupa: Antropologija turizma (Antrhopology of tourism) (21-27.04.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ffzg.unizg.hr%2Fetno%2Ffiles%2F000264_1.doc&ei=Wgj7T_7hCYa2hQeZ8N3BAQ&usg=AFQjCNH9H0sD4cADkyR4hC3jpcQYqHr-ng&sig2=OYnlW17xR6obeZ5sd63JfA
  edit
 86. 315684
  Mesarić Žabčić, Rebeka ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Croatian Coastal Town Festivals : Production of New Cultural Spaces / U: Carl, Daniela (ur.). Journeys of Expression VII Celebrating the Edges of the World : Tourism and Festivals of the Coast and Sea : Abstracts. Leeds : Centre for Tourism and Cultural Change, 2008, str. 4-5.
  [Naziv skupa: Journeys of Expression VII Celebrating the Edges of the World : Tourism and Festivals of the Coast and Sea (29.02.-01.03.2008. ; Reykjavik, Island)]
  edit
 87. 369930
  Bukovčan, Tanja ;
  Medical Pluralism in Postsocialist Croatia - from Exorcism to Ayurveda / Annual Hawaii International Conference on Social Sciences (10 ; 2007), str. 37-37.
  edit
 88. 314969
  Bukovčan, Tanja ; Čargonja, Hrvoje ;
  Od ljekaruša do new agea – tradicijska medicina Dalmacije / U: Prica, Ines ; Jelavić, Željka ; Antoš, Zvjezdana (ur.). Kultura i transformacije: Otočke perspektive. Komiža : Hrvatsko etnološko društvo, 2006
  [Naziv skupa: Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva (14-17.09.2004. ; Komiža, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/257299.HED_2006_Komiza_Program_i_knjizica_sazetaka.doc | http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/tekst/skup_2006./22
  edit
 89. 369936
  Bukovčan, Tanja ;
  Traditional Medicine as a Subdiscipline of Ethnology / Medicine at the Border: The History, Culture and Politics of Global Health
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 369957
  Petrović, Duško ;
  Predodžbe izbjeglištva u (postsocijalističkoj) Hrvatskoj / Socijalizam na klupi
  edit
 2. 369959
  Petrović, Duško ;
  Normalization of violence in the biopolitical condition / 4th International Re-Thinking Humanities and Social Sciences Conference, On Violence.
  edit
 3. 369960
  Petrović, Duško ;
  Crisis of politics as biopolitical condition / Crisis of Politics and the Political in the Changing World
  edit
 4. 369962
  Petrović, Duško ;
  Student resistance / 6th InASEA conference: Southeast European (Post) Modernities
  edit
 5. 369963
  Petrović, Duško ;
  Delocalized state of exception / Etnografski institut SANU, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: Cultures and Borders
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 399216
  Gulin Zrnić, Valentina ; Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Umjetnost i zatvor : kulturnoantropološko istraživanje / Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću
  edit
 2. 399218
  Gulin Zrnić, Valentina ; Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Art and the prison : insights from cultural anthropology / Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću
  edit
 3. 401608
  Maroević, Lucija ; Srdoč, Karlo ; Černelić, Milana ;
  Prakse tradicijske glazbe / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 441-484.
  edit
 4. 401609
  Periškić Pejak, Sonja ; Černelić, Milana ;
  Posmrtni običaji kroz 20. stoljeće / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 503-572.
  edit
 5. 393774
  Petrović Leš, Tihana ;
  Odijevanje u lovinačkom kraju - moda na fotografijama obitelji Japunčić i Kovačević / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu natropologiju, FF-press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2014, str. 271-296.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 400569
  Belaj, Marijana ;
  Sakraliziranje prostora : Nakića grob u Koritima / Topografije svetoga na području Buškoga Blata
  edit
 2. 393680
  Belaj, Marijana ; Hrovatin Mirela ;
  Cultural Practices in Sacralisation of Place: Vows in the Shrine of Our Lady of Marija Bistrica / Sacralization of Landscape and Sacred Places. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology. Zagreb : Institut za arheologiju, 2018 (Zbornik Instituta za arheologiju vol. 10), str. 343-351.
  http://bib.irb.hr/datoteka/976169.Belaj_M_Hrovatin_prijelom.pdf
  edit
 3. 388653
  Horvatin, Tea ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Hrvati u Irskoj: suvremene migracije, transnacionalizmi, predođbe o budućnosti / Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno. 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele/Etnologija in vas v 21. stoletju:tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno, 14. slovensko-hrvaške etološke vzporednice. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo ; Slovensko etnološko društvo, 2018, str. 41-68.
  edit
 4. 393928
  Kerimova, Marina M ; Šantek, Goran Pavel ;
  Etnologiya v Zagrebskom universitete (2005-2017 gg.) / Sovremennaya evropeyskaya sociokul'turnaya antropologiya i etnologiya. Istoriograficheskie ocherki. Moskva : Institut etnologii i antropologii im. Mikluho-Maklaya Rossiyskoy akademii nauk, 2018, str. 321-374.
  edit
 5. 388646
  Petrović Leš, Tihana ;
  Prilog kulturnoj povijesti Slavonije : ručnik iz Perugie u Našicama / U: Damjanović, Dragan, Magaš Bilandžić, Lovorka (ur.). Imago, imaginatio, imaginabile ; Zbornik u čast Zvonka Makovića . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018., str. 115-129 .
  edit
 6. 388523
  Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Emplacing war-time memories, constructing a hero-city in present-day Croatia / Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena. Heroes. Repräsentationen des Heroischen in Geschichte, Literatur und Alltag . Bielefeld : Transcript Verlag, 2018., str. 171-189 .
  edit
 7. 388553
  Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  In Friction Mode : Contesting the Memory of Socialism in Zagreb’s Marshal Tito Square / U: Bailyn, John Frederick ; Jelača, Dijana ; Lugarić, Danijela (ur.). (ur.). The Future of (Post)Socialism. Eastern European Perspectives . New York: State University of New York Press, 2018., str. 195-215 .
  edit
 8. 388659
  Šantek, Goran-Pavel ;
  Zeleni Juraj i hrvatska tradicijska kultura / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica Hrvatska, 2018, str. 465-476.
  edit
 9. 393864
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Oroz, Tomislav ;
  Heroic Topographies. Hero-making and Place-making in Hrvatsko Zagorje / Heroic Art and Socialist Realism: Monuments, Memory and Representations of the Socialist Past after 1989. Sofia : Cultural Arcs Foundation, 2018, str. 35-55.
  edit
 10. 393863
  Vugdelija, Kristina ;
  The Making of National Heroes in Contemporary Croatia: Remembering Franjo Tuđman / Heroes. Repräsentationen des Heroischen in Geschichte, Literatur und Alltag. Bielefeld : Transcript Verlag, 2018, str. 193-218.
  edit
 11. 379359
  Belaj, Marijana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Politička mjesta u tranziciji: sjećanje na Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana u suvremenoj Hrvatskoj / Tranzicija i kulturno pamćenje. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 257-268.
  edit
 12. 366291
  Petrović, Duško ;
  Znanje u "tekućem" društvu / U: ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić (ur.). Zbornik - Stranputice humanistike. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017
  edit
 13. 379392
  Rajković Iveta, Marijeta ; Grbić, Jadranka ;
  Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura / Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa. Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017, str. 73-95.
  edit
 14. 379620
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Uzelac, Nevena [aut.] ;
  Mijene državnih kalendara u Hrvatskoj U: Jezernik, Božidar ; Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.). Države praznujejo : državni prazniki in skupnosti na območju bivše Jugoslavije. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017., str. 53-72 .
  edit
 15. 366750
  Grgurinović, Ivona ;
  Vanishing Tracks: Short History of a Cancelled Line / 2016New Uses for Old Railways. Portugal : IN+, University of Minho, MIT Portugal Program, 2016, str. 149-158.
  edit
 16. 375646
  Lončar, Sanja ;
  O podravskim selima, arhitekturi i stanovanju kroz život i stvaralaštvo slikara Ivana Generalića / . Koprivnica ; Zagreb : Muzej grada Koprivnice, Bogadigrafika ;  Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2016, str. 159-178.
  [Naziv skupa: Ivan Generalić : djelo, život, vrijeme : zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija povodom 100. obljetnice rođenja, Hlebine, 20. i 21. studenog 2014.]
  edit
 17. 366006
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  The Art and Craft of Memory: Re-Memorialization Practices in Post-Socialist Croatia / 2016Post-Yugoslav Constellations. Archive, Memory, and Trauma in Contemporary Bosnian, Croatian, and Serbian Literature and Culture. Berlin, Boston : Walter de Gruyter, 2016, str. 65-81.
  edit
 18. 366078
  Potkonjak, Sanja ;
  Umjetnička transformacija postindustrijskog (g)rada: studija slučaja Sisak / Mjesto izvedbe i stvaranje grada. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko društvo likovnih imjetnika, 2016., urednici: Valentina Gulin Zrnić, Nevena Škrbić Alempijević, Josip Zanki.
  edit
 19. 369886
  Rubić, Tihana ; Gulin Zrnić, Valentina ;
  O hrani i vrtovima, o gradu i ljudima / Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko etnološko društvo : Parkticipacija, 2016, 6-17 str..
  edit
 20. 366030
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ;
  The Titoaffect. Tracing objects and memories of socialism in postsocialist Croatia / 2016Sensitive Objects. Affect and Material Culture. Lund : Nordic Academic Press, 2016, str. 107-123.
  edit
 21. 366064
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen ;
  Kumrovec Revisited: Tito’s Birthday Party in the Twenty-first Century, An Ethnological Study / 2016Titoism, Self-Determination, Nationalism, Cultural Memory. Volume Two, Tito's Yugoslavia, Stories Untold. New York : Palgrave Macmillan, 2016, str. 165-192.

  Scopus ID:2-s2.0-85017605000
  edit
 22. 366073
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Etnološki i kulturnoantropološki pogled na stvaranje grada umjetničkim izvedbama / Mjesto izvedbe i stvaranje grada. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko društvo likovnih imjetnika, 2016., urednici: Valentina Gulin Zrnić, Nevena Škrbić Alempijević, Josip Zanki.
  edit
 23. 366074
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Gulin Zrnić, Valentina ;
  Citymaking and performance: artistic interventions in Zagreb public spaces / Mjesto izvedbe i stvaranje grada. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko društvo likovnih imjetnika, 2016., urednici: Valentina Gulin Zrnić, Nevena Škrbić Alempijević, Josip Zanki.
  edit
 24. 366392
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: dva zavičaja i dvije domovine / Bylgaro-h'rvatski iolitičeski i kulturni otnošenija prez vekovete. Sofija : Paradigma, 2015., str. 396-422.
  edit
 25. 310420
  Rubić, Tihana ; Leutloff-Grandits, Carolin ;
  Creating a familiar space: Childcare, kinship and community in Post-socialist New Zagreb / Narrating the City. The Repreresentation of Urban Space and Everday Life / Edited by Wladimir Fischer-Nebmaier, Matthew P. Berg, and Anastasia Christou. New York . Berghahn books, 2015.

  Scopus ID:2-s2.0-84954530867
  edit
 26. 335349
  Belaj, Marijana ; Martić Zvonko ;
  Pilgrimage Site Beyond Politics: Experience of the Sacred and Inter-religious Dialog in Bosnia / U: Eade, John ; Katić, Mario (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Farham : Ashgate, 2014 (Ashgate Studies in Pilgrimage), str. 59-77.
  WOS:000415831500004
  Scopus ID:2-s2.0-84903510979
  edit
 27. 335433
  Birt Katić, Danijela ; Černelić, Milana ;
  Obitelj i migracije: primjeri obiteljskog života u drugoj polovini 20. stoljeća u Kruševu / U: Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Baština, interkulturalizam i revitalizacija. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije. Plejada d.o.o., Zagreb, 2014. (Biblioteka Desničini susreti, sv. 9), str. 21-34.
  edit
 28. 335295
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / The History of the Family, (2014.).
  edit
 29. 335426
  Černelić, Milana ; Jaramazović Ćurković, Biserka ;
  Tradicijska obilježja zaručnog darivanja kao simbol identiteta bunjevačkih Hrvata / U: Grbić Jakopović, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina : hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014, str. 155-191.
  http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=95885
  edit
 30. 336153
  Černelić, Milana ; Poljaković, Bojana ;
  Uskrsni običaji / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 135-190..
  edit
 31. 336155
  Černelić, Milana ;
  Ophodi kraljica / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 191-238.
  edit
 32. 336156
  Černelić, Milana ;
  Sveti Ivan Cvitnjak / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 265-273.
  edit
 33. 335918
  Gadže, Petra ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Los Croatas de Argentina en Croacia / U: Radovich, Juan Carlos (ur.). Etnicidad y Migraciones en Argentina. Estudios de caso. . Buenos Aries : Sociedad Argentina de Antropología, 2014.
  edit
 34. 388667
  Gotal, Mihovil ; Vugdelija, Kristina ;
  "Od rijeke Bune" – društveno sjećanje o podrijetlu među bunjevačkim Hrvatima u Vojvodini / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica, 2014, str. 425-442.
  edit
 35. 335427
  Grbić, Jadranka ;
  U životu i u smrti: tradicija, konvencija i arhetipovi ljudske zajednice. / U: Roksandić Drago ; Rajković Iveta Marijeta ; Rubić Tihana. (ur.). Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Zbornik radova.. Zagreb. : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Plejada, 2014, str. 35-41.
  edit
 36. 335489
  Lončar, Sanja ;
  Što i kako s Banijom ili Banovinom dva desetljeća poslije? Baština, sjećanje i identitet na prostorima stradalima u Domovinskome ratu (1991. – 1995.) / U: Belaj, Marijana ; Čiča, Zoran ; Matkovič, Anita ; Poreta, Tita ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Ponovno iscrtavanje granica: transformacija identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. 12. hrvatsko- slovenske etnološke paralele / Ponovno izrisovanje meja: transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah. 12. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. Zagreb ; Ljubljana : Hrvatsko etnološko društvo ; Slovensko etnološko društvo, 2014, str. 161-198.
  edit
 37. 335409
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Čuo si da je Hrvatska kao raj! Između mašte i stvarnog života, Hrvati iz Argentine u Zagrebu / U: Čapo, Jasna, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.). Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika. Zagreb : Institut za etnologiju i folkoristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014., str. 195-220.
  edit
 38. 335450
  Rajković Iveta, Marijeta ; Paula Gadže ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić Jakopović, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina : hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014, str. 133-154.
  http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=95885
  edit
 39. 335483
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja tradicijske kulture u ruralnom turizmu i održivom razvoju Ravnih kotara / U: Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić (ur.). Kula Jankovića:spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Baština, interkulturalizam, revitalizacija. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, Plejada d.o.o., 2014., str. 71-80.
  http://kula-jankovica.unizg.hr/files/file/DS-09-Kula-Jankovica.pdf
  edit
 40. 393825
  Rajković Iveta, Marijeta ; Gorup, Tea ; Klopotan, Ana ;
  Božićni običaji / Tradicijska kultura i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. Zagreb : FF Press ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 13-52.
  edit
 41. 335455
  Šantek, Goran Pavel ;
  Postati novi čovjek. Sakralna reidentifikacija na Neokatekumenskome putu / U: Aleksandra Pavičević (ur.). Religija, religioznost i savremena kultura. Beograd : Etnografski institut SANU, 2014, str. 57-72.
  edit
 42. 335385
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Zašto trebamo Mediteran? Pozivanje na sredozemni imaginarij u suvremenoj Hrvatskoj / U: Belaj, Marijana ; Čiča, Zoran ; Matkovič, Anita ; Porenta, Tita ; Škrbić Alempijević, Nevena (ur.). Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima / Ponovno izrisovanje meja: transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah. Zagreb - Ljubljana : Hrvatsko etnološko društvo - Slovensko etnološko društvo, 2014, str. 27-47.
  edit
 43. 336159
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana ;
  Subotička Dužijanca: tvorba tradicije, izvedba sjećanja / U: Černelić, Milana (ur.). Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 275-293..
  edit
 44. 313291
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: migracije, situiranost, identifikacijske strategije i prakse / U: Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013., str. 293-319.
  edit
 45. 321092
  Grbić, Jadranka ;
  Etnički sentiment u globalnoj realnosti : teorijski pristupi u istraživanju etničke i kulturne homogenizacije i divergencije / Bertošin zbornik 3 - Zbornik u čast Miroslava Bertoše. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013, str. 557-569.
  edit
 46. 313297
  Lončar, Sanja ;
  Etnografije hrvatskih radnih migrantica u Münchenu: važnost razvijanja društvenih mreža, novih osobnih znanja i vještina / U: Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.). Hrvatska svakodnevica: etnografije vremena i prostora. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013, str. 243-262.
  edit
 47. 369894
  Potkonjak, Sanja ;
  In Women's Arms: Croatian Ethnology Between 1945-1990 / 2013Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991.. Berlin : Berlin: LIT-Verlag., 2013 (Halle Studies in the Anthropology of Eurasia), str. 237-257.
  edit
 48. 310460
  Rubić, Tihana ;
  "Ja se snađem". Neformalna ekonomija i formalna nezaposlenost u Hrvatskoj / Hrvatska svakodnevica: Etnografije vremena i prostora. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013.
  edit
 49. 322601
  Šantek, Goran Pavel ; Belaj, Vitomir ;
  Dejaki spilni elementi v horvatskij ta ukrajinskij tradicijnij kulturi / U: Sikora, Ljubomyr ; Paščenko, Jevgenij ; Šantek, Goran Pavel ; Kril, Mihajlo ; Pogranyčnyj, Volodymyr (ur.). Etnogeneza Horvativ i Ukrajina.. Drogobyč : Bojkivske etnologične tovaristvo, 2013, str. 143-161.
  edit
 50. 313300
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Politička mjesta u svakodnevnoj upotrebi: Titovo rodno selo u postsocijalizmu / U: Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.). Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013 (Nova etnografija), str. 91-116.
  edit
 51. 322643
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Kelemen, Petra ;
  Titovu rodnom selu u pohode: konstrukcija Kumrovca kao političko-turističkog odredišta / U: Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.). Sunčana strana Jugoslavije : Povijest turizma u socijalizmu. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 157-186.
  edit
 52. 313232
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet i identifikacijski procesi: suvremene antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse / U: Zrinko Novosel (ur.). Stereotipi i predrasude kroz povijest/ Identiteti kroz povijest i identiteti danas / Domovinski rat - istraženost i kontroverze. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić Lucius", 2012 (Biblioteka Dies historiae, knjiga 5), str. 107-150.
  edit
 53. 313277
  Leutloff-Grandits, Carolin ; Birt, Danijela ; Rubić, Tihana ;
  Two Croatian Localities (2010) / U: Kaser, Karl (ur.). Household and Family in the Balkans. Two Decades of Historical Family Research at University of Graz. Berlin : LIT, 2012 (Studies on South East Europe, Vol 13), str. 587-615.
  edit
 54. 313071
  Potkonjak, Sanja ;
  The Indifferent, the Obedient, and the Adjusted: Three Women's Narratives about Socialism in Croatia / U: Koleva, Daniela (ur.). Negotiating Normality : Everyday Lives in Socialist Institutions. New Brunswick, New Jersey : Transaction Publisher, Rutgers, 2012, str. 195-218.
  edit
 55. 369895
  Potkonjak, Sanja ;
  The Indifferent, the Obedient, and the Adjusted: Three Women's Narratives about Socialism in Croatia / 2012Negotiating Normality:Everyday Lives in Socialist Institutions. New Brunswick, New Jersey : Transaction Publisher, Rutgers, 2012, str. 195-218.
  edit
 56. 313044
  Belaj, Marijana ;
  Međugorje kao proces. Spacijalizacija iskustava i stvaranje "mjesta" / U: Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.). Mjesto, nemjesto : interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb ; Ljubljana : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, 2011, str. 243-265.
  edit
 57. 312968
  Belaj, Vitomir ;
  Jurjevi koraci po Žminjači / U: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak (ur.). Perunovo koplje. Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011, str. 73-80.
  edit
 58. 312692
  Grbić, Jadranka ;
  Voda u vjerovanjima, običajima ritualima. / U: Novosel, Filip (ur.). Voda i njezina uloga kroz povijest. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011 (Biblioteka Dies Historae, knjiga 4), str. 145-181.
  edit
 59. 322641
  Grbić, Jadranka ;
  Usorani o sebi i drugima: kroz identitete, politika i kulturu / U: Petra Srbljinović ... [et al.] (ur.). Usora : prošlost, običaji, životna svakodnevnica . Zagreb : Zavičajni klub usorskog kraja, 2011, str. 311-336.
  edit
 60. 321255
  Petrović Leš, Tihana ;
  Die Spitze von Lepoglava aus Kroatien - eine Variante der Duchesse - Spitze / Duchesse - Herzogin der Spitze. Uebach - Palenberg : Deutcher Kloeppelverband e. V., 2011, str. 101-109.
  edit
 61. 313014
  Potkonjak, Sanja ; Pletenac, Tomislav ;
  Neprivlačna baština - kako s umjetničkim tvorevinama socijalizma u doba (poslije)tranzicije na primjeru Likovne kolonije Željezare Sisak / U: Černelič Krošelj, Alenka ; Jelavić, Željka ; Rožman, Helena (ur.). Kulturna dediščina industrijskih panog. 11. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo / Industrijska kulturna baština. 11 Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2011 (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva), str. 198-214.
  edit
 62. 312991
  Vinšćak, Tomo ; Smiljanić, Danijela ;
  Kailash - the centre of the world / U: Singh, Rana P.B. (ur.). Sacredscapes and pilgrimage systems. New Delhi : Shubhi Publications, 2011, str. 131-152.
  edit
 63. 312240
  Černelić, Milana ; Jaramazović, Biserka ;
  Tradicijska obilježja zaručnog darivanja kao simbol identiteta bunjevačkih Hrvata / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata. Zagreb - Subotica : Hrvatski instittu za povijest ; Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 215-240.
  edit
 64. 312945
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF, 2010, str. 7-25.
  edit
 65. 312944
  Galić, Ivan ; Černelić, Milana ;
  Pregled godišnjih običaja / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF Press, 2010, str. 255-300.
  edit
 66. 312938
  Leutloff-Grandits, Carolin ; Birt, Danijela ; Rubić, Tihana ;
  Two Croatian Localities / U: Heady, Patrick ; Schweitzer, Peter (ur.). Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Vol 2. The View from Bellow: Nineteen Localities. Frankfurt – New York : Campus Verlag, 2010, str. 129-168.
  http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/F/bo8364788.html
  edit
 67. 312586
  Lončar, Sanja ;
  Prilozi poznavanju tradicijskog graditeljstva i kulture stanovanja / U: Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.). Zapisi iz Gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb : FF press, 2010, str. 73-175.
  edit
 68. 312583
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Kelemen, Petra ;
  Travelling to the Birthplace of "the Greatest Son of Yugoslav Nations". The Construction of Kumrovec as a Political Tourism Destination / U: Grandits, Hannes ; Taylor, Karin (ur.). Yugoslavia's Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s). Budapest - New York : Central European University Press, 2010, str. 141-169.
  edit
 69. 312993
  Vinšćak, Tomo ;
  Velebitska mirila u kontekstu sakralne geografije južnog Velebita / U: Pleterski, Andrej (ur.). Mirila: kulturni fenomen. Ljubljana : ZRC SAZU, 2010, str. 11-14.
  http://books.google.hr/books?id=FOM7uZZQcDgC&pg=PA11&source=gbs_toc_r&cad=4
  edit
 70. 312360
  Belaj, Marijana ;
  Sveci zaštitnici u pobožnosti Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 221-239.
  edit
 71. 321091
  Belaj, Vitomir ;
  Sveti trokut zagrebački / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 35-56.
  edit
 72. 312528
  Bukovčan, Tanja ; Čargonja, Hrvoje ;
  'Moja baba uvik smrdi po kvasini i rakiji' - mogućnosti i budućnosti istraživanja tradicijske medicine na primjeru otoka Visa / U: Prica, Ines ; Jelavić, Željka (ur.). Destinacije čežnje, lokacije samoće. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku: Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 221-234.
  edit
 73. 312154
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 7-12.
  edit
 74. 312155
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mogućnosti korištenja elemenata tradicijske kulture u revitalizaciji krivoputskog područja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, svezak II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 313-324.
  edit
 75. 312230
  Černelić, Milana ;
  Dvije zadružne obitelji: Dvije studije slučaja. / U: Milana Černelić, Marijeta Rajković, Tihana Rubić. (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 77-89.
  edit
 76. 312315
  Černelić, Milana ; Lončar, Sanja ;
  Uvod : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 7-11.
  edit
 77. 312482
  Černelić, Milana ;
  Slijedom bunjevačkih elemenata u svadbenim običajima Like / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like : Korijeni i razvitak. Knj. II. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Gospić, 2009, str. 213-228.
  edit
 78. 321090
  Grbić, Jadranka ;
  Hrvati u Slovačkoj 1967. i danas: Multipliciranje zavičaja, domovina i etnonima - identitet multiplex / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 171-178.
  edit
 79. 312515
  Grgurinović, Ivona ;
  Crno janje, sivi sokol - putopisne predodžbe Rebecce West / U: Jelavić, Željka, Potkonjak, Sanja ; Roženberg, Helena (ur.). Jedna granica - dvije etnologije?. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 229-236.
  edit
 80. 312124
  Kelemen, Petra ;
  Segmenti narodne medicine / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu: Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-343-2), str. 163-187.
  edit
 81. 312126
  Kelemen, Petra ;
  Liječenje zmijskog ujeda – priča kao dio sjećanja zajednice / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu: Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-343-2), str. 189-201.
  edit
 82. 312127
  Kelemen, Petra ;
  Vjerovanja u nadnaravna bića / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu: Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-343-2), str. 279-292.
  edit
 83. 312145
  Lončar, Sanja ; Dačnik, Valentina ;
  Predsvadbeni običaji od prosidbe do svadbe / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. Sv. III. Zagreb : FF press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 105-151.
  edit
 84. 312146
  Lončar, Sanja ;
  Izbor bračnog druga / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka, sv.III. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-352-4), str. 29-74.
  edit
 85. 312147
  Lončar, Sanja ;
  Vjerovanja vezana uz izbor bračnog druga i zaštitu mladenaca / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka, sv.III. Zagreb : FF press, 2009 (978-953-175-352-4), str. 179-184.
  edit
 86. 312167
  Lončar, Sanja ;
  Neredovni oblici predbračnog i bračnog života / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. Sv. III. Zagreb : FF press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 75-103.
  edit
 87. 312308
  Petrović Leš, Tihana ;
  Rukotvorske vještine / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije ; knj. 2. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 110-119.
  edit
 88. 312311
  Potkonjak, Sanja ; Đaković, Branko ; Šešerko, Robert ;
  Arhivsko komuniciranje baštine - između kulturne biografije i politike pamćenja / U: Jelavić, Željka, Potkonjak, Sanja ; Roženberg, Helena (ur.). Jedna granica - dvije etnologije?. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 103-112.
  edit
 89. 312227
  Rubić, Tihana ; Birt, Danijela ;
  Obiteljski život, odnosi i vrijednosti / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv. II.. Zagreb : FF-press, 2009 (978-953-175- 343-2), str. 31-56.
  edit
 90. 312357
  Rubić, Tihana ; Jelavić, Željka Petrović Osmak, Željka ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Uvod / U: Rubić, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Jelavić, Željka ; Petrović Osmak, Željka (ur.). 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. - 2009.). Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 5-11.
  edit
 91. 312480
  Rubić, Tihana ; Mucko, Bojan ; Katić, Mario ;
  Uporišne točke djelovanja i/ili sjećanja / U: Rubić, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Jelavić, Željka ; Petrović Osmak, Željka (ur.). 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. - 2009.). Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009., str. 33-64.
  edit
 92. 311680
  Šantek, Goran Pavel ;
  Postajanje svetim. O religiji kao sredstvu nove identifikacije / U: Petrović Leš, Tihana (ur.). Etnolog Vitomir Belaj. Zagreb : FF press, 2009, str. 385-411.
  edit
 93. 312138
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Bermanec, Krešimir ; Katić, Mario ; Oroz, Tomislav ;
  Koliko je Viški boj viški? Odnos otočana i fureštih pri izražavanju društvenoga sjećanja / U: Prica, Ines ; Jelavić, Željka (ur.). Destinacije čežnje, lokacija samoće ; Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, biblioteka Nova etnografija, Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 141-160.
  edit
 94. 312352
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Vlatković, Aleksandra ;
  Krivopućani i svi njihovi karnevali / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima, sv.II. Zagreb : FF press, 2009. (978-953-175-343-2), str. 259-275.
  edit
 95. 312356
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Oroz, Tomislav ;
  Mijene etnoloških pristupa i metoda / U: Rubić, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Jelavić, Željka ; Petrović Osmak, Željka (ur.). 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. - 2009.). Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 65-87.
  edit
 96. 313009
  Vuković, Marinko ; Rubić, Tihana ;
  Podatci iz Stališa duša kao izvor za etnološko istraživanje obiteljskog života Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.) (ur.). Živjeti na Krivom Putu : Etnološka monografija o Primorskim Bunjevcima. Sv. II. Zagreb : FF-press, 2009 (Živjeti na Krivom Putu), str. 57-76.
  edit
 97. 311909
  Belaj, Marijana ;
  "I'm not religious, but Tito is a God": Tito, Kumrovec, and the New Pilgrims / U: Margry, Peter Jan (ur.). Shrines and Pilgrimage in the Modern World. New Itinararies into the Sacred. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008, str. 71-93.
  edit
 98. 312232
  Černelić, Milana ;
  Uvod: Živjeti na Krivom Putu / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press,, 2008, str. 7-11. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.01
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 99. 312036
  Grbić, Jadranka ;
  Refleksije i reminiscencije o Hrvatima u Moravskoj, Donjoj Austriji i Zapadnoj Ugarskoj. / U: Đuro Franković, Štef Lukač (ur.). Etnografija Hrvata u Mađarskoj.. Budimpešta : Mađarsko etnografsko društvo u Budimpešti, 2008 (Etnološke studije iz života Hrvata u Mađarskoj 13), str. 141-155.
  edit
 100. 312143
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pregled suvremenih migracija Krivopućana / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, svezak I.. Zagreb : FF-press, 2008, str. 79-94. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.06
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 101. 312144
  Rajković Iveta, Marijeta ; Jasmina Jurković ;
  Primorski Bunjevci Krivopućani na području Virovitice / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv.I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 95-119. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.07
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 102. 312148
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Selidbe i suživot na ljetnim stanovima / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 159-183. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.11
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 103. 312149
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Stočarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 185-203. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.12
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 104. 312150
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Sjenokoša / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 205-220. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.13
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 105. 312151
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Zemljoradnja / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 221-247. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.14
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 106. 312152
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Pčelarstvo / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 249-263. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.15
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 107. 312153
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tradicijski i suvremeni lov / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF-press, 2008, str. 265-278. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.17234/9789531752664.16
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 108. 311975
  Rubić, Tihana ;
  Tradicijska trgovina i sajmovi / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv.I. Zagreb : FF press, 2008., str. 323-352. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.19
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366033
  Belaj, Marijana ; Potkonjak, Sanja ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Kulturnoantropološki pogledi na cenzuru i njezine odjeke / 2015Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa. Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2015, str. 93-97.
  edit
 2. 313015
  Šantek, Goran Pavel ;
  Suvremena znanost i religija: kulturnoantropološki pogled / U: Rimorac, Zoran ; Musić, Ivica (ur.). Suvremena znanost i vjera. Contemporary Science and Faith. Mostar - Ljubljana, 2011. : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011., str. 327-340.
  edit
 3. 312359
  Belaj, Marijana ;
  Sveta mjesta, sveto vrijeme, sveti ljudi / U: Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije, sv. II. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 141-147.
  edit
 4. 312481
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Običaji životnoga ciklusa / U: Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije.. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009., str. 148-159.
  edit
 5. 321089
  Grbić, Jadranka ;
  Etnokulturni identitet i međuetnička prožimanja / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije ; knj. 2. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 174-181.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 380149
  Čapo, Jasna ; Kelemen, Petra ;
  Grad i međunarodni migranti / [Elektronička građa] Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017 ISBN: 9789538089169.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/9498/
  edit
 2. 366340
  Hrubalová, Lucia ; Innocenti, Dario ; Kopliku, Bresena ; Lončar, Sanja ; Porta, Alexandra-Camelia ; Valánszki, István ;
  Valorization of Wood Cultural Heritage (WCH) for Sustainable Future in Danube Region / 2015DIAnet International school proceedings. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015. Trieste : EUT - Edizioni Universita di Trieste, 2015 (DIAnet International school proceedings.), str. 117-132.
  http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11095
  edit
 3. 321258
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Iseljavanje hrvatskog juga / Veliki val : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914.. Rijeka : Muzej grada, 2012, str. 241-254.
  edit
 4. 369896
  Jelavić, Željka ; Potkonjak, Sanja ;
  Uvod: Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica - dvije etnologije? / 2009Jedna granica - dvije etnologije?. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009, str. 7-14.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 379786
  Černelić, Milana ;
  Kum / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 14. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2018, str..
  edit
 2. 379785
  Černelić, Milana ;
  Kravalj / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 13, ko-kr. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2017, str. 113-114.
  edit
 3. 321259
  Černelić, Milana ;
  Ivanje, (sveti) Ivan Cvitnjak / Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca. 10, I. Subotica : Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 86-87.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 393821
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Mario Katić, Smrt u dalmatinskom zaleđu. Mirila od rituala do teatra, Naklada Ljevak, Zagreb, 2017., 279 str / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva
  https://hrcak.srce.hr/213540
  edit
 2. 394275
  Rubić, Tihana ;
  Marija Živković. Braća Seljan kroz prašume i pustinju. Zagreb, Etnografski muzej, 3. svibnja – 18. studenoga 2018. / Etnološka istraživanja, 23(2018) ; str. 89-91.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=309191
  edit
 3. 379030
  Kelemen, Petra ;
  Milana Černelić, Bunjevci. Ishodišta, sudbine, identiteti, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb, Subotica, 2016., 264 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 312-314.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282009
  edit
 4. 379607
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Tijana Trako Poljak: Hrvatski simbolički identitet. Značenja nacionalnih simbola iz perspektive hrvatskih građana. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 47 (2017), 40 ; str. 309-311.
  Puni tekst
  edit
 5. 336256
  Grbić, Jadranka ;
  Rajković Iveta, Marijeta. Česi u Jazveniku. / Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva.. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta, 2014
  edit
 6. 369866
  Grbić, Jadranka ;
  Lidija Nikočević : Zvončari i njihovi odjeci / 2014Studia ethnologica Croatica, 26 (2014), 26 ; str. 259-263.

  Scopus ID:nema (od 2015)
  edit
 7. 335077
  Potkonjak, Sanja ;
  Prikaz knjige Balkan: od geografije do fantazije, Katarine Luketić / Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja, 94 (2014), str. 128-129.
  WOS:000340083100010
  edit
 8. 335193
  Potkonjak, Sanja ;
  Jelena Marković: Pričanja o djetinjstvu. Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012., 367 str. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 51 (2014), 2 ; str. 210-211.

  Scopus ID:nema
  edit
 9. 322597
  Kelemen, Petra ;
  Ana-Marija Vukušic, U sridu. Sjećanje, pamćenje i život Alke, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013., 224 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 43 (2013), 36 ; str. 155-156.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=165046
  edit
 10. 322656
  Petrović Leš, Tihana ;
  Juraj Zajonc: Premeny vlákna. Trnava: Edition Ryba, 2012., 235 str. / Studia ethnologica Croatica, 25 (2013), 1 ; str. 345-347.
  edit
 11. 310103
  Rubić, Tihana ;
  Labirinti formalne taksonomije / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XV/353 (2013), str. 12-13.
  edit
 12. 309834
  Kelemen, Petra ;
  Kulturna dediščina industrijskih panog / Industrijska kulturna baština, 11. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo / 11. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), 35 ; str. 302-305.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138592
  edit
 13. 310117
  Komar, Tibor ;
  Damir Zorić: etnografije hrvatskih misionara / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), 35 ; str. 309-313.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138594
  edit
 14. 310119
  Komar, Tibor ;
  Alan Barnard: povijest i teorija antropologije / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1 ; str. 211-212.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138350
  edit
 15. 369909
  Komar, Tibor ;
  Etnološki prinosi hrvatskih misionara: desetljećima zanemarivana vrela / 2012Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 479 (2012) ; str. 88-90.
  edit
 16. 321252
  Petrović, Duško ;
  Uncertainty and Disquiet. 12 međunarodna konferencija EASa-e, Pariz, Francuska, 10.-13. srpnja 2012. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 42 (2012), 35 ; str. 319-320.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138598
  edit
 17. 309932
  Potkonjak, Sanja ;
  Tea Škokić, Ljubavni kod. Ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2011. 178 str. (Biblioteka Nova etnografija). / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 49 (2012), 2 ; str. 231-232.
  edit
 18. 309933
  Potkonjak, Sanja ;
  Marijana Hameršak: Pričalice. O povijesti djetinjstva i bajke Zagreb: Algoritam, 2011. 211 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), str. 213-214.
  edit
 19. 309934
  Potkonjak, Sanja ;
  Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua, ur.: Ljudska prava žena. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena Zagreb: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” – Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, 2011. 360 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), str. 226-229.
  edit
 20. 369824
  Bukovčan, Tanja ;
  Branko Đaković. Igre oko vatre. Prilog etnološkim istraživanjima o vatri. Samobor: Meridijani, 2011. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 173-175.
  edit
 21. 309906
  Grbić, Jadranka ;
  Branko Đaković: Igre oko vatre.Prilog etnološkim istraživanjima o vatri. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48 (2011), 2 ; str. 236-237.
  edit
 22. 309445
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige Direct Action: An Ethnography, David Graeber / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1 ; str. 355-357.
  edit
 23. 309261
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  People Make Places – ways of feeling the world. Deseti kongres SIEF-a. Lisabon, Portugal, 17. – 21. travnja 2011. godine / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 388-390.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110997
  edit
 24. 310118
  Komar, Tibor ;
  Tomo Vinšćak: tibetski buddhizam i bön / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 175-177.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111803
  edit
 25. 309263
  Lončar, Sanja ;
  Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić, ur., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 441 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 181-185.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111806
  edit
 26. 320756
  Petrović, Duško ;
  Goran Pavel Šantek: Anthropos religiosus: antropološko-religijski ogledi / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 360-362.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110986
  edit
 27. 320759
  Petrović, Duško ;
  Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini: Pregled s karakterističnim primjerima : Samobor: Meridijani, 2011., 198 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1; str. 219-221.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138354
  edit
 28. 320762
  Petrović, Duško ;
  Tea Škokić i Ines Prica, ur: Horror – Porno – Ennui (kulturne prakse postsocijalizma) : Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija), 2011., 458 str. / Studia ethnologica Croatica, 24 (2012), 1; str. 229-232.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138358
  edit
 29. 320765
  Petrović, Duško ;
  Southeast European (Post) Modernities 6. konferencija InASEA-e : Regensburg, Njemačka, 28. 4. – 1. 5. 2011. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1; str. 384-386.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110995
  edit
 30. 309594
  Potkonjak, Sanja ;
  Branko Đaković. Igre oko vatre. Prilog etnološkim istraživanjima o vatri. Samobor: Meridijani, 2011., 229 str. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 353-355.
  edit
 31. 309595
  Potkonjak, Sanja ;
  Marijana Hameršak i Suzana Marjanić, ur. Folkloristička čitanka Zagreb: AGM i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2010., 562 str. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), str. 371-374.
  edit
 32. 309596
  Potkonjak, Sanja ;
  Paul Stoller, The Power of the Between, An Anthropological Odyssey, University of Chicago Press, Chicago, London 2009., 201. str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 195-197.
  edit
 33. 309597
  Potkonjak, Sanja ;
  Gayatri Chakravorty Spivak, Nacionalizam i imaginacija i drugi eseji, Fraktura, Zagreb 2011., 197. str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 41 (2011), 34 ; str. 193-195.
  edit
 34. 309598
  Potkonjak, Sanja ;
  Jasna Čapo, Valentina Gulin Zrnić (ur.), Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Institut za etnologiju i folkloristiku, Inšštitut za antropološške in prostorske šštudije ZRC SAZU, Zagreb, Ljubljana 2011., 441 str. (Biblioteka Nova etnografija) / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48 (2011), 2 ; str. 201-203.
  edit
 35. 321079
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Karmen Medica, Goran Lukič i Milan Bufon, ur.: Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo Koper: Univerzitetna založba Annales, 2010., 270 str. / Studia ethnologica Croatica, 23 (2011), 1 ; str. 377-379.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110992
  edit
 36. 309028
  Grbić, Jadranka ;
  Etnolog Vitomir Belaj. / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 47 (2010), 2 ; str. 230-231.
  edit
 37. 309030
  Grbić, Jadranka ;
  Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939-1941. / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010); str. 395-399.
  edit
 38. 308679
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige Julia Kuehn i Paul Smethurst (ur.): Travel Writing, Form and Empire: The Poetics and Politics of Mobility / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 412-415.
  edit
 39. 308681
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige: Magdalena Nowicka i Maria Rovisco (ur.): Cosmopolitanism in Practice / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 416-418.
  edit
 40. 308682
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige: Gavin Kendall, Ian Woodward i Zlatko Skrbis: The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 40 (2010), 33 ; str. 148-150.
  edit
 41. 308683
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige: Stephen M. Levin: The Contemporary Anglophone Travel Novel: The Aesthetics of Self-Fashioning in the Era of Globalization / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 40 (2010), 33 ; str. 161-163.
  edit
 42. 308870
  Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  Tihana Petrović Leš, ur.: Etnolog Vitomir Belaj. Zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), str. 402-405.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93301
  edit
 43. 310120
  Komar, Tibor ;
  Radoslav Katičić: Božanski boj – tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Studia ethnologica Croatica, 22 (2010), 1 ; str. 399-402.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93300
  edit
 44. 308845
  Lončar, Sanja ;
  Matija Bučar, ur. Zrinska gora: regionalni park prirode. Petrinja: Grad Petrinja: Učiteljski fakultet: Matica hrvatska, ogranak ; Sisak: Sisačko-moslavačka županija ; Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010, 474 str. / Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 6 (2010), 1 ; str. 242-243.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=92040
  edit
 45. 308886
  Potkonjak, Sanja ;
  Paul Rabinow, George E Marcus, James Faubion, Tobias Rees. Designs for the Anthropology of the Contemporary. Duke University Press, Durham, London, 2008., 140 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 40 (2010), 33 ; str. 143-145.
  edit
 46. 308887
  Potkonjak, Sanja ;
  Suzana Leček, Tihana Petrović Leš, Znanost i Svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvastke 1939.-1941. Srednja Europa i Hrvatski Institut za Povijest- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Zagreb 2010., 150 str. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 40 (2010), 33 ; str. 156-157.
  edit
 47. 308299
  Kelemen, Petra ;
  Nives Rittig-Beljak i Melanija Belaj, ur.: Turist kao gost – prilozi kulinarskom turizmu / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 39 (2009), 32 ; str. 193-195.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69520
  edit
 48. 308353
  Lončar, Sanja ;
  Tihana Petrović Leš: Lepoglavsko čipkarstvo, 2008. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 39 (2009), 32 ; str. 187-188.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69517
  edit
 49. 308293
  Potkonjak, Sanja ;
  James D. Faubion, George E. Marcus (ed). Fieldwork Is Not What It Used to Be:Learning Anthropology's Method in a Time of Transition / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 39 (2009), 32 ; str. 163-170.
  edit
 50. 308294
  Potkonjak, Sanja ;
  Lidija Nikočević: Iz "etnološkog mraka" : austrijski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća / Etnološka tribina, 39 (2009), 32 ; str. 179-183.
  edit
 51. 309578
  Grgurinović, Ivona ;
  Prikaz knjige, Johannes Fabian: Memory Against Culture / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 38 (2008), 31 ; str. 187-189.
  edit
 52. 307627
  Potkonjak, Sanja ;
  Teorija Balkanu, Trauma ženama?" / Treća, 10 (2008), 2 ; str. 111-114.
  edit
 53. 307672
  Potkonjak, Sanja ;
  Miloš Milenković. Istorija postmoderne antropologije. Teorija etnografije. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 38 (2008), str. 185-187.
  edit
 54. 307673
  Potkonjak, Sanja ;
  Vladimir Ribić. Antropologija postsocijalizma. Zbornik radova. / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 38 (2008), str. 193-195.
  edit
 55. 307628
  Rubić, Tihana ;
  Carolin Leutloff-Grandits. Claiming Ownership in Postwar Croatia: The Dynamics of Property Relations and Ethnic Conflict in the Knin Region / Društvena istraživanja, 17 (2008), 6 ; str. 1243-1247.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98501
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 400568
  Belaj, Marijana ;
  Uvod u topografije svetoga na ppodručju Buškog Blata / Topografije svetoga na području Buškoga Blata
  edit
 2. 401607
  Černelić, Milana ;
  Uvodna riječ / Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca, str. 7-10.
  edit
 3. 397712
  Rajković Iveta, Marijeta ; Kelemen, Petra ; Župarić-Iljić, Drago ;
  Introduction : contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe / Contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe, str. 7-11. http://dx.doi.org/10.17234/9789531756525.14
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 4. 378804
  Buble, Tamara ; Potkonjak, Sanja ; Pupovac, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Uvodnik / Hrestomatija, 1 (2017) ; str. 6-13.
  edit
 5. 379852
  Pupovac, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Approaching Socialist Monuments Nowadays = Pristup socijalističkim spomenicima danas / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 11-14, 15-17. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.29.17
  https://hrcak.srce.hr/191661

  Scopus ID:Scopus
  edit
 6. 366352
  Lončar, Sanja ; Poljak Istenič, Saša ;
  Local (traditional) knowledge as the key for sustainable rural development: utopia or reality? / Studia ethnologica Croatica, 28 (2016) ; str. 11-20. http://dx.doi.org/10.17234/SEC.28.1
  http://hrcak.srce.hr/171860

  Scopus ID:2-s2.0-85011310833
  edit
 7. 335988
  Černelić, Milana ;
  Uvodno slovo / Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / ur. Milana Černelić. Zagreb : FF-press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 7-10..
  edit
 8. 370119
  Pletenac, Tomislav ;
  Pogovor: Mit tradicija i smisao / Hrvatska narodna mitologija / Nikola Sučić, str. [147-152].
  edit
 9. 321300
  Potkonjak, Sanja ;
  Predgovor: Taksonomije pripadanja, taksonomije otpora / 48. Zagrebački salon : identitet = identity. Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2013, str. 34-39.
  edit
 10. 321329
  Lončar, Sanja ;
  Pogovor/ Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću. Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2010
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 307704
  Grbić, Jadranka ;
  Novi europski identitet / Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva., 38 (2008), 31 ; str. 22-25.
  edit

1.22 Intervju

 1. 388660
  Jerković, Darko ; Šantek, Goran Pavel ;
  Sport je vrlo važan i utjecajan, ali manje od politike i ekonomije / Glas Slavonije, 29. i 29. srpnja. 2018.
  edit
 2. 394218
  Lončar, Sanja ;
  Razgovor s etnologinjom konzervatoricom Anom Mlinar / Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 48(2018), 41 ; str. 281-302.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312044
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 379842
  Olujić, Boris ; Holjevac, Željko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Kulturna baština - Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno, str. 1-98. / Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
  edit
 2. 379753
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Projekt Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno / Studia ethnologica Croatica. 29 (2017), 1 ; str. 546-552
  [Naziv skupa: 1330-3627]
  Puni tekst
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366199
  Petrović, Duško ; Lebhaft, Karla ;
  Necropolitics of Memory in Post-socialist Croatia / Third Text, (2017).
  edit
 2. 335313
  Petrović Leš, Tihana ;
  Odijevanje u Lici - moda na fotografijama obitelji Japunčič i Kovačević / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, (2014).
  edit
 3. 335316
  Petrović Leš, Tihana ;
  Kršnjavi i organizirano kućno rukotvorstvo u Hrvatskoj: lepoglavsko čipkarstvo / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Iso Kršnjavi- veliki utemeljitelj, 2012, (2014).
  edit
 4. 336157
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Božićni običaji Hrvata Bunjevaca u Vojvodini i Mađarskoj / U: Černelić, Milana (ur.). Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca . Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014., str. 13-52..
  edit
 5. 310458
  Rubić, Tihana ;
  "You have to get along". Family networks, informal economy and unemployment in postsocialist Croatia / Ethnologia Balkanica: Journal for South East European Ethnology, (2013).
  edit
 6. 321257
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Hrvati u Buenos Airesu i Rosariju, Latinosi u Zagrebu / U: Grbić, Jadranka (ur.). Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet.. Zagreb : FF-press, 2013
  edit
 7. 310386
  Vinšćak, Tomo ; Brajinović, Anita ; Komar, Tibor ;
  Izbor iz sakralne toponimije Brača i Poljica / Studia mythologica Slavica, (2010).
  edit
 8. 310367
  Vinšćak, Tomo ;
  Sveto brdo na Velebitu / Studia ethnologica croatica, (2009.).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 400566
  Belaj, Marijana ; Martić, Zvonko ; Mencej, Mirjam ; Filko, Matea [pfr] ;
  Topografije svetoga na području Buškoga Blata / Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2019. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789538232084.
  Elektronička verzija (Hrvatsko etnološko društvo)
  edit
 2. 388621
  Čapo,Jasna ; Kelemen, Petra ;
  The City and International Migrants / Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018. - 63 str. : ilustr. ISBN: 9789538089374 .
  E-knjiga | E-knjiga (poveznica za preuzimanje)
  edit
 3. 380678
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : migrations, traditional heritage, identities / Beau Bassin : Scholars' Press, 2018. - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783330650992.
  Elektronička verzija (darhiv)
  edit
 4. 374944
  Rajković Iveta, Marijeta ; Iveta, Vladimir ;
  Oni koji noću ustaju iz groba : vampiri od lokalnih priča do popularne kulture / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - IV, 210, str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537963613 : .
  edit
 5. 377550
  Šantek, Goran Pavel ;
  Dinamo - to smo mi! : antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - 92 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756488. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757584
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 6. 363092
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : ishodišta, sudbine, identiteti / Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2016. - 264 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753760 . http://dx.doi.org/10.17234/9789531757447
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 7. 361775
  Petrović, Duško ;
  Izbjeglištvo u suvremenom svijetu : od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda / Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 440 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533039497.
  edit
 8. 362367
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ; Rubić, Tihana ;
  Misliti etnografski : kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji / Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Hrvatsko etnološko društvo, 2016. - 135 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531756150 ; 9789535839187.
  Elektronička verzija (HED biblioteka)
  edit
 9. 338049
  Perić, Boris ; Pletenac, Tomislav ;
  Zemlja iza šume : vampirski mit u književnosti i na filmu / Zagreb : TIM press, 2015. - 189 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537177812 .
  edit
 10. 321256
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije / Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014. - XXIV, 484 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: .
  edit
 11. 324483
  Grbić, Jadranka ;
  Multipliciranje zavičaja i domovina : Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet / Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, 2014. - 200 str. : 24 cm. ISBN: 9789531754552. http://dx.doi.org/10.17234/9789531754552
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 12. 338224
  Potkonjak, Sanja ;
  Teren za etnologe početnike / Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 103 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535530275 ; 9789531755238 .
  Elektronička verzija (HED biblioteka)
  edit
 13. 285198
  Belaj, Marijana ;
  Milijuni na putu : antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2012. - 228 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532225884.
  edit
 14. 285031
  Kelemen, Petra ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Grad kakav bi trebao biti : etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2012. - 470 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532225877.
  edit
 15. 264352
  Đaković, Branko ;
  Igre oko vatre : prilog etnološkim istraživanjima o vatri / 1. izd - Samobor : Meridijani, 2011. - 229 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži ; 27 cm. ISBN: 9789532391329.
  edit
 16. 282337
  Šantek, Goran Pavel ;
  Anthropos religiosus : antropološko-religijski ogledi / Zagreb : Ibis grafika, 2011. - VIII, 117 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536927609 : .
  edit
 17. 269718
  Vinšćak, Tomo ;
  Tibetski buddhizam i bön / Zagreb : Ibis grafika, 2011. - X, 140 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536927616 : .
  edit
 18. 256888
  Leček, Suzana ; Petrović Leš, Tihana ;
  Znanost i svjetonazor : etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. / Zagreb : Slavonski Brod : Srednja Europa : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. - 150 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979764 (Srednja Europa).
  edit
 19. 235242
  Perić, Boris ; Pletenac, Tomislav ;
  Fantastična bića Istre i Kvarnera / Zagreb : Vuković & Runjić, 2008. - 155 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532860252.
  edit
 20. 203586
  Petrović Leš, Tihana ;
  Lepoglavsko čipkarstvo / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-953-6979-59-2.
  edit
 21. 4772
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet, jezik i razvoj : istraživanje o povezanosti etniciteta i jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj / Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1994. - 143 str. ; 24 cm. ISBN: 9536020025.
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 307563
  Bukovčan, Tanja ; Potkonjak, Sanja ;
  Vodič kroz CEEPUS za studente ili kako je Iva otišla u Prag / Studia Ethnologica Croataica, 18 (2006), 1 ; str. 43-47.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 324780
  Petrović, Duško ; Đaković, Branko [ths] ;
  Fenomen izbjeglištva i biopolitika : problematiziranje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva : doktorski rad = Refugeneess and biopolitics - rethinking key concepts in cultural anthropology perspective : doctoral thesis / Zagreb, 2013
  edit

2.12 Završni istraživački izvještaj

 1. 391519
  Careva, Kristina ; Lisac, Rene ; Pletenac, Tomislav ; Vukić, Jana ;
  ZAGREB ZA MENE: Studija akupunkture grada / Zagreb : Društvo arhitekata Zagreb, 2018. - 86 str. : ilustr. ISBN: 9789537939069 (DAZ); 9789538042423 (Af ).ZAGREB ZA MENE: Studija akupunkture grada
  http://bib.irb.hr/datoteka/969318.Istrazivanje--participativnog-potencijala.pdf | http://www.arhitekt.hr/hr/radovi/rad/istrazivanje-participativnog-potencijala-gradana-u-planiranju-javnog-prostora-grada-zagreba, 216.html | http://www.d-a-z.hr/files/file/Dokumenti/Istrazivanje--participativnog-potencijala.pdf
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 398743
  Lončar, Sanja [aut] ; Trauber, Alma [aut, edt] ;
  Ratna prijateljstva u ratu i poraću : POU Hrvatski dom, Galerija "Krsto Hegedušić", Petrinja 14. 9. - 29. rujna 2018. / Petrinja : POU Hrvatski dom, Galerija "Krsto Hegedušić", 2018. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789535901280.
  edit
 2. 321336
  Lončar, Sanja ; Trauber, Alma ;
  Most. Mostovi / 2008
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 398724
  Čapo Žmegač, Jasna ; Kelemen, Petra ;
  Grad i međunarodni migranti / Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko etnološko društvo, 2019. - 61 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789538089442; 9789538232060.
  edit
 2. 398723
  Gulin Zrnić, Valentina ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Zanki, Josip ;
  Grad i umjetnost / Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko etnološko društvo, 2019. - 59 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789538098314; 9789538089435; 9789538232053.
  edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

 1. 379429
  Černelić, Milana ;
  Bunjevci : migrations, traditional heritage, identities /
  edit
 2. 321086
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Czech v Jazvenik - Česi u Jazveniku / Daruvar : NU Jednota 2013
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 388625
  Gulin Zrnić, Valentina ; Kelemen, Petra ;
  Znanstveni časopisi u području etnologije i kulturne antropologije / Znanstveno-stručni kolokvij u okviru 9. znanstvenog seminara u čast Branimiru Brataniću "Akademsko pismo i objavljivanje u znanstvenim časopisima u području etnologije i kulturne antropologije"
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/hrvatsko-etnolosko-drustvo-organizira-znanstveno-strucni-kolokvij-pod-nazivom-akademsko-pismo-i-objavljivanje-u-znanstvenim-casopisima-u-podrucju-etnologije-i-kulturne-antropologije/
  edit
 2. 393874
  Kelemen, Petra ;
  Festivali i nematerijalna kulturna baština / Stručno-znanstveni skup "Folklorni amaterizam u RH – prošlost, sadašnjost i budućnost"
  http://www.hrsk.hr/index51.php?pIDm1=3&pIDm2=16&pIDm3=36&pPg=0&pIDcl=877&pToken=bced165bc8c2e631200a9d6f1e2eb260eec4d0c8
  edit
 3. 393866
  Potkonjak, Sanja ; Senjković Svrčić, Reana ;
  Istraživanja (kulture) rada i gospodarstva u hrvatskoj etnologiji / 70 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku: intelektualno nasljeđe u kontekstu smjene znanstvenih i socijalnih paradigmi
  edit
 4. 393889
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Specifičnosti migracija životnog stila u Hrvatskoj / Mednarodni simpozij v okviru Bilateralnega projekta Slovenija-Hrvaška 2018 in stoletnice Univerze v Ljubljani: IZZIVI PREUČEVANJ MOBILNIH POSAMEZNIKOV IN SKUPIN V 21. STOLETJU
  https://isim.zrc-sazu.si/sl/dogodki/izzivi-preucevanj-mobilnih-posameznikov-in-skupin-v-21-stoletju#v
  edit
 5. 388661
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Oroz, Tomislav ;
  Urban Spaces in Transformation: Two Croatian Case Studies / 9th InASEA Congress Zadar 2018. Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe. Zadar, Hrvatska, 2018.
  edit
 6. 379782
  Borović, Maša ; Popinjač, Maja ; Selimović, Monika ; Vodopija, Helena ; Belaj, Marijana ;
  Religijski aktivizam i javni prostor - inicijative "Hodočašće za nerođeni život" i "40 dana za život" / KONKOREL - konferencija komparativnih religija
  edit
 7. 388579
  Grgurinović, Ivona ; Marković, Jelena ;
  (Non)narrative expressions of anxiety in a place on the example of Lika (Croatia) / Cultures of Anxiety. Bristol, Velika Britanija, 2017.
  edit
 8. 388584
  Grgurinović, Ivona ; Marković, Jelena ;
  Displacement and return : fears and silences in the field / Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society 2017 - Entangled Mobilities. Jyväskylä, Finska, 2017.
  edit
 9. 379839
  Klemar Bubić, Blaženka ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Austrijska i hrvatska kultura u profesionalnom i životnom putu - studija primjera Camille Lucerne / XXV. Međunarodni znastveni skup: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj
  http://deutsche-gemeinschaft.eu/
  edit
 10. 379823
  Lončar, Sanja ;
  Istraživanje seoskih naselja, arhitekture i lokalnih znanja o prostoru kao poticaj i polazište za izradu regeneracijskih i razvojnih strategija / Drugi hrvatski ruralni parlament - Suradnjom do cjelovitog razvoja. Sv. Martin na Muri, Hrvatska, 20-22.4.2017.
  edit
 11. 379859
  Oroz, Tomislav ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  From Representation of History to the Living Monument : Memorializing Peasant Revolt and Matija Gubec in Gornja Stubica / War, Revolution and Memory : Post-War Monuments in Post-Communist Europe
  edit
 12. 379849
  Šantek, Goran Pavel ; Wilczynski, Orest ;
  Dejaki paraleli u zvicajah Horvatiji i Ukrajini / Drugoja mižnarodnoja horvatsvko-ukrajinsvkoja naukovoja konferencija "Ukraina i Horvatija: istorijni paraleli"
  edit
 13. 379772
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ;
  Su-rađivanje u pisanju: od jednostrukog autorstva do složenih oblika komponiranja znanja/Co-labouring in writing: from single author to complex forms of composing knowledge / Hacking Paths of Anthropology – International Doctoral Symposium
  edit
 14. 379856
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Potkonjak, Sanja ;
  Ethnological and Cultural Anthropological Approaches to Memory of Socialism / Bases and Commercialisation of Cultural Memory, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
  edit
 15. 379857
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Oroz, Tomislav [aut.] ;
  In the Cradle of Heroes : Memoryscapes and Mnemonic Practices in Hrvatsko Zagorje / Changing memoryscapes: Social (re)construction of places of memory
  edit
 16. 379942
  Vugdelija, Kristina ;
  Hero-making by Materialization of Memory / Hacking Paths of Anthropology - International Doctoral Symposium (Session: Contacts and intersections: materialities, bodies and non- human agents)
  edit
 17. 388666
  Vugdelija, Kristina ;
  Nationalism, Memory of War and National Hero Figures in Contemporary Croatia / Transformations in European Societies. München, Njemačka, 2016.
  edit
 18. 369853
  Kelemen, Petra ;
  Baština i festivali kao dio odgojno-obrazovne prakse / 1. međunarodni stručni skup s okruglim stolom "Tradicijska kultura kao dio odgojno-obrazovne prakse"
  http://varazdin2020.eu/medunarodni-festival-tradicijske-kulture-folkofonija-2014-u-varazdinu/
  edit
 19. 388641
  Petrović, Duško ;
  Necropolitics of Memory in the Post-socialist Croatia / Between democracies 1989-2014. Remembering narrating and reimagining the past in Eastern and Central Europe and South Africa. Johannesburg, South Africa, 2014.
  edit
 20. 318470
  Grgurinović, Ivona ; Marković, Jelena ;
  -''Mom, my friend's dad is a Serb''! –''Your mom is too, son'': War and national identification of children in early-90s Croatia /
  [Naziv skupa: Children and War: Past and Present: Second international multidisciplinary conference (10.-12.07. 2013. ; Salzburg, Austrija)]
  edit
 21. 318352
  Potkonjak, Sanja ;
  Narrating her/self: on intimate and reflexive ethnography /
  [Naziv skupa: Translocal Methodologies - Feminist Ways of Knowing (2-15.6.2013. ; Joensuu, Finska)]
  edit
 22. 318438
  Potkonjak, Sanja ;
  O (ne)lagodnom: etičke prakse u etnografiji suvremenih svjetova /
  [Naziv skupa: 7 Roaming Anthropology (30.9.-4.10.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 23. 318339
  Šantek, Goran Pavel ; Bacalja, Robert ;
  Паралели между българската и хърватската народна митология – нови възможности за съвместни изследвания /
  [Naziv skupa: Third International Congress of Bulgarian Studies (23.-26.5.2013. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 24. 318383
  Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana ;
  Dužijanca i društveno sjećanje /
  [Naziv skupa: XXVI znanstveni kolokvij: Dužijanca očima etnologa (11.07.2013. ; Subotica, Srbija (Vojvodina))]
  edit
 25. 318237
  Grbić, Jadranka ;
  Jezično-govorna situacija i identitet kod Bunjevaca u Mađarskoj /
  [Naziv skupa: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (20.-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 26. 318067
  Grgurinović, Ivona ; Marković, Jelena ;
  Politics of Folklore in Croatia /
  [Naziv skupa: 5th INTERNACIONAL CONFERENCE OF THE SPANISH SOCIETY FOR THE LITERARY STUDY OF POPULAR CULTURE (SELICUP): “MULTIDISCIPLINARY VIEWS ON POPULAR CULTURE” (25.-27.10.2012. ; Toledo, Španjolska)]
  edit
 27. 318066
  Potkonjak, Sanja ; Škokić, Tea ;
  “Daj Bože da se vratimo" - O budućnosti rada i etnografiji radničkog beznađa na primjeru "Željezare Sisak" /
  [Naziv skupa: Kultura, identitet, politika - Znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu 25.–27. listopad 2012. (25.27. 10.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 28. 318145
  Šantek, Goran Pavel ; Komar, Tibor ; Vinšćak, Tomo ;
  National Park Mljet - Place of Conflicting Interpretations /
  [Naziv skupa: Triglav National Park. Heritages and Actors (10-12.12-2012. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 29. 317892
  Belaj, Marijana ;
  Kulturnoantropološki pogledi na Međugorje kao hodočasničko središte /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (06.-07.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 30. 317656
  Grbić, Jadranka ;
  Translokacija sakralnih predmeta i građevina i hodočasna mjesta. /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje. (6.-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 31. 317240
  Kelemen, Petra ;
  Zašto je važno uzeti kamenčić s Brda ukazanja? Upisivanje značenja u materijalnost Međugorja /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (sekcija: Gospina ukazanja i sakralizacija Međugorja) (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 32. 317734
  Komar, Tibor ;
  Prilog istraživanju fenomena Medjugorja: analiza zvučnih zapisa s Brda Ukazanja /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 33. 317237
  Pleterski, Andrej ; Šantek, Goran Pavel ;
  Babno Polje - ležeča Baba /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 34. 317629
  Rubić, Tihana ;
  You have to get along. Family networks, informal economy and unemployment in post-socialist Croatia /
  [Naziv skupa: 50th International University Week: Between Europeanization, Globalization and Tradition: Changing Southeast European Everyday Culture (4 – 7. 10. 2011 ; Tutzing, Njemačka)]
  edit
 35. 317068
  Šantek, Goran Pavel ;
  Zajednički elementi u tradicijskoj kulturi Hrvatske i Ukrajine /
  [Naziv skupa: Etnogeneza Horvativ i Ukraina (11-12.05.2011. ; Drohobič, Ukrajina)]
  edit
 36. 317239
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Konstrukcija mjesta kroz Međunarodni festival mladih u Međugorju /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (06-07.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 37. 317735
  Vinšćak, Tomo ;
  Početci navodnih ukazanja Gospe u Međugorju /
  [Naziv skupa: Kult Velike Majke i štovanje Majke Božje (6-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 38. 317579
  Černelić, Milana ; Rubić, Tihana ;
  Characteristic features of the extended family life of the Croatian ethnic group of Bunjevci / U: Pat Thane, Paolo Viazzo, Siulvia Sovic (ur.). The History of Families and Households: Comparative Dimensions.. London : Brill
  [Naziv skupa: The History of Families and Households: Comparative European Dimensions. (24-26 lipanj 2010 ; London, Velika Britanija)]
  edit
 39. 317650
  Grbić, Jadranka ;
  Identitet i identifikacijski procesi: antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse. /
  [Naziv skupa: Dies Historiae: Identiteti kroz povijest i identiteti danas. (8.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 40. 317657
  Grbić, Jadranka ;
  Bugari u Hrvatskoj: identifikacijske strategije i prakse. /
  [Naziv skupa: Bugari i Hrvati kroz stoljeća: povijest, kultura, umjetnost i jezik. (23.9.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 41. 316867
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  "Attractiveness" vs. "commonness" – the creation of heritage for the purpose of shaping tourist offer /
  [Naziv skupa: International Scientific Symposium: "Popularization of the Ethnological Cultural Heritage" (20-21.09.2010. ; Štip, Makedonija)]
  edit
 42. 316800
  Šantek, Goran Pavel ;
  Što su nama seljaci danas? /
  [Naziv skupa: Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva (10-11.6.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 43. 316886
  Šantek, Goran Pavel ;
  Prostor u mitu. Doprinos propitivanjima odnosa prostora i mita /
  [Naziv skupa: Perunov žrvanj i Jurjevo koplje (8-9.10.2010. ; Podstrana, Hrvatska)]
  edit
 44. 316906
  Šantek, Goran Pavel ;
  Suvremena znanost i vjera, kulturnoantropološki pogled /
  [Naziv skupa: Suvremena znanost i vjera (29-30.10.2010. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 45. 316909
  Šantek, Goran Pavel ;
  Postajati svetim. Primjer religijske transformacije osobnoga identiteta /
  [Naziv skupa: The Culture of Identity. Anthropology, Religions and Alternative Religions (5-6.11.2010. ; Beograd, Republika Srbija)]
  edit
 46. 316547
  Belaj, Marijana ;
  Stvaranje Međugorja. Prvi rezultati istraživanja /
  [Naziv skupa: Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna istraživanja prostora i kulture (24-25.09.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 47. 316103
  Kelemen, Petra ;
  Zadar Sea Organ - the Shaping of Urban Space and the Reimagining of a Mediterranean City /
  [Naziv skupa: Conference of Mediterranean Worlds: Cultures of Interpretation (3.-6.06.2009. ; Famagusta, Cipar)]
  edit
 48. 316423
  Petrović Leš, Tihana ; Kelemen, Petra ; Lončar, Sanja ;
  Croatian Ethnology on Intangible Heritage /
  [Naziv skupa: XV. forum mediteranske maritimne baštine: Nematerijalna maritimna baština – od zajednica do muzeja i vice versa… (popisivanje, zaštita, interpretacija, diseminacija… ) (21-23.09.2009. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 49. 316404
  Potkonjak, Sanja ;
  Pozdrav Sišćanima s tri prsta - estetska politika grada nakon socijalizma /
  [Naziv skupa: HESP ReSET Seminar 2007-2010: CULTURES OF MEMORY AND EMANCIPATORY POLITICS: PAST AND COMMUNALITY IN THE POST-YUGOSLAV SPACES (30.08.2009. - 6.09. 2009. ; Tuzla, BIH)]
  edit
 50. 317655
  Rubić, Tihana ;
  The role of Kin to Support Unemployed in Croatia /
  [Naziv skupa: International Workshop "Kinship and Social Security - Kosova in European Perspective (28.- 29.9. 2009. ; Priština, Kosovo)]
  edit
 51. 316491
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  The Construction of the Mediterranean Heritage: Croatian Case /
  [Naziv skupa: XV. forum mediteranske maritimne baštine: Nematerijalna maritimna baština – od zajednica do muzeja i vice versa… (popisivanje, zaštita, interpretacija, diseminacija… ) (21-23.09.2009. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 52. 316496
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Remembering and Forgetting a Political Place: Tito's Birthplace in Everyday Usage /
  [Naziv skupa: HESP ReSET Seminar: Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces (1-06.09.2009. ; Tuzla, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 53. 315775
  Bacalja, Robert ; Šantek, Goran Pavel ;
  Odisej kao prototip junaka bajke /
  [Naziv skupa: Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (30-31.05.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 54. 315705
  Belaj, Marijana ;
  Saints in Local Religiosity: Relationships among Them and Their Significance in the Context of Calendar Customs / . 2008
  [Naziv skupa: 9th SIEF Congress ´Transcending "European Heritages": Liberating the Ethnological´ Imagination (16-20.06.2008. ; Derry, Sjeverna Irska)]
  edit
 55. 316314
  Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Interdisciplinary research and teaching-training endeavours in Croatia. The Upper Ravni Kotari region case. /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008 ; Derry, Sjeverna Irska,)]
  edit
 56. 315729
  Đaković, Branko ; Potkonjak, Sanja ; Šešerko, Robert ;
  Komuniciranje baštine i digitalni oblici baza podataka /
  [Naziv skupa: 10. hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica, dvije etnologije? (29.05.-01.06. 2008. ; Varaždin, Hrvatska)]
  edit
 57. 316682
  Grgurinović, Ivona ;
  Konstrukcija Drugoga u putopisu Crno janje, sivi sokol Rebecce West /
  [Naziv skupa: 10. hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica, dvije etnologije? (29.05.-01.06. 2008. ; Varaždin, Hrvatska)]
  edit
 58. 315853
  Kelemen, Petra ;
  Festival, Media and Images of Tourist Destination - Example of a Contemporary Croatian Urban Festival /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008. ; Derry, Sjeverna Irska)]
  edit
 59. 316305
  Petrović Leš, Tihana ;
  Lacemaking Festival in the Town of Lepoglava (Croatia) /
  [Naziv skupa: Festivals as Markers of Cultural Identity. A Comparative Study of Croatian and Norwegian Cases (11-13.07.2008. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 60. 315737
  Potkonjak, Sanja ;
  Heroic past versus Un-heroic Present: The Politics of Memory and its Discontents /
  [Naziv skupa: Biennial EASA Conference 2008 Experiencing Diversity and Mutuality (26-29.08.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 61. 315801
  Potkonjak, Sanja ;
  Can there be a Future Withought a Hero? The Post-socialist Key to Victimisation /
  [Naziv skupa: Critical Spaces of Hope. Locating Postsocialism and the Future in post-Yugoslav Anthropology (24-25.10.2008. ; Chicago, Amerika)]
  edit
 62. 315841
  Rubić, Tihana ;
  Etnološko istraživanje obitelji i nezaposlenosti /
  [Naziv skupa: "Challenging Integration: Culture Research and the European Context" (2. do 5. listopada 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 63. 315842
  Rubić, Tihana ;
  Rodna perspektiva u istraživanjima manjinskih vjerskih zajednica: Derviška zajednica u Rijeci /
  [Naziv skupa: Feminisms in Transnational Perspective: Voicing Feminist Concerns (26. do 30. svibnja 2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 64. 315843
  Rubić, Tihana ; Petrović, Željka ;
  Derviški obred sagledan iz etnomuzikološke i rodne perspektive. Primjer derviškog reda Rufai u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: EASA 2008 Biennial Conference: Experiencing Diversity and Mutuality (26. do 30. kolovoza 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 65. 315766
  Šantek, Goran Pavel ;
  Paški sveti prostor i njegov kulturološki kontekst /
  [Naziv skupa: Pag u praskozorje hrvatskoga kršćanstva (26-28.09.2008. ; Zadar / Pag, Hrvatska)]
  edit
 66. 316220
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Political Places in Everyday Usage: Finding Alternatives for Memory in the Birthplace of Josip Broz Tito /
  [Naziv skupa: Critical Spaces of Hope: Locating Postsocialism and the Future in Post-Yugoslav Anthropology (24-25.10.2008 ; Chicago, Sjedinjene Američke Države)]
  edit
 67. 316221
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Invention of a Ludic Tradition on a Croatian Island /
  [Naziv skupa: 9. SIEF Congress: Transcending European Heritages: Liberating the Ethnological Imagination (16.-20.06.2008. ; Derry, Sjeverna Irska)]
  edit
 68. 316223
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Festival Research in Croatia /
  [Naziv skupa: Festivals as Markers of Cultural Identity. A Comparative Study of Croatian and Norwegian Cases (11-13.07.2008. ; Rovinj, Hrvatska)]
  edit
 69. 316311
  Vinšćak, Tomo ;
  Pregled tragova pretkršćanskih vjerovanja /
  [Naziv skupa: 1. Vareški kolokvij (3.7.2008. ; Vareš, BiH)]
  edit
 70. 369932
  Bukovčan, Tanja ;
  Ethnological research of (traditional) medicine in South-East Europe / 9th EASA Biennial Conference: Europe and the World
  edit
 71. 314735
  Bukovčan, Tanja ;
  Ethnological Research of (Traditional) Medicine in Southeastern Europe / 2005 Hawaii International Conference on Social Sciences (13-16.06.2005. ; Honolulu, Hawai'i, USA)
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 388522
  Potkonjak, Sanja ;
  Secularism on Trial / Round table in tribute to Saba Mahmood
  edit
 2. 379779
  Belaj, Marijana ;
  Antropologija religije - od pojma "pučka pobožnost" do interreligijskih (interkulturnih) prožimanja / KONKOREL - konferencija komparativnih religija
  edit
 3. 388627
  Kelemen, Petra ;
  Festivali - uloge, izazovi i potencijali / Pozvano predavanje u sklopu Kestenijade u Hrvatskoj Kostajnici 2017. godine
  https://tzg-hrvatska-kostajnica.hr/kestenijada-2017-2/
  edit
 4. 379840
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Nematerijalna kulturna baština Slavonije između tradicije i suvremenosti / Slavonija-tradicija u suvremenosti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.
  edit
 5. 379759
  Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Politike i kulture prostora: primjer Europskog trga u Zagrebu / SEF festival, međunarodni studentski etnografski filmski festival, Zadar, 19.-20. 5.
  edit
 6. 318441
  Rubić, Tihana ;
  Somborska Dužionica i prijepori oko etničkih identifikacija /
  [Naziv skupa: XXVI znanstveni kolokvij: Dužijanca očima etnologa (11.07.2013. ; Subotica, Srbija (Vojvodina))]
  http://www.zkvh.org.rs/index.php/dogaaji/details/738
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 394216
  Grgurinović, Ivona ; Boewig, Wolf ;
  Dvije godine, pet ratova poslije / Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi, 103 (2018), 2 ; str. 88-89.
  https://hrcak.srce.hr/215868
  edit
 2. 388623
  Kelemen, Petra ;
  Primjer dobre prakse. Zagrebački Reto centar / Rasprodaja / Sale
  edit
 3. 393692
  Buble, Tamara ; Potkonjak, Sanja ; Pupovac, Tihana ; Škrbić Alempijević, Nevena ;
  Zagreb grad Heroj: prakse sjećanja na NOB / Hrestomatija vol 1.
  edit
 4. 393704
  Kelemen, Petra ;
  Heritage construction and tourism / International Summer School of Cultural Tourism
  http://cultourism-unizd.eu/
  edit
 5. 393777
  Potkonjak, Sanja ;
  O lagodnom i nelagodnom u istraživanju: ili zagovor za kritičku antropologiju / Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  edit
 6. 393794
  Rajković Iveta, Marijeta ;
  Statusi i prava manjina na iskazivanje kulturnog identiteta u Hrvatskoj i Europi / Pozvano predavanje na tribini + 50% - JEZIK – MANJINE – USTAV u organizaciji: Klub Hrvatskog etnološkog društva Klub studenata etnologije i kulturne antropologije – KSEKA i Katedra za manjinske zajednice i kulture Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet 17. siječnja 2014. godine
  http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/novosti/klub-hed-a-tribina-50-jezik-manjine-ustav/
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 397711
  Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aui, aut]Kelemen, Petra ; [edt, aui]Župarić-Iljić, Drago ; [edt, aui]
  Contemporary migration trends and flows on the territory of Southeast Europe / edited by Marijeta Rajković Iveta, Petra Kelemen and Drago Župarić-Iljić. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756525. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757829
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 2. 394283
  Belaj, Juraj ; [edt]Belaj, Marijana ; [edt]Krznar, Siniša ; [edt]Sekelj Ivančan, Tajana ; [edt]Tkalčec, Tajana ; [edt]
  Sacralization of Landscape and Sacred Places. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology / Zagreb : Institut za arheologiju, 2018. - 442 str. ISBN: 9789536064366 .
  edit
 3. 401606
  Černelić, Milana ; [edt]
  Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca / Zagreb : Subotica : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2018. - 664 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756471; 9789531755412.
  edit
 4. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu | Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 5. 335931
  Černelić, Milana ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca / Zagreb : Subotica : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014. - 524 str. : ilustr. (pretežito u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531755412 .
  edit
 6. 322650
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Čipkarstvo i djeca : u čast pristupanja Hrvatske Europskoj uniji = Lacemaking and Children : On the Occasion of the Croatian Accession to the European Union : Vodič kroz izložbe = Exhibition guide : 17. Međunarodni festival čipke = 17th International Lepoglava Lace Festival, Lepoglava 2013 / Lepoglava : Grad Lepoglava : Udruga Ekomuzeja Lepoglava, 2013. - 76 str. ISBN: 9789535684237.
  edit
 7. 322604
  Paščenko, Jevgenij ; [edt]Sikora, Ljubomyr ; [edt]Šantek, Goran Pavel ; [edt]Kril, Mihajlo ; [edt]Pogranyčnyj, Volodymyr ; [edt]
  Etnogeneza Horvativ i Ukrajina / Drogobyč : Bojkivske etnologične tovaristvo, 2013 ISBN: 9786176420569.
  edit
 8. 285911
  Grandits, Hannes ; Dukić, Barbara [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ; Rajković Iveta, Marijeta [edt, aui] ;
  Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima : (18.-20. stoljeće) : studije slučaja Bobovac i Lekenik / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754293.
  edit
 9. 322651
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Stare i nove čipkarske tradicije : U čast 100. obljetnice rođenja i 20. obljetnice smrti Danice Brössler, Lepoglava 2012. : Vodič kroz izložbe = Exhibition guide : 16. Međunarodni festival čipke = 16th International Lepoglava Lace Festival / Lepoglava : Grad Lepoglava : Udruga Ekomuzeja Lepoglava, 2012. - 59 str. ISBN: 9789535684213.
  edit
 10. 291175
  Bukovčan, Tanja ; [trl]Vinšćak, Tomo ; [aut, edt]
  Perunovo koplje / Ljubljana : Inštitut za arheologiju ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. - 200 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789612542924.
  edit
 11. 322652
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Prostoručna čipka - zajednički Europski korijeni : Freehand lace - common European roots : Vodič kroz izložbe : 15. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 22-25. rujna 2011. = Exibition guide : 15th international Lepoglava Lace Festival / Lepoglava : Grad Lepoglava : 2011. - 65 str. ISBN: 9789535684206.
  edit
 12. 255830
  Pleterski, Andrej ; [aut, edt]Šantek, Goran Pavel ; [edt]
  Mirila : kulturni fenomen / Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. - 231 str. : ilustr. djelomično u bojama, zemljop. karte, graf. prikazi ; 27 cm. ISBN: 9789612542054.
  edit
 13. 322653
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : povodom obilježavanja međunarodne godine približavanja kultura : international year for the rapprochement of cultures = Exhibition guide. 14. međunarodni festival čipke u Lepoglavi, 16. - 19. rujna 2010 = 14th International Lepoglava Lace Festival, September 16th-19th 2010. / Lepoglava : Grad Lepoglava : 2010. - 58 str. ISBN: 953-6798-24-7.
  edit
 14. 281881
  Černelić, Milana ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]
  Zapisi iz gornjih Ravnih kotara : etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini / Zagreb : FF press [i. e] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 377 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531752992 : .
  edit
 15. 263585
  Škrbić Alempijević, Nevena ; [edt , aut]Jelavić, Željka ; [edt , aut]Petrović Osmak, Željka ; [edt , aut]Rubić, Tihana ; [edt , aut]
  50 godina Hrvatskog etnološkog društva : (1959. - 2009.) / Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789535530251.
  edit
 16. 244546
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]Bukovčan, Tanja ; [trl]
  Etnolog Vitomir Belaj : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2009. - 411 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531752787.
  edit
 17. 322654
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : 13. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 17-20.rujna 2009. = Exibition guide : 13th international Lepoglava Lace Festival. / Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : 2009. - 47 str. ISBN: 953-6798-23-9.
  edit
 18. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 19. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 20. 322655
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]
  Vodič kroz izložbe : 12. međunarodni festival čipke u Lepoglavi : 18-21.rujna 2008. = Exibition guide : 12th international Lepoglava Lace Festival. / Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : 2008. - 53 str. ISBN: 978-953-6798-21-6.
  edit
 21. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 352817
  Zanki, Josip ; [edt]Ferenčić, Marijana Paula ; [edt]Škrbić-Alempijević, Nevena ; [edt]Potkonjak, Sanja ; [edt]Belaj, Marijana ; [edt]Šaškin, Zana ; [trl]
  Zbornik radova Međunarodnog i interdisciplinarnog skupa "Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa" : u okviru projekta CreArt povodom obilježavanja Europskog dana kreativnosti, 20.-22.3.2015. / Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2015. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789538098000.
  edit
 2. 335978
  Černelić, Milana ; [edt]Grbić Jakopović, Jadranka ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Dronjić, Matija ; [edt]Gotal, Mihovil ; [edt]
  Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu / Zagreb : Subotica : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; 2014. - 686 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754729.
  edit
 3. 335946
  Belaj, Marijana ; [edt]Čiča, Zoran ; [edt]Markovič, Anita ; [edt]Porenta, Tita ; [edt]Škrbić Alempijević, Nevena ; [edt]
  Ponovno iscrtavanje granica : transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, 12. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Ponovno izrisovanje meja : transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah, 12. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice / Zagreb : Ljubljana : Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo, 2014. - 278 str. ; ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789535530268.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 321302
  Vinšćak, Tomo ; [edt]
  Kult velike Majke i štovanje Majke Božje / Split : Etnografski Muzej, 2012. - 214 str. ; 24 cm. ISSN: 03539210.
  edit
 2. 244545
  Jelavić, Željka ; [edt]Rožman, Helena ; [edt]Potkonjak, Sanja ; [edt]
  Jedna granica - dvije etnologije? : zbornik radova 10. hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela, kultura, identiteti, ideologije granica, Varaždin 29. 5. - 1. 6. 2008. = Ena meja - dve etnologiji? : zbornik prispvkov 10. hrvaško-slovenskih etnoloških uzporednic, kultura, identitete, ideologije meja, Varaždin, 29. 5. - 1. 6. 2008. / Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009. - 300 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535530244.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 291175
  Bukovčan, Tanja ; [trl]Vinšćak, Tomo ; [aut, edt]
  Perunovo koplje / Ljubljana : Inštitut za arheologiju ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011. - 200 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789612542924.
  edit
 2. 244546
  Petrović Leš, Tihana ; [edt]Bukovčan, Tanja ; [trl]
  Etnolog Vitomir Belaj : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2009. - 411 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531752787.
  edit
 3. 245076
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Klemar Bubić, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2, Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2009. - 356 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753432.
  edit
 4. 245077
  Černelić, Milana ; [edt, aui]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]Lončar, Sanja ; [aut, aui]Iveta Brčić, Mina ; [trl]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531753524.
  edit
 5. 203587
  Černelić, Milana ; [edt, aut]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt, aut]Rubić, Tihana ; [edt, aut]Škrbić Alempijević, Nevena ; [trl]Klemar, Blaženka ; [trl]
  Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1, Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima / Zagreb : FF Press, 2008. - 382 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531752664. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 254258
  Reeve, Johnmarshall ; Križanić, Valerija [trl] ; Laketa, Sunčana [trl] ; Grgurinović, Ivona [trl] ; Knezović, Zvonimir [edt] ;
  Razumijevanje motivacije i emocija / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. - XIX, 568 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531915533.
  edit

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44