Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti bibliografija

Godine:                                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393499
  Bijelić, Marijana ;
  Polemički dijalog s patrijarhalnom tradicijom u pjesničkoj zbirci Vječna i sveta Elisavete Bagrjane / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 187 (2018), 1 ; str. 63-69.
  edit
 2. 393506
  Bogutovac, Dubravka ;
  "Hasanaginica" Ljubomira Simovića u kontekstu autorovog opusa / Filološke studije, 16 (2018), 1 ; str. 129-149.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=657&Itemid=249
  edit
 3. 389612
  Peti-Stantić, Anita ; Anđel, Maja ; Keresteš, Gordana ; Ljubešić, Nikola ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Tonković, Mirjana ;
  Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost / Suvremena lingvistika, 44 (2018), 85 ; str. 91-112. http://dx.doi.org/10.22210/suvlin.2018.085.05
  https://hrcak.srce.hr/203943
  WOS:000441406100005
  edit
 4. 378865
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Imageability asymmetry in mental lexicon of croatian aphasics and healthy speakers / . Philological Studies , 15 (2017), 2 ; 219-236.
  edit
 5. 378960
  Peti Stantić, Anita ; Tušek, Jelena ;
  Where Can Linearity Squish Hierarchy in Syntax? / Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115 (2017), 2; str. 1-6.
  edit
 6. 365736
  Baković, Ivica ;
  Kazalište kao stjecište kolektivne i privatne traume u "Erigonu" Jordana Plevneša / 2016Slavia meridionalis, 16 (2016) ; str. 482-498. http://dx.doi.org/10.11649/sm.2016.023
  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2016.023 | https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm
  WOS:000431612500023
  edit
 7. 393505
  Bogutovac, Dubravka ;
  Novo čitanje romana "77 samoubica" Branka Ve Poljanskog / Filološke studije, 14 (2016), 1 ; str. 102-111.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=216
  edit
 8. 393508
  Karlić, Virna ; Cvitković, Ivana ;
  Vokativnost u hrvatskoj i srpskoj jezičnoj normi i upotrebi : morfološki pristup / Filološke studije, 14 (2016), 2 ; str. 228-242.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2017/issue1/16_Karlic_Cvitkovic.pdf
  edit
 9. 367310
  Kovač, Zvonko ;
  Razvoj slavistike – od slovanske filologije do interdisciplinarne solidarnosti Annales, Series Historia et Sociologia, 26 (2016), 1 ; str. 67-74. http://dx.doi.org/10.19233/ASHS.2016.6
  http://zdjp.si/wp-content/uploads/2016/06/ASHS_26-2016-1_KOVA%C4%8C.pdf
  WOS:000384905100006
  Scopus ID:2-s2.0-85006200487
  edit
 10. 369711
  Peti-Stantić, Anita ;
  Koliko su lagani tzv. lagani glagoli u hrvatskom? Philological Studies, 2(2016), 20; str. 202-225.
  https://bib.irb.hr/datoteka/864445.Peti-Stantic_Japirko_Kezic_2016_Koliko_su_lagani_tzv._lagani_glagoli_u_hrvatskom.pdf
  edit
 11. 365746
  Willer Gold, Jana ; Arsenijević, Boban ; Batinić, Mia ; Čordalija, Nermina ; Kresić, Marijana ; Leko, Nedžad ; Marušič, Lanko ; Miličev, Tanja ; Miličević, Nataša ; Mitić, Ivana ; Nevins, Andrew ; Peti-Stantić, Anita ; Stanković, Branimir ; Šuligoj, Tina ; Tušek, Jelena ;
  Conjunct Agreement and Gender in South Slavic: From Theory to Experiments to Theory Journal of Slavic Linguistics (1068-2090), 24 (2016), 1 ; str. 187-225.
  edit
 12. 365732
  Bijelić, Marijana ;
  Anika kao fatalna žena - demonizacija ženskosti u pripovijetci "Anikina vremena" Ive Andrića / 2015Philological Studies, Filološke studije, 2 (2015) ; str. 161-172.
  http://bib.irb.hr/datoteka/792713.Anikina_vremena.doc | http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 | http://philologicalstudies.org/
  edit
 13. 365742
  Bogutovac, Dubravka ;
  On the Patriarchal Idyll of Literary Historiography / 2015Serbian Studies. Journal of the North American Society for Serbian Studies, 26 (2015), 1-2 ; str. 203-207.
  http://www.serbianstudies.org/publications/2012-26-1and2.html
  edit
 14. 365710
  Karlić, Virna ;
  Konverzacijska implikatura u SMS diskursu / 2015Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41 (2015), 1 ; str. 49-63.
  WOS:000438289300003
  Scopus ID:2-s2.0-84937963405
  edit
 15. 365712
  Karlić, Virna ;
  Sredstva i načini izražavanja imperativnosti : pragmatička perspektiva / 2015Filološke studije , 2 (2015); str. 327-342.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=207
  edit
 16. 393509
  Karlić, Virna ; Okuka, Miloš ;
  Der morphologische Sprachwandel und seine Ursachen im gegenwӓrtigen Serbischen und Kroatischen. / Wiener Slawistischer Almanach, 85 (2015) ; str. 81-92.
  edit
 17. 335112
  Baković, Ivica ;
  "Let u mjestu" umetnut u okvir političkih pri/povijesti / Philological Studies = Филолошки студии = Filološke pripombe = Филологические заметки = Filološke studije, 12 (2014), 2 ; str. 221-237.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/Literature%20in%20intercultural%20context/18.%20Bakovic.pdf | http://philologicalstudies.org
  edit
 18. 335293
  Baković, Ivica ;
  Parodija na golemata nacionalna drama vo dramata "Balkanot ne e mrtov ili Magija edelvajs" od Dejan Dukovski / Spektar - Megjunarodno spisanie za literaturna nauka, 32 (2014), 64 ; str. 39-53.
  edit
 19. 335103
  Bijelić, Marijana ;
  Estetizacija na sm''rtta v raskazite na Jordan Jovkov / Ezik i literatura, 1-2 (2014), str. 38-48.
  edit
 20. 335121
  Bijelić, Marijana ;
  Apokalisis''t kato fantaz''m na totalnoto žertveno obnovjavane (okončatelen katarzis) v''rhu primera na poemata „Septemvri“ na Geo Milev / Literaturen vestnik, 35, 36, 37 (2014), str. 10, 16, 6,-10, 16, 6,.
  http:/http://litvestnik.wordpress.com/
  edit
 21. 335144
  Bijelić, Marijana ;
  Andrić i Jovkov - između ironije i idealizacije / Philological Studies, Filološke studije, 2 (2014).
  http://http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=150
  edit
 22. 335268
  Bijelić, Marijana ;
  Osporavanje tradicije u poemi 'Pakao" Gea Mileva / Ezikov svjat / Orbis linguarum, 12 (2014), 1 ; str. 79-85.
  edit
 23. 369709
  Bijelić, Marijana ;
  Aspekti tragičnoga u „genijskom ciklusu” Krležinih Legendi / 2014Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 26 (2014), 2 ; str. 133-142.
  http://fluminensia.ffri.hr/ | http://http://fluminensia.ffri.hr/arhiva?br=118
  od 2015
  Scopus ID:2-s2.0-84961296532
  edit
 24. 369710
  Bijelić, Marijana ;
  Žrtveni modeli i baladično načelo u zbirci "Žrtvene lomače" Asena Razcvetnikova / 2014Ezikov svjat - Orbis Linguarum, 13 (2014) ; str. 44-55.
  edit
 25. 335108
  Peti-Stantić, Anita ;
  Informacijska struktura rečenice i fonološko-sintaktičko sučelje / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39 (2014), 2 ; str. 557-580.

  Scopus ID:2-s2.0-84898636783
  edit
 26. 319747
  Baković, Ivica ;
  Zagreb kao kazališno mjesto pamćenja / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: JAZU, 1962- ; Zagreb: HAZU, LXXXV (2013), 1-3; 236-262.
  edit
 27. 319748
  Baković, Ivica ;
  TransDiana ili teatralizacija popularne ikone u drami "John Smith, princeza od Walesa" Tomislava Zajeca / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 10 (2012), 2; 187-200.
  Digitalna verzija
  edit
 28. 308670
  Karlić, Virna ;
  Intertekstualnost i citatnost na primjeru romana "Kako upokojiti vampira" / Slijepi putnik : časopis za književnost i umjetnost, 2 (2012), str. 203-216.
  edit
 29. 320215
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturna književna kroatistika / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003- , 10(2012); str. 33-40.
  edit
 30. 309876
  Majić, Ivan ;
  Nacionalizacija konfesije, konfesionalizacija nacije (odnos nacionalnog i konfesionalnog identiteta u današnjoj Bosni i Hercegovini) / Filološke studije, 2012 (2012), 2 ; str. 155-163.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2012/knizevnosta%20vo%20interkulturen/24-5%20K%20Ivan%20Majik.pdf
  edit
 31. 309555
  Vasung, Ana ;
  Frazemi sa značenjem 'nikada' u bugarskom, hrvatskom, makedonskom i srpskom jeziku / Philological Studies, Volume 1 (2012), str. 167-178.
  http://philologicalstudies.org/
  edit
 32. 309800
  Vasung, Ana ;
  Frazemi s varijabilnom numeričkom sastavnicom u bugarskom i hrvatskom jeziku / Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta im. V.I.Vernadskogo, Serija "Filologija. Social'nye kommunikacii", 25 (64) (2012), str. 153-158.
  http://http://science.crimea.edu/zapiski/2012/filologiya/uch_25_64_2/020_vas.pdf
  edit
 33. 319749
  Baković, Ivica ;
  Autsajderice u muškome svijetu – Ženski likovi u trilogiji "Crnila" Kola Čašula / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 9 (2011), 1; 75-87.
  Philological studies
  edit
 34. 309209
  Bijelić, Marijana ;
  Transgresija i žrtvena obnova u zbirci "Proljetni vjetar" Nikole Furnadžieva / Ezikov svjat/Orbis linguarum, 9 (2011), str. 75-84.
  edit
 35. 319888
  Bogutovac, Dubravka ;
  Drugi kao konstitutivni element subjekta : S. B. feat. S. B. / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, sv.9:v.1(2011) Str. 3-11.
  Digitalna verzija
  edit
 36. 309494
  Kovač, Zvonko ;
  Slavistika vs. regionalna književna komparatistika / Sarajevske sveske, 32-33 (2011.), str. 77-92.
  edit
 37. 309271
  Langston, Keith ; Peti-Stantić, Anita ;
  A language academy by any other name(s): the case of Croatia / Language Policy, 10 (2011), 4 ; str. 343-360. http://dx.doi.org/10.1007/s10993-011-9212-9
  http://www.springerlink.com/content/lk6m276042611k11/
  edit
 38. 308008
  Bijelić, Marijana ;
  Kulturna kriza i nemogućnost elevacije u drami Kraljevo Miroslava Krleže i romanu Kolo Antona Strašimirova / Philological studies, Filološke studije, 2. (2010).
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=103
  edit
 39. 310384
  Karlić, Virna ;
  Glas /3/ u makedonskom i srpskom jeziku / Prilozi proučavanju jezika, (2010).
  edit
 40. 309493
  Kovač, Zvonko ;
  Bartolićev prilog povijesti sjevernohrvatske književnosti / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 1-2 (2010.), str. 31-38.
  edit
 41. 307734
  Bogutovac, Dubravka ;
  Katalog u zrcalu: srednjovjekovna mizogina pjesma Ženska ljubav i Anka satira Marka Marulića / Colloquia Maruliana ..., XVIII (2009), str. 211-218.
  Elektronička verzija
  edit
 42. 308011
  Majić, Ivan ;
  Big Brother - od simulacije prema suvremenom mitu (čitajući/gledajući dramu Hodnik Matjaža Zupančiča) / Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 46 (2009), 2 ; str. 147-159.
  http://bib.irb.hr/datoteka/411690.08_462_Majic.pdf
  edit
 43. 308012
  Majić, Ivan ;
  Književnost globalizacije ili globalizacija književnosti? / Književna smotra, 41 (2009), 153(3) ; str. 3-9.
  edit
 44. 308657
  Pavlovski, Borislav ;
  Geometrija ljubavi u „Sutonu“ Iva Vojnovića i „Tri sestre“ Antona Pavloviča Čehova / Filološke studije, 2 (2009).
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=44&Itemid=91
  edit
 45. 307826
  Peti-Stantić, Anita ;
  Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar) / Slavistična revija, 61/62 (2008/9), 4/1 ; str. 371-379.
  http://bib.irb.hr/datoteka/398031.PETI-STANTIC_KONCEPT_ENO_ALI_VECJEZICNOSTI.pdf
  edit
 46. 319750
  Baković, Ivica ;
  (Jugo)nostalgija kroz naočale popularne kulture / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 6 (2008), 2; 89-99.
  Philological Studies
  edit
 47. 307923
  Latković, Ivana ; Kovač, Zvonko ;
  Ogoljavanje identiteta stranca (Udio povijesti, između reformacije i tranzicije, u Jančarevu romanu Galijot) / Slavia Centralis, 1 (2008), 1 ; str. 81-95.
  edit
 48. 319963
  Latković, Ivana ;
  Fragmenti iz suvremene slovenske književne historiografije / Filološki studii = Philological studies = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. Skopje : Institut za makedonska literatuta, 2003-, 1(2010), str. 227-238.
  edit
 49. 307694
  Majić, Ivan ;
  Simbolička funkcija likova u romanu "Magla i mjesečina" Meše Selimovića / Behar, časopis za kulturu i društvena pitanja, 83-84 (2007/8), str. 73-76.
  edit
 50. 307060
  Peti-Stantić, Anita ;
  O kakvu je redu riječ? / Filologija, 46-47 (2006.), str. 227-238.
  http://bib.irb.hr/datoteka/324691.PETI-STANTIC_O_KAKVU_JE_REDU_RIJEC.pdf
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308010
  Majić, Ivan ;
  Biblijski tekst kao popularni intertekst (na primjeru tekstova bosanskih franjevaca) / Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, 17 (2009), 30 ; str. 17-25.
  edit
 2. 307713
  Majić, Ivan ;
  Gadamerova hermeneutika – od «filozofije slušanja» prema književno-teorijskoj praksi / Filozofska istraživanja, 111 (2008), 3 ; str. 749-760.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 3. 308248
  Majić, Ivan ;
  Kritička recepcija djela Meše Selimovića u Hrvatskoj / Gradovrh, 5 (2008), 5 ; str. 126-138.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 309389
  Majić, Ivan ;
  "Culture of Identity" and "Identity of Culture" / Filološke studije, 4 (2010), 1 ; str. 1-9.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=109 | http://http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=109
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 378733
  Baković, Ivica ;
  O IZAZOVIMA I REBUSIMA SLOVENSKOGA ROMANA (Ivana Latković. Rebusi prošlosti, izazovi sadašnjosti: rasprave o suvremenome slovenskom romanu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2017.) / , 15 (2017), 2; str. 254-259 .
  [Naziv skupa: Philological Studies ]
  edit
 2. 378735
  Baković, Ivica ;
  „Istorija ognja“ ili vješt(ica) roman / . Zagreb : Matica hrvatska, 2017., (2017), 604, str. 20.
  [Naziv skupa: Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost]
  edit
 3. 379766
  Latković, Ivana ;
  Interkulturna slavistika danas i sutra (Zvonko Kovač: Interkulturne studije i ogledi. Međuknjiževna čitanja, mentorstva) / Filološke studije, 1 (2017), 1 ; str. 260-264.
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=238
  edit
 4. 393519
  Peti-Stantić, Anita ;
  Suvremene rasprave iz slavenske lingvistike / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41 (2015), 1 ; str. 214-220.
  http://hrcak.srce.hr/141887
  edit
 5. 335824
  Peti-Stantić, Anita ;
  Hrvaščina in slovenščina - sorodni in precej različni : novi dvojezični slovar / Delo, TI=Delo ISSN: 0350-7521.- Leto 56, št. 211 (11. sep. 2014), str. 16.
  edit
 6. 320405
  Bogutovac, Dubravka ;
  Gora budućnost: metodika nastave / Književna republika. Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2003-, Str. 303-310.
  edit
 7. 320233
  Kovač, Zvonko ;
  Bosanski nobelovac i dvojica antipoda / U: [glavni i odgovorni urednik Velimir Visković] (ur.). Književna republika : časopis za književnost. Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2003-, god.11:br.7/8(2013) ; str. 145-158.
  edit
 8. 320229
  Kovač, Zvonko ;
  Suvremeni slovenski esej / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 19, 2/3(2011); str. 137-196.
  edit
 9. 309018
  Bogutovac, Dubravka ;
  Sedam apokrifnih priča Zore Dirnbach / Književna republika : časopis za književnost, 1-3, 8(2010.), str. 253-255.
  edit
 10. 308595
  Kovač, Zvonko ;
  Poredbeno-interkulturni aspekti povijesti makedonske književnosti u Hrvatskoj / Philological Studies, 7 (2010), 2 ; str. 3-11.
  edit
 11. 309012
  Bogutovac, Dubravka ;
  Naslada i mučenje / Književna republika : časopis za književnost, 7 (2009.), 7-9 ; str. 72-77.
  edit
 12. 308481
  Kovač, Zvonko ;
  Medkulturna slovstvena slovenistika na delu / Jezik in slovstvo, LIV (2009.), 2 ; str. 114-116.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 309560
  Bogutovac, Dubravka ;
  Politike susreta i razgraničenja / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 13 (2011), 323-24 ; str. 48-48.
  edit
 2. 308127
  Pavlovski, Borislav ;
  Mojata Makedonija / Makedonski glas, 1 (2009), str. 23-25.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 400501
  Baković, Ivica ;
  "Memory boom", drama i kraj komunizma : bugarska drama u južnoslavenskom kontekstu / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 400502
  Bijelić, Marijana ;
  Između dionizijske ekstaze i etičke preobrazbe, potraga za rješenjem krize u zbirci 'Raž' Angela Karalijčeva / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 3. 400500
  Latković, Ivana ;
  Recepcija suvremene bugarske proze u južnoslavenskom kontekstu / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 4. 400503
  Marinković, Dušan ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Aspekti srpsko-hrvatskog kulturnog dijaloga u tranziciji / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 5. 400504
  Vasung, Ana ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Bugarski i hrvatski frazemi kojima se izriče vremenska distalnost / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 6. 365733
  Bijelić, Marijana ; Ćaćić, Paula ;
  Estetski i ideološki aspekti lika vile u pripovijetkama Elina Pelina / 2016Paisievi četenija. Plovdiv : Univerzitetsko izdatelstvo, 2016, str. 228-236.
  http://bib.irb.hr/datoteka/845124.ESTETSKI_I_IDEOLOKI_ASPEKTI_LIKA_VILE_U_PRIPOVIJETKAMA_ELINA_PELINA.docx
  edit
 7. 365727
  Karlić, Virna ;
  O pridjevskom vidu u slavenosrpskom jeziku / 2016Philologica Slavica Vindobonensia. Slavische Geisteskultur: ethnoliguistische und philologisce Forschungen. Teil 2. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016, str. 59-72.
  edit
 8. 365739
  Baković, Ivica ;
  Šokovi devedesetih : "Kolo" Arthura Schnitzlera i "Bure Baruta" Dejana Dukovskog / 2015Zbornik na XLI naučna konferencija na XLVII megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura . Skopje : Univerzitet, 2015, str. 217-232.
  edit
 9. 393512
  Latković, Ivana ;
  Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi - nekoliko primjera tranzicije (u) književnosti iz susjedstva / Tranzicija i kulturno pamćenje, str. 125-133.
  edit
 10. 365752
  Vasung, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zoonimski frazemi u bugarskom, hrvatskom i poljskom jeziku kojima se opisuje čovjekovo kretanje / 2015Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, str. 80-86.
  edit
 11. 365753
  Vasung, Ana ;
  Dani u tjednu kao kulturološki markirani leksemi u bugarskoj i hrvatskoj frazeologiji / Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres
  edit
 12. 335640
  Baković, Ivica ;
  Politika pamćenja u hrvatskoj i makedonskoj drami devedesetih / U: Jakimovska-Tošik, Maja (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski : zbornik na trudovi od Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013. Skopje : institut za makedonska literatura, 2014., str. 715-726.
  [Naziv skupa: Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013 (27-29.09.2013. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit
 13. 335528
  Karlić, Virna ;
  Dob kao sociolingvistički faktor: perspektive proučavanja srpskog jezika / U: Dr. Aleksander Urkom (ur.). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. 2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta : Eötvös Loránd University, 2014, str. 91-94.
  [Naziv skupa: 2nd Conference For Young Slavists In Budapest (19.03.2012. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/2nd%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit
 14. 336100
  Kovač, Zvonko ;
  Tumačenje i prikazivanje intelektualca-umjetnika danas / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Intelektualci danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.. Zagreb : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Plejada d.o.o. Zagreb, 2014, str. 107-121.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2013.: Intelektualac danas (20 – 21. 09. 2013. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 15. 335500
  Latković, Ivana ;
  Intelektualizam tranzicije i tranzicija intelektualizma (na primjeru ljubljanske Nove revije) / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Intelektualci danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.. Zagreb : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Plejada d.o.o. Zagreb, 2014, str. 73-80.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2013.: Intelektualac danas (20 – 21. 09. 2013. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 16. 335674
  Latković, Ivana ;
  Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj / U: Alenka Žbogar (ur.). Obdobja 33 - Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014., str. 243-251.
  [Naziv skupa: Obdobja 33 - Recepcija slovenske književnosti (13-15.11. 2014. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=451&LANG=slo
  edit
 17. 335692
  Latković, Ivana ;
  Kako premostiti vrzel med znanostjo in trgom ali o dodani vrednosti študija (zagrebške) slovenistike / U: Hotimir Tivadar (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014., str. 171-177.
  [Naziv skupa: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (1 - 2. 07. 2014. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 18. 335695
  Latković, Ivana ;
  Povijesni obzor Šalamunova ranog pjesništva / U: Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Obzorja jezika / Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb : FF press, 2014, str. 53-63.
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavangarda – Poezija in svet Tomaža Šalamuna (19-20.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska, Koper, Slovenija)]
  edit
 19. 335625
  Peti-Stantić, Anita ;
  Informativity of sentence information structure : the role of word order / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Language as information : proceedings from the CALS conference 2012. Frankfurt am Main etc. : Peter Lang Verlag, 2014, str. 155-178.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" (11-13.5.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=77013&cid=527
  edit
 20. 336707
  Prošev-Oliver, Borjana ;
  Preveduvanje na kulturata / U: Jakimovska-Tošik, Maja (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski : zbornik na trudovi od Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013. Skopje : institut za makedonska literatura, 2014., str. 553-563.
  [Naziv skupa: Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013 (27-29.09.2013. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit
 21. 335606
  Vasung, Ana ;
  Adinaton u animalističkoj frazeologiji / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU. Zagreb : FF press, 2014, str. 1-8.
  [Naziv skupa: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (21-22.03.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/kazalo-radovi | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Vasung%20za%20WEB.pdf
  edit
 22. 317789
  Peti-Stantić, Anita ;
  Domaće je (naj)bolje / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). . Zagreb : Srednja Europa, 2013.
  [Naziv skupa: Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata (16-17.12.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 23. 317327
  Peti-Stantić, Anita ;
  Is there a Language Academy in Croatia? /
  [Naziv skupa: ASEEES Annual Convention (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies) (17.-20.11.2011. ; Washington DC, SAD)]
  edit
 24. 317334
  Franks, Steven ; Peti-Stantić, Anita ;
  Individuation, Orphans, and Case? /
  [Naziv skupa: 17th Meeting of the Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore (15-18.04.2010. ; Ohio State University, Columbos OH, SAD)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/540558.FRANKS_PETI.STANTIC_ORPHAN_2010_handout.pdf | http://bss17.osu.edu/
  edit
 25. 316507
  Peti-Stantić, Anita ;
  Literary Languages Between Choice and Imagination / U: Stabej, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci = The Infrastructure of the Slovene Language and Slovene Studies : proceedings. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009., str. 307-313.
  [Naziv skupa: Infrastruktura slovenščine in slovenistike (26.-28.11.2009. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/440897.Peti_Stantic_LITERARY_LANGUAGES_OBDOBJA.pdf
  edit
 26. 315177
  Pavlić, Goran ; Peti-Stantić, Anita ; Erdeljac, Vlasta ;
  Nacionalni identitet kao jezični identitet / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezik i identiteti. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007., str. 437-445.
  [Naziv skupa: Jezik i identiteti, 20. godišnji znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (25.-27.5.2006. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 400497
  Kovač, Zvonko ;
  Bugaristika i interkulturni južnoslavenski studij / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 400498
  Pavlovski, Borislav ;
  Bugarska književnost Petra Kepeskog Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 3. 400505
  Prošev-Oliver, Borjana ; Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Sociolongvistički aspekti makedonske književnojezične povijesti / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 4. 393510
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti / Recepcija slovenske književnosti. Ljubljana : Znanstvena založba filozofske fakultete, 2014, str. 225-232.
  edit
 5. 317335
  Langston, Keith ; Peti-Stantić, Anita ;
  Language Policy and the Construction of Linguistic Identity in the Croatian Educational System /
  [Naziv skupa: 17th Meeting of the Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore (15-18.04.2010. ; Ohio State University, Columbus OH, SAD)]
  http://bss17.osu.edu/
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391780
  Karlić, Virna ;
  Pojmovna metafora i konceptualizacija smrti u 'Proljećima Ivana Galeba' Vladana Desnice / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2017. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu : FF press, 2018., str. 191-201.
  edit
 2. 391781
  Majić, Ivan ;
  Književnost kao odnos pisanja prema smrti - romani 'Derviš i smrt' Meše selimovića i 'Proljeća Ivana Galeba' Vladana Desnice / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2017. Zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu : FF press, 2018., str. 159-164.
  edit
 3. 393532
  Tušek, Jelena ; Peti-Stantić, Anita ;
  Što je predočivo, a što konkretno u hrvatskom? / XXIX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i njegovi učinci. Zagreb : Srednja Europa, 2018, str. 317-335.
  http://bib.irb.hr/datoteka/888973.Jezik_i_njegovi_ucinci_Tusek_i_Stantic.pdf | http://www.hdpl.hr/upload/aee5513e10c174c4d5a41595a9a1aa3e1940554f.pdf
  edit
 4. 378872
  Bijelić, Marijana ;
  Preodoljavane na drugostta v raskazite na Jordan Jovkov / . Veliko Trnovo : Izdatelstvo "Faber", 2017., str. 390-399 .
  [Naziv skupa: Multikulturaliz'm i mnogoezične]
  edit
 5. 378726
  Karlić, Virna ;
  Prezentacija i interpretacija novonastale lingvističke situacije u sklopu hrvatske znanstvene periodike od 1990. do 2010. godine / . Zagreb : Srednja Europa, 2017. (Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), str. 331-354.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)]
  edit
 6. 378727
  Karlić, Virna ;
  Razvojni putevi jezika : od nacrta do suvremenog književnojezičnog izraza / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017., str. 25-35.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 7. 378935
  Karlić, Virna ;
  O vrstama referencijalnosti na primjerima iz Andrićeve "Gospođice" / Andrićeva Gospođica. Graz : Institut za slavistiku u Grazu, 2017, str. 659-672.
  [Naziv skupa: 9. simpozij: Andrićeva "Gospođica"]
  edit
 8. 378881
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževno čitanje, nove interkulturne studije : hrvatsko-srpska interkulturalnost u južnoslavenskom kontekstu / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017., str. 11-23.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 9. 379232
  Kovač, Zvonko ;
  Semantika ljubezni v slovenski in južnoslovanski poeziji : (pesmi z naslovom Ljubezen) / . Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. (Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi), str. 52-61.
  [Naziv skupa: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (53 ; 2017 ; Ljubljana)]
  edit
 10. 379239
  Kovač, Zvonko ;
  Bewegtheit der Slawistik : Slawistik und interphilologische Solidarirät / . Berlin: Frank & Timme, 2017. , str. 367-380.
  [Naziv skupa: Narrative der Bewegtheit : Festschrift zum 65. Geburtstag von Angela Richter ]
  edit
 11. 379245
  Kovač, Zvonko ;
  Zwei kroatische Filips : der intertextuelle Dialog zweier Romane und Kulturen zweier Epochen / Opera Slavica. Wiesbaden: Herrassowitz Verlag, 2017., 63 (2017), str. 187-194.
  [Naziv skupa: Dialogizität – Intertextualität – Ambiguität : Ehrensymposion für Reinhard Lauer zum 80. Geburtstag]
  edit
 12. 378892
  Latković, Ivana ;
  Zajednički uvjeti, raznoliki ishodi : nekoliko primjera tranzicije (u) književnosti iz susjedstva / . Zagreb : Srednja Europa, 2017. (Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), str. 125-132.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)]
  edit
 13. 378689
  Prošev-Oliver, Borjana ;
  Manjinski časopis Makedonski glas : pogled odozdo / Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu . Zagreb : Srednja Europa, 2017., str. 319-328.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Tranzicija i kulturno pamćenje (2015 ; Zagreb)]
  edit
 14. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 15. 375784
  Baković, Ivica ;
  Postjugoslavenska Odiseja : putovanje i nostalgija u Odiseju Gorana Stefanovskog / 2016Słowianie w podróży. Gadnjsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, str. 244-254.
  edit
 16. 365729
  Karlić, Virna ;
  Markeri (ne)određenosti u suvremenom srpskom i hrvatskom jeziku : sintagmatski i paradigmatski odnosi / U: urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević (ur.). Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić . Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016., str. 625-638.
  edit
 17. 365707
  Kovač, Zvonko ;
  Panonija kod Crnjanskog i Krleže (Seobe, Povratak Filipa Latinovicza) / U: urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević (ur.). Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016., str. 727-741.
  edit
 18. 381794
  Pavlovski, Borislav ;
  Postmodernistička varijanta Krležine drame Gospoda Glembajevi / . Zagreb : Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište : Filozofski fakultet, 2016, str. 333-344.
  [Naziv skupa: Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu : drugi dio / Krležini dani u Osijeku 2016. ; priredio Branko Hećimović. ]
  edit
 19. 365750
  Vasung, Ana ;
  Višeznačni bugarski i hrvatskih frazemi s prostornim i vremenskim značenjem / U: uredile Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji . Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 293-298.
  edit
 20. 393507
  Bogutovac, Dubravka ; Šakić, Sanja ;
  Nepozvani gost. Oblici suradnje hrvatskih i srpskih književnih i kulturnih časopisa (1991-2010) / Konteksti. Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka. , 2015, str. 373-385.
  http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2015/978-86-6065-338-5
  edit
 21. 317723
  Kovač, Zvonko ;
  Šalamunova neoavangarda između moderne i postmoderne / U: Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Obzorja jezika = Obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb : FF press, 2014., str. 36-51.
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavangarda - Poezija in svet Tomaža Šalamuna]
  edit
 22. 336102
  Majić, Ivan ;
  Šalamunove prevedene zbirke na hrvatski i njegova recepcija / U: Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj (ur.). Obzorja jezika / Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb : FF press, 2014, str, 283-291.
  edit
 23. 320219
  Kovač, Zvonko ;
  Nove mogućnosti interkulturnog proučavanja južnoslavenskih književnosti / U: Prva međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika, Travnik, 8.-9. novembar/studeni 2012. ; [uredili] Edisa Gazetić, Dženan Kos (ur.). Zbornik radova. Travnik : Univerzitet, Edukacijski fakultet, 2013, str. 41-51.
  [Naziv skupa: Međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika (1 ; 2012 ; Travnik)]
  edit
 24. 320109
  Latković, Ivana ;
  Politički i književni nesporazum u paradigmi odnosa između riječi i stvari, Intelektualci i rat: 1939.-1947. / U: urednici Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Intelektualci i rat, 1939.-1947. godine : zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. Sv. 1.. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013., Str. 333-342..
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2012 ; Zadar, Islam Grčki)]
  edit
 25. 320115
  Majić, Ivan ;
  Intelektualac kao negativni dijalektičar : paralelno čitanje Adorna i Krleže / U: urednici Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Intelektualci i rat, 1939.-1947. godine : zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. Sv. 1. . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. , Str. 293-304.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2012 ; Zadar, Islam Grčki) ]
  edit
 26. 319755
  Baković, Ivica ;
  Povijest i pamćenje u "Oslobođenju Skopja" Dušana Jovanovića / Slovenska dramatika. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.
  [Naziv skupa: Simpozij Obdobja(31Simpozij Obdobja (31 ; 2012 ; Ljubljana) ]
  edit
 27. 317475
  Karlić, Virna ;
  Kategorija jednostavne (ne)određenosti u južnoslavenskim jezicima / U: PhDr. Marcel Černý, Mgr. Kateřina Kedron, PgDr. Marek Příhoda (ur.). Prolínání Slovanských Prostředí. Červený Kostelec, Praha : Russia Altera, 2012, str. 239-249.
  [Naziv skupa: Konference Mladých Slavistů (3.-4. 11. 2011. ; Prag, Češka)]
  edit
 28. 319756
  Baković, Ivica ;
  Igra folklora i rituala o(ko) povijesti u suvremenom makedonskom teatru : (na primjeru Divljeg mesa Gorana Stefanovskog) / U: Joanna Rękas (ur.) (ur.). Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom 1. Poznań : Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza w Poznaniu , 2011.
  [Naziv skupa: Bałkański folklor jako kod interkulturowy (Poznan, 12-13.05.2009.)]
  edit
 29. 319757
  Baković, Ivica ;
  Kazališno pamćenje rock & rolla: "Long play" Gorana Stefanovskog / U: Kalogjera, Goran ; Tocinovski, Vasil ; Durić, Dejan (ur.) (ur.). Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Knjiga III . Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka , 2011.
  [Naziv skupa: Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze (Rijeka, 2011.)]
  edit
 30. 319760
  Baković, Ivica ;
  Kazalište kao mjesto pamćenja u "Hrvatskom Faustu" Slobodana Šnajdera / U: Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.) (ur.). Dani hvarskoga kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug Split, 2011., Str. 323-341.
  [Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. 37. (Hvar, 05.-08.05.2010.)]
  edit
 31. 319761
  Baković, Ivica ;
  Igra povijesti na razmeđi svjetova - povijest u kazalištu kraja Austro-Ugarske i početka Države/Kraljevine SHS / Ivica Baković. U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.) (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. Split ; Zagreb : Književni krug : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., Str. 350-360.
  [Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine (Split, 30.09.-01.10.2010.)]
  edit
 32. 317051
  Bogutovac, Dubravka ;
  Tehnike čitanja subjekta u romanu "Kinesko pismo" Svetislava Basare / U: Virók, Attila ; Gyugyi, Dániel ; Alaksza, Dóra ; Rágyánszki, György ; Hamsovszki, Júlia ; Zahradníková, Marta ; Fabok, Zsófia (ur.). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. . Budimpešta : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2012 , Str. 136-139.
  [Naziv skupa: 1st Conference for Young Slavists in Budapest (3.3.2011. ; Budimpešta, Mađarska) ]
  edit
 33. 317462
  Karlić, Virna ;
  Sintaktička analiza "Sala debeloga jera" Save Mrkalja / U: Gordana Ilić Marković, Anna Kretschmer, Miloš Okuka (ur.). Philologica Slavica Vindobonensia: Na počecima srpske filologije. Beč : Peter Lang, 2011, str. 193-209.
  [Naziv skupa: AN DEN ANFÄNGEN DER SERBISCHEN PHILOLOGIE SAVA MRKALJ (1783-1833) (26. - 27. 11. 2010. ; Beč, Austrija)]
  edit
 34. 316289
  Kovač, Zvonko ;
  Prikazivanje rata – viđenja ratova u hrvatskom i srpskom novopovijesnom romanu / U: Gerhard Ressel, Svetlana Ressel (ur.). Vom Umgang mit Geschehenem. Frankfut am Main : Peter Lang, 2011., str. 87-93.
  [Naziv skupa: Međunarodni slavistički simpozij - Vom Umgang mit Geschehenem (2.-3.studeni 2007. ; Trier, Njemačka)]
  edit
 35. 317676
  Kovač, Zvonko ;
  Narativi ljubavi i prijateljstva u Selimovićevim prozama / U: Sava Anđelković, Paul-Louis Thomas (ur.). Meša Selimović – Dijalog s vremenom na razmeđi svjetova. Sarajevo : Šahinpašić, 2011., str. 64-76.
  [Naziv skupa: Dijalog s vremenom na razmeđi svjetova (25. – 27. studenog 2010 ; Pariz, Francuska)]
  edit
 36. 317677
  Kovač, Zvonko ;
  Stanko Vraz in Ivo Andrić kot medkulturna pisatelja / U: Boža Krakar Vogel (ur.). Slavistika v regijah – Maribor. Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011., str. 205-209.
  [Naziv skupa: Slovenski slavistični kongres. Slavistika v regijah - Maribor (29. rujna – 1. listopada 2011. ; Maribor, Slovenija)]
  edit
 37. 317678
  Kovač, Zvonko ;
  Poetika kmice u kajkavskom pjesništvu Ive Kalinskoga / U: Alojz Jembrih (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskega srca, 2011., str. 115-125.
  [Naziv skupa: Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (6. rujna 2010. ; Krapina, Hrvatska)]
  edit
 38. 317722
  Kovač, Zvonko ;
  Andrićevi dijaloški narativi o modernizaciji / U: Uredili Zdenko Lešić, Ferida Duraković (ur.). Međunarodni naučni skup Ivo Andrić - 50 godina kasnije : Sarajevo 21. novembra 2011. : zbornik radova. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2012, Str. 81-94.
  [Naziv skupa: Međunarodni naučni skup Nobelovac Ivo Andrić - 50 godina kasnije (21. 11. 2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 39. 316919
  Bijelić, Marijana ;
  Demonsko i sveto u poemi "Septemvri" Gea Mileva / U: Tanja Bečanović (ur.). Njegoševi dani II.. Nikšić : ITP, 2010, str. 235-244.
  [Naziv skupa: Njegoševi dani II. (27-29.08.2009. ; Cetinje)]
  edit
 40. 316929
  Bijelić, Marijana ;
  Tvorba identiteta i drugosti u romanu "Baj Ganjo" Aleka Konstantinova / U: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Desničini susreti 2005-2008 : zbornik radova . Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , str. 100-109.
  [Naziv skupa: Desničini susreti: Pripadnost kulturi, kultura pripadanja, Zagreb, Hrvatska, 21.-22.09.2007. (21.-22.09.2007. ; Zagreb, hrvatska)]
  edit
 41. 316286
  Kovač, Zvonko ;
  Dvojna pripadnost (višepripadnost) opusa. O kulturi razgovora (metodologiji pisanja) o pripadnosti pisaca / U: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Desničini susreti 2005.-2008.. Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , str. 130-142.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Desničini susreti 2007. – Pripadnost kulturi – kultura pripadanja (21.- 22.rujna 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 42. 317674
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturni aspekti časopisa Nova Evropa / U: Marko Nedić, Vesna Matović (ur.). Nova Evropa 1920-1941. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2010., str. 65-77.
  [Naziv skupa: Časopis Nova Evropa 1920-1941 (3. – 4. prosinca 2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 43. 317684
  Kovač, Zvonko ;
  Meša Selimović u međukulturnom prostoru /
  [Naziv skupa: Književno djelo Meše Selimovića (26. 4. 2010. ; Sarajevo, Bosna i Hercgovina)]U: glavni urednik Hanifa Kapidžić-Osmanagić (ur.). Novi izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku. Sarajevo : P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine : Bosanska knjiga, 1998-, Br. 49/50 (juli-decembar 2010), str. 9-22.
  edit
 44. 316114
  Latković, Ivana ;
  Reformacija u romanu Bogovec Jernej Ivana Pregelja / U: Aleksander Bjelčevič (ur.). Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarejevega rojstva). Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010., str. 97-111.
  [Naziv skupa: Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva) (20.-22.11.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 45. 317292
  Latković, Ivana ;
  Modaliteti reprezentacije i horizonti invencije prošlog u romanima D. Merca Galilejev lestenec i I. Škamperlea Kraljeva hči / U: Alojzija Zupan Sosič (ur.). Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010., str. 151-157.
  [Naziv skupa: Obdobja 29 (11. - 13. 11. 2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 46. 319967
  Latković, Ivana ;
  Prezentacija središča v perspektivi zamejske književnosti : na primjeru romana Stesnitev Florjana Lipuša / U: uredila Irena Novak Popov (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, Str. 275-283.
  [Naziv skupa: Slovenski slavistični kongres (2010 ; Ljubljana)]
  edit
 47. 316949
  Majić, Ivan ;
  Funkcija osmanskog kulturno-povijesnog konteksta u romanima Derviš i smrt i Tvrđava Meše Selimovića / U: Bošković, Dragan (ur.). Imperijalni okviri književnosti i kulture. Kragujevac : FILUM: Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2010, str. 279-289.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost (30.-31.10.2009. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 48. 316950
  Majić, Ivan ;
  Marginom do središta: strategije pripovjedača u romanesknom opusu Meše Selimovića / U: Lešić, Zdenko ; Martinović, Juraj (ur.). Književno djelo Meše Selimovića. Sarajevo : Odjeljenje humanističkih nauka ANUBiH, 2010, str. 149-159.
  [Naziv skupa: Književno djelo Meše Selimovića: povodom stote obljetnice rođenja (26. 4. 2010. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 49. 316951
  Majić, Ivan ;
  Identitet između brata i sina: tipologija identiteta u romanima Meše Selimovića / U: Palavestra, Predrag (ur.). Spomenica Meše Selimovića. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje jezika i književnosti, 2010, str. 79-91.
  [Naziv skupa: VI. skup Odelenja jezika i književnosti: Povodom stogodišnjice rođenja akademika Meše Selimovića (27.-28. travnja 2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 50. 316952
  Majić, Ivan ;
  Književnost globalizacije ili globalizacija književnosti? / U: Roksandić, Drago ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desnični susreti 2005.-2008.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2010, str. 119-129.
  [Naziv skupa: Desničini susreti (21. - 22. 09. 2007 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 51. 316953
  Majić, Ivan ;
  Big Brother - od simulacije prema suvremenom mitu (čitajući/gledajući dramu Hodnik Matjaža Zupančiča) / U: Marjanić, Suzana ; Prica, Ines (ur.). Mitski zbornik. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Scarabeus naklada, 2010, str. 229-239.
  [Naziv skupa: Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas (31. 5. - 1. 6. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 52. 320182
  Marinković, Dušan ;
  Geneza jednog sukoba / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005-2008 : zbornik radova . Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , str. 11-15.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2007. Pripadnost kulturi - kultura pripadanja (28.-29.09.2007. ; Zagreb, Hrvatska) ]
  edit
 53. 320185
  Marinković, Dušan ;
  Nove spoznaje o Vladanu Desnici / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005-2008 : zbornik radova . Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , Str. 241-254.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2007. Pripadnost kulturi - kultura pripadanja (28.-29.09.2007. ; Zagreb, Hrvatska) ]
  edit
 54. 319758
  Baković, Ivica ;
  Ispituvanje na nostalgijata vo egzilot / U: Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.) (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski: Zbornik na trudovi 2. Skopje : Institut za makedonska literatura , 2009.
  [Naziv skupa: Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski (Ohrid, 10.-11.10.2007.)]
  edit
 55. 316182
  Karlić, Virna ;
  Kontrastivna analiza aktualnih pravopisa Matice hrvatske i Matice srpske / U: Kovačević, Miloš ; Maldenović, Radivoje ; Ramić, Nikola ; Polomac, Vladimir (ur.). Savremena proučavanja jezika i književnosti. Kragujevac : Impres, Kragujevac, 2009, str. 385-400.
  [Naziv skupa: Prvi naučni skup mladih filologa (14. 2. 2009. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 56. 312422
  Kovač, Zvonko ;
  Književnosti kao druge/strane / U: Anita Peti-Stantić (ur.). Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup / Tretji hrvaško-slovensko slavistično srečanje. Zagreb : FF press, 2009., str. 123-132.
  edit
 57. 316115
  Latković, Ivana ;
  Prilozi zagrebačke slovenistike u proučavanju slovenske proze / U: Peti-Stantić, A. (ur.). Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zagreb : FF press, 2009, str. 223-236.
  [Naziv skupa: Treći hrvatsko - slovenski skup (06.-08.04.2004. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 58. 316215
  Majić, Ivan ;
  Pripovijedanje kao svjedočenje (p)o traumi: "Derviš i smrt" Meše Selimovića / U: Bošković, Dragan (ur.). Interkulturni horizonti: južnoslavenske/evropske paradigme i srpska književnost. Kragujevac : FILUM: Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2009, str. 235-256.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost: Interkulturni horizonti: Južnoslavenske/evropske paradigme i srpska književnost (31.10-1.11. 2008. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 59. 316531
  Peti-Stantić, Anita ;
  Opis, propis i red riječi / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Treći hrvatsko-slovensk slavistički skup/Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje. Zagreb : FF press, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti, Odsjek za kroatistiku, 2009., str. 85-93.
  [Naziv skupa: Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup/Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje (07.-08.04.2006. ; Opatija, Republika Hrvatska)]
  edit
 60. 319759
  Baković, Ivica ;
  Nostalgija i identitet : Postjugoslavensko stanje / U: Přihoda, Marek ; Van'ková, Hana (ur.) (ur.). Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů - řijen 2006 : zbornik. Prag : Červený Kostelec , 2008.
  [Naziv skupa: Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů - řijen 2006 (Prag, 11-12.09.2006.)]
  edit
 61. 316206
  Bijelić, Marijana ;
  Funkcija autora u lirskoj pjesmi bugarskog i hrvatskog narodnog preporoda / U: Aretov, Nikolaj (ur.). V'preki različijata : interkulturni dialozi na Balkanite : sbornik. Sofija : Akademično izdatelstvo, 2008, str. 230-249.
  [Naziv skupa: V'preki različijata : interkulturni dialozi na Balkanite (23.- 25.11.2006. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 62. 312169
  Kovač, Zvonko ;
  Slavistička književna komparatistika danas / U: M. Đurčinov, Z. Topolinska, K. Ćulavkova, T. Stamatovski, D. Risteski (ur.). Referati na makedonskite slavisti za XIV-ot međunaroden slavistički kongres vo Ohrid, 10-16 septembri 2008. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnosti, 2008. (xxxx), str. 502-512.
  edit
 63. 316292
  Kovač, Zvonko ;
  Medkulturna slovstvena slovenistika /
  [Naziv skupa: Slovenščina med kulturami, Slovenski slavistički kongres (2. – 4. listopada 2008. ; Celovec – Pliberk)]
  edit
 64. 312108
  Latković, Ivana ;
  Fragmentarna i cjelovita koncepcija tumačenja romana / U: Krakar Vogel, Boža (ur.). Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Obdobja 25: Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2008, str. 129-137.
  edit
 65. 316213
  Majić, Ivan ;
  Simbol žene u pjesništvu Antuna Branka Šimića / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Grude : Matica hrvatska, 2008, str. 495-512.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (05.-06.09.2008. ; Drinovci, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 66. 316345
  Pavlovski, Borislav ;
  Astralni simbolizam u poeziji Antuna Branka Šimića / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom pjesniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci : Profil, 2008., str. 171-184.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o Hrvatskom pjesniku Antunu Branku Šimiću (5-6.9.2008. ; Drinovci, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 67. 315988
  Peti-Stantić, Anita ;
  Zašto Balkan? / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Identitet jezika jezikom izrečen : zbornik rasprava s Okruglog stola o knjizi Roberta D. Greenberga Jezik i identitet na Balkanu. Zagreb : Srednja Europa, 2008, str. 121-133.
  [Naziv skupa: Okrugli stol o knjizi Roberta D. Greenberga Jezik i identitet na Balkanu (02.02.2006. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 393530
  Vasung, Ana ;
  Kulturni elementi v b''lgarski i h''rvatski frazeologizmi. opisivašći prostranstvena otdalečenost / Културни елементи в български и хърватски фразеологизми, описващи пространствена отдалеченост / Образът на България и на българите в европейски контекст
  edit
 2. 317821
  Karlić, Virna ;
  Kategorija (ne)određenosti u hrvatskom i makedonskom jeziku / U: Goran Kalogjera, Vasil Tocinovski i Dejan Durić (ur.). ZBORNIK 3. MEĐUNARODNOG SKUPA O HRVATSKO-MAKEDONSKIM VEZAMA: O recentnoj proznoj produkciji i drugim kulturološkim temama. Rijeka : 2012
  [Naziv skupa: TREĆI SIMPOZIJ HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, KULTURNE I JEZIČNE VEZE (23. - 25. ožujka 2011. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 3. 317750
  Vasung, Ana ;
  O bugarskim i hrvatskim frazemima s toponimskom komponentom (države i gradovi) / 1st Conference for Young Slavists in Budapest. Budimpešta : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2012, str. 60-62.
  [Naziv skupa: Prvi međunarodni skup mladih slavista u Budimpešti (3-4.03.2011. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit
 4. 317802
  Bogutovac, Dubravka ;
  Konstrukcija lika u ranoj prozi Svetislava Basare / Susret kultura. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum. Zbornik radova. Knjiga 2.. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013., str. 1251-1261.
  [Naziv skupa: Susret kultura (01. 12. 2011. - 01. 12. 2011. ; Novi Sad, Republika Srbija)]
  edit
 5. 312421
  Kovač, Zvonko ;
  Iskustva jednog recenzenta / U: Miran Hladnik (ur.). Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje / Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009., str. 61-76.
  edit
 6. 316401
  Majić, Ivan ;
  Autobiografija u "Žalosnome Gospinu vrtu" Ivana Raosa / U: Matoš, Stipan ; Pandžić Mila ; Pandžić, Vlado ; Mićanović, Miroslav (ur.). Osmi kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama. Kijevo : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište, 2009, str. 189-201.
  [Naziv skupa: Kijevski književni susreti (1-2. 08. 2009. ; Kijevo, Hrvatska)]
  edit
 7. 316291
  Kovač, Zvonko ;
  Iskustva jednog recenzenta /
  [Naziv skupa: Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje (13. i 14. lipnja 2008. ; Jeruzalem, Slovenija)]
  edit
 8. 316208
  Majić, Ivan ;
  Strategija stereotipa između identifikacije i manipulacije ("interkulturni dijalozi" Čovjeka bez prošlosti Aleksandra Hemona) / U: Aretov, Nikolaj (ur.). B'preki različijata : Interkulturni dialozi na Balkanite : sbornik. Sofija : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2008, str. 192-205.
  [Naziv skupa: B'preki različijata : Interkulturni dialozi na Balkanite = Međunarodni slavistički skup u organizaciji Instituta za književnost bugarske akademije znanosti (23.- 25.11.2006. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 9. 316346
  Pavlovski, Borislav ;
  "Hi-Fi" Gorana Stefanovskog na osječkim kazališnim pozornicama / U: Hećimović, Branko (ur.). Krležini dani u Osijeku. Zagreb : HAZU, 2008.
  [Naziv skupa: Krležini dani (11-14.12.2007 ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365591
  Peti-Stantić, Anita ;
  Experimental Syntax of Croatian: Linearity Beats Hierarchy in Gender / CogNetwork, University California atBerkeley
  http://bib.irb.hr/datoteka/813867.Peti-Stantic_2016_Experimental_syntax_of_Croatian_-_linearity_beats_hierarchy.pdf | http://linguistics.berkeley.edu/cognetwork/future.html
  edit
 2. 365543
  Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ;
  Non-argument Dative with Dative Argument Verbs / Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015
  edit
 3. 365545
  Peti-Stantić, Anita ;
  Grammar and Lexicon / Psycho- and neurolinguistic approaches to the grammar- lexicon distinction
  http://inss.ku.dk/english/calendar/grammar-vs-lexicon/#aim
  edit
 4. 318072
  Peti-Stantić, Anita ;
  Canonical and non-canonical clitic placement in free word order language /
  [Naziv skupa: Syntax of the World Languages V (1.-4.10.2012. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  http://tiptours.hr/page/syntax-of-the-worlds-languages-v/
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391857
  Keresteš, Gordana ; Tonković, Mirjana ; Peti- Stantić, Anita ;
  Koje riječi (mislimo da) smo naučili najranije? / XXI. Dani psihologije u Zadru. , 2018, str. 63-63.
  edit
 2. 378972
  Peti-Stantić, Anita ;
  On Wackernagel ten years later: Personal Pronouns in Information Structure / 12th Slavic Linguistic Society Annual Meeting. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, str. 152-154.
  http://bib.irb.hr/datoteka/893847.PETI-STANTIC_2017_SLS_LJUBLJANA_.pdf
  edit
 3. 365536
  Peti-Stantić, Anita ;
  Competence, performance and language policy / 2016Međunarodni znanstveni skup Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike/International conference Perspectives on Language Planning and Policy. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016, str. 3-4.
  edit
 4. 365539
  Peti-Stantić, Anita ;
  (Mental) grammar and the (mental) lexicon / Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges
  puni tekst rada | http://ihjj.hr/metafore/en/projektne-konferencije/
  edit
 5. 365542
  Peti-Stantić, Anita ; Tušek, Jelena ;
  First comes first or Proximity for all in Croatian: Gender Agreement / 20th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature and Folklore
  http://bib.irb.hr/datoteka/813866.Peti-Stantic_Tusek_2016_First_comes_first_or_Proximity_for_all_in_Croatian.pdf | http://l2trec.utah.edu/20th-balkan-south-slavic-conference/
  edit
 6. 365546
  Divjak, Dagmar ; Szymor, Nina ; Lečić, Dario ; Clancy, Steven ; Lyashevskaya, Ol'ga ; Ovsjannikova, Maria ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Peti-Stantić, Anita ;
  Whose mind do classifications of modality mirror? / 13th International Cognitive Linguistics Conference
  edit
 7. 365547
  Willer-Gold, Jana ; Arsenijević, Boban ; Batinić, Mia ; Čordalija, Nermina ; Kresić, Marijana ; Leko, Nedžad ; Marušič, Lanko ; Miličev, Tanja ; Miličević, Nataša ; Mitić, Ivana ; Nevins, Andrew ; Peti-Stantić, Anita ; Stanković, Branimir ; Šuligoj, Tina ; Tušek, Jelena ;
  Morphosyntactic production of Coordination Agreement in South Slavic: A Comparative Study / 9th International Morphological Processing Conference
  edit
 8. 335550
  Peti-Stantić, Anita ; Willer-Gold, Jana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Imageability Asymmetry in Mental Lexicon of Croatian Aphasic and Healthy Speakers / U: Victor Kuperman and Gary Libben (ur.). The Ninth International Conference on Mental Lexicon. 2014, str. 105-105.
  [Naziv skupa: The Ninth International Conference on Mental Lexicon (30.9.-2.10.2014. ; Niagara on the Lake, Kanada)]
  http://www.mental-lexicon-2014.com/
  edit
 9. 335632
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Peti-Stantić, Anita ;
  The semantic space of interest: the dative in Croatian / U: Clancy, Steven (ur.). The Thirteenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2014): Book of Abstracts. Cambridge, Mass. : SCLA, 2014, str. 68-69.
  [Naziv skupa: The Thirteenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2014) (15.-17.2.2014. ; Cambridge, Massachusetts, SAD)]
  edit
 10. 318313
  Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ;
  (Ne)obilježena suvremenost: Mi lajkaš status/fejs? / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću: knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Srednja Europa, 2013, str. 76-78.
  [Naziv skupa: Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću (18-20. 04. 2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  http://issuu.com/hdpl-cals/docs/hdpl_standardni_jezici_-_knji_ica_sa_etaka_-_web2
  edit
 11. 318492
  Vasung, Ana ;
  Problemi poredbenog istraživanja bugarske i hrvatske frazeologije /
  [Naziv skupa: Паисиеви четения 2013 (11-12.10.2013. ; Plovdiv, Bugarska)]
  edit
 12. 318070
  Peti-Stantić, Anita ;
  Informativnost informacijske strukture rečenice / U: Peti-Stantić, Anita, Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - Srednja Europa, 2012, str. 107-108.
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija, XXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (11.-13.05.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 13. 318071
  Peti-Stantić, Anita ;
  Gradient Grammaticality, Information Structure and the Parallel Architecture / U: Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Book of Abstracts SCLC 2012. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012, str. 42-43.
  [Naziv skupa: Slavic Cognitive Linguistic Conference 2012 (27.-29.9.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  http://www.hfiloloskod.hr/images/stories/HFD/Slavic_Cognitive_Linguistics_Conference_2012/knjizica_sazetaka-finalna.pdf
  edit
 14. 318080
  Peti-Stantić, Anita ;
  Informacijska struktura i fonološko-sintaktičko sučelje / U: Matas Ivanković, Ivana ; Blagus Bartolec, Goranka (ur.). Hrvatski sintaktički dani. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Filozofski fakultet u Osijeku, 2012, str. 37-39.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani (8-10.11.2012. ; Osijek, Zagreb)]
  edit
 15. 317761
  Peti-Stantić, Anita ;
  Informacijska struktura rečenice između jezika i stila / U: Tomić, Diana ; Mildner, Vesna (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953.-2006.). Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011, str. 28-28.
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen Ivana Ivasa (1953.-2006.) (03.12.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 16. 316748
  Peti-Stantić, Anita ; Langston, Keith ;
  Norm(al)ization of Lexical Re-standardization. (Case Study: Croatian Educational System) / U: Jernej, Mirna ; Muhvić-Dimanovski, Vesna ; Sujoldžić, Anita (ur.). New Challenges for Multilingualism in Europe. Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2010, str. 187-187.
  [Naziv skupa: New Challenges for Multilingualism in Europe (11-15.4.2010. ; Dubrovnik, Republika Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/469548.PETI-STANTIC_LANGSTON_Dubrovnik_2010.pdf
  edit
 17. 316924
  Peti-Stantić, Anita ;
  Split NPs lower than second position in Croatian: A cognitive account / U: Clancy, Steven, Nesset, Tore, Fidler, Masako (ur.). The Tenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistic Association (SCLC-2010)Book of Abstracts. Brown University : John Benjamins Publishing Company, 2010, str. 55-56.
  [Naziv skupa: The Tenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (9-11.10.2010 ; Providence, SAD)]
  edit
 18. 317818
  Tušek, Jelena ;
  False Friends: Exploring Challenges and Opportunities for the Translators /
  [Naziv skupa: New Challenges for Multilingualism in Europe (11-15.04.2010. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 19. 316922
  Peti-Stantić, Anita ;
  Clitic positioning in Croatian and functional sentence perspective / U: Ćavar, Marlgorzata E, Ćavar, Damir (ur.). Fourth annual meeting of the Slavic linguistic society. Zadar, Zagreb : Sveučilište u Zadru, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2009, str. 78-78.
  [Naziv skupa: Fourt annual meeting of the Slavic linguistic society (3-6. 9.2009. ; Zagreb, Republika Hrvatska)]
  http://http://ling.unizd.hr/~sls2009/
  edit
 20. 315319
  Peti-Stantić, Anita ; Langston, Keith ;
  Language restandardization in Croatia: Problems and Perspectives / U: Cornips, Leonie ; Mazeland, Harrie ; Nortier, Jacomine ; MacLean, Alies (ur.). Sociolinguistic symposium: Micro and macro connections. Amsterdam : Meertens Institut, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vrije Universiteit, 2008., str. 105-105.
  [Naziv skupa: Sociolinguistic symposium 17: Micro and macro connections (03.-05.04.2008. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  edit
 21. 315322
  Peti-Stantić, Anita ;
  Koncept eno- in/ali večjezičnosti (Matija Vlačić Ilirik in Primož Trubar) / U: Merše, Majda ; Ahačič, Kozma (ur.). Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju - jezikoslovni simpozij ob petstoletnici Rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana : ZRC SAZU Ljubljana, 2008., str. 33-33.
  [Naziv skupa: Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju - jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja (17.-19.04.2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://isjfr.zrc-sazu.si/
  edit
 22. 315231
  Peti-Stantić, Anita ;
  Prosodic Proof of Syntactically Fixed Position / U: Kapović, Mate ; Matasović, Ranko (ur.). Tones and theories : proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007., str. 213-228.
  [Naziv skupa: Tones and theories : International Workshop on Balto-Slavic Accentology (01.-03.07.2005. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 378795
  Tušek, Jelena ; Anđel, Maja ;
  Imageability of unimageable: Researching imageability of pseudoverbs in Croatian language / 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting. Ljubljana : Collegium Graphicum d.o.o., 2017, str. 194-195.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 403583
  Karlić, Virna ;
  Serbian as a minority language in Croatia / U: [urednici Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegović]. (ur.). Zbornik Drage Roksandića. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019., str. 935-949.
  edit
 2. 404075
  Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ;
  "Doba reda, stege i čestitosti" : urednička politika dječjeg časopisa "Ustaška uzdanica" (1941.-1945.) / U: uredile Tijana Tropin, Stanislava Barać (ur.). Časopisi za decu : Jugoslovensko nasleđe : (1918-1991) : zbornik radova. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2019., Str. 243-252.
  edit
 3. 393141
  Kovač, Zvonko ;
  "Ogoljavanje ideologije" ljubavlju / Beseda premosti čas in prostor : posvečeno Vladimirju Osolniku . Ljubljana : Znastvena založba Filozofske falkultete, 2018., urednici Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto. .
  edit
 4. 378955
  Peti-Stantić, Anita ;
  When the West Meets the East : Slavia Romana at the Crossroad / The Battle for Ukrainian: A Comparative Perspective . Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2017., str. 453-472.
  http://www.huri.harvard.edu/events/conferences-symposia/179-states-peoples-languages.html
  edit
 5. 378848
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Peti-Stantić, Anita ;
  Variation between Prepositions Taking the Dative and the Genitive in Croatian / 2017Each Venture a New Beginning. Studies in Honor of Laura A. Janda. Bloomington, Indiana : Slavica, 2017, str. 211-225.
  edit
 6. 365735
  Baković, Ivica ;
  Invencija na/strane ljubavi ili Spinoza i njegovi ljubavni okviri / 2016Za ljubovta: zbornik na trudovi. Skopje : Društvo na klasični filolozi Antika, 2016, str. 325-332.
  edit
 7. 361335
  Peti-Stantić, Anita ;
  Dva desetljeća hrvatske jezične politike : gdje i kamo? / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 31-44.
  edit
 8. 375785
  Peti-Stantić, Anita ; Langston, Keith ;
  Borderlands and Transborder Regions of the Croatian Language: How Far Back in History is Enough? / 2016The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. Basinstoke, New York : Palgrave MacMillan, 2016 (Palgrave Handbooks), str. 309-329.
  http://www.palgrave.com/us/book/9781137348388
  edit
 9. 365530
  Peti-Stantić, Anita ;
  How much Grammar is needed in Lexicon? / 2015Slovnica in slovar: aktualni jezikovni opis/Grammar and Dictionary: Current language description. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2015 (Obdobja), str. 569-577.
  http://bib.irb.hr/datoteka/813865.Peti-Stantic_2015_How_much_grammar_is_needed_in_lexicon.pdf
  edit
 10. 335993
  Kovač, Zvonko ;
  Crnjanski i Krleža - njihova ratna lirika, i komentari / Miloš Crnjanski: poezija i komentari. Beograd : Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu ; Novi Sad : Matica Srpska, 2014
  edit
 11. 319745
  Baković, Ivica ;
  Igra žena među revolucionarima / U: [ed. Jelena Lužina] (ur.). Čašule, otposle. Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2013.
  edit
 12. 319883
  Bogutovac, Dubravka ;
  Bauk postmodernizma kruži palankom / U: uredila Maša Kolanović (ur.). Komparativni postsocijalizam. Slavenska iskustva . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola. Hrvatski seminar za strane slaviste, 2013., Str. 421-442..
  edit
 13. 313278
  Čagalj, Ivana ; Vasung, Ana ;
  O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 153-168.
  edit
 14. 313334
  Karlić, Virna ;
  Teorijski pristupi određenosti i neodređenosti u hrvatskom i srpskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 67-79.
  edit
 15. 320228
  Kovač, Zvonko ;
  Uvodnik ili još jednom o istome / U: a cura di Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić (ur.). Cronotopi slavi, Studi in onore di Marija Mitrović. Firenze: Firenze Univesity Press, 2013., Str. 249-258.
  edit
 16. 313364
  Prošev-Oliver, Borjana ;
  Kontrastivna analiza perfekta u makedonskom i hrvatskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 81-94.
  edit
 17. 313355
  Vasung, Ana ;
  Što se krije iza sedam frazeoloških mora? / U: Золтан, Андраш ; Федосов Олег ; Янурик, Сабольч (ur.). "Вода" в славянской фразеологии и паремиологии, Часть 1.. Будапешт : Издательство, 2013, str. 190-195.
  edit
 18. 313250
  Bijelić, Marijana ;
  Nemogućnost žrtvene obnove i kolaps poretka u romanu "Kolo" Antona Strašimirova / U: Joana Goščinska, Tatjana Leontieva, Bojan Biolčev, James Peterson, Jan Rihlik, Petko Troev (ur.). Славяните ; Общество, религия, култрура. Sofija : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, str. 536-548.
  edit
 19. 361951
  Bijelić, Marijana ;
  Nemogućnost žrtvene obnove i kolaps poretka u romanu 'Kolo' Antona Strašimirova / U: str. 536-544 (ur.). Slavjanite. Obšćestvo, religija, kultura : jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor dfn Panajot Karag''ozov. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2012.
  edit
 20. 320196
  Karlić, Virna ;
  Sintaktičke osobine Sala debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja / U: herausgegeben von Gordana Ilić Marković, Anna Kretschmer, Miloš Okuka (ur.). An den Anfängen der serbischen Philologie. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012., Str. 235-252.
  edit
 21. 319968
  Latković, Ivana ;
  Meje, kriza in razkroj predstavljanja v dramatiki Rudija Šeliga / U: [urednica Mateja Pezdirc Bartol] (ur.). Slovenska dramatika. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012., Str. 153-158.
  Elektronička verzija
  edit
 22. 320193
  Marinković, Dušan ;
  Sava Mrkalj i aporije književne historiografije : kako misliti Mrkalja danas? / U: herausgegeben von Gordana Ilić Marković, Anna Kretschmer, Miloš Okuka (ur.). An den Anfängen der serbischen Philologie. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012., Str. 335-354.
  edit
 23. 313052
  Bijelić, Marijana ;
  Problematizacija nacionalne ideologije u romanu "Horo" Antona Strašimirova / U: Ivanova, Cenka ; Ilieva, Marija ; Radev, Radosvet ; Grigorova, Margareta (ur.). Sbornik v čest na prof. Nikolaj Daskalov. Veliko trnovo : Universitetsko izdatelstvo, 2011., str. 86-93.
  edit
 24. 310422
  Latković, Ivana ; Kovač, Zvonko ;
  (Ne)izrekljiva izkušnja taborišča in smrti / U: zbrala in uredila Barbara Pregelj, Krištof Jacek Kozak (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 27-41.
  edit
 25. 320167
  Marinković, Dušan ;
  Tjeskoba stvaranja i polemičko ja Vladana Desnice / U: Roksandić, Drago (ur.). Desničini susreti 2009. : zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2011., str. 85-100.
  edit
 26. 312781
  Prošev-Oliver, Borjana ;
  Makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF-press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 97-117.
  edit
 27. 312789
  Bijelić, Marijana ;
  Parodijski diskurs djela "Je li kriva sudbina?" Ljubena Karavelova / U: Natalija Njagolova (ur.). Юбилеен сборник, 35 години катедра "Обща и сравнителна литературна история" Великотърновски университет. Veliko Trnovo, Bugarska : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, str. 221-229.
  edit
 28. 312330
  Kovač, Zvonko ; Majić, Ivan ;
  Po-etika pjesme Vlade Gotovca / U: Kovač, Zvonko (ur.). Domovinski eseji. Čakovec : Insula, 2009, str. 123-147.
  edit
 29. 312420
  Kovač, Zvonko ;
  Ivo Andrić kao interkulturni pisac / U: Branko Tošović (ur.). Ivo Andrić: Graz - Österreich - Europa / Ivo Andrić - Grac - Austrija - Evropa. Graz - Beograd : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2009. (Anrić-Initiative 2), str. 101-116.
  edit
 30. 312423
  Kovač, Zvonko ;
  Svoje kot tuje v Kovačičevi "obratni hermeneutiki" / U: ur. Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben (ur.). Lojze Kovačič – Življenje in delo. Ljubljana : Študentska založba, 2009., str. 170-179.
  edit
 31. 312111
  Latković, Ivana ;
  Kulturno pamćenje i identitet : suvremeni slovenski povijesni roman / U: Hladnik, Miran (ur.). Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009, str. 203-215.
  edit
 32. 316113
  Latković, Ivana ;
  Od temnice življenja do svobode pisanja - o avtobiografskem v romanu Resničnost Lojzeta Kovačiča / U: Troha, G., Blažić, M. M., Leben, A. (ur.). Lojze Kovačič: življenje in delo. Ljubljana : Študentska založba, 2009, str. 112-128.
  [Naziv skupa: Lojze Kovačič - življenje in delo (15.01.2009. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 33. 312006
  Peti-Stantić, Anita ;
  Restandardizacija (hrvatskoga) standardnoga jezika / U: Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Zagreb : Disput, 2009, str. 71-82.
  edit
 34. 312039
  Peti-Stantić, Anita ; Horniš, Marija ; Tušek, Jelena ;
  Govorimo jezikom menadžera : govorimo hrvatski / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality. Zagreb : HDPL, 2009, str. 184-194.
  edit
 35. 312069
  Peti-Stantić, Anita ;
  The (Western) South Slavic Language Question Revisited / U: Franks, Steven ; Chidambaram, Vrinda ; Joseph, Brian (ur.). A Linguist's Linguist : Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne. Bloomington : Slavica, 2009, str. 355-374.
  edit
 36. 312161
  Kovač, Zvonko ;
  Projekt Interkulturna povijest književnosti (ekokulturni identitet južnoslavenskih književnosti) / U: Aretov Nikolay (ur.). Văpreki različijata: interkulturni dialozi na Balkanite. Sofija : Akademično izdatelstvo, 2008. (xxxx), str. 39-59.
  edit
 37. 312163
  Kovač, Zvonko ;
  Znanstvena i seminarska interpretacija. Odnos književne metodologije i visokoškolske didaktike književnosti / U: Krakar-Vogel, Boža (ur.). Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska gakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008 (Obdobja 25 - Metode in zvrsti), str. 251-262.
  edit
 38. 311612
  Peti-Stantić, Anita ;
  Besedni red pri Škrabcu in pri Maretiću / U: Mojsieva-Guševa, Jasmina ; Erofeeva, Tamara ; Knap, Žiga ; Kovač, Zvonko (ur.). Filološki studii = Filologičeskie zametki = Filološke pripombe = Filološke studije. 5 : 2. sv.. Skopje ; Ljubljana ; Zagreb : Institut za makedonska literaturata, Filološki fakultet, Permskij gosudarstvennyj universitet ; Filozofska fakulteta ; Filozofski fakultet, 2007, str. 5-16.
  http://bib.irb.hr/datoteka/308693.PETI_STANTIC_SKRABEC_MARETIC.pdf
  edit
 39. 311911
  Peti-Stantić, Anita ;
  Standardizacija - konvergencije i divergencije / U: Tošović, Branko (ur.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen = Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Beč, Berlin : Lit Verlag, 2007 (Slawische Sprachkorrelationen ; Bd. 1), str. 117-129.
  http://bib.irb.hr/datoteka/357451.Peti-Stantic_STANDARDIZACIJA_2008.pdf
  edit
 40. 311213
  Peti-Stantić, Anita ; Langston, Keith ;
  Attitudes towards linguistic purism in Croatia: Evaluating efforts at language reform / U: Dedaić, Mirjana N. ; Nelson, Daniel N. (ur.). At War with Words. The Hague : Mouton de Gruyter, 2003, str. 247-282.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 403582
  Kovač, Zvonko ;
  Premoreni poviješću : Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. (ur. Drago Roksandić) --- / U: [urednici Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegović]. (ur.). Zbornik Drage Roksandića. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019., str. 921-933.
  edit
 2. 379260
  Kovač, Zvonko ;
  Nova međukulturna književnost? : uz Antologiju sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji - Iz jezika v jezik, Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. / Hrvatska književnost u susjedstvu. Pula : Istarski ogranak hrvatskih književnika, 2017., str. 65-76.
  edit
 3. 312801
  Tušek, Jelena ;
  Slovensko-hrvatski lažni prijatelji / U: Simona Kranjc (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki / Interdisciplinarity in Slovene Studies. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2011, str. 503-508.
  http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Tusek.pdf
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393498
  Baković, Ivica ;
  Uz Odiseja i ranije drame Gorana Stefanovskog / Goran Stefanovski, Odisej i druge drame. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018, str. 219-240.
  edit
 2. 365744
  Tušek, Jelena ;
  Glagolske predpone v sodobnem slovenskem in hrvaškem slovarju / 2015Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (2. del). Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2015 (166), str. 775-782.
  http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-34-2-del/
  edit
 3. 335394
  Karlić, Virna ;
  Vatroslav Jagić - A Short Account of His Life and Work / U: Benz, Maximilian ; Bukovec, Predrag ; Essler, Michaela ; Lipke, Florian ; Sporer, Johannes (ur.). Christlicher Orient im Portrat - Wissenschaftsgeschichte des Christlichen Orients. Hamburg : Vrlag Dr. Kovač, 2014, str. 231-239.
  edit
 4. 335437
  Peti-Stantić, Anita ;
  Pravi in lažni slovenski in hrvaški prijatelji / U: Tivadar, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014, str. 201-209.
  http://bib.irb.hr/datoteka/703786.Peti-Stanti_2014_Pravi_in_lani_prijatelji.pdf | http://http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/50_SSJLK/Peti-Stantic.pdf
  edit
 5. 320230
  Kovač, Zvonko ;
  Zavičaj kao program i metoda / U: [urednik Hrvoje Petrić] (ur.). Dragutin Feletar : prinosi za bibliografiju. Samobor : Meridijani, 2012., Str. 57-65.
  edit
 6. 312621
  Majić, Ivan ;
  Sveučilišni slavistički (zlo)duh danas: oduševljenje ili odušmanjenje? / U: Lončar, Goran ; Roglić, Marija (ur.). Festival slavenskih kultura "Slavistički duh". Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302, 2010, str. 17-23.
  edit
 7. 312196
  Kovač, Zvonko ;
  Izobraževanje in znanost v okviru medkulturnega dialoga - Poročilo / U: Vesna Mikolič, Krištof Jacek Kozak (ur.). Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU Intercultural dialogue as the fundamental value od the EU. Koper : Založba Annales, 2008. (xxxx), str. 83-84.
  edit
 8. 311879
  Pavlovski, Borislav ;
  Makedonistikata vo Zagreb / U: Crvenkovska, Emilija i dr. (ur.). 40 godini Međunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. Skopje : Univerzitet, 2008., str. 75-77.
  edit
 9. 311560
  Pavlovski, Borislav ;
  J. Pavlovski, Sok iz prostate / U: Detoni- Dujmić, Dunja (ur.). Leksikon svjetske književnosti. Zagreb : Školska knjiga, 2004, str. 608-608.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321312
  Bijelić, Marijana ;
  Vapcarov, Nikola ; Vasilev, Orlin ; Vasilev, Vladimir ; Vazov, Ivan ; Veličkov, Georgi ; Veličkov, Konstantin ; Vežnov, Pavel ; Vlajkov, Tordor ; Vojnikov, Dobri ; Vutimski, Aleksand'r ; Zagorčnov, Stojan ; Zidarov, Kamen ; Zarev, Pantelej ; Žečev, Tončo / Hrvatska enciklopedija. 11, Tr-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.
  edit
 2. 321313
  Bijelić, Marijana ;
  Stojanov, Ljudmil ; Stojanov, Zahari ; Strašimirov, Anton ; Stratiev, Stanislav ; Šišmanov, Ivan ; Talev, Dimitar ; Todorov, Petko Jurdanov ; Trajanov, Teodor / Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365738
  Baković, Ivica ;
  Balkanski špijun i njegov ideološki dalekozor / 2015Hrvatski filmski ljetopis, 79-80 (2015) ; str. 60-61.
  edit
 2. 335281
  Peti-Stantić, Anita ;
  Gennaro Chierchia, Logic in Grammar: Polarity, Free Choice, and Intervention / Suvremena lingvistika, 77 (2014), str. 91-96.
  http://hrcak.srce.hr/125117

  Scopus ID:nema
  edit
 3. 319374
  Bogutovac, Dubravka ;
  O delikatnim stvarima / U: glavni i odgovorni urednik Franja Petrinović (ur.). Polja : časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja. Novi Sad (Katolička porta 5) : Dnevnik, 1955-, God. 58, br. 479 (jan.-feb. 2013), str. 143-145.
  edit
 4. 319927
  Bogutovac, Dubravka ;
  Pakiranje senzacija : (Bora Ćosić: Kratko detinjstvo u Agramu) / Književna republika : časopis za književnost . Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca, 2003-, 1-3 (2013).
  edit
 5. 320250
  Kovač, Zvonko ;
  Noćne more tranzicije : (Božica Brkan: Rez. Leica – roman u 36 slika, V.B.Z., Zagreb 2012.) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 3/4(2013); str. 282-285.
  edit
 6. 320251
  Kovač, Zvonko ;
  Književna znanost prijatelja : (Reinhard Lauer: Nove kroatističke studije, Inozemni kroatisti, Matica hrvatska, Zagreb 2011.) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995-, 3/4(2013); str. 304-309.
  edit
 7. 320092
  Latković, Ivana ;
  Zvonko Kovač – Međuknjiževne rasprave: poredbena i/ili interkulturna književnost / U: [odgovorni urednik, executive editor Tomo Korošec] (ur.). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = Journal for linguistics and literary studies. Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, let.61:št.2(2013).
  edit
 8. 319920
  Bogutovac, Dubravka ;
  Zemlja za starce : (Starost, prir. David Albahari i Srđan V. Tešin) / Quorum : časopis za književnost, 4/5/6 (2012)..
  edit
 9. 319923
  Bogutovac, Dubravka ;
  Tužno je biti muško : (Uglješa Šajtinac: Sasvim skromni darovi) / Quorum : časopis za književnost, 1/2/3 (2012).
  edit
 10. 309356
  Karlić, Virna ;
  Miloš Okuka: Salo debeloga jera libo azbukoprotres Save Mrkalja u starom i novom ruhu : Sava Mrkalj u starom i novom ruhu ; Zagreb : KD SKD Prosvjeta, 2010. / Filologija, (2012), 57 ; str. 209-213.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=116826 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=116826
  edit
 11. 309655
  Bogutovac, Dubravka ;
  Velike ambicije i mali narodi (Aleksandar Novaković: Vođa) / Književna republika : časopis za književnost, 9 (2011), 10-12 ; str. 270-272.
  edit
 12. 309353
  Karlić, Virna ;
  Mirjana N. Dedaić i Mirjana Mišković–Luković (ur.): South Slavic Discourse Particles, John Benjamins Publishing Company, 2010, 166 str. / Suvremena lingvistika, 71 (2011), 1 ; str. 131-137.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104968
  edit
 13. 319546
  Kovač, Zvonko ;
  Nova Solarova sinteza o Franu Galoviću : (od teze do sinteze). Kolo (1995) , 19 (2011), 1 ; str. 179-186.
  edit
 14. 320235
  Kovač, Zvonko ;
  Dvostruka prijevara? : (W. Eschker, Ševa na krilima vjetra) / U: [glavni i odgovorni urednik Vlaho Bogišić] (ur.). Kolo. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1995- , 19, 4(2011); str. 162-166.
  edit
 15. 319751
  Baković, Ivica ;
  Izvan okvira / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost . Zagreb : Matica hrvatska, 1993-, 930-931 (2010); 12-12.
  Matica hrvatska
  edit
 16. 309019
  Bogutovac, Dubravka ;
  Fikcionalnost mudrosti (Ivo Andrić: "Znakovi pored puta") / Ljetopis srpskog kulturnog društva Prosvjeta, 1 (2010.), 15.
  edit
 17. 308343
  Majić, Ivan ;
  Kovačevi domovinski eseji i kritike / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 66 (2010), 1 ; str. 113-117.
  edit
 18. 308869
  Majić, Ivan ;
  Hedonizam pripovijedanja / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 18 (2010), 438-439 ; str. 13-13.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac438.nsf/AllWebDocs/Hedonizam_pripovijedanja
  edit
 19. 319752
  Baković, Ivica ;
  Bez pardona / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost umjetnost i znanost. Zagreb : Matica hrvatska, 1993-, 417 (2009); 14-14.
  Matica hrvatska
  edit
 20. 309016
  Bogutovac, Dubravka ;
  I Don Quixote je morao s nekim razgovarati (James Wood: "Proza na djelu") / Književna republika : časopis za književnost, 7 (2009.), 7-9 ; str. 333-337.
  edit
 21. 309020
  Bogutovac, Dubravka ;
  Proizvodnja doživljaja (Vladan Desnica: "Hotimično iskustvo") / Ljetopis srpskog kulturnog društva Prosvjeta, 1 (2009.), 14 ; str. 475-482.
  edit
 22. 307994
  Karlić, Virna ;
  Jezik naš i/ili njihov – inauguracija poredbenog povijesnog sociolingvističkog pristupa na primjeru standardizacije južnoslavenskih jezika / Filološke studije, 2 (2009).
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2009/vol2/4/44.pdf
  edit
 23. 308374
  Latković, Ivana ;
  Prilagođavanje institucije i preuređivanje koncepcije: dijagnoze i prognoze suvremene znanosti o književnosti (Marko Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature) / Filološke studije, 2 (2009).
  edit
 24. 308143
  Majić, Ivan ;
  Čovjek je čovjeku obrok ; Vladimir Arsenijević: "Predator", Algoritam, Zagreb, 2008. / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 11 (2009), 259 ; str. 40-40.
  edit
 25. 308167
  Majić, Ivan ;
  Vizualna nijemost / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 11 (2009), 261-262 ; str. 26-26.
  edit
 26. 308211
  Majić, Ivan ;
  Antoine Compagnon, "Demon teorije", prijevod: Morana Čale, AGM, Zagreb, 2007. / Filozofska istraživanja, 114 (2009), 2(2009) ; str. 393-396.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65007
  edit
 27. 319909
  Bogutovac, Dubravka ;
  Otkrivanje nježnosti : Mirko Kovač, Grad u zrcalu, Fraktura, Zaprešić, 2007 : [prikaz] / Književna republika (Zagreb) , 6 (2008), 5/7 ; str. 296-298 .
  edit
 28. 320164
  Pavlovski, Borislav ;
  Koga Pagaat svezdite / U: Siljan, Rade (ur.). Makedonskata literaturna kritika. Bitola : Mikena, 2008.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379762
  Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ;
  Tranzicija i kulturno pamćenje / . Zagreb : Srednja Europa, 2017., str.9-23.
  [Naziv skupa: Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu]
  edit
 2. 378883
  Kovač, Zvonko ;
  Kajkavske priče Božice Brkan / . Zagreb : Acurum, 2017., str. 167-168.
  [Naziv skupa: Život večni : knjiga kajkavskih priča / Božica Brkan.]
  edit
 3. 365743
  Milanko, Andrea ; Tomljenović, Ana ; Majić, Ivan ;
  Dosezi i opsezi psihoanalize / 2015Dosezi psihoanalize: Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, str. 9-12.
  edit
 4. 365533
  Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka ;
  Preface / 2015Language Varieties Between Norms and Attitudes: South Slavic Perspectives. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2015, str. 7-12.
  edit
 5. 320754
  Kovač, Zvonko ;
  Das Seinige als das Fremde in Kovačičs "umgekehrter Hermeneutik" / Zvonko Kovač. U: Lojze Kovačič ; Übersetzt von Andrej Špendov, [Peter Scherber] ; [Nachwort Zvonko Kovač, Gašper Troha, Mateja Komel Snoj] (ur.). Basel : drittes Fragment. Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = The Slovene Writers' Association, 2011., str. 151-158.
  edit

1.22 Intervju

 1. 320760
  Kovač, Zvonko ;
  Zvonko Kovač : kajkavski pesnik in dvakratno nezvest literani zgodovinar / Paralele : revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji. Ljubljana : Sklad republike Slovenije za ljubitelje kulturne dejavnosti, 1994-, str. 5-12.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 400499
  Kovač, Zvonko ;
  Spomen na Milojku Jakomin / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 378932
  Karlić, Virna ;
  Reprezentacija nacionalnih (super)heroja u bosanskom, hrvatskom i srpskom ratnom stripu ranih 90-ih godina / (Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu), Prag, 2017..
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů XIII]
  edit
 2. 365754
  Peti-Stantić, Anita ; Tušek, Jelena ;
  Što je i koliko predočivo u hrvatskom? / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu
  edit
 3. 335310
  Latković, Ivana ;
  Tekstualne i putničke prakse u suvremenom slovenskom putopisnom romanu (na primjeru romana Evalda Flisara Potovanje predaleč i Tao ljubezni Andreja Blatnika) / Diskursi suvremene Slavistike: Slaveni na putu, 2014..
  edit
 4. 319936
  Bogutovac, Dubravka ; Karlić, Virna ;
  Zastupljenost i metodička obrada srpskog jezika i književnosti u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima / Dubravka Bogutovac ; Virna Karlić.
  [Naziv skupa: V. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ (Prag, 30.5-1.6.2013.)]
  edit
 5. 310450
  Karlić, Virna ;
  Vatroslav Jagić: Život i djelo u kratkim crtama / Religionen im Vorderen Orient, (2013).
  edit
 6. 320094
  Latković, Ivana ;
  Intelektualizam tranzicije i tranzicija intelektualizma : (na primjeru ljubljanske Nove revije) / zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2013.:Intelektualac danas. Zadar, Islam Grčki, 2013.
  edit
 7. 310404
  Karlić, Virna ;
  Teorijski pristupi kategoriji (ne)određenosti u hrvatskom i srpskom jeziku / Philological Studies, (2012).
  edit
 8. 310440
  Karlić, Virna ;
  Tragovima filološkog rada akademika Aleksandra Mladenovića / Prosvjeta, (2012).
  edit
 9. 318069
  Peti-Stantić, Anita ;
  Od kroatistike do lingvistike i natrag /
  [Naziv skupa: Dani hrvatskoga jezika (12.03.2012. ; Osijek, Hrvatska)]
  http://http://www.maticahrvatskaosijek.hr
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 384954
  Baković, Ivica ;
  Drama oko povijesti : povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća / Zagreb : Srednja Europa, 2018. - IV, 255 str. ; 23 cm. ISBN: 9789537963736.
  edit
 2. 381862
  Karlić, Virna ;
  (Ne)određenost : sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017.[i.e 2018.]. - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756419.
  edit
 3. 370152
  Latković, Ivana ;
  Rebusi prošlosti, izazovi sadašnjosti : rasprave o suvremenome slovenskom romanu / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2017. - 315 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531693288 .
  edit
 4. 369506
  Kovač, Zvonko ;
  Interkulturne studije i ogledi : međuknjiževna čitanja, mentorstva / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. - 286 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755658. http://dx.doi.org/10.17234/9789531757560
  Elektronička verzija (FF OPen Press)
  edit
 5. 369712
  Erdeljac, Vlasta ; Peti-Stantić, Anita ; Willer Gold, Jana ; Sekulić Sović, Martina ;
  Effects of varying stimuli in imageability processing in Croatian aphasics / . - .15th International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) Conference
  edit
 6. 331574
  Langston, Keith ; Peti-Stantić, Anita ;
  Language planning and national identity in Croatia / New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XIII, 344 str. ; 23 cm. ISBN: 9781137390592.
  Recenzija
  edit
 7. 291474
  Peti-Stantić, Anita ; Langston, Keith ;
  Hrvatsko jezično pitanje danas : identiteti i ideologija / Zagreb : Srednja Europa ; 2013. - 304 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537963057 .
  edit
 8. 282442
  Kovač, Zvonko ;
  Poetika Miloša Crnjanskog / Beograd : Službeni glasnik, 2012. - 332 str. ; 20 cm. ISBN: 9788651914686.
  edit
 9. 265217
  Kovač, Zvonko ;
  Međuknjiževne rasprave : poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti / Beograd : Službeni glasnik, 2011. - 433 str. ; 23 cm. ISBN: 9788651909118 .
  edit
 10. 277851
  Marinković, Dušan ;
  Poetika proze Borisava Stankovića / Beograd : Službeni glasnik, 2010. - 295 str. ; 20 cm. ISBN: 9788651906639 .
  edit
 11. 288582
  Prošev-Oliver, Borjana ;
  Egzil u makedonskoj književnosti / Zagreb : Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, 2010. - 277 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537328092.
  edit
 12. 249525
  Kovač, Zvonko ;
  Domovinski eseji : rasprave, ogledi i kritike o domaćim autorima i temama / Čakovec : Insula, 2009. - 335 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537143206.
  edit
 13. 47064
  Peti-Stantić, Anita ;
  Jezik naš i/ili njihov : vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 495 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789536979547.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 376604

  Rječnik hrvatskih animalističkih frazema / Zagreb : Školska knjiga, 2017. - 224 str. ; 28 cm. ISBN: 9789530400443.
  edit
 2. 341605
  Vlatković, Dijana ; Prošev-Oliver, Borjana ;
  Hrvatsko makedonski rječnik = Hrvatsko makedonski rečnik / Zagreb : Matica Makedonaca u Hrvatskoj = Matica na Makedoncite vo Hrvatska, 2015
  edit
 3. 327351
  Peti-Stantić, Anita ;
  Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik / Zagreb : Mozaik knjiga, 2014. - 1046 str. ; 24cm. ISBN: 9789531415088.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 362651
  Kovač, Zvonko ;
  Zvon u kiši / 1. izd. - Čakovec : Grad Čakovec, 2015. - 91 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537143350 .
  edit

2.18 Znanstveni ili dokumentarni film, zvučni ili video zapis

 1. 379770
  Latković, Ivana ;
  Intimistički tretmani stvarnosti (u nekoliko suvremenih slovenskih romana) / 3. program Hrvatskog radija. Zagreb, 2017.
  edit

3.14 Pozvano predavanje na stranom sveučilištu

 1. 393522
  Peti-Stantić, Anita ;
  Developmental aspects of literacy and education in a digital world / COST ELN annual meeting
  http://bib.irb.hr/datoteka/894000.Peti-Stantic_2016_Ljubljana_COST.pdf
  edit
 2. 393523
  Peti-Stantić, Anita ;
  From Critical Reader to Critical Citizen / COST ELN WG1+WG2 workshop
  http://bib.irb.hr/datoteka/894002.PETI-STANTIC_2017_COST_Zagreb_From_critical_reader_to_critical_citizenship.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 378940
  Karlić, Virna ;
  Metafora i konceptualizacija smrti u romanu "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. (Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.)
  [Naziv skupa: Desničini susreti (2016 ; Beograd)]
  edit
 2. 378962
  Peti-Stantić, Anita ;
  Od informacije do strukture i natrag : potencija i realizacija / . Rijeka, Republika Hrvatska, 25. 11. 2017.
  [Naziv skupa: LinguaDOC I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a]
  edit
 3. 378847
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Peti-Stantić, Anita ;
  Concreteness, subjective frequency and the thing/relation distinction in Croatian / 201715th Slavic Cognitive Linguistics Conference - SCLA 2017. Skup: Sankt Peterburg, Rusija, 12-14.10.2017.
  edit
 4. 318410
  Vasung, Ana ; Stoičkov, Ivana ;
  Frazеologizmi i kulturologični еlеmеnti pri prеvod na h''rvatski i sr''bski v romana „Misija London“ na Alеk Popov
  [Naziv skupa: „Lingvistikata: istorija, prеdizvikatеlstva, pеrspеktivi“ (9-10.05.2013. ; Bugarska, Blagoevgrad)]
  edit
 5. 320404
  Bogutovac, Dubravka ;
  Može li se pripovijedati bez uplitanja okolnosti? : (Priče u nestajanju Svetislava Basare kao obrat naracije k autoreferencijalnosti) /
  [Naziv skupa: Konteksti (1.12.2012. ; Novi Sad) ]
  edit
 6. 317820
  Tušek, Jelena ; Karlić, Virna ;
  Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika /
  [Naziv skupa: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (26-27.03.2012. ; Brno, Češka)]
  edit
 7. 335580
  Kovač, Zvonko ;
  Šalamunova neovangarda između moderne i postmoderne /
  [Naziv skupa: Slovenska medkulturna neoavangarda – Poezija in svet Tomaža Šalamuna (19-20.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska, Koper, Slovenija)]
  edit
 8. 317294
  Tušek, Jelena ; Peti-Stantić, Anita ;
  Analysis of Croatian-Slovenian False Friends Using Corpora /
  [Naziv skupa: The Second Conference on Slavic Corpora (SlaviCorp 2011) (12–14.09.2011 ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 9. 317751
  Vasung, Ana ;
  Bezekvivalentni frazemi s toponimskom sastavnicom u bugarskom i hrvatskom jeziku /
  [Naziv skupa: Międzynarodowa konferencja naukowa „Frazeologia a przekład” (4-6.9.2011. ; Opole, Poljska)]
  edit
 10. 317752
  Vasung, Ana ;
  Doprinosi zbornika "Bugarske narodne pjesme" u bugarskoj folkloristici i književnosti /
  [Naziv skupa: Okrugli stol povodom 150. godišnjice objavljivanja zbornika braće Miladinova "B'lgarski narodni pesni" (2.6.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 317040
  Bogutovac, Dubravka ;
  Tvorba narativnog identiteta u romanima "Maurov posljednji uzdah" Salmana Rushdiea i "Sto godina samoće" G. G. Márqueza /
  [Naziv skupa: Pitanja identiteta (19.-22. 09. 2010. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 12. 317043
  Bogutovac, Dubravka ;
  Poetika pripovijetke "Smrt u Sinanovoj tekiji" Ive Andrića /
  [Naziv skupa: Prvi naučni skup mladih filologa (14. 02. 2009. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 13. 316211
  Majić, Ivan ;
  Nacionalizacija konfesije, konfesionalizacija nacije (odnos nacionalnog i konfesionalnog identiteta u današnjoj Bosni i Hercegovini) /
  [Naziv skupa: Radionica budućnosti/Zukunftswerksttat, međunarodna konferencija u organizaciji Göethe instituta (10. - 13. 04. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 393526
  Peti-Stantić, Anita ;
  Mozak (ni)je za čitanje: Kritičko čitanje za kritičko građanstvo / http://gkr.hr/Magazin/Teme/Mozak-ni-je-za-citanje-Kriticko-citanje-za-kriticko-gradanstvo
  edit
 2. 393514
  Peti-Stantić, Anita ;
  Jezik u središtu: od psiholingvista do prevoditelja / II. međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra – slavistika
  http://bib.irb.hr/datoteka/893874.PETI-STANTIC_Jezik_u_sredistu_STUD_KONF_ppt.pdf
  edit
 3. 393515
  Peti-Stantić, Anita ;
  Koliko je leksičkoga potrebno u gramatičkome u teoriji praralelne arhitekture / Jezikoslovne rasprave IHJJ
  http://bib.irb.hr/datoteka/893864.PETI-STANTIC_2015_IHJJ_LEKSICKO_U_GRAMATICKOM_U_PA_IHJJ_2015.pdf
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 393524
  Peti-Stantić, Anita ;
  Klitike naše svagdašnje: Pun ti je kufer? I meni. / https://app.box.com/file/269122698980
  http://bib.irb.hr/datoteka/937962.PETI-STANTIC_sijecanj_2018_LINGVISTICKI_KRUG.pdf
  edit
 2. 393525
  Peti-Stantić, Anita ;
  Leksik i gramatika u umu. Zašto proučavati predočivost? / http://megahr.ffzg.unizg.hr/?page_id=173
  http://bib.irb.hr/datoteka/937970.PETI-STANTIC_LINGVISTICKI_RAZGOVORI_Leksik_i_gramatika_u_umu_-_predocivost_2018._.pdf
  edit
 3. 393528
  Peti-Stantić, Anita ;
  Strategije popučavanja vokabulara za razumijevanje teksta / http://megahr.ffzg.unizg.hr/?page_id=173
  http://bib.irb.hr/datoteka/937965.PETI-STANTIC_2018_Strategije_poucavanja_vokabulara_za_razumijevanje_teksta_.pdf
  edit
 4. 393529
  Peti-Stantić, Anita ;
  Čitanje u mozgu za čitanje u društvu / https://www.youtube.com/watch?v=U6SK2DNQnb0&t=371s
  http://bib.irb.hr/datoteka/937967.PETI-STANTIC_2018_Citanje_u_mozgu_za_citanje_u_drustvu.pdf
  edit
 5. 393494
  Baković, Ivica ;
  Magijski realizam i makedonska književnost / Treći program Hrvatskog radija
  http://radio.hrt.hr/treci-program/ep/kozmopolis/208206/
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 288591
  Peti-Stantić, Anita ; [edt, aui]Stanojević, Mateusz-Milan ; [edt, aui]
  Jezik kao informacija : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu / Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013. - 307 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789536979646 (Srednja Europa) : .
  edit
 2. 321128
  Peti-Stantić, Anita ; [edt]Stanojević, Mateusz-Milan ; [edt]
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : knjižica sažetaka / Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013. - 107 str. ISBN: 9789536979950.
  edit
 3. 251286
  Peti-Stantić, Anita ; [edt, aut]
  Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup = Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje : Opatija 7. i 8. travnja 2006. / Zagreb : FF-press, 2009. - 267 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753227.
  edit
 4. 230173
  Kargačin, Tomislav ; [trl]Marinković, Dušan ; [edt]Miladinov, Kiril ; [trl]Bošković, Milana ; [trl]Smailagić, Asja ; [trl]Dobrosavljev, Duška ; [trl]
  Georg Zimel : 1858-2008 / Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija : Mediterran Publishing, 2008. - 329 str. ; 22 cm. ISBN: 9788686689085.
  edit
 5. 319615
  Kalogjera, Goran ; [edt , aut]Memišević, Anita ; [trl]Pavlovski, Borislav ; [edt , trl]
  Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006. / Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2008. - sv. ; 24 cm. ISBN: 9789536104635.
  edit
 6. 77200
  Peti-Stantić, Anita ; [edt]
  Identitet jezika jezikom izrečen : zbornik radova s Okruglog stola o knjizi Roberta D. Greenberga Jezik i identitet na Balkanu / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 153 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979516.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 376553
  Karlić, Virna ; [edt, aut]Šakić, Sanja ; [edt, aut]Marinković, Dušan ; [edt, aut]
  Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - 538 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963620.
  edit
 2. 365444
  Milanko, Andrea ; [edt , aui]Tomljenović, Ana ; [edt , aui]Majić, Ivan ; [edt , aui]
  Dosezi psihoanalize : književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura : [zbornik radova s Međunarodne poslijediplomske konferencije doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture održane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27.–28. siječnja 2012.] / Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. - 287 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532680324.
  edit
 3. 346925
  Peti-Stantic, Anita ; [edt]Stanojevic, Mateusz-Milan ; [edt]Antunović, Goranka ; [edt]
  Language varieties between norms and attitudes : South Slavic perspectives : proceedings from the 2013 CALS conference / Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2015. - 235 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783631662564.
  edit
 4. 326092
  Peti-Stantic, Anita ; [edt]Stanojevic, Mateusz-Milan ; [edt]
  Language as information : proceedings from the CALS Conference 2012 / Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2014. - 228 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9783631647585.
  edit
 5. 327323
  Kovač, Zvonko ; [edt, aft, aut]Kozak, Krištof Jacek ; [edt, aui, aut]Pregelj, Barbara ; [edt, aui, aut]
  Obzorja jezika = Obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna / Zagreb : FF press [Filozofski fakultet], 2014. - 306 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754477.
  edit
 6. 326294
  Peti-Stantić, Anita ; [edt , aui]Stanojević, Mateusz Milan ; [edt , aui]Antunović, Goranka ; [edt , aui]
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku / Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2014. - VII, 260 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537963101 .
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 365704
  Kolar, Mario ; [edt]Kovač, Zvonko ; [edt , aui]Tkalec, Gordana ; [edt]
  Jezik književnosti, znanosti i medija : knjižica sažetaka / Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2016. - 68 str. : slika Milivoja Solara ; 21 cm. ISBN: 9789537809447.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 288328
  Kramarić, Zlatko ; Banović Markovska, Angelina ; Prošev-Oliver, Borjana [trl] ;
  Politika, kultura, identitet : (interkulturalni dijalog) / Osijek : Zagreb : Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ; Školska knjiga, 2013. - 302 str. ; 25 cm. ISBN: 9789530307216 (Školska knjiga) (meki uvez).
  edit
 2. 319615
  Kalogjera, Goran ; [edt , aut]Memišević, Anita ; [trl]Pavlovski, Borislav ; [edt , trl]
  Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006. / Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2008. - sv. ; 24 cm. ISBN: 9789536104635.
  edit
 3. 159617
  Prpić, Katarina ; [edt]Ljubičić, Martina ; [trl]Tušek, Jelena ; [trl]
  Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima : sociološki pogled / Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. - 308 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536218356.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 359054
  Jackendoff, Ray ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Praktični vodič kroz mišljenje i značenje / Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016. - 312 str. ; 22 cm. ISBN: 9789537967253.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 373502
  Dimkovska, Lidija ; Prošev-Oliver, Borjana [trl] ;
  Skrivena kamera / Zagreb : V.B.Z., 2017. - 176 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533049045 .
  edit
 2. 262090
  Andonovski, Venko ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Pupak svijeta / Zagreb : Algoritam, 2011. - 228 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533162973.
  edit
 3. 319628
  Ġuzel, Bogomil ; Mihalić, Slavko [trl] ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Izabrane pjesme / Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2011. - 195 str. ; 18 cm. ISBN: 9789532780963 : .
  edit
 4. 262917
  Lafazanovski, Ermis ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Hrapeško / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2010. - 161 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533001593 (Europapress holding); 9789536045983 (Novi Liber).
  edit
 5. 247471
  Madžirov, Nikola ; Bajsić, Tomica [aft] ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Premješten kamen : izbor pjesama / Zaprešić : Fraktura, 2009. - 93 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532661255.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 394538
  Ruskov, Milen Kostov ; Vasung, Ana [trl] ;
  Uzvišenje / Zagreb : Sandorf, 2018. - 344 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533511337.
  edit
 2. 374263
  Smilevski, Goce ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Heloiza ili povratak riječi / Zaprešić : Fraktura, 2017. - 208 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532668971.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 370153
  Simonišek, Robert ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Soba pod dvorcem : roman / Zagreb : Meandar media, 2017. - 255 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533341446.
  edit
 2. 363139
  Andonovski, Venko ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Vještica : roman o sirovom stanju : (Bilježnica jednoga pisca) / 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2016. - 395 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533168852.
  edit
 3. 356646
  Bužarovska, Rumena ; Baković, Ivica [trl] ;
  Moj muž / Zagreb : V.B.Z., 2016. - 129 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533047805 .
  edit
 4. 364382
  Dimkovska, Lidija ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Rezervni život / Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. - 496 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533039633.
  edit
 5. 361948
  Gal Štromar, Maja ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Misli na mene kad ti je lijepo : svaka sličnost s osobama iz stvarnoga života samo je slučajna / Zagreb : Meandarmedia, 2016. - 126 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533341279.
  edit
 6. 361261
  Vojnović, Goran ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Smokva / Zaprešić : Fraktura, 2016. - 368 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532667936.
  edit
 7. 364381
  Andonovski, Venko ; Pavlovski, Borislav [trl] ; Muhoberac, Mira [ctb, aft] ;
  Genetika pasa : izabrane drame i komedije / Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2015. - 314 str. ; 18 cm. ISBN: 9789532781991.
  edit
 8. 347819
  Skubic, Andrej E ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Koliko si moja? : roman / Zagreb : Meandarmedia, 2015. - 302 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533340982.
  edit
 9. 330153
  Prokopiev, Aleksandar ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Čovječuljak : (bajke iz lijevog džepa) / 1. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2014. - 160 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532665833.
  edit
 10. 291635
  Smilevski, Goce ; Pavlovski, Borislav [trl] ;
  Sestra Sigmunda Freuda / Zagreb : Fraktura, 2013. - 320 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532665109.
  edit
 11. 291636
  Vojnović, Goran ; Pogačnik, Jagna [trl] ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Jugoslavija, moja domovina / Zagreb : Fraktura, 2013. - 283 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532665024.
  edit
 12. 286125
  Lainšček, Feri ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Muriša / Zagreb : Algoritam, 2012. - 211 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533166476.
  edit
 13. 286127
  Lainšček, Feri ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Nedodirljivi / Zagreb : Algoritam, 2012. - 139 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533166469.
  edit
 14. 234360
  Lainšček, Feri ; Peti-Stantić, Anita [trl, aft] ;
  Razdvojit ću pjenu od valova : roman u tri novele / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2009. - 235 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533001319 (EPH); 9789536045730 (Novi Liber).
  edit
 15. 234994
  Vojnović, Goran ; Pogačnik, Jagna [trl] ; Peti-Stantić, Anita [trl] ; Dežulović, Boris [aft] ;
  Čefuri raus! / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2009. - 164 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533001326 (Europapress holding); 9789536045846 (Novi Liber).
  edit

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 376776
  Balkovec, Bojan ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija" : izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji / Zagreb : Ljubljana ; Filozofska fakulteta, Srednja Europa ; 2017. - V, 234 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537963569 .
  edit
 2. 372676
  Vidmar Horvat, Ksenija ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  Imaginarna majka : rod i nacionalizam u kulturi 20. stoljeća / Zagreb : Sandorf, 2017. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789533510163.
  edit
 3. 351164
  Nećak, Dušan ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  “Ostpolitik” Willyja Brandta i Jugoslavija (1963.-1969.) / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - XIII, 279 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537963293 : .
  edit
 4. 269626
  Ivanič, Martin ; Tušek, Jelena [trl] ; Klier, Ariana [trl] ;
  Na današnji dan : prijelomni događaji iz hrvatske i svjetske prošlosti / Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 398 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm. ISBN: 9789531410168 : .
  edit
 5. 255771
  Grosman, Meta ; Peti-Stantić, Anita [trl] ;
  U obranu čitanja : čitatelji i književnost u 21. stoljeću / Zagreb : Algoritam, 2010. - 299 str. ; 23 cm. ISBN: 9789533162638.
  edit
 6. 319575
  Ivon, Hicela ; Peti-Stantić, Anita [trl] ; Tušek, Jelena [trl] ;
  Dijete, odgojitelj i lutka : pedagoške mogućnosti lutke u odgoju i obrazovanju / Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2010. - 120 str. ; 27 cm. ISBN: 9789532124170 : .
  edit
 7. 77098
  Mlacović, Dušan ; Gradečak, Miroslav [trl] ; Peti-Stantić, Anita [trl] ; Tušek, Jelena [trl] ;
  Građani plemići : uspon i pad rapskoga plemstva / Zagreb : Leykam international, 2008. - 331 str., [46] str. s tablama (djelomice u bojama) ; 25 cm. ISBN: 978-953-7534-10-3.
  edit
 8. 229994
  Zajc, Marko ; Peti-Stantić, Anita [trl] ; Slukan, Sanja [trl] ; Gradaček, Miroslav [trl] ;
  Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje : slovensko-hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljeća / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 420 str. 25 cm. ISBN: 9789536979530.
  edit

Ostalo

Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44