Odsjek za klasičnu filologiju bibliografija

Godine:                                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391124
  Jovanović, Neven ;
  Nadgrobni govor Nikole Modruškog za Pietra Riarija / Colloquia Maruliana, 27 (2018) ; str. 123-141.
  PDF | Članak na Hrčku
  edit
 2. 391143
  Jovanović, Neven ;
  Searching for Schiavoni intellectuals / Il Capitale culturale. Supplementi. Edizioni universita Macerata, Centro direzionale, Macerata, Supplementi 7 (2018), str. 279-289. http://dx.doi.org/10.13138/2039-2362/1849
  Pristup radu
  WOS:000431375300013
  edit
 3. 391187
  Lupić, Ivan ; Bratičević, Irena ;
  Literary collectors as literary scribes : the case of Đuro Ferić (1739–1820) / Poznańskie Studa Slawistyczne, 14 (2018) ; str. 129-147. http://dx.doi.org/10.14746/pss.2018.14.8
  Pristup radu
  edit
 4. 391125
  Rezar, Vladimir ;
  Ode Damjana Beneše : uvodno promišljanje o metričkom ustroju / Colloquia Maruliana, 27 (2018) ; str. 145-156.
  Članak na Hrčku
  edit
 5. 377516
  Jovanović, Neven ;
  Reading Croatian Latin through Lucretius / Mouseion: Journal of the Classical Association of Canada, 14 (2017), 3 ; str. 361-390. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.3138/mous.14.3-4
  Pristup tekstu
  WOS:000422947600004
  edit
 6. 378683
  Lupić, Ivan ; Bratičević, Irena ;
  "Jaoh, a sada sve je inako" : o kritičkoj izdaji Gundulićeva Osmana / 2017Colloquia Maruliana, (2017), 26 ; str. 89-155.
  Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85033703366
  edit
 7. 378701
  Parat, Josip ; Matović, Petra ;
  Celijev prijevod Ksenofontove Anabaze / Colloquia Maruliana. Split : Književni krug Split, 2017, (2017), 26 ; str. 177-187.
  https://hrcak.srce.hr/file/266158 Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85033724288
  edit
 8. 378698
  Rezar, Vladimir ; Beneša, Damjan ;
  O grčkim epigramima Damjana Beneše / Colloquia Maruliana, (2017), 26 ; str. 157-176.
  Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85033692228
  edit
 9. 365154
  Bratičević, Irena ;
  De exemplis illustrium virorum Euzebija Kaboge / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [71]-99.
  Članak - Hrčak
  edit
 10. 365276
  Ćosić, Dajana ; Mrgan, Matea ; Matović, Petra ;
  Antički uzori u Džamanjićevu latinskom prijevodu Odiseje / Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. , Vol. 7, No. 1(2016), str. 31-44.
  Članak - Hrčak
  edit
 11. 365162
  Jovanović, Neven ;
  Antiturcica iterata : ponovni pogled na hrvatsku renesansnu protutursku književnost / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [101]-148.
  Članak - Hrčak
  edit
 12. 365148
  Rezar, Vladimir ;
  Novo ime dubrovačkog humanizma : Miho Celije Gradić / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [5]-16.
  Članak - Hrčak
  edit
 13. 365290
  Fališevac, Dunja ; Jovanović, Neven ; Tatarin, Milovan ;
  Život i književno djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga / Građa za povijest književnosti hrvatske . Zagreb: HAZU, Knj. 38(2015), str. 255-421.
  edit
 14. 365134
  Marić, Voljena ; [Ljepopili, Antun Petra] ;
  Rukopisna ostavština Antuna Petra Liepopillija u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku / Latina et Graeca, N.s. (2015), 27 ; str. 37-59.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 15. 346524
  Matović, Petra ;
  Ianus Pannonius’ Diomedis et Glauci congressus and its literary Nachleben / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXIV . Split : Književni krug Split - Marulianum, 2015. , [49]-64 .
  Članak na Hrčku
  edit
 16. 335238
  Bratičević, Irena ;
  Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) – katalog / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 52 (2014), 2 ; str. 339-474.
  Članak na Hrčku.
  edit
 17. 336066
  Bricko, Marina ;
  Između Lukilija i Marcijala : Nikarhov skoptički epigram / Latina et Graeca, N.s. (2014), 25 ; str. 61-75.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 18. 335924
  Jovanović, Neven ;
  Zadarski slon i komarac — polemika Nardina Celineja i Paladija Fuska iz 1513. / Colloquia Maruliana ..., 23 (2014), str. 13-27.
  Digitalna verzija rada - Hrčak
  edit
 19. 335972
  Jovanović, Neven ;
  Croatian into Latin in 1510 : Marko Marulić and the cultural translation of Regum Delmatiae atque Croatiae gesta / Canadian Review of Comparative Literature = Revue Canadienne de Littérature Comparée, Vol. 41, Nr. 4(2014), str. 389-410.

  Bibliografske baze: Project Muse |
  edit
 20. 310134
  Bratičević, Irena ; Lupić, Ivan ;
  Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige / Colloquia Maruliana, 22 (2013), str. 77-116.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148878
  edit
 21. 313378
  Jovanović, Neven ;
  Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419. / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXII. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2013 (Colloquia Maruliana), str. 5-29.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148851
  edit
 22. 310143
  Matović, Petra ;
  Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu De vita et gestis Christi Jakova Bunića / Latina et Graeca, N.s. (2012), 22 ; str. 49-56.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 23. 318716
  Rezar, Vladimir ;
  De origine et incremento urbis Rhacusanae Ludovika Crijevića Tuberona : (kritičko izdanje, prijevod i komentar) / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51/1 Svibanj 2013..
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153845
  edit
 24. 307289
  Bratičević, Irena ;
  Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću / Colloquia Maruliana, XXI (2012), str. 69-88.
  Članak na Hrčku.
  edit
 25. 309942
  Bratičević, Irena ;
  Kunićeva Lida od salona do zbirke: predmet epigrama i problem kritike / Književna smotra, 164/165 (2012), str. 105-119.
  edit
 26. 310076
  Bratičević, Irena ;
  Novi prilozi za životopis Rajmunda Kunića / Povijesni prilozi, 43 (2012), str. 193-215.
  Članak na Hrčku.
  edit
 27. 309613
  Jovanović, Neven ;
  Antonio Fabregues o Krbavskoj bici / Povijesni prilozi, 41 (2012), str. 175-189.
  edit
 28. 309614
  Jovanović, Neven ;
  CroALa / Journal of the Text Encoding Initiative, 2 (2012). http://dx.doi.org/10.4000/jtei.425
  Journal of text encoding initiative
  edit
 29. 309949
  Jovanović, Neven ;
  Dubrovnik in the Corpus of Eastern Adriatic Humanist Laudationes Urbium / Dubrovnik annals, 16 (2012), str. 23-36.
  http://bib.irb.hr/datoteka/611360.Jovanovic_DA_2012_B-corrNJ.doc | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130161
  edit
 30. 309950
  Jovanović, Neven ;
  Nenia Alovisii Cippici de Petro Riario c. 1474 quae servatur Monachii in codice BSB CLM 716 / Humanistica Lovaniensia, 61 (2012), str. 241-246.
  http://bib.irb.hr/datoteka/611376.95639_Humanistica_04_Jovanovic.pdf
  edit
 31. 313379
  Jovanović, Neven ;
  Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXI. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2012 (Colloquia Maruliana), str. 109-142.
  http://bib.irb.hr/datoteka/647037.Jovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119229
  edit
 32. 310382
  Novaković, Darko ;
  Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest hrvatskoga humanizma / Colloquia Maruliana, 21 (2012) ; str. 5-24.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118250
  edit
 33. 318655
  Radić, Teo ;
  Od slavića: traduktološka analiza / Colloquia Maruliana ... , 21 (2012).
  Elektronička verzija članka
  edit
 34. 310557
  Rezar, Vladimir ;
  Pisma Damjana Beneše europskim vladarima / Povijesni prilozi , 31 (2012), 42 ; str. 191-214.
  Elektronička verzija članka
  edit
 35. 319395
  Benić, Mislav ;
  Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica / Baltistica, 7 (2011), str. 27-62.
  http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2103 | http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2103/2010
  edit
 36. 309058
  Jovanović, Neven ;
  Marulić i laudationes urbium / Colloquia Maruliana ..., 20 (2011), str. 141-163.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100571
  edit
 37. 319398
  Benić, Mislav ;
  Prozodija u Marulićevu epu "Davidias" i Bunićevu epu "De vita et gestis Christi" / Colloquia Maruliana ..., 19 (2010), str. 163-183.
  edit
 38. 307238
  Bratičević, Irena ;
  Ovidije pretvoreni : četiri prijevoda Đurđevićeve pjesme Bijeljaše se izdaleka / Građa za povijest književnosti hrvatske, 37 (2010), str. 189-266.
  Članak na Hrčku.
  edit
 39. 308800
  Jovanović, Neven ;
  Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 19 (2010), str. 5-16.
  http://bib.irb.hr/datoteka/481378.01NevenJovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=78912
  edit
 40. 308651
  Novaković, Darko ;
  Vitezovićevo ljubavno pjesništvo na latinskom / Latina & Graeca, N.s. (2010), 16 ; str. 39-54.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 41. 319399
  Benić, Mislav ;
  Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim govorima s novoštokavskim naglasnim sustavom kao smjernice za standardizaciju hrvatskoga jezika / Croatica et Slavica Iadertina, 5 (2009), str. 31-49.
  edit
 42. 319392
  Galjanić, Ana ;
  Priamel v grški književni tradiciji in enumeracija v indoevropščini / Keria, 11 (2009), 2 ; str. 7-27.
  edit
 43. 308085
  Jovanović, Neven ;
  Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta / Colloquia Maruliana ..., 18 (2009), str. 5-24.
  http://bib.irb.hr/datoteka/414755.01_Jovanovic-rukopisirdcg.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=55918
  edit
 44. 319401
  Benić, Mislav ;
  Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božićevića Natalisa / Latina et Graeca, N.s. (2007), 12 ; str. 5-34.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 45. 319402
  Benić, Mislav ;
  O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću / Folia onomastica Croatica, 17 (2008), str. 1-18.
  edit
 46. 319393
  Galjanić, Ana ;
  Messapus in the Aeneid: Would he sound as sweet by any other name? / Živa antika, 58 (2008), str. 43-70.
  edit
 47. 307116
  Jovanović, Neven ;
  Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 43-58.
  http://bib.irb.hr/datoteka/331757.08jovanovic-vd-komunikacija-final-tekst.pdf
  edit
 48. 306787
  Bratičević, Irena ;
  Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st. / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 15-29.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 49. 306796
  Novaković, Darko ;
  Hrvatska novolatinska epika / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 31-38.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 50. 306779
  Rezar, Vladimir ;
  Rukopisna ostavština Damjana Beneše / Latina et Graeca, N.s. (2005), 7 ; str. 19-29.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 51. 306051
  Novaković, Darko ;
  Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga : filologija u službi politike / Latina et Graeca, N.s. (2004), 5 ; str. 13-27.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 52. 396222
  Matović, Petra ; Soldo, Petar ;
  Treebanking Lucian in Arethusa : experiences, problems and considerations / Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Digitalia, 63 (2018), 2 ; str. 7-18.
  DOI (Pristup tekstu)
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 400226
  Jovčić, Siniša ; Matović, Petra ;
  Digitalna zbirka latinskih prijevoda Boja žaba i miševa / Latina et Graeca, N.s. (2018), 33 ; str. 81-87.
  edit
 2. 320688
  Kubelka, Ozren ; Matović, Petra ;
  Wikipedija nasuprot Hrvatskoj enciklopediji : kvalitativan odnos slobodno i tradicionalno uređenog enciklopedijskog sadržaja na hrvatskom jeziku / U: [glavni i odgovorni urednik Damir Boras] (ur.). Studia lexicographica. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža = The Miroslav Krleža Lexicographic Institute, 2007-, 5(2013), No.2(9).
  Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 307633
  Bratičević, Irena ;
  Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću / Latina et Graeca, N.s. (2008), 13 ; str. 51-53.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365278
  Matović, Petra ;
  Latinski prijevodi Homera / Latina et Graeca, N.s. (2017), 31 ; str. 17-36.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 2. 379285
  Matović, Petra ;
  Helenistički grčki : morfologija, sintaksa, leksik / Latina et Graeca, N.s. (2017), 32 ; str. 57-70.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 3. 365297
  Bratičević, Irena ;
  Nepoznata poezija Anice Bošković / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 1(2016), str. 45-84.
  edit
 4. 307117
  Jovanović, Neven ;
  Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 59-72.
  http://bib.irb.hr/datoteka/331758.08jovanovic-vd-komunikacija-final-carmina.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335320
  Matović, Petra ;
  Grecizmi u rječniku Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića / Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652-1713) : zbornik radova. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016., Str. [349]-360.
  edit
 2. 365279
  Matović, Petra ;
  Andrea Divo i njegov prijevod Teokrita / U: Pobežin, Gregor ; Štoka, Peter (ur.) (ur.). Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8 ), str. 103-118.
  edit
 3. 335982
  Jovanović, Neven ;
  Nicolai Restis Ragusini ad Franciscum Barbarum epistula (a. 1451) / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb : Ex libris, 2014., Str. 169-180.
  edit
 4. 335981
  Novaković, Darko ;
  Scribes, scholars and authors : the beginnings of humanism in Croatia / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb : Ex libris, 2014. , Str. 147-168.
  edit
 5. 336047
  Rezar, Vladimir ;
  The humanists of Dubrovnik / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb : Ex libris, 2014. , Str. 193-208.
  edit
 6. 319265
  Matović, Petra ;
  Ulisse, condottiero di uomini : innovazione nella traduzione di Zamagna delle formule omeriche / U: [Pellizer, Ezio (ur.)] (ur.). Ulisse per sempre : Miturgie omeriche e cultura mediterranea : rendiconti . Trieste : Editreg Trieste , 2013.
  edit
 7. 312702
  Jovanović, Neven ;
  Avaritia i inflacija: percepcije ekonomskih pojava u preambuli Edikta o cijenama / U: Cambi, Nenad ; Belamarić, Joško ; Marasović, Tomislav (ur.). Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu. Split : Književni krug, 2009, str. 553-580.
  http://mudrac.ffzg.hr/~njovanov/061207jovanovic-dioklecijan.html
  edit
 8. 310355
  Rezar, Vladimir ;
  "De Illyrica lingua" Rafaela Levakovića / U: [glavni urednik Pavao Knezović] (ur.). Zbornik o Rafaelu Levakoviću : zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Rafael Levaković". Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2010, Šibenik - Skradin - Visovac, 14. -16. svibnja 2009..
  edit
 9. 315366
  Jovanović, Neven ;
  Digitizing Croatian Latin Writers /
  [Naziv skupa: Trends in Computational and Formal Philology 2008: An Italian Overview (22-24.05.2008. ; Venecija i Padova, Italija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/335194.080428jovanovic-digitising-abstract.html | http://www.digitalphilology.org/moodle/mod/wiki/view.php?id=2&page=Digitizing+Croatian+Latin+Writers
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 369499
  Radić, Teo ;
  Trećoredci u Franjevačkim izvorima / Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, 1987- ., 48(2016), str. 31-36. .
  HRČAK
  WOS:000395327300008
  Scopus ID:2-s2.0-85014528128
  edit
 2. 336055
  Bratičević, Irena ; Marić, Voljena ;
  Reading a fifteenth-century archival document / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 . Zagreb: Ex libris, 2014., str. 289-299.
  edit
 3. 336053
  Radić, Teo ;
  The preparation of a critical edition of a 16th-century Latin text : Franjo Trankvil Andreis, Ad Deum contra Thurcas oratio / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 . Zagreb : Ex libris, 2014. , Str. 301-313.
  edit
 4. 336050
  Zubović, Ninoslav ;
  Wie verfahren mit einem griechischen Text aus der Rennaissance? : Einige Überlegungen am Beispiel von Oracula Chaldaica (1591) / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 . Zagreb : Ex libris, 2014., Str. 233-239.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 320520
  Jovanović, Neven ;
  Croatian Latin Writers - an International Nationalist Phenomenon in a Socialist Republic / U: Movrin, David ; Olechowska, Elzbieta (ur.) (ur.). Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljubljana : University of Ljubljana , 2013, Str. 26-27.
  [Naziv skupa: Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain (26-28.09.2013. ; Ljubljana)]
  Knjižica sažetaka | Digitalna verzija
  edit
 2. 320535
  Jovanović, Neven ;
  Croatiae auctores Latini / U: Karl Enenkel (ur.) (ur.). International Association for Classical Studies XV Congress, Münster 2012 . Münster : IANLS - Universtiy of Münster , 2012., Str. 96-96.
  [Naziv skupa: International Association for Neo-Latin Studies, XV International Congress ( 05-11.08.2012. ; Münster, Njemačka)]
  edit
 3. 316707
  Jovanović, Neven ;
  A First Look into the Corpus of Humanist "Laudationes Urbis" on the Eastern Adriatic Coast /
  [Naziv skupa: The Fifty-Sixth Annual Meeting of the RSA. Venice, Italy, 8-10 April 2010 (08-10.04.2010. ; Venecija, Italija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/463085.100321jovanovic-laud.pdf | http://www.ffzg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:humanism-eastern-adriatic
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 320529
  Jovanović, Neven ;
  XQuerying the medieval Dubrovnik / U: Ciotti, Fabio ; Ciula, Arianna (ur.) (ur.). The Linked TEI: Text Encoding in the Web. Rome : UniversItalia , 2013., Str. 69-72.
  [Naziv skupa: TEI Conference and Members Meeting 2013 (02-05.10.2013. ; Rim, Italija)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 403056
  Bratičević, Irena ;
  Grčki epigrami Nikole Androvića / . Musarum cultus, str. 189-209.
  edit
 2. 403050
  Jovanović, Neven ;
  Mogući pristup rimskoj književnosti / . Musarum cultus, str. 87-102.
  edit
 3. 403054
  Matović, Petra ;
  Formula u grčkoj i latinskoj epskoj književnosti / . Musarum cultus, str. 123-143.
  edit
 4. 403055
  Rezar, Vladimir ;
  Prilog poznavanju književnoga rada humanista Nikole Petrovića (1486-1568) / . Musarum cultus, str. 175-187.
  edit
 5. 403045
  Zubović, Ninoslav ;
  Alfabet i grčka književnost / . Musarum cultus, str. 33-68.
  edit
 6. 365773
  Bratičević, Irena ;
  Latin poets in late eighteenth- and nineteenth-century Dubrovnik / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 139-158.
  edit
 7. 365774
  Jovanović, Neven ;
  Quadrata rotundis : lexical comparison of two sets of Neo-Latin texts / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien : Böhlau Verlag, 2018., str. 209-227.
  edit
 8. 391744
  Jovanović, Neven ;
  Pavao Skalić protiv Pier Paola Vergerija, 1559.-1564. / Secretarii actiones Petri Pavli Vergerii. Koper : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2018., str. 27-58.
  Pristup cjelovitom tekstu rada
  edit
 9. 365660
  Rezar, Vladimir ;
  Humanists of Dubrovnik / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 65-78.
  edit
 10. 365686
  Jovanović, Neven ;
  Croatian Neo-Latin literature and its uses / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017., str. 35-45. http://dx.doi.org/10.1002/9781118832813.ch3
  Cjeloviti tekst
  edit
 11. 365273
  Matović, Petra ;
  The Swan song of the Latin Homer / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017. , Str. 57-66.
  edit
 12. 365280
  Jovanović, Neven ;
  Andrea Divo i čitanje Ilijade / Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8 ), Str. [55]-79.
  Rad u Repozitoriju FF-a
  edit
 13. 365295
  Jovanović, Neven ;
  Croatian Latin writers : an international nationalist phenomenon in a socialist republic / Classics and class : Greek and Latin classics and communism at school . Warsaw : Ljubljana : Faculty of Artes liberales, University of Warsaw ; Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. , Str. [193]-212.
  Rad u Repozitoriju FF-a
  edit
 14. 365486
  Jovanović, Neven ;
  Croatian anti-Turkish writings during the Renaissance / U: Ed. by David Thomas and John Chesworth. (ur.). Christian-Muslim relations : bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden ; Boston : Brill, 2015. , Str. [491]-515. .
  edit
 15. 335308
  Bratičević, Irena ;
  Latinsko pjesništvo Petra Frana Aletina / U: uredili Ivica Peša Matracki ... [et al.]. (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.). Zagreb : FF-press, 2014., str. 691-697.
  edit
 16. 313295
  Bratičević, Irena ;
  Epigrami Marina Zlatarića / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF Press, 2012, str. 43-52.
  edit
 17. 313167
  Jovanović, Neven ;
  San Jurja Augustina Zagrepčanina u srpnju 1454. / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012, str. 129-149.
  http://bib.irb.hr/datoteka/611364.1206-jovanovic-jurajaugustin-preprint.pdf
  edit
 18. 313168
  Jovanović, Neven ;
  Pred jednom zbirkom hrvatskih latinista / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press, 2012, str. 143-153.
  http://bib.irb.hr/datoteka/611369.1103jovanovic-predzbirkom.html
  edit
 19. 313375
  Jovanović, Neven ;
  Emocije u latinističkim pohvalama istočnojadranskih gradova / U: Kapetanović, Amir (ur.). Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012 (Znanstveni zbornici), str. 243-275.
  http://bib.irb.hr/datoteka/647030.008_jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-03-jovanovic-emocije-preprint.doc
  edit
 20. 313377
  Jovanović, Neven ;
  Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 38. Hvar - književnost i kazalište. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2012 (Dani Hvarskoga kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), str. 41-55.
  http://bib.irb.hr/datoteka/647034.2012-dhk38-004Jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-dhk38-004Jovanovic.pdf
  edit
 21. 319397
  Benić, Mislav ;
  Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica / U: Pronk, Tijmen ; Derksen, Rick (ur.). Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology. Amsterdam, New York : Rodopi, 2011, str. 1-17.
  edit
 22. 312703
  Jovanović, Neven ;
  Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje / U: Lučin, Bratislav (ur.). Marko Marulić, Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia), str. 125-168.
  http://bib.irb.hr/datoteka/515091.110327-regcro-pred.pdf
  edit
 23. 319390
  Galjanić, Ana ;
  Three and then some: Typology of invocation and enumeration in the Orphic Hymns / U: A. Bernabé, F. Casadesús & M. A. Santamaría (ur.). Orfeo y el orfismo: nuevas perspectivas. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010, str. 122-156.
  http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35069
  edit
 24. 311842
  Novaković, Darko ;
  Kako se Silvija obračunala sa suparnicama: zagonetka neobjavljenog latinskog autografa Ludovika Paskalića / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : Filozofski fakultet, 2008, str. 501-519.
  edit
 25. 318657
  Radić, Teo ;
  Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa Varia Dalmatica : (ZKZD, sign. 25290, ms. 617) / U: [glavni urednik Ivan Koprek] (ur.). Thesaurus Archigymnasii – Zbornik radova u prigodi 400. obljetnice Klasične gimnazije u Zagrebu : 1607.-2007.. Zagreb : Klasična gimnazija, 2007., str. 307-320.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365296
  Jovanović, Neven ;
  Classical reception in Croatia : an introduction / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017., Str. 15-20. http://dx.doi.org/10.1002/9781118832813.ch1
  Cjeloviti tekst
  edit
 2. 365489
  Jovanović, Neven ;
  Juraj Šižgorić / U: Ed. by David Thomas and John Chesworth. (ur.). Christian-Muslim relations : bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden ; Boston : Brill, 2015. , Str. [31]-35..
  edit
 3. 313382
  Bratičević, Irena ; Marić, Voljena ;
  Croatia / U: de Oliviera, Francisco (ur.). Europatria. Coimbra : Universidade de Coimbra, 2013, str. 95-123.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 365663
  Bratičević, Irena ;
  Response [to J. Luggin] / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 119-121.
  edit
 2. 365659
  Jovanović, Neven ;
  Response [to F. Schaffenrath] / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 206-208.
  edit
 3. 365186
  Henry VIII, engleski kralj ; Jovanović, Neven [edt, aut] ; Šoškić, Helena [edt, aut] ;
  Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [157]-227.
  Članak - Hrčak
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321304
  Bratičević, Irena ;
  Stay, Frano / Irena Bratičević. Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.
  edit
 2. 322210
  Bratičević, Irena ;
  Zlatarić, Marin / Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.
  edit
 3. 321306
  Bratičević, Irena ;
  Kunić, Rajmund / Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 4. 322214
  Bratičević, Irena ;
  Agić, Antun / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 5. 322216
  Bratičević, Irena ;
  Altesti, Ivan Ksaver / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 6. 322218
  Bratičević, Irena ;
  Andrović, Nikola / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 7. 322222
  Bratičević, Irena ;
  Bricko, Marina / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 8. 322223
  Bratičević, Irena ;
  Gundulić, Frano Lucijan / Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 9. 321309
  Zubović, Ninoslav ;
  Eshil / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 10. 321310
  Zubović, Ninoslav ;
  Homer / Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 11. 321307
  Bratičević, Irena ;
  Elegije i epigrami Rajmunda Kunića / Leksikon hrvatske književnosti: djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 378886
  Matović, Petra ;
  De obsidione Scodrensi : [review] / Neo-Latin News. American Association for Neo-Latin Studies, 66 (2018), 1-2 ; str. 96-98.
  Pristup tekstu
  edit
 2. 378705
  Matović, Petra ;
  Barbara Graziosi: Homer. Oxford University Press, 2016. 176 str. : recenzija / Latina et Graeca, N.s. (2017), 31 ; str. 117-118.
  edit
 3. 319264
  Matović, Petra ;
  Novi engleski prijevod Ilijade / Petra Šoštarić. Latina et Graeca, 23 (2013).
  edit
 4. 309075
  Jovanović, Neven ;
  Henricus Sienkiewicz, Anthea, sive fabula 'Eamus ad Ipsum' a Petro Angelinio Latine versa, quam denuo edidit atque illustravit Theodericus Sacré. Bruxelles: Melissa, 2010. Pp. 177. ISBN 9782872900268. €20.00. / Bryn Mawr Classical Review, 2011.06.40 (2011).
  http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-06-40.html
  edit
 5. 310608
  Bratičević, Irena [rev] ;
  Odgovorno ocrtavanje okvira : (Ivan Lupić. Prijetvorni subjekt. Zagreb: FF-press i Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, 2007. : [prikaz] / Književna smotra , 40 (2008), 3(149) ; str. 123-125 .
  edit
 6. 307118
  Jovanović, Neven ;
  M. Maruli Delmatae Dauidias, prir. M. Marcovich, Leiden i Boston (MA): Brill, 2006 (Mittellateinische Studien und Texte, 33) / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 331-336.
  http://bib.irb.hr/datoteka/331763.070731marcovich.pdf
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 391181
  Laird, Andrew ; Matović, Petra ;
  A Croatian conquistador in Mayan Yucatan : Vinko Paletin’s De jure et justitia belli contra Indos / Colloquia Maruliana, 28 (2018).
  edit
 2. 378710
  Matović, Petra ;
  Govor stranaca u Divovom prijevodu Aristofana / Divina, (2017).
  edit
 3. 365282
  Matović, Petra ;
  Aristotel u povijesnom kontekstu / Latina et Graeca. Zagreb : Izdanja Antibarbarus d.o.o., (2016).
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 4. 310446
  Matović, Petra ;
  Klauzule antičkih pisaca u Eklogi Ruđera Boškovića / Zbornik radova međunarodnog simpozija "Dani Frane Petrića", (2011).
  edit
 5. 310354
  Rezar, Vladimir ;
  Recepcija spisa "De administrando imperio" u Dubrovniku / Zbornik radova sa skupa "Academia Ragusina", (2009).
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 403052
  Marić, Voljena ; [Synesius Cyrenesis] ;
  Sinezijeva pisma Hipatiji / . Musarum cultus, str. 109-119.
  edit
 2. 391175
  Jovanović, Neven ;
  Ovidijeva prva heroida / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. 2-3 (2018) ; str. 13-20.
  PDF
  edit
 3. 380263
  Novaković, Darko ;
  Lukije ili magarac / Latina et Graeca, (1980), 15 ; str. 47-68.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 350289
  Novaković, Darko ;
  U krilu Vile Latinke : rasprave o hrvatskom humanizmu / Zagreb : Ex libris, 2015. - 338 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789532840834 : .
  edit
 2. 272846
  Jovanović, Neven ;
  Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754101.
  Elektronička verzija
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 361958
  Bratičević, Irena ; Kunić, Rajmund ;
  Via virtutis = Put vrline : epigramatski opus Rajmunda Kunića. Knj. 2 / Zagreb : Ex libris, 2016. - 479 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532841169 : .
  Elektronička verzija
  edit
 2. 351025
  Bratičević, Irena ;
  Via virtutis = Put vrline : epigramatski opus Rajmunda Kunića / Zagreb : Ex libris, 2015. - 534 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532840841.
  Elektronička verzija
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 346402
  Matović, Petra ; Novaković, Darko [ths] ;
  Tipovi homerskih formula u Kunićevu latinskom prijevodu Ilijade : doktorska disertacija / Zagreb, 2015
  Rad u Repozitoriju
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 320395
  Zubović, Ninoslav ; Parat, Josip ;
  Euzebijeva Vita Constantini kao književni tekst /
  [Naziv skupa: Pogled na Konstantinovo doba (2013 ; Zagreb)]
  edit
 2. 320826
  Jovanović, Neven ;
  Exploring a digital collection of Neo-latin literature /
  [Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb) ]
  Program skupa
  edit
 3. 320817
  Novaković, Darko ;
  Orator Apostolicus as theoretician of war and peace : A hitherto unknown manuscript treatise de bello et pace by Iohannes Staphileus (1472–1528) /
  [Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb)]
  Program skupa
  edit
 4. 320821
  Rezar, Vladimir ;
  A new reading of Tubero's De origine et incremento urbis Rhacusanae /
  [Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb) ]
  Program skupa
  edit
 5. 320819
  Zubović, Ninoslav ;
  Übersetzungen aus dem Griechischen von Andreas Dudithius /
  [Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb) ]
  Program skupa
  edit
 6. 310339
  Bratičević, Irena ;
  Autografi hendekasilabičkih pjesama Rajmunda Kunića / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Veljko Gortan (1907-1985). O stotoj obljetnici rođenja., (2008).
  edit
 7. 310342
  Novaković, Darko ;
  Epilij i protuepilij o obiteljskom skandalu: De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum Vladislava Gučetića i odgovor na nj / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Veljko Gortan (1907-1985). O stotoj obljetnici rođenja, (2008).
  edit
 8. 310343
  Rezar, Vladimir ;
  Antička mitologija u Benešinu epu De morte Christi / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Veljko Gortan (1907-1985). O stotoj obljetnici rođenja, (2008).
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312948
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ;
  Životopis sv. Jeronima / U: [priredili i preveli] Neven Jovanović ; Darko Novaković ; Vlado Rezar (ur.). Latinska manja djela II. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 11-121.
  [Naziv skupa: Marulić, Marko]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 365186
  Henry VIII, engleski kralj ; Jovanović, Neven [edt, aut] ; Šoškić, Helena [edt, aut] ;
  Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [157]-227.
  Članak - Hrčak
  edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 312946
  Marulić, Marko ; Rezar, Vladimir [trl] ; Jovanović, Neven [edt] ;
  Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske / U: Bratislav Lučin (ur.). Marko Marulić: Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 173-225.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 365658
  Jovanović, Neven ; [edt, aui, aut]Luggin, Johanna ; [edt, aut]Špoljarić, Luka ; [edt, aut]Šubarić, Lav ; [edt, aut]
  Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies / Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2018. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9783205202516; 3205202511.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 391981
  Gučetić, Vladislav Lukše ; Novaković, Darko [edt] ;
  De casibus domus atque familię suę carmen allegoricum / Split : Književni krug, Marulianum, 2018. - 105 str., [6] listova s tablama : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531634700.
  edit
 2. 377220
  Beneša, Damjan ; Rezar, Vladimir [edt, aui] ;
  Poemata / Split : Književni krug, 2017. - 345 str., [4] lista s tablama : faksimili, 24 cm. ISBN: 9789531634458.
  edit
 3. 261993
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
  Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 355746
  Horatius Flaccus, Quintus ; Šonje, Šimun [trl, aui, cwt] ; Radić, Teo [edt, aft] ;
  Ode i epode / Zagreb : Edicije Božičević, 2015. - 240 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537953430.
  edit
 2. 336525
  Šonje, Šimun ; [trl, aui, oth]Radić, Teo ; [edt]
  Rimski satiričari : Horacije, Perzije, Juvenal / Zagreb : Edicije Božičević, 2014. - 121 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537953256.
  edit
 3. 258766
  Šilobod Bolšić, Mihalj ; Knešaurek Carić, Jelena [trl] ; Novaković, Darko [edt] ;
  Osnova gregorijanskog ili koralnog pjevanja / Zagreb : Latina et Graeca, 2009. - 194 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789536565047.
  edit
 4. 247222
  Škiljan, Dubravko ; Novaković, Darko [edt] ;
  Opuscula philologica / Zagreb : Latina et Graeca, 2009. - 277 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565078.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 318644
  Cicero, Marcus Tullius ; Škiljan, Dubravko [trl] ; Šešelj, Zlatko [aui] ; Novaković, Darko [edt] ;
  Govor za pjesnika Arhiju / Zagreb : Latina et Graeca : Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2012. - 70 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565177 (Latina et Graeca) : .
  edit
 2. 281282
  Cicero, Marcus Tullius ; Novaković, Darko [edt] ; Škiljan, Dubravko [trl, aui] ;
  Podjele u govorništvu / Zagreb : Latina et Graeca : Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2011. - 128 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565139.
  edit
 3. 244398
  Thucydides ; Novaković, Darko [edt] ;
  Povijest Peloponeskog rata / Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 599 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531508520.
  edit

2.20 Kompletna znanstvena baza podataka ili korpus

 1. 287480
  Haskell, Yasmin [edt] ; Lonza, Nela [edt] ; Lučin, Bratislav [edt] ; Marinova, Elia [edt] ; Tunberg, Terence O [edt] ; Novaković, Darko [edt] ; Jovanović, Neven [edt] ;
  Croatiae auctores Latini collectio electronica / [Elektronička građa] : Zagrabiae : Facultas philosophica Universitatis studiorum Zagrabiensis, [2009]-
  Croatiae auctores Latini
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 378794
  Bratičević, Irena ; [edt, aui]Mojaš, Davor ; [edt, oth]Stojan, Slavica ; [edt]Viđen, Ivan ; [edt, oth]
  Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 4, 2017 / Dubrovnik : Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2017. - 327 str. : ilustr. ; 23 cm. ISSN: 0353-8559.Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 1955-
  edit
 2. 318599
  Dominis, Markantun de ; Novaković, Darko [edt] ; Matović, Petra [trc] ; Maletić, Ante [edt] ; Jazvić, Tomislav [trc] ; Jozić, Branko [ant] ;
  Retractationum M. Antonii de Dominis archiepiscopi Spalatensis libri X in totidem ipsius De republica ecclesiastica libros. Liber 1 / Split : Lamaro, 2009. - 261 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537293033.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 391121
  Jovanović, Neven ; [edt]Jozić, Branko ; [edt]Juez Gálvez, Francisco Javier ; [edt]Lučin, Bratislav ; [edt]Rezar, Vladimir ; [edt]
  Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine. (II.) / Split : Književni krug Split, Marulianum, 2018. - 225 str., [5] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531634649. ISSN: 1332-3431.Colloquia Maruliana ... /. Split : Književni krug Split, Marulianum, 1992- .
  Poveznica na Hrčak
  edit
 2. 378715
  Jovanović, Neven ; [edt]Jozić, Branko ; [edt]Juez Gálvez, Francisco Javier ; [edt]Lučin, Bratislav ; [edt]
  Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine. (I.) / Split : Književni krug Split, Marulianum, 2017. - 327 str., [8] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531634441.Colloquia Maruliana ... /. Split : Književni krug Split, Marulianum, 1992- .
  Poveznica na Hrčak
  edit
 3. 375562
  Jovanović, Neven ; [edt]Jozić, Branko ; [edt]Juez Gálvez, Francisco Javier ; [edt]Lučin, Bratislav ; [edt]
  Hrvatska književnost humanizma i renesanse / Split : Književni krug Split, Marulianum, 2016. - 285 str., [10] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531634250.Colloquia Maruliana ... /. Split : Književni krug Split, Marulianum, 1992- .
  Poveznica na Hrčak
  edit
 4. 335975
  Bratičević, Irena ; [edt , aui]Radić, Teo ; [edt]
  Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 / Zagreb : Ex libris, 2014. - 347 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789532841114 : .
  edit

Prijevodi

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320388
  Jembrih, Alojz ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Gašpar Niedbruck, Vlačićev suradnik u radu na Magdeburškim centurijima / Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine , 34 (2008), 1/2(67/68) ; str. 95-120 .
  Digitalna verzija
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312948
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ;
  Životopis sv. Jeronima / U: [priredili i preveli] Neven Jovanović ; Darko Novaković ; Vlado Rezar (ur.). Latinska manja djela II. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 11-121.
  [Naziv skupa: Marulić, Marko]
  edit

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 320519
  Euripides ; Jovanović, Neven [trl, aui] ;
  Alkestida / U: [odgovorni urednik Josip Belamarić] (ur.). Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split : Književni krug, 1954-, god.60:br.4/6(2013) ; str. 1-32.
  Digitalna verzija
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 319268
  Beski, Fra Bernard ; Radić, Teo [trl] ;
  Knjiga pohvala blaženoga Franje / Fra Bernard Beski ; uvod Giuseppe Cremascoli ; prijevod Teo Radić. U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani [...]. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 1027-1062.
  edit
 2. 320624
  Pellegrini, Luigi [aui] ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Ogledalo savršenstva : (manje) = Speculum perfectionis : (minus) / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 1063-1102.
  edit
 3. 320561
  Špajerski, Julijan ; Cremascoli, Giuseppe [aui] ; Jovanović, Neven [trl] ;
  Ritmički časoslov sv. Franje / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 345-361.
  Digitalno izdanje Franjevačkih izvora - sadržaj
  edit
 4. 319260
  Barišić, Rudolf [trl] ; Menesto, Enrico [aui] ; Rezar, Vladimir [trl] ;
  Zgode blaženog Franje i njegovih drugova : actus B. Francisci et sociorum eius : (1328-1337) / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani [...]. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., str. 1351-1461.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 378783
  Didak Pir ; Rezar, Vladimir [trl] ; Zubović, Ninoslav [trl] ; Matović, Petra [trl] ; Žugić, Anamarija [trl] ; Salopek, Željka [trl] ; Parat, Josip [trl] ; Blažević, Zrinka [trl] ; Lučin, Bratislav [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Demo, Šime [trl] ; Novaković, Darko [trl] ; Špoljarić, Luka [trl] ; Bagarić, Jadranka [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Tvrtković, Tamara [trl] ;
  Didak Pir, Izbor iz djela. Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. (2017), 4 ; str. 59-172.
  edit
 2. 365321
  Dragišić, Juraj ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Fridericus, De animae regni principe = Federik, o vladaru kraljevstva duše / U: Uredili: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović (ur.). . Zagreb : Institut za filozofiju, 2016. , Str. 226-255.
  [Naziv skupa: Juraj Dragišić (Georgius Benignus) : život i djela]
  edit
 3. 365323
  Dragišić, Juraj ; Bratičević, Irena [trl] ; Ćurko, Bruno [trl] ; Mrnarević, Ana [trl] ;
  De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus = O naravi nebeskih duhova koje nazivamo anđelima / U: Uredili: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović (ur.). . Zagreb : Institut za filozofiju, 2016. , Str. 300-341.
  [Naziv skupa: Juraj Dragišić (Georgius Benignus) : život i djela]
  edit
 4. 365125
  Theocritus ; Matović, Petra [trl] ;
  1. Idila / Latina et Graeca, N.s. (2016), 28 ; str. 99-104.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 5. 365129
  Crijević, Ilija ; Novaković, Darko [trl] ;
  Ilija Crijević : nekoliko pjesama / Latina et Graeca, N.s. (2015), 26 ; str. 87-99.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 6. 365070
  Dorotić, Andrija ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophicum specimen de homine : de humanae naturae physicis actionibus = Filozofski ogled o čovjeku : o fizičkim djelatnostima ljudske duše/ Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [410]-421.
  edit
 7. 365099
  Jambrehović, Franjo ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophia peripatetica = Peripatetička filozofija / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [4]-27.
  edit
 8. 365113
  Skalić, Pavao ; Kapec, Ivan [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Epistemon / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 2.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [242]-279.
  edit
 9. 365106
  Stojković, Ivan ; Radić, Teo [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Tractatus de Ecclesia = Rasprava o Crkvi / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 1.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [100]-109.
  edit
 10. 365100
  Zanchi, Josip ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Physica = Fizika / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [80]-101.
  edit
 11. 365101
  Zanchi, Josip ; Bratičević, Irena [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophia mentis et sensuum = Filozofija uma i mišljenja / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [80]-101.
  edit
 12. 309907
  Gundulić, Frano Lucijan ; Matović, Petra [aui, trl, oth] ; Ivanišević, Dora [aui, trl, oth] ;
  Baptistinus Frana Lucijana Gundulića / Latina et Graeca, N.s. (2006), 10 ; str. 99-133.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 13. 381144
  Plautus, Titus Maccius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Perzijanac / Latina et Graeca, (1986), 28 ; str. 39-67.
  edit
 14. 381135
  Dio Chrysostomus ; Novaković, Darko [trl] ;
  Dva govora / Latina et Graeca, (1985), 26 ; str. 67-76.
  Pristup tekstu
  edit
 15. 381153
  Plautus, Titus Maccius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Trgovac / Latina et Graeca, (1985), 25 ; str. 41-71.
  edit
 16. 380246
  Martialis, Marcus Valerius ; Bricko, Marina [trl] ;
  Dvadesetsedam Marcijalovih epigrama / Latina et Graeca, (1979), 13 ; str. 43-53.
  edit
 17. 380235
  Terentius Afer, Publius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Terencijeva Svekrva / Latina et Graeca, (1978), 11 ; str. 27-52.
  edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319269
  Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius ; Radić, Teo [trl] ;
  Ekloge Marka Aurelija Olimpija Nemezijana / [preveo Teo Radić]. Latina et Graeca, 21 (2012).
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 2. 312946
  Marulić, Marko ; Rezar, Vladimir [trl] ; Jovanović, Neven [edt] ;
  Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske / U: Bratislav Lučin (ur.). Marko Marulić: Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 173-225.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 261993
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
  Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 320540
  Horatius Flaccus, Quintus ; Jovanović, Neven [trl] ;
  Horacije 4, 7: Diffugere niues = (Pobjegoše snijezi) / U: urednici Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., Str. 497-500.
  edit
 2. 320442
  Plautus, Titus Maccius ; Jovanović, Neven [trl] ;
  Amfitruon / Sisak : Dom kulture "Kristalna kocka vedrine" : Gradsko kazalište, 2008. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789536299300.
  Digitalna verzija
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 231299
  Alberti, Leon Battista ; Bratičević, Irena [trl] ; Špikić, Marko [edt] ; Stepanić, Gorana [trl] ;
  O slikarstvu = De pictura ; O kiparstvu = De statua / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2008. - 277 str. : ilustr., graf. prikazi ; 18 cm. ISBN: 9789536106769.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 365329
  Philodemus ; Bricko, Marina [com, trl] ;
  Epigrami / Zagreb : Latina et Graeca - Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2016. - 95 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565221 : .
  edit
 2. 361821
  Plato ; Zubović, Ninoslav [trl, aui] ;
  Alkibijad / Zagreb : Sandorf : [Mizantrop], 2016. - 148 str. ; 17 cm + knjižica (XV str.). ISBN: 9789537715861 .
  edit
 3. 235545
  Plutarchus ; Tomašević, Ivan [aui] ; Matović, Petra [trl] ;
  Pitijski dijalozi / Zagreb : Nova Akropola, 2009. - 143 str. ; 19 cm. ISBN: 9789537511043.
  edit
 4. 229370
  Mrnavić, Ivan Tomko ; Tvrtković, Tamara [edt, trl] ; Rezar, Vladimir [trl] ;
  Vita Petri Berislavi = Životopis Petra Berislavića / Zagreb : Trogir : Hrvatski institut za povijest ; Muzej grada, 2008. - XXII, [39], 46 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978953632468 (Hrvatski institut za povijest); 9789539783070 (Muzej grada Trogira).
  edit

Ostalo

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 365329
  Philodemus ; Bricko, Marina [com, trl] ;
  Epigrami / Zagreb : Latina et Graeca - Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2016. - 95 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565221 : .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44