Odsjek za povijest bibliografija

Godine:                                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392784
  Galović, Tomislav ;
  Milan Moguš i Bašćanska ploča / Senjski zbornik, 45 (2018) ; str. 265-285.
  http://bib.irb.hr/datoteka/978605.GALOVIC_2018_265-286.pdf
  edit
 2. 392786
  Galović, Tomislav ; Trogrlić, Marko ;
  Benediktinci u hrvatskoj historiografiji zadnjih 50 godina (1965. – 2015.) / Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija, LVIII (2018), 4 ; str. 421-442.
  http://bib.irb.hr/datoteka/978013.GALOVIC_T._TROGRLIC_M._2018_421-442.pdf
  edit
 3. 391592
  Karbić, Marija ; Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Nijemci u srednjovjekovnim istarskim komunama / Međunarodni znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu". Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018, str. 13-28.
  edit
 4. 392860
  Moačanin, Nenad ;
  O brojnom stanju osmanske vojske u pohodu na Sinj i Zagoru 1715. godine prema turskim izvorima / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 535 (2018) ; str. 97-105.
  edit
 5. 391594
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  “Immovable Property in Legal Actions as Documented in the Notarial Records: The Case of 13th-Century Dalmatian Cities“/ Mesto a dejiny, 2018.
  edit
 6. 392871
  Petrić, Hrvoje ;
  O franjevcima i Koprivnici od 16. do početka 18. stoljeća / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 17 (2018), 34 ; str. 82-93.
  edit
 7. 392866
  Špoljarić, Luka ;
  Venecijanski Skjavoni i povijesno-liturgijska knjižica u čast sv. Jeronima Ilira iz 1498. godine / Colloquia Maruliana ..., 27 (2018) ; str. 43-74.
  edit
 8. 392817
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Kibelina sveta mjesta u Saloni prema epigrafskim izvorima / Tusculum, 1 (2018), 11 ; str. 149-166.
  edit
 9. 380016
  Janković, Branimir ;
  Upotrebe Povrataka iz SSSR-a : jugoslavenski André Gide / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=185, 3 ; str. 61-68.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000418990300007
  edit
 10. 366281
  Klasić, Hrvoje ;
  How Sokol became Partizan / The International Journal of the History of Sport, 34 (2017), 105-125..
  WOS:000423818700008
  Scopus ID:2-s2.0-85035084460
  edit
 11. 396624
  Klasić, Hrvoje ;
  How Falcons became Partizans / The International Journal of the History of Sport, 34 (2017), 9 ; str. 1-16. http://dx.doi.org/10.1080/09523367.2017.1391222
  https://doi.org/10.1080/09523367.2017.1391222
  WOS:000423818700008
  edit
 12. 380080
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Dialektos, grammata, signum : Službena komunikacija ilirskih vladara prema izvještajima starih pisaca / Tusculum : časopis za solinske teme, 10 (2017), 2 ; str. 99-120.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000416776000010
  edit
 13. 380081
  Marohnić, Jelena ;
  Isejski natpis s najviše negrčkih imena (Brunšmid br. 12) / Tusculum : časopis za solinske teme, (2017), 10, 2 ; str. 121-127.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000416776000011
  edit
 14. 380074
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od epitafa svećenika Ivana do epitafa kraljice Jelene / Tusculum : časopis za solinske teme, (2017), 10, 2 ; str. 77-91.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000416776000008
  edit
 15. 379259
  Moačanin, Nenad ;
  Nastanak muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini: zanemareni aspekti / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 529 (2017) ; str. 73-94.
  edit
 16. 379167
  Brogiolo, Gian Pietro ; Chavarría Arnau, Alexandra ; Giacomello ,Federico ; Jurković, Miljenko ; Bilogrivić, Goran ;
  The Late Antique Church of Saint Lawrence, Banjol (Island of Rab, Croatia) – Results of the First Two Archaeological Campaigns (2015-2016) / U: 2017 (ur.). Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 23 (2017), 2 ; str. 666-673. http://dx.doi.org/10.1484/J.HAM.5.113754

  Scopus ID:2-s2.0-85022057957

  Bibliografske baze: DOI:10.1484/J.HAM.5.113754 |
  edit
 17. 375677
  Blažević, Zrinka ;
  Prema povijesti znanja – suvremeni istraživački trendovi i perspektive u povijesti znanosti / 2016Historijski zbornik, LXIX (2016), 2 ; str. 441-453.
  edit
 18. 375691
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Glagoljica u sveučilišnoj nastavi na primjeru kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija / 2016Arhivski vjesnik, 59 (2016.) ; str. 141-155.
  edit
 19. 366110
  Galović, Tomislav ;
  Senjska ploča II. (neispisani kameni predložak) / 2016Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, 42-43 (2016) ; str. 373-386.
  edit
 20. 375692
  Galović, Tomislav ;
  Historical Circumstances of the Appearance of Medieval Cartularies in Croatia / 2016)Initial. A Review of Medieval Studies, 4 (2016)) ; str. 73-95.
  http://bib.irb.hr/datoteka/878540.GALOVIC_2016_73-95_Kartulari_1_Initial.pdf
  edit
 21. 366586
  Gračanin, Hrvoje ; Škrgulja, Jana ;
  Etnički identiteti u južnoj Panoniji i Dalmaciji u Justinijanovo doba / Povijesni prilozi, 50 (2016) str. 9-48 .

  Scopus ID:2-s2.0-85002967511
  edit
 22. 366588
  Gračanin, Hrvoje ;
  Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus' Variae (Addenda) / Millenium , 13 (2016), str. 211-273.
  edit
 23. 366589
  Gračanin, Hrvoje ;
  Siscia in Late Antiquity and the Early Middle Ages / Acta Archaeologica Carpathica , 51 (2016) .
  edit
 24. 375872
  Holjevac, Željko ;
  Rodna kuća Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 48 (2016) ; str. 293-312. http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.48.14
  WOS:000395327300020
  Scopus ID:2-s2.0-85014568704
  edit
 25. 375681
  Iveljić, Iskra ;
  Kontrolirana modernizacija za banovanja Ivana Mažuranića / 2016Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 48 (2016), 1 ; str. 313-328.
  WOS:000395327300021
  Scopus ID:2-s2.0-85014571300
  edit
 26. 375693
  Iveljić, Iskra ;
  Kulturna politika u Banskoj Hrvatskoj 19. stoljeća / 2016Historijski zbornik, 69 (2016), 2 ; str. 335-370.
  edit
 27. 366279
  Klasić, Hrvoje ;
  The Tito-Stalin Football War / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 48 (2016), .
  WOS:000395327300024
  Scopus ID:2-s2.0-85014511755
  edit
 28. 375683
  Marohnić, Jelena ;
  Paleografska obilježja i diplomatička struktura farske psefizme i parskog reskripta / 2016Latina et Graeca, 30 (2016), 2 ; str. 49-69.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 29. 366550
  Moačanin, Nenad ;
  Osmanski Osijek: novi pristup / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 525 (2016) ; str. 83 – 106.
  edit
 30. 366312
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Redovnici, vojnici, putnici ... Nijemci u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku / Godišnjak Njemačke zajednice = DG Jahrbuch , 23 (2016) ; str. 53-73.
  edit
 31. 375899
  Petrić, Hrvoje ;
  Iz najstarije povijesti Srba u Podravini / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 15 (2016) 30; str. 199-212.
  https://hrcak.srce.hr/174561

  Scopus ID:2-s2.0-85015829950
  edit
 32. 375742
  Previšić, Martin ; Prokić, Milica ;
  EKOHISTORIJSKI ASPEKTI PROUČAVANJA LOGORA NA GOLOM OTOKU 1949.-1956. / 2016Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, XII (2016), 12 ; str. 186-196.
  http://bib.irb.hr/datoteka/898794.EE_12_13_PREVISIC_PROKIC_186_196.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257349
  edit
 33. 375744
  Sokulski, Mateusz ; Previšić, Martin ;
  W opozycji do Moskwy. Jugosłowiańska „droga do socjalizmu” w latach 1948–1956 / 2016Pamięć i Sprawiedliwość, 28 (2016), 28 ; str. 395-417.
  http://bib.irb.hr/datoteka/898798.Sokulski_Previsic.pdf | http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8e8eba3-116a-491e-820b-de752a2756f1?q=bwmeta1.element.desklight-ed7b5188-923c-4029-8fb3-abfec40eb549 ; 15&qt=CHILDREN-STATELESS
  edit
 34. 366288
  Strecha, Mario ;
  Zagreb raste. Prilog pitanju populacijskog razvoja grada Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća u komparativnoj perspektivi / Historijski zbornik, 69 (2016), .
  edit
 35. 367314
  Vedriš, Trpimir ;
  Zadarski ranonovovjekovni prijepisi muke sv. Stošije i sv. Krševana: pitanje podrijetla i međusobnih odnosa / Radovi Zavoda za Povijesne Znanosti HAZU u Zadru, 58 (2016) ; str. 49-78.
  http://hrcak.srce.hr/170523
  WOS:000393939000003
  Scopus ID:2-s2.0-85006494168
  edit
 36. 366090
  Damjanović, Dragan ; Iveljić, Iskra ;
  Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz / 2015Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015) ; str. 121-134.

  Scopus ID:2-s2.0-84978114217
  edit
 37. 366585
  Gračanin, Hrvoje ;
  Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus' Variae / Povijesni prilozi, 49 (2015) str. 9-83.

  Scopus ID:2-s2.0-84958965866
  edit
 38. 366590
  Gračanin, Hrvoje ;
  The Ostrogoths in Late Antique Southern Pannonia / Acta Archaeologica Carpathica , 49 (2014); 165-205 .
  edit
 39. 366603
  Jakovina, Tvrtko ;
  Dušan Bilandžić (1924-2015), hrvatski Mikojan / Historijski zbornik, LXVIII (2015), 2; str. 531-533.
  edit
 40. 366220
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Drniš: popisni defteri, narativna vrela i arheološki ostatci kao izvori za (re)interpretaciju osmanske historije u današnjoj Dalmaciji / 2015Prilozi za orijentalnu filologiju, 64 (2015) ; str. 217-238.
  edit
 41. 366549
  Moačanin, Nenad ;
  Croato-Turcica: pregled povijesne interakcije / Hrvatska revija, XV (2015), 2 ; str. 4 – 13.
  edit
 42. 366310
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Droughts, dry spells and low water levels in medieval Hungary (and Croatia) I: The great droughts of 1362, 1474, 1479, 1494 and 1507/ Journal of Environmental Geography , 8 (2015), 1-2 ; str. 11-22.
  edit
 43. 366663
  Petrić, Hrvoje ;
  Preloški protokol : (1744., 1792.-1796.) / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 27 (20015) ; str. 106-159.

  Scopus ID:2-s2.0-84941121090
  edit
 44. 366664
  Petrić, Hrvoje ;
  Building the Resilience of Croatian Agriculture to Environmental and Economic Shocks / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 11 (2015) ; str. 105-122.
  edit
 45. 366665
  Petrić, Hrvoje ;
  Popisi istočnog Međimurja 1660. i 1698. / Donjomeđimurski zbornik, 2 (2015.) ; str. 121-128.
  edit
 46. 366701
  Roksandić, Drago ;
  Koncept višegraničja i osmanska baština na Triplex Confinium-u u ranome novom vijeku / Prilozi za orijentalnu filologiju, 64 (2015), str. 441–451 .
  edit
 47. 366702
  Roksandić, Drago ;
  Il Triplex confinium come area fluviale plurima. Contrasti cartografici della prima età moderna / Atti. Centro di ricerche storiche , 45 (2015), str. 91–109 .
  edit
 48. 366752
  Roksandić, Drago ;
  Krležina Enciklopedija Jugoslavije između euroskepticizma i euronoramativizma : prilog poznavanju početaka Krležina projekta Enciklopedije Jugoslavije / Studia lexicographica , 8 (2014), 2(15) ; str. 5–22 .
  edit
 49. 366754
  Roksandić, Drago ;
  Triplex Confinium (tromeđa) kao višerječje : ranonovovjekovni kartografski kontrasti / Titius, 8 (2015) ; str. 63 – 81.
  edit
 50. 366757
  Roksandić, Drago ;
  Boško Desnica – Vladanu Desnici : izbor pisama iz Osobne ostavštine (1933. – 1938.) / Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", 20 (2015), str. 370–401 .
  edit
 51. 339146
  Špoljarić, Luka ;
  Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina : Nikola Modruški i Petrova lađica : (Studija, kritičko izdanje i prijevod) / Građa za povijest književnosti hrvatske, 38 (2015), str. 1-81. .
  U Repozitoriju FFZG-a
  edit
 52. 346518
  Špoljarić, Luka ;
  Nicholas of Modruš and his Latin translations of Isocrates' to Nicocles and to Demonicus : questions of authorship, sources and dedication / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXIV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2015., 5-26. http://dx.doi.org/
  Članak na Hrčku
  edit
 53. 336015
  Banac, Ivo ;
  The Balkan Churches and World War I / Ivo Banac. Concilium: International Journal of Theology , (2014), br. 3.
  [Naziv skupa: Concilium: International Journal of Theology ]
  edit
 54. 336017
  Banac, Ivo ;
  Überlegungen zur Rolle der Kirchen des Balkans und zum Ersten Weltkrieg / Ivo Banac. Concilium: Internationale Zeitschrift für Theologie (, 50 (2014), br. 3.
  [Naziv skupa: Concilium: Internationale Zeitschrift für Theologie (Ostfildern-Ruit)]
  edit
 55. 336019
  Banac, Ivo ;
  Reflexões sobre as Igrejas dos Bálcãs e a Grande Guerra / Ivo Banac. Concilium: Revista Internacional de Teologia , (2014), br. 3.
  [Naziv skupa: Concilium: Revista Internacional de Teologia (Petrólis, RJ), ]
  edit
 56. 336020
  Banac, Ivo ;
  Reflexiones sobre las iglesias de los Balcanes y la Gran Guerra / Ivo Banac. Concilium: Revista internacional de Teologia, (2013), br. 3.
  [Naziv skupa: Concilium: Revista internacional de Teologia (Estella, Navarra),]
  edit
 57. 336021
  Banac, Ivo ;
  Riflessioni sulle Chiese balcaniche e la Grande Guerra / Ivo Banac. Concilium: Rivista internazionale di trologia , 50 (2014) br. 3.
  [Naziv skupa: Concilium: Rivista internazionale di trologia (Brescia),]
  edit
 58. 335210
  Barišić, Petra ; Blažević, Zrinka ;
  Visual Identity Components of Tourist Destination / International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineerin, 8 (2014), 7 ; str. 2179-2183.
  http://waset.org/publications/9998818/visual-identity-components-of-tourist-destination | http://waset.org/publications/9998818/visual-identity-components-of-tourist-destination
  edit
 59. 335228
  Blažević, Zrinka ; Špoljarić, Marijana ;
  Analysis of cross-sector differentiation during strategy formulation / Journal of Economic and Social Development, 1 (2014), 1 ; str. 33-42.
  http://http://www.esd-conference.com/Jesd.html
  edit
 60. 335161
  Budak, Neven ;
  Hrvatska i Bizant u 10. stoljeću / Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 12 (2014), str. 51-63.
  edit
 61. 335986
  Grgin, Borislav ; Dukić, Davor ;
  Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune / Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen – Revue
  edit
 62. 335944
  Holjevac, Željko ;
  Barun Carl von Pidoll zu Quintenbach o gospodarstvu karlovačkih krajišnika / Godišnjak Njemačke zajednice 2014
  [Naziv skupa: Godišnjak Njemačke zajednice 2014 / DG Jahrbuch 2014. 21 (2014)]
  edit
 63. 335202
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Doprinos dr. sc. Ive Mažurana proučavanju povijesti Osijeka u osmanskom periodu / Književna revija (Osijek), 54 (2014), 3 ; str. 27-36.
  edit
 64. 335947
  Kursar, Vjeran ;
  Carigradska tiskara "Zellich"/ Vjeran Kursar. Književna smotra. , 46 (2014) , 173 (3);.
  edit
 65. 335283
  Moačanin, Nenad ; Jurin Starčević, Kornelija ;
  "Novi" Evlija Čelebi: autograf "Putopisa" / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 173 (2014), 3 ; str. 77-90.
  WOS:000346219900014
  edit
 66. 335990
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim prirodnim promjenama na prostoru između Jadrana i Dunava u vrijeme osmanske vlasti / Hrvoje Petrić. Zbornik radova Međunarodni naučni skup “100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana. Civilizacija ili okupacija – šta sun am ostavili?” (zbornik radova), Almanah,, 57-58, Podgorica 2014.
  [Naziv skupa: Zbornik radova Međunarodni naučni skup “100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana. Civilizacija ili okupacija – šta sun am ostavili?” (zbornik radova), Almanah,]
  edit
 67. 335262
  Špoljarić, Luka ;
  Nikola Modruški avant la lettre : društveno podrijetlo, akademski put i počeci crkvene karijere (uz prilog o slučaju živog mrtvaca u Senju) / Povijesni prilozi, 46 (2014), str. 69-94.
  Digitalna verzija članka - Hrčak

  Scopus ID:nema
  edit
 68. 310254
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Splitski srednjovjekovni književni krug / Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi, LX (2013.), 7-9 ; str. 1-9.
  edit
 69. 319962
  Moačanin, Nenad ;
  Stanovništvo Bosanskog ejaleta u 18. stoljeću prema popisima glavarine / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti, 516 (2013) ; str. 95-120.
  edit
 70. 319988
  Roksandić, Drago ;
  Esiste ancor sempre l'Europa centrale? / Quaderni. Centro di ricerche storiche – Rovigno, 24 (2013), str. 7-28.
  edit
 71. 319953
  Agičić, Damir ;
  Historiografia chorwacka w latach 1990-210: struktura i główne nurty rozwoju / Prace Komisji Środkowo-Europejskiej PAU, 20 (2012), str. 63-73.
  edit
 72. 309959
  Blažević, Zrinka ;
  Srpski ilirizam prije ilirizma: nacionalno-identifikacijski modeli u historiografskim djelima grofa Đurđa Brankovića (1645-1711) / Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 44 (2012), 146 ; str. 23-39.
  edit
 73. 310080
  Galović, Tomislav ;
  Arhiv Rogovske opatije / Arhivski vjesnik, 55 (2012), str. 103-116.
  edit
 74. 320277
  Goldstein, Ivo ;
  Isus u povijesnom kontekstu / Isus iz Nazareta u perspektivi međureligijskog dijaloga, Svjetlo riječi, 2012, str. 6-7.
  edit
 75. 320278
  Goldstein, Ivo ;
  Gdje se nalazila Porfirogenetova Berulia / Vrela Brela, glasnik prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana, 7 (2012), str. 99-116..
  edit
 76. 310046
  Gračanin, Hrvoje ; Razum, Igor ;
  Toma Arhiđakon i križarstvo / Povijest u nastavi, 10 (2012), 1 (19) ; str. 45-64.
  http://bib.irb.hr/datoteka/618415.GRACANIN_10-1_19_2012_45-64.pdf
  edit
 77. 309916
  Grgin, Borislav ;
  Plemićki rod Deževića Cerničkih u kasnome srednjem vijeku / Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi, 1 (2012.), str. 107-130.
  edit
 78. 310037
  Grgin, Borislav ;
  The Center and the Periphery - Medieval Croatia in the Realm of King Matthias Corvinus / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012), str. 197-208.
  edit
 79. 309948
  Grijak, Zoran ; Blažević, Zrinka ;
  Korespondencija fra Martin Nedić - Ljudevit Gaj 1839-1841. Prilog proučavanju odjeka ilirskog pokreta u Bosni i Hercegovini / Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 41 (2012), str. 21-58.
  edit
 80. 310425
  Holjevac, Željko ; Rimac, Marko ;
  Zemlje ugarske krune u doba mađarskog milenija / Historijski zbornik, 64 (2013), 1, str. 47-77.
  edit
 81. 320298
  Holjevac, Željko ;
  Sajamski red za Bjelovar iz 1862. godine / Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru, 5 (2012), str. 21-35.
  edit
 82. 309877
  Petrić, Hrvoje ;
  Environmental History in Croatian Historiography / Environment and History, 18 (2012), 4 ; str. 623-627. http://dx.doi.org/10.3197/096734012X13466893037260
  http://dx.doi.org/10.3197/096734012X13466893037260 | http://www.ingentaconnect.com/content/whp/eh/2012/00000018/00000004/art00008
  edit
 83. 319987
  Roksandić, Drago ;
  Postoji li još uvijek Srednja Europa? / Historijski zbornik, 45 (2012) 1, str. 200 – 251 .
  edit
 84. 319989
  Roksandić, Drago ;
  L'Europe centrale existe-t-elle encore? / Revue d'Allemagne, 44(2012) 2, str. 171-188.
  edit
 85. 319994
  Roksandić, Drago ;
  Koliko je bila doista „nova“ Nova Evropa? : (Nova Evropa 1920–1941) / Književna istorija, 44 (2012), 146, str. 225–241.
  edit
 86. 309513
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Navisalvia. The Saviour of Great Mother's ship / Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, 21 (2012), str. 373-379.
  edit
 87. 310038
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Kvinkvenali u službi istočnjačkih kolegija u Rimskome Carstvu / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012), str. 133-141.
  edit
 88. 319951
  Agičić, Damir ;
  Przyczynek do historii polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych pod II wojnie światowej - działalność Wiktora Bazielicha na polu promocji kultury i jego praca tłumacza / Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 46 (2011), str. 216-236.
  edit
 89. 319952
  Agičić, Damir ;
  Tko su za nas Turci/Osmanlije? Ili kako su predstavljeni u hrvatskim udžbenicima i sintezama/pregledima hrvatske povijesti / Slavia Meridionalis, 11 (2011), str. 241-251.
  edit
 90. 319614
  Banac, Ivo ;
  Bošnjaci, komunizam i njegovo nasljeđe / Godišnjak BZK Preporod, 11 (2011), 1, str. 108-115.
  edit
 91. 309352
  Bilogrivić, Goran ;
  O mačevima posebnog tipa 1 u Hrvatskoj / Starohrvatska prosvjeta, 38 (2011), str. 83-110.
  edit
 92. 309243
  Blažević, Zrinka ;
  Historical actor/agency from a praxeological perspective / Narodna umjetnost, 48 (2011), 1 ; str. 55-64.
  edit
 93. 309654
  Blažević, Zrinka ;
  Intertekstualni odnosi između Orbinijeva Kraljevstva Slavena i latinskih historiografskih / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 43 (2011), str. 97-111.
  edit
 94. 319973
  Budak, Neven ;
  O novopronađenom natpisu s imenom kraljice Domaslave iz crkve sv. Vida na Klisu / Historijski zbornik , 64 (2011) 2, str. 317-320..
  edit
 95. 309096
  Galović, Tomislav ;
  Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 45-61.
  edit
 96. 320275
  Goldstein, Ivo ;
  Topografija Porfirogenetove Paganije – doktorat Mihe Barade / Povijesni prilozi, 41 (2011) str. 9-16.
  edit
 97. 309301
  Gračanin, Hrvoje ; Rapan Papeša, Anita ;
  Postrimski grad u južnoj Panoniji: primjer Cibala / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 11 (2011), str. 7-30.
  http://bib.irb.hr/datoteka/542403.GRACANIN_11_2011_7-30.pdf
  edit
 98. 309601
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji / Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 4 (2011), str. 237-267.
  http://bib.irb.hr/datoteka/568099.GRACANIN_4_2011_237-267.pdf
  edit
 99. 320296
  Holjevac, Željko ;
  Identitet gradišćanskih Hrvata: korijeni i perspektive / Dve domovini. Two homelands, 33 (2011), str. 141-145.
  edit
 100. 320297
  Holjevac, Željko ;
  O mlinovima i mlinarenju na Dravi potkraj 18. i početkom 19. stoljeća / Ekonomska i ekohistorija, 7 (2011), str. 111-115.
  edit
 101. 309481
  Kuntić-Makvić, Bruna ; Rendić-Miočević, Ante ; Šegvić, Marina Krajcar, Igor ;
  Integracija i vizualna prezentacija ulomaka monumentalnog metričkog natpisa iz Varaždinskih Toplica / Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 28 (2011), str. 285-295.
  edit
 102. 309347
  Kursar, Vjeran ;
  Bosanski franjevci i njihovi predstavnici na osmanskoj Porti / Prilozi za orijentalnu filologiju, 60 (2011), str. 371-408.
  edit
 103. 309098
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima M. Barade / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 23-33.
  edit
 104. 309391
  Milković, Kristina ;
  Represalije protiv Podzvizda 1845. Fenomen četovanja i malog rata u kasnim krajiškim društvima na hrvatsko-bosanskoj granici / Povijesni prilozi, 40 (2011), str. 195-224.
  edit
 105. 309321
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Čupori Moslavački / Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 4 (2011, 4 (2011), str. 269-300.
  http://bib.irb.hr/datoteka/544016.upor.pdf
  edit
 106. 309289
  Olujić, Boris ;
  Istraživanje arheološkog lokaliteta Viničica kod Josipdola (2005.-2010.) / Modruški zbornik, 4-5 (2011), str. 137-158.
  edit
 107. 309429
  Petrić, Hrvoje ;
  Rijeka Drava od štajersko-hrvatske granice do ušća u Dunav početkom 1780-tih godina / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 7 (2011.), str. 49-63.
  edit
 108. 309505
  Roksandić, Drago ;
  Drava u očima jozefinista / Ekonomska i ekohistorija / Economic and Ecohistory. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Journal for Economic and Environmental History, VII. (2011.), 7. ; str. 18-37.
  edit
 109. 310421
  Roksandić, Drago ;
  Vladimir Ardalić o sebi i Drugima – Drugi i Ardalić / GODIŠNJAK TITIUS, 4 (2011) 4, str. 19–56 .
  edit
 110. 319990
  Roksandić, Drago ;
  Sava Mrkalj, zagrebački eminens / Radovi. Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , 43 (2011), 1, str. 221–234.
  edit
 111. 319991
  Roksandić, Drago ;
  Destrukcija Sarajeva 1992-1994. u historijskoj perspektivi / Ljetopis crnogorski, 5 (2011), str. 47–54 .
  edit
 112. 309174
  Štefanec, Nataša ; Cofek, Danijela ;
  Vojnokrajiške institucije u praksi: Slavonska krajina 1578. godine / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, X (2011), 19 ; str. 5-44.
  http://bib.irb.hr/datoteka/525155.Stefanec_i_Cofek_Slavonska_krajina_1578_relacija-_2011.pdf
  edit
 113. 309568
  Vedriš, Trpimir ;
  Gdje žive Mirmidonci? Prilog raspravi o značenju pojmova Mirmidones i Marab u zadarskoj legendi o prijenosu moći sv. Krševana / Povijesni prilozi, 41 (2011), str. 47-85.
  edit
 114. 309350
  Bilogrivić, Goran ;
  Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7–9. stoljeća / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 37-48.
  edit
 115. 309242
  Blažević, Zrinka ;
  Suvremena religijska historija: teorijska polazišta, metodološke smjernice i istraživačke perspektive / Croatica Christiana Periodica, 34 (2010), 66 ; str. 139-152.
  edit
 116. 308911
  Galović, Tomislav ;
  Fučićevi rani tekstovi / Studia lexicographica, III (2010.), 4-5 ; str. 77-97.
  http://bib.irb.hr/datoteka/501820.Fucicevi_rani_tekstovi_Galovic.pdf
  edit
 117. 308847
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hrvatsko rano srednjovjekovlje u službi politike u počecima neovisne Hrvatske / Kroatologija, 1 (2010), 1 ; str. 89-101.
  http://bib.irb.hr/datoteka/493128.GRACANIN_1-1_2010_89-100.pdf
  edit
 118. 308848
  Gračanin, Hrvoje ;
  Rimske prometnice i komunikacije u kasnoantičkoj južnoj Panoniji / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 10 (2010), str. 6-69.
  http://bib.irb.hr/datoteka/493132.GRACANIN_10_2010_9-69.pdf
  edit
 119. 309041
  Gračanin, Hrvoje ;
  Zagrebačko područje u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju / Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 43 (2010), str. 143-151.
  http://bib.irb.hr/datoteka/514766.GRACANIN_43_2010_143-151.pdf
  edit
 120. 308853
  Marohnić, Jelena ;
  Diomedove ptice / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 103 (2010), str. 41-61.
  edit
 121. 308857
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira / Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 25 (2010), str. 9-19.
  http://bib.irb.hr/datoteka/494395.MATIJEVIC_SOKOL_2010_9-19.pdf
  edit
 122. 309070
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Sokol, Vladimir ;
  Quedam Helena regina..... / Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, XLIII (2010.), str. 415-431.
  http://bib.irb.hr/datoteka/516103.20-MATIJEVIC_SOKOL_-_Quedam_Helena_regina.pdf
  edit
 123. 310374
  Milković, Kristina ;
  O izvješćima i izvjestiteljima. Crna Gora u austrijskim vojnim izvješćima iz 30-ih godina 19. stoljeća / Migracijske teme, (2010.).
  edit
 124. 319961
  Milković, Kristina ;
  Percepcija Crne Gore i Crnogorca u austrijskim vojnim izvješćima tridesetih godina 19. stoljeća / Migracijske teme, 26 (2010), 1 ; 67-84.
  edit
 125. 310419
  Osterman, Jasmina ;
  Titula SANGA i nadležnosti prvih pisara / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, (2010).
  edit
 126. 309428
  Petrić, Hrvoje ;
  HILLS OF KALNIK IN EARLY MODERN AGE: CONTRIBUTIONS TO ENVIRONMENTAL HISTORY / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 6 (2010), str. 36-54.
  edit
 127. 309504
  Roksandić, Drago ;
  Zrinska gora u ranome novom vijeku: kartografske percepcije / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, VI. (2010.), 6. ; str. 8-26.
  edit
 128. 309507
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović, soldato e scritore (Parte II) / Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno, XL. (2010), str. 765-804.
  edit
 129. 309509
  Roksandić, Drago ;
  Rade Bosnić: skica za biobibliografiju / Ljetopis Dvije hiljade desete, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, XV. (2010.), str. 158-190.
  edit
 130. 308112
  Šarić, Marko ;
  Planine i morlački svijet u Dalmaciji: ekohistorijski osvrt / Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodatrsku povijest i povijest okoliša, VI. (2010.), 6 ; str. 55-94.
  edit
 131. 308872
  Vedriš, Trpimir ;
  Razgovori ugodni: Konstantin VII. Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 13-36.
  edit
 132. 308693
  Agičić, Damir ;
  Wiktor Bazielich i njegovi hrvatski korespondenti. Prilog poznavanju hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih veza u dvadesetom stoljeću / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 137-162.
  edit
 133. 308477
  Aralica, Višeslav ;
  Matica hrvatska u političkom životu Hrvatske 1935. - 1945. / Časopis za suvremenu povijest, 41 (2009), 2 ; str. 447-482.
  edit
 134. 319608
  Banac, Ivo ;
  What Happened in the Balkans (or Rather Ex-Yugoslavia)? / East European Politics and Societies, 23(2009), 4, str. 461-478..
  http://dx.doi.org/10.1177/0888325409346821
  edit
 135. 309349
  Bilogrivić, Goran ;
  Karolinški mačevi tipa K / Opuscula archaeologica, 33 (2009), str. 125-182.
  http://bib.irb.hr/datoteka/545879.OA33_bilogrivic_125_182.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=91457
  edit
 136. 307735
  Galović, Tomislav ;
  Osnivanje Društva krčkih Hrvata u Zagrebu 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.) / Studia lexicographica, 2 (2009), 3 ; str. 127-156.
  edit
 137. 308331
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike / Arhivski vjesnik, 52 (2009), str. 81-127.
  edit
 138. 308132
  Goldstein, Ivo ;
  Der Fall Đilas, Titos Personenkult / Der Zustand der Nation, 10 kroatische Autoren an der Leipziger Buchmesse 2009, u: Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1, Zagreb – Dubrovnik 2009,, 1 (2009), str. 75-82.
  edit
 139. 308133
  Goldstein, Ivo ;
  Titos Tod und die Folgen (prerađeni izvadak iz knjige Hrvatska 1918-2008 / Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1, 1 (2009), str. 82-91.
  edit
 140. 308134
  Goldstein, Ivo ;
  Der Zerfall Jugoslawiens (prerađeni izvadak iz knjige Hrvatska 1918-2008., ) / Der Zustand der Nation, 10 kroatische Autoren an der Leipziger Buchmesse 2009, u: Phantom der Freiheit, literaturzeitschrift, 1 (2009), str. 92-102.
  edit
 141. 320280
  Goldstein, Ivo ;
  Alcune considerazioni sulla storiografia croata: dallo „spirito di partito“ al revisionis modeglianni Novanta / Qualestoria, 37 (2009) 2, str. 5-30..
  edit
 142. 308263
  Gračanin, Hrvoje ;
  Avari, južna Panonija i pad Sirmija / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 9 (2009), str. 7-56.
  http://bib.irb.hr/datoteka/433776.SS_9_2009_Gracanin_7-56.pdf
  edit
 143. 308483
  Grgin, Borislav ;
  The Croatian Nobility and King Matthias Corvinus -Between Cooperation and Confrontation / Transylvanian Review, XVIII (2009), 3 ; str. 52-60.
  edit
 144. 308573
  Grgin, Borislav ;
  Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti, 1458-1526. / Modruški zbornik, III. (2009), str. 41-51.
  edit
 145. 320295
  Holjevac, Željko ;
  Kroatien und das Verfassungsleben der 1860er Jahre / Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 100 (2009), str. 469-478. .
  edit
 146. 308073
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Η Ε Ι Κ Ω Ν Η Κ Α Λ Η / Archaeologica Adriatica, 2 (2009), 1 ; str. 335-348.
  edit
 147. 308708
  Kursar, Vjeran ;
  'Narod Knjige' (ahl al-kitâb): Kršćani i Židovi u svijetu klasičnog islama / Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, 17 (2009), 31 ; str. 61-102.
  edit
 148. 308700
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim elementima djelovanja bana Nikole Zrinskog - s posebnim osvrtom na veze sa ugarskim Prekodunavljem (Transdanubijom) / Pečuški horizont/Pécsi horizont, 1 (2009), 1 ; str. 117-136.
  edit
 149. 308701
  Petrić, Hrvoje ;
  Trgovišta i stupanj urbanizacije u Slavonskoj krajini (Varaždinskom generalatu) i Križevačkoj županiji u 17. stoljeću / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 8 (2009), 15 ; str. 39-63.
  edit
 150. 308702
  Petrić, Hrvoje ;
  FIRE AND URBAN ENVIRONMENT IN EARLY MODERN CITIES AND TOWNS OF CROATIAN AND SLAVONNIAN KINGDOM (Varaždin, Križevci, Koprivnica, Zagreb) / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 5 (2009), 5 ; str. 158-191.
  edit
 151. 308742
  Petrić, Hrvoje ;
  Die Grenzstadt Copreiniz (Koprivnica) im 17. Jahrhundert: Menschen, Festung, Vorstad / Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 100 (2009), 1 ; str. 479-490.
  edit
 152. 318870
  Prlender, Ivica ;
  Rimska kurija prema rubnim prostorima Zapada na istočnojadranskoj obali tijekom XI. i Xll. stoljeća / Historijski zbornik , 62 (2009), 1 ; str. 1-27 .
  edit
 153. 309506
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović, soldato e scritore / Atti. Centro di ricerche storiche Rovigno, XXXIX. (2009), str. 269-328.
  edit
 154. 308697
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Alebić, Tamara ; Ipšić, Irena ;
  Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLVII (2009), str. 63-90.
  edit
 155. 308698
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Čizmić, Frane ;
  Prve naznake demografske tranzicije: Stanovništvo Betine (1870-1880) / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLVII (2009), str. 143-169.
  edit
 156. 307960
  Anušić, Nikola ;
  Socijalna obilježja smrtnosti u Makarskoj u drugoj polovici 19. stoljeća / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1 (2008), 40 ; str. 118-149.
  edit
 157. 307955
  Blažević, Zrinka ; Coha, Suzana ;
  Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117.
  edit
 158. 307957
  Blažević, Zrinka ;
  Historija- radosna znanost? / Nasleđe. Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 10 (2008), str. 53-70.
  edit
 159. 308136
  Budak, Neven ;
  Croatia and Euroepan Integrations in the Early Middle Ages / Croatian Studies Review, 5 (2008), str. 19-24.
  edit
 160. 307624
  Galović, Tomislav ; Filipović, Emir O ;
  Prilog bibliografiji radova o heraldici /s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu/ / Arhivski vjesnik, LI (2008), str. 161-226.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376492.FGalovic_Filipovic_HERALDIKA.pdf
  edit
 161. 308658
  Goldstein, Ivo ;
  Croatia in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Independent State of Croatia (1918-1945) / Croatian Studies Review, Casopis za hrvatske studije, 5 (2008) (2008), str. 64-74.
  edit
 162. 308659
  Goldstein, Ivo ;
  Was Yugoslavia good or bad for Its Peoples? / Quaderni della Casa Romena di Venezia, V (2008) (2008), str. 49-60.
  edit
 163. 307487
  Gračanin, Hrvoje ;
  "Od Hrvata pak koji su stigli u Dalmaciju odvojio se jedan dio i zavladao Ilirikom i Panonijom". Razmatranja uz DAI c. 30, 75-78 / Povijest u nastavi, 6 (2008), 1 (11) ; str. 67-76.
  http://bib.irb.hr/datoteka/361038.03_Hrvoje_Gracanin.pdf
  edit
 164. 307566
  Gračanin, Hrvoje ;
  Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji / Scrinia Slavonica, 8 (2008), str. 13-54.
  http://bib.irb.hr/datoteka/370259.SS8Gracanin13-54.pdf
  edit
 165. 308324
  Gračanin, Hrvoje ;
  Kršćanstvo i Crkva u kontinentalnoj Hrvatskoj u ranom srednjem vijeku (VI. - XI. st.) / Crkvena kulturna dobra, 6 (2008), str. 70-84.
  http://bib.irb.hr/datoteka/441913.GRACANIN_2008_70-84.pdf
  edit
 166. 320294
  Holjevac, Željko ;
  Uloga nižih plemića u povijesti Hrvata zapadne Mađarske / Pečuški horizont/Pécsi horizont, 2 (2008), str. 109-118.
  edit
 167. 307330
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Pisani izvori u službi arheološkog istraživanja. Scripta et effossiones: nastava / Opuscula archaeologica, 30 (2008), str. 225-267.
  edit
 168. 307622
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva / Arhivski vjesnik, 51 (2008), str. 237-257.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376482.FMatijevic_Sokol_Nostrum_et_regni_nosti_registrum.pdf
  edit
 169. 307964
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća / Acta Histriae, 16 (2008), 1-2 ; str. 59-88.
  edit
 170. 307913
  Petrić, Hrvoje ;
  « ; NEODRŽIVI RAZVOJ» ; ILI KAKO JE KRČENJE ŠUMA U RANOME NOVOM VIJEKU OMOGUĆILO ŠIRENJE ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ? / Ekonomska i ekohistorija/Economic- and Eco-history : Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 4 (2008), 4 ; str. 5-26.
  edit
 171. 307915
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM TOPONIMIMA LUDBREŠKE I KOPRIVNIČKE PODRAVINE KRAJEM 15. I POČETKOM 16. STOLJEĆA / Radovi Zavod za znanstveni rad Varaždin, 19 (2008), str. 211-250.
  edit
 172. 307917
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM ASPEKTIMA KATOLIČKE OBNOVE U ŽUPAMA PODRAVINE TIJEKOM 17. STOLJEĆA / Kaj. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 41 (2008), 4-5 ; str. 129-144.
  edit
 173. 307918
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM NASELJIMA U PORJEČJU RIJEKE PLITVICE TIJEKOM SREDNJEGA I POČETKOM RANOGA NOVOG VIJEKA / Kaj. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 41 (2008), 1-2 ; str. 129-140.
  edit
 174. 307919
  Petrić, Hrvoje ;
  Doseljenici u Hrvatsku iz Mađarske od kraja 16. do početka 18. stoljeća (na primjeru Varaždinskog generalata i Križevačke županije) / Pečuški/Pecsi horizont, 2 (2008), 1 ; str. 103-108.
  edit
 175. 308119
  Roksandić, Drago ;
  Dinarski Vlasi/Morlaci od 14. do 16. stoljeća: koliko identiteta? / GODIŠNJAK TITIUS, Godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, 1 (2008), 1 ; str. 5-19.
  edit
 176. 308122
  Roksandić, Drago ;
  Serben, Kroaten und Mitteleuropa ; Ideologien, Mentalitaeten und Mythen in den Werken Miroslav Krležas ; Nationale Konflikte in Titos Juoslawien - ein Tabu? ; Demokratie in "Jugoslawien": Der Hoffnung winziges Orchester / Fantom slobode: književni časopis - Phantom der Freiheit: Literaturzeitschrift, 1-2 (2008), str. 93-172.
  edit
 177. 307961
  Strecha, Mario ;
  Za krst časni i hrvatstvo slavno. Politični katolicizem v banski Hrvaški v začetku 20. stoletja / Zgodovinski časopis, 62 (2008), 1-2 ; str. 63-90.
  edit
 178. 308135
  Šute, Ivica ;
  „ Amerikanski fond dr. V. Mačka“ i pomoć Gospodarske Sloge pasivnim krajevima 1936. godine“ / ČAsopis za suvremenu povijest, 3 (2008), str. 1045-1066.
  edit
 179. 307953
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Prvi opći popis stanovništva u Habsburškoj Monarhiji iz 1857.: Koncepcija, metodologija i klasifikacija popisnih obilježja / Časopis za suvremenu povijest, 40 ((2008)), 2 ; str. 517-544.
  edit
 180. 307298
  Anušić, Nikola ;
  Društvenopovijesna uvjetovanost razdoblja početne demografske tranzicije u Hrvatskoj i Slavoniji / Historijski zbornik, LX (2007.), str. 83-101.
  edit
 181. 306505
  Budak, Neven ;
  Die Adria von Justinian bis zur Venezianischen Republik / Saeculum. Jahrbuch fuer Universalgeschichte , 56 (2005), 2 ; str. 199-213 .
  edit
 182. 306446
  Goldstein, Ivo ;
  Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535 - 555. godine / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 37, 37 (2005.), str. 35-46.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 183. 306683
  Goldstein, Ivo ;
  Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog Carstva protiv Ostrogota 535 - 555. godine / Latina et Graeca, N.s. (2005.), 7 ; str. 31-42.
  edit
 184. 306684
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 39-52.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 185. 306421
  Sikirić Assouline, Zvjezdana ;
  Odgoj i obrazovanje zagrebačkih djevojčica u prvoj polovici 19. stoljeća / Povijest u nastavi, 3 (2005.), 1 ; str. 29-38.
  edit
 186. 306157
  Aralica, Višeslav ;
  Čija je Župa Dubrovačka? Nacionalna ideologija i povijest u 'Crvenoj Hrvatskoj' i 'Dubrovniku' 1902. godine / Časopis za suvremenu povijest, 3 (36), str. 997.-1011..
  http://hrcak.srce.hr/file/12740
  edit
 187. 306481
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Demografska kretanja u selima srednjodalmatinskog zaleđa u 16. i početkom 17. stoljeća prema osmanskim detaljnim poreznim popisima (mufassal defterima) / Prilozi za orijentalnu filologiju, 54 (2004.), str. 139-167.
  edit
 188. 314831
  Roksandić, Drago ;
  Niccolo Tommaseo: prospettiva storica sulle appropriazione culturali e ideologico-nazionali croate e serbe / U: Bruni, Francesco (ur.). Atti Del Convegno Internazionale Di Studi Nel Bicentenario Della Nascita Di Niccolo Tommaseo. Roma-Padova : Editrice Antenore, 2004, str. 625-639.
  [Naziv skupa: Niccolo Tommaseo :Popolo E Nazioni: Italiani, Corsi, Greci, Illirici (23. 01. - 25. 01. 2003. ; Venecija, Italija)]
  edit
 189. 305541
  Agičić, Damir ;
  Czesi w Chorwacji na przelomie wieków / Balcanica Posnaniensia, XI/XII (2001), str. 121-127.
  edit
 190. 306506
  Budak, Neven ;
  Le "Annales" e la storiografia croata / Dimensioni e problemi della ricerca storica , 1 (2000), 1 ; str. 75-88 .
  edit
 191. 305691
  Štefanec, Nataša ;
  Kartografske obavijesti o gradovima na širem prostoru Triplex Confiniuma (1550-1700) / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 32/33 (1999/2000), str. 383-397.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=76485
  edit
 192. 305263
  Budak, Neven ;
  Croats between Franks and Byzantium / Hortus artium medievalium , 3 (1997), - ; str. 15-22.
  edit
 193. 304670
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Tit Livije i treći ilirski rat / Latina & Graeca, (1992), 39/40 ; str. 3-19.
  edit
 194. 304714
  Moačanin, Nenad ;
  Srijemska Mitrovica 1566: mit, legenda i povijest / Otium : časopis za povijest svakodnevice, 4 (1997), 1-2 ; str. 114-117.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379948
  Blažević, Zrinka ;
  Faust Vrančić (1551.-1617.) i intelektualna kultura njegova doba / Povijesni prilozi, (2017), 52 ; str. 53-67. http://dx.doi.org/10.22586/ppv.v52i0.2
  Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85030660536
  edit
 2. 310462
  Štefanec, Nataša ;
  Croatia (Early Modern Period) / Oxford Bibliographies in Renaissance and Reformation. Ed. Margaret King. New York: Oxford University Press, forthcoming, (2013).
  edit
 3. 310025
  Gračanin, Hrvoje ; Antunović, Zorana ;
  Bizantski car Heraklije I. u hrvatskoj historiografiji / Povijesni prilozi, 31 (2012), 43 ; str. 9-30.
  http://bib.irb.hr/datoteka/616754.GRACANIN_31-43_2012_9-30.pdf
  edit
 4. 310194
  Janković, Branimir ;
  Kritička ocjena doprinosa Stjepana Antoljaka (1909.-1997.) historiji hrvatske historiografije: povodom 100. godišnjice rođenja / Pro tempore: časopis studenata povijesti, VII (2010/2011), 8/9 ; str. 549-570.
  edit
 5. 308802
  Galović, Tomislav ;
  Veksilološke bilješke: Hrvatska enciklopedija i veksilologija / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, IV (2010.), 7 ; str. 12-13.
  edit
 6. 307625
  Galović, Tomislav ;
  Otok Krk u očima putopisca Alberta Fortisa / Krčki kalendar, 2009 (2008), str. 113-117.
  edit
 7. 307410
  Grgin, Borislav ;
  HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA O POŽEGI I POŽEŠKOJ ŽUPANIJI U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 8 (2008), str. 113-132.
  edit
 8. 307950
  Iveljić, Iskra ;
  Od uza Sudbenog stola do turneje po Rusiji. Nepoznata pisma Josipa Hennenberga iz 1894.- 1897. / Časopis za suvremenu povijest, 40 ((2008)), 2 ; str. 587-624.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 366587
  Gračanin, Hrvoje ; Škrgulja, Jana ;
  Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus' Variae (Addenda) / Povijesni prilozi, 50 (2016) ; str. 191-198.

  Scopus ID:2-s2.0-85002910951
  edit
 2. 366262
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Zbirka isprava u Arhivu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 47 (2015), str. 111-117. http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.47.19
  805543.RZHP_47_1__10_MATIJEVIC_SOKOL_111_117.pdf
  WOS:000373806900007
  Scopus ID:2-s2.0-84961639045
  edit
 3. 308653
  Crnković, Koraljka ; Čargo, Boris ; Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Peloponežani na Visu? / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 2 ; str. 28-28.
  edit
 4. 308648
  Katić, Miroslav ; Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Gradnja Marka Nevija u Isi / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 2 ; str. 18-18.
  edit
 5. 308649
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Dodonsko proročište i vijesti o Jadranu / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 3 ; str. 19-19.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 391157
  Gračanin, Hrvoje ;
  Vandalski kralj koji je osvojio Rim - Gajzerik / Meridijani, 201 (2018) ; str. 105-111.
  edit
 2. 391158
  Gračanin, Hrvoje ;
  Filozof na rimskom carskom prijestolju - Marko Aurelije / Meridijani, 200 (2018) ; str. 105-111.
  edit
 3. 391159
  Gračanin, Hrvoje ;
  Predsjednik zemlje razdirane građanskim ratom – Abraham Lincoln / Meridijani, 199 (2018) ; str. 105-111.
  edit
 4. 391160
  Gračanin, Hrvoje ;
  Znamenite obljetnice iz hrvatske povijesti u 2018. godini / Meridijani, 199 (2018) ; str. 12-14.
  edit
 5. 391593
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku / Hrvatska revija, 2 (2018), 1 ; str. 32-36.
  edit
 6. 379949
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (11): Marko Lauro Ruić (1736. – 1808.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, XI (2017.), 21 ; str. 3-4.
  edit
 7. 379950
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (12): Stjepan Antoljak (1909. – 1997.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, XI (2017), 22 ; str. 3-6.
  http://hgzd.hr/grb-i-zastava
  edit
 8. 379955
  Galović, Tomislav ;
  Krčki kalendar u New Yorku od 1952. do 1955. godine / Krčki kalendar, 2018 (2017) ; str. 111-117.
  edit
 9. 379958
  Gračanin, Hrvoje ;
  Genijalac s izmaka srednjeg vijeka – Leonardo da Vinci / Meridijani, 194 (2017) ; str. 105-111.
  edit
 10. 380138
  Gračanin, Hrvoje ;
  Najveći putnik među rimskim carevima - Hadrijani / Meridijani, 195 (2017) ; str. 105-111.
  edit
 11. 380139
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ratni junak i prkosni vojskovođa - Douglas MacArthur / Meridijani, 196 (2017) ; str. 105-111.
  edit
 12. 380140
  Gračanin, Hrvoje ;
  Prva žena ovjenčana Nobelovom nagradom - Marie Skłodowska Curie / Meridijani, 198 (2017) ; str. 105-111.
  edit
 13. 380141
  Gračanin, Hrvoje ;
  Jedan od najvažnijih papa u povijesti papinstva - Inocent III. / Meridijani, 197 (2017) ; str. 105-111.
  edit
 14. 380076
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Evangeliarium Spalatense : kako je priređeno kritičko izdanje / Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja, (2017), 4 ; str. 7-10.
  edit
 15. 379844
  Roksandić, Drago ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ;
  Kula Jankovića: spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara / Studia ethnologica Croatica, 29 (2017), 1 ; str. 499-517.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282728
  edit
 16. 366100
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816. – 1889.) | The Croatian Heraldry Lexicon – Croatian Heraldists (10): Ivan Kukuljević Sakcinski (1816 – 1889) / 2016Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva , 10 (2016), 20 ; str. 3,4,10,21.
  edit
 17. 383752
  Galović, Tomislav ;
  Uvod: 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova krčkog Nacrta (1990. – 2015.) / Krčki zbornik, 74. (2016) ; str. 208-216.
  edit
 18. 366089
  Janković, Branimir ;
  Uvod u temat „Povijest emocija“ / 2015Historijski zbornik, LXVIII (2015), 2 ; str. 367-375.
  edit
 19. 366470
  Šute, Ivica ;
  Wie alles began? Kroatien und Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 28 (2015); str. 365-374.

  Scopus ID:2-s2.0-84960492195
  edit
 20. 335129
  Galović, Tomislav ;
  Grb i zastava Dubašnice na otoku Krku: heraldički prikazi i pozadina nastanka / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 15 ; str. 13-14.
  edit
 21. 335195
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (5): Marijan Grakalić (1931. – 1997.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 15 ; str. 3-4.
  edit
 22. 335198
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (6): Vjera Bojničić-Zamola (1883. – 1963.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VIII (2014), 16 ; str. 3-4.
  edit
 23. 335093
  Gračanin, Hrvoje ;
  Friedrich Georg Wilhelm von Struve / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 56 (2013/2014), 2 ; str. 38-44.
  edit
 24. 335116
  Gračanin, Hrvoje ;
  John Herschel / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 56 (2013/2014), 1 ; str. 34-40.
  edit
 25. 335125
  Gračanin, Hrvoje ;
  Nikola II. Romanov, car kojeg je jedna revolucija svrgnula, a druga ubila / Meridijani, 182 (2014), str. 84-91.
  edit
 26. 335134
  Gračanin, Hrvoje ;
  Thomas James Alan Henderson / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 56 (2013/2014), 4 ; str. 35-40.
  edit
 27. 335213
  Gračanin, Hrvoje ;
  Čelični kancelar Otto von Bismarck / Meridijani, 179 (2014), str. 86-93.
  edit
 28. 335243
  Gračanin, Hrvoje ;
  Karlo V. Habsburški, vladar carstva u kojemu Sunce nikad ne zalazi / Meridijani, 180 (2014), str. 84-91.
  edit
 29. 335250
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hipatija iz Aleksandrije, filozofkinja u žrvnju vjersko-političkih sukoba / Meridijani, 181 (2014), str. 84-91.
  edit
 30. 335284
  Gračanin, Hrvoje ;
  Johann Franz Encke / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 57 (2014), 1 ; str. 39-45.
  edit
 31. 335289
  Gračanin, Hrvoje ;
  Džingis-kan, mongolski osvajač svijeta / Meridijani, 183 (2014), str. 86-93.
  edit
 32. 310060
  Galović, Tomislav ;
  Dubašnica Social Club of America Inc. (New York) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 205-225.
  edit
 33. 310061
  Galović, Tomislav ;
  Izdanja Povijesnog društva otoka Krka / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 259-268.
  edit
 34. 310179
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (3): Emilij Laszowski (1868. – 1949.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VII (2013.), 13 ; str. 3-4 ; 7.
  edit
 35. 309802
  Gračanin, Hrvoje ;
  Samuel Heinrich Schwabe / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 55 (2012/2013), 1 ; str. 34-40.
  edit
 36. 309925
  Gračanin, Hrvoje ;
  Friedrich Wilhelm Bessel / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 55 (2012/2013), 2 ; str. 34-40.
  edit
 37. 310026
  Gračanin, Hrvoje ;
  Periklo - najslavniji atenski državnik / Meridijani, 171 (2013), str. 82-89.
  edit
 38. 310028
  Gračanin, Hrvoje ;
  F. D. Roosevelt, predsjednik bogataš s osjećajem za socijalnu pravdu / Meridijani, 172 (2013), str. 82-89.
  edit
 39. 310114
  Gračanin, Hrvoje ;
  Erwin Rommel, ratnik čijoj su se vještini divili i neprijatelji / Meridijani, 173 (2013), str. 82-89.
  edit
 40. 310115
  Gračanin, Hrvoje ;
  Izidor Kršnjavi, politički oportunist u službi domovine / Meridijani, 174 (2013), str. 82-89.
  edit
 41. 310116
  Gračanin, Hrvoje ;
  Joseph von Fraunhofer / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 55 (2012/2013), 3 ; str. 35-40.
  edit
 42. 320143
  Gračanin, Hrvoje ;
  Mata Hari, plesačica, zavodnica i nesretna špijunka / Meridijani, 175 (2013), str. 82-89.
  edit
 43. 320145
  Gračanin, Hrvoje ;
  Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na Mjesec / Meridijani, 176 (2012), str. 82-89.
  edit
 44. 320146
  Gračanin, Hrvoje ;
  Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na Mjesec / Meridijani, 176 (2013), str. 82-89.
  edit
 45. 320147
  Gračanin, Hrvoje ;
  Saladin, moćni sultan koji je pobijedio križare i preoteo im Jeruzalem / Meridijani, 178 (2013), str. 84-91.
  edit
 46. 320148
  Gračanin, Hrvoje ;
  Woodrow Wilson, intelektualac za kormilom novonastale svjetske velesile / Meridijani, 177 (2013), str. 84-91.
  edit
 47. 320149
  Gračanin, Hrvoje ;
  William Parsons, grof Rosse / Čovjek i svemir. Časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 55 (2013), 4, str. 35-40.
  edit
 48. 320314
  Holjevac, Željko ;
  Slom francuskih Ilirskih pokrajina / Matica, 43 (2013) 11, str. 54-55.
  edit
 49. 320315
  Holjevac, Željko ;
  140 godina željezničke pruge Karlovac-Rijeka / Matica, 43 (2013) 10, str. 52-53.
  edit
 50. 320316
  Holjevac, Željko ;
  Krbavska bitka 1493. godine / Matica, 43 (2013) 8/9, str. 50-51.
  edit
 51. 320318
  Holjevac, Željko ;
  Turci pod Siskom / Matica, 43 (2013) 6, str. 54-55.
  edit
 52. 320319
  Holjevac, Željko ;
  Hrvatski jezik u Hrvatskome saboru prije 170 godina / Matica, 43 (2013) 5, str. 54-55.
  edit
 53. 320320
  Holjevac, Željko ;
  740 godina Hrvatskoga sabora / Matica, 43 (2013) 4, str. 50-52.
  edit
 54. 320321
  Holjevac, Željko ;
  Narodni pokret u proljeće 1903. u Hrvatskoj / Matica, 43 (2013) 3, str. 54-55.
  edit
 55. 320322
  Holjevac, Željko ;
  Seljačka buna Matije Gupca / Matica, 43 (2013) 1/2, str. 48-50.
  edit
 56. 309830
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (1): Bartol Zmajić (1907.–1984.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VI (2012.), 11 ; str. 3-4.
  edit
 57. 309915
  Galović, Tomislav ;
  Sveti Kvirin i Krčka biskupija / Krčki kalendar, 2012 (2012.), str. 120-125.
  edit
 58. 310127
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – Hrvatski heraldičari (2): Viktor Antun Duišin (1898. – 1963.) / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VI (2012.), 12 ; str. 3-4.
  edit
 59. 320283
  Goldstein, Ivo ;
  Kroatien auf dem Weg in die europäische Integration / Ost-West: Europäische Perspektiven, 13(2012) 1, str. 9-16.
  edit
 60. 309305
  Gračanin, Hrvoje ;
  William Herschel / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 54 (2011/2012), 1 ; str. 32-40.
  edit
 61. 309566
  Gračanin, Hrvoje ;
  Joseph-Louis Lagrange / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 54 (2011/2012), 2 ; str. 34-40.
  edit
 62. 309588
  Gračanin, Hrvoje ;
  Auguste Marmonte, Napoleonov vojskovođa i vojvoda Dubrovnika / Meridijani, 161 (2012), str. 80-87.
  edit
 63. 309632
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hanibal, jedan od najvećih vojskovođa u povijest / Meridijani, 162 (2012), str. 80-87.
  edit
 64. 309684
  Gračanin, Hrvoje ;
  Neron, najzloglasniji rimski car / Meridijani, 164 (2012), str. 82-89.
  edit
 65. 309685
  Gračanin, Hrvoje ;
  Pierre-Simon de Laplace / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 54 (2011/2012), 3 ; str. 34-40.
  edit
 66. 309686
  Gračanin, Hrvoje ;
  Katarina Medici / Meridijani, 163 (2012), str. 80-87.
  edit
 67. 309697
  Gračanin, Hrvoje ;
  Svetozar Borojević / Meridijani, 165 (2012), str. 82-89.
  edit
 68. 309713
  Gračanin, Hrvoje ;
  Jonas Salk, liječnik koji je pobijedio dječju paralicu / Meridijani, 166 (2012), str. 78-85.
  edit
 69. 309801
  Gračanin, Hrvoje ;
  Johann Hieronymus Schroeter / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 54 (2011/2012), 4 ; str. 35-40.
  edit
 70. 309803
  Gračanin, Hrvoje ;
  Maximilien Robespierre, ozloglašeni vođa Francuske revolucije / Meridijani, 167 (2012), str. 78-85.
  edit
 71. 309806
  Gračanin, Hrvoje ;
  Sulejman Veličanstveni, najslavniji sultan Osmanskog Carstva / Meridijani, 168 (2012), str. 78-85.
  edit
 72. 309923
  Gračanin, Hrvoje ;
  Heraklije I., obožavani bizantski car koji je izazvao sablazan incestom / Meridijani, 169 (2012), str. 78-85.
  edit
 73. 309924
  Gračanin, Hrvoje ;
  Milan Šufflay, dalekovidni povjesničar koji je glavom platio za svoj rad / Meridijani, 170 (2012), str. 78-85.
  edit
 74. 310045
  Gračanin, Hrvoje ;
  Finleyjeva Antička ekonomija u hrvatskom prijevodu: M. I. Finley, Antička ekonomija. Ažurirano izdanje s predgovorom Iana Morrisa. Preveo Emil Heršak. Zagreb: MATE do.o.o., 2011, 282 str. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012), str. 479-482.
  edit
 75. 320313
  Holjevac, Željko ;
  Važnost jednakosti pred zakonom i komunikacijske revolucije u procesu oblikovanja modernih europskih nacija / Povijest u nastavi, 19 (2012) 1, str. 128-136 .
  edit
 76. 320323
  Holjevac, Željko ;
  Uz 160 godina Zagrebačke nadbiskupije / Matica, 62 (2013) 1/2, str. 48-49.
  edit
 77. 320324
  Holjevac, Željko ;
  Zlatna bula Bele IV. zagrebačkom Gradecu / Matica, 62 (2012) 11, str. 44-45. .
  edit
 78. 320325
  Holjevac, Željko ;
  Prvi vlak u Zagrebu 1. listopada 1862. / Matica, 62 (2012) 10, str. . 48-49..
  edit
 79. 320326
  Holjevac, Željko ;
  80 godina Velebitskog ustanka / Matica, 62 (2012) 8/9, str. 52-53.
  edit
 80. 320327
  Holjevac, Željko ;
  Bugojanska skupina 1972. godine / Matica, 62 (2012) 7, str. 50-51.
  edit
 81. 320328
  Holjevac, Željko ;
  Stoljeće športskih organizacija u Hrvatskoj / Matica, 62 (2012) 6, str. 48-49.
  edit
 82. 320329
  Holjevac, Željko ;
  Hrvatska u Ujedinjenim narodima / Matica, 62 (2012) 5, str. 44-45.
  edit
 83. 320330
  Holjevac, Željko ;
  O sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom / Matica, 62 (2012) 4, str. 48-49.
  edit
 84. 320331
  Holjevac, Željko ;
  Tri stoljeća Hrvatske pragmatičke sankcije / Matica, 62 (2012) 3, str. 48-49.
  edit
 85. 320332
  Holjevac, Željko ;
  Dvadeset godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske / Matica, 62 (2012) 1/2, str. 45-47.
  edit
 86. 320353
  Holjevac, Željko ;
  Prvi svjetski rat i Hrvati između Srednje Europe i Balkana / Hrvatska revija, 12 (2012), 1/2, str. 36-51.
  edit
 87. 309993
  Agičić, Damir ; Bagarić, Petar ;
  Bibliografija časopisa za metodiku nastave povijesti 1951.-1992. / Povijest u nastavi, 2 (18) (2011), str. 155-330.
  edit
 88. 309570
  Galović, Tomislav ;
  Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 - 2012) / Krčki kalendar, 2012 (2011), str. 43-47.
  edit
 89. 309571
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatska heraldička baština - novi izborni kolegij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, V (2011), 10 ; str. 16-17.
  edit
 90. 308819
  Gračanin, Hrvoje ;
  Edmond Halley / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 53 (2010/2011), 1 ; str. 34-41.
  edit
 91. 309044
  Gračanin, Hrvoje ;
  John Flamsteed / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 53 (2010/2011), 2 ; str. 34-40.
  edit
 92. 309045
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. / Meridijani, 151 (2011), str. 80-87.
  edit
 93. 309046
  Gračanin, Hrvoje ;
  Kraljica Olimpijada, majka Aleksandra Velikog / Meridijani, 152 (2011), str. 81-87.
  edit
 94. 309047
  Gračanin, Hrvoje ;
  Golda Meir - prva izraelska premijerka / Meridijani, 153 (2011), str. 80-87.
  edit
 95. 309048
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ruđer Josip Bošković / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 53 (2010/2011), 3 ; str. 34-40.
  edit
 96. 309049
  Gračanin, Hrvoje ;
  Franjo Josip I. / Meridijani, 154 (2011), str. 80-87.
  edit
 97. 309050
  Gračanin, Hrvoje ;
  Konstantin Veliki / Meridijani, 155 (2011), str. 80-87.
  edit
 98. 309303
  Gračanin, Hrvoje ;
  Charles Messier / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 53 (2010/2011), 4 ; str. 34-40.
  edit
 99. 309304
  Gračanin, Hrvoje ;
  Marilyn Monroe / Meridijani, 156 (2011.), str. 80-87.
  edit
 100. 309306
  Gračanin, Hrvoje ;
  Marija Antoaneta, austrijska nadvojvotkinja i francuska kraljica / Meridijani, 157 (2011.), str. 78-87.
  edit
 101. 309307
  Gračanin, Hrvoje ;
  Babilonski kralj Hamurabi / Meridijani, 158 (2011.), str. 80-87.
  edit
 102. 309308
  Gračanin, Hrvoje ;
  Rikard I. Lavljeg Srca / Meridijani, 159 (2011.), str. 80-87.
  edit
 103. 309556
  Gračanin, Hrvoje ;
  Lucrezia Borgia / Meridijani, 160 (2011), str. 80-87.
  edit
 104. 309587
  Gračanin, Hrvoje ;
  Sinteza antičke povijesti hrvatskih zemalja: Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemelja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international, 2009., 290 str. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 43 (2011), str. 477-479.
  edit
 105. 320333
  Holjevac, Željko ;
  Titov obračun s hrvatskim proljećem u Karađorđevu 1971. / Matica, 61 (2011) 12, str. 42-43.
  edit
 106. 320334
  Holjevac, Željko ;
  60 godina časopisa Matice / Matica, 61 (2011) 11, str. 34-35.
  edit
 107. 320335
  Holjevac, Željko ;
  Bitka za Vukovar 1991. godine / Matica, 61 (2011) 10, str. 33-35.
  edit
 108. 320336
  Holjevac, Željko ;
  Rujanski manifest i Rakovička buna 1871. godine / Matica, 61 (2011) 8/9, str. 48-49..
  edit
 109. 320337
  Holjevac, Željko ;
  Povratak Vojne krajine pod bansku vlast: korak prema jedinstvenoj Hrvatskoj / Matica, 61 (2011) 7, str. 40-41.
  edit
 110. 320338
  Holjevac, Željko ;
  Proglašenje hrvatske neovisnosti u lipnju 1991. godine / Matica, 61 (2011) 6, str. 44-45.
  edit
 111. 320339
  Holjevac, Željko ;
  Godina 1941. u hrvatskoj povijesti / Matica, 61 (2011) 5, str. 44-45.
  edit
 112. 320340
  Holjevac, Željko ;
  Pogubljenje Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana / Matica, 61 (2011) 4, str. 39-41.
  edit
 113. 320341
  Holjevac, Željko ;
  'Krvavi Uskrs' 1991. na Plitvicama / Matica, 61 (2011) 3, str. 40-41..
  edit
 114. 320342
  Holjevac, Željko ;
  60 godina Hrvatske matice iseljenika / Matica, 61 (2011) 1/2, str. 37-39.
  edit
 115. 320343
  Holjevac, Željko ;
  Uz stoljeće Hrvatskoga novinarskog društva / Matica, 58 (2011) 12, str. 52-53.
  edit
 116. 308862
  Galović, Tomislav ;
  Parčićev zemljovid otoka Krka iz 1865. godine / Krčki kalendar, 2011 (2010), str. 111-114.
  edit
 117. 308345
  Gračanin, Hrvoje ;
  Teuta, ilirska kraljica / Meridijani, 141 (2010), str. 80-87.
  edit
 118. 308346
  Gračanin, Hrvoje ;
  Kraljica Viktorija / Meridijani, 142 (2010), str. 80-87.
  edit
 119. 308362
  Gračanin, Hrvoje ;
  Katarina Velika, najslavnija ruska carica / Meridijani, 143 (2010), str. 80-87.
  edit
 120. 308759
  Gračanin, Hrvoje ;
  Sidonija Rubido Erdödy, prva hrvatska primadona / Meridijani, 144 (2010), str. 80-87.
  edit
 121. 308760
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ole Christensen Rømer / Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice, 52 (2010), 3 ; str. 36-41.
  edit
 122. 308816
  Gračanin, Hrvoje ;
  Elizabeta I., engleska kraljica / Meridijani, 145 (2010), str. 80-87.
  edit
 123. 308818
  Gračanin, Hrvoje ;
  Kristina Švedska / Meridijani, 146 (2010), str. 80-87.
  edit
 124. 308820
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hārūn al-Rašīd / Meridijani, 147 (2010), str. 81-87.
  edit
 125. 308849
  Gračanin, Hrvoje ;
  George Wahington / Meridijani, 148 (2010), str. 80-87.
  edit
 126. 308850
  Gračanin, Hrvoje ;
  Eleonora Akvitanska / Meridijani, 149 (2010), str. 81-87.
  edit
 127. 309042
  Gračanin, Hrvoje ;
  Govor za Hrvatsku: Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku (1522.), studija prijepis i prijevod Ivan Jurković - Violeta Moretti, Modruš: Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2010, 176 str. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 464-467.
  edit
 128. 309043
  Gračanin, Hrvoje ;
  Mehmed II. Ovajač - osmanski sultan koji je pokorio Konstantinopol / Meridijani, 150 (2010), str. 96-103.
  edit
 129. 320344
  Holjevac, Željko ;
  Rapalski ugovor 1920. godine / Matica, 58 (2010) 11, str. 52-53.
  edit
 130. 320345
  Holjevac, Željko ;
  Listopadska diploma prije 150 godina / Matica, 58 (2010) 10, str. 48-49.
  edit
 131. 320346
  Holjevac, Željko ;
  Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990. godine / Matica, 58 (2010) 8/9, str. 64-65.
  edit
 132. 320347
  Holjevac, Željko ;
  Demokratske promjene u Hrvatskoj 1990. godine / Matica, 58 (2010) 6/7, str. 56-57.
  edit
 133. 320348
  Holjevac, Željko ;
  Socijalni sukobi na Hvaru prije pola tisućljeća / Matica, 58 (2010) 5, str. 52-53..
  edit
 134. 320349
  Holjevac, Željko ;
  Penkalin zrakoplov iznad Zagreba / Matica, 58 (2010) 4, str. 53-54.
  edit
 135. 320350
  Holjevac, Željko ;
  Povijesni korijeni Hrvatske gospodarske komore / Matica, 58 (2010) 3, str. 52-53.
  edit
 136. 320351
  Holjevac, Željko ;
  Pola stoljeća od smrti Alojzija Stepinca / Matica, 58 (2010) 1/2, str. 59-61.
  edit
 137. 309390
  Petrić, Hrvoje ;
  Popis vlaških naselja u Slavonskoj krajini s početka 17. stoljeća / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 447-450.
  edit
 138. 309508
  Roksandić, Drago ; Branđolica, Tomislav ; Lovrić, Marko ; Sarić, Nikolina ; Šimetin Šegvić, Filip ;
  Filozofski fakultet u poplavi 1964. godine: sjećanja i dokumenti / Hrvatske vode. Časopis za vodno gospodarstvo, 18. (2010.), 73. ; str. 205-284.
  edit
 139. 308694
  Agičić, Damir ;
  O knjizi "Srbi među europskim narodima" / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 434-438.
  edit
 140. 308707
  Budak, Neven ;
  Kako se doista s jugonostalgičarskih pozicija može negirati hrvatska povijest ili o knjizi Johna V. A. Finea Ml. When Ethnicity did not matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and early Modern Periods, Ann Arbor: The University of Michigan Press 2006., Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 41 (2009), 487-495. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 487-495.
  edit
 141. 308332
  Galović, Tomislav ;
  Bartolijev zbornik (Collectanea Bartoliana) – dragocjeno vrelo za povijest grada i otoka Krka / Krčki kalendar, 2010 (2009), str. 83-89.
  edit
 142. 308751
  Galović, Tomislav ;
  Katedra za pomoćne povijesne znanosti - O stotoj obljetnici utemeljenja Katedre (1908. – 2008.) / Pro tempore, 6-7 (2009), str. 362-365.
  edit
 143. 307567
  Gračanin, Hrvoje ;
  Nikola Kopernik / Čovjek i svemir, 1 (2008/2009), str. 38-41.
  edit
 144. 307658
  Gračanin, Hrvoje ;
  Tycho Brahe / Čovjek i svemir, 51 (2008/2009), 2 ; str. 38-41.
  edit
 145. 307659
  Gračanin, Hrvoje ;
  Spartanski kralj Leonida / Meridijani, 131 (2009), str. 89-95.
  edit
 146. 307663
  Gračanin, Hrvoje ;
  Josip Ruđer Bošković - dubrovački učenjak i isusovac svjetskoga glasa / Meridijani, 132 (2009), str. 88-96.
  edit
 147. 308035
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hernán Cortés - osvajač Srednje Amerike / Meridijani, 133 (2009), str. 88-95.
  edit
 148. 308036
  Gračanin, Hrvoje ;
  Galileo Galilei / Čovjek i svemir, 51 (2008/2009), 3 ; str. 36-40.
  edit
 149. 308038
  Gračanin, Hrvoje ;
  Gaj Julije Cezar / Meridijani, 2009 (2009), str. 88-95.
  edit
 150. 308039
  Gračanin, Hrvoje ;
  Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan / Meridijani, 135 (2009), str. 85-95.
  edit
 151. 308040
  Gračanin, Hrvoje ;
  Atila - kralj Huna / Meridijani, 136 (2009), str. 97-103.
  edit
 152. 308238
  Gračanin, Hrvoje ;
  Friedrich Johannes Kepler / Čovjek i svemir, 51 (2008/2009), 4 ; str. 37-41.
  edit
 153. 308290
  Gračanin, Hrvoje ;
  Rosa Luxemburg / Meridijani, 140 (2009), str. 88-95.
  edit
 154. 308715
  Holjevac, Željko ;
  Mir u Srijemskim Karlovcima 26. siječnja 1699. / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, 57 (2009), 1 ; str. 46-47.
  edit
 155. 308716
  Holjevac, Željko ;
  Promjene vlasničkih odnosa u poljoprivredi / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 2 ; str. 44-45.
  edit
 156. 308717
  Holjevac, Željko ;
  Veleizdajnički proces u Zagrebu 1909. godine / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), str. 58-59.
  edit
 157. 308718
  Holjevac, Željko ;
  Apel za hrvatsku autonomiju 1849. godine / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), str. 54-55.
  edit
 158. 308719
  Holjevac, Željko ;
  Smrt bana Jelačića prije 150 godina / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), str. 54-55.
  edit
 159. 308720
  Holjevac, Željko ;
  Počeci hrvatskog novinstva / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 6 ; str. 54-55.
  edit
 160. 308721
  Holjevac, Željko ;
  Dva stoljeća Ljudevita Gaja / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 7 ; str. 48-49.
  edit
 161. 308722
  Holjevac, Željko ;
  Uspostava Banovine Hrvatske 1939. godine / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 8-9 ; str. 58-59.
  edit
 162. 308723
  Holjevac, Željko ;
  Mir u Schonbrunnu i Ilirske pokrajine / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 10 ; str. 54-55.
  edit
 163. 308724
  Holjevac, Željko ;
  Otpor Zrinskih i Frankopana Beču / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 11 ; str. 56-57.
  edit
 164. 308725
  Holjevac, Željko ;
  Prvi predsjednik neovisne Republike Hrvatske / Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu, LVII (2009), 12 ; str. 41-43.
  edit
 165. 308726
  Holjevac, Željko ;
  Otočac - ljepotan na Gacki / Meridijani, 136 (2009), str. 72-81.
  edit
 166. 308687
  Janković, Branimir ;
  Marksizam i povijest : povodom smrti Leszeka Kołakowskog (1927-2009) / Povijest u nastavi, VII (2009), 2 (14) ; str. 193-206.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122730
  edit
 167. 308625
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  2000 godina od Batonova ustanka / Latina et Graeca, 16 (2009), str. 91-92.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 168. 308652
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Terenski seminar iz povijesnih znanosti, Turska kosa - Topusko 2007. i 2008. godine / Glas Gradskog muzeja Karlovac, 8 (2009), str. 41-43.
  edit
 169. 309516
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Viničica / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 305-307.
  edit
 170. 309518
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Lupoglav - AN 6 Vrtača 1 i AN 7 Vrtača 2 / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 556-559.
  edit
 171. 309519
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet Zagvozd - AN 60 Jukića gomila 1 i AN 61 Jukića gomila 2 / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 660-665.
  edit
 172. 308578
  Osterman, Jasmina ;
  Špilja Jankuša: još jedan prapovijesni špiljaski lokalitet na području Like / Subterranea Croatica, 11 (2009), str. 25-34.
  edit
 173. 309521
  Osterman, Jasmina ;
  Lokalitet Orišje - Gradišće / Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008 (2009), str. 299-300.
  edit
 174. 308452
  Roksandić, Drago ; Ranić, Ilija Ristović, Milan ; Samardžić, Nikola ; Budak, Neven ; Agičić, Damir ; Pupovac, Milorad ;
  Sima Ćirković: Sinteza srpske povijesti kao izazov hrvatskoj i srpskoj historiografiji i kulturi / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 454-458.
  edit
 175. 308233
  Vedriš, Trpimir ;
  Reviving the Middle ages in Croatia (Fifteen-Year Anniversary Reports) / Annual of Medieval Studies at CEU, 15 (2009), str. 197-212.
  edit
 176. 307098
  Agičić, Damir ; Janković, Branimir ;
  Šezdeset godina "Historijskoga zbornika" / Historijski zbornik, LXI (2008), 1 ; str. XIII-XVIII.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74501
  edit
 177. 307206
  Agičić, Damir ;
  Pet godina časopisa "Povijest u nastavi". Bibliografija (2003-2007) / Povijest u nastavi, VI (2008), 11 (1) ; str. 5-29.
  http://bib.irb.hr/datoteka/336431.01_Damir_Agicic.pdf
  edit
 178. 307623
  Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Inscriptiones Latinae Croatorum: Natpis u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima na otoku Krku (sign. ILC BOG1) / Nuntivs – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa, XVII (2008), 30 ; str. 8-13.
  http://bib.irb.hr/datoteka/376486.FNuntius_30.pdf
  edit
 179. 307475
  Gračanin, Hrvoje ;
  Astronomija na izmaku srednjeg vijeka / Čovjek i svemir, 50 (2007/2008), 4 ; str. 28-33.
  edit
 180. 307568
  Gračanin, Hrvoje ;
  Karlo Veliki - velikan ranoga srednjeg vijeka / Meridijani, 127 (2008), str. 89-95.
  edit
 181. 307569
  Gračanin, Hrvoje ;
  Stjepan Radić / Meridijani, 128 (2008), str. 88-95.
  edit
 182. 307571
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ljudevit Gaj / Meridijani, 129 (2008), str. 88-95.
  edit
 183. 307657
  Gračanin, Hrvoje ;
  Josip Juraj Strossmayer / Meridijani, 130 (2008), str. 88-95.
  edit
 184. 307121
  Holjevac, Željko ;
  Gorska Hrvatska. Povijesne danosti goranske i ličke regije / Hrvatska revija, 8 (2008), 1 ; str. 65-69.
  edit
 185. 309547
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Projekt "Stara povijest hrvatskih zemalja - teorija, praksa, priručnici" - terenski seminari na Turskoj Kosi i u Topuskome 2007. i 2008. / Hrvatski arheološki godišnjak, 5 (2008), str. 709-710.
  edit
 186. 308579
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet: Pod Cvitušom, Lovinac (170) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2008), str. 377-378.
  edit
 187. 308580
  Olujić, Boris ;
  Lokalitet: Velebit - planina (174) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2008), str. 383-385.
  edit
 188. 308079
  Osterman, Jasmina ;
  Špilja Jankuša: prilog poznavanju brončanodobnih špiljskih ličkih lokaliteta / Arheološka istraživanja u Lici. Znanstveni skup Gospić, Hrvatska, 15-19.10.2007. Izdanja HAD-a, 23 (2008), str. 41-68.
  edit
 189. 308577
  Osterman, Jasmina ;
  Lokalitet Orišje – Gradišće (105) / Hrvatski arheološki godišnjak, 4 (2008), str. 233-234.
  edit
 190. 307914
  Petrić, Hrvoje ; Kaminsky, Jarmila ;
  Povlastice slobodnjacima u Podravini iz 17. stoljeća / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 7 (2008), 14 ; str. 165-183.
  edit
 191. 308080
  Raguž, Krešimir ; Osterman, Jasmina ;
  Istraživanja špilja u kanjonu Jadove / Arheološka istraživanja u Lici. Znanstveni skup Gospić, Hrvatska, 15-19.10.2007. Izdanja HAD-a, 23 (2008), str. 69-78.
  edit
 192. 366755
  Roksandić, Drago ;
  Antun Vujić između „kulture sjećanja“ i kritičke refleksije / Književna republika (Zagreb) , 14 (2016), 5/8 ; str. 56–59 .
  edit
 193. 307234
  Agičić, Damir ; Šute, Ivica ;
  Prof. dr. Marijan Maticka - Bibliografija / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2007), 39 ; str. 11-20.
  edit
 194. 308072
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Boris Olujić, Povijest Japoda: Pristup / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, 2 (2007), str. 108-109.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 195. 305740
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanska Slavonija i Srijem u regionalnoj povijesti / Povijest u nastavi, 1 (2003.), 1 ; str. 65-73.
  edit
 196. 306064
  Štefanec, Nataša ;
  Škola za slavenske i istočnoeuropske studije u Londonu. The School of Slavonic and East European Studies (SSEES) / Povijest u nastavi, Br. 2 (2003), str. 221-227.
  edit
 197. 409247
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Mate Suić (1915 - 2002) / Nuntius, (2003), 81-82.
  edit
 198. 304985
  Agičić, Damir ;
  A Magyar Kiralysag nemzetei a 16-19 szzazadban / Magyar Szemle, 7 (1998), 9-10 ; str. 35-41.
  edit
 199. 392789
  Galović, Tomislav ;
  Krčki kalendar u New Yorku od 1952. do 1955. godine / , Krčki kalendar.
  edit
 200. 392792
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (13): Vlasta Brajković (1926. – 1991.) / , In: Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva..
  edit
 201. 392793
  Galović, Tomislav ;
  Leksikon hrvatske heraldike – hrvatski heraldičari (14): Fridrik Antun Galvani (1822. – 1890.) / , Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva. .
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 320136
  Galović, Tomislav ;
  700 godina Lastovskog = 700 Jahre des Statuts von Lastovo = 700 Years of the Statute of Lastovo / Hrvatska pošta d.d., Zagreb, 8. siječnja 2010.
  edit
 2. 320139
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  600. obljetnica grada Crikvenice. O ispravi kneza Krčkoga Nikole IV. od 14. kolovoza 1412. / Hrvatska revija : časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja , 12 (2012.), 4 ; str. 34-40.
  edit
 3. 308239
  Gračanin, Hrvoje ;
  Bizantska carica Teodora / Meridijani, 137 (2009), str. 89-95.
  edit
 4. 308245
  Gračanin, Hrvoje ;
  Marija Terezija / Meridijani, 138 (2009), str. 88-95.
  edit
 5. 308262
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hatšepsut - vladarica Egipta / Meridijani, 139 (2009), str. 88-95.
  edit
 6. 307451
  Gračanin, Hrvoje ;
  Vučedolska kultura / Meridijani, 125 (2008), str. 84-91.
  edit
 7. 307476
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hrvatski Apoksiomen / Meridijani, 126 (2008), str. 58-62.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366072
  Štefanec, Nataša ;
  Why Did Gubec Have to Die Dózsa’s Death? Historical Representations of the Croatian Peasant Rebellion of 1573 and of Its Leader’s Public Execution / 2016Revolt, Violence and Memory: Peasant Uprisings in Late Medieval and Early Modern Europe. Göttingen-Bristol : Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, str. 251-279.
  edit
 2. 375686
  Štefanec, Nataša ;
  Uskoks between War and Trade. Pirates on the Venetian-Ottoman-Habsburg Borderland in the Adriatic and Its Hinterland / 2016The Maritime Trade and Marine Merchants/Pirates of the 16th and 17th Centuries: A Comparison of the Eastern Mediterranean and the East Asia Seas (World History Research Institute, Tokyo, Shibuya). Tokyo : Sairyusha Co., 2016, str. 11-32.
  edit
 3. 318098
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijara / »Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst«
  [Naziv skupa: »Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst« (26–27. 09. 2011. ; Split, Hrvatska,)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/603418.MATIJEVIC_SOKOL_SVETI_DUJAM_-_od_Ivana_Ravenjanina_do_Adama_Parizanina.doc
  edit
 4. 317535
  Grgin, Borislav ;
  Plemićka obitelj Deževića Cerničkih u kasnom srednjem vijeku /
  [Naziv skupa: Požega i Požeština kroz stoljeća. U povodu 800-te obljetnice Županije požeške (16. 10. 2010. ; Požega, Hrvatska)]
  edit
 5. 316578
  Roksandić, Drago ;
  Iskustvo Hrvatsko-francuske povijesne radionice Filozofskog fakulteta i njezina budućnost: Experience de l'Atelier d'histoire croato-francais de la Faculte des Lettres et son avenir / U pripremi
  [Naziv skupa: Skup "Hrvatsko-francuski dodiri": Colloque "Contacts croato-francais" (25.03.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 316585
  Roksandić, Drago ;
  "Phantomgrenzen" u Jugoistočnoj Europi /
  [Naziv skupa: „Phantomgrenzen“ in Ostmitteleuropa (Radionica, Centre March Bloch) (18.-19.02.2010. ; Belin, Njemačka)]
  edit
 7. 316579
  Roksandić, Drago ;
  Milan Ćurčin, urednik "Nove Evrope" / Zbornik u pripremi za tisak.
  [Naziv skupa: "Časopis "Nova Evropa" 1920-1941" (Institut za književnost i umetnost, Beograd) (3.-4.12.2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 8. 316584
  Roksandić, Drago ;
  Lujo Matutinović (1765.-1844.): sanjar ili plaćenik? / Zbornik radova u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: Kolokvij CIVILIZACIJSKI IZAZOVI FRANCUSKOG ISKUSTVA NAPOLEONSKOG DOBA U HRVATSKOJ I JUGOISTOČNOEUROPSKOJ POVIJESTI (Lujo Matutinović, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori (Zagreb, 2009.) Filozofski fakultet u Zagrebu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofski fakultet u Splitu Hrvatski državni arhiv, Zagreb Alliance française de Split (11.-12.12.2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 9. 315822
  Gračanin, Hrvoje ;
  Roman South Pannonia in the Time of St. Martin of Tours / U: Jasmina Arambašić (ur.). Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture / Saint Martin de Tours, symbole de la culture européenne. Ljubljana : Mohorjeva družba, 2008, str. 68-91.
  [Naziv skupa: Slovenija in dežele srednje Evrope na Martinovi življenski poti (11-13.10.2007. ; Grad Slovenska Bistrica)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/374106.Zbornik_Martin_Tourski_Hrvoje_Gracanin.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 392862
  Moačanin, Nenad ;
  Zagora u razdoblju osmansko-turske vlasti: prema novim spoznajama iz povijesti Sinja i Cetinske krajine / 300. obljetnıca slavne obrane Sınja 1715. godıne (1715. - 2015.) Zbornik radova sa Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 12. svibnja i Sinju od 14. do 17. svibnja 2015. godine. Sinj, Franjevački samostan Gospe Sinjske, Viteško alkarsko društvo Sinj, Grad Sinj i gradovi i općine Cetinske krajine, 2018
  edit
 2. 392863
  Šimetin Šegvić, Filip ; Šimetin Šegvić, Nikolina ;
  Duh moderne: od kulture življenja do kulture smrti. Fenomen samoubojstva u Europi i Hrvatskoj / Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017.. ZAGREB : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Institut za književnost i umetnost, Beograd ; FF press, 2018, str. 421-449.
  edit
 3. 379418
  Galović, Tomislav ;
  Rogovska opatija i Vrana / Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014.. Zadar : Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017, str. 283-300.
  edit
 4. 379951
  Galović, Tomislav ;
  “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum” / Znanstveni skup Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zadar ; Pakoštane : Ogranak Matica hrvatska, Ogranak ; Općina, 2017, str. 239-255.
  edit
 5. 380088
  Gračanin, Hrvoje ; Petrak, Marko ;
  The Notion of the Methodii Doctrina in the Context of the Church Synod of Split (AD 925) / 4th International Scientific Symposium Days of Justinian I. Skopje : Univerzitet “Evro-Balkan”, Skopje, 2017, str. 28-42.
  http://bib.irb.hr/datoteka/856235.GRACANIN-PETRAK_2017_28-42.pdf
  edit
 6. 380072
  Kursar, Vjeran ;
  Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom: Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II. Zagreb, Sarajevo : Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 449-475.
  edit
 7. 380064
  Petrić, Hrvoje ;
  O Nikoli IV. Zrinskom i njegovom dobu / Nikola IV. Zrinski i njegovo doba. Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa u Čakovcu 23.-24.9.2016.. Čakovec : Zrinska garda Čakovec, 2017, str. 9-21.
  edit
 8. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 9. 380091
  Štefanec, Nataša ;
  O istraživanju nasilja u vojnokrajiškom kontekstu / Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija - Franz Vaniček and the Historiography of the Military Frontier.. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2017, str. 75-94.
  edit
 10. 380085
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  The taurobolium and criobolium in Dalmatia / Illyrica antiqua. Proceedings of the International conference. Šibenik 12th - 15th September 2013.. Zagreb : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 391-400.
  edit
 11. 366580
  Gračanin, Hrvoje ;
  The Perception of Justinian I in the Early Medieval West / U: Mitko B. Panov (ur.) (ur.). Vizantija i nasledstvoto na Evropa: povrzuvanje na kulturite. Zbornik na trudovi od Tretiot megjunaroden simpozium “Denovi na Justinijan I”, Skopje, 30-31.10.2015. / Byzantium and the Heritage of Europe: Connecting the Cultures. Proceedings of the International Symposium “Days of Justinian I”, Skopje, 30-31 October 2015. Skopje: Univerzitet “Evro-Balkan”, Skopje, 2016., Str. 11-21 .
  edit
 12. 375679
  Gračanin, Hrvoje ;
  The Perception of Justinian I in the Early Medieval Latin West / 20163rd International Scientific Symposium Days of Justinian I. Skopje : Univerzitet “Evro-Balkan”, Skopje, 2016, str. 11-21.
  http://bib.irb.hr/datoteka/790780.GRACANIN_2016_11-21.pdf
  edit
 13. 366079
  Janković, Branimir ;
  "Vi na Balkanu to sve znate i čitate?!" Recepcijska čitanja i upotrebe Juliena Bende i "Izdaje intelektualaca" / 2016Split i Vladan Desnica (1918. - 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Desničini susreti 2015.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press ; Filozofski fakultet u Splitu, 2016, str. 245-263.
  edit
 14. 366316
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću / U: urednik Tomislav Brković (ur.). Bosanski ban Tvrtko; pod Prozorom u Rami, zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa održanog u Prozoru 11. 8. 2016. Prozor; Sarajevo; Zagreb: Općina Prozor; Rama, Synopsis d.o.o. Sarajevo, Synopsis d.o.o. Zagreb, 2016.
  edit
 15. 366683
  Roksandić, Drago ;
  Splitski panoptikum između krajeva dvaju svjetskih ratova / 2016Split i Vladan Desnica (1918. - 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Desničini susreti 2015.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press ; Filozofski fakultet u Splitu, 2016, str. 7–20 .
  edit
 16. 375685
  Štefanec, Nataša ;
  Vjerska politika u habsburškim zemljama u srednjoj Europi (od 20-ih godina 16. st. do 30- ih godina 17. st.) / Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama.. Zagreb : Matica Hrvatska, 2016, str. 43-63.
  edit
 17. 366582
  Gračanin, Hrvoje ;
  Rijeka Sava u srednjovjekovnim narativnim vrelima / U: Branko Ostajmer (ur.) (ur.). Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013.. ., Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2015., Str. 55-75 .
  edit
 18. 366583
  Gračanin, Hrvoje ;
  The history of the eastern Adriatic region from the Vth to the VIIth centuries AD: historical processes and historiographic problems // U: Yolande Marion - Francis Tassaux (ur.) (ur.). AdriaAtlas et l’historie de l’espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), [Ausonius Scripta Antiqua 79]. Bordeaux: Ausonius, 2015, Str. 67-97 .
  edit
 19. 366584
  Gračanin, Hrvoje ; Škrgulja, Jana ;
  Refashioning of Historical Reality: Three Stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the Early Medieval History of Croatia / U: Mitko B. Panov (ur.) (ur.). Samoilovata država i Vizantija: istorija, legenda, tradicija, nasledstvo. Zbornik na trudovi od Megjunarodniot simpozium “Denovi na Justinian I”, Skopje, 17-18 oktombri, 2014 / Samuel’s State and Byzantium: History, Legend, Tradition, Heritage. Proceedings of the International Symposium “Days of Justinian I”, Skopje, 17-18 October 2014. Skopje: Univerzitet “Evro-Balkan”, Skopje, 2015, Str. 24-34 .
  edit
 20. 366254
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta / U: Trogrlić, Marko ; Radić, Željko (ur.). Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice. Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu/Split : Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015.. Split : Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015., str. 99-111.
  [Naziv skupa: »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. (24–25. 09. 2012. ; Split, Hrvatska,)]
  edit
 21. 366658
  Petrić, Hrvoje ;
  O Savi u Slavoniji i Srijemu krajem 18. stoljeća / Rijeka Sava u povijesti: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18.-19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015., str. 261-279.
  edit
 22. 366659
  Petrić, Hrvoje ;
  O braći Radić i počecima Hrvatske pučke seljačke stranke / 110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11. - 12. travnja 2014.] / [glavna urednica Romana Horvat].. Zagreb : Matica hrvatska : Zaklada braće Radić ; Križevci : Povijesno društvo Križevci, 2015. , str. 539-606.
  edit
 23. 366464
  Šute, Ivica ;
  Hrvatska seljačka stranka i njezina ekonomska organizacija – Gospodarska sloga (1935.-1941.)/ 110 godina Hrvatske seljačke stranke (Zbornik radova), . Zagreb : Matica hrvatska - Povijesno društvo Križevci - Zaklada braće Radić, 2015., str. 81-98.
  edit
 24. 335408
  Badurina, Anđelko ; Galović, Tomislav ;
  Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske / U: Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.). Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Split : Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. (Biblioteka Knjiga Mediterana 76 ; Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), str. 415-439.
  edit
 25. 335358
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijarija / U: Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.). Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Split : Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. (Biblioteka Knjiga Mediterana 76 ; Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), str. 69-83.
  edit
 26. 319956
  Agičić, Damir ;
  Matasovićevo viđenje uloge sveučilišta i studenata u javnom životu / Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Hrvatski institut za povijest : Slavonski Brod ; Zagreb 2013, str. 231-241.
  edit
 27. 316876
  Gračanin, Hrvoje ;
  Bugari, Franci i južna Panonija u IX. stoljeću. Reinterpretacija povijesnih izvora / U: Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik / Хървати и Българи през вековете. История, култура, изкуство и език. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 3-22.
  [Naziv skupa: VIII. međunarodni znanstveni skup "Hrvati i Bugari kroz stoljeća - povijest, kultura, umjetnost i jezik" (23-24.09.2010. ; Zagreb - Đakovo, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/485267.01_Gracanin.pdf
  edit
 28. 316716
  Štefanec, Nataša ;
  Institutional Control of Violence: Imperial Peace and Local Wars on the Slavonian Border in the Second Half of the 16th Century / U: Strohmeyer, Arno - Spannenberger, Norbert (ur.). Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013, str. 63-83.
  [Naziv skupa: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: Das Osmanische Reich in Europa (16.-18. Jh.) (01-03.10.2009. ; Salzburg, Austrija)]
  edit
 29. 318221
  Štefanec, Nataša ;
  Soziale Unruhen im Königreich Dalmatien, Kroatien und Slawonien (16.-18. Jahrhundert) / U: Rauscher, Peter ; Scheutz, Martin (ur.). Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450-1815). Wien-München : Böhlau Verlag - Oldenbourg Verlag, 2013, str. 177-200.
  [Naziv skupa: Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den "österreichischen" Ländern (ca. 1450–1815). Jahrestagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (18-20.05.2011. ; Beč, Austrija)]
  edit
 30. 319955
  Agičić, Damir ;
  Prilog poznavanju rane djelatnosti Jaroslava Šidaka. Pisma profesoru Ferdi Šišiću/ Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena. Filozofski fakultet : Zagreb, 2012., str.69-84.
  edit
 31. 316554
  Gračanin, Hrvoje ;
  Guduskani/Guduščani - Gačani: promišljanja o etnonimu Gačani i horonimu Gacka u svjetlu ranosrednjovjekovnih narativa i suvremenih historiografskih tumačenja / U: Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.). Gacka u srednjem vijeku. Zbornik radova. Zagreb-Otočac : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2012, str. 49-68.
  [Naziv skupa: Gacka i Otočac u srednjem vijeku (05.-06.03.2010. ; Otočac, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/448819.Guduskani-Guduscani_-_Gacani.pdf
  edit
 32. 318397
  Janković, Branimir ;
  Marksizam u hrvatskoj historiografiji? Vaso Bogdanov i interpretacija revolucije 1848-1849. godine / U: Agičić, Damir ; Janković, Branimir (ur.). Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011.. Zagreb : FF press ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012, str. 133-146.
  [Naziv skupa: Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena (25-26.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 33. 318398
  Janković, Branimir ;
  Between Controversy and Reflection. Memory of Marxist Historiography in Croatia after 1990 / U: Tanja Zimmermann (ur.). Balkan Memories. Media Constructions of National and Transnational History. Bielefeld : transcript Verlag, 2012, str. 219-225.
  [Naziv skupa: Media and Memoria in South-Eastern Europe (19-22.05.2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://www.transcript-verlag.de/ts1712/ts1712.php
  edit
 34. 318099
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta / U: Trogrlić, Marko ; Radić, Željko (ur.). »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. [knjiga sažetaka / programma del convegno e riassunti]. Split : Književni krug Split, 2012.. Split : Književni krug, 2012., str. 50-51.
  [Naziv skupa: »Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici«. Međunarodni znanstveni skup, Split, 24. i 25. rujna 2012. / »The Statute of Split from 1312, History and Law. On the 700th anniversary«. International Scholarly Conference from 24th to 25th of September 2012. (24–25. 09. 2012. ; Split, Hrvatska,)]
  edit
 35. 319982
  Roksandić, Drago ;
  Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25.–27. lipnja 1944.): iskustvo i aproprijacije / Intelektualci i rat 1939.–1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011.. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Plejada. Zagreb, 2012, str. 97 – 118 .
  edit
 36. 319985
  Roksandić, Drago ;
  Ratni dani Vladana Desnice / Intelektualci i rat 1939.–1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. . Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; FF press : Zagreb, 2013., str. 200 – 251 .
  edit
 37. 310387
  Štefanec, Nataša ;
  Negotiating with the 'Archenemy': Ethics of Croatian and Slavonian Nobility Confronted with the Ottomans / Zbornik radova: Anti-Ottoman Wars and the Culture of Nobility in East Central Europe, 16-18th Century, (2012).
  edit
 38. 313113
  Vedriš, Trpimir ;
  Exempla kao spolia: dva primjera uporabe antičkih mitoloških motiva u srednjovjekovnoj zadarskoj hagiografiji / U: Milinović, Dino - Joško Belamarić (ur.). Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti, 2012 (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. 4), str. 19-28.
  edit
 39. 317416
  Aralica, Višeslav ;
  Granica bez graničara /
  [Naziv skupa: Pobjeda! Znanstveni skup povodom završetka Drugog svjetskog rata (9.05.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 40. 312792
  Blažević, Zrinka ;
  Žena: strano tijelo pri/povijesti / U: Bošković, Dragan (ur.). Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (29-30. X 2010). Knj. 2, Žene: rod, identitet, književnost. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet : Skupština grada, 2011, str. 11-19.
  edit
 41. 317610
  Blažević, Zrinka ;
  Nation in translation: the South Slavic mythomoteurs in the early modern period /
  [Naziv skupa: Translation and National Images (16- 18. 11. 2011 ; Antwerpen (Belgija) i Amsterdam (Nizozemska))]
  edit
 42. 319976
  Budak, Neven ;
  Croatia between the Myths of the Nation State and of the Common European Past / Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities. Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest, 6-8 October 2011, ur. Claudia-Florentina Dobre, Ionuţ Epurescu-Pascovici i Cristian Emilian Ghiţă, str. 51-72.
  http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-in-hist-and-the-huma
  edit
 43. 317807
  Gošnik, Jelka ; Topolovac, Igor ; Jakovina, Tvrtko ;
  Teaching approaches of Physical Education in higher education / Proceedings Book of FISU Conference Shenzhen 2011. Shenzhen, National Republic of China : 2011, str. 208.
  [Naziv skupa: "University Sport: From Culture of the "How" to Culture of the "Why" - The Future Starts Here" (13.-16.08.2011. ; Shenzhen, Kina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/574745.Shenzhen_1.doc
  edit
 44. 313249
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Prošlost i sadašnjost osmanske graditeljske baštine u zaleđu srednjega Jadrana / U: Prof. dr. Nimetullah Hafiz (ur.). Proceedings of the IVth International South-East Europe Turkology Symposium. Prizren : The Balcan Turkology Research Centar, 2011., str. 993-1014.
  edit
 45. 317748
  Klasić, Hrvoje ;
  Socijalistički Sisak i Katolička crkva / U: Tepert, Darko ; Jurić, Spomenka (ur.). Antiquam Fidem. Zagreb : Glas koncila, 2011, str. 383-397.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup o Sisačkoj biskupiji (03.-05.12.2010. ; Sisak, Hrvatska)]
  edit
 46. 312709
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latinska epigrafija otoka Krka od IX. do XII. stoljeća. Prilog kontekstualizaciji novopronađenog natpisa u gradu Krku / U: Galović, Tomislav (ur.). „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 739-758.
  edit
 47. 313206
  Moačanin, Nenad ;
  O pouzdanosti osmanskih katastarskih popisa / U: Nimetullah Hafiz (ur.). Proceedings of the IVth international south-east Europe turkology symposium. Prizren : The Balkan Turcology Research Center Prizren, 2011, str. 223-228.
  edit
 48. 316202
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Profesija - hraniteljica: dojilje u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku / U: Mogorović Crljenko, Marija (ur.). IV. istarski povijesni biennale : Filii, filiae ... : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru : knjiga sažetaka. Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011, str. 97-113.
  [Naziv skupa: Istarski povijesni biennale : Filii, filiae ... : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru (4 ; 2009) (21-23.05.2009. ; Poreč, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/411483.Nikolicdojilje.doc
  edit
 49. 317452
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Čupori Moslavački: primjer plemićkog roda na području između rijeka Drave i Save /
  [Naziv skupa: Slovačka i Hrvatska: Povijesne paralele i veze (do godine 1780.) (20-24.6.2011. ; Bratislava, Levoča, Slovačka)]
  edit
 50. 317640
  Osterman, Jasmina ;
  Seafaring in the Early Period of the Ancient Middle East: Finds and Written Evidence /
  [Naziv skupa: XVII INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM "Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages " (23-26.11.2011. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 51. 317705
  Roksandić, Drago ;
  Jean-Baptiste Feuvrier (1842-1926): cetinjski korespondent Baltazara Bogišića / U: Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.). Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića. Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011., str. 254-299.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja" (05.-07.11.2008. ; Zagreb - Konavle, Hrvatska)]
  edit
 52. 317710
  Šolić, Tomislav ; Svetić, Ivana ; Olujić, Boris ;
  Mogućnost turističke valorizacije povijesnih cesta na području između Karlobaga i Baških Oštarija / U: Tržan, Davorin (ur.). Peti hrvatski kongres o cestama, Cavtat-Dubrovnik 16.-19.listopada 2011.. Zagreb : Hrvatsko društvo za ceste - Via vita, 2011, str. 22-31.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski kongres o cestama (16.-19. 10. 2011. ; Cavtat - Dubrovnik)]
  edit
 53. 318260
  Štefanec, Nataša ;
  Die Reformation bei den Kroaten: Überblick / U: Rajšp, Vincenc ; Schwarz, Karl W ; Dybaś, Bogusław ; Gastgeber, Christian (ur.). Die Reformation in Mitteleuropa. Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008. = Reformacija v Srednji Evropi. Prispevki ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja (2008).. Wien ; Ljubljana : Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 81-96.
  [Naziv skupa: Die Reformation in Mitteleuropa. Internationales wissenschaftliches Symposium anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber (15.-17.10.2008. ; Beč, Austrija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620820.Stefanec_-_Reformation_bei_den_Kroaten_2011.pdf
  edit
 54. 318261
  Štefanec, Nataša ;
  Struktura posjeda na zrinskim imanjima i porezni popisi Međimurja i okolice (c. 1550. – c. 1610.) / U: Kolarić, Juraj (ur.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj = Conference proceedings from the scientific conference Political, cultural and social activities of Zrinskis and Frankopans in Croatia. Čakovec : Zrinska garda, 2011, str. 13-26.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj (06.-07.10.2010. ; Čakovec, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620825.Stefanec_-_Struktura_posjeda_zrinskih_imanja_2011.pdf
  edit
 55. 312791
  Blažević, Zrinka ;
  Između komunalnog patriotizma i protonacionalnog univerzalizma: identitetski modeli u ranomodernoj dalmatinskoj historiografiji / U: Potthoff, Wilfried et al. (ur.). Dalmatien als europaeischer Kulturraum : Beitraege zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europaeischer Kultur synthese" (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und "Staedtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europaeischen Kulturraums". Split : Filozofski fakultet, 2010., str. 93-129.
  edit
 56. 317593
  Grijak, Zoran ; Blažević, Zrinka ;
  Korespondencija Fra Martin Nedić – Ljudevit Gaj /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Fra Martin Nedić Život i djelo (1810.-1895.) (29. 10. 2010. ; Tolisa, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 57. 310383
  Hutinec, Goran ;
  Das Bürgertum von Zagreb im Urbanisierungsprozess 1918 bis 1931 / Međunarodni kulturnopovijesni simpozij Mogersdorf (International Cultural-Historical Symposion Mogersdorf ), (2010).
  edit
 58. 312688
  Kursar, Vjeran ;
  Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of "Legal Dualism" and Societal Structures / U: Čaušević, Ekrem, Moačanin, Nenad, Kursar, Vjeran (ur.). Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008. Berlin : LIT Verlag, 2010 (Ottoman Studies. Volume 1), str. 837-856.
  edit
 59. 316896
  Marohnić, Jelena ;
  Ženska imena na predrimskim grčkim natpisima srednje Dalmacije / U: Sanja Ivčević (ur.). . Zagreb - Split : Hrvatsko arheološko društvo - Arheološki muzej Split, 2010, str. 187-198.
  [Naziv skupa: Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu (13-16. 10. 2009. ; Vis, Hrvatska)]
  edit
 60. 316708
  Tomić, Daniel ; Tijanić, Lela ; Blažević, Zrinka ;
  City and its Region - Eligible Frenetic Synergy / U: Kern, Tomaž et al. (ur.). People and organization: proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. Kranj : Moderna organizacija, 2010, str. 1643-1652.
  [Naziv skupa: 29th International Conference on Organizational Science Development: People and Organization (24.-26.03.2010. ; Portorož, Slovenija)]
  edit
 61. 316813
  Vedriš, Trpimir ;
  Izbjeglištvo i rodna dimenzija povratka: motiv “pokvarene žene“ i njegova funkcija u kazivanjima srpskih povratnika u selima glinske okolice /
  [Naziv skupa: Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva (Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva) (10-11. 06. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 62. 316573
  Blažević, Zrinka ;
  Poetika i politika ranonovovjekovne kulturne translacije: Serbia illustrata Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713) / U: Bošković, Dragan (ur.). Interkulturni horizonti: južnoslovenske/evropske paradigme i srpska književnost. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2009, str. 61-78.
  [Naziv skupa: Srpski jezik, književnosti i umetnost (31.10-1.11.2008. ; Kragujevac, Srbija)]
  edit
 63. 316280
  Gračanin, Hrvoje ;
  "And of the Croats who arrived to Dalmatia one part separated and ruled Illyricum and Pannonia". Remarks about the De administrando imperio c. 30, 75-78 /
  [Naziv skupa: 44th International Congress on Medieval Studies (07.-10.05.2009. ; Kalamazoo, Michigan, Sjedinjene Američke Države)]
  edit
 64. 316428
  Gračanin, Hrvoje ;
  The Role of Illyricum in the Tetrarchic Wars / U: Cambi, Nenad ; Belamarić, Joško ; Marasović, Tomislav (ur.). Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja / Diocletian, Tetrarchy and Diocletian's Palace on the 1700th Anniversary of Existence. Split : Književni krug, 2009, str. 597-608.
  [Naziv skupa: Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja / Diocletian, Tetrarchy and Diocletian's Palace on the 1700th Anniversary of Existence (18-22.09.2005. ; Split, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/428630.Gracanin_2009_597-608.pdf
  edit
 65. 316464
  Gračanin, Hrvoje ;
  Bellum Batonianum i Bellum Liudewiticum: dodirnice i razilaznice /
  [Naziv skupa: Bellum Batonianum MM. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina (05.-07.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 66. 312252
  Jakovina, Tvrtko ;
  History and Foreign Policy - What is Old in Croatian Foreign Policy? / U: Furuya, Daisuke, Momose, Ryoji (ur.). A Transformation of Society and Identity in the National, Regional and International Dimensions, Proceedings form the International Conference Zagreb, Croatia, September 18-19, 2008. Osaka : Research Institute for World Languages, Osaka University, 2009, str. 13-20.
  edit
 67. 312344
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije / U: Tomičić Željko, Uglešić Ante (ur.). Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857.-2007.), Skradin - Knin, 7.-8. prosinca 2007.. Šibenik - Zadar - Zagreb : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Institut za arheologiju Zagreb, Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju, 2009., str. 149-158.
  http://bib.irb.hr/datoteka/443343.MARUN-Muncimir.doc
  edit
 68. 312345
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza) / U: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009.: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 19-26.
  http://bib.irb.hr/datoteka/443347.Varadin-povelja.doc
  edit
 69. 316587
  Milković, Kristina ;
  Josip Jelačić u Prvoj banskoj pukovniji 1846. /
  [Naziv skupa: Ban Josip Jelačić (1801.-1859.-2009.). Novi prinosi za život, djelo i ulogu bana Jelačića prigodom 150-god. smrti (20.11. 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 70. 317346
  Olujić, Boris ;
  Two Bronze Age Drystone Burial Mounds at the base of Biokovo Mountain / U: Lamboley, Jean-Luc ; Castiglioni, Maria Paola (ur.). L'Illyrie méridionale et l'Épir dans l'Antiquité V, Volume I. Pariz : De Boccard, 2009, str. 53-64.
  [Naziv skupa: L'Illyrie méridionale et l'Épir dans l'Antiquité V, Actes du V. colloque international de Grenoble (10-12.10.2008. ; Grenobl, Francuska)]
  edit
 71. 312536
  Petrić, Hrvoje ;
  FORTRESS LIKE AN ECONOMIC FACTOR: THE SLAVONNIAN MILITARY BORDER IN THE 17TH CENTURY / U: Heppner, Harald ; Barbarics-Hermanik, Zsusa (ur.). Türkenangst und Festungsbau. Frankufurt am Main : Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009 (New Research on Ease Central and South East European History), str. 109-128.
  edit
 72. 316374
  Roksandić, Drago ;
  Ivan Luka Garanjin i Lujo Matutinović o Pokrčju /
  [Naziv skupa: Znanstveni kolokvij (s međunarodnim sudjelovanjem) "Regionalne i subregionalne studije: Dalmacija i Pokrčje" (18.06.2009. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 73. 316582
  Roksandić, Drago ;
  Ban Petar Zrinski i vladika Gabrijel Mijakić: Vlasi u Zrinsko-Frankopanskoj uroti / Zbornik u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: Susreti dvaju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti (Matica hrvatska, Balassi Institut, Veleposlanstvo Republike Mađarske) (1.-2.10.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 74. 316583
  Roksandić, Drago ;
  Zagrebački Filozofski fakultet u revolucionarnoj tranziciji (1945.-1948.) / Zbornik radova u pripremi za tisak
  [Naziv skupa: «Desničini susreti 2009.» Intelektualci i vlast, 1945-1954. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb Centar za mirovne studije, Zagreb) (18.20.09.2009. ; Zagreb, Zadar i Islam Grčki, Hrvatska)]
  edit
 75. 318262
  Štefanec, Nataša ;
  Croatian-Slavonian Estates in the Sixteenth Century in Central and South-East European Regional Context / U: Perłakowski, Adam ; Bartczak, Robert ; Schindling, Anton (ur.). Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit : Integration und Herrschaft : Liber memorialis Jan Pirozyński. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009, str. 163-174.
  [Naziv skupa: The Empires of Central and Eastern Europe. Mechanisms of Intergration and Subjection (16th-20th century) (05.-12.09.2004. ; Kraków, Poljska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620834.Stefanec_-_Croatian-Slavonian_Estates_in_Central_Europe_2009.pdf
  edit
 76. 318263
  Štefanec, Nataša ;
  Zrinski Family in the Croatian Historiographic Discourse. A Case-Study in the Construction of National Identity / U: Kühlmann, Wilhelm ; Tüskés, Gábor ; Bene, Sándor (ur.). Militia et Litterae : Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa : Tagungsband. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2009, str. 391-410.
  [Naziv skupa: Militia et litterae. Ungarnbilder und historisches Selbstverständnis in der europäischen Geschichte, Literatur und bildenden Kunst am Beispiel der beiden Nikolaus Zrínyi (10.-14.10.2007. ; Budampešta, Mađarska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620842.Stefanec_-_Zrinski_Historiography_National_Identity_2009.pdf
  edit
 77. 315956
  Grgin, Borislav ;
  Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevskih vlasti / Modruški zbornik
  [Naziv skupa: Bernardin Frankopan i njegovo doba – znanstveni skup (4-5.09.2008. ; Ogulin, Hrvatska)]
  edit
 78. 315957
  Grgin, Borislav ;
  Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti / Zbornik Franje Šanjeka
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (1-.5.10.2008. ; Supetar, Hrvatska)]
  edit
 79. 316653
  Hutinec, Goran ;
  Nacionalni koncepti antifašističkog pokreta u Hrvatskoj 1941.-1945 /
  [Naziv skupa: Shared History: Second World War and National Question in Yugoslavia (28. - 31. 1. 2008. ; Sevilla, Španjolska)]
  edit
 80. 316654
  Hutinec, Goran ;
  Komparativna analiza odnosa mađarskih i hrvatskih/jugslavenskih autoritarnih i totalitarnih pokreta i režima u 20. stoljeću prema etničkim manjinama i granicama na primjeru Međimurja /
  [Naziv skupa: Comparative History in South-Eastern Europe, Center for Advanced Studies CEU (17-20. 4. 2008. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 81. 316655
  Hutinec, Goran ;
  Zločinci i heroji - konstrukcija jugoslavenske nacionalne mitologije na primjeru kulta Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana /
  [Naziv skupa: Jugoslavija v času - Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države (28-29.11. 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 82. 316656
  Hutinec, Goran ;
  Katolička Crkva u Međimurju 1900-1950. /
  [Naziv skupa: III. Kongres hrvatskih povjesničara (1-5.10.2008. ; Split-Supetar, Hrvatska)]
  edit
 83. 312170
  Iveljić, Iskra ;
  Die roemisch-katholische Kirche in Banal-Kroatien von dem Josepinismus bis zum politischen Katholizismus / U: Balla, Tibor (ur.). Mogersdorf - internationales kulturhistorisches Symposion 2001. Szombathely : Vas Megyei Oenkoromanyzati Hivatal Muvelodesi es Sport Titkarsaga, 2008 (Mogersdorf, Band 31), str. 45-53.
  edit
 84. 311913
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Dujmovi nasljednici na biskupskoj stolicu u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeća / U: Dukić, Josip ; Kovačić, Slavko ; Višić-Ljubić, Ema (ur.). Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti – Ecclesia Salonitana-Spalatensis in primo millenio historiae Christianae. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14. – 15. svibnja 2004.. Split : Crkva u svijetu i Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008. (Biblioteka ''Crkve u svijetu'', knj. 43), str. 197-209.
  edit
 85. 316195
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345/46. i Crne smrti / U: Grčić-Simeunović, Larisa (ur.). Zadarski mir : 18.2.1358.-18.2.2008. : o 650. obljetnici : ishodište jedne epohe : sažeci sa znanstvenog skupa. Zadar : Sveučilište, 2008
  [Naziv skupa: Zadarski mir : ishodište jedne epohe : nanstveni skup u povodu 650. obljetnice zadarskog mira (20.-22.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/411441.zadarski_mir_-_Nikolic_Jakus.doc
  edit
 86. 316267
  Osterman, Jasmina ;
  Utjecaj pojave pisma na razvoj religijskih sustava ranih civilizacija /
  [Naziv skupa: III. Kongres hrvatskih povjesničara, Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008. (01.-20.10.2008. ; Split-Supetar, Hrvatska)]
  edit
 87. 312524
  Petrić, Hrvoje ;
  Što je povijest okoliša? / U: Keber, Katarina ; Šter, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 157-176.
  edit
 88. 316338
  Roksandić, Drago ;
  Mogućnosti revitalizacije Kule Stojana Jankovića: projekt Međunarodnog sveučilišnog centra « ; Vladan Desnica» ; . /
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2008.: pripadnost kulturi - kultura pripadanja, drugi put (20-21.09.2008. ; Zagreb i Islam Grčki, Hrvatska)]
  edit
 89. 311800
  Strecha, Mario ;
  Die Roemisch-katolische Kirche in Banalkroatien vom Jahr 1880 bis 1918. / U: Balla Tibor (ur.). Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion 31. Szombathely : Vas Megyei Oenkoromanyzati Hivatal Muvelodesi es Sport Titkarsaga, 2008. (Mogersdorf), str. 107-116.
  edit
 90. 316657
  Šute, Ivica ;
  Ekonomski položaj Hrvatske nakom stvaranja jugoslavenske države 1918. godine /
  [Naziv skupa: Jugoslavija v času - Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države (28-29.11. 2008. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 91. 315809
  Vedriš, Trpimir ;
  The Image of the Empire in Dalmatian hagiography: A contribution to the question of Byzantine presence in the Adriatic (600-1200) /
  [Naziv skupa: Sailing to Byzantium: II. Postgraduate Forum in Byzantine Studies organised by Centre for Medieval and Renaissance Studies, Trinity College Dublin (15-16.05.2008. ; Dublin, Irska)]
  edit
 92. 318264
  Štefanec, Nataša ;
  Tolerance and Intolerance in the Croatian-Slavonian Kingdom at the Turn of the 17th Century. Contest for Gomirje / U: Ivetić, Egidio ; Roksandić, Drago (ur.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the "Other" on the Borderlands. Eastern Adriatic and Beyond, 1500-1800. : proceedings. Padova : Libraria Editrice Universita di Padova ; CLEUP-Coop, 2007, str. 125-151.
  [Naziv skupa: Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the 'Other' in the Eastern Adriatic (15th-19th Centuries) (25.-27.03.2004. ; Padova, Italija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620843.Stefanec_Tolerance_and_Intolerance_2007.pdf
  edit
 93. 318265
  Štefanec, Nataša ;
  Demographic Changes on the Habsburg-Ottoman Border in Slavonia (c. 1570-1640) / U: Kurz, Marlene ; Scheutz, Martin ; Vocelka, Karl ; Winkelbauer, Thomas (ur.). Das Osmanische Reich und die Habsburger Monarchie in der Neuzeit : Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Wien ; München : R. Oldenbourg Verlag, 2005, str. 551-578.
  [Naziv skupa: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Neuzeit (22.-25.09.2004. ; Beč, Austrija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/620847.Stefanec_-_Demographic_Changes_in_Slavonia_2005.pdf
  edit
 94. 314188
  Štefanec, Nataša ;
  Obrambeni sustavi na Slavonskoj krajini u 16. stoljeću: kvantitativnohistorijska istraživanja / U: Petrić, Hrvoje ; Roksandić, Drago (ur.). Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca 1450. - 1750.). Koprivnica-Križevci : 2004
  [Naziv skupa: Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca 1450. - 1750.) (26-28.06.2002. ; Križevci, Hrvatska)]
  edit
 95. 314528
  Štefanec, Nataša ;
  Sabor u Brucku na Muri i hrvatsko-slavonski staleži (1578) /
  [Naziv skupa: Drugi kongres hrvatskih povjesničara "Hrvatska i Europa – ; Integracije u povijesti" (29.09.-3.10.2004 ; Filozofski fakultet u Puli, Hrvatska)]
  edit
 96. 314530
  Štefanec, Nataša ;
  Teaching Southeast European History in Croatia: Challenges and Prospects for the Future /
  [Naziv skupa: Beyond the National: Re-thinking the History of Southeastern Europe from a Transnational Perspective (26-27.06.2004. ; Central European University, Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 97. 314186
  Štefanec, Nataša ;
  Pergošić's Translation of the Tripartitum into Slavonian / U: Rady, Martyn (ur.). Custom and Law in Central Europe : With an introduction by Janos M. Bak : proceedings. Cambridge : Centre for European Legal Studies, Faculty of Law, Univeristy of Cambridge, 2003, str. 71-85.
  [Naziv skupa: Werböczy, Custom and Hungarian Law (05.-09.04.2003. ; Cambridge - London, Engleska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/127223.Stefanec_-_Pergosicev_Tripartitum_2003.pdf
  edit
 98. 314190
  Štefanec, Nataša ;
  Trgovina drvetom na Triplex Confiniumu ili kako izvući novac iz senjskih šuma (1600-1630)? / U: Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Mimica, Ivan (ur.). Triplex Confinium (1500.-1800.): ekohistorija : zbornik radova s 3. međunarodnog znanstvenog skupa. Split ; Zagreb : Književni krug ; Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2003, str. 337-365.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Triplex Confinium (1500.-1800.): ekohistorija (3 ; 2000) (03.-07.05.2000. ; Zadar, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/127334.Stefanec_-_Ekohistorija_-_velebitske_sume_2003.pdf
  edit
 99. 314244
  Roksandić, Drago ; Slukan, Mirela ; Jurišić, Ivan Štefanec, Nataša ;
  Problems of Computerized Interpretation of Protostatistical Data on Militarisation of the Karlovac Generalate in the Middle of the 18th Century /
  [Naziv skupa: Historical research, Study of History and Computerization (10-12.12.2001. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 100. 313664
  Lazanin, Sanja ; Štefanec, Nataša ;
  Habsburg Military Conscription and Changing Realities of the Triplex Confinium (16th-18th Centuries) / U: Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša (ur.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. Budimpešta : CEU History Department, 2000, str. 288 ; 91-116.
  [Naziv skupa: Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The "Triplex Confinium" (cca. 1700-1750) (9-12.12.1998. ; Graz, Austrija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/46851.Stefanec_-_Lazanin_-_Constructing_Border_Society_2000.pdf
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379272
  Anušić, Nikola ;
  Kombinirana kriza 1815. i njene posljedice na razvoj makarskog stanovništva / Kuga u Makarskoj i primorju 1815.. Makarska : Gradski muzej Makarska, 2017, str. 185-210.
  edit
 2. 379318
  Blažević, Zrinka ;
  Istraživanje vojnokrajiške povijesti iz perspektive „studija granica“: mogućnosti i ograničenja / Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017 (Bobliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia), str. 59-73.
  edit
 3. 379320
  Blažević, Zrinka ;
  Tijelo roba: transkulturni maskulinitet u autobiografiji Osman-age Temišvarskog“ (1671-1725) / Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, 2017, str. 45-58.
  edit
 4. 366684
  Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana ;
  Splitske adrese Vladana Desnice / 2015Vladan Desnica i Split 1920. – 1945.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i FF press, 2015, str. 361-365.
  http://bib.irb.hr/datoteka/778124.Splitske_adrese_Vladana_Desnice.pdf
  edit
 5. 317252
  Blažević, Zrinka ; Tomić, Daniel ; Tijanić, Lela ;
  Važnost kvalitetnih projekata u razdoblju krize za razvoj hrvatskog turizma / U: Barilović, Zlatko ; Jurina, Milan ; Morović, Vinko ; Skledar, Nikola ; Vojnović, Savo ; Žarković, Neven (ur.). Projekti i projektni menadžment, Zbornik radova. Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić, 2011, str. 189-198.
  [Naziv skupa: Projekti i projektni menadžment (25-26.02.2011. ; Zaprešić, Hrvatska)]
  edit
 6. 312710
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića / U: Galović, Tomislav (ur.). „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 161-174.
  http://bib.irb.hr/datoteka/516241.BOTICA-GALOVI_Fui_2011_161-174.pdf
  edit
 7. 308714
  Holjevac, Željko ;
  Je li Hrvatski sabor 1878. "prekoračio svoju nadležnost" pri zauzimanju stava o Bosni i Hercegovini? / Dani dr. Franje Tuđmana. Hrvati kroz stoljeća, 2 (2009), str. 369-378.
  edit
 8. 316339
  Roksandić, Drago ;
  Interkulturalizam u nastavi povijesti /
  [Naziv skupa: Šesti susret pedagoga Hrvatske: Interkulturalna pedagogija i obrazovne komunikacije (08-11.04.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379836
  Olujić, Boris ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Istraživanje kulturne baštine Sjevernog Velebita 2006.-2016. rezultati i smjernice novih istraživanja / Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit. Krasno : Javna ustanova, 2017, str. 64-65.
  http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/
  edit
 2. 320153
  Gračanin, Hrvoje ;
  Barbaricum contra imperium : Prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće) / Međunarodna naučna konferencija “Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Knjiga sažetaka. Novi Sad - Bačka Palanka: Filozofski fakultet Novi Sad, 2013., str. 24-26.
  edit
 3. 317345
  Grgin, Borislav ;
  Južne granice Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva u vrijeme Stjepana Tomaševića /
  [Naziv skupa: Stjepan Tomašević (1461. - 1463.). Slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva. (11 - 12.11.2011. ; Jajce, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 320151
  Gračanin, Hrvoje ;
  Rijeka Sava u srednjovjekovnim narativnim vrelima / “Rijeka Sava u povijesti”. Program skupa i sažeci izlaganja, ur. Branko Ostajmer, Stanko Andrić. , Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013., str. 18.
  edit
 2. 318208
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu / U: Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.). Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka. Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 15.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5-6.10.2012. ; Krk, Hrvatska)]
  edit
 3. 318042
  Galović, Tomislav ;
  Collectanea Bartoliana I. / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 76-77.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318043
  Galović, Tomislav ;
  Rogovska opatija u srednjem vijeku / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 77-77.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 318141
  Galović, Tomislav ;
  Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području /
  [Naziv skupa: – Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić (9. – 10. XI. 2012. ; Skradin, Hrvatska)]
  edit
 6. 318249
  Galović, Tomislav ;
  Tko je OPATЪ PETARЪ ROGOVSKI iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta? / Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Program i sažetci izlaganja, ur. Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Sandra Sudec, Zagreb: Staroslavenski institut, 2012., str. 23-23.
  [Naziv skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta (5–6.10.2012. ; Krk, Hrvatska)]
  edit
 7. 317985
  Gračanin, Hrvoje ;
  Lower Pannonia before and after the Treaty of Aachen / The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odsjek za povijest, 2012, str. 13-13.
  [Naziv skupa: The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe (27-29.09.20'12. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 8. 318044
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Pomoćne povijesne znanosti: jučer, danas, sutra / U: Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 122-122.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1. – 5. X. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 309523
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Pomorski pohodi Demetrija Farskog / Međunarodno arheološko savjetovanje "Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" = International Archaeological Symposium "Navigare necesse est: from Prehistory to the Early Middle Ages", [Pula, Medulin, Rovinj, 23. - 26. studenog 2011.] : programi i sažeci priopćenja = programme and summaries of reports, 23 (2011), str. 53-54.
  edit
 10. 316934
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji / U: Strugar, Vladimir (ur.). Garić-grad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti. Sažeci radova sa znanstveno-stručnog skupa. Bjelovar, Podgarić : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 20-20.
  [Naziv skupa: Garić-grad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti (28.10.2010. ; Bjelovar, Podgarić, Hrvatska)]
  edit
 11. 308646
  Marohnić, Jelena ;
  Žene na predrimskim grčkim natpisima srednje Dalmacije / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 2 ; str. 20-20.
  edit
 12. 316384
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latinska epigrafija otoka Krka / U: Galović, Tomislav (ur.). „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – Raspored rada i sažetci izlaganja ( “ I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) – Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions ). Malinska – Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica - Organizacijski odbor, Malinska, 2009, str. 40(96)-40(96).
  [Naziv skupa: „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” , međunarodni znanstveni skup, život, djelo, Branko Fučić (1920. – 1999.)'' - '' I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić, international scholarly seminar'' (30.01-01.02.2009. ; Malinska (otok Krk), Hrvatska)]
  edit
 13. 316435
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Splitski srednjovjekovni književni krug / U: Šišak, Marinko (ur.). 1. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA - 1st INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE (Program / Knjiga sažetaka - Program - Book of Abstracts). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Centar za hrvatske studije, 2009., str. 49-49.
  [Naziv skupa: 1. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA - 1st INTERNATIONAL CROATOLOGY CONFERENCE (1-3.10.2009 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 14. 316643
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Prva stoljeća zadarskog plemstva / U: Ivo pl. Durbešić (ur.). Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora. Zagreb : Hrvatski plemićki zbor, 2009, str. 105-107.
  [Naziv skupa: Uloga hrvatskog plemstva u očuvanju i održavanju hrvatske nacionalnosti i državnosti znanstveni kolokvij u sklopu 11. sjednicem Velikog plemićkog vijeća Hrvatskog plemićkog zbora (25.4.2009. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 15. 316102
  Štefanec, Nataša ;
  The Courts of the Family Zrínyi/Zrinski in the 16 and 17 Centuries /
  [Naziv skupa: Reneszánsz a 16. századi Kelet-Közép-Európában (13.01.2009. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 16. 316714
  Štefanec, Nataša ;
  Granica, krajina, kraljevstvo: putopis nekoliko ranonovovjekovnih koncepata po Hrvatskoj i Slavoniji / . 2009, str. 17-17.
  [Naziv skupa: Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / From Place to Non-Place: Reconceptualizing Spaces and Cultures in Interdisciplinary Perspective (24-25.09.2009. ; Zagreb)]
  edit
 17. 316229
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Mitološki Ilirik u kršćanskom Iliriku: bogovi i heroji Danijela Farlatija / III. kongres hrvatskih povjesničara: program i sažeci izlaganja. Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Filozofski fakultet u Splitu, 2008, str. 79-80.
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (1-5. 10. 2008. ; Split - Supetar, Hrvatska)]
  edit
 18. 316231
  Marohnić, Jelena ;
  O identifikaciji svetih Diomedovih ptica / III. kongres hrvatskih povjesničara: program i sažeci izlaganja. Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Filozofski fakultet u Splitu, 2008, str. 89-89.
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (1-5. 10. 2008. ; Split - Supetar, Hrvatska)]
  edit
 19. 316200
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  „ Njezino doba“ – mogućnosti za pisanje biografija žena iz hrvatskog srednjovjekovlja /
  [Naziv skupa: II. kongres hrvatskih povjesničara, Split - Supetar, Sekcija za povijest žena (1-5.10.2008. ; Supetar, Hrvatska)]
  edit
 20. 316101
  Štefanec, Nataša ;
  Statuta Valachorum iz 1630. godine i habsburška vjerska politika u regiji od 1570ih do 1630ih / III. kongres hrvatskih povjesničara: program i sažeci izlaganja, str. 120-120.
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (01.-05.10.2008. ; Split-Supetar, Hrvatska)]
  edit
 21. 315660
  Vedriš, Trpimir ;
  The Image of the Empire in Dalmatian Hagiography: A Contribution to the Question of Byzantine Presence in the Adriatic /
  [Naziv skupa: Sailing to Byzantium: II Postgraduate Forum in Byzantine Studies (15-16.05.2008. ; Dublin, Irska)]
  edit
 22. 315692
  Vedriš, Trpimir ;
  "Epistula ad Hilduinum abbatem" and the origins of the bishopric of Nin: New evidence for the Lombard monasticism in Carolingian Dalmatia? /
  [Naziv skupa: "Uređenje svetišta" XV. međunarodni kolokvij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (05-08.06.2008. ; Poreč, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 365778
  Špoljarić, Luka ;
  Response [to L. Šubarić] / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 29-31.
  edit
 2. 319974
  Budak, Neven ;
  Historia Salonitana and Historia Salonitana Maior: a contribution to the debate about the relation of the two texts / Mirna Willer – Marijana Tomić (ur.), Summer School in the Study of Historical Manuscripts. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2013, str. 101-131.
  edit
 3. 319975
  Budak, Neven ;
  Hrvatski identitet i povijest / Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota / Valentina Blaženka Mandarić i Ružica Razum (ur.). Zagreb: Glas Koncila 2011, (2011), str. 105-120.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391148
  Blažević, Zrinka ;
  At the Crossroads. Methodologies for Liminal Spaces / Liminal Spaces of Art between Europe and Middle East. Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2018, str. 1-11.
  edit
 2. 391149
  Blažević, Zrinka ;
  Wider Image: Imagology and the Post- poststructuralist Challenge / Imagology Profiles. The Dynamics of National Imagery in Literature. Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2018, str. 28-39.
  edit
 3. 392777
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Croatian Glagolitic notary service of Krk and Third notarial protocol of Jure Sormilić (1726–1734). How we have edited this edition? / Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka. Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 2018 (Third Medieval Workshop in Rijeka), str. 165-179.
  edit
 4. 392778
  Galović, Tomislav ;
  Dubašljanski kolejani. Povijest, baština, tradicija sjeverozapadnog dijela otoka Krka / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 323-347.
  edit
 5. 392780
  Galović, Tomislav ;
  Šibenik u kartularu Libellus Policorion / Šibenik od prvog spomena. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, Šibenik, 26. do 28. rujna 2016.. Šibenik – Zagreb : Muzej grada Šibenika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, 2018 (Muzej grada Šibenika (Posebna izdanja 2)), str. 101-119.
  http://bib.irb.hr/datoteka/966849.GALOVIC_2018_101-119_Sibenik.pdf
  edit
 6. 392795
  Holjevac, Željko ;
  Hrvatske pjesme na početku rata 1914. - između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti / 1914. Prva godina rata u Trojednoj kraljevini i Austro-ugarskoj monarhiji. Zagreb : Matica hrvatska, 2018, str. 371-382.
  edit
 7. 392797
  Holjevac, Željko ;
  Horvat javaslatok a Habsburg birodalom atalakitasara (1832-1918) / Megoszto kompromisszum – az 1867. evi kiegyezes 150 ev tavlatabol. Budapest : Orszaghaz konyvkiado, 2018, str. 53-70.
  edit
 8. 392811
  Janković, Branimir ;
  Nastava povijesti historiografije i suvremene historiografije te teorije i metodologije povijesti: pitanje recepcije Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: Tradicija, današnje stanje, perspektive. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018., str. 39-54. .
  edit
 9. 391150
  Marohnić, Jelena ;
  Greek Onomastic Evidence from Pharos (4th to 1st c. BC) / Paros IV. Paros and its Colonies. Proceedings of the Fourth International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades. Paroikia, Paros, 11-15 June 2015.. Athens : The Institute for the Archaeology of Paros and the Cyclades, 2018, str. 421-428.
  http://bib.irb.hr/datoteka/945765.Marohnic_2018.pdf
  edit
 10. 391154
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Tragovi Biblije u hrvatskim srednjovjekovnim latinskim zapisima / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str. 351-366.
  edit
 11. 391155
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Epitafi srednjega vijeka: „knjige života i smrti“ / Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Institut za književnost i umetnost, Beograd ; FF press, 2018, str. 381-400.
  edit
 12. 392868
  Sikirić Assouline, Zvjezdana ;
  Oporuke zagrebačkih građana s kraja 17. stoljeća u gradskim knjigama Zapisnika izjavnica (Protocolla fassionum) / Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zagreb : FF press, 2018, str. 401-420.
  edit
 13. 365777
  Špoljarić, Luka ;
  Power and subversion in the ducal palace : Dalmatian patrician humanists and congratulatory orations to newly elected doges / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 81-104.
  edit
 14. 392865
  Špoljarić, Luka ;
  Power and Subversion in the Ducal Palace: Dalmatian Patrician Humanists and Congratulatory Orations to Newly Elected Doges / Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies. Beč : Böhlau Verlag, 2018, str. 81-104.
  edit
 15. 392816
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Venus et Cybele - Matres Romanorum / Stoljeće hrabrih: rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika. Zagreb : Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 385-396.
  edit
 16. 366529
  Budak, Neven ;
  One More Renaissance? Dalmatia and the Revival of the European Economy / U: Mladen Ančić, Jonathan Shepard & Trpimir Vedriš (ur.) (ur.). Imperial spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). Routledge, 2017 (-)
  edit
 17. 379280
  Budak, Neven ;
  Croatia between the Myths of the Nation State and of the Common European Past / U: Claudia-Florentina Dobre ; Cristian Emilian Ghiţă (ur.). Quest for a Suitable Past. Myth and Memory in Eastern and Central Europe. Budapest : CEU, 2017 (-), str. 29-50.
  edit
 18. 380144
  Budak, Neven ;
  Paulus de Breberio banus Croatorum dominus et Bosne / U: Donald Ostrowski and Christian Raffensperger (eds) (ur.). Portraits of medieval Eastern Europe. Routledge, 2017
  edit
 19. 379284
  Grgin, Borislav ;
  The Ottomans and Croatia at the End of the Middle Ages (1458-1526) / Glimpses of Balkans. Cultural History. Ankara : Gece Kitaplığı, 2017, str. 3-15.
  http://bib.irb.hr/datoteka/918988.Ottomans_konferencija.doc
  edit
 20. 391153
  Grgin, Borislav ;
  The Ottomans and Croatia at the End of the Middle Ages (1458-1526) / Glimpses of Balkans. Cultural History. Ankara : Gece Kitaplığı, 2017, str. 3-15.
  http://bib.irb.hr/datoteka/918988.Ottomans_konferencija.doc
  edit
 21. 379323
  Holjevac, Željko ;
  Franz Vaniček i zapadna Hrvatska / Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, 2017, str. 301-310.
  edit
 22. 380069
  Hrg, Metod ; Kolanović, Josip ; Roksandić, Drago ;
  Riječ unaprijed. Vrhovčev Diarium, sv. 2 / Maksimilijan Vrhovac, "Dnevnik / Diarium / Svezak 2 (1810. - 1815.). Zagreb : Kršćanska sadašnjost - Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Odsjek za povijest - Zavod za hrvatsku povijest, 2017, str. V-XII.
  edit
 23. 380136
  Janković, Branimir ;
  Artikuliranje stranputice: slučaj socijalističkih povjesničara nakon pada socijalizma / U: ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić (ur.). Zbornik - Stranputice humanistike. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017
  edit
 24. 311185
  Klasić, Hrvoje ;
  Fiskultura u službi naroda. Uloga tjelesnog odgoja u stvaranju jugoslavenskog socijalističkog društva 1945. – 1952. / Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo I ideologija jugoslavenskog socijalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 201-220..
  edit
 25. 380082
  Kursar, Vjeran ;
  Rat i mir na šibensko-zadarskom području u drugoj polovici 16. stoljeća i politika osmanske Porte (na temelju odredaba centralne vlasti sačuvanih u Mühimme defterima) / Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zadar - Pakoštane : Matica Hrvatska, Ogranak Zadar - Općina Pakoštane, 2017, str. 395-410.
  edit
 26. 366689
  Roksandić, Drago ;
  Defter 1701/1702., svjedočanstvo o ljudskoj i materijalnoj cijeni rata na tromeđi / Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine : BOA TTD 861 (prijevod katastarskog deftera) / Fazileta Hafizović.. Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" : Filozofski fakultet ; Sarajevo : Orijentali institut, 2017., str. 493-496 .
  edit
 27. 379340
  Roksandić, Drago ;
  Yugoslavism before the creation of Yugoslavia / Yugoslavia from a historical perspective. Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017, str. 29-61.
  http://bib.irb.hr/datoteka/919638.yugoslavia-from-a-historical-perspective-web.pdf
  edit
 28. 379341
  Roksandić, Drago ; Jakopčić, Luka ; Draganić, Martina ; Habdija, Tomislav ; Muić, Vedran ;
  Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. Povodom kritičkog izdanja / Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. godine. Zagreb - Babina Greda - Županja : Zavičajni muzej "Stjepan Gruber", Županja - Općina Babina Greda - Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije - FF press, 2017, str. X-XVIII.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 29. 380067
  Zimmermann, Wolfgang ; Wolf, Josef ; Roksandić, Drago ;
  Das 'Triplex Confinium' und die kroatische Militaergrenze im 18. Jahrhundert auf Karten fuer den oeffentlichen Gebrauch / Die Tuerkenkriege des 18. Jahrhunderts. Wahrnhmen - Wissen - Erinnern. Regensburg : Schnell und Steiner, 2017, str. 219-234.
  http://bib.irb.hr/datoteka/919647.Spte_Trkenkriege-Sonderdruck_DRAGO_ROKSANDIC.pdf
  edit
 30. 366552
  Agičić, Damir ;
  Katedra opće povijesti na Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : (1874-1918) 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 201-230.
  edit
 31. 366554
  Agičić, Damir ;
  Polsko-chorwackie związki polityczne i kulturalne od lat osiemdziesiątych XIX wieku do 1948 roku / 2016Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii. Warszawa, 2015, str. 129-136.
  edit
 32. 366097
  Blažević, Zrinka ;
  Genius grandibus aptus: historiografska produkcija Pavla Rittera Vitezovića / 2016Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713) : zbornik radova s 3. međunarodne kroatološke konferencije "Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652–1713)", Zagreb, 26–28. rujna 2013.. Zagreb : Hrvatski studiji, 2016 (Bibliotheca Croatica), str. 149-164.
  edit
 33. 366098
  Blažević, Zrinka ;
  Nation in translation: The South Slavic mythomoteurs in the early modern period / 2016Interconnecting Translation Studies and Imagology. Amsterdam-Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 2016 (Benjamin's Translation Library), str. 299-313.
  edit
 34. 373686
  Blažević, Zrinka ; Premerl, Daniel ;
  Christianae Reipublicae Propugnator : reformnokatolička mitopoetika bana Tome Erdödyja (1558–1624) / Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova , (2016), 393-408.
  edit
 35. 366101
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016, str. 62-75.
  edit
 36. 366103
  Galović, Tomislav ;
  Statut Cresa i Osora / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016, str. 53-61.
  edit
 37. 366104
  Galović, Tomislav ; Lukić Galović, Renata ;
  Statutum communis Arbae – Statut rapske komune (iz 14. stoljeća) / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II. Zagreb : Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 41-50.
  edit
 38. 366106
  Galović, Tomislav ;
  Vinodolski zakon / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages]. Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2016., str. 10-22.
  edit
 39. 366107
  Galović, Tomislav ;
  Šibenski statut: Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici / 2016Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II. Zagreb : Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 79-89.
  edit
 40. 366579
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ljetopis popa Dukljanina i južni smještaj Moravske Kneževine / U: Irena R. Cvijanović (ur.) (ur.). Spomenica dr. Tibora Živkovića, [Zbornik radova Istorijskog instituta Beograd, knj. 32]. Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 193-201 .
  edit
 41. 366569
  Holjevac, Željko ;
  'When the First Hoof of the Cossack Horse Hits the Vienna Pavement... : ' (The Image of Russia Presented by the Party of Rights in Croatia in the 1880s) / The Image of Russia in the Balkans, Colloquia Balkanica, Vol. 4. Warsav – Bellerive-sur-Allier: University of Warsaw, Faculty of „Artes Liberales“, 2016, str. 99-104.
  edit
 42. 366094
  Iveljić, Iskra ;
  Plemkinje Banske Hrvatske u kasnom 18. i 19. stoljeću / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : FF-Press, 2016., str. 1-28.
  edit
 43. 366593
  Jakovina, Tvrtko ;
  It's Either Tito or the Soviet Aparatchik: Tito's Yugoslavia and the United States of America (1945-1999) / Revolutionary Totalitarianism, Pragmatic Socialism, Transiotion, Volume one, Tito's Yugoslavia, Stories Untold, ed. by Goradan Ognjenović and Jasna Jozelić. London:Palgrave Macmillan, 2016, str. 99-137.

  Scopus ID:2-s2.0-85017587114
  edit
 44. 366594
  Jakovina, Tvrtko ;
  The Mediterranean in continuous crisis. Small nations, big sea, decades of crisis no one can solve? / 2016U: , ur. Ilse Fischer, Johannes Hahn Hg. (ur.). Europa Neu Denken, Di andere(n) Seite(n) des Meeres, Bau 3. Salzburg: Verlag Anton Pustet, 2016, str. 245-257.
  edit
 45. 366595
  Jakovina, Tvrtko ;
  Neither Love, Nor Hate. Nuclear Bomb and Tito's Yugoslavia / 2016Images of Rapture in Civilization between East and West: The Iconography of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media, Eds: Urs Hefterich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach, Karoline Thaidigsmann. Heidelberg: Univeristätsverlag WINTER, 2016, str. 351-367 .
  edit
 46. 366596
  Jakovina, Tvrtko ;
  Kako se mijenjao pogled na Prvi svjetski rat / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 365-397..
  edit
 47. 366600
  Jakovina, Tvrtko ;
  Federacija koja se tražila / 2016U: Urednici / Editors: Nataša Bodrožić, Saša Šimpraga (ur.). Motel Trogir: nije uvijek budućnost ono što dolazi / Motel Trogir: It is not future that always comes after. Zagreb / Eindhoven: Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse, 2016, str. 18-35..
  edit
 48. 366601
  Jakovina, Tvrtko ;
  Soll ich wirklich hier bleiben? Boka Kotorska vor dem Krieg 1991 : Erinnerungen eines kroatischen Marinesoldaten / 2016U: ur. Ilse Fischer, Johannes Hahn Hg. (ur.). Europa Neu Denken, Di andere(n) Seite(n) des Meeres, Bau 3. Salzburg: Verlag Anton Pustet, 2016., str. 117-127..
  edit
 49. 366083
  Janković, Branimir ;
  Rene Lovrenčić kao socijalistički angažiran povjesničar opće povijesti / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 399-423.
  edit
 50. 366221
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Zemunik: spoznaje iz osmanskih poreznih i vojnih popisa te narativnih vrela / 2016Zemunik u prostoru i vremenu. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016., str. 158-169.
  edit
 51. 366272
  Klasić, Hrvoje ;
  Tito’s ’68 – Reinforcing position / Revolutionary Totalitarianism, Pragmatic Socialism, Transition, Volume One, Tito’s Yugoslavia. Stories Untold. Palgrave Macmillan, 2016.

  Scopus ID:2-s2.0-85017649558
  edit
 52. 366542
  Moačanin, Nenad ;
  Hrvatsko-turski odnosi : pregled povijesne interakcije / U: uredili Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović. (ur.). Hrvatska i Turska : povijesno-kulturni pregled. Zagreb : Srednja Europa ; Institut društvenih znanosti Ivo PIlar, 2016.
  edit
 53. 366545
  Moačanin, Nenad ;
  The Population of The Ottoman Bosnia in The Eighteenth Century According to The Poll-Tax Records: Methodological Issues / Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar. Istanbul, 2016.
  edit
 54. 366546
  Moačanin, Nenad ;
  Reading between the Lines, Interpreting Ottoman Cadastral Surveys Anew: Some Remarks on the Discriminatory Rates and the So-Called „Fines“ / Osmanische Welten: Quellen und Fallstudien, Festschrift fur Michael Ursinus. Bamberg, 2016.
  edit
 55. 366547
  Moačanin, Nenad ;
  Cisr-i kebir-i Ösek / Balkanlarda İslam, edited by Muhammet Savaş Kafkasyalı. Ankara, 2016.
  edit
 56. 366692
  Roksandić, Drago ;
  Ustanak u Hrvatskoj u ljeto 1941.: Kultura ili kulture pamćenja od 1945. do 1991. godine? / Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 307–321 .
  edit
 57. 366693
  Roksandić, Drago ;
  Ulomci iz sjećanja na profesora Renea Lovrenčića / Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 51–62 .
  edit
 58. 366694
  Roksandić, Drago ;
  „Kud koje žure brzi kraci / a vode svi u bespuće“: Vladan Desnica u Splitu od 1935. do 1941. godine / Split i Vladan Desnica i Split 1918. – 1945.: Ujetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 14. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2016., str. 415–458 .
  edit
 59. 366284
  Strecha, Mario ;
  Speranze d'Italia. O talijanskom katolicizmu u razdoblju risorgimenta - do revolucije 1848./1849. / 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 111-141.
  edit
 60. 375688
  Štefanec, Nataša ;
  Velikaš hrvatskog sjevera Petar Troilo Sermage (1722.-1771.) / 2016Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara.. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 37-49.
  edit
 61. 366473
  Šute, Ivica ;
  Hrvatska u stoljeću promjena: od stvaranja prve jugoslavenske države do kraja Drugoga svjetskog rata / Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća/Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016
  edit
 62. 366553
  Agičić, Damir ;
  Kazimir Grekša, profesor mađarskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : (1903.-1918.) / 2015Varietas Europica Centralis. Budapest, 2015, str. 23-27.
  edit
 63. 366555
  Agičić, Damir ;
  W poszukiwaniu chorwackich korzeni Oskara Haleckiego / 2015Oskar Halecki i jego obraz Europy. Łódź : Część trzecia, 2015., str. 129-136.
  edit
 64. 366095
  Blažević, Zrinka ;
  A szent államtól a rendi köztársaságig. A reformkatolikus illírizmus a 17. században / 2015A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/ Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Budimpešta-Zagreb : Institut za povijesne znanosti istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanost i Hrvatski institut za povijest, 2015 (Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes), str. 610-617.
  edit
 65. 366099
  Blažević, Zrinka ;
  Reformation Studies in the Croatian Context: Possibilities and Perspectives / 2015The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research Results, Challenges, Perspectives. Zagreb : Biblijski institut, 2015, str. 15-31.
  edit
 66. 366102
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), str. 115-143.
  edit
 67. 366534
  Budak, Neven ;
  Kroaten in Wien bis zum Ende des 18. Jahrhunderts / The entangled histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th century) = Verflechtungsgeschichte : Wien, Zagreb und Budapest (18.-20. Jahrhundert) / editor Iskra Iveljić. Zagreb : FF Press, 2015, str. 435-456.
  edit
 68. 366537
  Budak, Neven ;
  Razvitak hrvatskog etničkog identiteta / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 73-88. .
  edit
 69. 366538
  Budak, Neven ;
  Early medieval boundaries in Dalmatia/Croatia : (8th-11th centuries) / "Castellum, civitas, urbs". Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa / editor Orsolya Heinrich-Tamáska, Hajnalka Herold, Péter Straub i Tivadar Vida. Budapest - Leipzig - Keszthely - Rahden/Westf.: Marie Leidorf 2015., str. 35-44.
  edit
 70. 366105
  Galović, Tomislav ;
  Tko je opatь Petarь Rogovski iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta? / 2015Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012.. Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), str. 153-166.
  edit
 71. 365962
  Gračanin, Hrvoje ; Pisk, Silvija ;
  Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 345-366. .
  edit
 72. 366574
  Gračanin, Hrvoje ;
  Kraj antike na hrvatskim prostorima / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 3-36 .
  edit
 73. 366577
  Gračanin, Hrvoje ;
  Sjeveroistočna Hrvatska u ranome srednjem vijeku / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015.
  edit
 74. 366578
  Gračanin, Hrvoje ;
  Bizant na hrvatskom prostoru u ranome srednjem vijeku / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 495-516 .
  edit
 75. 366076
  Grgin, Borislav ;
  Hrvatski i slavonski banovi za vladavine Korvina i Jagelovića / 2015Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta : Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 211-215.
  http://bib.irb.hr/datoteka/849694.Budapest_banovi.pdf
  edit
 76. 366557
  Holjevac,Željko ;
  Mítosz és valóság között. Khuen-Héderváry Károly (1849–1918) horvát bán / Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Budapest, 2015., str. 177-184.
  edit
 77. 366570
  Holjevac,Željko ;
  A budapesti horvát minisztérium : (1868-1918) / A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Horvát Történettudományi Intézet, 2015, str. 419-425.
  edit
 78. 366572
  Holjevac,Željko ;
  Hrvatsko ministarstvo u Budimpešti : (1868-1918) / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 454-460.
  edit
 79. 366091
  Iveljić, Iskra ;
  Kroatische Eliten in Wien im 19. Jahrhundert / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb : FF-Press, 2015., str. 457-520.
  edit
 80. 366093
  Iveljić, Iskra ;
  Kroatische Studenten und Professoren in Wien (1790-1918) / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb : FF-Press, 2015., str. 291-356.
  edit
 81. 366592
  Jakovina, Tvrtko ;
  Sloboda u raspadu. Nesvrstana, samoupravna; nestabilna i slaba SFRJ: od smrti Tita do uspona Miloševića / 2015Osamdesete! Slatka dekadencija postmoderne. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) i Društvo za istraživanje popularne kulture (DIPK) 2015, str. 13-33.
  edit
 82. 366597
  Jakovina, Tvrtko ;
  Nijemci, Njemačka i Slavenski jug 1919-1961 / 2015Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse, Ur. Jadranka Vinterhalter. Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2015, str. 18-35..
  edit
 83. 366599
  Jakovina, Tvrtko ;
  The Germans, Germyn and the Slavic South 1919-1961 / 2015Bauhaus – networking ideas and practice, Ed. Jadranka Vinterhalter. Zagreb : Musemum of Contemporary Art, 2015, str. 18-35..
  edit
 84. 366219
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Urbanization on the Ottoman Borders: Small Towns in the South-West Serhad of the Bosnian Eyalet from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries / 2015Bordering Early Modern Europe. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015, str. 257-273.
  edit
 85. 366257
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Intelektualni i kulturni razvoj. Latinska pismenost hrvatskoga ranog srednjeg vijeka / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 254-271. .
  edit
 86. 366302
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Privatni život / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 323-342. .
  edit
 87. 366304
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Južna Italija / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 563-580. .
  edit
 88. 366305
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Ugarska / U: urednica Zrinka Nikolić Jakus. (ur.). Nova zraka u europskom svjetlu : hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku : (oko 550 − oko 1150). Zagreb : Matica hrvatska, 2015. , Str. 609-629. .
  edit
 89. 366314
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Slavs but not Slaves: Slavic Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages / Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic to the Black Sea.. Turnhout: Brepols Publishers, 2015.
  [Naziv skupa: U: Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic to the Black Sea, ur. Marianne O'Doherty, Felicitas Schmieder.]
  edit
 90. 366267
  Ograjšek Gorenjak, Ida ;
  Hollywood comes to Central Europe: the Fanamet beauty contest in Central and Southeastern Europe / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). Zagreb : FF-Press, 2015., str. 213-231.
  edit
 91. 366655
  Petrić, Hrvoje ;
  - Iz povijesti Preloga i okolice od razvijenog srednjeg vijeka do sredine 19. stoljeća / U: Dragutin Feletar (ur.). 750 godina grada Preloga, Povijesno-geografska monografija. Samobor : Meridijani, 2015, str. 119-221.
  edit
 92. 366656
  Petrić, Hrvoje ;
  Iz povijesti Novog Zrina / U: Dragutin Feletar (ur.). Nikola Zrinski VII. i utvrda Novi Zrin : 350 godina : (1664.-2014.) : zbornik radova sa znanstvenog skupa u Donjoj Dubravi, 5. svibnja 2014. godine. Samobor : Meridijani; Zagreb : Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja ; Čakovec : Zrinska garda : Matica hrvatska, Ogranak, 2015. , str. 99-127.
  edit
 93. 366661
  Petrić, Hrvoje ;
  Osvrt na noviju hrvatsku historiografiju o gospodarskoj povijesti i povijesti okoliša u „dugom“ 19. stoljeću : S težištem na hrvatsko-mađarskom prožimanjima / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 317-323.
  edit
 94. 366662
  Petrić, Hrvoje ;
  A „hosszú” 19. század gazdaság- és környezettörténete újabb horvát historiográfiájának áttekintése : Különös tekintettel a horvát–magyar kölcsönhatásokra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 265-271.
  edit
 95. 366690
  Roksandić, Drago ;
  I Morlacchi dalmati nella prima età moderna: eredità e identità da prospetive contrastanti / Storia e identità storica nello spazio euromediterraneo Delli Quadri, Rosa Maria (a cura di), Terra Murrata. Incontri mediterranei (Mascilli Migliorini, Luigi (ur.).. Napoli : GuidaEditori, 2015., str. 137–166 .
  edit
 96. 366695
  Roksandić, Drago ;
  Vladan Desnica i Magazin Sjeverne Dalmacije: književnik i (ne)moć tradicije / Vladan Desnica i Split 1920. – 1945. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 13. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 181–234 .
  edit
 97. 366696
  Roksandić, Drago ;
  Vladan Desnica i Magazin Sjeverne Dalmacije: književnik i (ne)moć tradicije / Vladan Desnica i Split 1920. – 1945. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. Roksandić, Drago; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Biblioteka Desničini susreti, sv. 13. . Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF-press, 2015., str. 181–234 .
  edit
 98. 366697
  Roksandić, Drago ;
  Ličko-krbavski Bunjevci u „dugom“ 18. stoljeću: od Vlaha katolika do Hrvata / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2015. , str. 273–286 .
  edit
 99. 366698
  Roksandić, Drago ;
  Krležina Enciklopedija Jugoslavije između euroskepticizma i euronoramativizma / Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija (Bogišić, Vlaho (ur.)). Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. , str. 167–184 .
  edit
 100. 366069
  Štefanec, Nataša ;
  The Adaptable Religious Politics on the Zrinski Estates during the Reformation / 2015The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives. Zagreb : Zagreb : Biblijski institut, Zagreb ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2015, str. 263-282.
  http://bib.irb.hr/datoteka/791457.Stefanec_-_Reformation_on_Zrinski_Estates_2015.pdf
  edit
 101. 366468
  Šute, Ivica ;
  Hogyan kezdődött? Horvátország és a Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózion)/ Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Budapest, 2015., str. 365-374.
  edit
 102. 336012
  Banac, Ivo ;
  The Triumph of the New Course / Ivo Banac. Europe’s Fraternal War, ed. György Markó and Mária Schmidt , Budapest: Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2014.
  [Naziv skupa: Europe’s Fraternal War, ed. György Markó and Mária Schmidt ]
  edit
 103. 336013
  Banac, Ivo ;
  Meštrović i Mandić: prispodoba o odumiranju jugoslavenstva / Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.): zbornik radova, Mostar and Zagreb: Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDV i Hrvatski institute za povijest, 2014.
  [Naziv skupa: Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.): zbornik radova, ed. Robert Jolić]
  edit
 104. 336014
  Banac, Ivo ;
  Orientalni momenat’ Draganovićeve Bosne / Ivo Banac. Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar, rodoljub, Sarajevo and Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet, HKD Napredak, Glas koncila and Hrvatski institut za povijest, 2014.
  [Naziv skupa: Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar, rodoljub, eds. Darko Tomašević and Miroslav Akmadža ]
  edit
 105. 335474
  Bilogrivić, Goran ;
  Bosna i Hum/Hercegovina / U: Zrinka Nikolić Jakus (ur.). Hrvatska povijest, knjiga I: rani srednji vije. Zagreb : Matica hrvatska, 2014, str. 246-269.
  edit
 106. 335687
  Bilogrivić, Goran ;
  Hrvatska nacionalna srednjovjekovna arheologija do sredine 20. stoljeća – ideje budućnosti sputane vremenom / U: Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.). Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 207-215.
  [Naziv skupa: Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci (11.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/Zbornik%20radova%20Prve%20medievisticke%20znanstvene%20radionice%20u%20Rijeci.pdf
  edit
 107. 335401
  Blažević, Zrinka ;
  Triplex Confinium- Liminal Spaces of Transculturation and Hybridization in the Early Modern Period / U: Friedrich, Karin (ur.). Die Erschilessung des Raumes. Konstruktion, Imagination und Darstellung von Raemen und Grenzen im Barockzeitalter. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014 (Wolfenbuettler Arbeiten zur Barockforschung), str. 741-756.
  edit
 108. 335418
  Blažević, Zrinka ;
  Potentials of Otherness: the Landmarks for the Foreign Country / U: Blažević, Zrinka ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor (ur.). Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn : Bouvier Verlag, 2014 (Aachener Beiträge zur Komparatistik), str. 49-61.
  edit
 109. 335645
  Blažević, Zrinka ;
  ’Prosvijećena modernizacija’- mogućnosti i ograničenja historijske konceptualizacije / U: Roksandić, Drago (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije. Zagreb : FF press, 2014., str. 11-23.
  [Naziv skupa: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije (11-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 110. 335487
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) / U: Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.). Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci / Papers and proceedings of the First medieval studies' research workshop in Rijeka. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. (e – izdanja), str. 55-71.
  http://medievistihr.wix.com/medievistihr#!zbornik-radova-s-prve-radionice/c1nfe | http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/izdavacka-djelatnost.html
  edit
 111. 329584
  Budak, Neven ;
  Slavery in Renaissance Croatia : reality and fiction / Mediterranean slavery revisited (500-1800)=Neue Perspektiven auf Mediterrane Sklaverei (500-1800), (2014), 75-96.
  edit
 112. 329585
  Budak, Neven ;
  On Syropoulos's Dalmatian and Istrian route Sylvester Syropoulos on politics and culture in the fifteenth-century mediterranean, (2014), 155-173.
  edit
 113. 335984
  Budak, Neven ;
  Putovanje Ivana VIII. Paleologa i patrijarha Josipa II. duž istočne jadranske obale / Spalatumquededitortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split: Filozofski fakultet u Splitu – odsjek za povijest 2014
  [Naziv skupa: Spalatumquededitortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Ivan Basić – Marko Rimac (ur.)]
  edit
 114. 335439
  Galović, Tomislav ;
  Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku / U: Ćosić, Vjekoslav (ur.). Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu. Biograd – Zadar : Grad Biograd, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 95-116.
  edit
 115. 335538
  Gračanin, Hrvoje ;
  Religious Policy and Policizing Religion during the Tetrarchy / U: Vachkova, Vesselina, Dimitrov, Dimitar (ur.). Serdica Edict (311 AD): Concepts and realizations of the Idea of Religious Toleration. Proceedings of the international interdisciplinary conference “Serdica Edict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration”, Sofia, 2012. Sofia : 2014, str. 143-162.
  [Naziv skupa: The Edict of Serdica (AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Tolerance (27-28.04.2012. ; Sofija, Bugarska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/582386.Gracanin_2014_143-162.pdf
  edit
 116. 335941
  Holjevac, Željko ;
  Mađaroni i mađarizacija u Hrvatskoj između mita i zbilje u svjetlu hrvatsko-mađarskih odnosa u 19. stoljeću / Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014.
  [Naziv skupa: Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti / Marinović, Marijana (ur.). ]
  edit
 117. 335484
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  O nekim stilskim, jezičnim i strukturnim osobitostima Salonitanske povijesti Tome Arhiđakona Splićanina / U: Basić, Ivan ; Rimac, Marko (ur.). Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu / Spalatumque dedit ortum. Collected papers on the occasion of the 10th anniversary of the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences in Split. Split : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014 (Rasprave i prinosi – Studia et contributiones, sv. / vol. 6), str. 223-238.
  edit
 118. 335994
  Moačanin, Nenad ;
  The Die-Hardism of the Pre-Reform Ottoman Worldin Bosnia: Matija Mažuranić’s “Tourist” Visit (1839/40) / Ein Raum im Wandel. Leipzig, 2014
  edit
 119. 335995
  Moačanin, Nenad ;
  Arz-ı haraciyyedir ki ... hasıllarından öşür veyahud sümün veyahud subuc veyahud nısfa değin arzın tahammülüne göre harac- ı mukaseme vazc olunur / Vita Litterarum Studiis Sacra, Zbornik u čast Radoslavu Katičiću. Zagreb, 2014.
  [Naziv skupa: Vita Litterarum Studiis Sacra, Zbornik u čast Radoslavu Katičiću,]
  edit
 120. 335997
  Moačanin, Nenad ;
  Cisr-i kebir-i Ösek / Veliki osječki most. Zagreb – Osijek, 2014
  [Naziv skupa: Veliki osječki most;]
  edit
 121. 335999
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Privately Owned Towers in Dalmatian Towns during the High and Central Middle Ages / Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property. Edited by Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.
  [Naziv skupa: U: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property. ]
  edit
 122. 336004
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Srednjovjekovni Zadar i njegovo društvo u historiografskom opusu Nade Klaić / Zrinka Nikolić Jakus. U: uredili Damir Agičić i Tomislav Galović. (ur.). Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povijesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. , str. 229-254.
  edit
 123. 336005
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Prve benediktinke u Dalmaciji / Zrinka Nikolić Jakus. U: Priredili Vanja Kovačić i o. Jozo Milanović (ur.). Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja. Trogir: Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru, 2014., str. 103-114.
  edit
 124. 335989
  Petrić, Hrvoje ;
  Prilog poznavanju historiografije o gospodarskoj povijesti u Hrvatskoj / Hrvoje Petrić. Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2014.
  [Naziv skupa: Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine;]
  edit
 125. 335991
  Petrić, Hrvoje ;
  Prilozi za povijest župe u Bistri / Hrvoje Petrić, Ljiljana Dobrovšak. Bistra,. Općina Bistra, Bistra, 2014.
  [Naziv skupa: Bistra,]
  edit
 126. 339206

  Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Zagreb : Udruga Kultura i etika, 2014. - 100 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535832607.
  edit
 127. 335505
  Štefanec, Nataša ;
  Negotiating with the "Archenemy": The Ethics of the Croatian and Slavonian Nobility at the Christian-Ottoman Border / U: Born, Robert ; Jagodzinski, Sabine (ur.). Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16.-18. Jahrhundert (Studia Jagellonica Lipsiensia, Band 14, GWZO, Universität Leipzig). Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2014, str. 87-104.
  [Naziv skupa: Anti-Ottoman Wars and the Culture of Nobility in East Central Europe, 16–18th Century (23-25.10.2008. ; Leipzig, Njemačka)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/467104.Stefanec_-_Negotiating_with_the_Archenemy_2014.pdf
  edit
 128. 335497
  Vedriš, Trpimir ;
  Nekoliko opažanja o začetcima štovanja sv. Krševana u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku / U: Basić, Ivan - Marko Rimac (ur.). Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split : Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, 2014, str. 145-170.
  edit
 129. 335599
  Vedriš, Trpimir ;
  Dominik Mandić i njegovo viđenje pokrštavanje Hrvata u svjetlu spisa 'Hrvati i Srbi – dva stara različita naroda' / U: Jolić, Robert (ur.). Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u prigodi 40. obljetnice smrti. Mostar - Zagreb : Hercegovačka franjevačka provincija - Hrvatski institut za povijest, 2014, str. 900-924.
  [Naziv skupa: Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.): znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice smrti (24.-25. 10. 2013. ; Mostar - Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 130. 313286
  Dujmović, Perica ; Galović, Tomislav ;
  O. dr. sc. Anđelko Badurina, franjevac i povjesnik umjetnosti. Pola stoljeća znanstvenoga rada / U: Galović, Tomislav (ur.). Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013.. Rijeka – Zagreb : Glosa d.o.o. Rijeka i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 2013. (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia (ur. fra Kristijan Kuhar)), str. 223-262.
  edit
 131. 320150
  Gračanin, Hrvoje ;
  Crkveni ustroj u kasnoantičkoj južnoj Panoniji/ : Bruna Kuntić-Makvić - Inga Vilogorac Brčić (ur.), Znakovi i riječi 4 - Signa et litterae IV. Zbornik projekta “Mythos - cultus - imagines deorum”. De ritv ad religionem - Od obreda do vjere. Zagreb: FF press, 2013, str. 155-169.
  edit
 132. 320309
  Holjevac, Željko ;
  II. Vojni grad Bjelovar u razdoblju 1756.-1871. / Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, . Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013., str. 143-245. .
  edit
 133. 313383
  Janković, Branimir ;
  Prema historiji intelektualaca i intelektualnoj historiji / U: Janković, Branimir (ur.). Intelektualna historija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu ; FF Press, 2013 (Dijalog s povodom), str. 11-77.
  edit
 134. 313290
  Kursar, Vjeran ;
  Non-Muslim Communal Divisions and Identities in the Early Modern Ottoman Balkans and the Millet System Theory / U: Baramova, Maria, Mitev, Plamen, Parvev, Ivan, Racheva, Vania (ur.). Power and Influence in South-Eastern Europe, 16-19th century. Berlin : LIT Verlag, 2013., str. 97-108.
  edit
 135. 313293
  Kursar, Vjeran ;
  Bosna i Hercegovina / U: Čoralić, Lovorka (ur.). U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću. Zagreb : Matica Hrvatska, 2013. (Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 5), str. 389-401.
  edit
 136. 319966
  Moačanin, Nenad ;
  Militärgrenze und »Nationalcharakter« der Kroaten im 17. und 18. Jahrhundert / Das Bild des Feindes. Berlin : Gebr. Mann Verlag, 2013, str. 51-54..
  edit
 137. 312843
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke bitelji / U: Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.). Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, str. 23-53.
  http://bib.irb.hr/datoteka/544015.02_Nikolic_-_Bugari_u_Splitu.pdf
  edit
 138. 319555
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Zadarski statut / U: Petrović, Zorislav-Antun (ur.). 725 godina Vinodolskog zakonika - 725 godina suzbijanja korupcije u Hrvatskoj. . Zagreb: Kultura i etika, 2013.
  edit
 139. 313292
  Štefanec, Nataša ;
  Plemstvo / U: Čoralić, Lovorka (ur.). U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću. Zagreb : Matica hrvatska, 2013 (Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 5), str. 91-110.
  http://bib.irb.hr/datoteka/630284.Stefanec_-_Plemstvo_u_18_stoljecu_2013.pdf
  edit
 140. 313176
  Blažević, Zrinka ;
  Imagining Historical Imagology: Possibilities and Perspectives of Transdisciplinary/Translational Epistemology / U: Dukić, Davor (ur.). Imagologie heute : Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven = Achievements, challenges, perspectives. Bonn : Bouvier, 2012 (Aachener Beiträge zur Komparatistik), str. 101-113.
  edit
 141. 319977
  Budak, Neven ;
  Furta sacra et inventio traditionis : je li doista postojao kontinuitet između Salonitanske i Splitske biskupije? / Munuscula in honorem Željko Rapanić : zbornik povodom osamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 80th birthday . Zagreb – Motovun – Split: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2012, (2012), str. 157-179.
  [Naziv skupa: Jurković, Miljenko [edt]. ]
  http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-in-hist-and-the-huma
  edit
 142. 320272
  Goldstein, Ivo ;
  - Odmak od načela liberalne demokracije u hrvatskom društvu 1990-ih godina/ Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja, ur. I. Iveljić, S. Matković, Ž. Lazarević, str. 125-146..
  edit
 143. 313132
  Grgin, Borislav ;
  Antonio Bonfini on Dalmatia, Croatia and Slavonia in the fifteenth century / U: Iulian Mihai Damian, Ioan-Aurel Pop, Mihailo St. Popović, Alexandru Simon (ur.). Italy and Europe’s Eastern Border (1204-1669). Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles-New York-Oxford–Wien : Peter Lang Verlag, 2012 (Eastern and Central European Studies, I), str. 173-191.
  edit
 144. 313156
  Grgin, Borislav ;
  Vrhunac srednjovjekovnog razvoja / U: Goldstein, Ivo- Goldstein, Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba, knjiga 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb : Novi liber, 2012., str. 64-107.
  edit
 145. 320304
  Holjevac, Željko ;
  Gustav Janeček o ružama i ružinom ulju u Bugarskoj / Hrvatsko-bugarski odnosi u XIX. i XX. stoljeću. , Zagreb, 2012, str. 209-215. .
  edit
 146. 320305
  Holjevac, Željko ;
  Filipašićeva zbirka obavijesti o hrvatsko-slavonskim željeznicama u prevratničkoj jeseni 1918. / 1918. u hrvatskoj povijesti. Zagreb: Matica hrvatska, 2012., str. 419-425.
  edit
 147. 320306
  Holjevac, Željko ;
  A 'Fair Union' Between Croatia and Hungary: A Critical Overview of a Croatian Policy in the 19th Century / History and Culture: Essays on the European Past. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2012., str. 141-153.
  edit
 148. 320310
  Holjevac, Željko ;
  Temelji modernizacije / Povijest grada Zagreba, Knj. 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb: Novi Liber, 2012., str. 298-349..
  edit
 149. 320311
  Holjevac, Željko ; Srša, Stjepan [aui] ;
  Srijemska županija 1745.-1847. godine / Vukovarsko-srijemska županija. Prostor, ljudi, identitet, . Zagreb-Vukovar, 2012., str. 121-136 .
  edit
 150. 320312
  Holjevac, Željko ; Srša, Stjepan [aui] ;
  Vojni Srijem (Brodska i Petrovaradinska pukovnija) / Vukovarsko-srijemska županija. Prostor, ljudi, identitet, . Zagreb-Vukovar, 2012., str. 128-136 .
  edit
 151. 313345
  Janković, Branimir ;
  Odnos prestižnih profesija i društva u 19. stoljeću na primjeru Franje Račkog, Stojana Novakovića i Baltazara Bogišića / U: Roksandić, Drago ; Janković, Branimir (ur.). Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi. Zagreb : FF Press ; Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (Studijska biblioteka Povratak izvorima / S novim pristupima, sv. 1), str. 57-80.
  edit
 152. 319554
  Klasić, Hrvoje ;
  Svibanjsko savjetovanje 1968. : ekonomsko - politička platforma Hrvatskog proljeća / Hrvatsko proljeće - Četrdeset godina poslije.. Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo : Filozofski fakultet : Fakultet političkih znanosti : Pravni fakultet, 2012.
  edit
 153. 312852
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Počeci srednjovjekovnog grada / U: Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 30-63.
  edit
 154. 379275
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  The Use of Narrative Sources in Establishing the Genealogies of Dalmatian Urban Elites before the 14th Century / Towns >> and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?I urednile Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017., str. 123-135.
  edit
 155. 313279
  Petrić, Hrvoje ;
  Stoljeće napretka i oporavka / U: Goldstein Ivo ; Goldstein Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 157-199.
  edit
 156. 319981
  Roksandić, Drago ;
  O manjinskom legitimitetu i legalitetu : Srbi u Hrvatskoj između lojalnosti, neposlušnosti i pobune 1989.-1990., / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća – Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja (uredili Iskra Iveljić, Stjepan Matković i Žarko Lazarević). Inštitut za novejško zgodovino, Ljubljana 2012., str. 147-174.
  edit
 157. 319983
  Roksandić, Drago ;
  Sava Mrkalj, zagrebački eminens / Ilić Marković, Gordana; Kretschmer, Anna; Okuka, Miloš (herausgegeben von). An den Anfängen der serbischen Philologie. . Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften : Frankfurt am Main, 2012, str. 129-146.
  edit
 158. 319984
  Roksandić, Drago ;
  Izlazak izvan zidina / Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918. . Novi liber : Zagreb, 2012., str. 200 – 251 .
  edit
 159. 313230
  Štefanec, Nataša ;
  Grad na prvoj crti obrane: 16. stoljeće / U: Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb : Novi liber, 2012 (Povijest grada Zagreba), str. 108-153.
  http://bib.irb.hr/datoteka/615904.Stefanec_-_Zagreb_u_16_stoljecu_2012.pdf
  edit
 160. 319551
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Prvi moderni popis stanovništva u Habsburgškoj Monarhiji s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Slavoniju / Prvi moderni popis stanovništva u Istri (ur. Aleksej Kalc).. Koper: Histria, 2012, 97-126.
  edit
 161. 312644
  Agičić, Damir ;
  Prikaz postanka suvremene Republike Hrvatske u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu / U: Cipek, Tihomir (ur.). Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Zagreb : Disput, 2011, str. 359-377.
  edit
 162. 319612
  Banac, Ivo ;
  Hrvatski đilasovci / Desničini susreti 2009.: Zbornik radova, ur. Drago Roksandić, Magdalena Najbar-Agičić i Ivana Cvijović Javorina. . Zagreb: Filozofski fakultet, 2011., str. 19-27..
  edit
 163. 312783
  Blažević, Zrinka ;
  Ideae magnanimitatis Illyricae et Pannonicae: héroïsme baroque et (dé)construction de la mémoire exemplaire nationale / U: Le Rider, Jacques ; Baric, Daniel ; Roksandić, Drago (ur.). Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011, str. 35-45.
  edit
 164. 312790
  Blažević, Zrinka ;
  How to revive Illyricum? Political Institution of the "Illyrian Emperors" in the Early Modern Illyrism / U: Heinen, Ulrich (ur.). Welche Antike? Rezeptionen des Altertums im Barock. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2011 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 47), str. 431-444.
  edit
 165. 312677
  Fuerst-Bjeliš, Borna ; Cvitanović, Marin ; Petrić, Hrvoje ;
  Što je povijest okoliša u Hrvatskoj? / U: Fuerst-Bjeliš, Borna (ur.). Što je povijest okoliša?. Zagreb : Disput, 2011, str. 175-198.
  edit
 166. 320273
  Goldstein, Ivo ;
  Ustaška revolucija 1941. Stvaranje jedne nove elite?/ Spomenica Nikše Stančića. Filozofski fakultet : Zagreb, 2011, str. 311-320..
  edit
 167. 312821
  Grgin, Borislav ;
  Implatations urbaines à la fin du Moyen Âge en Dalmatie, Croatie et Slavonie / U: Hélène Antoniadis-Bibicou, Maurice Aymard, André Guillou (ur.). L’ homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Actes du Xe Congrès de l’Association d’études du Sud-Est européen (AIESEE), Paris, 24-26 septembre 2009. Pariz : Éditions de l'Association Pierre Belon, 2011, str. 187-198.
  edit
 168. 320303
  Holjevac, Željko ;
  Samobor i okolica od 1800. do 1914. godine / U: Feletar, Dragutin (ur.) (ur.). .), Samobor. Zemljopisno-povijesna monografija, knj 1, . Samobor: Meridijani, 2011., str. 323-399.
  edit
 169. 320307
  Holjevac, Željko ;
  Svetozar Borojević: O ratu protiv Italije / Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), Zbornik radova . Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011., str. 147-151.
  edit
 170. 320308
  Holjevac, Željko ;
  Gospić kao središte Ličko-krbavske županije / Gospić. Grad, ljudi, identitet, . Zagreb-Gospić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013., str. 161-173.
  edit
 171. 312928
  Iveljić, Iskra ;
  THE ROLE OF EDUCATION IN MODERNIZING CROATIA IN THE 2ND HALF OF THE 19TH CENTURY / U: VODOPIVEC PETER, GABRIČ ALEŠ (ur.). THE ROLE OF EDUCATION AND UNIVERSITIES IN MODERNIZATION PROCESSES IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN 19TH AND 20TH CENTURY. LJUBLJANA : INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 2011, str. 19-34.
  edit
 172. 319946
  Iveljić, Iskra ;
  Prosvjeta Banske Hrvatske u 19. stoljeću : europski uzori i hrvatske posebnosti / Zbornik Nikše Stančića. Filozofski fakultet : Zagreb, 2011, str. 125-138..
  edit
 173. 312994
  Jakovina, Tvrtko ;
  Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned / U: Pintar, Manojlović Olga ; Bjelajac, Mile ; Radić, Radmila (ur.). Tito-viđenja i tumačenja. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije ; Arhiv Jugoslavije, 2011, str. 389-404.
  edit
 174. 312998
  Jakovina, Tvrtko ;
  Milka Planinc kao paradigma hrvatske povijesti / U: Jakovina, Tvrtko (ur.). Milka Planinc, Čisti računi željezne lady: Sjećanja. Zagreb : Profil International, 2011, str. 9-74.
  edit
 175. 312686
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prozopografska crtica o zagrebačkom biskupu Stjepanu II. (1225. – 1247.) / U: Iveljić, Iskra (ur.). Zbornik Nikše Stančića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 55-64.
  http://bib.irb.hr/datoteka/513039.Zagrebaki_biskup_Stjepan_II.doc
  edit
 176. 313198
  Moačanin, Nenad ;
  Do the 18th century cizye registers in comparison with the earlier inventories make the research of the demographic tendencies on the Balkans easier? / U: Rumen Kovačev (ur.). Iz praktikata na osmanskata kancelarija. Sofia : Nacionalna biblioteka "Sv.sv. Kiril i Metodij", 2011, str. 165-170.
  edit
 177. 319964
  Moačanin, Nenad ;
  Remek-djelo habsburške (mletačke?) obavještajne službe : anonimni “geografsko-statistički” opis Bosanskog pašaluka (oko 1625.) / Zbornik Nikše Stančića. Filozofski fakultet u Zagrebu : Zagreb, 2011, str. 77-88..
  edit
 178. 312909
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim elementima organizacije prostora i naseljavanju u Varaždinskom generalatu u XVII stoljeću / U: Bojana Miljković-Katić (ur.). Prostorno planiranje u jugoistočnoj Evropi (do drugog svetskog rata). Beograd : Istorijski institut ; Balkanološki institut SANU ; Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011. (Zbornik radova), str. 51-75.
  edit
 179. 312912
  Petrić, Hrvoje ;
  The Navigation and Trade Agreement of 1718 and the Ottoman Orthodox Merchants in Civil Croatia and Parts of the Military Border / U: Ingrao, Charles ; Samardžić, Nikola ; Pešalj, Jovan (ur.). The Peace of Passarovitz, 1718,. West Lafayette : Purdue University Press, 2011. (Central European Studies), str. 179-189.
  edit
 180. 312407
  Roksandić, Drago ;
  Konfliktne strategije u proizvodnji prostora Banske krajine u 18. stoljeću / U: Miljković-Katić, Bojana (ur.). Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Evropi (do Drugog svetskog rata). Beograd : Istorijski institut – Balkanološki institut SANUU – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011, str. 77-116.
  edit
 181. 312977
  Roksandić, Drago ;
  Zagrebački Filozofski fakultet u revolucionarnoj tranziciji (1945.-1948.) / U: Roksandić, Drago ; Najbar-Agičić, Magdalena ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2009. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije & FF press, 2011. (Desničini susreti), str. 163-176.
  edit
 182. 312978
  Roksandić, Drago ;
  „'... Pisac uvijek ima upravo onoliku slobodu stvaranja koliku sam sebi dozvoli…'. Civilna kultura Vladana Desnice poslije 1945. godine“ / U: Roksandić, Drago ; Cvijović-Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2010. Zbornik radova. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije & FF press, 2011. (Desničini susreti), str. 18-30.
  edit
 183. 312982
  Roksandić, Drago ;
  'Bratstvo i jedinstvo' u političkom govoru jugoslavenskih komunista 1919–1945. godine / U: Manojlović Pintar, Olga et al. (ur.). Tito - viđenja i tumačenja. Beograd : Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije : Arhiv Jugoslavije, 2011, str. 28-42.
  edit
 184. 319980
  Roksandić, Drago ;
  Srbi u Hrvatskoj (1989–1991): Između lojalnosti, neposlušlosti i pobune / Naposlušnost (priredili Snježana Prijić-Samardžija i Petar Bojanić).. Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2011. ( Edicija RIZOM, knjiga 6.), str. 87 – 129 .
  edit
 185. 319992
  Roksandić, Drago ;
  Diskursi hrvatskog antifašizma i izazovi povijesnog pamćenja i zaborava : (1941. – 2005). / Zbornik Nikše Stančića . ). Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest; FF-press. Zagreb, 2011, str. 361 – 368 .
  edit
 186. 312897
  Sikirić Assouline, Zvjezdana ;
  "Gradski proračun" slobodnoga i kraljevskoga grada Zagreba 1848. Pogled na prihode i troškove te strukturu uprave prije patenta Franje Josipa o ujedinjenju zagrebačkih općina u jedan grad / U: Iveljić, Iskra (ur.). Zbornik Nikše Stančića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest - FFpress, 2011., str. 99-112.
  edit
 187. 319550
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Banskoj Hrvatskoj i njezina socioekonomska podloga / Zbornik Nikše Stančića.. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest & FF Press, 2011., 245-276..
  edit
 188. 319552
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Akademik Nikša Stančić ; život i djelo / Zbornik Nikše Stančića.. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest & FF Press, 2011, 9-20..
  edit
 189. 319609
  Banac, Ivo ;
  Ciliga i Bosna: iskustva i domišljanja / Mustafa Imamović: 45 godina naučnog i publicističkog rada: zbornik radova, ur. Jasmin Branković i dr. . Sarajevo i Gradačac: Institut za istoriju i Javna biblioteka “Alija Isaković”, 2010, str. 259-267..
  edit
 190. 319610
  Banac, Ivo ;
  Nova Evropa, Sovjetska Rusija i komunistički pokret / Nova Evropa 1920-1941: Zbornik radova, ur. Marko Nedić i Vesna Matović. . Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2010, str. 209-225.
  edit
 191. 312975
  Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandić, Drago ;
  Prėface / U: Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (ur.). Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (sous la direction de), Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. (Collection „Histoire“), str. 9-14.
  edit
 192. 312784
  Blažević, Zrinka ;
  Konfesionalni identitet i konfesionalna kultura slovenskog protestantizma iz perspektive teorije konfesionalizacije / U: Bjelčevič, Aleksandar (ur.). Simpozij Obdobja 27: reformacija na slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2010 (Obdobja), str. 513-526.
  edit
 193. 312785
  Blažević, Zrinka ;
  Balkanizam vs. ilirizam ili de/konstrukcija mitopolitike identiteta / U: Marjanić, Suzana ; Prica, Ines (ur.). Mitski zbornik. Zagreb : Scarabeus-Naklada, 2010, str. 433-452.
  edit
 194. 312786
  Blažević, Zrinka ;
  Kako misliti kulturu: suvremene teorije kulture i problem kulturne razlike / U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2005.-2008. Zbornik radova. Zagreb : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Plejada i FF Press, 2010, (HR-ZaFF)254021.
  edit
 195. 312788
  Blažević, Zrinka ;
  Early modern cultural transfers and cultural translations in the south Slavic contact zone: the example of Pavao Ritter Vitezović (1652-1713) / U: Kirova, Lilia (ur.). The Balkans. Multiple Dimensions of European Culture. Sofija : Institut po balkanistika, 2010, str. 167-183.
  edit
 196. 320279
  Goldstein, Ivo ;
  La Chiesa cattolica, l'arcive scovo Stepinac e gliebrei / Intellettuali versus democrazia, I regini autoritarinel l'Europa sud-orientale (1933-1953), a cura di F. Guida. Roma, 2010., str. 303-330.
  edit
 197. 312613
  Gračanin, Hrvoje ;
  "Povijest Langobarda" Pavla Đakona i ranosrednjovjekovno povjesništvo / U: Galović, Tomislav ; Šćerbe, Robert ; Šugar, Hrvoje (ur.). Paulus Diaconus, Historia Langobardorum / Pavao Đakon, Povijest Langobarda. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010, str. 339-385.
  edit
 198. 320301
  Holjevac, Željko ;
  Molve potkraj 19. i početkom 20. stoljeća u svjetlu statističkih podataka / U: Kolar Mario – Petrić, Hrvoje (ur.) (ur.). Molve. Ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju. Molve: Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010.,, str. 84-92. .
  edit
 199. 320302
  Holjevac, Željko ;
  Napoleon i Europa u očima „plovana brinjskog“ Jurja Antuna Belića Ligatića / U: Franjo Šanjek (ur.) (ur.). Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.),. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010., str. 189-200.
  edit
 200. 312533
  Jakovina, Tvrtko ;
  Tito, the Bloc-Free movement, and the Prague Spring / U: Bischof, Gunter ; Karner, Stefan, Ruggenthaler, Peter (ur.). The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. New York : Lexington Books, 2010 (The Harvard Cold War Studies book Series), str. 397-418.
  edit
 201. 312999
  Jakovina, Tvrtko ;
  Američki predsjednici i europski jugoistok u 20. i 21. stoljeću. Ratne intervencije, partnerstvo i sukobi na europskoj periferiji. / Stephen Graubard, Predsjednici. Povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba. Zagreb : Tim press, 2010, str. 753-797.
  edit
 202. 312595
  Kuntić-Makvić, Bruna ; Marohnić, Jelena ;
  Natpisi / U: Jasminka Poklečki Stošić (ur.). Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010, str. 73-89.
  edit
 203. 312615
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Historia Salonitana i Historia Salonitana maior – Gunjačin pristup / U: Šeparović, Tomislav (ur.). Stjepan Gunjača 1909.-2009. Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština. Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010, str. 331-339.
  http://bib.irb.hr/datoteka/494589.Gunjaca.php
  edit
 204. 312973
  Roksandić, Drago ;
  Riječ na kraju / U: Fulanović, Branka ; Roksandić, Drago (ur.). Pyne, Stephen J., Vatra. Sažeta povijest. Zagreb : Prosvjeta, 2010., str. 209-210.
  edit
 205. 312974
  Roksandić, Drago ;
  Paul Kussan: Pitanja povodom izlaska iz anonimnosti / U: Višnjić, Čedomir ; Roksandić, Drago (ur.). Kussan, Paul, Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente (prevela Sonja Perković ; stručna redaktura Sanja Lazanin i Drago Roksandić). Zagreb : SKD Prosvjeta, 2010., str. 6-24.
  edit
 206. 312976
  Roksandić, Drago ;
  Les discours croates de l'antifascisme, entre memoire et oubli (1941-2005) / U: Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (ur.). Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandic, Drago (sous la direction de), Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. (Collection „Histoire“), str. 239-247.
  edit
 207. 319979
  Roksandić, Drago ;
  O Vladanu Desnici i „Desničinim susretima / Desničini susreti 2005.–2008.Zbornik radova.. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Plejada. Zagreb 2010 (Biblioteka Desničini susreti, sv. 3), str. 279-280.
  edit
 208. 312602
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Trijemovi Velike Majke na istočnojadranskim otocima / U: Ivčević, Sanja (ur.). Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu. Zagreb - Split : Hrvatsko arheološko društvo - Arheološki muzej Split, 2010, str. 199-209.
  edit
 209. 312355
  Blažević, Zrinka ;
  Historijska znanost i izazovi lingvističkog i kulturnog obrata / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF press, 2009 (/), str. 499-517.
  edit
 210. 312529
  Budak, Neven ;
  Using the Middle Ages in Modern-day Croatia / U: Bak, Janos M. ; Jarnut, Jörg ; Monet, Pierre ; Schneidemüller, Bernd (ur.). Gebrauch und Missbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert ; Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th – 21st Century ; Usages et Mésusages du Moyen Age du XIXe au XXIe siècle. München : Wilhelm Fink, 2009, (2009), str. 241-262.
  edit
 211. 312530
  Budak, Neven ;
  Varaždin – od postanka do „zlatnog doba" / U: Šicel, Miroslav: Slobodan Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009.. Zagreb - Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, str. 1-8.
  edit
 212. 312282
  Galović, Tomislav ;
  Dubašljanski Porat na otoku Krku – od prvih svjedočanstava života do suvremenih dana / U: Galović, Tomislav (ur.). Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku. Porat : Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009, str. 59-66 ;-69-71.
  edit
 213. 312350
  Galović, Tomislav ;
  Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. (Dominikanska baština, knj. 6 ; Analecta Croatica Christiana, sv. 40 .), str. 777-786.
  edit
 214. 320267
  Goldstein, Ivo ;
  Jugoslavija u šezdesetim godinama 20. stoljeća : dileme i rješenja (s posebnim obzirom na Hrvatsku) / Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, zbornik radova, ur. H. Kamberović. Sarajevo 2009, str. 39-58..
  edit
 215. 320268
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvati i Jugoslavija : između oduševljenja i razočaranja / Jugoslavija v času, Devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države. Ljubljana 2009, str. 57-72.
  edit
 216. 320269
  Goldstein, Ivo ;
  - „Bizantinizam“ u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću / Spomenica Josipa Adamčeka. Filozofski fakultet : Zagreb, 2009, str. 489-498..
  edit
 217. 320270
  Goldstein, Ivo ;
  Franjo Rački kao istraživač hrvatskoga srednjovjekovlja / Humanitas et litterae, Zbornik u čast Franje Šanjeka, prir. L. Čoralić – S. Slišković. Zagreb, 2009, str. 507-516.
  edit
 218. 312441
  Grgin, Borislav ;
  Krbavska i Modruška biskupija u kontekstu kasnosrednjovjekovne hrvatske povijesti / U: Čoralić, Lovorka - Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb : Dominikanska naklada Istina - Kršćanska sadašnjost d. o. o., 2009, str. 319-330.
  edit
 219. 312442
  Grgin, Borislav ;
  Odnos historije i arheologije u istraživanju povijesti Hrvatske i Slavonije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku / U: Roksandić, Drago - Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF press, 2009, str. 481-488.
  edit
 220. 312540
  Holjevac, Željko ;
  Proračuni zemalja ugarske krune i hrvatsko-slavonske "potriebštine" od 1869. do 1874. godine / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 385-409.
  edit
 221. 312541
  Holjevac, Željko ;
  Ličko-krbavska županija u identitetu Like / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like: korijeni i razvitak. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009, str. 427-465.
  edit
 222. 312532
  Iveljić, Iskra ;
  Modernisierung Kroatiens in der zweiten Haelfte des 19. Jahrhunderts. Europaische Vorbilder und kroatische Besonderheiten / U: Solomon, Flavius ; Zach, Krista ; Brandt, Juliane (ur.). Vorbild Europa und die Modernisierung in Mittel- und Sudosteuropa. Muenchen : Litverlag, 2009., str. 25-47.
  edit
 223. 319948
  Iveljić, Iskra ;
  Modernizacija izvana i modernizacija iznutra. Hrvatske zemlje od neoapsolutizma do bana Ivana Mažuranića / Hrvatska i Europa, 4. sv., Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do Moderne. HAZU: Zagreb, 2009, str. 77-93.
  edit
 224. 319949
  Iveljić, Iskra ;
  Prevlast unionista. Hrvatske zemlje od 1883. do 1903. godine / Hrvatska i Europa, 4. sv., Moderna hrvatska kultura. Od preporoda do Moderne. HAZU: Zagreb, 2009, str. 93-103.
  edit
 225. 312253
  Jakovina, Tvrtko ;
  Značenje Rezolucije IB-a 1948. za svijet i Jugoslaviju / U: Badovinac, Tomislav (ur.). 1948. Povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom?. Zagreb : Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske, 2009, str. 81-111.
  edit
 226. 312534
  Jakovina, Tvrtko ;
  1956. godina naše ere: Vrhunac jugoslavenske vanjske politike / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, 2009, str. 459-480.
  edit
 227. 312483
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Kataloška jedinica br. 1: Javni natpis / U: Brajković, Toni (ur.). Scardonae lapides. Reljefni i epigrafski spomenici Skardone. Šibenik : Muzej grada Skardina, Muzej Grada Šibenika, 2009, str. 25-25.
  edit
 228. 312349
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Historia Salonitana post Thomam – recepcija Salonitanske povijesti do prvotiska / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. (Analecta Croatica Christiana, sv. 40 ; Dominikanska baština, knj. 6), str. 99-112.
  http://bib.irb.hr/datoteka/444118.anjek-lanak.doc
  edit
 229. 312527
  Moačanin, Nenad ;
  Sitne daće, krupne implikacije / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF Press, 2009, str. 145-165.
  edit
 230. 313200
  Moačanin, Nenad ;
  The complex origin of the Bosnian ocaklık timar / U: Selim Aslantaş (ur.). Halil İnalcık Armağanı – I. Ankara : Doğu Batı, 2009, str. 142-167.
  edit
 231. 319965
  Moačanin, Nenad ;
  Tri slavonska sandžaka : jedno kratko i jedno dugo “tursko stoljeće” / Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije, prvi svezak. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 2009., str. 268-277..
  edit
 232. 312448
  Olujić, Boris ;
  Povijest istraživanja prapovijesne i antičke baštine u identitetu Like / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like: korijeni i razvitak. Knjiga I. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009, str. 117-139.
  edit
 233. 312517
  Petrić, Hrvoje ;
  O najstarijim srpskim naseljavanjima i tzv. privatnim Vlasima u Kraljevini Slavoniji / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF Press ; Odsjek za povijest Filozofski fakultet Zagreb, 2009, str. 96-144.
  edit
 234. 312518
  Petrić, Hrvoje ;
  Priloga poznavanju razvoja sela Gornji Kneginec kraj Varaždina do kraja 17. stoljeća / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et Litterae. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009 (Analecta Croatica Christiana), str. 55-76.
  edit
 235. 312523
  Petrić, Hrvoje ;
  The stronghold of New Serinwar/Novi Zrin/Zrínyi-Újvár (1661-1664) – Between Croatian and Hungarian History / U: Tüskés, Gabor ; Bene , Sandor (ur.). Militia et Litterae. Die Beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit), str. 106-134.
  edit
 236. 312402
  Roksandić, Drago ; Vidan, Gabrijela ;
  Kako čitati Luju Matutinovića? / U: Budiša, Dražen (ur.). Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori. Zagreb : Školska knjiga-Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (Biblioteka Starine), str. 7-79.
  edit
 237. 312403
  Roksandić, Drago ; et al ;
  Dinarski Vlasi/Morlaci od 14. do 16. stoljeća: koliko identiteta? / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir ; (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest ; FF press, 2009, str. 209-219.
  edit
 238. 312404
  Roksandić, Drago ;
  The Dinaric Vlachs/Morlachs in the Eastern Adriatic from the Fourteenth to the Sixteenth Centuries: How Many Identities? / U: Ortalli, Gherardo ; Schmitt, Oliver Jens (ur.). Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo - Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert). Venezia-Wien : OeAW, 2009, str. 271-285.
  edit
 239. 312503
  Sikirić Assouline, Zvjezdana ;
  Naoružani građani Zagreba i Narodna straža u proljeće 1848. godine / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest, FFpress, 2009., str. 377-383.
  edit
 240. 312498
  Šute, Ivica ;
  Slika Like u 1930-im godinama prema reportažama Gospodarske sloge / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like: Korijeni i razvitak, Knj.I.. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2009, str. 587-614.
  edit
 241. 312128
  Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj / U: Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena (ur.). Početak demografske tranzicije u Hrvtaskoj. Zagreb-Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009 (Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice), str. 9-62.
  edit
 242. 319548
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Modernizacijski uspon krajem XIX. i početkom XX. stoljeća / Hrvatska i Europa. Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće), svezak IV.. Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2009., str. 103-113..
  edit
 243. 312122
  Blažević, Zrinka ;
  Rodne subverzije herojske matrice u djelu Adrianskoga mora sirena Petra Zrinskog / U: Rosić, Tatjana (ur.). Teorije i politike roda. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008 (Teorijska istraživanja), str. 329-342.
  edit
 244. 312263
  Budak, Neven ;
  Identities in Early Medieval Dalmatia (7th - 11th c.) / U: Garipzanov, Ildar ; Geary, Patrick ; Urbanczyk, Przemyslaw (ur.). Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. Turnhout : Brepols, 2008 (Cursor mundi), str. 223-241.
  edit
 245. 312264
  Budak, Neven ;
  Povijesni okvir / U: Poklečki-Stošić, Jasmina (ur.). Stećci. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2008, str. 30-42.
  edit
 246. 320264
  Goldstein, Ivo ;
  NDH 1941. godine: put prema katastrofi / Dijalogpovjesničara - istoričara 10/1. prir. I. Graovac, Zagreb, 2008, str. 137-154.
  edit
 247. 320266
  Goldstein, Ivo ;
  - ''ZemljicaBosna'' – ''τοχωρίονΒόσονα'' u ''De administrando imperio'' Konstantina VII. Porfirogeneta / Zbornik o Pavlu Anđeliću, . Sarajevo 2008, str. 97-109..
  edit
 248. 312538
  Holjevac, Željko ;
  Srijemska županija u identitetu Srijema / U: Cvikić, Sandra ; Bušić, Krešimir (ur.). Divan je kićeni Srijem. Nijemci : Općina Nijemci, 2008, str. 108-120.
  edit
 249. 312539
  Holjevac, Željko ;
  Pravo u službi nacionalnog pokreta: Josip Pliverić o pravnoj prirodi hrvatsko-ugarske "državne zajednice" u doba dualizma / U: Marinović, Marijana (ur.). Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008, str. 57-65.
  edit
 250. 311814
  Jakovina, Tvrtko ;
  Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici / U: Tomislav Badovinac (ur.). Titovo doba. Hrvatska prije, za vrijeme i poslije. Zagreb : Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske, 2008., str. 147-183.
  edit
 251. 312250
  Jakovina, Tvrtko ;
  Where has War For Harts and Souls Gone?, America and the Liberals in Yugoslavia in 1960' and early 1970'. / U: Trgovčević, Ljubinka (ur.). 125 Years of Diplomatic Relations Between The USA and Serbia. Beograd : Faculty of Political Sciences, 2008, str. 149-164.
  edit
 252. 312251
  Jakovina, Tvrtko ;
  Titos Jugoslawien – der kommunistische Alliierte von Prag und Washington / U: Karner, Stefan, Tomilina, Natalja, Tschubarjan, Alexander (ur.). Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968. Köln, Weimar, Wien : Beiträge, Böhlau Verlag, 2008, str. 571-586.
  edit
 253. 312254
  Jakovina, Tvrtko ;
  Tito, A Sowieci, Amerykanie i Państwa Niezaangażowane ; Studenci, Konsewatyści i Reformatorzy / U: Wroblewska, Hanna, Brewinska, Maria, Machnicka Zofia, Sokolowska, Joanna (ur.). Rewolucje 1968. Warszawa : Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, 2008, str. 265-271.
  edit
 254. 312255
  Klasić, Hrvoje ;
  "Caught between the Blocs". Jugoslavija i čehoslovačka kriza / U: Karner, Stefan ; Tomilina, Natalja, Tschubarjan, Alexander (ur.). Prager Fruhlung. Wien : Ludwig Boltzmann Institut fur Kriegsfolgen-Forschung, 2008, str. 587-604.
  edit
 255. 312256
  Klasić, Hrvoje ;
  Unutrašnjopolitičke i vanjskopolitičke aktivnosti Jugoslavije nakon intervencije Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj 1968. godine / U: Radić, Radmila (ur.). 1968 - Četrdeset godina posle. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2008, str. 519-547.
  edit
 256. 313124
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Latin Epigraphic Heritage / U: Supičić, Ivan ; Hercigonja, Eduard (ur.). Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance. A Cultural Survey (vol. II of Croatia and Europe). London – Zagreb : Philip Wilson Publishers, Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008. (Croatia and Europe), str. 107-127.
  edit
 257. 313196
  Moačanin, Nenad ;
  La conversione di massa di contadini bosniaci all’Islam / U: Luciano Vaccaro (ur.). Storia religiosa dell’Islam nei Balcani. Gazzada : centro ambrosiano, 2008. (collana europa ricerche - 14), str. 169-188.
  edit
 258. 312157
  Ograjšek Gorenjak, Ida ;
  Naznana prvakinja povijesti žena u Hrvatskoj / U: Grdešić, Maša ; Jakobović Fribec, Slavica (ur.). Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke. Zagreb : Centar za ženske studije, 2008, str. 45-60.
  edit
 259. 311755
  Olujić, Boris ; Cvitanović, Hrvoje ;
  Speleoarheološka istraživanja na Vitlu (Prozor kod Otočca) / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 149-159.
  edit
 260. 311756
  Olujić, Boris ;
  Iskopavanje lokaliteta Viničica 2002.-2004. godine / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 87-99.
  edit
 261. 312209
  Osterman, Jasmina ;
  Gospodari božanske riječi. Usporedba mezopotamijskih i egipatskih bogova zaštitnika pisma / U: Tomas, Helena (ur.). Znakovi i riječi 2. Zbornik projekta Mythos-cultus-imagines deorum. Zagreb : FF press, 2008 (Signa et litterae), str. 29-54.
  edit
 262. 311655
  Petrić, Hrvoje ;
  17th Century Town Administration and Judiciary of Koprivnica, a Free Royal Borough / U: Feletar, Dragutin ; Petrić, Hrvoje (ur.). Zapisnici poglavarstva grada Koprivnice 1639.-1700. (knjiga druga). Samobor : Meridijani, 2008. (Građa za povijest Koprivnice), str. 453-461.
  edit
 263. 311752
  Raguž, Krešimir ; Osterman, Jasmina ;
  Istraživanja špilja u kanjonu rijeke Jadove / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza između jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 141-147.
  edit
 264. 312248
  Roksandić, Drago ;
  Treba li danas čitati Marca Blocha? Povodom hrvatskog prijevoda Aplogije historije / U: Agičić, Damir ; Najbar-Agičić, Magdalena (ur.). Apologija historije ili zanat povjesničara. Zagreb : Srednja Europa, 2008 (Biblioteka Povijest i suvremenost), str. 173-183.
  edit
 265. 312257
  Roksandić, Drago ;
  Narodne "želje" i/ili "zahtijevanja" u proljeće 1848. godine: od podanika s građanima / U: Kolanović, Josip (ur.). Hrvatski državni sabor 1848. Svezak 3. Zagreb : Hrvatski državni arhiv ; Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; FF press, 2008, str. 21-39.
  edit
 266. 312131
  Strecha, Mario ;
  I movimenti nazionali in Croazia e Ungheria nella crisi del 1848-1849 / U: Petrungaro, Stefano (ur.). Fratelli di chi. Liberta, uguaglianza e guerra nel Quarantotto absburgico. S. Maria Capua Vetere : Edizione Spartaco, 2008, str. 76-89.
  edit
 267. 312228
  Šarić, Marko ;
  Bunjevci u ranome novom vijeku: postanak i razvoj jedne predmoderne etnije / U: Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.). Živjeti na Krivom Putu. Etnološko-povijesna monografija o primorskim Bunjevcima, sv. I. Zagreb : FF press, 2008, str. 15-43. http://dx.doi.org/10.17234/9789531752664.02
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 268. 311892
  Šute, Ivica ;
  POGOD i organizacija prehrane u Banovini Hrvatskoj / U: Spomenica Josipa Adamčeka (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Odsjek za povijest ; FF Press, 2008, str. 429-457.
  edit
 269. 311908
  Vedriš, Trpimir ;
  Historia Translationis S. Anastasiae: kako (ne) čitati hagiografski tekst / U: Marinković, Ana - Vedriš, Trpimir (ur.). Hagiologija: Kultovi u kontekstu (zbornik radova). Zagreb : Leykam international, d.o.o., 2008 (Biblioteka Hagiotheca, Niz Zbornici), str. 39-58.
  edit
 270. 311935
  Vedriš, Trpimir ;
  Češčenje svetega Martina Tourskega v Dalmaciji v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku / U: Arambašič, Jasmina (ur.). Sveti Martin kot simbol evropske kulture. Celovec-Ljubljana : Mohorjeva druzba, 2008, str. 92-106.
  edit
 271. 312003
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Atribut andetrijskog Atisa / U: Tomas, Helena (ur.). Znakovi i riječi II (Signa et litterae II). Zagreb : FF Press, 2008., str. 105-111.
  edit
 272. 307338
  Jakovina, Tvrtko ;
  How to Cope With History? The Croatian Example / A European Perspective for the Western Balkans, 1 (2007), str. 107-120.
  edit
 273. 311864
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Zemlja, seljaštvo i agrikultura u razdoblju osmanske vlasti / U: Belamarić, Joško - Grčić, Marko (ur.). Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja. Zagreb : Ministarstvo kulture RH - Klovićevi Dvori, 2007., str. 233-245.
  edit
 274. 311870
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Osmanski Knin (1522.-1688.) / U: Belamarić, Joško - Grčić, Marko (ur.). Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja. Zagreb : Ministarstvo kulture RH - Klovićevi dvori, 2007., str. 649-661.
  edit
 275. 311873
  Štefanec, Nataša ;
  IV. és V. Zrínyi György / U: Bene, Sándor ; Hausner, Gábor (ur.). A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Budimpešta : Zrínyi Kiadó, 2007., str. 87-112.
  http://bib.irb.hr/datoteka/349091.Stefanec_-_Gyorgy_Zriny_IV_es_V_-_87-112_-_2007.pdf
  edit
 276. 311399
  Budak, Neven ;
  Javna vlast i javnost u srednjovjekovnim komunama jugoistočne Europe / U: Budak, Neven (ur.). Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara . Zagreb : FF Press, 2005, str. 565-586 .
  edit
 277. 311413
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Vojne snage Kliškog i Krčko-ličkog sandžaka pred Kandijski rat - osmanska vojska plaćenika / U: Agičić, Damir (ur.). Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević : zbornik radova povodom 70. rođendana. Zagreb : FF press, 2003., str. 79-93.
  edit
 278. 379264
  Moačanin, Nenad ;
  Division of cizye-payers into three classes as foreshadowed in the pre-reform 17th century „pseudo-mufassals“/ U: Güzel, Hasan Celal (ur.). State and society in the Balkans before and after establishment of Ottoman rule. Belgrade, 2017., str. 73-94.
  edit
 279. 310840
  Jurković, Miljenko ; Budak, Neven ;
  Les Anjou et les territoires Croates / U: Le Goff, Guy Massin (ur.). L'Europe des Anjou: aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siecle. Paris : Somogy Editions d'Art, 2001, str. 204-219.
  edit
 280. 310979
  Štefanec, Nataša ;
  Braća Nikola i Petar Zrinski. Velikaška obitelj u srednjoeuropskim vojno-političko-ekonomskim konstelacijama / U: Damjanov, Jadranka (ur.). Zrinski i Europa : sv. 1. Zagreb : Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, 2000, str. 387-403.
  http://bib.irb.hr/datoteka/126635.Stefanec_-_Zrinski_i_Europa_2000.pdf
  edit
 281. 310985
  Štefanec, Nataša ;
  Povijesna obzorja promjene statusa umjetnika i umjetnosti u srednjozapadnoj Europi i Italiji u 16. stoljeću / U: Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša (ur.). Diplomska radionica prof. dr. Drage Roksandića. Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest, 1999, str. 221 ; 131-178.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 392783
  Galović, Tomislav ;
  Srednjovjekovna pisana baština državine Frankapana / Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji. Rijeka : Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018, str. 39, 249, 265, 277, 284, 306, 314, 357, 377, 385, 467-44, 258, 280, 285, 308, 315, 358, 388.
  http://bib.irb.hr/datoteka/969333.Putovima-Frankopana.pdf
  edit
 2. 391156
  Gračanin, Hrvoje ;
  Lower Pannonia before and after the Treaty of Aachen / Imperial Spheres and the Adriatic. Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018, str. 207-224.
  http://bib.irb.hr/datoteka/920755.GRACANIN_2018_207-224.pdf
  edit
 3. 391152
  Grgin, Borislav ;
  Krčki Knezovi Frankapani na zalazu srednjega vijeka / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Potočnjak, Saša (ur.). (ur.). Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko- goranskoj županiji . Rijeka: Primorsko-goranska županija ; Sveučilište u Rijeci, 2018., str. 44-62 .
  edit
 4. 379288
  Agičić, Damir ;
  Ljubo Boban i zanat povjesničara / Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2017, str. 49-72.
  edit
 5. 379290
  Agičić, Damir ;
  Pamćenje o Jugoslaviji u suvremenoj hrvatskoj historiografiji / Tranzicija i kulturno pamćenje. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 237-245.
  edit
 6. 379945
  Agičić, Damir ;
  Chorwacja na obrzeżach Europy Środkowej / Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017, str. 27-37.
  edit
 7. 379946
  Agičić, Damir ;
  Istraživanja balkanske/jugoistočnoeuropske povijesti u hrvatskoj historiografiji nakon 1991. godine / Studia Balkanica-Bohemoslovaca VII. Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28.–29. listopadu 2016. Brno : Moravské zemské muzeum - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, str. 57-63.
  edit
 8. 375684
  Štefanec, Nataša ;
  Fedor Moačanin kao povjesničar Vojne krajine: predgovor / 2016Fedor Moačanin. Radovi iz povijesti Vojne krajine. Zagreb : SKD "Prosvjeta", 2016 (Biblioteka Posebna izdanja), str. 9-26.
  http://bib.irb.hr/datoteka/884771.Stefanec-predgovor_-_F_Moacanin-Radovi_iz_povijesti_Vojne_krajine-2016-1-26.pdf
  edit
 9. 375687
  Štefanec, Nataša ;
  Visoki vojni časnik iz redova hrvatskog plemstva: grof Ivan Krsto Oršić (1718.-1782.) / 2016Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 156-165.
  edit
 10. 365494
  Špoljarić, Luka ;
  Feliks Petančić / U: Ed. by David Thomas and John Chesworth. (ur.). Christian-Muslim relations : bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden ; Boston : Brill, 2015. , Str. [50]-57..
  edit
 11. 365516
  Vranješ-Šoljan, Božena ; Miholjančan, Tina [trl] ;
  Croatian students societies in Vienna in the 19th century / The entangled histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th century) = Verflechtungsgeschichte : Wien, Zagreb und Budapest (18.-20. Jahrhundert) / editor Iskra Iveljić. Zagreb : FF Press, 2015, str. 357-378.
  edit
 12. 335494
  Gračanin, Hrvoje ;
  Povijesni identiteti i politički realiteti: proslava tisućugodišnjice Hrvatskog Kraljevstva 1925. godine / U: Marinović, Marijana (ur.). Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti. Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014, str. 119-138.
  http://bib.irb.hr/datoteka/710702.GRACANIN_2014_119-138.pdf
  edit
 13. 313365
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Salonitanski sljedbenici Velike Majke / U: Kuntić-Makvić, Bruna, Vilogorac Brčić, Inga (ur.). Zbornik projekata "Mythos-cultus-imagines deorum" : od obreda do vjere = de ritv ad religionem. Zagreb : Filozofski fakultet, 2013 (Znakovi i riječi = Signa et litterae. IV), str. 93-118.
  edit
 14. 313060
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva / U: Galović, Tomislav (ur.). Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima. Krk - Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka, Krk i Provincijalat franjevaca trećoredaca-glagoljaša, Zagreb, 2012 (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 63. Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9.), str. 241-263.
  edit
 15. 313233
  Gračanin, Hrvoje ;
  Zagrebačko područje do osnutka Biskupije / U: Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918.. Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 2-29.
  http://bib.irb.hr/datoteka/616758.Zagrebacko_podrucje_do_osnutka_Biskupije.pdf
  edit
 16. 312687
  Galović, Tomislav ;
  Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.) / U: Iveljić, Iskra (ur.). Zbornik Nikše Stančića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359.
  http://bib.irb.hr/datoteka/513040.GALOVIC_T._-_Od_slike_do_pisma_BRANKO_FUCIC_-_za_Stancicev_zbornik.doc
  edit
 17. 312911
  Petrić, Hrvoje ;
  Samobor i okolica u ranome novom vijeku / U: Feletar, Dragutin (ur.). Samobor. Zemljopisno-povijesna monografija. Samobor : Meridijani, 2011. (Bibliotheca Geographia Croatica), str. 237-321.
  http://bib.irb.hr/datoteka/551373.236-321_samobor.pdf
  edit
 18. 312597
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Vijesti iz djela starih pisaca / U: Jasminka Poklečki Stošić (ur.). Antički Grci na tlu Hrvatske. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010, str. 188-190.
  edit
 19. 312531
  Budak, Neven ;
  Slavonski korifeji hrvatske historiografije – Vjekoslav Klaić i Ferdo Šišić / U: Biškupić, Božo (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem. Vrela europske civilizacije, sv. 1. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 465-467.
  edit
 20. 312179
  Gračanin, Hrvoje ;
  „ Zvonimir kral hrvatski“ / U: Feletar, Dragutin (ur.). Spomenik kralju Zvonimiru u Kninu (katalog). Zagreb ; Knin : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja ; Grad Knin, 2009, str. 3-8.
  edit
 21. 312212
  Gračanin, Hrvoje ;
  Donje međurječje Drave i Save u sutonu antike i ranom srednjovjekovlju / U: Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem - vrela europske civilizacije, Prvi svezak, [Katalog izložbe]. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009, str. 239-245.
  http://bib.irb.hr/datoteka/414694.Donje_medjurijecje_Drave_i_Save_u_sutonu_antike_i_ranom_srednjovjekovlju.pdf
  edit
 22. 312525
  Petrić, Hrvoje ;
  Tko su Kranjci u Lici i Krbavi krajem 17. i početkom 18. stoljeća / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like - korijeni i razvitak. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2009, str. 385-401.
  edit
 23. 312526
  Petrić, Hrvoje ;
  PRILOZI POZNAVANJU VARAŽDINA KAO SREDIŠTA VARAŽDINSKOG GENERALATA / U: Šicel, Miroslav ; Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209-2009. Zagreb-Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2009, str. 245-262.
  edit
 24. 311977
  Agičić, Damir ; Najbar-Agičić, Magdalena ;
  Hrvatska historiografija o 1941. - polemika bez dijaloga? / U: Bosto, Sulejman ; Cipek, Tihomir ; Milosavljević, Olivera (ur.). Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Zagreb : Disput, 2008., str. 145-155.
  edit
 25. 311750
  Osterman, Jasmina ;
  Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti tijekom neolitika / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog" priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici. Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 55-69.
  edit
 26. 312099
  Petrić, Hrvoje ;
  Povijest Prekodravlja / U: Prvčić, Vjekoslav (ur.). Spomenica općine Gola. Koprivnica : Mali Princ, 2008., str. 6-11.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 392782
  Galović, Tomislav ;
  Hrvatskoglagoljička epigrafija / Hrvatska glagoljica / Croatian Glagolitic Script. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / National and University Library in Zagreb, 2018, str. 20-24.
  http://bib.irb.hr/datoteka/966886.Katalog-izlobe-Hrvatska-Glagoljicapdf
  edit
 2. 380137
  Gračanin, Hrvoje ;
  Vještičja posla na hrvatski način: vještičarenje i progoni vještica u hrvatskim krajevima u kasnom srednjovjekovlju i ranom novovjekovlju / Coprnički ceh. Sveti Ivan Zelina : Muzej Sveti Ivan Zelina, 2017, str. 35-63.
  http://bib.irb.hr/datoteka/920754.GRACANIN_2017_35-63.pdf
  edit
 3. 366084
  Janković, Branimir ;
  Predgovor / 2015Intelektualna autobiografija i historijska antropologija Arona Gureviča. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2015 (Dijalog s povodom (sv. 8)), str. 7-10.
  edit
 4. 366691
  Roksandić, Drago ;
  Svjedok o vremenu nastanka gimanzije / Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković. Monografija u povodu 10. obljetnice (Lalić, Slobodan (gl. ur.)). Zagreb : SPOG Kantakuzina Katarina Branković, 2015., str. 27–30 .
  edit
 5. 336333
  Jakovina, Tvrtko ;
  Hrvatska povijest između periodizacije i interpretacije / . - .U: Udier, Sanda Lucija (ur.). Hrvatska na prvi pogled : udžbenik hrvatske kulture. Zagreb : Filozofski fakultet, 2014.
  edit
 6. 319970
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Kultura kupelji između poganstva i kršćanstva: primjeri Konstantinova doba / Pogled na Konstantinovo doba 2013 . Filozofski fakultet : Zagreb, 2013, str. 13.
  edit
 7. 319972
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Žene u Konstantinovoj obitelji i muškarci koji su ponijeli grimiz; Događaji za Konstantinova života; Najčešće spominjani stari pisci; Carska viđenja i snovi; Bibliografija priručnih materijala / Pogled na Konstantinovo doba 2013 . Filozofski fakultet : Zagreb, 2013, str. 25-37.
  edit
 8. 312612
  Galović, Tomislav ; Gračanin, Hrvoje ; Goldstein, Ivo ;
  Povijesni komentar uz kritičko latinsko-hrvatsko izdanje Povijesti Langobarda Pavla Đakona / U: Galović, Tomislav ; Šćerbe, Robert ; Šugar, Hrvoje (ur.). Paulus Diaconus, Historia Langobardorum / Pavao Đakon, Povijest Langobarda. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010, str. 206-282.
  edit
 9. 320352
  Holjevac, Željko ;
  Stjepan Pavičić i njegovo djelo u svjetlu migracijskih procesa i životnih prilika u Lici / Seobe i naselja u Lici, . Gospić: Državni arhiv u Gospiću, 2010., str. 1-13.
  edit
 10. 312417
  Roksandić, Drago ;
  L'Europe et ses frontieres multiples dans le Sud-Est : problemes et approches = Europa i njene višestruke jugoistočnoeuropske granice : problemi i pristupi / U: Katunarić, Dražen (ur.). La perception de l'Europe = Percpecija Europe. Zagreb : Litteris, 2009, str. 156-166.
  edit
 11. 320282
  Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko [aui] ;
  Progon i spašavanje Židova u ustaškoj NDH / Hrvatski pravednici. Zagreb, 2008, str. 275-291.
  edit
 12. 320284
  Goldstein, Ivo ;
  Kroatien / Handbuch des Antisemitismus, Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 1, Länder und Regionen. München, 2008, str. 198-201.
  edit
 13. 311803
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Hrvatsko lice "Etruskologije" / U: Kuntić-Makvić, Bruna (ur.). Etruskologija. Etruščani. Zagreb : Svitava, 2008 (Biblioteka Antika knj. 2), str. 11-26.
  edit
 14. 311751
  Olujić, Boris ;
  Projekt "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti " / U: Olujić, Boris (ur.). Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza između jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici". Zagreb : FF press, 2008 (Alpium Illyricarum Studia), str. 9-13.
  edit
 15. 311874
  Štefanec, Nataša ;
  Nikola IV. Zrinski Sigetski / U: Budak, Neven (ur.). Croatica. Hrvatski udio u svjetskoj baštini. Vol. 1.. Zagreb : Profil, 2007, str. 278-283.
  edit
 16. 311875
  Štefanec, Nataša ;
  Nikola VII. Zrinski / U: Budak, Neven (ur.). Croatica. Hrvatski udio u svjetskoj baštini. Vol. 1.. Zagreb : Profil, 2007., str. 346-351.
  edit
 17. 311088
  Holjevac, Željko ;
  Uber die (Un)Erkennbarkeit der Reisekultur im Hintergrund von Csaplovics' Beschreibung westungarischer Kroaten aus dem Jahre 1828 / U: Hajszan, Robert (ur.). Panonski ljetopis. Pannonisches Jahrbuch. Pannon Evkonyv. Guttenbach-Pinkovac : Literas (Wien), 2004, str. 294-299.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 392895
  Janković, Branimir ;
  History-writing: Croatian / Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe / Leerssen, Joep (ur.). Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018., str. 760-761..
  edit
 2. 366541
  Moačanin, Nenad ;
  Turska (tursko-osmanlijska) vlast u Sinju i Cetinskoj krajini / Leksikon Sinjske alke, . Zagreb 2015., str. 263-274. .
  edit
 3. 310063
  Galović, Tomislav ;
  Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o., 2010., str. 123. / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 287-291.
  edit
 4. 308915
  Galović, Tomislav ;
  Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis – Mattheo Ferchio Veglense – Matija Frkić Krčanin (1583. – 1669.), Krk – Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 66. Posebno izdanje, sv. 61) – Povijesno društvo Rijeka – Verba d.o.o., 2010., str. 123. / Historijski zbornik, LXIII (2010.), 2 ; str. 618-620.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379956
  Galović, Tomislav ;
  A Silent Judge of Art. Friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003) by Gordana Gržetić, Tomislav Galović and Perica Dujmović (Krk – Dobrinj 2017.) / Bulletin of the Association for Croatian Studies /USA/, 64 (2017) ; str. 2-2.
  edit
 2. 366604
  Jakovina, Tvrtko ;
  The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade ed. by Nataša Mišković, Harald Fischer-Tiné, Nada Boškovska (review) / Journal of Cold War Studies, 18 (2016), 3; str. 208-211.
  edit
 3. 310281
  Bilogrivić, Goran ;
  Igor Kulenović, Materijalna kultura, značenje i praksa. Arheološka teorija i arheologija u Hrvatskoj, Spektar 15, Naklada Slap, Zagreb, 2013, 162 str. / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLV (2013), str. 72-74.
  edit
 4. 310064
  Galović, Tomislav ;
  Dva iznimno važna međunarodna znanstvena skupa: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5. – 6. X. 2012.) i Hrvatska ćirilična baština (Zagreb, 26. – 27. XI. 2012.) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 295-302.
  edit
 5. 310065
  Galović, Tomislav ;
  Maja Polić – Nina Spicijarić Paškvan, Članovi HAZU s dobrinjskoga područja, Rijeka: Općina Dobrinj i Povijesno društvo Rijeka, 2012. / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 302-303.
  edit
 6. 310216
  Galović, Tomislav ;
  Zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku (Milko Brković, Diplomatički zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku, Crkva na kamenu /Biblioteka Crkve na kamenu, knj. br. 121/, Mostar, 2011., 254 str.) / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXII (2013.), 3 ; str. 313-315.
  edit
 7. 310066
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil) / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 283-287.
  edit
 8. 310178
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prezentacija u Viteškoj dvorani »Braće Hrvatskoga Zmaja« [Prezentacija prvoga i drugog dijela »Zbornika Emilija Marina«] / Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, XLIV-XLV/2012-2013 (2013.), str. 81-84.
  edit
 9. 310059
  Bilogrivić, Goran ;
  Archaeology of Identity / Archäologie der Identität, ur. Walter Pohl i Mathias Mehofer, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, sv. 17, Verlag der Österrechischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010., 325 str. / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 30 (2012), str. 455-457.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140060
  edit
 10. 310044
  Galović, Tomislav ;
  IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012.), str. 495-504.
  http://bib.irb.hr/datoteka/617955.RZHP_44_25_GALOVIC_495-504.pdf
  edit
 11. 310145
  Galović, Tomislav ;
  Dva iznimno važna međunarodna znanstvena skupa (Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 5. – 6. X. 2012. i Hrvatska ćirilična baština, Zagreb, 26. – 27. XI. 2012.) / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38 (2012), 2 ; str. 481-487.
  edit
 12. 310170
  Galović, Tomislav ;
  Prigodna riječ na predstavljanju knjige fra Petra Runje Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima (Krk – Zagreb, 2012.) – Zagreb, Ksaver, samostan, 6. XI. 2012. / Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, 49 (2012.), 4 ; str. 20-22.
  edit
 13. 310195
  Janković, Branimir ;
  Izazovi međudisciplinarne i regionalne komunikacije. Europe and the Balkans: The 3rd workshop of the network Media and Memoria in South-Eastern Europe, Supetar, 9-12. svibnja 2012. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 44 (2012), 1 ; str. 504-509.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142858
  edit
 14. 310199
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol "Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa", Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 6. prosinca 2012. / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 575-578.
  edit
 15. 310171
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Predstavljanje: P. Runje, Prema izvorima II. (Zagreb, 6. studenog 2012.) / Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, 49 (2012.), 4 ; str. 15-18.
  edit
 16. 313333
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Prezentacija u Viteškoj dvorani »Braće Hrvatskoga Zmaja« [Prezentacija prvoga i drugog dijela »Zbornika Emilija Marina«] / U: Jurišić, Hrvatin Gabrijel ; Šetić, Nevio (ur.). Zbornik »Kačić« u rukama pape Benedikta XVI. Prezentacija »Zbornika Emilija Marina« u Rimu, Parizu, Splitu, Zagrebu i Visovcu.. Split – Zagreb : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja - Zbornik »Kačić« (Knjižnica zbornika »Kačić« - monografije, dokumenti, građa... br. 54) i Družba »Braće Hrvatskoga Zmaja«, 2012. (Knjižnica zbornika »Kačić« - monografije, dokumenti, građa... br. 54), str. 81-84.
  edit
 17. 310200
  Priante, Monica ; Janković, Branimir ;
  Slaviti naciju operom. Izvedba opere "I Vespri siciliani" Giuseppea Verdija u Torinu 18. ožujka 2011 (prema snimci izvedbe prikazanoj u kinu CineStar Zagreb 12. lipnja 2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 550-554.
  edit
 18. 310202
  Janković, Branimir ;
  Annette Wieviorka, Kako objasniti Auschwitz svom djetetu, prevela Maja Ivanković, Spomen područje Jasenovac, Zagreb 2008, 57 str. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 2 ; str. 612-618.
  edit
 19. 310203
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni kolokvij "Immaginando l'Italia: la construzione di una nazione / Zamišljajući Italiju: izgradnja jedne nacije", Filozofski fakultet u Zagrebu, 10. lipnja 2011. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 280-283.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151671
  edit
 20. 310204
  Janković, Branimir ;
  Rasprava "Suočavanje s prošlošću na internetskim portalima", konferencijska dvorana Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 14. travnja 2011. / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 274-276.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151671
  edit
 21. 309402
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol „Slovenska i hrvatska socijalno-ekonomska povijest u 19. i 20. stoljeću“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. svibnja 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 2 (16) ; str. 318-325.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122751
  edit
 22. 309403
  Janković, Branimir ;
  „Workshop Orientalismen in Ostmitteleuropa. Wahrnehmung und Deutung der außereuropäischen Welt im langen 19. Jahrhundert / Orientalisms in East Central Europe. Representations of the non-European World in the long 19th Century“, GWZO Leipzig, 17-18. rujna 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 2 (16) ; str. 331-336.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122751
  edit
 23. 309412
  Janković, Branimir ;
  Javna upotreba povijesti : povodom hrvatsko-slovenskog projekta i gostovanja slovenskih povjesničara na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 20. listopada 2010. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 2 ; str. 702-709.
  edit
 24. 309420
  Janković, Branimir ;
  Meandri kolektivnog pamćenja. Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. Preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2009, 222 str. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 479-488.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94952
  edit
 25. 310208
  Janković, Branimir ;
  "Desničini susreti 2009." : Intelektualci i vlast, 1945-1954, Zagreb, 18-19. rujna 2009. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 378-386.
  edit
 26. 310210
  Janković, Branimir ;
  Kolokvij "Recent German History Writing on the Various Aspects of Modern South Eastern European History", Filozofski fakultet u Zagrebu, 27. ožujka 2010. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 1 (15) ; str. 191-197.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122742
  edit
 27. 310211
  Janković, Branimir ;
  Simpozij "Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata", Filozofski fakultet u Zagrebu, 24. rujna 2009. / Povijest u nastavi, VIII (2010), 1 (15) ; str. 184-186.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122742
  edit
 28. 309522
  Roksandić, Drago ;
  Riječ na promociji Godišnjaka Titius br. 2/2009. / GODIŠNJAK TITIUS, 3 (2010), 3 ; str. 251-252.
  edit
 29. 308158
  Galović, Tomislav ;
  Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (gl. ur. Vesna BAUER MUNIĆ, godina II.-III./2007.-2008, svezak 2. i 3., Rijeka 2008., str. 1-286) / Croatica Christiana periodica, XXXIII (2009), 63 ; str. 237-239.
  edit
 30. 308279
  Galović, Tomislav ;
  „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 41 (2009.), str. 509-513.
  edit
 31. 308280
  Galović, Tomislav ;
  Uz svečano obilježavanje 100. obljetnice organiziranog turizma u Malinskoj (1909-2009) – Milan Radić, Voljenoj vali. Razvoj turizma u Malinskoj, Malinska: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o., Rijeka, 2009, 152 str. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 41 (2009.), str. 526-528.
  edit
 32. 308333
  Galović, Tomislav ;
  Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátková, Bratislava – Praha, 2008. / Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa, XVIII (2009), 32(1) ; str. 138-139.
  edit
 33. 308801
  Galović, Tomislav ;
  Svečana akademija Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999. – 2007.) / Problemi sjevernog Jadrana, 10 (2009), str. 204-207.
  edit
 34. 308709
  Jakovina, Tvrtko ;
  Bideleux, R. and I.Jeffries, The Balkans: A Post-Communist History (London:2007: Routledge). A Comment. / Southeastern Europe, 33 (2009), str. 140-146.
  edit
 35. 307863
  Janković, Branimir ;
  Poetika renesansne kulture: novi historizam, uredio David Šporer, Disput, Zagreb 2007, 307 str. / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 254-258.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95521
  edit
 36. 307939
  Janković, Branimir ;
  Bilješke o nekim prilozima iz povijesti historiografije u 2008. godini / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 293-301.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95521
  edit
 37. 308688
  Janković, Branimir ;
  Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti : historiografski praktikum, Leykam international, Zagreb 2008, 175 str. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 61-64.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122723
  edit
 38. 308689
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni skup "1918. u hrvatskoj povijesti", Zagreb, 29-30. listopada 2008. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 79-85.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122724
  edit
 39. 308690
  Janković, Branimir ;
  Seminar «Sjećanja žena u kulturnom pamćenju i nastavi povijesti», Zagreb, 3-5. travnja 2009. / Povijest u nastavi, VII (2009), 1 (13) ; str. 85-90.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122724
  edit
 40. 308691
  Janković, Branimir ;
  Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, prevela Jagoda Milinković, Srednja Europa, Zagreb 2008, 183 str. / Historijski zbornik, LXII (2009), 2 ; str. 569-573.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104598
  edit
 41. 308692
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol „Historijska znanost prije i poslije postmoderne“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 20. studeni 2009. / Historijski zbornik, LXII (2009), 2 ; str. 539-548.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104596
  edit
 42. 308695
  Janković, Branimir ;
  Novi broj Historijskog zbornika. Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 247-480 / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 505-509.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75849 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94957
  edit
 43. 308696
  Janković, Branimir ;
  90. obljetnica 1918. godine. Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice, Međunarodni znanstveni skup, Zagreb, 4-5. prosinca 2008. / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 528-534.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75857
  edit
 44. 310212
  Janković, Branimir ;
  Okrugli stol "Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici", Zagreb, 28. svibnja 2009. / Povijest u nastavi, 7 (2009), 2 (14) ; str. 225-227.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122732
  edit
 45. 308645
  Marohnić, Jelena ;
  Bellum Batonianum MM. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 3 ; str. 50-51.
  edit
 46. 308598
  Osterman, Jasmina ;
  „Igor Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia. Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb 2007 / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, 41 (2009), 2 ; str. 99-104.
  edit
 47. 309208
  Osterman, Jasmina ;
  Igor Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia, Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb, 2007. / Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo, XLI (2009), 2 ; str. 99-104.
  edit
 48. 307740
  Galović, Tomislav ;
  U Dubašnici svečano obilježena osma godišnjica smrti Branka Fučića (1920. – 1999. – 2007.) / Riječki teološki časopis, XVI (2008), 1(31) ; str. 289-293.
  edit
 49. 307741
  Galović, Tomislav ;
  Terminološki rječnik latinskoga pisma (Vocabularium parvum scripturae Latinae, ediderunt Juraj Šedivý et Hana Pátková, Bratislava – Praha: Vlastita naklada, 2008, 111 str.) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 310-312.
  edit
 50. 307655
  Gračanin, Hrvoje ;
  Cjelovit pristup povijesti Japoda: Boris Olujić, Povijest Japoda. Pristup, Zagreb: Srednja Europa, 2007, 299 str. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008.), str. 281-283.
  edit
 51. 307656
  Gračanin, Hrvoje ;
  Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota: Vladimir Posavec, Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota, Split: Književni krug, 2007, 244 str. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 289-296.
  edit
 52. 307934
  Janković, Branimir ;
  III. kongres hrvatskih povjesničara, Split-Supetar, 1-5. listopada 2008. / Historijski zbornik, LXI (2008), 2 ; str. 471-479.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74499
  edit
 53. 307935
  Janković, Branimir ;
  Rudolf Burger, Mala povijest prošlosti : pironistička skica povijesnog uma. Eseji, preveo s njemačkog Samir Osmančević, Biblioteka Austriana, I. kolo: Filozofija, 2. knjiga, Alinea, Zagreb – Graz 2007, 184 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 255-259.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406820.PUN12_08_Ocjene_i_prikazi.pdf
  edit
 54. 307936
  Janković, Branimir ;
  Zbornik radova Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, ur. Vera Katz, Institut za istoriju, Posebna izdanja, knj. 4, Sarajevo 2007, 337 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 259-265.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406835.PUN12_08_Ocjene_i_prikazi.pdf
  edit
 55. 307937
  Janković, Branimir ;
  Znanstveni skup "1918. u hrvatskoj povijesti", Zagreb, 29-30. listopada 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 280-287.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406842.PUN12_09_Znanstveni_i_strucni_skupovi.pdf
  edit
 56. 307938
  Janković, Branimir ;
  Književno-znanstveni skup "Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848.", Varaždinske Toplice, 5. studenog 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 2 (12) ; str. 287-289.
  http://bib.irb.hr/datoteka/406855.PUN12_09_Znanstveni_i_strucni_skupovi.pdf
  edit
 57. 310209
  Janković, Branimir ;
  Peter Burke, Što je kulturalna povijest?, Zagreb 2006, 167 str. / Historijski zbornik, LXI (2008), 2 ; str. 435-439.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74498
  edit
 58. 310213
  Janković, Branimir ;
  Međunarodna Radionica budućnosti 2008-2010: "Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnosti/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću" (Internationale Zukunftswerkstatt 2008-2010: "Narrationen und Konstruktionen von Nationalität/Identität/Geschichte in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien im 20. und 21. Jahrhundert"), Zagreb, 10-13. travnja 2008. / Povijest u nastavi, VI (2008), 1 (11) ; str. 139-143.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57795
  edit
 59. 310214
  Janković, Branimir ;
  Historijski zbornik, god. LX, Zagreb 2007, 401 str. / Povijest u nastavi, VI (2008), 1 (11) ; str. 119-123.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57794
  edit
 60. 307737
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Odabrane studije prof. Raukara o Dalmaciji u srednjem vijeku (Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, Split: Književni krug, (Biblioteka znanstvenih djela, 150), 2007, 482 str.) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 296-299.
  edit
 61. 307738
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbornika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil) / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 40 (2008), str. 312-314.
  edit
 62. 307920
  Moačanin, Nenad ;
  Markus Koller, Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit. Eine Kulturgeschichte der Gewalt (1747-1798), Südosteuropäische Arbeiten, 121, R. Oldenbourg Verlag, München 2004 / Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 98 (2008), str. 515-516.
  edit
 63. 308092
  Olujić, Boris ;
  Petar Selem: Helena u Egiptu / Opuscula archaeologica, 32 (2008), str. 195-198.
  edit
 64. 307730
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Kapitalno djelo o etruščanskoj civilizaciji u hrvatskom izdanju. / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008.), str. 279-281.
  edit
 65. 307106
  Agičić, Damir ;
  Andrea Feldman, Povijesno gledamo. Razgovori s povjesničarima / Povijest u nastavi, V (2007), 2 (10) ; str. 241-243.
  edit
 66. 306483
  Jurin-Starčević, Kornelija ;
  Halil Inalcik: Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300-1600., Zagreb, 2002. / Povijest u nastavi, 2 (2003.), str. 243-247.
  edit
 67. 306065
  Štefanec, Nataša ;
  O gospodarima i podanicima u djelima M. L. Busha. Povodom knjige Servitude in Modern Times. (Polity Press. Cambridge, listopad 2000.) / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 21 (2003), str. 345-355.
  edit
 68. 305699
  Štefanec, Nataša ;
  Karl Kaser, Slobodan seljak i vojnik / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 30 (1997), str. 345-348.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379953
  Galović, Tomislav ;
  Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik) / Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja, XVII (2017), 4 ; str. 4-6.
  edit
 2. 366602
  Jakovina, Tvrtko ;
  Velebit Titove diplomacije / 2016Moj život / Vladimir Velebit.. Zagreb : Fraktura, 2016., str. IX-XXXIII.
  edit
 3. 313285
  Botica, Ivan ; Kuhar, Kristijan ; Sudec, Sandra ; Galović, Tomislav ;
  Predgovor / U: Galović, Tomislav (ur.). Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013.. Rijeka – Zagreb : Glosa d.o.o. Rijeka i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb, 2013. (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia (ur. fra Kristijan Kuhar)), str. 9-12.
  edit
 4. 319971
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Predgovor / Pogled na Konstantinovo doba 2013 . Filozofski fakultet : Zagreb, 2013, str. 3.
  edit
 5. 319969
  Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Kako je predavao profesor Gortan: vrijednosti Pregleda rimskih državnih starina / Pregled rimskih državnih starina, uredila i bilješkama popratila Bruna Kuntić-Makvić [Biblioteka Latina et Graeca Priručnici Knjiga V]. Zagreb: Latina & Graeca 2011, str. 55 – 72.
  edit
 6. 310207
  Janković, Branimir ;
  Teorijsko-istraživački pristupi / Historija sjećanja i pamćenja / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 269-274.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121486
  edit
 7. 308843
  Galović, Tomislav ;
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić", Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Rijeka, XIV (2009), 2 ; str. 211-215.
  edit
 8. 320700
  Kuntić-Makvić, Bruna ; Jurković, Miljenko [aui] ; Jurković, Miljenko [edt] ;
  Studia Varvarina I / Zagreb- Motovun : International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages, University of Zagreb, 2009. - 184 str. ISBN: 978-953-6002-41-2.
  edit
 9. 319978
  Roksandić, Drago ;
  Kako čitati Luju Matutinovića / Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori . Školska knjiga; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 7-79.
  edit
 10. 312307
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Riječ glavne urednice / U: Matijević Sokol, Mirjana (ur.). Ladić, Zoran ; Orbanić, Elvis, Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika sv. 1. Knjiga labnskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550). Pazin : Državni arhiv u Pazinu i HJK Javnobilježnički zbor Istarske županije, Umag, 2008 (Posebna izdanja Državnog arhivau Pazinu), str. 10-12.
  edit

1.21 Polemika, diskusija

 1. 309416
  Janković, Branimir ;
  Kakva sve historija može biti? Uz Hameršakovo čitanje Jenkinsove knjige Promišljanje historije, Zagreb 2008, 107 str. / Historijski zbornik, LXIII (2010), 2 ; str. 573-590.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121395
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 310062
  Galović, Tomislav ;
  Katalog izdanja 1970. – 2008. [Povijesnog društva otoka Krka] / Krčki zbornik, 69 (2013.), str. 275-281.
  edit
 2. 310043
  Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ;
  Prof.dr.sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 44 (2012), str. 61-89.
  http://bib.irb.hr/datoteka/617954.RZHP_44_4_BOTICA_GALOVIC_62-89.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142818
  edit
 3. 310198
  Janković, Branimir ;
  Rijetka predanost metodologiji historije. Mirjana Gross (1922-2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 2 ; str. 479-500.
  edit
 4. 309097
  Galović, Tomislav ;
  Bibliografija radova Mihe Barade / Povijesni prilozi, XXX (2011), 40 ; str. 81-93.
  edit
 5. 309638
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.) / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 287-297.
  edit
 6. 320137
  Galović, Tomislav ;
  Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića / Branko Fučić 1920. - 1999.. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za likovne umjetnosti, 2009. (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147)
  edit
 7. 312490
  Krnčević, Karmen ; Zeman, Maja ; Kuntić-Makvić, Bruna ;
  Bibliografija Bribira do 1968. Periodika / U: Kuntić Makvić, Bruna (ur.). Studia Varvarina 1. Zagreb : Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (Dissertationes et Monographiae 4), str. 171-180.
  edit
 8. 307454
  Gračanin, Hrvoje ;
  Bibliografija radova prof. dr. sc. Ivana Kampuša / Historijski zbornik, 61 (2008), str. 235-246.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 379842
  Olujić, Boris ; Holjevac, Željko ; Rajković Iveta, Marijeta ;
  Kulturna baština - Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno, str. 1-98. / Centar za posjetitelje “Kuća Velebita”, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Krasno
  edit
 2. 366591
  Jakovina, Tvrtko ; Roksandić, Drago ;
  Rene Lovrenčić, profesor svjetske povijesti : Riječ prof.dr. Tvrtka Jakovine nad odrom profesora Lovrenčića 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 428-430.
  edit
 3. 335253
  Matijević Sokol, Mirjana ;
  Sjećanje na Ljubu Bobana, Solinjanina, povjesničara, akademika... / Tusculum. Časopis za solinske teme, VII (2014), 7 ; str. 229-230.
  http://bib.irb.hr/datoteka/743359.Pages_from_Tusculum_Vol7_MATIJEVIC_SOKOL-1.pdf
  edit
 4. 335152
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Obljetnica akademika Tomislava Raukara / Povijesni prilozi, XXXII (2014), 46 ; str. 433-435.

  Scopus ID:nema
  edit
 5. 310180
  Galović, Tomislav ;
  Diplomski rad iz heraldike: Antonio Perković, Heraldička baština prostora današnje Sisačko-moslavačke županije / Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, VII (2013.), 13 ; str. 13-14.
  edit
 6. 310219
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  Duje Rendić-Miočević (1916. – 1993.) i Salona-Solin. Sjećanje povodom dvadesete godišnjice smrti / Tusculum - časopis za solinske teme, VI (2013.), 6 ; str. 215-222.
  http://bib.irb.hr/datoteka/640998.Pages_from_Tusculum_Vol6_MATIJEVIC_SOKOL.pdf | http://domkulture-zvonimir-solin.hr
  edit
 7. 310201
  Janković, Branimir ;
  U globalnom obzorju. Povjesničar Eric Hobsbawm (1917-2012) / Historijski zbornik, LXV (2012), 1 ; str. 288-291.
  edit
 8. 310205
  Janković, Branimir ;
  In memoriam. Ivan Knezović (1977-2011) / Historijski zbornik, LXIV (2011), 1 ; str. 297-299.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151672
  edit
 9. 309761
  Matijević-Sokol, Mirjana ;
  In memoriam: Jakov Stipišić (1920. - 2010.) / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29 (2011), str. 491-492.
  edit
 10. 308842
  Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Kronika međunarodnog i interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. i 31. siječnja te 1. veljače 2009. / Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, XXXIV (2010), 65 ; str. 209-216.
  edit
 11. 308814
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Profesor Tomislav Raukar laureat ''Nagrade Anton Gindely'' / Historijski zbornik, LXIII (2010), 1 ; str. 315-317.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379472
  Klasić, Hrvoje ;
  Đemal Bijedić – jugoslavenski premijer. Pogled iz Zagreba / Zbornik sa skupa povodom 40 godina od smrti Đemala Bijedića
  edit
 2. 366298
  Marohnić, Jelena ;
  Greek onomastic evidence from Pharos (4th-1st c. BC) / . Paros: The Institute for Archaeology of Paros and the Cyclades, 2017.
  [Naziv skupa: Fourth International Conference on the Archeology of Paros and the Cyclades: Paros and Its Colonies]
  edit
 3. 335306
  Bilogrivić, Goran ;
  Karolinški nalazi i formiranje identiteta elite u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj / / Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812. – 2012., (2014).
  edit
 4. 335314
  Jurin Starčević, Kornelija ;
  Urbanization on the Ottoman borders: small towns in the south-west serhad from the 16th to the 18th century / Papers of the International Conference "Bordering Early Modern Europe", (2014).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 394629
  Previšić, Martin ;
  Povijest Golog otoka / Zagreb : Fraktura, 2019. - 640 str., [32] str. s ilustr. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532669886.
  edit
 2. 366530
  Budak, Neven ;
  Hrvatska povijest od 550. do 1100. / Zagreb : Leykam, 2018. - 350 str. ; ilustr. 24 cm. ISBN: 9789533400617.
  edit
 3. 392776
  Galović, Tomislav ;
  Libellus Policorion - Rogovski kartilar (diplomatičko-povijesna analiza) : Zadar : Državni arhiv u Zadru, 2018. - 477 str. ; 30 cm. ISBN: 789537434328.
  edit
 4. 390195
  Goldstein, Ivo ;
  Jasenovac / Zagreb : Jasenovac : Fraktura ; Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, 2018. - 958 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532669879 .
  edit
 5. 392870
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ;
  Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije, 2018. - 312 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789535981114 : .
  edit
 6. 382942
  Roksandić, Drago ;
  Iluzije slobode : ogledi o Vladanu Desnici / Zagreb : Politička kultura, 2018. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532580808.
  edit
 7. 390116
  Roksandić, Drago ;
  Čovjek i prostor, čovjek u okolišu : [ekohistorijski ogledi] / 1. izd. - Samobor : Zagreb : Meridijani ; Društvo za hrvatsku povijesnicu : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018. - 432 str. ; 27 cm. ISBN: 9789532392098 ; 9789531757256 .
  edit
 8. 379419
  Gračanin, Hrvoje ;
  Coprnički ceh / Sveti Ivan Zelina : Muzej Sveti Ivan Zelina, 2017. - 160 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. ISBN: 9789538052040.
  edit
 9. 375157
  Gržetić, Gordana ; Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica ;
  Tihi sudac umjetnosti : fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.) / Krk : Dobrinj : Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka ; Općina Dobrinj ; Arvalis, 2017. - 144 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789538068294 .
  edit
 10. 375078
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ;
  Iz povijesti Srba u Varaždinskoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Grafocentar, 2017. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789535896920 : .
  edit
 11. 379416
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ; Bastašić, Slobodan [aui] ;
  Iz povijesti Srba u parohiji Salnik od doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije, 2017. - 228 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789535981107 : .
  edit
 12. 379410
  Roksandić, Drago ;
  Jugoslavija u istorijskoj perspektivi ( Yugoslavia from a historical perspective ) / / Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. - 544 str. : faks., graf. prikazi ; 22 cm. ISBN: 978-86-7208-207-4.
  edit
 13. 377014
  Šute, Ivica ;
  Gospodarska sloga u Podravini : (1935.-1941.) / Samobor : Meridijani, 2017. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532392081.
  edit
 14. 366556
  Holjevac, Željko ;
  Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje : (1896.-2016.) / Brinje : Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje, 2016. - 144 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789535897309.
  edit
 15. 366088
  Janković, Branimir ;
  Mijenjanje sebe same : preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma / Zagreb : Srednja Europa, 2016. - VII, 293 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963491.
  edit
 16. 366681
  Roksandić, Drago ; Filipčić Maligec, Vlatka ;
  Kultura hrvatskog antifašizma : Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25. – 27. lipnja 1944.) : između „mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije / Zagreb : Zagrebačka naklada, 2016. - 300 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789532521771.
  edit
 17. 341194
  Agičić, Damir ;
  Hrvatska Klio : o historiografiji i historičarima / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - VI, 192 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963231.
  edit
 18. 351167
  Agičić, Damir ;
  Hrvatska Klio II. : o nastavi i udžbenicima povijesti / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - IV, 143 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963330 : .
  edit
 19. 347799
  Iveljić, Iskra ;
  Anatomija jedne velikaške porodice : Rauchovi / Zagreb : Filozofski fakultet, 2015. - 312 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531755313 : . http://dx.doi.org/doi.org/10.17234/9789531757539
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 20. 366277
  Klasić, Hrvoje ;
  Jugoslavija in svet leta 1968 / Ljubljana : Beletrina, 2015. - 479 str. : ilustr. ; 21 cm.
  edit
 21. 357068
  Kolar-Dimitrijević, Mira ; Petrić, Hrvoje ;
  Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini : (od početaka do 1945. godine) / 1. izd. - Samobor : Meridijani, 2015. - 327 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789532391909 : .
  edit
 22. 333093
  Blažević, Zrinka ;
  Prevođenje povijesti : teorijski obrati i suvremena historijska znanost / Zagreb : Srednja Europa, 2014. - 192 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963132 : .
  edit
 23. 289968
  Banac, Ivo ;
  Hrvati i crkva : kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti / Zagreb : Sarajevo : Profil knjiga, Svjetlo riječi, 2013. - 272 str. ; : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789533132167 (Profil knjiga).
  edit
 24. 319142
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska povijest / 3. izd. - Zagreb : Novi Liber, 2013. - 699 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533250342 (Novi Liber).
  edit
 25. 290442
  Jakovina, Tvrtko ;
  Trenuci katarze : prijelomni događaji XX. stoljeća / 1. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2013. - 384 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532664799.
  edit
 26. 320299
  Petrić, Hrvoje ; Karaula, Željko ; Kaštela, Slobodan [aui] ; Strugar, Vladimir [aui] ; Holjevac, Željko [aui] ;
  Povijest Bjelovara : od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata / Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2013. - 502 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži (pretežno u bojama), faks. ; 28 cm. ISBN: 9789531541831 : .
  edit
 27. 277523
  Holjevac, Željko ;
  Ogulinska pukovnija : (1746.-1873.) : polazišta / Ogulin : Matica hrvatska, Ogranak, 2012. - 420 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789537166069.
  edit
 28. 291327
  Jurković, Miljenko [edt] ; Kirigin, Branko ; Gudelj, Ljubomir ; Marasović, Katja ; Marasović, Tomislav ; Cambi, Nenad ; Jakšić, Nikola ; Delonga, Vedrana ; Peković, Željko ; Burić, Tonči ; Milošević, Ante [edt] ; Milošević, Ante ; Jurković, Miljenko [aui] ; Budak, Neven ; Goldstein, Ivo ; Fisković, Igor ;
  Munuscula in honorem Željko Rapanić : zbornik povodom osamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 80th birthday / Zagreb : Motovun : Sveučilište u Zagrebu ; Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i rani srednji vijek, 2012. - 423 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789536002672.
  edit
 29. 273442
  Klasić, Hrvoje ;
  Jugoslavija i svijet 1968. / Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 479 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789533034577 (tvrdi uvez) : .
  edit
 30. 273444
  Klasić, Hrvoje ;
  Jugoslavija i svijet 1968. / Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 479, [8] str., s tablama : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789533034560 (meki uvez) : .
  edit
 31. 282067
  Koren, Snježana ;
  Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960) : Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija / Zagreb : Srednja Europa, 2012. - 582 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536979912 : .
  edit
 32. 319559
  Selem, Petar ; Osterman, Jasmina [trl] ; Vilogorac Brčić, Inga ;
  ROMIS : Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 226 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531754279.
  edit
 33. 272584
  Goldstein, Ivo ;
  Zagreb : 1941.-1945. / Zagreb : Novi Liber, 2011. - 451 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533250113 : .
  edit
 34. 282891
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 1. sv., 1945-1968. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 35. 282892
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 2. sv., 1968-1991. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 205 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 36. 282893
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest Hrvatske : 1945.-2011. 3. sv., 1991-2011. / Zagreb : Europapress holding, 2011. - 246 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537770334 (cjelina).
  edit
 37. 262389
  Gračanin, Hrvoje ;
  Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjevjekovlju : (od konca 4. do konca 11. stoljeća) / Zagreb : Plejada, 2011. - 456 str. : ilustr., zemljop. karte ; 25 cm. ISBN: 9789537782023.
  edit
 38. 260671
  Jakovina, Tvrtko ;
  Treća strana Hladnog rata / 1. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2011. - 782 str., XVI str. s tablama ; 24 cm. ISBN: 9789532662030.
  edit
 39. 269786
  Strecha, Mario ;
  Katoličko pravaštvo : politički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvoga svjetskog rata (1904-1910) / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 375 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979721.
  edit
 40. 267243
  Štefanec, Nataša ;
  Država ili ne : ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 562 str. : zemljop. crteži ; 24 cm. ISBN: 9789536979738 : .
  edit
 41. 257271
  Aralica, Tomislav ; Aralica, Višeslav ;
  Hrvatski ratnici kroz stoljeća. Knj. 3, oružane snage Nezavisne Države Hrvatske i druge hrvatske postrojbe na osovinskoj strani 1941.-1945. / Zagreb : Znanje, 2010. - 389 str. : 30 cm. ISBN: 953-195-614-6; 953-195-613-4 (cjelina).
  edit
 42. 248048
  Aralica, Višeslav ;
  Matica hrvatska u Nezavisnoj državi Hrvatskoj / Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2010. - 210str. ; 23 cm. ISBN: 9789536324811.
  edit
 43. 259479
  Goldstein, Ivo ; Đikić, Ivica [aui] ;
  Dvadeset godina samostalne Hrvatske / Zagreb : Novi Liber, 2010. - 391 str. ; 22 cm. ISBN: 9789533250014.
  edit
 44. 252406
  Šute, Ivica ;
  Slogom slobodi! : gospodarska sloga 1935-1941. / Zagreb : Srednja Europa, 2010. . - 475 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979479.
  edit
 45. 285066
  Petrić, Hrvoje ; Petrić, Mijo ;
  Prilozi za povijest škola u Drnju i okolici : u povodu 360-te obljetnice organiziranog školstva / Drnje : Osnovna škola "Fran Koncelak", 2009. - 183 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. ISBN: 9789535576808.
  edit
 46. 271608
  Vekarić, Nenad ; Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj / Zagreb ; Dubrovnik ; Sveučilište u Dubrovniku, 2009. - 367 str. : Ilustr. 24 cm. ISBN: 978-953-154-855-7.
  edit
 47. 256800
  Vilogorac Brčić, Inga ;
  Slavna žena Klaudija Kvinta : predaja o dolasku kulta Velike Majke u Rim / Zagreb : Ex libris, 2009. - 147 str.; 21 cm. ISBN: 9789532840261.
  edit
 48. 229268
  Vranješ-Šoljan, Božena ;
  Stanovništvo Banske Hrvatske : demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910. / Zagreb : Educa, 2009 ISBN: 9789536101771.
  edit
 49. 77103
  Blažević, Zrinka ;
  Ilirizam prije ilirizma / Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 399 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-953-212-299-2.
  edit
 50. 229232
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska 1918-2008. / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2008 ISBN: 9789533000961 (Europapress holding); 9789536045570 (Novi Liber).
  edit
 51. 229371
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvaška zgodovina / Ljubljana : Slovenska matica, 2008 ISBN: 9789612131807.
  edit
 52. 229381
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest : 21 : Hrvatska povijest / Zagreb : Europapress holding, 2008 ISBN: 9789533000893 (sv. 21).
  edit
 53. 320285
  Goldstein, Ivo ;
  Hrvatska povijest / drugo, dopunjeno i prošireno izdanje - Zagreb : Novi Liber, 2008. - 519 str. : ilustr., zemljop. crteži (pretežno u bojama) ; 25 cm.
  edit
 54. 245838
  Holjevac, Željko ;
  Gackom kroz povijest / Otočac : Hrvatski radio Otočac : Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, 2008. - 199 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537297077 (Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke).
  edit
 55. 229277
  Strecha, Mario ;
  "Mi smo Hrvati i katolici ---" : Prvi hrvatski katolički kongres 1900. / Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : FF Press - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008 ISBN: 9789532123371.
  edit
 56. 63538
  Štefanec, Nataša ;
  Heretik Njegova Veličanstva : povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu / Zagreb : Barbat, 2001. - XIII, 316 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 24 cm. ISBN: 953-181-036-2.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 364979
  Matijević-Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav ;
  Splitski evangelijar = Evangeliarium Spalatense / Split : Književni krug, 2016. - 267 str. ; 1lustr. u bojama : 24 cm. ISBN: 9789531634311.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 351325
  Gračanin, Hrvoje ;
  Slavne povijesne ličnosti : od starog do novog vijeka : 10 velikih osvajača [i] 10 slavnih vladarica / 1. izd. - Zagreb [i. e.] Samobor : Meridijani, 2015. - 223 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789532391961 : .
  edit
 2. 285159
  Roksandić, Drago ;
  U NIN-u i Danasu / Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2011. - 368 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537611323 .
  edit
 3. 285063
  Vilogorac Brčić, Inga ; Mandić Hekman, Ivana [pht] ;
  Hrvatska i UNESCO : pregled / Zagreb : Ex libris, 2010. - 182 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532840469 : .
  edit
 4. 244535
  Agičić, Damir ;
  Poslijediplomski magistarski studij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Zagreb : Srednja Europa, 2009. . - 108 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789536979582.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 283495
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Uvod u studij povijesti / 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Leykam international, 2012. - 262 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537534929.
  edit
 2. 260134
  Iveljić, Iskra ;
  Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. / Zagreb : Leykam, 2010. - 199 str. ilustr. 24 cm. ISBN: 9789537534622.
  edit
 3. 282890
  Goldstein, Ivo ; Grgin, Borislav ;
  Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku / Zagreb : Novi Liber, 2008. - 535 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 953604546X.
  edit
 4. 229220
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Uvod u studij povijesti : historiografski praktikum / Zagreb : Leykam International, 2008 ISBN: 9789537534219.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 333172
  Gračanin, Hrvoje ; Ravančić, Gordan ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijest 2 : udžbenik iz povijesti za 2. razred gimnazije / Samobor : Meridijani, 2014. - 228 str. ; ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789532391725.
  edit
 2. 333173
  Gračanin, Hrvoje ; Malus Tomorad, Ivana ; Tomorad, Mladen ;
  Povijest 1 : udžbenik iz povijesti za 1. razred gimnazije / Samobor : Meridijani, 2014. - 173 str. ; ilustr., 30 cm. ISBN: 9789532391718.
  edit
 3. 333169
  Holjevac, Željko ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijesni pregled za strukovne škole : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja / Samobor : Meridijani, 2014. - 149 str.; ilustr., 30 cm. ISBN: 9789632391657.
  edit
 4. 333171
  Holjevac, Željko ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijest 3 : udžbenik iz povijesti za 3. razred gimnazije / Samobor : Meridijani, 2014. - 199 str. : ilustr.; 30 cm. ISBN: 9789532391824.
  edit
 5. 320286
  Goldstein, Ivo ;
  Povijest 1 : udžbenik za stručne škole / Zagreb : 2010
  edit
 6. 320287
  Goldstein, Ivo ; Janeković-Roemer, Zdenka [aui] ; Regan, Krešimir [aui] ;
  Povijest 1 : udžbenik za 1. razred stručnih škola / Zagreb : 2010
  edit
 7. 320288
  Goldstein, Ivo ; Hutinec, Goran [aui] ;
  Povijest 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije / Zagreb : 2010
  edit
 8. 320289
  Goldstein, Ivo ; Regan, Krešimir [aui] ; Hutinec, Goran [aui] ;
  Povijest 2 : udžbenik za 2. razred stručnih škola / Zagreb : 2010
  edit
 9. 320290
  Goldstein, Ivo ; Sunajko, Goran [aui] ; Čepo, Dario [aui] ;
  Politika i gospodarstvo : udžbenik za strukovne škole / Zagreb : 2010
  edit
 10. 320291
  Goldstein, Ivo ; Sunajko, Goran [aui] ; Čepo, Dario [aui] ;
  Politika i gospodarstvo : udžbenik za gimnazije / Zagreb : 2010
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 366224
  Vilogorac Brčić, Inga ; Pavešković, Tatjana [trl] ; Mandić Hekman, Ivana [pht] ;
  Churches of Split : a guide to architectural heritage / Split : Ex libris, 2016. - 155 str., [4] str. s planovima : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532841206 : .
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 269979
  Ograjšek Gorenjak, Ida ;
  Rodni stereotipi i politika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije) : doktorski rad / Zagreb : I. Ograjšek Gorenjak, 2011. - 301 list : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm.
  edit
 2. 257154
  Osterman, Jasmina ;
  Onaj koji "pločicom ide brzo i ravno" : uloga pisara u nastajanju prvih civilizacija Sumera i Elama na prijelazu 4. u 3. tisućljeće prije Krista / Zagreb : J. Osterman, 2010. - 416 listova ; 30 cm.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318374
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Pleasures in Home: Family Life in Medieval Dalmatian City /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (1-5..7.2013. ; Leeds, Ujedinjeno kraljevstvo)]
  edit
 2. 318252
  Bilogrivić, Goran ;
  Srednjovjekovna realnost ili moderna konstrukcija? Starohrvatska kultura u suvremenoj medievistici /
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda (1-5.10.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318002
  Gračanin, Hrvoje ;
  Krivovjerci i krivovjerje kod Tome Arhiđakona / U: Galovac, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. Sloboda. Zbornik sažetaka. Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 79-79.
  [Naziv skupa: IV. kongres hrvatskih povjesničara: Sloboda (1-5.10.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318151
  Gračanin, Hrvoje ;
  Aachenski mir 812. godine - povijesne okolnosti i interpretacije /
  [Naziv skupa: Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 821.-2012. (29.11.-01.12.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 5. 317843
  Šuica, Neven ; Olujić, Boris ;
  Geološki doprinos rekonstrukciji životnog prostora u prošlosti na primjeru arheološkog lokaliteta Viničica kod Josipdola / U: Skopljak, Ferid ; Filipović, Alojz ; Đurić, Neđo (ur.). Zbornik radova, IV savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim učešćem. Sarajevo : Udruženje/udruga geologa Bosne i Hercegovine, 2012, str. 523-536.
  [Naziv skupa: IV savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim učešćem (28.-29.10.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 6. 317608
  Blažević, Zrinka ;
  ’Prosvijećena modernizacija’- mogućnosti i ograničenja historijske konceptualizacije /
  [Naziv skupa: Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije (11-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 317081
  Gračanin, Hrvoje ;
  “Ljetopis popa Dukljanina” i južni smještaj Moravske kneževine /
  [Naziv skupa: “Ljetopis popa Dukljanina” pred izazovima novije historiografije (03.03.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 317367
  Gračanin, Hrvoje ;
  Ethnicity and Migrations in the Late Antique and Early Medieval Middle Danube Basin. Examples Linking Modern Croatian and Slovakian Areas /
  [Naziv skupa: Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780) (20-24.06.2011. ; Bratislava, Levoča, Slovačka)]
  edit
 9. 317453
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Dalmatian Town - Croatian Hinterland: The Social Connections of the Ruling Elite of Zadar /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (11-14.7.2011. ; Leeds, Velika Britanija)]
  edit
 10. 316536
  Gračanin, Hrvoje ;
  Konstantin VII. Porfirogenet i njegovo doba /
  [Naziv skupa: U početku bijaše De administrando imperio: U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti (18.02.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 317420
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Slavs but not Slaves: Slav Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages /
  [Naziv skupa: International Medieval Congress (12–15.07.2010. ; Leeds, Velika Britanija)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/544007.Slavs_but_Not_Slaves.doc
  edit
 12. 317451
  Nikolić Jakus, Zrinka ;
  Kule u privatnom vlasništvu u dalmatinskim gradovima u razvijenom srednjem vijeku /
  [Naziv skupa: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Vlast i vlasništvo (15-16.11.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 13. 316696
  Olujić, Boris ;
  Relations économiques entre la France et la Croatie au 19 eme s. Quelques aspects. - Gospodarske veze Hrvatske i Francuske u 19. stoljeću (neki aspekti) /
  [Naziv skupa: Hrvatsko-francuski dodiri: Le colloque des contacts croato-français (25. 03. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 14. 315851
  Gračanin, Hrvoje ;
  Promišljanja o etničkoj slici i etnogenetskim procesima u savsko-dravskom međurječju u ranom srednjovjekovlju /
  [Naziv skupa: Hrvatsko rano srednjovjekovlje između tradicionalizma i suvremenih pristupa (16.01.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 316433
  Gračanin, Hrvoje ;
  Hrvatsko rano srednjovjekovlje u službi politike u počecima neovisne Hrvatske / I. međunarodna kroatološka konferencija. Program / Knjiga sažetaka. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, 2009, str. 35-35.
  [Naziv skupa: I. međunarodna kroatološka konferencija (01-03.10.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 16. 316328
  Roksandić, Drago ;
  O hodoljublju Branka Fučića i njegovu poimanju kulturnog krajolika /
  [Naziv skupa: "Až grišni diak Branko pridivkom Fučić". Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) (30.01.-01.02.2009. ; Dubašnica, Malinska na Krku, Hrvatska)]
  edit
 17. 316329
  Roksandić, Drago ;
  Ustavni status nacionalnih manjina u Hrvatskoj u povijesnim kontekstima /
  [Naziv skupa: Okrugli stol "Položaj nacionalnih manjina u kontekstu predstojećih ustavnih promjena" (09.03.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 18. 316330
  Roksandić, Drago ;
  Nada Dimić (1923-1942): pitanja o životu i mitu /
  [Naziv skupa: Međunarodni interdisciplinarni skup "Imaju li žene svoj dan pobjede? Ženska traumatska sjećanja i naracije otpora" (08-09.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 19. 316331
  Roksandić, Drago ; Ćosić, Stjepan ; Janeković-Roemer, Zdenka Lonza, Nella ; Mijović, Vesna Vekarić, Nenad ;
  Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici /
  [Naziv skupa: Okrugli stol "Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici" (28.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu
  edit
 20. 316332
  Roksandić, Drago ;
  Višestranački izbori u SR Hrvatskoj 1990. i manjinsko pitanje /
  [Naziv skupa: "Nacionalne manjine u demokratskim društvima" (28.-31.05.2009. ; Begovo Razdolje, Hrvatska)]
  edit
 21. 316389
  Vedriš, Trpimir ;
  The Lombard– Carolingian role in the emergence of the Croatian Principality: North Italian influences and their modern interpretations /
  [Naziv skupa: 44th International Congress on Medieval Studies (7-10.05.2009. ; Kalamazoo (Michigan) SAD)]
  edit
 22. 316119
  Agičić, Damir ;
  Doktorati iz povijesti u Republici Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata /
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (01-05.10.2008. ; Supetar, Brač, Hrvatska)]
  edit
 23. 316161
  Janković, Branimir ;
  Povjesničari svećenici i hrvatska historiografija 19. stoljeća /
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (01-05.10.2008. ; Supetar, Brač, Hrvatska)]
  edit
 24. 316162
  Janković, Branimir ;
  Pojedinac i kolektivno : povijest u Kukuljevićevim "Slavjankama" (1848.) /
  [Naziv skupa: Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848. (05.11.2008. ; Varaždinske Toplice, Hrvatska)]
  edit
 25. 316342
  Miščević, Ljubomir ; Corbellini, Giovanni Stieldorf, Karin ; Bradić, Saša Nizić, Ines ; Pellizzaro, Giorgio Schild, Robert ; Saint-Gobain, Isover Bonča, Jaka ; Kapetanović, Zlatko Matejčić, Ivan ; Iskra, Berislav Kreitmayer, Tihomil ; Roksandić, Drago ;
  Reconsidering Summer School of the International Camp Stojan Janković Castle (2006, 2007, 2008) /
  [Naziv skupa: Međunarodna ljetna škola arhitekture Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (27 ; 2008) ; Međunarodni seminar o ljetnim školama i radionicama arhitekture (3 ; 2008) (08.08.2008. ; Motovun, Hrvatska)]
  edit
 26. 316298
  Olujić, Boris ;
  Les deux tumuli de l`Age Bronze au pied de Biokovo, fouilles de sauvetage sur l`autoroute adriatique (Croatie méridionale) /
  [Naziv skupa: 5è me colloque L`Illyrie méridionale et l`Epire dans l`Antiquité (08.-11.10.2008. ; Grenoble, Francuska)]
  edit
 27. 316324
  Roksandić, Drago ;
  Baltazar Bogišić u očima suvremenika: čovjek i djelo u nekrolozima /
  [Naziv skupa: Baltazar Bogišić: povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija, pravno-povijesni prilozi, memorijal (16-19.10.2008. ; Rijeka i Cavtat, Hrvatska)]
  edit
 28. 316325
  Roksandić, Drago ;
  Cetinjski korespondenti Baltazara Bogišića /
  [Naziv skupa: Bogišić i kultura sjećanja (05-08.11.2008. ; Zagreb i Pridvorje u Konavlima, Hrvatska)]
  edit
 29. 316337
  Roksandić, Drago ;
  Europa i njezina jugoistočna višegraničja: problemi i pristupi /
  [Naziv skupa: Kako gledamo na Europu danas? Unakrsni pogledi na značenje i vrijednosti (Veleposlanstvo Francuske i Francuski institut) (18.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317867
  Gračanin, Hrvoje ;
  Religious Policy and Policizing Religion during the Tetrarchy /
  [Naziv skupa: The Edict of Serdica (AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Tolerance (27-28.04.2012. ; Sofija, Bugarska)]
  edit
 2. 316556
  Blažević, Zrinka ;
  Globalizing the Balkans. Balkan Studies as a Transnational/Translational Paradigm / . Kakanien revisited
  [Naziv skupa: Balkan studies - quo vadis? (25.04.2009. ; Beč, Austrija)]
  http://www.kakanien.ac.at/beitr/balkans/ZBlazevic1.pdf
  edit
 3. 316326
  Roksandić, Drago ;
  O Bosni i Hercegovini nakon okupacije: narativi oca i sina, Adama i Svetozara Borojevića /
  [Naziv skupa: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. godine (30-31.03.2009. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 4. 316333
  Roksandić, Drago ; Ivetic, Egidio ; Mayhew, Tea ;
  L'entroterra di Zara tra il XVII e il XVIII secolo /
  [Naziv skupa: Progetto Interadria - Eredita Culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione (Programma Interreg III A: Transfrontaliero Adriatico) (17-18.05.2008. ; Split, Hrvatska)]
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 317234
  Olujić, Boris ;
  Prapovijesna naselja sjeveroistočnog podkapelskog prostora u kontekstu prometnog povezivanja jadranskog priobalja i unutrašnjosti /
  [Naziv skupa: Modruš i Ogulin na povijesnim putovima od Panonije do Jadrana (08-09.09.2011. ; Ogulin, Hrvatska)]
  edit
 2. 317711
  Olujić, Boris ;
  Sustavno arheološko istraživanje na trasi Jadranske autoceste, čvor Zagvozd (2007.-2008. godine) /
  [Naziv skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini (10.-13. 10. 2011. ; Imotski, Hrvatska)]
  edit
 3. 316619
  Olujić, Boris ;
  Japodi i Bellum Batonianum /
  [Naziv skupa: Bellum Batonianum. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina. (5-7.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 403525
  Agičić, Damir ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]Šimetin Šegvić, Filip ; [edt]
  Zbornik Drage Roksandića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019. - 1232 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531757072.
  edit
 2. 365658
  Jovanović, Neven ; [edt, aui, aut]Luggin, Johanna ; [edt, aut]Špoljarić, Luka ; [edt, aut]Šubarić, Lav ; [edt, aut]
  Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies / Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2018. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9783205202516; 3205202511.
  edit
 3. 392774
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj : tradicija, današnje stanje, perspektive : povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018. - XVIII, 322 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756372 .
  edit
 4. 379331
  Jakovina, Tvrtko ; [edt, aut]
  Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti - kako dalje? / Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. - VIII, 565 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535687573.
  edit
 5. 379415
  Petrić, Hrvoje ; [edt, aut]Žebec Šilj, Ivana ; [edt, aut]
  Environmentalism in Central and Southeastern Europe : historical perspectives / . - xi, 291 pages ; 24 cm. ISBN: 9781498527644 (cloth : alk. paper).
  edit
 6. 378174
  Ančić, Mladen ; [edt]Shepard, Jonathan ; [edt]Vedriš, Trpimir ; [edt]
  Imperial spheres and the adriatic : Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812) / 1st - Routledge, 2017. - 333 str. ; ilustr. : 24 cm. ISBN: 9781138225947.
  edit
 7. 366227
  Dobrica, Ladislav ; [edt]Matijević-Sokol, Mirjana ; [edt]
  Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka : notari Dubašnice = Croatian glagolitic notary service of Krk : notaries of Dubašnica : sv. 1 : trći notarski protokol Jura Sormilića (1726.-1734.) / Zagreb : Krk : Hrvatski državni arhiv : Staroslavenski institut : FF press [i. e.] Filozofski fakultet ; Povijesno društvo otoka Krka, 2016. - 437 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536080243 .
  edit
 8. 366551
  Agičić, Damir ; [edt, aut]Roksandić, Drago ; [edt, aut]Jakovina, Tvrtko ; [edt, aut]
  Spomenica Renea Lovrenčića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 438 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755672.
  edit
 9. 370733
  Horvat, Romana ; [edt]Blažević, Zrinka ; [edt , aui, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, aui, aut]
  Tridentska baština : katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama : zbornik radova / Zagreb : Matica hrvatska : Katolički bogoslovni fakultet : Filozofski fakultet Družbe Isusove, 2016. - 526 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533410593.
  edit
 10. 353071
  Petrić, Hrvoje ; [edt]
  110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11. i 12. travnja 2014.] / Zagreb : Križevci : Matica hrvatska : Zaklada Braće Radić ; Povijesno društvo Križevci, 2015. - 635 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. ISBN: 9789533410647 .
  edit
 11. 335933
  Brković, Ivana ; [edt, aui, aut]Dukić, Davor ; [edt, aui, aut]Blažević, Zrinka ; [edt, aui, aut]
  History as a foreign country : historical imagery in the South-Eastern Europe = Geschichte als ein fremdes Land : Historische Bilder in Süd-Ost Europa / Bonn : Boubier Verlag, 2015. - 529 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9783416033831.
  edit
 12. 339207
  Galović, Tomislav ; [edt]Agičić, Damir ; [edt]
  Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Filozofski fakultet, 2015. - 640 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755405 (Filozofski fakultet).
  edit
 13. 353130
  Nikolić Jakus, Zrinka ; [edt]
  Nova zraka u europskom svjetlu : Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150) / Zagreb : Matica hrvatska, 2015. - XXX, 654 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789531509428.
  edit
 14. 347801
  Blažević, Zrinka ; [edt , aut]Jambrek, Stanko ; [edt , aut]Štefanec, Nataša ; [edt , aut]
  The reformation in the Croatian historical lands : research results, challenges, perspectives / Zagreb : Osijek : Biblijski institut: Filozofski fakultet Sveučilišta ; Visoko evanđeosko teološko učilište, 2015. - 300 str. ; 24 cm. ISBN: 9789538003035 .
  edit
 15. 356686
  Roksandić, Drago ; [edt , aut , aui]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut , aui]
  Vladan Desnica i Split 1920. - 1945. : zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014. / Zagreb : Split : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2015. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755719.
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 16. 341022
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Brnčić, Jadranka ; [oth]
  Hrvati i Srbi u Habsburškoj monarhiji u 18. stoljeću : interkulturni apsekti "prosvijećene" modernizacije : zbornik radova s hrvatsko-srpskog znanstvenog kolokvija 2011. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - IX, 235 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531755306 : .
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 17. 330684
  Roksandić, Drago ; [edt]Rajković Iveta, Marijeta ; [edt]Rubić, Tihana ; [edt]
  Kula Jankovića : spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara : baština, intelektualizam i revitalizacija / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782368 ; 9789531755191 .
  Kula Jankovića Sveučilište u Zagrebu | Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 18. 331610
  Roksandić, Drago ; [edt]Šimetin Šegvić, Filip ; [edt]Šimetin Šegvić, Nikolina ; [edt]
  Vladan Desnica i Split : (1920-1945.) : program rada/sažeci izlaganja / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Plejada, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537782375 (Plejada); 9789531755214 (Filozofski fakultet).
  edit
 19. 320292
  Racković, Vesna ; [trl]Holjevac, Željko ; [edt]
  Gospić : grad, ljudi, identitet / Zagreb ; Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić, 2013. - 700 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536666973 : .
  edit
 20. 292119
  Goldstein, Slavko ; [edt]Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest grada Zagreba : knjiga 2. : 20. i 21. stoljeće / Zagreb : Novi liber, 2013. - XIII, 416 str. : ilustr. (pretežno u bojama). ISBN: 9789533250212.
  edit
 21. 277524
  Holjevac, Željko ; [edt]
  1918. u hrvatskoj povijesti : zbornik / Zagreb : Matica hrvatska, 2012. - 540 str. ; 22 cm. ISBN: 9789531509169.
  edit
 22. 284768
  Roksandić, Drago ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Poslijediplomski doktorski studij Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu, 2012. - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754408.
  edit
 23. 320144
  Racković, Vesna ; [trl]Gračanin, Hrvoje ; [edt , aui]Holjevac, Željko ; [edt , aui]
  Gacka u Srednjem vijeku : zbornik radova / Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. - 369 str. : ilustr., zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789536666966 : .
  edit
 24. 281283
  Gortan, Veljko ; Kuntić-Makvić, Bruna [edt] ;
  Pregled rimskih državnih starina / Zagreb : Latina et Graeca : Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2012. - 72 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536565153 (Latina et Graeca).
  edit
 25. 285911
  Grandits, Hannes ; Dukić, Barbara [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ; Rajković Iveta, Marijeta [edt, aui] ;
  Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima : (18.-20. stoljeće) : studije slučaja Bobovac i Lekenik / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754293.
  edit
 26. 277529
  Iveljić, Iskra ; [edt]
  Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća = Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. - 183 str. ; 24 cm. ISBN: 9789616386340.
  edit
 27. 284234
  Gračanin, Hrvoje ; [aui]Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest grada Zagreba : knjiga 1. : od prethistorije do 1918. / Zagreb : Novi liber, 2012. - XI, 435 str. : ilustr. (pretežno u bojama). ISBN: 9789533250205.
  edit
 28. 287238
  Runje, Petar ; Barun, Miroslav [trl] ; Botica, Ivan [aft] ; Badurina, Antun [aui] ; Galović, Tomislav [edt] ;
  Prema izvorima II : rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima / Zagreb : Krk : Provincijalat franjevaca trećoredaca ; Povijesno društvo otoka Krka, 2012. - 292 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535716907.
  edit
 29. 284844
  Roksandić, Drago ; [edt]Milković, Kristina ; [edt]
  Vojna krajina u suvremenoj historiografiji : ciklus javnih predavanja : ljetni semestar 2011./2012. akademske godine, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531754248.
  edit
 30. 263002
  Galović, Tomislav ; [edt, aut]
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999) : Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine = "I, the errant pupil Branko, surnamed Fučić" : conference papers from the international scholarly seminar on the life and work of academician Branko Fučić (1920-1999) : Malinska, Dubašnica, island of Krk, 30 January - 1 February 2009 / Malinska : Rijeka : Zagreb : Općina ; Sveučilišna knjižnica ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za povijest umjetnosti : Katolički bogoslovni fakultet : Staroslavenski institut, 2011. - 841 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789536106905 (Institut za povijest umjetnosti); 9789536080083 (Staroslavenski institut).
  edit
 31. 271242
  Roksandić, Drago ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]
  Ekohistorija rijeke Drave : zbornik sa međunarodnog znanstvenog skupa / Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica ; Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2011. - 229 str.: 30 cm.
  edit
 32. 263947
  Herzl, Theodor ; Goldstein, Ivo [edt, trl] ;
  Židovska država / Zagreb : Novi Liber Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533250045(Novi Liber); 9789535552451 (Židovska vjerska zajednica Bet Israel).
  edit
 33. 280381
  Čaušević, Ekrem ; [edt]Kursar, Vjeran ; [edt]Moačanin, Nenad ; [edt]
  Osmanlı sanatı, mimarisi ve edebiyatına bakış : (25-30 Auğstos 2008, Zagrep, Zagrep Üniversitesi Felsefe Fakültesi) Bildirileri. Edirne : Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları, 2011. - 216 str. : foto. u boji ; 24 cm. ISBN: 9789753741439.
  edit
 34. 264424
  Iveljić, Iskra ; [edt]
  Zbornik Nikše Stančića / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2011. - 388 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753487 : .
  edit
 35. 285161
  Baric, Daniel ; Le Rider, Jacques ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale = ( History and memory in the Central and Eastern Europe ) / Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. - 358 str. ISBN: 9782753512214.
  edit
 36. 260666
  Budak, Neven ; [edt]Katunarić, Vjeran ; [edt]
  Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu / Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo : Pravni fakultet, 2010. - 197 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532700367 (Pravni fakultet).
  edit
 37. 257367
  Marinković, Ana ; [edt , aut]Vedriš, Trpimir ; [edt]
  Identity and alterity in hagiography and cult of saints : [proceedings of the 2nd Hagiography conference organised by Croatian Hagiography Association "Hagiotheca" held in Split, 28-31 May 2008] / 1 published - Zagreb : Hagiotheca, 2010. - 286 str. : ; 24 cm. ISBN: 9789535620501 : .
  edit
 38. 260896
  Roksandić, Drago ; [edt]
  Kratka povijest Treće ogulinske narodne graničarske pješadijske regimente : / Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2010. - 192 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537611224.
  edit
 39. 259912
  Čaušević, Ekrem ; [edt]Kursar, Vjeran ; [edt]Moačanin, Nenad ; [edt]
  Perspectives on Ottoman studies : papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008 / Berlin : Lit, 2010. - 1033 str. : ilustr., tab. ; 24 cm. ISBN: 9783643108517.
  edit
 40. 256924
  Pyne, Stephen J ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Vatra : sažeta povijest / Zagreb : Prosvjeta, 2010. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537130466.
  edit
 41. 255374
  Budak, Neven ; [edt]
  Towns and communication / Zagreb : Leykam international, 2010. - sv. ; 25 cm. ISBN: 9789537534424.
  edit
 42. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit
 43. 245236
  Matutinović, Lujo ; Vidan, Gabrijela [aft] ; Kuzmanović, Ante ; Milinković, Jagoda [trl] ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori / Zagreb : Školska knjiga : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009. - 292 str. : zemljop. crtež ; 25 cm. ISBN: 9789530608467 (Školska knjiga).
  edit
 44. 268396
  Pejnović, Dane ; Roksandić, Drago [edt] ;
  Zapadna Hrvatska : socijalno-geografska preobrazba u drugoj polovini 20. stoljeća / Zagreb : Prosvjeta, 2009. - 73 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537130459.
  edit
 45. 271345
  Agičić, Damir ; [edt , aut]Roksandić, Drago ; [edt , aut]
  Spomenica Josipa Adamčeka / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2009. - 566 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753166 : .
  edit
 46. 47000
  Marinković, Ana ; [edt, aui]Vedriš, Trpimir ; [edt, aut]
  Hagiologija : kultovi u kontekstu / Zagreb : Leykam international, 2008. - 261 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789537534134.
  edit
 47. 232900
  [Ladić, Zoran] ; Matijević-Sokol, Mirjana ; [edt]
  Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija : (1525-1550) / Pazin : Državni arhiv, 2008. - 353 str. : faks. ; 24 cm. ISBN: 9789539604590.
  edit
 48. 231294
  Petrić, Hrvoje ; [edt, aut]Feletar, Dragutin ; [edt, aut]Levak, Mladen ; [aut, pht]Herceg, Hrvoje ; [ctg]
  Općina Đelekovec : povijesno zemljopisna monografija : posvećeno 675. obljetnici prvog spomena Đelekovca (1332.-2007.), 575. obljetnici prvog spomena Imbriovca (1433.-2008.), 120. obljetnici rođenja Mihovila Pavleka Miškine (1887.-2007.) / Samobor : Meridijani, 2008. - 442 str. : ilustr., zemljop. crteži, planovi, graf. prikazi ; 27 cm. ISBN: 9789532390971.
  edit
 49. 244501
  Olujić, Boris ; [edt, aut]
  Povijest u kršu : zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti" / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 160 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 30 cm. ISBN: 9789531752374.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 387811
  Vrančić, Antun ; Blažević, Zrinka [edt, trl] ; Vlašić, Anđelko [edt, trl, aui] ;
  Carigradska pisma Antuna Vrančića : hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama = The Istanbul letters of Antun Vrančić : Croatian and English translation of selected Latin letters / Istanbul : O. Aydemir, 2018. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm. ISBN: 9789752439061.
  edit
 2. 380095
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Jakopčić, Luka ; [edt , oth , aui]Draganić, Martina ; [oth]Muić, Vedran ; [edt]
  Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. godine / Babina Greda : Zagreb : Zavičajni muzej "Stjepan Gruber" ; FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - XVIII, 193 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 25 cm. ISBN: 9789537547585 ; 9789531756563 .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 271246
  Roksandić, Drago ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Velike teme moderne i suvremene hrvatske povijesti : (Doktorandska anketa) / Zagreb : FF Press, 2011. - 50 str. : 20 cm.
  edit
 2. 244536
  Agičić, Damir ; [edt]
  Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima 2000.-2004. godine / Zagreb : Srednja Europa, 2008. . - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979585.
  Historiografija
  edit
 3. 65958
  Roksandić, Drago ; [edt]Štefanec, Nataša ; [edt]
  Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića / Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest, 1999. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-6784-00-9.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 366533
  Budak, Neven ; [edt]
  The Cold War : (1944-1990) / Solun : Center for Democracy and Reconciliation in Eoutheast Europe , 2016. - sv. ; 25 cm.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 364308
  Pavičić, Josip ; [edt , aui , aut]Holjevac, Željko ; [edt , aut]Jovanović, Nebojša ; [edt , aut]
  Prvi svjetski rat : dvostrani leksikon : hrvatski i srpski pogled / Zagreb : Naklada Pavičić, 2016. - 444 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789537949037 : .
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 403323
  Goldstein, Slavko [aut] ; Pavelić, Boris [edt] ; Goldstein, Ivo [edt] ;
  Proslovi za bolju zemlju / Zaprešić : Zagreb : Fraktura ; Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, 2019. - 420 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533581651.
  edit
 2. 282869
  Galović, Tomislav ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Sloboda : zbornik sažetaka / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2012. - 200 str. ; 21 cm. ISBN: 9789535729600 : .
  edit
 3. 234141
  Galović, Tomislav ; [edt]
  "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : raspored rada i sažetci izlaganja / Malinska-Dubašnica [etc.] : HAZU ... [et al.], 2009. - 116 str. ; 21 cm. ISBN: 9789539971616.
  edit
 4. 76839
  Goldstein, Ivo ; [edt]
  Povijest : 15 : kolonijalna carstva i imperijalizam : (1871.-1914. ) / Zagreb : Europapress holding, 2008. - 647 str. : ilustr., zemljop. crteži u bojama ; 23 cm. ISBN: 978-953-300-052-7.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 366222
  Vilogorac Brčić, Inga ; [edt , aui]Šegvić-Belamarić, Inge ; [aui]
  2000 obljetnica Augustove smrti : 6. seminar za školsku mladež / Zagreb : Split : Institut Latina & Graeca ; I. gimnazija, 2015. - 32 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm. ISBN: 9789536565214 .
  edit
 2. 330330
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualac danas : zbornik radova s Međunarodnog skupa Desničini susreti 2013. / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2014. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782344 ; 9789531755184 (Filozofski fakultet).
  Elektronička verzija
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 391755
  Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]Roksandić, Drago ; [edt]
  Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 517 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531757065.
  edit
 2. 374667
  Roksandić, Drago ; [edt, aut]
  Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - 368 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756648.
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 322029
  Roksandić, Drago ; [edt , aui]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aui]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti [Zadar, 14. i 15. rujna ; Islam Grčki 16. rujna 2012.]. Dio 1 / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013. - VII, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754835.
  edit
 4. 322033
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti [Zadar, 14. i 15. rujna ; Islam Grčki 16. rujna 2012.]. Dio 2 / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013. - VII, str. 293-584 : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754842.
  edit
 5. 277521
  Jakovina, Tvrtko ; [edt, aut]
  Hrvatsko proljeće 40 godina poslije / Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo : Filozofski fakultet : Fakultet političkih znanosti : Pravni fakultet, 2012. - XXXVIII, 439 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535687511 (Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo).
  edit
 6. 281224
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]
  Intelektualci i rat : 1939.-1947.: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011. / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2012. - 347 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782160 (Plejada) : .
  edit
 7. 267741
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Najbar-Agičić, Magdalena ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2009. : zbornik radova / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2011. - 253 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754002.
  edit
 8. 266979
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2010. : zbornik radova / Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2011. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537782085 (Plejada) .
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 380092
  Agičić, Damir ; [edt]Karakaš Obradov, Marica ; [edt]
  Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti : zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 27. studenog 2015. godine / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2017. - 314 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756365 .
  edit
 2. 366688
  Roksandić, Drago ; [edt , aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt , aut]Brnčić, Jadranka ; [oth]Knežević, Borislav ; [trl]
  Split i Vladan Desnica 1918. - 1945. : umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike : zbornik radova sa Znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. / Zagreb : Split : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. - 509 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789531756013 .
  edit
 3. 287723
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011. / Zagreb : FF pres [i. e.] Filozofski fakultet : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754545 (Filozofski fakultet) : .
  edit
 4. 254021
  Roksandić, Drago ; [edt, aut]Cvijović Javorina, Ivana ; [edt]
  Desničini susreti 2005.-2008. : zbornik radova / Zagreb : Plejada : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010. - 313 str. : ilustr. , 24 cm. ISBN: 9789535604778 (Plejada).
  edit
 5. 246666
  Holjevac, Željko ; [edt]
  Identitet Like : korijeni i razvitak. Knj. 1 / Zagreb : Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Područni centar, 2009. - 753 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536666614 (cjelina).
  edit
 6. 246667
  Holjevac, Željko ; [edt]
  Identitet Like : korijeni i razvitak. Knj. 2 / Zagreb : Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Područni centar, 2009. - 661 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536666614 (cjelina).
  edit
 7. 246881
  Roksandić, Drago ; [edt]
  Intelektualci i vlast : 1945.-1954. : program rada/sažeci izlaganja / Zagreb : Filozofski fakultet, 2009. - 44 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531753548.
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 362081
  Agičić, Damir ; [edt]Galović, Tomislav ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi : zbornik sažetaka / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2016. - 205 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535729617.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 378783
  Didak Pir ; Rezar, Vladimir [trl] ; Zubović, Ninoslav [trl] ; Matović, Petra [trl] ; Žugić, Anamarija [trl] ; Salopek, Željka [trl] ; Parat, Josip [trl] ; Blažević, Zrinka [trl] ; Lučin, Bratislav [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Demo, Šime [trl] ; Novaković, Darko [trl] ; Špoljarić, Luka [trl] ; Bagarić, Jadranka [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Tvrtković, Tamara [trl] ;
  Didak Pir, Izbor iz djela. Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. (2017), 4 ; str. 59-172.
  edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319560
  Farlati, Daniele ; Vilogorac Brčić, Inga [trl] ;
  Illyricum sacrum : [Caput II. Acta Joannis ante Pontificatum] / Latina at Graeca, N.s. (2007), 11 ; str. 73-91.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282938
  Cohn, Norman ; Gračanin, Hrvoje [trl] ;
  U iščekivanju apokalipse : revolucionarni milenaristi i mistični anarhisti u europskom srednjovjekovlju / Prerađeno i prošireno izd. - Zagreb : TIM press, 2012. - 357 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537177584.
  edit
 2. 319559
  Selem, Petar ; Osterman, Jasmina [trl] ; Vilogorac Brčić, Inga ;
  ROMIS : Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 226 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531754279.
  edit
 3. 281280
  Festus, Rufius ; Gračanin, Hrvoje [trl] ;
  Kratak pregled povijesti rimskog naroda / Zagreb : Latina et Graeca, 2011. - 280 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565146.
  edit
 4. 263947
  Herzl, Theodor ; Goldstein, Ivo [edt, trl] ;
  Židovska država / Zagreb : Novi Liber Židovska vjerska zajednica Bet Israel, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533250045(Novi Liber); 9789535552451 (Židovska vjerska zajednica Bet Israel).
  edit
 5. 263817
  Tyerman, Christopher ; Gračanin, Hrvoje [trl] ;
  Božji rat : nova povijest križarskih ratova. Sv. 2 / Zagreb : Tim press, 2011. - 481 str.; 24 cm. ISBN: 9789537177461.
  edit
 6. 256561
  Tyerman, Christopher ; Gračanin, Hrvoje [trl] ;
  Božji rat : nova povijest križarskih ratova. Sv. 1 / Zagreb : Tim press, 2010. - 476 str.; 24 cm. ISBN: 9789537177454.
  edit
 7. 244316
  Boorstin, Daniel Joseph ; Obuljen, Mirjana [trl] ; Gračanin, Hrvoje [trl, oth] ;
  Tragači : povijest čovjekove potrage za razumijevanjem vlastita svijeta / Zagreb : TIM press, 2009. - 293 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537177249.
  edit
 8. 246683
  Boorstin, Daniel Joseph ; Bejaković, Predrag [trl] ; Gračanin, Hrvoje [trl, oth] ;
  Stvaraoci : [povijest heroja mašte]. 1. sv. / Zagreb : TIM press, 2009. - 388 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537177317(cjelina) :.
  edit
 9. 246684
  Boorstin, Daniel Joseph ; Bejaković, Predrag [trl] ; Gračanin, Hrvoje [trl, oth] ;
  Stvaraoci : [povijest heroja mašte]. 2. sv. / Zagreb : TIM press, 2009. - 433 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537177317(cjelina) :.
  edit
 10. 242916
  Brković, Ivana ; [edt, trl]Dukić, Davor ; [edt, trl, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, trl]Šoštarić, Sanja ; [trl]Blažević, Zrinka ; [edt, trl]
  Kako vidimo strane zemlje : uvod u imagologiju / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 203 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979684.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 387811
  Vrančić, Antun ; Blažević, Zrinka [edt, trl] ; Vlašić, Anđelko [edt, trl, aui] ;
  Carigradska pisma Antuna Vrančića : hrvatski i engleski prijevod odabranih latinskih pisama = The Istanbul letters of Antun Vrančić : Croatian and English translation of selected Latin letters / Istanbul : O. Aydemir, 2018. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm. ISBN: 9789752439061.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 77201
  Jenkins, Keith ; Koren, Snježana [trl] ;
  Promišljanje historije / Zagreb : Srednja Europa, 2008. - 107 str. ; 21 cm. ISBN: 978-953-6979-55-4.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 386281
  Galović, Tomislav ; [com, aui]Smerdel, Branko ; [aui]Barun, Miroslav ; [trl]Kraljić, John Peter ; [trl]Radić, Milan ; [aui]
  Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.) / Krk : Malinska : Zagreb : Povijesno društvo otoka Krka ; Općina Malinska-Dubašnica ; Arvalis, 2018. - 239 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 18 cm. ISBN: 9789538068317.
  edit
 2. 375151
  Moačanin, Fedor ; Štefanec, Nataša [com] ;
  Radovi iz povijesti Vojne krajine / Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2017. - 412 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537611897 : .
  edit
 3. 333176
  Meijer, Fik ; Cimić, Snježana [trl] ; Gračanin, Hrvoje [ctb] ;
  Gladijatori : zabava za puk u Koloseju / Zagreb : TIM press, 2014. - 203 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 22 cm. ISBN: 9789537177836 : .
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 256708
  Paulus Diaconus ; Šćerbe, Robert [trl] ; Šugar, Hrvoje [trl] ; Gračanin, Hrvoje [com] ; Goldstein, Ivo [com] ; Galović, Tomislav [com] ;
  Povijest Langobarda = Historia Langobardorum / Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2010. - 406 str.; 24 cm. ISBN: 9789531672375.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 289965
  Planinc, Milka ; Jakovina, Tvrtko [com , aui] ;
  Čisti računi Željezne lady : sjećanja / 1. izd. - Zagreb : Profil multimedija, 2011. - 376 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533193151.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44