Odsjek za talijanistiku bibliografija

Godine:                                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 395022
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Ancora sui viaggi adriatici e sulla pesca di Petar Hektorović / Pietro Ettoreo / viaggioadriatico.it/biblioteca_digitale
  http://www.viaggioadriatico.it/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2018-11-25.8443423362/view?portal_status_message=Your%20content%27s%20status%20has%20been%20modified
  edit
 2. 395026
  Grgić Maroević, Iva ; Roić, Sanja ;
  Gianni Rodari: organičko i tehničko kao etičko / Detinjstvo Childhood, 44 (2018), 2 ; str. 22-27.
  edit
 3. 395004
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Neke moliškohrvatske glasovne promjene pod utjecajem abruceško-moliškoga dijalekta / Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli, 15 (2018), - ; str. 113-147.
  edit
 4. 395008
  Mardešić, Sandra ;
  “Insegnantese” – microlingua degli insegnanti LS / Scripta Manent, 12 (2018), 2 ; str. 191-208.
  http://scriptamanent.sdutsj.edus.si/ScriptaManent/issue/view/23
  edit
 5. 395169
  Radoš-Perković, Katja ; Moscarda, Eliana ;
  Traduktološki pristup, prijevodne strategije i kulturološki doprinos u prvom cjelovitom talijanskom prijevodu Hektorovićeve ekloge Ribanje i ribarsko prigovaranje / Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2018, str. 179-194.
  edit
 6. 379761
  Čale, Morana ;
  O interpretativnim preobrazbama Danteove “diklice” / Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4) ; str. 005-019.
  http://bib.irb.hr/datoteka/920022.Morana_Cale_O_interpretativnim_preobrazbama_Danteove_diklice_KS_XLIX_2017_186_4_005_019.pdf | https://hrcak.srce.hr/191596
  WOS:000418990500002
  edit
 7. 379739
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  O dvosjeklim mačevima: Artemisia Gentileschi i Judita / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4) ; str. 21-36.
  WOS:000418990500003
  edit
 8. 379738
  Husić, Snježana ;
  Srednjovjekovna ljestvica bića: anđeli i ljudi, žene i životinje / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 186 (2017), 4 ; str. 37-49.
  https://hrcak.srce.hr/191599
  WOS:000418990500004
  edit
 9. 379892
  Peruško, Tatjana ;
  Pseudoznanstveni razgovori o nadnaravnom u pripovjednom salonu Luigija Capuane / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=186, 4 ; str. 65-90.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000418990500006
  edit
 10. 379735
  Radoš-Perković, Katja ;
  Minerva al tavolino Cristofora Ivanovića izvan muzikoloških okvira i onkraj podliska Memorie tetrali di Venezia / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4) ; str. 50-64.
  WOS:000418990500005
  Scopus ID:2-s2.0-85053772501
  edit
 11. 379787
  Roić, Sanja ;
  Drugi na sjeveroistočnoj granici talijanske književnosti / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4) ; str. 90-101.
  WOS:000418990500007
  Scopus ID:2-s2.0-85053750231
  edit
 12. 366402
  Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko ;
  Some characteristics of deverbal nominals in Slavic and Romance languages / 2016Linguistik online. Bern, 77 (2016), 3 ; str. 29-70. http://dx.doi.org/10.13092/lo.77.2906
  https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/2906/4297
  edit
 13. 375749
  Peša Matracki, Ivica ; Batinić Angster, Mia ;
  Evidenzialità in italiano e in croato / 2016Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LXI (2016) ; str. 27-43.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=266150
  edit
 14. 366539
  Roić, Sanja ;
  Holokaust u književnosti za djecu / 2016Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, XLII (2016.), 1 ; str. 3-9.
  http://bib.irb.hr/datoteka/850511.Novi_Sad_2016_Sanja_Roic.doc
  edit
 15. 366421
  Čale, Morana ;
  La restituzione della verita' in azioni parlate in 'Cosi' e' (se vi pare)' di Luigi Pirandello / 2015Campi Immaginabili, I-II (2015), 52-53 ; str. 78-116.
  edit
 16. 366450
  Deželjin, Vesna ;
  Le traduzioni di una commedia rinascimentale croata in italiano, in inglese e in polacco / 2015Kwartalnik Neofilologiczny, LXII (2015), 2 ; str. 181-191.
  edit
 17. 366411
  Filipin, Nada ;
  Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta : jezični razvoj, utjecaji i ishodi / Jezikoslovlje, 16 (2015), 2-3 ; str. 275-305.
  http://hrcak.srce.hr/151436
  WOS:000436547200007
  Scopus ID:2-s2.0-84955167703
  edit
 18. 366413
  Filipin, Nada ; Bevanda, Karmen ;
  La commutazione di codice nel bilinguismo croato-italiano : analisi di un tipo testuale / 2015Italica Belgradensia, 1/2015 (2015) ; str. 27-48.
  edit
 19. 366414
  Filipin, Nada ; Bevanda Tolić, Karmen ;
  Tra due sponde linguistiche : commutazione di codice in due generazioni di una famiglia bilingue / 2015Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 60 (2015) ; str. 55-83.
  edit
 20. 366419
  Kovačić, Vinko ;
  Dokumenti iz 15. stoljeća na talijanskom jeziku u prvom svesku Bartolijeva zbornika / 2015Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 47 (2015), 1 ; str. 459-461. http://dx.doi.org/10.17234/RadoviZHP.47.16
  WOS:000373806900025
  Scopus ID:2-s2.0-84961564425
  edit
 21. 366852
  Malinar, Smiljka ;
  A polemical piece by Alberto Fortis : Memoria sopra l'isola di Corzola / 2015Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 60 (2015) ; str. 55-83.
  edit
 22. 366429
  Radoš-Perković, Katja ;
  Dva lica istoga događaja : usporedni prikaz Alfierijeve tragedije "Filippo" i talijanske inačice libreta za Verdijevu operu "Don Carlos" / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 175 (2015), 1 ; str. 19-30.
  WOS:000359892000002
  Scopus ID:2-s2.0-84960476740
  edit
 23. 366540
  Roić, Sanja ;
  De Amicisovo 'Srce' od Torina do Balkana / 2015Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, XLI (2015), 2 ; str. 48-54.
  edit
 24. 336292
  Deželjin, Vesna ;
  La presenza della letteratura italiana nella stampa croata negli anni 1918-1930 / Kwartalnik neofilologiczny, LXI, 2(2014), str. 441-454.
  edit
 25. 335111
  Roić, Sanja ;
  La complessa ricezione di Primo Levi nei Balcani / Italianistica Ultraiectina, 8 (2014), str. 238-246.
  https://documen.site/download/la-complessa-ricezione-di-primo-levi-nei-balcani-ricercare-le-radici_pdf
  edit
 26. 335231
  Roić, Sanja ;
  O drvenom lutku - od knjige do filma / Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, 14 (2014), 2 ; str. 42-47.
  edit
 27. 336313
  Roić, Sanja ;
  La casa di Alberto Savinio come luogo surreale / Nasleđe, 29 (2014) ; str. 97-106.
  edit
 28. 320123
  Borjan, Etami ;
  Semiotičko-genološki pristup „prirodi“ dokumentarnog filma / Hrvatski filmski ljetopis, Vol. 73-74 (2013); str. 15-25.
  edit
 29. 369841
  Borjan, Etami ; Pink, Sarah ; Schäuble, Michaela ; Bukovčan, Tanja [aut.] ; Puljar D'Alessio, Sanja ; Gotthardi-Pavlovsky, Aleksej ;
  Promišljanje tradicionalnog u etnografskom filmu : reprezentacija, etika i autohtonost = Rethinking the traditional in ethnographic film : representation, ethics and indigeneity / Etnološka tribina , 43 (2013), 36 ; str. 3-48.
  Elektronička verzija članka
  edit
 30. 310157
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Istarski i riječki autori o odlasku i ostanku: književnost ili memorijalistika? / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLV (2013), 167 (1) ; str. 115-121.
  edit
 31. 310177
  Deželjin, Vesna ;
  La presenza e l'identita dei discendenti degli emigrati italiani in Croazia / Italica Belgradensia, 1 (2013), str. 136-147.
  edit
 32. 336201
  Filipin, Nada ; Mardešić, Sandra ;
  Analisi dell’interlingua nell’apprendimento dell’italiano a livello universitario / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVIII (2013), str. 201-219.
  edit
 33. 336193
  Husić, Snježana ;
  Književnost i neznanje: funkcije lika Licide u Boškovićevim 'Dijalozima o sjevernoj zori' / Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2013), 2(78); str. 519-534.
  edit
 34. 336195
  Malinar, Smiljka ;
  Tideo Acciarini, un magister scholarum d’Oltreadriatico nella Dalmazia umanistica / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVIII (2013), str. 63-83.
  edit
 35. 310288
  Peruško, Tatjana ;
  Costruzioni cronotopiche, strategie identitarie e metafore consolatorie in alcuni racconti di "Il tempo invecchia in fretta" di Antonio Tabucchi / Italica Belgradensia, 1 (2013), str. 298-314.
  edit
 36. 318363
  Peša Matracki, Ivica ; Filipin, Nada ;
  The changes in the system of oblique cases in Molise Croatian dialect / U: Ledgeway, Adam (ur.). Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting. Cambridge : 2013
  [Naziv skupa: 7. Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting (CIDSM 7) (24-25.6.2013. ; Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo)]
  edit
 37. 336198
  Peša Matracki, Ivica ; Filipin, Nada ;
  Changes in the System of Oblique Cases in Molise Croatian Dialect / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVIII (2013), str. 3-30.
  edit
 38. 319427
  Radoš-Perković, Katja ; Jugo, Inja ;
  Otpor ženskih likova i njegove političko-patriotske implikacije u dvije Rossinijeve opere / Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik, 44 (2013), 1 ; str. 13-26.
  edit
 39. 310147
  Roić, Sanja ; Brala, Ante ;
  Materada oltre i confini linguistici / Italica belgradensia, 1 (2013), str. 70-82.
  edit
 40. 320124
  Borjan, Etami ;
  Margina kao fokus u radovima Dine Iordanove / Hrvatski filmski ljetopis, Vol. 72 (2012); str. 7-16.
  edit
 41. 320125
  Borjan, Etami ;
  Magija i religija u djelima Ernesta De Martina: pogansko-katolički sinkretizam u religijskim tradicijama južne Italije / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, Vol. 41, br. 35 (2012); str. 113-136.
  edit
 42. 317609
  Deželjin, Vesna ;
  Reflexes of the Habsburg Empire Multilingualism in Some Triestine Literary Texts / Jezikoslovlje, Vol. 13, n. 2 (2012) ; str. 419-437.
  edit
 43. 319317
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Danteova mistična vizija u imaginariju Camillove 'Ideje teatra' / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, Vol. 56(2012), str. 89-114.
  edit
 44. 309922
  Ljubičić, Maslina ;
  Škur, škure, škuribanda: etimologija i značenje u hrvatskim govorima / Adriatico/Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde, 1-2 (2010 (recte 2012)), str. 332-346.
  edit
 45. 309875
  Radoš-Perković, Katja ;
  Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVI (2012), str. 239-252.
  edit
 46. 319422
  Radoš-Perković, Katja ;
  Calvino-Desai, On Freedom and Alienation : Rules and Boundaries of Life on a Tree / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (LVII (2012) ; str. 91-106)
  edit
 47. 320527
  Bandalo, Višnja ;
  Il pensiero letterario nei libri-soglia di Cristina Campo / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia , 56 (2011) ; str. 229-238.
  edit
 48. 309497
  Borjan, Etami ;
  Etnografski film kao politički čin: imperativ ili utopija? / Up and Underground, 19/20 (2011), str. 41-51.
  edit
 49. 317613
  Deželjin, Vesna ;
  Gli echi dell'attività manzoniana nelle terre croatofone / Kwartalnik neofilologiczny, LIX, 2(2012), str. 183-194.
  edit
 50. 309322
  Husić, Snježana ;
  Nevolje s vrstom / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XIII (2011), 309 ; str. 14-15.
  edit
 51. 309947
  Husić, Snježana ;
  Teritorijalna organizacija pripovijedanja u Orbinijevu "Kraljevstvu Slavena" / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 43 (2011), str. 81-95.
  edit
 52. 320465
  Machiedo, Mladen ;
  Aforističar Bergamín, odgađani pjesnik / Forum (Zagreb) , 50 (2011), knj. 83, 1/3 ; str. 107-113.
  edit
 53. 320467
  Machiedo, Mladen ;
  Glas iz Vukovara ili antiteze ratu / Republika (Zagreb. 1945) , 67 (2011), 11 ; str. 63-65.
  edit
 54. 319434
  Malinar, Smiljka ;
  Language and Speakers of the Kvarner Area in the Investigations of Alberto Fortis / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVI (2011.), str. 3-13.
  edit
 55. 319995
  Malinar, Smiljka ;
  Diskursi 'Ranjinina zbornika' i njihov jezični izraz / Colloquia Maruliana, XX (2011), str. 107-122.
  edit
 56. 309602
  Peša Matracki, Ivica ;
  Sul costrutto infinitivo con il soggetto espresso in italiano / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LV (2010 (recte 2011)), str. 193-221.
  edit
 57. 309501
  Borjan, Etami ; Stanić, Katarina ;
  Dalla parola all’immagine: 'Io non ho paura' / La Battana, 175 (2010), str. 145-159.
  edit
 58. 309234
  Filipin, Nada ; Kljaković-Gašpić, Ivana ;
  Kontrastivna analiza tekstova u hrvatskome i talijanskome ženskom tisku / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 3 (2010), str. 157-169.
  edit
 59. 317333
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Adultery and the Gaze : a Reading of Tornabuoni’s 'Story of Devout Susanna' / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVII (2012), str. 71-89.
  edit
 60. 308783
  Ljubičić, Maslina ;
  Talijanski turcizmi - posuđenice u hrvatskom / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 16 (2010.), 3 ; str. 26-50.
  edit
 61. 268221
  Machiedo, Mladen ;
  Neprolazni Kamov : ususret 100. obljetnici smrti Janka Polića Kamova (Barcelona, 8. kolovoza 1910) / Zagreb : Vijenac, 2010Vijenac, God. XVIII, br. 427-429, str. 26.
  edit
 62. 310388
  Malinar, Smiljka ;
  Sabo Bobaljević and the translation of his Italian verses / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIV (2009), str. 111-126.
  edit
 63. 319193
  Malinar, Smiljka ;
  The translation of the Petrarch's sestina 'A qualunque animale alberga in terra' by Dinko Ranjina / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LVII (2012), str. 31-47.
  edit
 64. 319436
  Malinar, Smiljka ;
  A Chakavian Paraphrase of Marino's Epyllion La strage de gl'Innocenti / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LV (2010.), str. 141-179.
  edit
 65. 309393
  Raspudić, Nino ;
  Motiv hrvatske okrutnosti u talijanskoj književnosti: nastanak i funkcije / Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, III, 6 (2010), str. 313-344.
  edit
 66. 309394
  Raspudić, Nino ;
  Niccolò Tommaseo i istočna obala Jadrana – od sentimentalističkog paternalizma do nevolja s Njegošem / Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, III, 5 (2010), str. 263-295.
  edit
 67. 308539
  Borjan, Etami ;
  Cultura e identita nazionale nelle nuove cinematografie post-jugoslave / Europa orientalis, 28 (2009), str. 179-220.
  edit
 68. 308267
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  Dvojnik't : od temata do metoda / Literaturen vestnik, 19 (2009), 30 ; str. 9-10. http://dx.doi.org/-
  edit
 69. 309382
  Čale, Morana ;
  Govor oca, pismo sina : urotnička pisma u držićologiji / Quorum : časopis za književnost , 100 (2009), 5-6 ; str. 59-109.
  edit
 70. 308258
  Filipin, Nada ;
  Toponimija područja šibenske Rogoznice / Folia onomastica Croatica, 18 (2009), str. 267-297.
  edit
 71. 308004
  Husić, Snježana ;
  Zvjerska peta kolona / Zarez : dvotjednik za kulturna i dru?tvena zbivanja, XI (2009), 255 ; str. 6-7.
  edit
 72. 308600
  Husić, Snježana ;
  Animalistička terapija / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XI (2009), 270 ; str. 20-21.
  edit
 73. 308601
  Husić, Snježana ;
  Darwinova najdraža životinja / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, XI (2009), 267 ; str. 10-11.
  edit
 74. 308046
  Ljubičić, Maslina ;
  Italianismi del francese - francesismi dell'italiano / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII (2008 (recte 2009)), str. 301-326.
  edit
 75. 308047
  Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ;
  Approccio contrastivo all'adattamento fonologico delle parole inglesi in italiano e in croato / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII (2008 (recte 2009)), str. 229-261.
  edit
 76. 308787
  Ljubičić, Maslina ;
  Sui metaplasmi delle parole croate nel dialetto veneto / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIV (2009 (recte 2010)), str. 83-110.
  edit
 77. 320357
  Machiedo, Mladen ;
  Tri pisca - tri epohe : (Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Giambattista Marino : renesansa, manirizam, barok) s mikroprilogom o Marinu Držiću / Književna smotra , 41 (2009), 4(154) ; str. 85-92.
  edit
 78. 320462
  Machiedo, Mladen ;
  Potraga za Salinasom / Forum , 48 (2009), knj. 81, 10/12 ; str. 1330-1344.
  edit
 79. 320463
  Machiedo, Mladen ;
  Poslije (barem) 33 godine / Republika , 65 (2009), 12 ; str. 57-62.
  edit
 80. 308137
  Malinar, Smiljka ;
  Traditional and innovative register in Alberto Fortis's "Saggio d'Osservazioni sopra l'Isola di Cherso ed Osero" / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII (2008), str. 211-227.
  edit
 81. 308626
  Peruško, Tatjana ;
  Priča uokvirena slikom : Tabucchijeva Igra obrtanja i Velázquezove Las Meninas / Književna smotra, 45 (2009), 151 ; str. 111-118.
  edit
 82. 308628
  Peruško, Tatjana ;
  Papinijev fantastični koncert u pseudofilozofskom i metanarativnom ključu / Umjetnost riječi, 53 (2009), 3-4 ; str. 325-348.
  edit
 83. 309441
  Peruško, Tatjana ;
  Suvremena teorija fantastike / Quorum : časopis za književnost, 100 (2009.), 5-6 ; str. 211-239.
  edit
 84. 308376
  Peša Matracki, Ivica ;
  L'accordo e l'ordine delle parole in italiano / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIV (2009 (recte 2010)), str. 51-82.
  edit
 85. 307660
  Roić, Sanja ;
  Autobiographical Paradox of Alberto Savinio / Germinal Journal of the Department of Germanic and Romance Studies (University of Delhi), 5/2008-2009 (2008-2009), str. 192-203.
  edit
 86. 308514
  Roić, Sanja ;
  Barca in forma di sonetto / Prospero, XIV (2009), 1 ; str. 79-88.
  edit
 87. 309035
  Roić, Sanja ;
  Vladan Desnica and Italian Culture / Relations Literary Magazine, 3-4 (2009), str. 163-171.
  edit
 88. 307509
  Bandalo, Višnja ;
  Betocchijeva poezija 'siromašne riječi' ; Carlo Betocchi, 'Tiha strepnja' : ciklus pjesama / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 47 (2008), 4-6 ; str. 597-616.
  edit
 89. 307742
  Čale, Morana ;
  Mourning the Lost Aura? : ‘Illustratori, attori e traduttori’ and the Discursive Subversion of the Metaphor of Motherhood / Pirandello Studies. Journal of the society for Pirandello Studies, 28 (2008), - ; str. 7-37.
  edit
 90. 307421
  Filipin, Nada ;
  Talijanizmi u "Hvarkinji" Martina Benetovića: primjeri prebacivanja kodova / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 20 (2008), 1, 1-174 ; str. 33-53.
  edit
 91. 308006
  Husić, Snježana ;
  Životinjska mjera ljudskosti / Zarez, X (2008.), 243 ; str. 10-11.
  http://www.zarez.hr
  edit
 92. 308602
  Husić, Snježana ;
  Allegoria e conoscenza nel "Detto del gatto lupesco" / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, LIII (2008), str. 123-151.
  edit
 93. 307191
  Kovačić, Vinko ;
  Sostantivi deonimici derivanti dal coronimo Spagna nell'italiano e nel croato / Rivista italiana di onomastica, QuadRION 3 (2008), str. 575-581.
  edit
 94. 307229
  Kovačić, Vinko ;
  Toponimija Paklenih otoka / Folia onomastica Croatica, 17 ((recte 2009) 2008), str. 81-94.
  edit
 95. 307053
  Ljubičić, Maslina ;
  Alcune voci deonimiche tratte dai nomi delle maschere della commedia dell'arte / Rivista italiana di onomastica, QuadRION 3 (2008), str. 583-594.
  edit
 96. 320456
  Machiedo, Mladen ;
  Poetička prepoznatljivost Zvonimira Mrkonjića / Književna republika (Zagreb) , 6 (2008), 8/10 ; str. 25-33 .
  edit
 97. 307264
  Mardešić, Sandra ; Filipin, Nada ;
  Kinship terms in Croatian and Italian - an example of different articulation of reality / Primenjena lingvistika danas Izabrani radovi sa 2. kongresa Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet, Beograd 28. - 30. septembra 2006., 7 (2008), str. 184-194.
  edit
 98. 308655
  Mardešić, Sandra ; Filipin, Nada ;
  Nomi di parentela in croato e italiano. Esempi di diversa articolazione della realtà / Bollettino ITALS - Supplemento alla rivista ITALS: didattica e linguistica dell'italiano come lingua straniera, Anno VI, n.26 (2008).
  http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=443
  edit
 99. 307581
  Roić, Sanja ;
  Saba letto e tradotto in Croazia / Rivista di letteratura italiana, XXVI (2008), 1 ; str. 249-255.
  edit
 100. 307582
  Roić, Sanja ;
  Discorso bontempelliano versus storia saviniana: il caso Verdi / Transalpina, XI (2008), 11 ; str. 59-68.
  edit
 101. 307664
  Roić, Sanja ;
  Is the Concept of Umorismo Modern? / Pirandello Studies, 28 (2008) (2008), str. 38-47.
  edit
 102. 307374
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Verizam Grazie Deledde / Književna smotra, Časopis za svjetsku književnost, 1 (2007), 143 (1) ; str. 51-61.
  edit
 103. 309804
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Mitovi i legende u djelima Grazie Deledde / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 2 (2006), str. 121-126.
  edit
 104. 306548
  Radoš-Perković, Katja ;
  Un bel dì vedremo ili o ulasku talijanske libretistike u povijesti književnosti / Književna smotra, XXXVI (2004), 132-133 (2-3) ; str. 3-11.
  edit
 105. 306703
  Damiani Einwalter, Ingrid ;
  Kako pristupiti literarnom tekstu na stranom jeziku / Strani jezici, XXV (1996), 3-4 ; str. 223-230.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 380019
  Borjan, Etami ;
  Talijanski jug u povijesti, kulturi i na filmu / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=186, 4 ; str. 103-124.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000418990500008
  Scopus ID:2-s2.0-85053788571
  edit
 2. 380110
  Deželjin, Vesna ;
  Jezično planiranje u odnosu na malu jezičnu zajednicu : (primjer italofone jezične zajednice u zapadnoj Slavoniji) / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (2017), 43, 2 ; str. 331-342.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000426976300004
  Scopus ID:2-s2.0-85039804888
  edit
 3. 380032
  Raspudić, Nino ;
  Niccolò Machiavelli kao vodič: od Umijeća ratovanja do priručnika za menadžere / Filozofska istraživanja, 36 (2016), 4 ; str. 725-737. http://dx.doi.org/10.21464/fi36407
  http://hrcak.srce.hr/180136
  WOS:000406768300008
  Scopus ID:2-s2.0-85018823195
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 395019
  Roić, Sanja ; Pugliese, Ginevra ;
  A passo di flamenco / Fili d'aquilone, rivista di immagini, idee, Poesia
  http://www.filidaquilone.it/num050puglieseroic-utf8.html
  edit
 2. 379829
  Deželjin, Vesna ;
  Međunarodni znanstveni skup „La valutazione nell'insegnamento delle lingue e letterature straniere“, / Strani jezici, 45 (2017), 1 ; str. 54-58.
  edit
 3. 379832
  Deželjin, Vesna ;
  XXXI. Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i njegovi učinci" / Strani jezici, 45 (2017), 2 ; str. 119-124.
  edit
 4. 379790
  Roić, Sanja ;
  Per Predrag Matvejević / La Battana, LIII (2017), 203 ; str. 9-15.
  edit
 5. 379792
  Roić, Sanja ;
  Macić Dol / Tartajun Tartajun, 11 (2017), 13 ; str. 20-21.
  edit
 6. 366851
  Peruško, Tatjana ; Mikšić, Vanda ;
  Erri De Luca, 'Ispisujem materiju koja me ispisala' / 2016Tema : časopis za knjigu, XIII (2016), 1-2-3 ; str. 14-22.
  edit
 7. 366543
  Roić, Sanja ;
  La fretta di crescere in Vojvodina / 2016Fili d'aquilone, 41 (2016).
  http://bib.irb.hr/datoteka/818558.neven_usumovic_per_Fili.docx
  edit
 8. 366544
  Roić, Sanja ;
  Erri De Luca, 'Udari osjetila' / 2016Tema : časopis za knjigu, XIII (2016), 1-2-3 ; str. 30-36.
  edit
 9. 366848
  Roić, Sanja ; Mišetić, Marijana ; Raos, Nevia ;
  Majda Mešiček (1927.-2011.) / 2015Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 58 (2015), 1-2 ; str. 483-484.
  edit
 10. 335080
  Roić, Sanja ;
  Una piantina sul tavolo chirurgico. Sulla poesia di Rada Lazić / Almanacco del ramo d'oro, nuova serie, 1 (2014), str. 85-87.
  edit
 11. 322635
  Radoš-Perković, Katja ;
  Insistiranje na političkoj korektnosti vrijeđa dječju inteligenciju / Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 39(2013), 3 ; str. 65-67.
  edit
 12. 310144
  Roić, Sanja ;
  Konstrukcija vlastitog identiteta u riječkom časopisu za djecu Il Pioniere/Arcobaleno / Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu, 39 (2013), 2 ; str. 13-20.
  edit
 13. 310250
  Roić, Sanja ;
  Matvejevićevi predgovaratelji i pogovaratelji / Književna republika : časopis za književnost, XXII (2013), 4-6 ; str. 83-86.
  edit
 14. 322615
  Roić, Sanja ;
  Razgovor o lošem i dobrom : konstrukcija jezičnog i kulturološkog identiteta u maldobriama / / Govor : časopis za fonetiku, 30(2013), 167(1) ; str. 89-92.
  edit
 15. 322618
  Roić, Sanja ;
  Politička korektnost znači odgovornost / Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 39(2013), 3 ; str. 67-69.
  edit
 16. 319439
  Bandalo, Višnja ;
  Bianca Tarozzi (a cura di), Diari di guerra e di pace, Ombre Corte, Verona, 2010 / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 56 (2011), str. 271-274.
  edit
 17. 309250
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  In Croazia si scopre il mondo di "Cosima" / Le Storie. Rivista di storia, scienza, letteratura, arte, antropologia, cultura e medicina, I (2011), str. 86-88.
  edit
 18. 309397
  Roić, Sanja ;
  Nostalgia liquida / Lettere italiane, 63 (2011), 3 ; str. 35-36.
  edit
 19. 309951
  Roić, Sanja ;
  Dol, mjesto u hrvatskoj književnosti / Tartajun, 5 (2011), 7 ; str. 9-9.
  edit
 20. 322639
  Glavaš, Marina ;
  Didattica dei testi letterari : Favola di E. [Eros] Ramazzotti / Strani jezici , 39 (2010), 1/2 ; str. 79-88.
  edit
 21. 320431
  Machiedo, Mladen ;
  Ima li nas? "Nema" li nas? : (Hrvatska književnost u 4. izd. Garzantieve Enciklopedije književnosti) / Forum (Zagreb) , 49 (2010), knj. 82, 10/12 ; str. 1298-1302.
  edit
 22. 309417
  Radoš-Perković, Katja ;
  Promišljanje prevođenja (Iva Grgić Maroević, Poetike Prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009) / Književna smotra, 42 (2010), 157/158 (3/4) ; str. 145-146.
  edit
 23. 309040
  Roić, Sanja ;
  Babilonu usprkos / Književna republika : časopis za književnost, 4-6 (2010), str. 275-277.
  edit
 24. 309488
  Roić, Sanja ;
  Talijanski židovski pisac Primo Levi / Bejahad - židovska kulturna scena, 11 (2010), str. 32-33.
  edit
 25. 319256
  Bandalo, Višnja ;
  Jacqueline Spaccini e Viviana Agostini-Ouafi (a cura di), 'L'Italie magique de Massimo Bontempelli', "Transalpina", n. 11, PUC, Caen, 2008 / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 54 (2009), str. 359-361.
  edit
 26. 308534
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Polifonija dvojničkih zrcaljenja (Morana Čale i Lada Čale Feldman: U kanonu, studije o dvojništvu) / Književna Republika, časopis za književnost, godište VII (2009.), 1-3 ; str. 276-281.
  edit
 27. 307926
  Kovačić, Vinko ;
  Inscriptiones latinae Croatorum: Biogradski natpis / Nuntius, 31 (2007 (recte 2009)), str. 8-11.
  edit
 28. 320436
  Machiedo, Mladen ;
  Pasolinijev 'aleksandrinizam' : (uz prijevod "Gramscievog pepela") / Književna republika : časopis za književnost, 4-6 (2009).
  edit
 29. 308251
  Radoš-Perković, Katja ;
  Teatar kao paralelni svijet u interpretacijama Višnje Machiedo / Književna smotra, 41 (2009), 1 ; str. 149-151.
  edit
 30. 308252
  Radoš-Perković, Katja ;
  Goldonijevo "ljetovanje" u Hrvatskoj (Carlo Goldoni, "Trilogija o ljetovanju/Trilogia della villeggiatura") / Kazalište, 37/38 (2009), str. 232-233.
  edit
 31. 308513
  Roić, Sanja ;
  Neprolazna prolaznost / Književna republika : časopis za književnost, VII (2009), 79 ; str. 323-326.
  edit
 32. 308515
  Roić, Sanja ;
  Recensione di: N. Tommaseo, Scintille, a cura di Francesco Bruni, Guanda, Fondazione Bembo, Parma 2008 / Critica letteraria, 37 (2009), 2 ; str. 399-403.
  edit
 33. 320484
  Bandalo, Višnja ;
  Confronto a piu voci su 'L'Italie magique de Massimo Bontempelli' ("Transalpina", PUC, Caen, 2008 / Le reti di Dedalus, 7 (2009).
  http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.retididedalus.it%2FArchivi%2F2009%2Fluglio%2FMETICCIA%2Ftransalpina%2Ftransalpina.pdf&ei=g42XUu35Fov34QTkjYGgAQ&usg=AFQjCNGXcx7H5dTZv12oCyjE1R0tAftw1A&bvm=bv.57155469,d.bGE&cad=rja
  edit
 34. 320573
  Bandalo, Višnja ;
  Nicola Chiaromonte, Što preostaje: notesi / Treći program Hrvatskog radija, 70-71 (2008) ; str. 177.
  edit
 35. 308062
  Roić, Sanja ;
  Niccolo' Tommaseo, Scintille, ur. F. Bruni, Fondazione Bembo, 2008 / Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 53 (2008), str. 373-378.
  edit
 36. 309805
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Ciklovitost i epigrafizam u djelu Margherite Guidacci / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, 1 (1999), str. 117-141.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317504
  Čale, Morana ;
  Z robov : za performativno branje hrvaške književnosti v evropskem kulturnem polju / U: Juvan, Marko (ur.). Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 109-132.
  [Naziv skupa: Svetovni literarni sistem in zgodovina slovenskega slovstva, ZRC SAZU (05.05.2011. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 2. 313184
  Roić, Sanja ;
  Il fantastico istriano di Fulvio Tomizza / U: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo : metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo. Pisa : Edizioni ETS, 2012, str. 147-158.
  [Naziv skupa: Cose dell'altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo (29.10.2009. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 3. 317498
  Čale, Morana ;
  Traduzione, illustrazione, spettro : l’Inferno nei disegni di Ivan Meštrović / U: Éva Vígh (ur.). Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Atti del Convegno Internazionale 24-26 Giugno 2010, Accademia d’Ungheria in Roma. Rim : Aracne Editrice, 2011, str. 359-382.
  [Naziv skupa: Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario (24-26.06.2010. ; Rim, Italija)]
  edit
 4. 316901
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku / U: Badurina, Lada ; Bačić Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani. Zbornik radova 8. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010, str. 33-47.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (06-08.11.2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 5. 317232
  Roić, Sanja ;
  La ricezione della letteratura meridionale italiana in Croazia / U: Eleonora Carriero (ur.). Letteratura Adriatica. Le donne e la scrittura di viaggio. Lecce : Edizioni digitali del CISVA, 2010, str. 439-450.
  [Naziv skupa: Letteratura Adriatica. Le donne e la scrittura di viaggio (28-29.09.2010. ; Monopoli, Italija)]
  http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2011-02-07.0993955085/?searchterm=atti%20convegno%202010
  edit
 6. 320293
  Zorić, Mate ;
  "Spisi starog kaluđera" Nikole Tommasea / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Stil i izvornost. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10), str. 9-27.
  edit
 7. 315904
  Čale, Morana ;
  Tuj ne ima imena 'moje' i 'tvoje' : talijanski i Držićevi prolozi / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. (Držić danas. Epoha i naslijeđe=. Split - Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 261-272.
  [Naziv skupa: 11. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti: Držić danas. Epoha i naslijeđe (22-24.09.2008. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 8. 315937
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom / U: Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.). Marin Držić, svjetionik dubrovačke renesanse. Zagreb : Disput, 2009, str. 175-196.
  [Naziv skupa: "Marin Držić. Svjetionik dubrovačke renesanse" (23.25.10.2008. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 9. 316596
  Roić, Sanja ;
  Le ombre dei futurismi balcanici / U: Pietro Frassica (ur.). Il futurismo in ombra = Shades of Futurism. Novara : Interlinea, 2011, Str. 167-187.
  [Naziv skupa: Shades of Futurism (9-10.10.2009. ; Princeton, SAD)]
  edit
 10. 315791
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  Dvojnik : od teme do metode / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) : sa znanstvenog skupa. Split : Književni krug, 2008, str. 176-185.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (10 ; 2007) (27.-29.09.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 11. 316493
  Čale, Morana ;
  Une interprétation barrée : la Canzone 105 de Pétrarque à ses lecteurs / U: Klinkenberg, Jean-Marie ; Badir, Sémir ; Brunetière, Valérie ; Houdebine, Anne-Marie (ur.). Actes du Colloque International « Sémiologie 2005 » Les aventures de l’interprétation. Pariz : Laboratoire DynaLang, 2008, str. 216-228.
  [Naziv skupa: Colloque International « Sémiologie 2005 » Les aventures de l’interprétation (1-3.12, 2005. ; Pariz, Francuska)]
  http://hdl.handle.net/2268/15669
  edit
 12. 315340
  Roić, Sanja ;
  Il caso dei gemelli: doppio o due? / U: Čale, Morana, Peruško, Tatjana, Roić, Sanja, Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF press i Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, 2008, str. 111-123.
  [Naziv skupa: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (08-11.09.2004. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 13. 316588
  Roić, Sanja ;
  Osvaldo Ramous traduttore e mediatore delle culture slavomeridionali in Italia / U: Mazzieri Sanković, Gianna (ur.). Osvaldo Ramous. Il giornalismo, l'impegno culturale e critico. Rijeka : Comunita' degli Italiani di Fiume, 2008, str. 39-54.
  [Naziv skupa: Osvaldo Ramous. Il giornalismo, l'impegno culturale e critico (26.05.2007. ; Rijeka)]
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 311958
  Roić, Sanja ;
  Gli anni di sangue: Miroslav Krleža e Miloš Crnjanski sulla Grande Guerra / U: Senardi, Fulvio (ur.). Gli scrittori in trincea : la letteratura e la grande guerra. Roma : Carocci, 2008 (Lingue e letterature Carocci ; 85), str. 100-107.
  [Naziv skupa: La vita di trincea : gli scrittori e la Grande guerra (23.4.2008. ; Trst, Italija)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 395014
  Deželjin, Vesna ;
  Jezični elementi u funkciji diskursnih oznaka u iskazima pouzdanih govornika u italofonoj enklavi u Ploštini / Riječki filološki dani, 11. zbornik radova. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 209-218.
  edit
 2. 379760
  Čale, Morana ;
  Tijelo u tekstu, tijelo teksta: Marinkovićev Kiklop / Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 45. Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : FF press, 2017 (Zbornici radova seminara Zagrebačke slavističke škole), str. 59-74.
  edit
 3. 379767
  Ljubičić, Maslina ; Sammartino, Antonio ;
  Proverbs of an endangered language - Molise Croatian in contact with Italian / 10 Coloquio Interdisciplinar sobre Proverbios / 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs ; Actas ICP16 Proceedings. Tavira : Tipografia Tavirense, 2017, str. 284-302.
  edit
 4. 380071
  Roksandić, Drago ; Kovač, Zvonko ; Karlić, Virna ; Matković, Stjepan ; Todić, Milanka ; Banović, Snježana ; Barać, Stanislava ; Svirčev, Žarka ; Milinković, Jagoda ; Korov, Goran ; Krasić Marjanović, Olga ; Jović, Bojan ; Globačnik, Marko ; Vaglio, Luca ; Protrka Štimec, Marina ; Marićević, Jelena Đ ; Gavrilović, Milomir ; Kuzmić, Aleksandra ; Bajčeta, Vladan ; Đorđević, Bojan ; Roić, Sanja ; Tešić, Iva ; Đorđević, Jelena ;
  Vladan Desnica i "Istorija kotarskih uskoka" Boška Desnice / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu. Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije / Institut za književnost i umetnost u Beogradu / FF press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti sv. 15), str. 283-296.
  http://ckhis.ffzg.unizg.hr/
  edit
 5. 372674
  Deželjin, Vesna ;
  Osobitosti talijanskog jezika u časopisu Il Pioniere (1948.-1960.) / Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru. Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016., str. 133-143.
  edit
 6. 366394
  Ljubičić, Maslina ; Kiš Žuvela, Sanja ;
  Traduzione della terminologia musicale : nomi italiani degli strumenti musicali e i loro equivalenti croati / 2016U: a cura di Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella (ur.). Traduzione e plurilinguismo = Prevođenje i višejezičnost. Ariccia : Aracne Editrice, 2016, str. 353-380.
  edit
 7. 366448
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il dialogo ottavo del trattato "Irene, ovvero della bellezza" di Michele (Miho) Monaldi / 2016U: Guaragnella, Pasquale ; Luisi, Francesco ; Musarra, Franco (ur.). Est-Ovest/Nord-Sud. Frontiere, passaggi, incontri culturali. Firenze : Franco Cesati Editore, 2016, str. 67-75.
  edit
 8. 366455
  Radoš-Perković, Katja ;
  La domesticazione e l'adattamento dei contenuti alimentari nelle traduzioni croate della "Locandiera" / 2016U: Balić-Nižić, Nedjeljka ; Jusup Magazin, Andrijana (ur.). Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV.. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016, str. 319-334.
  edit
 9. 366458
  Radoš-Perković, Katja ;
  I volti di Maria Stuarda a due secoli di distanza / 2015U: Klimkiewicz, Anna... [et al.] (ur.). 40 anni dell'Italiansitica di Cracovia. L'Italia e la cultura europea. Firenze : Franco Cesati Editore, 2015, str. 191-197.
  edit
 10. 336296
  Deželjin, Vesna ; Lazarević Di Giacomo, Persida ;
  Neke značajke urbanih dijalekata Pescare : studentska populacija i populacija srednjih godina / Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku, (2014), 119-137.
  edit
 11. 336302
  Kovačić, Vinko ;
  The outcomes of Latin consonant groups with lateral consonant in Italian dialects / U: [ed.] Nekane Celayeta Gil... [et al.]. (ur.). Linguistica Teorica y Aplicada : nuevos enfoques. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014., str. 281-290.
  edit
 12. 335469
  Ljubičić, Maslina ;
  Sull’etimologia del lessema kundurica / U: Peša Matracki, Ivica (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića. Zagreb : FF-press, 2014, str. 13-23.
  edit
 13. 313055
  Deželjin, Vesna ;
  Zoonimi nei testi "Bertoldo" e "Bertoldino" di Giulio Cesare Croce / U: Ljubičić, Maslina ; Pesa Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF press, 2012 (svezak 4), str. 351-370.
  edit
 14. 313087
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Neki vidovi kulturno-civilizacijskih elemenata u Jernejevim gramatikama / U: Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.). Zagreb : FF-press, 2012, str. 371-378.
  edit
 15. 316625
  Husić, Snježana ;
  Alberto Savinio e la storia metafisica di un mondo ordinario / U: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo. Pisa : Edizioni ETS, 2012, str. 107-118.
  [Naziv skupa: Giornata internazionale di studi "Cose dell'altro mondo: Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo" (29. 10. 2009. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 16. 313083
  Ljubičić, Maslina ;
  O konceptualnoj metafori majke u jeziku poslovica / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / FF- press, 2012 (Izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia ; sv. 4), str. 283-295.
  edit
 17. 320475
  Malinar, Smiljka ;
  Ubijen'je nemilo nevine dičice Dominiga Laurića kao jezični uzorak sedamnaestostoljetnoga hrvatskoga / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, str. 163-175.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 18. 312957
  Peša Matracki, Ivica ; Batinić, Mia ;
  Adattamento morfologico dei verbi italiani nell'idioma croato-molisano di Montemitro / U: Telmon, Tullio ; Raimondi, Gianmario ; Revelli, Luisa (ur.). Coesistenze linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria. Atti del XLV Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (Aosta/Bard/Torino 26-28 settembre 2011). Rim : Bulzoni, 2012., str. 391-407 (vol. 1).
  edit
 19. 313084
  Peša Matracki, Ivica ;
  Sull'aspetto verbale in italiano e in croato / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / FF-press, 2012, str. 325-342.
  edit
 20. 316593
  Radoš-Perković, Katja ;
  Četiri prijevodne varijante Goldonijeve komedije "La bottega del caffè" / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, str. 177-187.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 21. 316821
  Radoš-Perković, Katja ;
  Da Parigi attraverso la laguna veneta a Dubrovnik. Rispolverando un adattamento goldoniano / U: Salvadori Lonergan, Corinna (ur.). Inssularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana, volume secondo. Firenze : Franco Cesati Editore, 2012, str. 59-68.
  [Naziv skupa: Insularita' e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane (25-29.08.2010. ; Cagliari, Italija)]
  edit
 22. 317124
  Bandalo, Višnja ;
  Il pensiero letterario nei libri-soglia di Cristina Campo / Memoria della modernita : archivi ideali e archivi reali : atti del 13 Convegno internazionale della MOD. Vol. 2. Pisa : Edizioni ETS, 2013, Str. 41-48.
  [Naziv skupa: Memoria della modernità. Archivi ideali e archivi reali. Convegno annuale di studi MOD 2011 (7-10.06.2011. ; Napulj, Italija)]
  edit
 23. 317603
  Deželjin, Vesna ;
  Talijanska jezična zajednica u zapadnoj Slavoniji / U: Leonard Pon, Vladimir Karabalić, Sanja Cimer (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012., str. 143-156.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 24. 317423
  Husić, Snježana ;
  Identita' animali nella 'Commedia' dantesca: tassonomia e interpretazione / U: Eva Vigh (ur.). Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Rim : Aracne, 2011, str. 173-183.
  [Naziv skupa: Convegno internazionale «Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario» (24-26. 06.2010. ; Rim, Italija)]
  edit
 25. 317424
  Husić, Snježana ;
  Human and animal identity in Philip Pullman's 'His Dark Materials' Trilogy / U: Spremić, Milica ; Đorić-Francuski, Biljana (ur.). English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality. ELLSIIR Proceedings. Beograd : Faculty of Philology, 2011, str. 135-146.
  [Naziv skupa: International Conference “English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality” (4-6. 12. 2009. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 26. 317425
  Husić, Snježana ;
  Identita' animali nella 'Commedia' dantesca: tassonomia e interpretazione / U: Eva Vigh (ur.). Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentestimo anniversario. Rim : Aracne, 2011, str. 173-183.
  [Naziv skupa: Convegno internazionale 'Leggere Dante oggi. interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario' (24-26.06.2010. ; Rim, Italija)]
  edit
 27. 312860
  Kovačić, Vinko ;
  Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja / U: Galović, Tomislav (ur.). "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 727-737.
  edit
 28. 313017
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologija u pobožnostima Velikoga petka u Hvaru / U: Primorac, Zoran ; Bucik, Valentin ; Musić, Ivica ; Paar, Vladimir ; Ule, Andrej ; Supičić, Ivan ; Popović Stanko, Lučin Ita (ur.). Suvremena znanost i vjera - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa. Mostar, Ljubljana : Fakuktet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. (terminology, Good Friday devotions, Hvar), str. 393-398.
  edit
 29. 319997
  Peruško, Tatjana ;
  Dimore della finzione : 'I miracoli di Val Morel' di Dino Buzzati / U: Bianca Maria da Rif (ur.). Le dimore della poesia /. Padova : Padova University Press, 2011., str. 701-708.
  [Naziv skupa: Le dimore della poesia. Atti del XVII congresso dell'AISLLI (02-05.06. 2002. ; Brescia, Italija)]
  edit
 30. 317212
  Roić, Sanja ;
  Dva pisca na meti kritike: Desnica i Silone / U: Roksandić, Drago ; Najbar-Agičić, Magdalena ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Desničini susreti 2009. Zbornik radova. Zagreb : FF Press, 2011, str. 101-110.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2009. (18-20.09.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 31. 311646
  Bandalo, Višnja ;
  Leopardijeve 'Pjesme' i 'Zibaldone' / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Stil i izvornost. Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu. Zagreb : FF press, 2010, str. 285-294.
  edit
 32. 316926
  Bandalo, Višnja ;
  'Nero su nero' di Leonardo Sciascia tra visione obiettiva e realta artistica / U: Salvadori Lonergan, Corinna (ur.). Insularita e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana : atti del 19 Congresso dell'AIPI. Vol. 1, L'italia insulare. Firenze : Cesati, 2012, Str. 529-536.
  [Naziv skupa: Insularita e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane (25-29.08.2010. ; Cagliari, Italija)]
  edit
 33. 317343
  Deželjin, Vesna ;
  Osservazioni sulla funzione logico-sintattica dell'attributo nell'italiano, in Problematiche e prospettive della lingua della cultura italiana in una societa in trasformazione. / U: Šuran, F., Deghenghi Olujić, E ; Scotti Jurić, R. (ur.). Atti del Convegno internazionale "Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro". Pula : Edizione DSLI, 2010, str. 71-82.
  [Naziv skupa: Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro (20-21.09.2009. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 34. 320156
  Deželjin, Vesna ;
  La percezione dell'Italia e della cultura italiana nella pubblicistica croata tra il 1918 e il 1930 / U: Roberto Russo (ur.). L'Italia vista dagli altri : Atti del primo convegno internazionale, Banja Luka, 12-13 giugno 2009. Firenze : Cesati, 2010, Str. 63-77.
  edit
 35. 320158
  Deželjin, Vesna ;
  La lingua di "Sebidiola" di Carpinteri e Faraguna come memoria e identita nazionale / Atti del XVII Congresso A.I.P.I, Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006. Vol. 1, Linguistica e didattica . [S. l.] : Associazione Internazionale Professori d'Italiano, 2009, Str. 23-36.
  edit
 36. 312098
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Non solo Vergine: protofemminismo nel dialogo verbale/visuale fra Michelangelo e Vittoria Colonna / U: Husić, S. i Roić, S. (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi, Zbornik 10., Stil i izvornost, Znanstveni skup na spomen prof. dr. Franu Čalu (1927-1993). Zagreb : FF press, 2010., str. 265-284.
  edit
 37. 312453
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Kalkovi talijanskih konstrukcija s glagolom fare u dubrovačkom govoru Čalinih kazališnih prilagodbi / U: Husić, Snježana i Roić, Sanja (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10 - Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF press, 2010, str. 221-229.
  edit
 38. 320354
  Machiedo, Mladen ;
  Čalina "veličina 'manjih'" / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Stil i izvornost. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10), str. 29-38.
  edit
 39. 316601
  Roić, Sanja ; Borjan, Etami ;
  Il cinema in aula : esigenze del corso di filmologia nel curriculum triennale / Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione. Pula : edizione DSLI, 2010, str. 285-295.
  [Naziv skupa: Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro (18-19.09.2008. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 40. 316599
  Bandalo, Višnja ;
  Tematsko-strukturalne značajke 'Umijeća življenja' Cesarea Pavesea / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF press, 2012, Str. 443-453.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 41. 320031
  Bandalo, Višnja ;
  Il Mediterraneo nelle prose di viaggio di Corrado Alvaro / U: Bianca Maria da Rif (ur.). Civilta italiana e geografie d'Europa. XIX Congresso AISLLI. Trieste : Edizioni Università di Trieste, 2009., str. 11-13.
  [Naziv skupa: Civilta italiana e geografie d'Europa. XIX Congresso AISLLI (19-24.09.2006 ; Trst, Kopar, Padova, Pula)]
  edit
 42. 320478
  Čupić, Anadea ;
  Misticismo e letteratura : punti d'incontro tra mistico e poeta / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF press, 2012, str. 433-442.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 43. 316597
  Deželjin, Vesna ;
  Analisi pragmalinguistica dei croatismi e slovenismi in alcuni testi letterari triestini / U: Burr, Elisabeth (ur.). Tradizione e innovazione. Dal'italiano, lingua storica e funzionale, alle altre lingue. Firenze : Franco Cesatti, 2009, str. 163-174.
  [Naziv skupa: VI convegno SILFI (28.06-02.07. 2000. ; Duisburg, Republika Njemačka)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/453983.ideja_za_neki_drugi_put.doc
  edit
 44. 315680
  Filipin, Nada ;
  Talijanski kao jezik javne komunikacije u višejezičnoj sredini: primjer pokrajine Friuli Venezia Giulia / U: Omazić, Marija, Karabalić, Vladimir, Brdar, Mario. (ur.). Lingvistika javne komunikacije: Translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke. Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009., str. 107-118.
  [Naziv skupa: Lingvistika javne komunikacije (22.-24. svibnja 2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 45. 316470
  Filipin, Nada ;
  Opis fonoloških odstupanja hrvatskih govornika pri usmenom izražavanju na talijanskom jeziku prema Jernejevu modelu kontrastivne fonološke analize / Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009. / uredili = a cura di Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić. - Zagreb : FF press, 2012.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.) (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 46. 317422
  Husić, Snježana ;
  Finzione e memoria del corpo nella narrativa di Tiziano Scarpa / U: Bastiaensen, Michel ; Bianchi, Alberto ; De Marchi, Pietro ; Reichardt, Dagmar ; O' Connell, Daragh ; Salvadori Lonergan, Corinna ; Sosnowski, Roman ; Van den Bossche, Bart ; Vedder, Ineke (ur.). Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Bruxelles : Associazione Internazionale Professori d'Italiano, 2009, str. 427-436.
  [Naziv skupa: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana (22-26. 08. 2006. ; Ascoli Piceno, Italija)]
  edit
 47. 316526
  Kovačić, Vinko ;
  Semantičke restrikcije u valencijskom opisu glagola / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, Str. 343-349.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 48. 316735
  Malinar, Smiljka ;
  Primjer jezičnog parazitizma: jedan čakavski prijevod iz XVII. stoljeća. /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.) (13.-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 49. 317589
  Peruško, Tatjana ;
  La memoria è una formidabile falsaria: i “generi” della memoria nella narrativa di Antonio Tabucchi / U: Bastiaensen, Michel... [et al.] (ur.). Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Bruxelles : Associazione Internazionale Professori d'Italiano, 2009., str. 325-336.
  [Naziv skupa: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana (22-26.08. 2006. ; Ascoli Piceno, Italija)]
  edit
 50. 316446
  Radoš-Perković, Katja ;
  Prepjev libreta kao najteži izazov. Nekoliko primjera iz talijanskoga repertoara / U: Grgić Maroević, Iva i Muhamedagić, Sead (ur.). Pjev i Prepjev. Prevođenje uglazbljene poezije. Zagreb : Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 2009, str. 29-43.
  [Naziv skupa: Pjev i prepjev. Prevođenje uglazbljene poezije (25.10.2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 51. 320618
  Damiani Einwalter, Ingrid ;
  La lettura di Ramous : una voce oltre i confini linguistici / U: Mazzieri Sanković, Gianna (ur.). Atti del Covegno Osvaldo Ramous. Il giornalismo, l'impegno culturale e critico, Rijeka, 26 maggio 2007. Rijeka : Comunita' degli Italiani di Fiume, 2008, str. 59-70.
  [Naziv skupa: Osvaldo Ramous. Il giornalismo, l'impegno culturale e critico (26.05.2007. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 52. 315590
  Husić, Snježana ;
  Il doppio trasumano: i mostri e gli animali di Alberto Savinio / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press ; Talijanski institut za kulturu, 2008, str. 313-320.
  [Naziv skupa: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (8-11. 09. 2004. ; Hrvatska, Dubrovnik)]
  edit
 53. 311955
  Ljubičić, Maslina ; Spicijarić, Nina ;
  Pridjevi mletačkoga podrijetla : prilagođenice i izvedenice / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2008, str. 849-870.
  edit
 54. 312186
  Ljubičić, Maslina ;
  Geosynonyms in the seventeenth-century Croatian dictionary: about some Italianisms / U: Sikimić, Biljana ; Ašić, Tijana (ur.). The Romance Balkans: collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-6 November 2006. Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts ; Institute for Balkan Studies, 2008. (Special Editions (103)), str. 65-71.
  edit
 55. 320480
  Machiedo, Mladen ;
  Entusiasmi, paradossi e ambiguita nell'incontro con l'altro / U: Čale, Morana, Peruško, Tatjana, Roić, Sanja, Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF press i Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, 2008, str. 125-140.
  [Naziv skupa: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (08-11.09.2004. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 56. 315624
  Peruško, Tatjana ;
  Il rovescio del doppio non e' mai uno: il "teorema" di Tabucchi e la mise en abyme a rovescio nel "Notturno indiano" / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press ; Talijanski institut za kulturu, 2008, str. 565-573.
  [Naziv skupa: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (8-11. 09. 2004. ; Hrvatska, Dubrovnik)]
  edit
 57. 315891
  Radoš-Perković, Katja ;
  Shakespearean Libretti in Music History: an Overview with Special Reference to Italian Librettist Arrigo Boito / U: Jovanović, Aleksandra V. i Vukčević, Radojka (ur.). ELLSSAC Proceedings Volume II. Beograd : Filološki fakultet Sveučilišta u Beogradu, 2008, str. 237-244.
  [Naziv skupa: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (7-9.12.2007. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 58. 315625
  Raspudić, Nino ;
  Doppio, altro e diverso in "Notturno indiano" di Antonio Tabucchi / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press ; Talijanski institut za kulturu, 2008, str. 575-579.
  [Naziv skupa: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana (8-11. 09. 2004. ; Hrvatska, Dubrovnik)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 320476
  Machiedo, Mladen ;
  Nekompetentno sjećanje na prof. Josipa Jerneja / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.). Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.). Zagreb : FF Press, 2012, str. 27-35.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na Prof. dr. Josipa Jerneja (13-14.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 307486
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Mardešić, Sandra ;
  Studentsko vrednovanje nastavnih programa u provedbi reforme sveučilišta : primjedbe i prijedlozi u primjeni "Bolonjskog procesa" / Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, 1 (2008), str. 185-191.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317500
  Čale, Morana ;
  Theatrical ‘Lethemes’ : The Ghosts of Writing and Their Antic/Antique Disposition on Stage /
  [Naziv skupa: PSi #17 Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience (25-29.05.2011. ; Utrecht, Nizozemska)]
  edit
 2. 315826
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Problemi prijevoda renesansnoga teksta: Dundo Maroje na talijanskom /
  [Naziv skupa: Marin Držić svjetionik dubrovačke renesanse (24-25.10.2008. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 3. 315828
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku /
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani (06-07.11.2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 4. 315821
  Ljubičić, Maslina ;
  Između "pegule" i "peha" / U: Vranić, Silvana et alii (ur.). 8. Riječki filološki dani. Međunarodni znanstveni skup (Sažetci). Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofaskoga fakulteta u Rijeci, 2008., str. 26.
  [Naziv skupa: 8. Riječki filološki dani. Međunarodni znanstveni skup (6-8.11.2008. ; Rijeka)]
  edit
 5. 315827
  Roić, Sanja ;
  La letteratura croata tra guerre e pace. Una possibile rassegna /
  [Naziv skupa: La Mitteleuropa racconta. Letterature ieri e oggi (27-28.11.2008. ; Gorizia, Italija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 366454
  Deželjin, Vesna ;
  Diskursne oznake u iskazima pouzdanih govornika u italofonoj enklavi u Ploštini / Riječki filološki dani 11. Rijeka
  edit
 2. 366423
  Kovačić, Vinko ;
  Il trattamento delle forme nominali nei più antichi manuali di grammatica croato-italiani / XIV Congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana. Madrid : Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana, str. 116.
  edit
 3. 366397
  Ljubičić, Maslina ;
  Sulla vitalita della vocale mobile nel dialetto croato-molisano / 2016U: Šimičić, Lucija ; Škevin, Ivana ; Vuletić, Nikola (ur.). Le isole linguistiche dell'Adriatico. Zadar : Zadar linguistic forum, 2016, str. 7.
  edit
 4. 366398
  Ljubičić, Maslina ;
  Gesti ed espressioni idiomatiche : cinegrammi come riflessi del patrimonio sulturale europeo / 2016Fraseologia contrastiva: Lingue e culture a confronto. Milano : Universita degli studi di Milano, 2016, str. 43.
  edit
 5. 366400
  Ljubičić, Maslina ; Sammartino, Antonio ;
  Proverbs of an endangered language : Molise Croatian in contact with Italian / 2016U: Soares, Rui (ur.). 10 Coloquio Interdisciplinar sobre Proverbios = 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs - ICP16. Tavira : International Association of Paremiology, 2016., str. 49-50.
  edit
 6. 366401
  Ljubičić, Maslina ;
  O promjenama u kategoriji roda u moliškohrvatskome : usporedba s drugim hrvatskim govorima i talijanski utjecaj / 13. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, HAZU. Zagreb
  edit
 7. 366405
  Mardešić, Sandra ; Gverović, Ana ; Puljizević, Ana ;
  Motivacija na studiju neofiloloških grupa / 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost
  edit
 8. 366420
  Kovačić, Vinko ;
  Esiti dei contatti linguistici nella terminologia vinicola sulle isole della Dalmazia centrale / 2015IV Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana: Lingue, letterature, identita in contatto. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, str. 10.
  edit
 9. 366380
  Ljubičić, Maslina ;
  Pseudoprestiti italiani e croati : contatti e contrasti nel contesto europeo / 2015IV Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana: Lingue, letterature, identita in contatto. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, str. 11-12.
  edit
 10. 366384
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Utjecaj moliško-abruceških dijalekata na neke segmente moliškohrvatskoga fonološkog sustava / 2015Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Matica hrvatska, 2015, str. 28.
  edit
 11. 318328
  Filipin, Nada ;
  Sukob prestižnih nestandardnih varijeteta na primjeru odnosa splitskog i zagrebačkog urbanolekta / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb : HDPL - Srednja Europa, 2013., str. 41-42.
  [Naziv skupa: XXVII. međunarodni znanstveni skup "Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću" (18-20.04, 2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 12. 318419
  Ljubičić, Maslina ;
  Adattamento degli aggettivi italiani nella parlata croato-molisana di Montemitro / U: Pierrel, Jean-Marie ; Buchi, Eva ; Benzitoun, Christophe ; Chauveau, Jean-Paul (ur.). Pre-actes. XXVIIe Congres international de linguistique et de philologie romanes. Nancy : ATILF, 2013, str. 329.
  [Naziv skupa: XXVIIe Congres international de linguistique et de philologie romanes (15.-20.07.2013. ; Nancy, Francuska)]
  edit
 13. 318549
  Mardešić, Sandra ;
  The reflective approach in pre-service foreign language teacher education / U: Marjanović, M. ; Vučo, J. (ur.). ISDET 2013, Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers. Beograd, Srbija : SASA, 2013, str. 74-74.
  [Naziv skupa: ISDET 2013, Improvements in Subject Didactics and Education of Teachers (24.- 25. 10. 2103. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 14. 317868
  Deželjin, Vesna ;
  Profrasi - osobit tip rečenica u talijanskom i njihovi (mogući) ekvivalenti u hrvatskom jeziku /
  [Naziv skupa: Jezik kao informacija. XXVI međuarodni znanstveni skup - Language as Information. 26th International Conference (11-13.05.2012 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 318154
  Filipin, Nada ; Kljaković-Gašpić, Ivana ;
  Conflitto linguistico nel rapporto dialetto - lingua standard sull'esempio della citta' di Spalato /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) (15.-17.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 16. 322642
  Glavaš, Marina ; Reverberi, Daniela ;
  Riflessioni sulla competenza scritta nel sillabo 'Talijanski jezik' di laurea triennale /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) (15-17.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 17. 317958
  Ljubičić, Maslina ;
  Conceptualisation through kinship imagery in proverbs / U: Jesenšek, Vida (ur.). EUROPHRAS 2012 Maribor, Frazeologija in kultura. Phraseoloy and culture, Povzetki - Abstracts Europhras 2012, Maribor, 27.-31. VIII. 2012.. Maribor : Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2012, str. 89.
  [Naziv skupa: Frazeologija in kultura. Phraseology and culture (27-31.08.2012. ; Maribor, Slovenija)]
  edit
 18. 318111
  Ljubičić, Maslina ;
  I parenti acquisiti nei proverbi italiani e croati /
  [Naziv skupa: Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre (25-27.10.2012. ; Zadar)]
  edit
 19. 318113
  Ljubičić, Maslina ;
  Sull'etimologia del lessema kundurica / U: Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.). Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009). Zagreb : FF-press, 2012, str. 62.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009) (15-17.11.2012. ; Zagreb)]
  edit
 20. 317837
  Mardešić, Sandra ;
  Development of the Intercultural Competence in the Initial Foreign Language Teacher Education / U: Azamat Akbarov (ur.). Book of Abstracts Intercultural Linguistic Competence and Foreign / Second Language Immersive Environments. Sarajevo : International Burch University, 2012, str. 254-255.
  [Naziv skupa: Intercultural Linguistic Competence and Foreign / Second Language Immersive Environments (4-6, 05. 2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 21. 317888
  Mardešić, Sandra ; Vičević, Sanja ;
  Linguistic and teaching competence in foreign language classroom /
  [Naziv skupa: University of Zagreb Round Table conference - Empirical Research in English Applied Linguistics (15.06. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 22. 317999
  Mardešić, Sandra ;
  Development of the Intercultural Competence in the Initial Foreign Language Teacher Education / U: Azamat Akbarov (ur.). Intercultural Linguistic Competence and Foreign/Second Language Immersive Environments, Book of Abstracts. Sarajevo : International Burch University Publication, 2012, str. 254-255.
  [Naziv skupa: Intercultural Linguistic Competence and Foreign/Second Language Immersive Environments (4-6.05.2012. ; Sarajevo, BiH)]
  edit
 23. 318108
  Mardešić, Sandra ; Maržić-Sabalić, Vanda ;
  Linguaggio settoriale - uso dell'italiano nel settore turistico in Croazia / U: Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.). Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. sc. Žarka Muljačića (1922.- 2009.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF - press, 2012, str. 65-65.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Žarka Muljačića (1922.- 2009.) (15 - 17. 11. 2012. ; Hrvatska, Zagreb)]
  edit
 24. 318135
  Mardešić, Sandra ;
  Razvoj nastavničkih kompetencija u inicijalnom obrazovanju studenata stranih jezika / 1. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive” Program i sažeci radova 25. - 26. listopada 2012. Centar za poslijediplomske studije Sveučilište u Zagrebu. Zagreb : 2012, str. 41-42.
  [Naziv skupa: 1. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive” 25. - 26. listopada 2012. (25.- 26. 10. 2012. ; Hrvatska, Zagreb)]
  http://http://www.idi.hr/doz2012/
  edit
 25. 317842
  Radoš-Perković, Katja ;
  Calvino-Desai, On Freedom and Estrangement. Rules and Boundaries of Life on a Tree /
  [Naziv skupa: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies (10-12.05.2012. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 26. 318105
  Radoš-Perković, Katja ;
  La domesticazione e l’adattamento dei contenuti alimentari nelle traduzioni croate della "Locandiera". /
  [Naziv skupa: “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora/Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre” (25-27.10.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 27. 318106
  Radoš-Perković, Katja ;
  Strategie o compromessi? Analisi di due versioni croate del "Servitore di due padroni" /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) (15-17.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 28. 317284
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Quattro ritratti deleddiani /
  [Naziv skupa: Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano a stranieri, Modulo culturale - “Unità e disunità d’Italia” (11-15. 07. 2011. ; Perugia, Italija)]
  edit
 29. 317108
  Ljubičić, Maslina ;
  Agionimi nella traduzione della Divina Commedia di Frano Uccellini-Tice / 4th International conference "Translation and interpreting as cultural mediation". Podgorica : Institute of Fjoreign Languages, University of Montenegro, 2011., str. 21.
  [Naziv skupa: 4th International conference "Translation and interpreting as cultural mediation" (9.-11.06.2011. ; Podgorica, Crna Gora)]
  edit
 30. 317230
  Ljubičić, Maslina ;
  False loans - lexical divergence and convergence / U: Čebron, Neva ; Pavan, Elisabetta (ur.). 4th International Adriatic-Ionian Conference Accross Languages and Cultures. Conference Proceedings. Ca' Foscari University of Venice, Italy, 1st to 3rd September 2011. Koper : Annales University Press, 2011, str. 100-101.
  [Naziv skupa: Accross Languages and Ccultures (1.-3.09.2011. ; Venecija, Italija)]
  edit
 31. 317763
  Ljubičić, Maslina ;
  Od riječi do tvorbenih elemenata, od sufikasa do riječi / U: Tomić, D., Mildner, V. (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.) - Sažeci. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953.-2006.) (3.12.2011. ; Zagreb)]
  edit
 32. 317633
  Peša Matracki, Ivica ; Batinić, Mia ;
  Adattamento morfologico dei verbi italiani nell'idioma croato-molisano di Montemitro /
  [Naziv skupa: XLV Congresso Internazionale della Societa' di Linguistica Italiana: Coesistenze linguistiche nell'Italia pre- e postunitaria (26-28. 09. 2011. ; Aosta, Italija)]
  edit
 33. 317499
  Čale, Morana ;
  Holy Reproductions : The Doubles of Jesus and Mary in Pirandello /
  [Naziv skupa: Society for Italian Studies Interim Conference, Venice, 16-17 April 2010: Religion, Mysticism and Heresy in Italian Culture (16-17.04, 2010. ; Venecija, Italija)]
  edit
 34. 317507
  Čale, Morana ;
  Il racconto e il mondo /
  [Naziv skupa: La fortuna del racconto in Europa: 1910-2010 (24-26.11.2010. ; Pečuh, Mađarska)]
  edit
 35. 319986
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Vergine pura, Vergine bella: note sulla rappresentazione di Maria nel canzoniere di Speranza di Bona (Nada Bunić) / Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.)
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) (15.-17.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 36. 316738
  Ljubičić, Maslina ; Filipin, Nada ;
  Muž i žena u talijanskim i hrvatskim poslovicama / New Challenges for Multilingualism in Europe. 2010, str. 47-48.
  [Naziv skupa: New Challenges for Multilingualism in Europe (11-15.04.2010. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 37. 316791
  Ljubičić, Maslina ;
  Škur, škure, škuribanda: etimologija i značenje u hrvatskim govorima /
  [Naziv skupa: V Convegno di Cultura Interadriatica / V. međunarodni skukp jadranske kulture (15.06.2010.-18.06.2010. ; Francavilla al Mare (Italija) / Split (Hrvatska))]
  edit
 38. 316798
  Ljubičić, Maslina ; Filipin, Nada ;
  Metaphors referring to husband and wife in Italian and Croatian proverbs /
  [Naziv skupa: Europhras 2010 (30.06., 1. i 2.07.2010. ; Granada, Španjolska)]
  edit
 39. 316890
  Ljubičić, Maslina ;
  O refleksima germanskog etimona *bank u hrvatskim govorima /
  [Naziv skupa: VII. Skokovi etimološko-onomastički susreti (14.-17.10.2010. ; Gospić)]
  edit
 40. 316897
  Ljubičić, Maslina ;
  Sui riflessi dell'etimo greco ζῆλος /
  [Naziv skupa: X Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Giornate di Studio "Tra appartenenza, accoglienza ed alterita, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini" (21-22.10.2010. ; Zagreb)]
  edit
 41. 316837
  Peša Matracki, Ivica ;
  Sulla classificazione semantica dei suffissi agentivi in italiano / U: Calvo, Cesareo ; Casanova Emili ; Lepinette, Brigitte ; Valero Lluis R. (ur.). Tendencies actuals de la Filologia Romanica. 26e Congres Internacional de Linguistica i Filologia Romaniques. Valencia : Grafisom, SL, 2010, str. 231-232.
  [Naziv skupa: 26e Congres Internacional de Linguistica i Filologia Romaniques "Tendencies actuals de la Filologia Romanica" (6.-11.09.2010. ; Valencia, Španjolska)]
  edit
 42. 316898
  Peša Matracki, Ivica ;
  Ancora sui nomi di agente in italiano /
  [Naziv skupa: X Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Giornate di Studio "Tra appartenenza, accoglienza ed alterita, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini" (21-22.10.2010. ; Zagreb)]
  edit
 43. 316746
  Radoš-Perković, Katja ;
  Interpretative peculiarities and Peculiar Choices in Translating Goldoni's Comedies /
  [Naziv skupa: New Challenges for Multilingualism in Europe (11-14.04.2010. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 44. 317568
  Radoš-Perković, Katja ;
  Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia /
  [Naziv skupa: Tra appartenenza, accoglienza ed alterità, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini (21-22.10.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 45. 317790
  Radoš-Perković, Katja ;
  Kultura prostora u prijevodu. Toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija /
  [Naziv skupa: Susret kultura (01.12.2010. ; Novi Sad, Srbija)]
  edit
 46. 316268
  Deželjin, Vesna ;
  Tipi di costrutti coordinati e subordinati nel testo descrittivo: il croato e l'italiano a confronto /
  [Naziv skupa: X. congresso della Silfi: Sintassi storica e sincronica del'italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione. (30.06.-03.07.09. ; Basel, Švicarska)]
  edit
 47. 316274
  Deželjin, Vesna ;
  Označivači prostora u talijanskom i hrvatskom jeziku / Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. Osijek, str. 16..
  [Naziv skupa: HDPL-XXIII. Međunarodni znanstveni skup: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu (21.-23.05.09. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 48. 316613
  Deželjin, Vesna ;
  L’italiano degli Italiani dell’entroterra croato /
  [Naziv skupa: Znanstveni talijanistički skup AISLLI Languages, Cultures, Identities of Italy in the World (03-06.12.2009. ; Philadelphia, SAD)]
  edit
 49. 316615
  Deželjin, Vesna ;
  Zoonimi nei testi Bertoldo e Bertoldino di Giulio Cesare Croce /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u čast prof. Josipa Jerneja (06-07.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 50. 316616
  Deželjin, Vesna ;
  La percezione dell’Italia e della cultura italiana nella pubblicistica croata tra il 1918 e il 1930 /
  [Naziv skupa: L’Italia vista dagli altri, (12-13.06.2009. ; Banja Luka, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 51. 316617
  Deželjin, Vesna ;
  Frazemi s aloglotskim elementom / Međunarodna konferencija Kroz jezike i kulture : knjiga sažetaka = International conference Across Languages and Cultures : Book of abstracts
  [Naziv skupa: Međunarodna konferencija Kroz jezike i kulture (04.-06.06.2009. ; Herceg Novi, Crna Gora)]
  edit
 52. 316659
  Deželjin, Vesna ;
  Označivači prostora u hrvatskom i talijanskom /
  [Naziv skupa: Jezik u vremenu i prostoru, vrijeme i prostor u jeziku, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (21-23.05.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 53. 316132
  Filipin, Nada ;
  Toponimija područja šibenske Rogoznice / U: Lakić, Igor ; Kostić, Nataša ; Ivanović, Igor ; Kurteš, Svetlana (ur.). Kroz jezike i kulture. Podgorica : Institut za strane jezike, Podgorica, 2009, str. 52.
  [Naziv skupa: Kroz jezike i kulture (4-6.06.2009. ; Herceg Novi, Crna Gora)]
  edit
 54. 316112
  Kovačić, Vinko ;
  Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja /
  [Naziv skupa: „ Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” - Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) (30.1.-1.2.2009. ; Dubašnica - Malinska, Hrvatska)]
  edit
 55. 316127
  Ljubičić, Maslina ;
  Etimologija naziva za prozorske kapke u hrvatskim primorskim govorima / U: Lakić, Igor ; Kostić, Nataša ; Ivanović, Igor ; Kurteš, Svetlana (ur.). Međunarodna konferencija "Kroz jezike i kulture", zbornik sažetaka. Podgorica : Institut za strane jezike, Podgorica, 2009, str. 33.
  [Naziv skupa: Kroz jezike i kulture (4-6.06.2009. ; Herceg Novi, Crna Gora)]
  edit
 56. 316461
  Ljubičić, Maslina ;
  O refleksima grčkog etimona kathédra /
  [Naziv skupa: 14. međunarodni skup slavista (22.-25.06.2009. ; Opatija)]
  edit
 57. 316480
  Ljubičić, Maslina ;
  O konceptualnoj metafori majke u jeziku poslovica /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.) (13.-14.11.2009. ; Zagreb)]
  edit
 58. 316130
  Peša Matracki, Ivica ;
  Sul costrutto infinitivo con soggetto proprio in italiano / U: Lakić, Igor ; Kostić, Nataša ; Ivanović, Igor ; Kurteš, Svetlana (ur.). Kroz jezike i kulture. Podgorica : Institut za strane jezike, Podgorica, 2009, str. 40-40.
  [Naziv skupa: Kroz jezike i kulture (4-6.06.2009. ; Herceg Novi, Crna Gora)]
  edit
 59. 316559
  Peša Matracki, Ivica ;
  Traduzione dell'aspetto verbale dalle lingua croata e polacca in italiano /
  [Naziv skupa: XLIII Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (24-26. rujna 2009. ; Verona, Italija)]
  edit
 60. 317692
  Borjan, Etami ;
  Voyage into collective memory : marginality in Italian ethnographic documentaries of the 50’s /
  [Naziv skupa: Cultural Margins/Marginal Cultures (14.-15.03.2008. ; Brown University in Providence, Rhode Island, USA)]
  edit
 61. 315755
  Deželjin, Vesna ;
  Ispanismi nei testi di Carpinteri e Faraguna (tipologia e funzioni) /
  [Naziv skupa: La penisola iberica e l'Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari (03-06.09.2008. ; Oviedo, Španjolska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/365286.AIPI_2008_RIASSUNTO_Dezeljin_Vesna.doc
  edit
 62. 316269
  Deželjin, Vesna ;
  O posuđenicama iz talijanskog dijasistema u hrvatskom dijelu teksta anonimne komedije iz 18. stoljeća /
  [Naziv skupa: 8. Riječki filološki dani. Međunarodni znanstveni skup (06.-08.11.08. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 63. 316270
  Deželjin, Vesna ;
  Osservazioni sulla funzione dell'atributo in italiano /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u organizaciji Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile (18.-19.09.08. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 64. 315795
  Filipin, Nada ;
  Italiano come lingua franca nel contesto multiculturale nei centri urbani del Friuli Venezia Giulia /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civilta e Cultura Italiana (2-4.10.2008. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit
 65. 316240
  Kovačić, Vinko ;
  Sostantivi deonimici derivanti dal coronimo Spagna nell'italiano e nel croato /
  [Naziv skupa: Lessicografia e Onomastica 2 (14.-16.02.2008. ; Rim, Italija)]
  edit
 66. 316245
  Kovačić, Vinko ;
  I nomi del pesce azzurro nei dialetti italiani e croati dell'Adriatico orientale /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana (2.-4.10.2008. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit
 67. 315697
  Ljubičić, Maslina ;
  O turcizmima u hrvatskoj alotropiji /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (22-25.06.2008. ; Opatija)]
  edit
 68. 315764
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Prilagodba pridjeva talijanskoga podrijetla u dubrovačkom govoru Marina Držića /
  [Naziv skupa: Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića (2.-7.09.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska ; Siena, Italija)]
  edit
 69. 315784
  Ljubičić, Maslina ;
  Veronica - nome proprio e nome comune /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civilta e Cultura Italiana (2-4.10.2008. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit
 70. 315785
  Ljubičić, Maslina ;
  Fish head in Italian and Croatian proverbs /
  [Naziv skupa: Europhras Conference 2008 (13-16.08.2008. ; Helsinki, Finska)]
  edit
 71. 316242
  Ljubičić, Maslina ;
  Alcune voci deonimiche create dai nomi delle maschere della commedia dell'arte /
  [Naziv skupa: Lessicografia e Onomastica 2 (14.-16.02.2008. ; Rim, Italija)]
  edit
 72. 316560
  Peša Matracki, Ivica ;
  Alcuni aspetti teorici delle relazioni semantico-formali tra parole e affissi /
  [Naziv skupa: XLII Convegno della Società di Linguistica Italiana (25-27. rujna 2008. ; Pisa, Italija)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 379768
  Banković-Mandić, Ivančica ; Deželjin, Vesna ;
  Naglasci talijanskih studenata u inojezičnom hrvatskom / Knjižica sažetaka XXXI.međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a Jezik i njegovi učinci. Zagreb: Srednja Europa, 2017.
  http://www.hdpl.hr/upload/55b0c80574fe28d65f36d8eca69fafd369da0976.pdf
  edit
 2. 317543
  Radoš-Perković, Katja ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko ;
  Dosadašnja iskustva, perspektive i planovi za prevoditeljske kolegije, diplomski studij i prijevodne sadržaje na studiju talijanistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu /
  [Naziv skupa: Prevođenje na studiju talijanistike: iskustva i perspektive (29-30.04.2011. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 366523
  Roić, Sanja ;
  L'Adriatico dalmata e il Mediterraneo nella poesia di Tonko Maroević / 2015U: Dotoli, Giovanni (ur.). Revue européenne de recherches sur la poésie. Paris : Classiques Garnier, 2015, str. 301-313.
  edit
 2. 311847
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Grazia Deledda - Od tavanske sobice preko Nobelove nagrade do povratka u "Crkvicu na osami" / U: Petrač, Božidar (ur.). Grazia Deledda, Majka, Na vjetrometini, Cosima. Zagreb : Naklada Jurčić, 2007 (recte 2008), str. 331-346.
  edit
 3. 320355
  Machiedo, Mladen ;
  Ringraziamenti, traduttologia, Valeri / U: Peron, Gianfelice (ur.). Premio "Citta di Monselice" per la traduzione letteraria e scientifica. Monselice : Il Poligrafo, 2008, str. 57-63.
  edit
 4. 313089
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Bibliografija / U: Petrač, Božidar (ur.). Majka, Na vjetrometini, Cosima. Zagreb : Naklada Jurčić, 2007, str. 347-349.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393763
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s Spamalot, an Homage to a Translator / 2018Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy / Matek, Ljubica ; Uvanović, Željko (ur.).. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146. http://dx.doi.org/10.2370/9783844050622
  https://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-5062-2
  edit
 2. 395032
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s Spamalot, an Homage to a Translator / Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146. http://dx.doi.org/10.2370/9783844050622
  https://www.shaker.de/de/content/catalogue/index.asp?lang=de&ID=8&ISBN=978-3-8440-5062-2
  edit
 3. 395028
  Ljubičić, Maslina ;
  O talijanizmima i germanizmima u Parčićevim rječnicima / Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2018, str. 95-118.
  edit
 4. 395012
  Mardešić, Sandra ;
  The Reflective Approach in Pre-Service Foreign Language Teacher Education / New Trends in Foreign Language Teaching, Methods, Evaluation and Innovation. Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2018, str. 157-174.
  edit
 5. 389233
  Radoš-Perković, Katja ; Klepač, Tihana ;
  The Croatian Version of Eric Idle’s "Spamalot", an Homage to a Translator / 2018Contributions to Literature-on-Screen Studies and other Adaptation Studies/Beiträge zur Erforschung der Literaturverfilmungen und anderer Adaptionsfälle, Volume 2/Band 2: Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy. Aachen : Shaker Verlag, 2018, str. 133-146.
  edit
 6. 395171
  Radoš-Perković, Katja ;
  Odnos izvornika i talijanskoga prepjeva Badalićeva "Zrinjskog" / Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost). Zagreb : HMD, 2018, str. 177-190.
  edit
 7. 395172
  Radoš-Perković, Katja ;
  Oronte: dal fiume al personaggio / XXII Convegno AIPI: La stessa goccia nel fiume - il futuro del passato. Gli studi di italianistica nel segno della tradizione e della modernita.. Firenze : Cesati Editore, 2018, str. 69-77.
  edit
 8. 395023
  Roić, Sanja ; Grgić Maroević, Iva ;
  Vladan Desnica prevoditelj i komentator Foscolovih Grobova / Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zagreb : ff press, 2018 (Biblioteka Desničini susreti sv. 16), str. 281-292.
  edit
 9. 379755
  Deželjin, Vesna ;
  Mjesto Parčićeve gramatike talijanskoga jezika u povijesti poduke talijanskoga jezika u kroatofonoj sredini / Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet podučavanja. Zagreb : Srednja Europa-HDPL, 2017, str. 89-98.
  edit
 10. 379757
  Deželjin, Vesna ; Klak, Hana ;
  La terminologia del regime e il ruolo del caporedattore: il caso di un giornalino italiano nella Jugoslavia socialista, / Il traduttore errante. Figure, strumenti, orizzonti,. Warszawa, : Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, 2017, str. 77-87.
  edit
 11. 379826
  Deželjin, Vesna ;
  È possibile salvare una lingua minacciata: un'enclave italofona della Croazia continentale / La capsula del tempo. Aspetti selezionati di lingua, letteratura e cultura italiana da conservare in prospettiva futura. Raleigh, NC 27607 (USA) : Aonia edizioni, 2017, str. 122-133.
  edit
 12. 379733
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il patriottismo iscritto nei fenomeni naturali in due libretti d’opera dell’epoca romantico- risorgimentale: Porin di Dimitrija Demeter (1851) e I lombardi alla prima crociata di Temistocle Solera (1843) / Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I. Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2017, str. 317-332.
  edit
 13. 379774
  Roić, Sanja ;
  Dom predaka u Islamu Grčkom kao pjesnički motiv. Jedna nepoznata pjesma na talijanskom jeziku iz arhiva obitelji Desnica / Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas. Zagreb : ff press, 2017 (Biblioteka Desničini susreti 15. svezak), str. 307-319.
  http://bib.irb.hr/datoteka/892882.DS16_Roic2.pdf
  edit
 14. 379778
  Roić, Sanja ;
  Sunce i zvijezde u Miličićevoj Knjizi radosti / SoleLuna presso gli Slavi meridionali. Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2017 (Slavica Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 15), str. 127-144.
  http://bib.irb.hr/datoteka/889981.SOLELUNA_DUE_DEFINITIVA.pdf
  edit
 15. 379780
  Roić, Sanja ;
  Preživjeti, pisati, prevoditi: "Lijepi život u paklu" Ivana Ivanjija / Tranzicija i kulturno pamćenje. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 291-299.
  http://bib.irb.hr/datoteka/914725.Ivanji_TiKP.pdf
  edit
 16. 320504
  Bandalo, Višnja ;
  Tratti figurativi della poetica artistico-letteraria di Massimo Bontempelli / U: Farinelli, Patrizia (ur.). . Firenze : Le Lettere, 2016, str. 61-73.
  [Naziv skupa: Bontempelliano o plurimo? : il realismo magico negli anni di '900 e oltre]
  http://beta.bib.irb.hr/791036/download/791036.Tratti_figurativi_della_poetica_artistico-letteraria_di_Massimo_Bontempelli.pdf
  edit
 17. 366795
  Bandalo, Višnja ;
  Aspetti della matrice diaristica nel "Mestiere di vivere" di Cesare Pavese / 2016U: Catalfamo, Antonio (ur.). Cesare Pavese e le strade del mondo : sedicesima rassegna di saggi internazionali di critica pavesiana. Catania : I Quaderni del CE.PA.M, 2016, str. 167-175.
  http://bib.irb.hr/datoteka/849050.Aspetti_della_matrice_diaristica_nel_Mestiere_di_vivere_di_Cesare_Pavese.pdf
  edit
 18. 366395
  Čale, Morana ;
  “What is a ghost?” : Joyce’s Haunting of Krleža / 2016U: Grgas, Stipe ; Klepač, Tihana ; Domines Veliki, Martina (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 1. Literature and cultural studies. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., str. 93-106.
  edit
 19. 366399
  Čale, Morana ;
  Povratak Zygmusika Dedalusa / 2016U: Brlek, Tomislav (ur.). Povratak Miroslava Krleže / . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslava Krleže, 2016., str. 267-289.
  edit
 20. 366403
  Čale, Morana ;
  Bontempelli, Pirandello e la magia del 'candore' / 2016U: Farinelli, Patrizia (ur.). Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di '900' e oltre. Atti della Giornata internazionale di studi (Lubiana 14 maggio 2013). Firenze : Le Lettere, 2016, str. 120-146.
  edit
 21. 366407
  Čale, Morana ;
  'Gdje nam je dokaz da naše ja traje' : Arsen, Filip, Melkior / 2016U: Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.). Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : FF Press, 2016 (Zbornici radova Zagrebačke slavističke škole), str. 57-70.
  edit
 22. 366412
  Čale, Morana ;
  Braća i rođaci iz noćne more : Benitovo bdjenje / 2016U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Fantastika: problem zbilje. Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova XVIII.. Split - Zagreb : Književni krug Split i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016 (Zbornici radova Komparativna povijest hrvatske književnosti), str. 225-240.
  edit
 23. 375750
  Čale, Morana ;
  «Non sia chi per ladro imputi lo autore» : soglie comiche fra 'noi' e 'gli altri' / 2016Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico e oltre IV/ Književnost, umjetnost, kultura između dvije obale Jadrana i dalje od mora IV. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016 (Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico e oltre / Književnost, umjetnost, kultura između dvije obale Jadrana i dalje od mora), str. 77-91.
  edit
 24. 366476
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Il nostro sesso è perfetto : strategije otpora u posvetnoj poslanici Marije Gundulić (1582) / 2016U: Čale Feldman, Lada... [et al.] (ur.). Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora. Zagreb : Centar za ženske studije, 2016, str. 100-117.
  edit
 25. 366424
  Husić, Snježana ; Radoš-Perković, Katja ;
  Traduzioni gratuite del sito eLektire : quattro classici della letteratura italiana in versioni croate destinate all'uso didattico / 2016U: Scotti Jurić, Rita ; Poropat Jeletić, Nada ; Matticchio, Isabella (ur.). Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo. Ariccia (RM) : Aracne, 2016, str. 147-160.
  edit
 26. 366389
  Ljubičić, Maslina ;
  Proverbs on idleness and diligence : stereotypes and kinship metaphors as a part of European heredity / 2016U: Soares, Rui J. B. ; Outi Lauhakangas (ur.). 9 Coloquio Interdisciplinar sobre Proverbios / 9th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira : International Association of Paremiology, 2016., str. 341-368.
  edit
 27. 375748
  Peruško, Tatjana ;
  La donna, il demiurgo e la marionetta, drammaturgia fantasmatica nel romanzo "Eva ultima" di Massimo Bontempelli / 2016Bontempelliano o plurimo? : il realismo magico negli anni di "900" e oltre. Firenca : Le Lettere, 2016, str. 86-106.
  edit
 28. 366436
  Radoš-Perković, Katja ;
  Transforming and Interpreting History : on Donizetti's Tudor Trilogy / 2016U: Grgas, Stipe ; Klepač, Tihana ; Domines Veliki, Martina (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 1. Literature and cultural studies. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., str. 107-118.
  edit
 29. 366510
  Roić, Sanja ;
  Pripadnici splitskog kulturnog kruga kao prevoditelji i posrednici kulturnih transfera : (1918.-1945.) / 2016U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Split i Vladan Desnica 1918.-1945. : umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike : zbornik radova s Desničinih susreta 2015.. Zagreb : FF Press, 2016 (Biblioteka Desničini susreti, sv. 14), str. 157-170.
  http://bib.irb.hr/datoteka/837152.Roic_Desnicini_susreti_Split_PDF.pdf
  edit
 30. 366573
  Bandalo, Višnja ;
  Carlo Betocchi, pjesnik-filozof / 2015Carlo Betocchi, 'Pjesme'. Zagreb : Ceres, 2015 (Biblioteka Salona), str. 5-19.
  http://bib.irb.hr/datoteka/782047.Carlo_Betocchi_pjesnik-filozof.pdf
  edit
 31. 366791
  Bandalo, Višnja ;
  Valori pittorici nella diaristica italiana moderna / 2015U: Botalla, Paola ; D'Agostini, Giulia (ur.). Pagine di diario : coriandoli di vita. Padova : Unipress, 2015, str. 167-191.
  http://bib.irb.hr/datoteka/781464.Valori_pittorici_nella_diaristica_italiana_moderna.pdf
  edit
 32. 366416
  Čale, Morana ;
  Voi che ʼntendendo… movete il cielo della retorica: «lo secreto dentro» (Convivio, II, vi, 2) lʼanima e il corpo del testo / 2015U: Kelemen, Janos ; Nagy, Jozsef (ur.). Commentare Dante oggi : atti del Convegno Internazionale. Budimpešta : Eötvös University Press, 2015, str. 77-95.
  edit
 33. 366418
  Čale, Morana ;
  O duši i tijelu (teksta) / 2015U: Majić, Ivan ; Milanko, Andrea ; Tomljenović, Ana (ur.). Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krlež, 2015, str. 205-255.
  edit
 34. 366425
  Deželjin, Vesna ;
  The Italian Language Spoken by the Italians in Continental Croatia / 2015U: Finotti, Fabio ; Johnston, Marina (ur.). L’Italia allo specchio : linguaggi e identità italiane nel mondo. Venezia : Marsilio, 2015, str. 571-582.
  edit
 35. 366428
  Deželjin, Vesna ;
  Osservazioni su alcune forme verbali dell’idioma italiano della Slavonia occidentale / 2015U: Klimkiewicz, Anna... [et al.] (ur.). Italia e la cultura europea. Firenze : Cesati, 2015, str. 559-565.
  edit
 36. 366430
  Deželjin, Vesna ;
  La comunità italofona della Slavonia occidentale : un caso estremo di contatto interlinguistico / 2015U: Consani, Carlo (ur.). Contatto interlinguistico fra presente e passato. Milano : LED, 2015, str. 421-441.
  edit
 37. 366434
  Deželjin, Vesna ;
  La lingua italiana dei testi italiani contemporanei / 2015U: Nikodinovska, Radica (ur.). Parallelismi linguistici, letterari e culturali. Skopje : Università “SS Cirillo e Metodio” di Skopje, Facoltà di Filologia “Blažo Koneski”, 2015, str. 127-136.
  edit
 38. 366443
  Deželjin, Vesna ;
  Italofona enklava u zapadnoj Slavoniji između hrvatskoga i talijanskoga jezika / 2015U: Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za irmijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu. Zagreb : Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2015, str. 403-419.
  edit
 39. 366410
  Filipin, Nada ;
  Matched guise technique revisited : Zagreb case study / 2015U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (ur.). Language Varieties Between Norms and Attitudes. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015 (South Slavic Perspectives), str. 181-196.
  http://bib.irb.hr/datoteka/713445.FILIPIN_preprint.doc
  edit
 40. 366477
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Sestra sestri : bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona) / 2015U: Fališevac, Dunja (ur.). Građa za povijest književnosti hrvatske - Knjiga 38. Zagreb : HAZU, 2015, str. 83-182.
  edit
 41. 366415
  Kovačić, Vinko ;
  Sul fenomeno di geoomonimia in Italia / 2015U: Nikodinovska, Radica (ur.). Parallelismi linguistici, letterari e culturali. Skoplje : Universita "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje, Facolta di filologia Blaže Koneski, 2015, str. 305-314.
  edit
 42. 366379
  Ljubičić, Maslina ; Filipin, Nada ;
  Tra moglie e marito non mettere il dito : proverbi sul matrimonio in italiano e croato / 2015Parallelismi linguistici, letterari e culturali. Skopje : Universita "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje, Facolta di filologia Blaže Koneski, 2015, str. 327-340.
  edit
 43. 366516
  Roić, Sanja ;
  Una parola croata per Leonardo Sciascia / 2015U: Ricorda, Ricciarda (ur.). Sciascia e la Jugoslavia. Firenze : Olschki, 2015 (Sciascia scrittore europeo), str. 113-128.
  edit
 44. 366518
  Roić, Sanja ;
  Un'isola italiana nel mare slavo : il caso dell'Istria e del Quarnero / 2015U: Finotti, Fabio ; Johnston, Marina (ur.). L'Italia allo specchio : linguaggi e identita italiane nel mondo. Venezia : Marsilio, 2015, str. 199-217.
  edit
 45. 366527
  Roić, Sanja ;
  Nella città di Zeno sulle soglie del Duemila / 2015U: Neri, Laura ; Sini, Stefania (ur.). Il testo e l'opera : studi in ricordo di Franco Brioschi. Milano : Ledizioni, 2015, str. 567-582.
  http://bib.irb.hr/datoteka/846287.Rapporti_PDF.pdf
  edit
 46. 366528
  Roić, Sanja ;
  Gli autori mediterranei nel Dizionario estetico di N. Tommaseo / 2015U: Dotoli, Giovanni (ur.). Les Cahiers du dictionnaire : langues et cultures de la Méditerranée dans le dictionnaire. Paris : Garnier, 2015 (Les Cahiers du dictionnaire, 7), str. 217-226.
  edit
 47. 366847
  Svilarić, Andrea ; Klak, Hana ; Mardešić, Sandra ;
  Višejezičnost i strah od stranog jezika / 2015U: Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja ; Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. travnja do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu. Zagreb : Srednja Europa, 2015, str. 235-246.
  edit
 48. 335365
  Čale, Morana ;
  «QUELLO CHE PUÒ AVVENIRE» (CONVIVIO III, I, 10) A UN «SOTTILE AMMAESTRAMENTO» SU COME «INTENDERE L’ ALTRUI SCRITTURE» (CONVIVIO I, II, 17). PER UNA LETTURA DI AMOR CHE NELLA MENTE MI RAGIONA / U: Cattermole, Carlota ; de Aldama, Celia ; Giordano, Chiara (ur.). Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri. Atti del convegno di Madrid (5-7 novembre 2012). Madrid : Ediciones de La Discreta, 2014 (Colección Bártulos 13), str. 455-488.
  http://bib.irb.hr/datoteka/702005.Cale_estratto.pdf
  edit
 49. 335381
  Čale, Morana ;
  'Performance' as Cryptonymy : The Economy of Failure in Critical Theory / U: Blažević, Marin ; Čale Feldman, Lada (ur.). Misperformance: Essays in Shifting Perspectives. Ljubljana : Maska ; Performance Studies international ; Drugo more ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2014, str. 31-43.
  edit
 50. 335343
  Ljubičić, Maslina ;
  Leksem riba u frazeologiji hrvatskoga i drugih europskih jezika / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : FF - press, 2014, str. 1-18.
  edit
 51. 335338
  Peruško, Tatjana ;
  Profugo come fantasma o alieno. La figura dell'Altro nell'immaginario multiculturale italiano del nuovo millennio / U: Deplano, Valeria ; Mari, Lorenzo ; Proglio, Gabriele (ur.). Subalternità italiane Percorsi di ricerca tra letteratura e storia. Arriccia (Rim) : Aracne, 2014, str. 203-221.
  edit
 52. 335454
  Roić, Sanja ;
  L'imagologia di Fulvio Tomizza / U: Deganutti, Marianna (ur.). Rileggendo Fulvio Tomizza. Rim : Aracne, 2014, str. 29-44.
  edit
 53. 348640
  Roić, Sanja ;
  Marmor und Bronze : Tommaseo zwischen Ehre und Unbehagen / U: Blažević, Zrinka ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor (ur.). History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe = Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn : Bouvier Verlag, 2014 (Aachener Beiträge zur Komparatistik, Bd 11), str. 217-227.
  edit
 54. 319271
  Čale, Morana ;
  Legende o Antikristu : Krleža, Nietzsche i tekstualne krivotvorine / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe. Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013, str. 166-189.
  edit
 55. 313330
  Deželjin, Vesna ;
  Modi di dire e locuzioni con elemento alloglotto / U: Elena Oirvu (ur.). Discorso, identita' e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Craiova : Editura Universitaria Craiova, 2013, str. 168-177.
  edit
 56. 313331
  Deželjin, Vesna ;
  Osservazioni su elementi deittici in croato e in italiano / U: Elena Pirvu (ur.). L'italiano nel mondo, a 150 anni dall'unita' d'Italia. Craiova : Editura Universitatia, Craiova, 2013, str. 125-133.
  edit
 57. 313332
  Deželjin, Vesna ;
  Profrasi : osobit tip rečenica u talijanskom i njihovi (mogući) ekvivalenti u hrvatskom jeziku / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija. Zagreb : Srednja Europa- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013, str. 275-289.
  edit
 58. 319277
  Deželjin, Vesna ;
  Alessandro Manzoni sognatore? : (la lingua e la questione nazionale) / U: Capasso, Danilo ; Russo, Roberto (ur.). Il sogno italiano. Atti del II convegno internazionale degli studi dell’AIBA (Banja Luka, 18 e 19 giugno 2010). Raleigh, NC : Aonia, 2013, Str. 47-58.
  edit
 59. 319675
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Reappropriation du corps feminin handicape : une lecture de 'L'Innocence trahie' ('La semplicita ingannata') d'Arcangela Tarabotti / U: W. Spurlin, A. Tomiche, P. Zoberman (ur.). Ecritures du corps: nouvelles perspectives. Recontres, serie Litterature generale et comparee. Paris : Garnier, 2013, Str. 189-214.
  edit
 60. 313373
  Mardešić, Sandra ; Vičević, Sanja ;
  Linguistic and Teaching Competence in the FL Classroom / U: Mihaljević Djigunović, Jelena ; Medved Krajnović, Marta (ur.). UZRT 2012 Empirical Studies in English Applied Linguistics. Zagreb : FF press, 2013, str. 193-200.
  http://books.google.hu/books?id=VnR3DZsHG6UC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
  edit
 61. 322634
  Radoš-Perković, Katja ;
  Kultura prostora u prijevodu : toponimi u hrvatskim adaptacijama Goldonijevih komedija / U: Živančević Sekeruš, Ivana (ur.). Susret kultura, knjiga druga. Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013., Str. 829-837.
  edit
 62. 313369
  Roić, Sanja ;
  Miličićev Mediteran / U: Šeatović Dimitrijević, Svetlana; Leto, Maria Rita; Lazarević Di Giacomo, Persida (ur.). Acqua alta. Međunarodni zbornik radova.. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2013, str. 415-431.
  edit
 63. 320274
  Roić, Sanja ;
  Mauro Orbini in the Croatian and Serbian Cultural Context / U: Sujecka, Jolanta (ur.). Macedonia: Land, Region, Borderland. Varšava : Wydawnictwo DiG, 2013 (Colloquia Balcanica), str. 285-330.
  edit
 64. 310423
  Borjan, Etami ;
  Magic and Popular Religion : Symbolic Tools for Empowering the Subalterns / U: Pradip Basu (ur.). Modern Social Thinkers. Calcutta : Setu Pkarashani Editors, 2012., Str. 265-283.
  edit
 65. 313131
  Čale, Morana ;
  L'ammaestramento del lettore : l'angelo che scrive nel suo libro delle furbizie / U: Curcio, Milly (ur.). La fortuna del racconto in Europa. Rim : Carocci editore, 2012., str. 112-124.
  edit
 66. 313155
  Čale, Morana ;
  Sei macchine per generare adynata : i romanzi di Umberto Eco / U: Morano, Rocco Mario (ur.). Narratori italiani del Novecento. Dal postnaturalismo al postmodernismo e oltre. Esplorazioni critiche: ventitre' proposte di lettura. Soveria Mannelli : Rubbettino, 2012 (IRIDE Collana di critica, didattica e testi letterari), (2012), 981-1044.
  edit
 67. 320152
  Deželjin, Vesna ;
  Un'isola italiana nell'entroterra croato / U: C. Lonergan (ur.). Insularita mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana. Vol. 2, L'altro Mediterraneo e altre sponde. Firenze : Cesati, 2012, Str. 79-87.
  edit
 68. 313166
  Husić, Snježana ;
  Danteova životinjska Komedija / U: Marjanić, Suzana, i Zaradija Kiš, Antonija (ur.). Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ii Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012, str. 389-415.
  edit
 69. 313104
  Mardešić, Sandra ;
  Experiences in implementing European Language Portfolio (ELP) with Italian Foreign Language (FL) pupils in primary school: A teacher's perspective. / U: Vrhovac, Yvonne (ur.). Introduire le protfolio Européen des langues dans des classes Croates et Françaises de langues étrangères. De l'usage de la langue à la conscience linguistique = Introducing the European language portfolio in Croatian and French foreign language classroom. From language use to language awareness.. Zagreb : FF Press, 2012, str. 223-232.
  edit
 70. 312465
  Peruško, Tatjana ;
  Fantastici mondi possibili / U: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo. Pisa : ETS, 2012, str. 47-62.
  edit
 71. 313407
  Peruško, Tatjana ;
  Lo spazio diviso, il confine, l'identita / U: Curcio, MIlly (ur.). La fortuna del racconto in Europa. Rim : Carocci, 2012, str. 156-163.
  edit
 72. 313094
  Roić, Sanja ;
  'Sbagliati', dimenticati, ritrovati - gli italiani rimasti sulla sponda orientale dell'Adriatico / U: Proglio, Gabriele (ur.). Orientalismi italiani. Alba : Antares, 2012 (2), str. 210-221.
  edit
 73. 313265
  Roić, Sanja ;
  "Il Forestiero" di Enrico Pea ieri e oggi / U: Tuccini, Giona (ur.). Enrico Pea. Bibliografia completa (1910-2010) e nuovi saggi critici. Pontedera (Pisa) : Bibliografia e Informazione, 2012, str. 65-71.
  edit
 74. 312971
  Borjan, Etami ;
  Nuove tendenze nel cinema postbellico dell'ex Jugoslavia / U: D'Alessandri, Antonio ; Pitassio, Armando (ur.). Dopo la pioggia, gli stati della ex Jugoslavia e l'Albania (1991-2011). Lecce, Italija : Argo, 2011, str. 363-378.
  edit
 75. 312927
  Deželjin, Vesna ;
  Spatial deictic elements in Italian and Croatian / U: Brdar, M. et al. (ur.). Space and Time in Language. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011, str. 113-126.
  edit
 76. 319282
  Deželjin, Vesna ;
  Hrvatska komponenta u mletačkom tekstu iz 18. stoljeća / U: Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo (ur.). Venecija i slovenske književnosti : zbornik radova. Beograd : SlovoSlavia, 2011, Str. 199-212.
  edit
 77. 320155
  Deželjin, Vesna ;
  Text Connectors in the Dubrovnik Versions of Moliere's Comedies / U: V. Karabalić, Melita Aleksa Varga, Leonard Pon (ur.). Discourse and Dialogue = Diskurs und Dialog. Frankfurt am Main : P. Lang, 2011, Str. 137-153.
  edit
 78. 312961
  Ljubičić, Maslina ; Filipin, Nada ;
  Metaphors referring to husband and wife in Italian and Croatian proverbs / U: Pamies Bertrán, Antonio ; Luque Durán, Juan de Dios ; Fernández Martín, Patricia (ur.). Paremiologia i herencia cultural. Granada : Granada Lingvistica, 2011, str. 339-349.
  edit
 79. 313311
  Ljubičić, Maslina ;
  Talijanski turcizmi - posuđenice u hrvatskom / U: Hafiz, Nimetullah (ur.). Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri. Prizren : BAL-TAM, 2011, str. 651-554.
  edit
 80. 312898
  Radoš-Perković, Katja ;
  Arie nove del 1741 / U: Stipčević, Ennio (ur.). Arie nove del 1741. Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2011, str. 26-37.
  edit
 81. 312697
  Roić, Sanja ;
  Istarski protestantizam kao motiv u talijanskoj književnosti / U: Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zagreb : Matica hrvatska, 2011, str. 97-104.
  edit
 82. 312760
  Roić, Sanja ;
  Pola/Pula: città felice o città dolente? / U: Lazarevic Di Giacomo, Persida ; Leto, Maria Rita (ur.). Città adriatiche tra memoria e transizione. Lanciano : Rocco Carabba, 2011, str. 43-60.
  edit
 83. 312641
  Čale, Morana ;
  Čalin Pirandello kroz 'apsolutnu inverziju' : metareprezentacija i povrat duga u 'Tako je (ako vam se čini)' / U: Roić, Sanja ; Husić, Snježana (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi), str. 81-118.
  edit
 84. 312652
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Preko Kvarnera na Apeninski poluotok. Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku / U: Bačić-Karković, Danijela ; Badurina, Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani Zbornik radova 8. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010 (zbornik 8), str. 33-47.
  edit
 85. 312589
  Deželjin, Vesna ;
  O posuđenicama iz talijanskog dijasistema u hrvatskom dijelu teksta anonimne komedije iz 18. stoljeća / U: Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani. Zbornik radova 8. Rijeka : FF Rijeka, 2010 (knjiga VIII), str. 647-665.
  edit
 86. 312970
  Deželjin, Vesna ;
  Elemento alloglotto nella commedia "Dundo Maroje" di Marin Držić e nella sua traduzione italiana intitolata "I nobili Ragusei" / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi), str. 243-264.
  edit
 87. 312856
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia italiana e croata nella teoria della valenza verbale / U: Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.). Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa in trasformazione. Atti del Convegno internazionale "Trent'anni di studi di Italianistica a Pola: passato, presente, futuro" Pola, 20 e 21 Settembre 2008. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2010, str. 63-69.
  edit
 88. 320498
  Malinar, Smiljka ;
  Sabo Bobaljević i prijevod njegovih talijanskih stihova / U: Roić, Sanja ; Husić, Snježana (ur.). Hrvatsko-talijanski i talijansko-hrvatski književni odnosi 10. Stil i izvornost. Zagreb : FF Press, 2010, str. 181-191.
  edit
 89. 312381
  Mardešić, Sandra ;
  L'apprendimento dell’italiano nelle scuole dell'obbligo croate. La motivazione e gli atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell’italiano a Zagabria e in Istria, in due diversi contesti geolinguistici e cul-turali / U: Balboni, Paolo ; Santipolo, Matteo (ur.). Didattica e linguistica dell'italiano come lingua straniera. Perugia : Guerra Edizioni, 2010 (Rivista Itals), str. 35-54.
  edit
 90. 312705
  Mardešić, Sandra ;
  Bisogna imparare l'italiano alla scuola dell'obbligo? Motivazione e atteggiamenti degli studenti riguardo allo studio dell'italiano in contesti diversi / U: Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.). Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una società in trasformazione. Pula : Edizione ESLI, 2010, str. 83-90.
  edit
 91. 312389
  Peša Matracki, Ivica ;
  Alcuni aspetti teorici delle relazioni semantico-formali tra parole e affissi / U: Bertinetto, Pier Marco ; Bambini, Valentina ; Ricci, Irene i suradnici (ur.). Linguaggio e cervello / Semantica, Atti del XLII Convegno della Società di Linguistica Italiana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-27 settembre 2008).. Rim : Bulzoni, 2010., str. Vol. 2 (cd rom)-Vol. 2 (cd rom).
  edit
 92. 312906
  Radoš-Perković, Katja ;
  Goldoni na hrvatskim pozornicama. Čalin doprinos Goldonijevoj fortuni u Hrvatskoj / U: Roić, Sanja ; Husić, Snježana (ur.). Hrvatsko-talijanski i talijansko-hrvatski književni odnosi 10. Stil i izvornost. Zagreb : FF Press, 2010, str. 311-320.
  edit
 93. 312579
  Roić, Sanja ;
  Dva prijevoda jedne knjige: Ignazio Silone, Hleb i vino / Kruh i vino / U: Ajdačić, Dejan / Lazarević Di Đakomo, Persida (ur.). U čast Pera Jakobsena. Beograd : SlovoSlavia, 2010 (Studia in honorem), str. 397-406.
  edit
 94. 312587
  Roić, Sanja ;
  Un giornalino per amico ; Gianna Dallemulle Ausenak / U: Milani, Nelida ; Dobran, Roberto (ur.). Le parole rimaste. Rijeka : Edit, 2010 (II), str. 89 ; 237-136 ; 255.
  edit
 95. 312632
  Roić, Sanja ;
  Frano Čale traduttore e interprete di Saba / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Stil i izvornost. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10), str. 321-331.
  edit
 96. 312634
  Roić, Sanja ;
  Un'eredita' imbarazzante. I volti diversi della cultura e civilta' italiana in Croazia / U: Botta, Francesco ; Scianatico, Giovanna (ur.). Lezioni per l'Adriatico. Milano : Franco Angeli, 2010, str. 71-81.
  edit
 97. 312319
  Čale, Morana ;
  'Sve ću ja vas opisati' / U: - (ur.). Ranko Marinković, Pod balkonom. Zagreb : Školska knjiga, 2009. (Sabrana djela Ranka Marinkovića, svezak 7.), str. 267-288.
  edit
 98. 312320
  Čale, Morana ;
  U rukama od tinte / U: - (ur.). Ranko Marinković, Ruke i druge novele. Zagreb : Školska knjiga, 2009. (Sabrana djela Ranka Marinkovića, svezak 6.), str. 223-240.
  edit
 99. 312622
  Čale, Morana ;
  Memoria e oblio del testo: performatività della citazione in Petrarca / U: Bastiaensen, Michel et al. (ur.). Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Vol. II: Letteratura dalle origini all’Ottocento. Bruxelles : A.I.P.I. – Associazione Internazionale Professori d’Italiano, 2009 (“Civiltà Italiana”), str. 37-53.
  edit
 100. 312011
  Deželjin, Vesna ; Mildner, Vesna ;
  Komunikacijska struktura u hrvatskom i talijanskom : pozdravi / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost/ Languge Policy and Language Reality. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL), 2009, str. 287-298.
  edit
 101. 312437
  Deželjin, Vesna ;
  Tipi di costrutti coordinati e subordinati nel testo descrittivo: il croato e l'italiano a confronto / U: Ferrari, Angela (ur.). Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione, cooordinazione, giustapposizione.. Firenze : Franco Cesati, 2009, str. 1633-1650.
  edit
 102. 312439
  Deželjin, Vesna ;
  Jezična i komunikacijska kompetencija i usvajanje jezika kompetencije / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj, Branimir ; Kuna, Branko (ur.). Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti. Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku . Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009, str. 97-107.
  edit
 103. 312096
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  God, Gender, and Friendship: A Reading of Michelangelo’ s Pietà and Vittoria Colonna’ s Sonnet 87 / U: Eufusia, Lindsay ; Bellina, Elena ; Ugolini, Paola (ur.). About Face: Depicting the Self in the Written and Visual Arts. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2009., str. 57-70.
  edit
 104. 320479
  Machiedo, Mladen ;
  Explosion der Anreize : Kamov im Ausland / U: Urem, Mladen (ur.). Zwischen Fluch und Toleranz : ausgewaehlte Kurzgeschichten und Novellen / Janko Polić Kamov. Rijeka : Rival, 2009, str. 5-17.
  edit
 105. 312279
  Mihaljević-Djigunović, Jelena ; Mardešić, Sandra ;
  Kompetencije nastavnika stranih jezika između politike i stvarnosti / U: Jagoda Granić (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb : HDPL, 2009, str. 318-327.
  edit
 106. 313266
  Roić, Sanja ;
  Tommaseo e la questione nazionale degli slavi meridionali / U: Salwa, Piotr ; Radaelli, Stefano (ur.). L'Europa delle nazioni e delle nazionalità - idee e ideologie ottocentesche in Italia e nell'Europa centrale e orientale. Varšava : Semper, 2009, str. 140-148.
  edit
 107. 311190
  Bandalo, Višnja ;
  Le due fortune del Petrarca / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press ; Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, 2008., str. 175-182.
  edit
 108. 311708
  Čale, Morana ;
  Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Premessa / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli, Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF-press i Istituto Italiano di Cultura / Talijanski institut za kulturu, 2008. (Studia romanica et anglica zagrabiensia, 3), str. 11-13.
  edit
 109. 311710
  Čale, Morana ;
  Lo sguardo del fratello in ex-timita : un ritratto di Pirandello / U: Čale, Morana ; Peruško, Tatjana ; Roić, Sanja ; Iovinelli (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF-press i Istituto Italiano di Cultura / Talijanski institut za kulturu, 2008. (Studia romanica et anglica zagrabiensia, 3), str. 419-436.
  edit
 110. 311994
  Čale, Morana ;
  Pamćenje i zaborav teksta : performativnost citata u Petrarkinoj kanconi 'Jao, već ne znam kamo valja svratit' / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., str. 203-218.
  edit
 111. 320481
  Čupić, Anadea ;
  La nave di D'Annunzio : un connubio tra sacro e profano / U: Čale, Morana ; Peruško Tatjana ; Roić Sanja ; Iovinelli , Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press : IIC Zagabria, 2008, Str. 253-265.
  edit
 112. 311758
  Deželjin, Vesna ;
  Intorno alla prima traduzione italiana del capolavoro di Marin Držić (Marino Darsa) / U: Čale, Morana ; Peruško Tatjana ; Roić Sanja ; Iovinelli , Alessandro (ur.). Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Zagreb : FF Press & IIC Zagabria, 2008 (Collana della rivista SRAZ, vol 3), str. 819-834.
  http://bib.irb.hr/datoteka/340433.Doppio1.doc
  edit
 113. 312237
  Deželjin, Vesna ;
  Contatti tra le lingue e culture nell'Adriatico Orientale / U: Kilibarda, Vesna ; Vučo, Julijana (ur.). Contesti adriatici. Studi di italianistica comparata. Aracne, Rim, Italija : Progetto Tiorcas, Settore: Apprendimento della lingua italiana, 2008., str. 107-143.
  edit
 114. 312159
  Husić, Snježana ;
  Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću 1508-2008. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008, str. 688-703.
  edit
 115. 311660
  Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko ;
  Alcuni ittionimi nella fraseologia croata / U: María Álvarez de la Granja (ur.). Lenguaje figurado y motivación. Una perspectiva desde la fraseología.. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 (Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation. Vol. 41), str. 191-207.
  edit
 116. 320356
  Machiedo, Mladen ;
  Hrvatski Tasso od Zlatarića do Tomasovića : mitovi, paradoski, projekti i (daljnje) nepoznanice (četiri poglavlja) / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., str. 53-78.
  edit
 117. 311952
  Roić, Sanja ;
  Testimoniare da Fiume. Osvaldo Ramous traduttore e mediatore delle culture slavomeridionali in Italia / U: Kilibarda, Vesna ; Vučo, Julijana (ur.). Contesti adriatici. Studi di italianistica comparata. Rim : Aracne, 2008, str. 13-32.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366514
  Roić, Sanja ; Balić-Nižić, Nedjeljka ;
  Talijanska okupacija na stranicama splitskog dnevnog tiska / 2016U: Roksandić, Drago ; Cvijović Javorina, Ivana (ur.). Split i Vladan Desnica 1918.-1945. : Umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zagreb : FF Press, 2016. (Biblioteka Desničini susreti, sv. 14), str. 349-363.
  http://bib.irb.hr/datoteka/837154.Desnicini_susreti_Split_Balic-Nizic_Roic.pdf
  edit
 2. 336311
  Roić, Sanja ;
  La scuola del confine / U: [a cura di] Maurizio Casagrande (ur.). In classe, con i poeti. Pasturana : Puntoacapo, 2014, str. 168-170.
  edit
 3. 313408
  Peruško, Tatjana ;
  Il fantastico oggi: tra genere superato e scrittura emblematica / U: Farinelli, Patrizia (ur.). Cose dell'altro mondo. Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo. Pisa : ETS, 2012, str. 159-166.
  edit
 4. 311957
  Accardo, Anna Lucia ; Roić, Sanja ;
  Territori di confine, spazi di mobilita', passaggi, soglie, terre di nessuno / U: Chemello, Adriana ; Musetti ; Gabriella (ur.). Confini, passaggi, soglie nella scrittura delle donne. Trst : Il Ramo d'oro, 2008, str. 145-154.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 395024
  Roić, Sanja ;
  Istarsko-tršćanska potraga za izgubljenim vremenom / Fulvio Tomizza, Grešni odnosi. Umag : Gradska knjižnica Umag, 2018, str. 389-397.
  edit
 2. 366495
  Roić, Sanja ;
  Sentimentalno sazrijevanje u Miriaminom gradu / 2016Miriamin grad. Umag : Gradska knjižnica Umag, 2016, str. 3-13.
  edit
 3. 335379
  Roić, Sanja ;
  Jedno tršćansko prijateljstvo / U: Neven Ušumović (ur.). Fulvio Tomizza, Prijateljstvo. Umag : Gradska knjižnica Umag, 2014, str. 5-14.
  edit
 4. 320276
  Roić, Sanja ;
  Pogled na šumu, pogled na Istru / U: Ušumović, Neven (ur.). Bagremova šuma / Fulvio Tomizza. Umag : Gradska knjižnica Umag, 2012, str. 3-9.
  edit
 5. 312633
  Roić, Sanja ;
  Giustina, djevojka iz Petrovije / U: Ušumović, Neven (ur.). Djevojka iz Petrovije / Fulvio Tomizza. Umag : Gradska knjižnica Umag, 2010, str. 3-7.
  edit
 6. 312451
  Deželjin, Vesna ;
  Prospettive della lingua e della cultura italiana nei paesi dell’Europa sudorientale: come operare e come migliorare / U: Cornero, Loredana (ur.). L’Italiano di fronte. Italicità e media nei Paesi dell’Europa sudorientale. Rim, Italija : Radiotelevisione Italiana - Eri, 2009, str. 102-108.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 322638
  Peruško, Tatjana ; Radoš-Perković, Katja ;
  Talijanska književnost / Hrvatska enciklopedija. Sv. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., 5 (2011), 7 ; str. 9-9.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 366532
  Roić, Sanja ;
  Kako se Zadar smijao / 2015Književna smotra, 47 (2015), 1(175) ; str. 155-156.

  Scopus ID:nema
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 366535
  Roić, Sanja ;
  Interpretations of Giambattista Vico’s Works from Naples to Zagreb / 2015Synthesis philosophica. Zagreb, 60 (2015), 2 ; str. 177-178.
  http://bib.irb.hr/datoteka/851937.Synth._Phil._Roic.pdf

  Scopus ID:2-s2.0-84992204739
  edit

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 320459
  Machiedo, Mladen ;
  O tempora! / Republika , 65 (2009), 6 ; str. 13-23.
  edit
 2. 320464
  Machiedo, Mladen ;
  Stjecanje s odgodom / Europski glasnik , 14 (2009), 14 ; str. 743-754.
  edit
 3. 320483
  Machiedo, Mladen ;
  Uniforme = Uniorms / Suvremena književnost i sjećanje : 29. Zagrebački književni razgovori, Zagreb, 9-12. listopada 2008. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2008, Str. 161-168.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 308512
  Roić, Sanja ;
  Tace la voce minima. Ricordo di Gianna Dallemulle Ausenak / La Battana, XLVI (2009), 173/174 ; str. 120-121.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 320127
  Borjan, Etami ;
  Rethinking the Traditional in Ethnographic Film: Representation, Ethics and Indigeneity / Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva
  edit
 2. 319674
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Sestra sestri : bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona) / Građa za povijest književnosti hrvatske (38)
  edit
 3. 310424
  Borjan, Etami ;
  Radical Neorealism in Postwar Italian Cinema : Rethinking Cesare Zavattini’s Poetics of Objectivity / Visual and Verbal Intersections, (2012).
  edit

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320482
  Machiedo, Mladen ;
  Campanina bijela noć : radiofonski collage / Forum (Zagreb) , 51 (2012), knj. 84, 1/3 ; str. 79-115.
  edit
 2. 320433
  Machiedo, Mladen ;
  Futurizam 100 [sto] godina kasnije : radiofonski collage / Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1-3 (2009).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 384691
  Peruško, Tatjana ;
  U labirintu teorija : o fantastici i fantastičnom / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018. - 219 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531693585.
  edit
 2. 379746
  Filipin, Nada ;
  Pogled u tekst : analiza referencijskih odnosa na tekstnoj razini / Zagreb : ITG, 2017. - 263 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537167653.
  edit
 3. 380204
  Machiedo, Mladen ;
  "Moj" Proust / Zagreb : ArTresor, 2017. - 147 str. ; 20 cm. ISBN: 9789538012280.
  edit
 4. 375193
  Peša Matracki, Ivica ;
  Sintassi dell'italiano contemporaneo / Zagreb : FF press, 2017. - 464 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756037.
  edit
 5. 363100
  Čale, Morana ;
  O duši i tijelu teksta : Polić Kamov, Krleža, Marinković / Zagreb : Disput, 2016. - 310 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532602661.
  edit
 6. 352910
  Botica, Ivan ; Kovačić, Vinko ; Kuhar, Kristijan ;
  Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka : (1717. - 1914.) : studija, vrela, rječnik i kazala / Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša : Staroslavenski institut, 2015. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536080199 .
  edit
 7. 330156
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Razumjeti drugoga : kroatističke i talijanističke teme / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2014. - 319 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531692854.
  edit
 8. 320122
  Borjan, Etami ;
  Drugi na filmu : etnografski film i autohtono filmsko stvaralaštvo / Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2013. - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789537033422.
  edit
 9. 265243
  Radoš-Perković, Katja ; Fric, Vladimir [ill] ;
  Pregovori s izvornikom : o hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija / Zagreb : Leykam international, 2013. - 393 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD-ROM. ISBN: 9789533400068.
  edit
 10. 319440
  Roić, Sanja ;
  Istočno i zapadno od Trsta : interkulturalni dijalozi / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. - 378 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531692601.
  edit
 11. 285192
  Čale, Morana ;
  Theoria in fabula : romani Umberta Eca / Zagreb : AntiBarbarus, 2012. - 125 str. ; 20 cm. ISBN: 978953249118-0.
  edit
 12. 285193
  Deželjin, Vesna ;
  Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna come riflesso di contatti culturali e linguistici / Pecs : MTA Pecsi Teruleti Bizottsaga Romanisztikai Munkacsoport : Pecsi Tudomanyegyetem, 2012. - 260 str. ; 24 cm. ISBN: 9789636424855. ISSN: 20621116.
  edit
 13. 273458
  Peša Matracki, Ivica ;
  Formazione delle parole e formazione delle parole in italiano / Zagreb : FF press 2012. - 267 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531754156.
  edit
 14. 259883
  Bandalo, Višnja ;
  Knjiga o sebi : dnevnici u talijanskoj modernoj književnosti / Zagreb : Ceres, 2011. - 217 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532670394.
  edit
 15. 263769
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Grazia Deledda e la 'piccola avanguardia romana' / 1a ed. - Roma : Carocci, 2011. - 159 str. ; 22 cm. ISBN: 9788843060665.
  edit
 16. 265238
  Ljubičić, Maslina ;
  Posuđenice i lažni parovi : hrvatski, talijanski i jezično posredovanje / Zagreb : FF press, 2011. - 270 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531753975. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753975
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 17. 256620
  Raspudić, Nino ;
  Jadranski (polu)orijentalizam : prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti / Zagreb : Naklada Jurčić, 2010. - 433 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532450477.
  edit
 18. 242161
  Machiedo, Mladen ;
  Leonardo da Vinci i poezija / Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531508667.
  edit
 19. 253517
  Peruško, Tatjana ;
  Il gioco dei codici : studi critici sulla letteratura italiana contemporanea / Zagreb : FF press, 2009. - 110 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531753494.
  edit
 20. 153267
  Čale, Morana ; Čale Feldman, Lada ;
  U kanonu : studije o dvojništvu / Zagreb : Disput, 2008. - 366 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532600551.
  edit
 21. 252814
  Malinar, Smiljka ;
  Hodočasnici, pjesnici, hvastavci : hrvatsko-talijanske studije / Zagreb : Konzor, 2008. - 291 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532242065.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 252284
  Machiedo, Mladen ;
  Futurizam 100 [sto] godina kasnije : radiofonski collage / Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2010. - 107 str. ; 18 cm. ISBN: 9789532780635.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 320584
  Damiani Einwalter, Ingrid ;
  Stiamo insieme 4 : priručnik za nastavnike uz udžbenik i radnu bilježnicu / Zagreb : Školska knjiga, 2010. - 55 str ; 26 cm. ISBN: 9789530507821.
  edit
 2. 320592
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Sironić-Bonefačić, Nives ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 4 piu : corso di lingua italiana per le scuole elementari = udžbenik talijanskoga jezika za 7. razred osnovne škole : četvrta godina učenja / Zagreb : Školska knjiga, 2009. - 110 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789530112698.
  edit
 3. 320597
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Sironić-Bonefačić, Nives ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 4 piu : guida per l'insegnante = priručnik za nastavnike / Zagreb : Školska knjiga, 2009. - 80 str. : ilustr. ; 26 cm. ISBN: 9789530505971.
  edit
 4. 320591
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Sironić-Bonefačić, Nives ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 3 piu : guida per l'insegnante = priručnik za nastavnike / Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 69 str. : ilustr. ; 26 cm. ISBN: 9789530505964.
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 320596
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Sironić-Bonefačić, Nives ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 4 piu : quaderno attivo abbinato al corso di lingua italiana per la settima classe delle scuole elementari = radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za 7. razred osnovne škole : četvrta godina učenja / Zagreb : Školska knjiga, 2009. - 81 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
  edit
 2. 320599
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 4 piu : corso di lingua italiana : zadatci za provjeru znanja talijanskog jezika za 7. razred osnovne škole / Zagreb : Školska knjiga, 2009. - [28] str. ; 32 cm.
  edit
 3. 320587
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me piu / Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 1 mapa [(26) str.] : ilustr. ; cm.
  edit
 4. 320588
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 3 piu : corso di lingua italiana : zadatci za provjeru znanja talijanskog jezika za 6. razred osnovne škole / Zagreb : Školska knjiga, 2008. - [14] listova : ilustr. ; 32 cm.
  edit
 5. 320589
  Damiani Einwalter, Ingrid ; Marković Marinković, Mirjana ; Sironić-Bonefačić, Nives ; Kukić, Dario [ill] ;
  Vieni con me 3 piu : quaderno attivo abbinato al corso di lingua italiana per la sesta classe delle scuole elementari = radna bilježnica uz udžbenik talijanskog jezika za 6. razred osnovne škole : treća godina učenja / Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 97 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm.
  edit
 6. 319452
  Delbianco, Valnea ; Roić, Sanja ;
  Il viaggio adriatico nella letteratura rinascimentale croata / Bari : Universita di Bari, 2008. - 23 str. ; cm.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 357677
  Fink-Arsovski, Željka ; Le Calvé Ivičević, Evaine ; Sarić, Daliborka ; Soares, Sofia Campos ; Lončar, Ivana ; Rouco Chao, Carolina ; Malinar, Smiljka ; Zergollern-Miletić, Lovorka ; Lučić, Radovan ; Bierich, Alexander ; Barčot, Branka ; Novoselec, Zvonimir ; Bredenkamp, Christine ;
  Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2016
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 249777
  Machiedo, Mladen ;
  Nikad bolje / Zagreb : Naklada Jurčić, 2010. - 150 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532450446.
  edit
 2. 254294
  Machiedo, Mladen ;
  Sintesi / Pistoia : Petite Plaisance, 2010. - 85 str. ; 16 cm. ISBN: 8875880417.
  edit

2.19 Radio ili televizijska emisija

 1. 319446
  Roić, Sanja ; Delbianco, Valnea ;
  Novi prilozi recepciji Miroslava Krleže na talijanskom jeziku /
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 328622
  Machiedo, Mladen ;
  Campanina bijela noć : radiofonski collage / Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2014. - 79 str. ; 18 cm. ISBN: 9789532781656.
  edit

3.10 Umjetnička izvedba

 1. 320075
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il libretto d'opera italiano dalle origini all'Unita : predavanje i koncert / Tjedan talijanskog jezika u svijetu, Talijanski institut za kulturu, Zagreb, 21.10.2011.
  [Naziv skupa: Tjedan talijanskog jezika u svijetu]
  edit

3.14 Pozvano predavanje na stranom sveučilištu

 1. 320131
  Borjan, Etami ;
  Il cinema bellico in Croazia negli anni '90 ; Il cinema posto-bellico in Croazia nell'ultimo decennio ; Nuove tendenze nelle cinematografie postjugoslave /
  edit
 2. 319320
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  La revisione al femminile del codice petrarchista : il canzoniere di Nada Bunić / Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti-Pescara
  edit
 3. 320499
  Bandalo, Višnja ;
  Aspetti della diaristica nel 'Mestiere di vivere' di Cesare Pavese / Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti-Pescara (09.12.2008)
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 378856
  Klepač, Tihana ; Radoš-Perković, Katja ;
  The Croatian Version of Eric Idle's Spamalot: Hommage to a Translator / 2017Adaptation: Theory, Criticism, Pedagogy. Skup: Osijek, Hrvatska, 23-25.02.2017.
  edit
 2. 366850
  Deželjin, Vesna ;
  L'oralità degli italofoni della Slavonia occidentale : l'uso dei connettori / Giornata di studio: "Le isole linguistiche dell'Adriatico"
  edit
 3. 366422
  Kovačić, Vinko ;
  Osobine talijanskoga jezičnog izričaja Frana Krste Frankopana / Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog. Ozalj, 26. studenoga 2016.
  edit
 4. 366406
  Mardešić, Sandra ;
  Autovalutazione : applicazione della riflessione nella formazione degli insegnanti / La valutazione nell'insegnamento/apprendimento delle lingue e delle letterature straniere. Skopje
  edit
 5. 318440
  Ljubičić, Maslina ;
  Il termine marinaresco veneto scuribanda: l'etimologia e lo sviluppo semantico nelle parlate croate del litorale adriatico /
  [Naziv skupa: Mare loquens. 2e Colloque international sur l'etymologie et la géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007) (26.-28.09.2013. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 6. 322627
  Radoš-Perković, Katja ;
  Il libretto d'opera ai margini della letteratura, ai cardini della cultura italiana /
  [Naziv skupa: V Convegno internazionale dell'AIBA. Chernarus : ai margini, fra i margini, oltre i margini (14.-15.6.2013. ; Banja Luka, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 7. 322629
  Radoš-Perković, Katja ;
  Gospar Frano Čale i gospar Tomo Brontulalo /
  [Naziv skupa: 7. zagrebački prevodilački susret : Svjetska književnost u prijevodima hrvatskih prevodilačkih velikana (25.10.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 317698
  Borjan, Etami ;
  Radical neo(realism) in the works of Cesare Zavattini /
  [Naziv skupa: The 127th Modern Language Association Annual Convention (05.-08.01.2012. ; Seattle, USA)]
  edit
 9. 317699
  Borjan, Etami ;
  Rethinking Socialism and Fascism in post-Yugoslav cinemas /
  [Naziv skupa: 127th Modern Language Association Annual Convention (05.-08.01.2012. ; Seattle, USA)]
  edit
 10. 322644
  Glavaš, Marina ;
  Quale italiano? : le linee di tendenza e le indicazioni del QCER /
  [Naziv skupa: Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje (2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 318060
  Mardešić, Sandra ;
  Razvoj nastavničkih kompetencija u inicijalnom obrazovanju studenata stranih jezika /
  [Naziv skupa: 1. Dani obrazovnih znanosti „Kvaliteta obrazovanja – istraživačke perspektive“ (25.-26.10.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 12. 322625
  Radoš-Perković, Katja ;
  Da Isabella a Elisabetta, dalla tragedia al libretto /
  [Naziv skupa: XX Congresso AIPI : L’Italia e le arti : Lingua e letteratura a dialogo con arte, musica e spettacolo (5.-8.9.2012. ; Salzburg, Austrija)]
  edit
 13. 317694
  Borjan, Etami ;
  Witnessing postwar traumas and memories on film /
  [Naziv skupa: Society for Cinema and Media Studies Conference (10.-13.03.2011. ; New Orleans, USA)]
  edit
 14. 317695
  Borjan, Etami ;
  Image as embodiment of cultural knowledge /
  [Naziv skupa: IMAGE=GESTURE - Nomadikon Conference (09.-11.11.2011. ; Bergen, Norveška)]
  edit
 15. 317611
  Deželjin, Vesna ;
  Bertoldo di Giulio Cesare Croce e il riflesso di quest'opera dall'altra parte dell'Adriatico /
  [Naziv skupa: L'Italia altrove. Modelli italiani nella cultura europea (17-18.06.2011. ; Banja Luka, BiH)]
  edit
 16. 317283
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Grazia Deledda: testimone letterario di un'Italia (dis)unita /
  [Naziv skupa: Universita' per stranieri di Perugia (13. 01. 2011. ; Perugia, Italija)]
  edit
 17. 317426
  Husić, Snježana ;
  Species trouble: reading Judith Butler's work through posthumanist spectacles /
  [Naziv skupa: The 10th congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) 'People make places - ways of feeling the world' (17-21-04.2011. ; Lisabon, Portugal)]
  edit
 18. 317427
  Husić, Snježana ;
  Pripovjedač kojem treba opravdanje: Michelangelo Giacomelli o Boškovićevu arheološkom otkriću /
  [Naziv skupa: Međunarodni simpozij "Od Petrića do Boškovića: mijene u filozofiji prirode", 20. Dani Frane Petrića (21-24.09.2011. ; Cres, Hrvatska)]
  edit
 19. 317539
  Roić, Sanja ;
  Nostalgia in Adriatico orientale /
  [Naziv skupa: Nostalgia in Adriatico (26.-28.09.2011. ; Bari, Italija)]
  edit
 20. 317544
  Roić, Sanja ;
  Niccolo' Tommaseo traduttore /
  [Naziv skupa: Meeting of Canadian Society of Italian Studies (24.-26.6.2011. ; Venecija, Italija)]
  edit
 21. 317689
  Borjan, Etami ;
  Cinema of the Borders : New Yugoslav Post-War Cinema /
  [Naziv skupa: European Cinema Research Forum Conference “Is there such a Thing as European Cinema?” (02.-05.07.2010. ; Exeter, Velika Britanija)]
  edit
 22. 317690
  Borjan, Etami ;
  Land of Magic : South in Italian documentary cinema /
  [Naziv skupa: „Religion, Mysticism and Heresy in Italian Culture”, organized by the UK Society for Italian Studies (16.-17.04.2010. ; Venecija, Italija)]
  edit
 23. 316966
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Grazia Deledda e "la piccola avanguardia romana" - /
  [Naziv skupa: Premio Letterario Nazionale "Grazia Deledda" (22.10.2010. ; Nuoro, Italia)]
  edit
 24. 316899
  Filipin, Nada ;
  Lo sviluppo dei concetti di coerenza e coesione nella linguistica testuale in Italia e nel mondo /
  [Naziv skupa: Tra appartenenza, accoglienza ed alterità: nuovi scenari per la lingua e la letteratura italiana (21-22.10.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 25. 319993
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Voci di donna, sguardi di donna: note sugli aspetti protofemministi del canzoniere di Speranza di Bona (Nada Bunić) /
  [Naziv skupa: Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora = Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre (25-27.10.2012. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit
 26. 317467
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologija u pobožnostima Velikog petka u Hvaru /
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera (29-30. 10. 2010. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 27. 317469
  Kovačić, Vinko ;
  Slavenska i romanska terminologija u vinarskoj terminologiji na srednjodalmatinskim otocima /
  [Naziv skupa: Konferencija mladih slavista (4-5.11.2010. ; Prag, Češka)]
  edit
 28. 317632
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia vinicola nella parlata locale della citta' di Hvar /
  [Naziv skupa: X Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Giornate di Studio "Tra appartenenza, accoglienza ed alterita, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini" (21-22.10.2010. ; Zagreb)]
  edit
 29. 317528
  Raspudić, Nino ;
  La funzione della donna dalmata nelle opere di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi /
  [Naziv skupa: Tra appartenenza, accoglienza ed alterità, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini, Giornate di Studio, X Settimana della lingua italiana nel mondo (21-21.10.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 30. 317529
  Raspudić, Nino ;
  Orijentalizam i diletantizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti između fikcija i činjenica /
  [Naziv skupa: Međunarodni naučni skup "Filološka istraživanja danas" (26-27.11.2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 31. 317639
  Roić, Sanja ;
  Sjena Kvarnera u opusu Miloša Crnjanskog /
  [Naziv skupa: Međunarodni naučni skup "Filološka istraživanja danas" (26.-27.11.2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 32. 315980
  Borjan, Etami ;
  The Role of Art in the Formation of Social Identity and the Maintenance of Ethnic Boundaries /
  [Naziv skupa: L'Italia nella Grande Migrazione Australasian Centre for Italian Studies (ACIS) Fifth Biennial Conference (18.-21. veljace 2009. ; Auckland, New Zealand)]
  edit
 33. 315981
  Borjan, Etami ;
  Neo-realist Avant garde Cinema : Love in the City, Zavattini’s Film Essay /
  [Naziv skupa: The American Association of Italian Studies XXIX Annual Conference (7-10. svibnja 2009 ; New York, SAD)]
  edit
 34. 315983
  Borjan, Etami ;
  Cinemelography, Visible Language of Music /
  [Naziv skupa: Music and the Moving Image (29-31. svibnja 2009. ; New York, SAD)]
  edit
 35. 316590
  Borjan, Etami ;
  Rite and Performance : Tools for Transmission of Cultural Memory /
  [Naziv skupa: Romance Studies Colloquium on Storytelling (01-03.10.2009. ; New Jersey, SAD)]
  edit
 36. 316591
  Borjan, Etami ;
  'Cinemelography' - Visible Language of Music /
  [Naziv skupa: Music and the Moving Image Conference (29-31.05.2009. ; New York, SAD)]
  edit
 37. 316494
  Čale, Morana ;
  'Performance' as Cryptonymy : The Economy of Failure in Critical Theory /
  [Naziv skupa: PERFORMANCE STUDIES INTERNATIONAL CONFERENCE # 15: MISPERFORMANCE: Misfiring, Misfitting, Misreading (24-28.06.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 38. 316381
  Filipin, Nada ;
  Romanizmi u govoru šibenske Rogoznice: promjene u leksiku u posljednjih 40 godina /
  [Naziv skupa: Međunarodni skup slavista (22.-25. lipnja 2009. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 39. 316100
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Wielding an Ambivalent Sword: A Reading of Artemisia Gentileschi’ s Judiths / -
  [Naziv skupa: Society for Italian Studies Postgraduate Colloquium (23. svibnja 2009. ; Oxford, Velika Britanija)]
  edit
 40. 316300
  Radoš-Perković, Katja ;
  "Le baruffe chiozzotte" alla croata ; una commedia goldoniana da 60 anni nei teatri croati /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civiltà ; e Cultura Italiana (2-4.10.2009. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit
 41. 316099
  Gabrielli, Francesca Maria ;
  Eve and the Others: Nogarola' s Proto-feminist Legitimization of Subversive Women's Voices / -
  [Naziv skupa: “ Gender and Sexuality Italian Style” (od 3. do 5. srpnja 2008. ; Monash Centre, Prato, Italija)]
  edit
 42. 316196
  Husić, Snježana ;
  Donne come animali: ginecofobia e zoofobia nella letteratura misogina del Medioevo italiano /
  [Naziv skupa: Gender and sexuality Italian style (3-5.07.2008. ; Prato, Italija)]
  edit
 43. 316246
  Kovačić, Vinko ;
  Terminologia italiana e croata nella teoria della valenza verbale /
  [Naziv skupa: Trideset godina studija na talijanskom jeziku u Puli: prošlost, sadašnjost i budućnost (18.-19.9.2008. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 44. 315763
  Mardešić, Sandra ;
  Trenutak sadašnjosti: je li potrebno naučiti talijanski u školi? /
  [Naziv skupa: "Trideset godina studija na talijanskom jeziku:prošlost, sadašnjost i budućnost" (18 -19.09. 2008. ; Pula, Hrvatska)]
  edit
 45. 316308
  Peruško, Tatjana ;
  Dinamismo intersemiotico nel racconto Il gioco del rovescio di Antonio Tabucchi /
  [Naziv skupa: Joint Convention of the American Association of Italian Studies (AAIS) and the American Association of Teachers of Italian (AATI). (22-25.05.2008. ; Taormina, Italija)]
  edit
 46. 316312
  Peruško, Tatjana ;
  I travestimenti del potere e la figura della donna nella riscrittura metateatrale di Calderón di Pier Paolo Pasolini /
  [Naziv skupa: Gender and sexuality Italian style (3-5.07.2008. ; Prato, Italija)]
  edit
 47. 316285
  Raspudić, Nino ;
  Il motivo della crudelta croata nella letteratura italiana /
  [Naziv skupa: VI Convegno Scientifico di Civiltà ; e Cultura Italiana (02-04.10.2008. ; Szombathely, Mađarska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318110
  Kovačić, Vinko ;
  Osnovne karakteristike talijanskih dijalektnih sustava /
  [Naziv skupa: XII. tjedan talijanskog jezika u svijetu (15.-20.10.2012 ; Split, Hrvatska)]
  edit
 2. 317998
  Mardešić, Sandra ;
  EPOSTL in the Initial Teacher Education of Croatian Students /
  [Naziv skupa: The European Portfolio for Student Teachers of Languages: Experiences and Perspectives (6-7.07.2012. ; Graz, Austrija)]
  edit
 3. 320132
  Borjan, Etami ;
  Subverting the Authority of Western Discourse in Postcolonial Ethnographic Film / Subverting the Authority of Western Discourse in Postcolonial Ethnographic Film
  [Naziv skupa: The Aesthetics of Resistance - Subversive Film Festival Conference (12-14-05.2011., Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 320133
  Borjan, Etami ;
  The Perception of Italian Postwar Identity in Ethnographic Documentary /
  [Naziv skupa: State University of New York, New Paltz, USA, prosinac, 2009]
  edit
 5. 317642
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Cosima/Cosima - (in)solito ritratto di Grazia Deledda /
  [Naziv skupa: 1861-2011: Rileggere le opere dell'Italia unita Ciclo di conversazioni letterarie, in italiano (2011 ; Hrvatska, Zagreb)]
  edit
 6. 317534
  Roić, Sanja ;
  Mauro Orbini nella storiografia croata / Atti del convegno AIS
  [Naziv skupa: Convegno AIS (22-24.09.2011. ; Faenza, Italija)]
  edit
 7. 317536
  Roić, Sanja ;
  La ricezione Federico De Roberto in Croazia / Federico De Roberto 150 anni dopo: scrittura, traduzione, ricezione
  [Naziv skupa: Federico De Roberto 150 anni dopo: scrittura, traduzione, ricezione (22-25.09.2011. ; Zafferana etnea, Italija)]
  edit
 8. 317541
  Roić, Sanja ;
  Uno dei Mille guarda a est: "cose" dalmate e montengrine nell'opera di Ippolito Nievo /
  [Naziv skupa: L'Unita' d'Italia e l'Adriatico orientale. Il ruolo degli intellettuali (1859-1870) (18.11.2011. ; Izola, Slovenija)]
  edit
 9. 317545
  Roić, Sanja ;
  Il romanzo del Vescovo Vergerio come contributo alla diversita' /
  [Naziv skupa: Forum Tomizza (25.5.2011. ; Trst, Italija)]
  edit
 10. 320134
  Borjan, Etami ;
  Land of Magic - South in Italian documentary cinema /
  [Naziv skupa: Religion, Mysticism and Heresy in Italian Culture, UK Society for Italian Studies (16.-17.04.2010., Venecija, Italija)]
  edit
 11. 316965
  Dubravec Labaš, Dubravka ;
  Grazia Deledda vista dalla Croazia /
  [Naziv skupa: Premio Letterario Nazionale "Grazia Deledda" (22. 10. 2010. ; Nuoro, Italia)]
  edit
 12. 317625
  Roić, Sanja ;
  Dove collocare "Le parole rimaste"? /
  [Naziv skupa: Tra appartenenza, accoglienza ed alterita, nuovi scenari per la letteratura e la lingua italiana dentro e fuori i confini, Giornate di Studio, X Settimana della lingua italiana nel mondo (21.10.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 13. 317691
  Borjan, Etami ;
  The Perception of Italian Postwar Identity in Ethnographic Documentary /
  [Naziv skupa: State University of New York (prosinac, 2009 ; New Paltz, USA)]
  edit
 14. 316495
  Čale, Morana ;
  A Female Phaethon : Gloria by Ranko Marinković /
  [Naziv skupa: Women & Circus (26-27.11.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 316595
  Roić, Sanja ;
  Un isoletta italiana nel mare slavo: la letteratura italiana istroquarnerina /
  [Naziv skupa: Languages, Cultures, Identities of Italy in the World (3-5.12.2009. ; Philadelphia, SAD)]
  edit
 16. 315900
  Čale, Morana ;
  Le strategie del mascheramento e il chiasma delle identita sessuali nell'Enrico IV di Pirandello / U: - (ur.). -. - : -, -, str. ---.
  [Naziv skupa: GENDER AND SEXUALITY STUDIES ITALIAN STYLE (3-5.07.2008. ; Prato, italija)]
  edit
 17. 315902
  Čale, Morana ;
  Qui non vi sono le parole il ‘mio’ e il ‘ tuo’ : i prologhi italiani, i prologhi darsiani e la disseminazione / U: - (ur.). -. - : -, -, str. ---.
  [Naziv skupa: Marin Držić i naše doba. SREDIŠNJA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U POVODU 500. OBLJETNICE ROĐENJA MARINA DRŽIĆA (2-7.09.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska - Siena, Italija)]
  edit
 18. 315903
  Čale, Morana ;
  La restituzione della verita in azioni parlate nel 'Cosi e (se vi pare)' / L'attualita di Pirandello. Convegno Internazionale (23-25.10.2008. ; Bratislava, Slovačka)
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 379807
  Banjanin, Ljiljana ; [edt]Lazarević Di Đakomo, Persida ; [edt]Roić, Sanja ; [edt]Seatović-Dimitrijevic, Svetlana ; [edt]
  Il SoleLuna presso gli slavi meridionali / . - 24 cm. ISBN: 9788862747677 (v. 1).
  edit
 2. 336306
  Marinović, Ivo ; Sammartino, Antonio ; Šutić, Baldo ; Marinović, Lovorka [edt] ; Roić, Sanja [edt] ;
  Korijeni : Hrvati Biokovlja i Donje Neretve u Italiji = Radici : croati del Biokovo e della bassa Narenta in Italia / Zagreb : Centar za nove inicijative ; Montemitro : Fondazione "Agostina Piccoli", 2014. - 254 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. ISBN: 9789539616043.
  edit
 3. 320271
  Di Giacomo Lazarević, Persida ; [edt]Roić, Sanja ; [edt]
  Cronotopi slavi : studi in onore di Marija Mitrović / Firenze : Firenze University Press, 2013. - 287 str. ; cm. ISBN: 9788866554271.
  edit
 4. 335957
  Roić, Sanja ; [edt]Mošakatelo, Ivica ; [edt]
  Petar Kuničić, učitelj, književnik, rodoljub : zbornik radova sa skupa održanog u Dolu na Hvaru 23. kolovoza 2013. / Dol : Udruga Tartajun, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789538518106.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 285674
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), Filozofski fakultet, Zagreb, 15.-17. studenoga 2012. = Riassunti delle relazioni del Convegno internazionale in onore del prof. Žarko Muljačić, Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Zagabria, 15-17 novembre 2012 / Zagreb : FF press, 2012. - 103 str. ; 21 cm.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 338334
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Filipin, Nada ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2012. = Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009), Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Zagabria, 15-17 novembre 2012 / Zagreb : FF press, 2014. - 697 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755399.
  edit
 2. 279035
  Peša Matracki, Ivica ; [edt]Ljubičić, Maslina ; [edt]Kovačić, Vinko ; [edt]
  Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009. / Zagreb : FF press, 2012. - 464 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531754217.
  edit
 3. 133194
  Čale, Morana ; [edt]
  Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana : atti del convegno internazionale, Dubrovnik, 8-11 settembre 2004 / Zagreb : FF Press : Talijanski institut za kulturu, 2008. - 876 str. ; 24 cm. ISBN: 978-953-175-262-6.
  edit
 4. 20589
  Roić, Sanja ; [edt]Čale, Morana ; [edt]Jerolimov, Ivana ; [edt]
  I mari di Niccolo Tommaseo e altri mari : atti del Convegno internazionale di Studi nel bicentennario della nascita di Niccolo Tommaseo, Zagabria, 4-5 ottobre 2002 / Zagreb : FF press [i. e. Filozofski fakultet], 2004. - 584 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-175-208-7.
  edit
 5. 4061
  Puškarić, Marija ; [ctb]Roić, Sanja ; [edt]
  Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću : [zbornik radova međunarodnog skupa, Zagreb, 27.-28. svibnja 1997. = Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić : [atti del Convegno internazionale, Zagabria, 27-28 maggio 1997] / Zagreb : Odjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1999. - 500 str., [1] str. sa slikom M. Zorića ; 24 cm. ISBN: 9531730998.
  edit
 6. 4093
  Čale, Morana ; [edt]
  Atti del Convegno Internazionale sulla traduzione lettararia italiano-croata e croato-italiana = Zbornik radova s Međunarodnog skupa o hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju : Zagreb, 25. i 26. studenoga 1994. / Zagreb : Istituto Italiano di Cultura Zagabria : Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1996. - 216 str. ; 21 cm. ISBN: 953-97755-0-2 (Društvo).
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 258320
  Roić, Sanja ; [edt]Husić, Snježana ; [edt]
  Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Zbornik 10, Stil i izvornost : znanstveni skup u spomen prof. dr. Franu Čalu (1927-1993) / Zagreb : FF Press, 2010. - 347 str. ; 23 cm. ISBN: 9789531753500.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 341235
  Betocchi, Carlo ; Machiedo, Mladen [trl] ; Bandalo, Višnja [trl, edt, aui] ;
  Pjesme / Zagreb : Ceres, 2015. - 101 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532670639.
  edit
 2. 273456
  Cattafi, Bartolo ; Machiedo, Mladen [edt, aui, trl] ;
  Sutra : (izabrane pjesme) / Zagreb : Naklada Đuretić, 2012. - 173 str. ; 20 cm. ISBN: 9789535667537.
  edit

Prijevodi

1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

 1. 320447
  Pasolini, Pier Paolo ; Machiedo, Mladen [aui, trl] ;
  Gramsciev pepeo / Književna republika , 7 (2009), 4/6 ; str. 241-253.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 319300
  Deledda, Grazia ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Božićni dar / Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011
  edit
 2. 320578
  Bandalo, Višnja [trl] ;
  "Spisi starog kaluđera" Nikole Tommasea / U: Husić, Snježana ; Roić, Sanja (ur.). Stil i izvornost. Zagreb : FF press, 2010 (Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10), str. 9-27.
  edit
 3. 319304
  Zidić, Igor ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Uno sguardo all'opera di Vatroslav Kuliš / Vatroslav Kuliš i njegovo djelo : pismo, figure, motivi, jezik. Zagreb : Školska knjiga, 2010.
  edit
 4. 320534
  Agosti, Stefano ; Bandalo, Višnja [trl] ;
  Petrarca i književni modernitet: genealogija / Quorum , 25 (2009), 5/6 ; str. 111-148.
  edit
 5. 319358
  Segato, Giorgio ; Kovačić, Vinko [trl] ;
  Jordanova poetika / U: Giorgio Segato, Milan Bešlić (ur.). . Zagreb : Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2009.
  [Naziv skupa: Jordan]
  edit
 6. 319315
  Stenek, Dragan ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Riassunto ; Bio-bibliografia di Dragan Stenek / U: izabrao i priredio Josip Osti uz suradnju Nermine Kurspahić (ur.). Krhotine smisla : iz književne i slikarske ostavštine Dragana Steneka. Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2009.
  edit
 7. 320539
  Chiaromonte, Nicola ; Bandalo, Višnja [trl] ;
  Što preostaje : notesi / Treći program Hrvatskog radija, 70-71 (2008) ; str. 177-184.
  edit
 8. 320570
  Chiaromonte, Nicola ; Bandalo, Višnja [trl] ;
  Uzaludne istine / Dnevnici i pisma, 3. program Hrvatskoga radija (15.4.2008.)
  edit

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320473
  Jiménez, Juan Ramón ; Machiedo, Mladen [trl] ;
  Lirske proze i misli : Platero i ja (1914) / Forum (Zagreb) , 51 (2012), knj. 84, 7/9 ; str. 802-835.
  edit
 2. 320470
  Bergamin, José ; Machiedo, Mladen [com , trl] ;
  Čekajući sniježnu ruku / Forum (Zagreb) , 50 (2011), knj. 83, 1/3 ; str. 93-105.
  edit
 3. 320532
  Betocchi, Carlo ; Bandalo, Višnja [trl , aui] ;
  Tiha strepnja / Forum (Zagreb) , 47 (2008), knj. 80, 4/6 ; str. 601-616 .
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 229723
  Ammaniti, Niccolo ; Husić, Snježana [trl] ;
  Kako Bog zapovijeda : roman / Zagreb : Profil International, 2008. - 463 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531209335.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 320601
  Paljetak, Luko ; Kolanović, Dubravka [ill] ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Miho Pracat / Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak, 2013. - [24] str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. ISBN: 9789537784225 : .
  edit
 2. 320471
  Leonardo da Vinci ; Machiedo, Mladen [trl] ;
  Quadrifolium / 3. prošireno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 135 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789530619746 : .
  edit
 3. 320583
  Malešević, Bogdan ; Brezovec, Ivan [pht] ; Čupić, Anadea [trl] ;
  Maja Dolenčić in Malešević / Zagreb : Grafok, 2011. - 71 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 17 cm. ISBN: 9789537682095.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 363099
  Trevi, Emanuele ; Peruško, Tatjana [trl] ;
  Nešto napisano / Zagreb : Vuković & Runjić, 2016. - 248 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532861471.
  edit
 2. 344998
  Baricco, Alessandro ; Husić, Snježana [trl] ;
  Mr. Gwyn / Zagreb : V.B.Z., 2015. - 186 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533047010.
  edit
 3. 341235
  Betocchi, Carlo ; Machiedo, Mladen [trl] ; Bandalo, Višnja [trl, edt, aui] ;
  Pjesme / Zagreb : Ceres, 2015. - 101 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532670639.
  edit
 4. 335955
  Covacich, Mauro ; Peruško, Tatjana [trl] ; Roić, Sanja [trl] ;
  Po Trstu zbrda-zdola : petnaest šetnji gradom vjetra / Zagreb : Vuković & Runjić, 2014. - 141 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532861136 .
  edit
 5. 319668
  Barthes, Roland ; Čale, Morana [trl] ;
  Dnevnik korote : 26. listopada 1977. - 15. rujna 1979. / Zagreb : Pelago, 2013. - 264 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537151287.
  edit
 6. 319661
  Pitzorno, Bianca ; Radoš-Perković, Katja [trl] ; Galloni, Adelchi [ill] ;
  Klorofila iz vedra neba / Zagreb : Europapressholding : Novi Liber, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789533001241 (EPH); 9789536045747 (Novi Liber).
  edit
 7. 283584
  Baricco, Alessandro ; Husić, Snježana [trl] ;
  Emaus / Zagreb : V.B.Z., 2012. - 140 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533044675.
  edit
 8. 278762
  Calvino, Italo ; Peruško, Tatjana [trl] ;
  Palomar / Zagreb : Vuković & Runjić, 2012. - 142 str. ; 22. ISBN: 9789532860764.
  edit
 9. 273456
  Cattafi, Bartolo ; Machiedo, Mladen [edt, aui, trl] ;
  Sutra : (izabrane pjesme) / Zagreb : Naklada Đuretić, 2012. - 173 str. ; 20 cm. ISBN: 9789535667537.
  edit
 10. 319693
  Hage, Rawi ; Husić, Snježana [trl] ;
  Žohar / Zaprešić : Fraktura, 2012. - 129 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532663969.
  edit
 11. 319698
  Harris, Robert ; Husić, Snježana [trl] ;
  Imperium / Zagreb : Vuković & Runjić, 2012. - 393 str. ; 22 cm. ISBN: 9789532860818.
  edit
 12. 319296
  Nekić, Nevenka ; Maržić-Sabalić, Vanda [trl] ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Burik : romanzo sul sacerdote ucciso durante la Guerra patriotica in Croazia / Tovarnik : Associazione dr. Ante Starčević, 2012. - 203 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789535588238.
  edit
 13. 319702
  Orlev, Uri ; Husić, Snježana [trl] ;
  Bježi, mali, bježi / Zagreb : SysPrint, 2012. - 169 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532323375.
  edit
 14. 263528
  Calvino, Italo ; Čale, Morana [trl] ;
  Teške ljubavi / Zagreb : Naklada Pelago, 2011. - 95 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537151249.
  edit
 15. 319691
  Saba, Umberto ; Husić, Snježana [trl] ;
  Ernesto / Zagreb : Domino, 2011. - 129 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537730017.
  edit
 16. 263695
  Ammaniti, Niccolo ; Husić, Snježana [trl] ;
  Nek zabava počne / Zagreb : Profil International, 2010. - 309 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533191119.
  edit
 17. 319313
  Carretto, Carlo ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Pustinja u gradu : kako živjeti molitvu u Babilonu današnjeg svijeta / Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2010. - 139 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789537154578.
  edit
 18. 319694
  Hage, Rawi ; Husić, Snježana [trl] ;
  De Nirova igra / Zaprešić : Fraktura, 2010. - 265 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532661637.
  edit
 19. 244391
  Barthes, Roland ; Čale, Morana [trl] ;
  Mitologije / Zagreb : Pelago, 2009. - 181 str. ; 23 cm. ISBN: 9789537151188.
  edit
 20. 241722
  Benni, Stefano ; Husić, Snježana [trl] ;
  Baol : mirna noć režimska / Zagreb : SysPrint, 2009. - 144 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532322194.
  edit
 21. 246394
  Calvino, Italo ; Peruško, Tatjana [trl] ;
  Dvorac ukrštenih sudbina / Zagreb : Vuković & Runjić, 2009. - 132 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789532860368.
  edit
 22. 319696
  Faber, Michel ; Husić, Snježana [trl] ;
  Vatreno evanđelje / Zagreb : Vuković & Runjić, 2009. - 206 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532860405.
  edit
 23. 319700
  Trivizas, Eugenios ; Husić, Snježana [trl] ;
  Posljednji crni mačak / Zagreb : SysPrint, 2009. - 204 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532322606.
  edit
 24. 253617
  Jadrejčić, Tamara ; Peruško, Tatjana [trl] ;
  Zarobljenici rata / 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2008. - 89 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537056544.
  edit
 25. 241719
  Ortese, Anna Maria ; Husić, Snježana [trl] ;
  Iguana / 1. izd. - Zaprešić : Fraktura, 2008. - 188 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532660784.
  edit
 26. 241723
  Scarpa, Tiziano ; Husić, Snježana [trl] ;
  Discorso di una guida turistica di fronte al tramonto = Govorancija turističkog vodiča pred zalaskom sunca / Venezia Mestre : Amos Edizioni, 2008. - 107 str. ; 19 cm. ISBN: 9788887670165.
  edit

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 320724
  Lešić, Denis ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Krk top 50 / Zagreb : Arvalis, 2013. - 72 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789535770305.
  edit
 2. 320725
  Lešić, Denis ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Košljun : spiritualita, cultura, natura / 2a ed. cambiata e aggiornata. - Krk : Aquanet, 2012. - 72 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. ISBN: 9789537122249.
  edit
 3. 320729
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  La Dalmazia / 1. izd. - Zadar : Forum, 2012. - 232 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. ISBN: 9789532914832.
  edit
 4. 319386
  Maržić-Sabalić, Vanda ; [trl]
  Analisi delle opportunita di sviluppo nelle Contee di Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Sirmio / Zagreb : Ufficio ICE, 2011. - [52 str.] : ilustr. u bojama ; cm.
  edit
 5. 319391
  Maržić-Sabalić, Vanda ; [trl]
  Croazia settore biotech / Zagreb : Ufficio ICE, 2010
  edit
 6. 320719
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Zadar : storia, cultura, eredita artistica / Nuova ed. - Zadar : Forum, 2010. - 104 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. + [1] presavijeni list (plan grada). ISBN: 9789532912692.
  edit
 7. 320722
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Trogir : citta di cultura e arte / Zadar : Forum, 2010. - 96 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm + [1] presavijeni list (plan grada). ISBN: 9789532912357.
  edit
 8. 320730
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  La Croazia / Zadar : Forum, 2010. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. ISBN: 9789532912548.
  edit
 9. 319309
  Bazoli, Giovanni ; Dubravec Labaš, Dubravka [trl] ;
  Tržište i nejednakost / Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009. - 91 str. ; 18 cm. ISBN: 9789531105323.
  edit
 10. 320726
  Lešić, Denis ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  L'isola di veglia Krk : guida e immagini / 2a ed. cambiata e aggiornata - Krk : Aquanet, 2009. - 239 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. ISBN: 9789537122195.
  edit
 11. 320717
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Zagabria / Zadar : Forum, 2009. - 168 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm. ISBN: 9789532911312.
  edit
 12. 320718
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Split : storia, cultura, eredita artistica / Nuova ed. - Zadar : Forum, 2009. - 128 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + plan grada ([1] presavijen list). ISBN: 9789532911893.
  edit
 13. 320720
  Soldo, Josip Ante ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Visovac : convento francescano / Zadar : Forum, 2008. - 48 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. ISBN: 9789532910223.
  edit
 14. 320721
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Trogir : storia, cultura, eredita artistica / Zadar : Forum, 2008. - 112 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789532910506.
  edit
 15. 320723
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Split : [il libro d'oro] / Zadar : Forum, 2008. - 120 str., [1] presavijen list s planom Splita : ilustr. u bojama ; 26 cm. ISBN: 9789531799713.
  edit
 16. 320728
  Travirka, Antun ; Damiani Einwalter, Ingrid [trl] ;
  Split / Zadar : Forum, 2008. - 120 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789531799829.
  edit
 17. 245432
  Vattimo, Gianni ; Raspudić, Nino [trl] ;
  Transparentno društvo / 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2008. - 115 str. ; 19 cm. ISBN: 9789532207668.
  edit

Ostalo

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320470
  Bergamin, José ; Machiedo, Mladen [com , trl] ;
  Čekajući sniježnu ruku / Forum (Zagreb) , 50 (2011), knj. 83, 1/3 ; str. 93-105.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:44