Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti bibliografija

Godine:                                                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391328
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 2. 392400
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 3. 395110
  Blažina, Dalibor ;
  O listach Witolda Gombrowicza do Zdravka Malicia / Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ, 3 (2017), 33 ; str. 71-87. http://dx.doi.org/10.4467/2084395XWI.17.019.7777
  http://www.ejournals.eu/Wieloglos/2017/3-33-2017/art/11439/
  edit
 4. 379133
  Ivačić, Matija ;
  Kako se kalio češki krimić. Umjetnost krimića Jana Cigáneka i "nova" kriminalistička proza 1960-ih / Književna smotra, 183 (2017), 1 ; str. 51-57.
  http://hrcak.srce.hr/188604 | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=277982
  WOS:000415910700005
  edit
 5. 378784
  Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ;
  O položaju manjinskoga jezika "odozdo" i "odozgo" na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/1 (2017) ; str. 227-240.
  WOS:000413185300015
  Scopus ID:2-s2.0-85023181901
  edit
 6. 367304
  Ivačić, Matija ;
  Oficijelna rehabilitacija kriminalističke proze u češkoj književnosti 1958-1969. / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 48 (2016), 1(179) ; str. 43-52.
  http://hrcak.srce.hr/168517
  WOS:000380078500005
  Scopus ID:nema
  edit
 7. 375550
  Ivačić, Matija ;
  Karel Čapek i "renesansa" češke kriminalističke proze 1958-1969. / 2016Sic : časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1 (2016). http://dx.doi.org/10.15291/sic/1.7.lc.4
  http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=418 | http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=418
  edit
 8. 367315
  Vuković, Petar ;
  Vijeće za normu i teorija upravljanja jezikom / Petar Vuković. Suvremena lingvistika, 42 (2016), 82 ; 219-235.
  http://hrcak.srce.hr/171798
  WOS:000412675500003
  Scopus ID:2-s2.0-85008194158
  edit
 9. 379243
  Blažina, Dalibor ;
  S Witkacyjem oko Hrvatske u pet slika / Književna smotra, 176 (2015), 2 ; str. 97-111.
  http://bib.irb.hr/datoteka/791486.Dalibor_Blaina_S_Witkacyjem_kroz_Hrvatsku_u_pet_slika.docx
  WOS:000364439900012
  Scopus ID:2-s2.0-84978194698
  edit
 10. 371684
  Ivačić, Matija ;
  Uspon i slom socijalističkog monocentrizma. Kulturnopolitičke konture češkoga književnog života 1948-1968. / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost , 47 (2015), 175, 39-50 .
  WOS:000359892000004
  Scopus ID:2-s2.0-84960496581
  edit
 11. 367000
  Kozina, Filip ;
  Osobni kontakti s Poljacima i poljska književnost u ostavštini A. G. Matoša / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 163-173.
  WOS:000364439900017
  Scopus ID:2-s2.0-84978194058
  edit
 12. 367039
  Kozina, Filip ; Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Poljska književnost i kultura u prijevodima na hrvatski jezik od 1989. do 2015. godine / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 145-161.
  WOS:000364439900016
  Scopus ID:2-s2.0-84978291123
  edit
 13. 379574
  Sesar, Dubravka ;
  Život je škatula tabaka--- : neobičnost običnoga u stihovima Zlatana Jakšića / Zadarski filološki dani ... , 5 (2015) ; str. 237-258 .
  edit
 14. 365781
  Stričević-Kovačević, Zrinka ; Čagalj, Ivana ;
  O nekim jezičnim značajkama hrvatskih prijevoda Kukučínove inzularne proze / 2015Naučni trudove. Filologija. Plovdivski Universitet Paisii Hilendarski., 53 (2015), 1, C ; str. 183-196.
  edit
 15. 379576
  Šabić, Marijan ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvati i Václav Hanka / Slavia, 84 (2015), 1 ; str. 39-51.
  https://www.academia.edu/15009850/Hrvati_i_V%C3%A1clav_Hanka
  WOS:000453980600003
  edit
 16. 379570
  Vuković, Petar ;
  Buniewcy z Bački – język i tożsamość / Poznańskie Studia Slawistyczne, 8 (2015) ; str. 239-256.
  edit
 17. 322291
  Blažina, Dalibor ;
  Prisutnost Brune Schulza u hrvatskoj književnoj svijesti / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 169-170 (2013), 1; str. 119-129.
  edit
 18. 379535
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Poljska tradicija autorstva od početaka pismenosti do 1939. godine / Književna smotra, 170 (2013), 3/4 ; str. 53-60.
  edit
 19. 310282
  Ivanković, Katica ;
  Socrealizam u tragovima. Uz hrvatsku recepciju češke književnosti u 50-ima / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLV72013 (2013), 167 (1) ; str. 43-52.
  edit
 20. 367196
  Kozina, Filip ;
  Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere / 2013Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLV (2013), 169-170 ; str. 23-35.
  http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Knjizevna_smotra/ks169-170-sadrzaj.pdf
  edit
 21. 336093
  Machata, Martin ;
  O prijevodu i prevođenju Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića na slovački / , 2 (2013), 2 ; str. 209-224.
  [Naziv skupa: Libri et liberi]
  Elektronička verzija članka
  edit
 22. 322389
  Vidović Bolt, Ivana ; Kodrić, Ana ;
  Važnost kontrastivnog pristupa u poučavanju stranoga jezika – primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike / Poznańskie studia slawistyczne, (2013), 5 ; str. 307-320.
  edit
 23. 310410
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Ne-pjesnik i ideologemi poezije / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnost, 3-4 (2011) vol. 55.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160718
  edit
 24. 309354
  Ivačić, Matija ;
  Češki književni underground: značenje i granice / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LV (2011), 3-4 ; str. 195-220.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160721
  edit
 25. 309388
  Ivanković, Katica ;
  Veoma mogući fikcionalni svjetovi Teorija Lubomíra Doležela i njezino „testiranje Kunderom“ / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LV (2011) (2011), 3-4 ; str. 97-115.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160717
  edit
 26. 309287
  Kos, Suzana ;
  Žena i ideologija(e). Feministička poetika Alexandre Berkove / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LV(2011) (2011), str. 221-241.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160722
  edit
 27. 309279
  Kozina, Filip ;
  Socrealistička arhitektura i književnost otapanja: literarizacija prostora i spacijalizacija literature / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 3/4 (2011), str. 163-193.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160720
  edit
 28. 309281
  Kozina, Filip ;
  Ideja nacije u Antuna Gustava Matoša / HUM - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 7 (2011), 7 ; str. 178-202.
  edit
 29. 322600
  Ribarova, Slavomira ;
  Etničkot stereotip vrz primeri od makedonskata, češkata i hrvatskata frazeologija / Spektar, 58 (2001) 2 ; str. 355-362.
  edit
 30. 308959
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Kryzan-Stanojević, Barbara ; Parizoska, Jelena ;
  A contrastive view of adjectives in Croatian, Polish and English: subjectification as a local phenomenon / Cognitive Studies, 11 (2011), str. 31-52.
  edit
 31. 320227
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Analyza slovenskych dramatickych textov devatdesiatych rokov 20.storočia pomocou teoretckeho ramca aktantnych modelov / Slovenske divadlo, 59 (2011), 4; str. 366.-394..
  edit
 32. 309721
  Vuković, Petar ;
  Dijalektalno pjesništvo u bačkih Bunjevaca / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3 (2011), str. 167-184.
  http://www.academia.edu/attachments/17468742/download_file
  edit
 33. 308259
  Grčević, Martina ;
  Sklonidba dvosložnih muških imena na -e u hrvatskom jeziku / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 16 (2010), 2 ; str. 84-97.
  http://bib.irb.hr/datoteka/432357.Imena_na_e_Rijec_16_2_2010.pdf
  edit
 34. 309196
  Grčević, Martina ;
  Promjena imena naselja u Republici Slovačkoj / Folia onomastica Croatica, 19 (2010), str. 97-116.
  http://hrcak.srce.hr/file/118729
  edit
 35. 309081
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Synonim pojęcie zapomniane. O dżokeryzacji współczesnego języka / Slavia meridionalis, 10 (2010), str. 169-184.
  edit
 36. 319918
  Machata, Martin ;
  Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka (jazyková situácia po piatich rokoch) / Riječ (Rijeka) , 16 (2010), 3 ; str. 51-63.
  edit
 37. 309268
  Pintarić, Neda ;
  Tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku / Filologija, 55 (2010) ; str. 89-104.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98442
  edit
 38. 309269
  Pintarić, Neda ; Komorowska, Ewa ;
  Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 1 (2010), str. 64-71.
  edit
 39. 309270
  Pintarić, Neda ;
  Pragmemi i pragmafrazemi plača u jeziku / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 3 (2010.), str. 71-81.
  edit
 40. 309302
  Pintarić, Neda ;
  Określenia mężczyzny w żargonie zagrzebskim / Slavia meridionalis, 10 (2010), str. 257-274.
  edit
 41. 309643
  Vuković, Petar ;
  Kako skrbiti za hrvatski jezik u Vojvodini? / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2 (2010), str. 79-103.
  http://www.academia.edu/attachments/16592544/download_file
  edit
 42. 308389
  Blažina, Dalibor ; Đurđica Čilić-Škeljo ;
  Tragovi Herberta u hrvatskoj poeziji / Književna smotra, 154 (2009), 4 ; str. 69-74.
  edit
 43. 308276
  Bunk, Ana ;
  Kalkovi njemačkoga podrijetla u češkom jeziku / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 1-234 (2009), 1 ; str. 25-38.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67768
  edit
 44. 308083
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Tijelo u poeziji Tadeusza Różewicza / Književna smotra, XLI (2009), 151 (1) ; str. 131-136.
  edit
 45. 309197
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka / Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, poetyką i dydaktyka przekładu 1 (2009) ;, 7891-352X (2009), 5 ; str. 199-212.
  edit
 46. 308372
  Ivačić, Matija ;
  Prebučna samoća Bohumila Hrabala. Tekst i kontekst / Književna smotra, 41 (2009), 153(3) ; str. 105-112.
  edit
 47. 308090
  Kozina, Filip ;
  Prisutnost odsutnog: pamćenje povijesti u ''Pripovijetkama za vrijeme preseljenja'' Pawela Huellea / Književna smotra, XLI/2009 (2009), 151 (1) ; str. 119-130.
  edit
 48. 308418
  Stanojević, Mateusz-Milan ; Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Levels of constructional meaning: the confluence of the dative and middle voice in Polish and Croatian / Cognitive studies, 9 (2009), str. 181-197.
  edit
 49. 322391
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Biti ili ne biti kao vegeta? O jednoj novoj ustaljenoj svezi riječi u hrvatskom jeziku / Suedslavistik online. Zeitschrift fuer suedslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen, 1 (2009).
  http://www.suedslavistik-online.de/01/vidovic-bolt.pdf
  edit
 50. 307113
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Formal and semantic characterization of joker words / Etudes Cognitives:Studia Kognitywne, Vol.8 (2008), str. 189-210.
  edit
 51. 308043
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Certifikacija znanja poljskoga jezika i ulazak Poljske u Ujedinjenu Europu / Lahor Vol. 2 No. 6, Zagreb, 2 (2008), 6 ; str. 256-269.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54989
  edit
 52. 307783
  Pintarić, Neda ;
  Subperceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskome i poljskom jeziku / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 15 (2008), 2 ; str. 122-130.
  edit
 53. 307506
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 13, 2 (2007.), str. 99-107.
  edit
 54. 307124
  Ivanković, Katica ;
  Za stav, za stil! ili O avangardnom izričaju Karela Teigea / Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, XXXIX (2007), 144 (2) ; str. 19-31.
  edit
 55. 306202
  Blažina, Dalibor ;
  Gombrowicz Zdravka Malića / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 1 (2004), 132-133 ; str. 75-84.
  edit
 56. 314497
  Blažina, Dalibor ;
  Mickiewicz u Hrvata: između legende, estetike i politike / U: Stipe Botica (ur.). Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2003, str. 155-168.
  [Naziv skupa: Međunarodni slavistički kongres (15-21.8.2003. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 57. 306017
  Blažina, Dalibor ;
  Poljska književnost devedesetih: nostalgija i realizam / Književna smotra, 124-125 (2-3) (2002), str. 73-88.
  edit
 58. 307170
  Ivanković, Katica ;
  U obranu dekadencije. Češka književna previranja na kraju 19. stoljeća / Književna smotra, XXXIV (2002), 123 (1) ; str. 3-11.
  edit
 59. 306968
  Kos, Suzana ;
  Žena u suvremenom češkom ženskom pismu. Junakinje u prozama Tereze Boučkove, Sylvije Richterove i Ive Pekárkove / Književna smotra, XXXIV (2002), 124-125 (2-3) ; str. 127-138.
  edit
 60. 305370
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Glagoli kretanja u poljskim i hrvatskim rječnicima / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27 (2001.), 1 ; str. 281-289.
  edit
 61. 305166
  Blažina, Dalibor ;
  Julije Benešić i poljsko kazalište / Umjetnost riječi, 1 (1999), 2 ; str. 101-112.
  http://bib.irb.hr/datoteka/58177.Benesic1.DOC
  edit
 62. 305214
  Blažina, Dalibor ;
  Hrvatska čitanja poljske romantične drame / Književna smotra, 1 (1999), 112-113 ; str. 165-174.
  http://bib.irb.hr/datoteka/61158.3.doc
  edit
 63. 304942
  Blažina, Dalibor ;
  Bruno Schulz: Knjiga / Književna smotra, 30 (1998), 108-109 ; str. 29-37.
  edit
 64. 304943
  Blažina, Dalibor ;
  Hrvatska čitanja "Dušnog dana" / Književna smotra, 30 (1998), 110 ; str. 49-52.
  edit
 65. 304944
  Blažina, Dalibor ;
  "Dušni dan" : redateljske knjige, mitovi i zbilja / Književna smotra, 30 (1998), 110 ; str. 53-64.
  edit
 66. 307167
  Ivanković, Katica ;
  Jakobson i Česi ili O neuzvraćenoj naklonosti / Književna smotra, XXX (1998), 108-109 (2-3) ; str. 3-11.
  edit
 67. 305220
  Lukšić, Irena ; Sesar, Dubravka ;
  Slavenski emigranti u hrvatskoj kulturi / Croatica, XXVII (1998), 45-46 ; str. 287-300..
  edit
 68. 369233
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  "Keby nebol Slovakom, chcel by byt Chorvatom" - književnik Martin Kukučin = spisovatel Martin Kukučin / 1998Biblioteka relations, 1 (1998.) ; str. 7-8, 139-149-153-154, 289-299.
  edit
 69. 305308
  Sesar, Dubravka ;
  O mogućnostima kategorizacije partikula u hrvatskom jezičnom standardu / Suvremena lingvistika, 34 (1992), 34 ; str. 251-262.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 380023
  Ivanković, Katica ;
  Češka moderna na početku 20. stoljeća / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, (2017), 49=183, 1 ; str. 37-49.
  Pristup tekstu - Hrčak
  WOS:000415910700004
  edit
 2. 379534
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Trans-misija polonistike / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 2 (2015) ; str. 45-51.
  WOS:000364439900007
  Scopus ID:2-s2.0-84978204302
  edit
 3. 309080
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Norma i uzus u novim udžbenicima stranoga jezika / Lahor, 5 (2011), 2 ; str. 233-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102462
  edit
 4. 308603
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 do 2007 r. / Przekłady Literatur Słowiańskich, 1 (2009), 1 ; str. 102-110.
  edit
 5. 307945
  Vuković, Petar ;
  Prema certificiranim ispitima iz češkoga / Lahor, 2 (2008), str. 292-305.
  http://www.academia.edu/attachments/16465239/download_file | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54995
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 395134
  Ivačić, Matija ;
  Godina pijetla, godina poraza / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 187 (2018), 1 ; str. 159-160.
  edit
 2. 379226
  Ivačić, Matija ;
  Juraj Hus: Opis putovanja Jurja Husa/Descriptio Peregrinationis Georgii Huszthii / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 16 (2017), 32 ; str. 195-197.
  edit
 3. 379228
  Ivačić, Matija ;
  Dušan Karpatský (28.2.1935-1.2.2017) / Slavia, 86 (2017), 1 ; str. 115-118.
  edit
 4. 379241
  Blažina, Dalibor ;
  Witold Gombrowicz: Pisma Zdravku Maliću / Književna smotra, 176 (2015), 2 ; str. 13-15.
  edit
 5. 379242
  Blažina, Dalibor ; Pintarić, Neda ;
  Pola stoljeća zagrebačke polonistike / Književna smotra, 176 (2015), 2 ; str. 5-11.
  WOS:000364439900002
  Scopus ID:2-s2.0-84978238376
  edit
 6. 379246
  Blažina, Dalibor ;
  Stanisław Ignacy Witkiewicz: između Oca i "Majke" / Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost, 2014 (2014), 59-60 ; str. 140-145.
  edit
 7. 379249
  Blažina, Dalibor ;
  Zagreb in transition: some semiotic reflections / East European & Balkan Studies of Hankuk University of Foreign Studies, Asian Association of Central & Eastern European Studies, 38 (2014), 6 (2014) ; str. 111-125.
  edit
 8. 395125
  Ivačić, Matija ;
  In Memorian Slavomír Wollman (3. kolovoza 1925. - 27. siječnja 2012.) / Croatica et Slavica Iadertina. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014, 10 (2014), 2 ; str. 500-501.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=201778 | https://hrcak.srce.hr/136864
  edit
 9. 367420
  Kozina, Filip ;
  O Matošu i pravaštvu, a i o nama danas --- / Hrvatska revija (Zagreb) , XIV (2014), 1 ; str. 4-14.
  edit
 10. 367430
  Kozina, Filip ;
  Matoš i domoljublje / 2014Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXII (2014.), 523 ; str. 13-13.
  edit
 11. 379250
  Blažina, Dalibor ;
  Sławomir Mrożek u vlastitom vremenu / Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost, 2013 (2013), 55-56 ; str. 214-217.
  edit
 12. 379235
  Ivačić, Matija ;
  Nova poslastica iz češke književnosti / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXI (2013), 516-517 ; str. 12-12.
  edit
 13. 379236
  Ivačić, Matija ;
  Povijest bez suca. O romanu Seoski barok Jiříja Hajíčeka / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XX (2012) ; str. 11-11.
  http://www.matica.hr/vijenac/471/Povijest%20bez%20suca%20/
  edit
 14. 379238
  Ivačić, Matija ;
  Apsurd kao teret i sudbina. Novi češki roman: društvenopolitička freska Tomáša Zmeškala / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XX (2012) ; str. 14-14.
  http://www.matica.hr/vijenac/477/Apsurd%20kao%20teret%20i%20sudbina%20/
  edit
 15. 309900
  Sesar, Dubravka ;
  Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom. I. Súvislosti. II. Chrestomatia. Veda, vyd. SAV ; vyd. J. Jankoviča, Bratislava 2010 (II.), 2011 (I.). / World Literature Studies, 4 (2012), 3 ; str. 100-103.
  edit
 16. 367432
  Kozina, Filip ;
  Europska obitelj i rodbina / 2011Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XIX (2011.), 461 ; str. 18-18.
  edit
 17. 367442
  Kozina, Filip ;
  Više od krimića / 2011Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XIX (2011.), 443 ; str. 13-13.
  edit
 18. 309142
  Sesar, Dubravka ;
  Cjelovita sinteza hrvatske jezične povijesti : Barbara Oczkowa, Hrvati i njihov jezik / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 1 (2011), 1 (LX) ; str. 199-205.
  edit
 19. 309072
  Bunk, Ana ; Opašić, Maja ;
  Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36 (2010), 2 ; str. 237-250.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101354
  edit
 20. 308966
  Grčević, Martina ;
  Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte — Pokračovanie príbehu. Bratislava—Praha, VEDA — vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008., 363 str. / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 55 (2010), str. 149-153. http://dx.doi.org/http://hrcak.srce.hr/file/98466
  http://hrcak.srce.hr/file/98466 | http://hrcak.srce.hr/file/98466
  edit
 21. 308822
  Sesar, Dubravka ;
  Bogdan-Igor Antonyč, Izbor iz poezije / Književna smotra, 2 (2010), 156 ; str. 87-92.
  edit
 22. 308826
  Sesar, Dubravka ;
  Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević i Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije / Jezik, 57 (2010), 2 ; str. 154-157.
  edit
 23. 308965
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski jezik i serbokroatizam ili Car je gol / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1 (2010), 55 ; str. 195-208.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99198
  edit
 24. 308395
  Blažina, Dalibor ;
  O Ryszardu Kapuścińskom: dvije uvodne bilješke / Književna smotra, 151 (2009), 1 ; str. 39-42.
  edit
 25. 322433
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Dugoočekivani pregled slovačke književnosti postkomunističkoga razdoblja / Književna smotra, 148 (2008), 2 ; str. 135-137.
  edit
 26. 322596
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Dionýz Ďurišin: Međuknjiževne zajednice i teorija umjetničkoga prijevoda / Filološke studije, 1( 2008); str. 174-183.
  http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol1/3/2.pdf
  edit
 27. 306019
  Blažina, Dalibor ;
  Artur Grabowski ili klasicizam naših dana / Quorum, 2 (2004), str. 48-51.
  edit
 28. 369234
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Slovačka književnost devedesetih / 2002Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XXXIV (2002.), 124-125 ; str. 115-117.
  edit
 29. 305168
  Blažina, Dalibor ;
  ''Grešne manipulacije'' Brune Schulza / Europski glasnik, 1 (1998), 3 ; str. 133-142.
  edit
 30. 369235
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  V cudzine a stale doma / 1996Literarny tyždennik (Časopis Spolku slovenskych spisovatelov), IX (1996.), 20 ; str. 9-9.
  edit
 31. 369236
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Kukučin među Hrvatima / 1996Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XXVIII (1996.), 100 ; str. 147-150.
  edit
 32. 369238
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Rudolf Sloboda / 1995Hrvatsko slovo, I (1995.), 35 ; str. 10-11.
  edit
 33. 369240
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Pogled na slovačku književnost 60-ih godina / 1995Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XXVII (1995.), 96-97 ; str. 141-141.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365752
  Vasung, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zoonimski frazemi u bugarskom, hrvatskom i poljskom jeziku kojima se opisuje čovjekovo kretanje / 2015Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, str. 80-86.
  edit
 2. 315300
  Kos, Suzana ;
  K současné recepci Boženy Němcové / U: Gilk, Erik; Neumann, Lukáš (ur.). Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, str. 235-239.
  [Naziv skupa: Česká kultura a umění ve 20. století - Omyly a objevy v umění 20. století (13-14.03.2007. ; Olomouc, Češka)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 397998
  Pintarić, Neda ;
  Ljudske osobine u rječotvorju, semantici i pragmatici: 'mudrac' i 'glupan' / U: Lada Badurina, Nikolina Palašić (ur.). Riječki filološki dani 11 : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2016.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2018., str. 155-165.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 11 (od 22. do 24. studenoga 2016. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 2. 398073
  Sesar, Dubravka ;
  Otkrivanje Rúfusa. Uz hrvatski prepjev Molitvica / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 416-423.
  edit
 3. 398072
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Baranović, Gavella, Senečić - hrvatsko-slovačke kulturne veze / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 409-415.
  edit
 4. 391408
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 5. 392409
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 6. 398071
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Sa srećom o sreći - u hrvatskoj i poljskoj animalističkoj frazeologiji / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 210-216.
  edit
 7. 398074
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Ideološki diskurs u romanu Krv Rudolfa Slobode / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 424-430.
  edit
 8. 365943
  Blažina, Dalibor ;
  (Ne)prisutnost Witkacyja u kritici Zdravka Malića / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 9-32.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 9. 365946
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Poljaci, Pavao i ostali sveci. O (ne samo) poljskim motivima u pjesmama u prozi Zdravka Malića / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 105-116.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 10. 365949
  Hrdlička, Miroslav ;
  Izražavanje nesigurnosti u poljskom jeziku / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 285-296.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 11. 365800
  Kozina, Filip ;
  Predodžba Poljaka u opusu Antuna Gustava Matoša / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 159-178.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 12. 365947
  Maslač, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Hrvatski i poljski frazemi s osobnoimenskom sastavnicom u hrvatskim leksikografskim izdanjima / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 251-262.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 13. 365945
  Pintarić, Neda ;
  Imaju li glagoli deminutive? / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 235-249.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 14. 366019
  Pintarić, Neda ;
  Samo malo u hrvatskom i poljskom prostoru i vremenu / U: Erika Križišnik, Nataša Jakop, Mateja Jamec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 223-233.
  edit
 15. 366029
  Pintarić, Neda ; Tibenská, Eva ; Komorowska, Ewa ;
  Slični korijeni ornitonima i njihova pragmatična uporaba u odabranim slavenskim jezicima / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2016.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (10 ; 2014 ; Rijeka)]
  edit
 16. 366024
  Ribarova, Slavomira ;
  Relativita v českých frazémech a idiomech (srovnávací pohled) / U: Erika Križišnik, Nataša Jakop, Mateja Jamec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 235-243.
  edit
 17. 366123
  Sesar, Dubravka ;
  Slavistika i kroatistika ili: Koliko se međusobno poznajemo / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2016.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (10 ; 2014 ; Rijeka)]
  edit
 18. 375772
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Nastava slovačke književnosti na Sveučilištu u Zagrebu - povijest, problemi, perspektiva / Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Brno : Ustav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, 2016., str. 271-276.
  edit
 19. 366027
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Hrvatski i poljski povijesno i prostorno obilježeni frazemi kojima se izriče vrijeme / U: Erika Križišnik, Nataša Jakop, Mateja Jamec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 413-422.
  edit
 20. 335619
  Čagalj, Ivana ; Svítková, Milina ;
  Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, 2014, str. 1-15.
  [Naziv skupa: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (21-22.03.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija rada
  edit
 21. 335927
  Hrdlička, Miroslav ; Pintarić, Neda ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji / U: Aleksiejenko, Mihail; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.). Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 2 (14.-17. XI. 2013. ; Szczecin-Greifswald ; Poljska-Njemačka). Szczecin ; Greifswald : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014., 68-73.
  [Naziv skupa: Słowo, tekst, czas XII]
  edit
 22. 336068
  Hrdlička, Miroslav ;
  Frazeologizmy z motywem piękna w językach chorwackim i polskim / U: Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel (ur.). Język - estetyka - sztuka / pod redakcją Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel. Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2014., str. [95]-103.
  edit
 23. 318351
  Kozina, Filip ;
  Recepcja tworczosci Andrzeja Stasiuka w Chorwacji / Literatura polska w swiecie. Mapowanie, opisy, interpretacje (13-15.06.2013. ; Cieszyn, Poljska). Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Gnome, 2014.
  edit
 24. 336060
  Kozina, Filip ;
  Religijski motivi u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka o Srednjoj Europi / U: Dyras, Magdalena ; Suchoń-Chmiel, Barbara ; Kwoka, Tomasz (ur.). In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś (w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego) (23. - 25. 10. 2013. ; Krakov, Poljska). Krakov : Wydawnictwo scriptum, 2014., str. 75-88.
  edit
 25. 336101
  Pintarić, Neda ;
  Poljski i hrvatski slični sufiksi imenica Nomina instrumenti u usporedbi sa staroslavenskima / U: Mariola Jakubowicz ; Beata Raszewska-Żurek (ur.). Etymologica, diachronica, slavica. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, 2014., str. 449-457.
  edit
 26. 336103
  Pintarić, Neda ;
  Crv i robak u pragmatici i frazeologiji / U: Vidović Bolt, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu
  Elektronička verzija rada
  edit
 27. 336107
  Pintarić, Neda ; Tibenská, Eva ;
  Slični korijeni naziva ptica u odabranim slavenskim jezicima / U: Diana Stolac (ur.). Riječki filološki dani 9 : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 22.. do 24. studenoga 2014. . Rijeka : Filozofski fakultet, 2014.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 9 (od 22. do 24. studenoga 2014. ; Rijeka, Hrvatska) ]
  edit
 28. 336974
  Ribarova, Slavomira ;
  Za preveduvanjeto na nekoj kulturno specifični frazemi / U: Jakimovska-Tošik, Maja (ur.). Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski : zbornik na trudovi od Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013 . Skopje : institut za makedonska literatura, 2014. , str. 297-305.
  [Naziv skupa: Megunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septemvri 2013 (27-29.09.2013. ; Ohrid, Makedonija) ]
  edit
 29. 335345
  Sesar, Dubravka ; Grčević, Martina ;
  Papci i drugi meronimi životinjskih udova u frazemima hrvatskoga i pojedinih slavenskih jezika / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). ŽIivotinje u frazeološkom ruhu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. 3. 2014.na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Zagreb : FF press, 2014., str. 257-277.
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/znanstveni-skupovi/znanstveni-skup-21-i-22-ozujka-2014/zbornik-radova | Elektronička verzija članka
  edit
 30. 335361
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Životinja kao ne(inteligentan) čovjekov prijatelj / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : FF press, 2014, str. 1-12.
  Elektronička verzija rada
  edit
 31. 335966
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jednostki frazeologiczne w ujęciu leksykograficznym i przekładowym / U: Aleksiejenko, Mihail; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.). Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 1 (14.-17. 11. 2013. ; Szczecin-Greifswald ; Poljska-Njemačka). Szczecin ; Greifswald : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014., 342-350.
  [Naziv skupa: Słowo, tekst, czas XII]
  edit
 32. 322279
  Čagalj, Ivana ;
  O prijenosu jezičnih identiteta likova u književnom prijevodu (na primjeru hrvatskoga prijevoda Rivers of Babylon) / U: Kumorová, Zdenka ; Gregorík, Peter ; Palecsková, Dana (ur.). Rara Avis X. Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie Trnava 2. – 3. máj 2013. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013, str. 11-26.
  edit
 33. 317522
  Ivanković, Katica ;
  Ohněm a mečem a vždy s elegancí. O polemickém stylu jako homogenizačním prvku české a chorvatské moderny. / U: Kubíček, Tomáš; Wiendl, Jan (ur.). Moderna § moderny. Olomouc : Univerzita Paláckého v Olomouci, 2013, str. 338-347.
  [Naziv skupa: Umění a kultury střední Evropy: Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech (27. i 28. 3. 2012. ; Olomouc, Češka)]
  edit
 34. 318526
  Ivanković, Katica ; Kos, Suzana ;
  Motiv odrastanja u socijalizmu u suvremenoj hrvatskoj i češkoj prozi / U: Turk, Marija (ur.). Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013, (2013), str. 203-215.
  [Naziv skupa: A tko to ide? : XV. međunarodni slavistički kongres (20. 8. - 27. 8. ; Minsk, Bjelorusija)]
  edit
 35. 322605
  Ribarova, Slavomira ;
  O některých hydrnymech v českých a makedonských frazémech / Slavomira Ribarova U: Zoltan, Andras ; Fedosov, Oleg ; Janurik, Sabol'č (ur.). "Voda" v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Kollektivnaja monografija, Čast' 2. Budimpešta : Tinta Könyvkiado, 2013, str. 533-539.
  edit
 36. 313361
  Tafra, Branka ; Sesar, Dubravka ;
  Teorijski temelji književnojezične periodizacije u slavistici / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide? А хто там идзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, 2013, str. 159-172.
  edit
 37. 313086
  Čagalj, Ivana ;
  Značenje narodnoga preporoda u povijesti hrvatskoga i slovačkoga književnog jezika / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa. Knjiga 1.. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, str. 95-102.
  edit
 38. 313123
  Čagalj, Ivana ;
  O voluntativnoj modalnosti u slovačkom i hrvatskom jeziku / U: Kumorová, Zdenka ; Palecsková, Dana ; Gregorík, Peter (ur.). Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie Trnava 25. – 26. apríl 2012.. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012, str. 29-37.
  edit
 39. 317626
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Kozina, Filip ;
  Dlaczego Miłosz, a nie Brandys? / U: Cudak, Romuald (ur.). Literatura polska w świecie. Tom IV - Oblicza światowości. Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2012, str. 233-243.
  [Naziv skupa: Literatura polska w świecie. Oblicza światowości (5.-7.5.2011. ; Cieszyn, Poljska)]
  edit
 40. 313074
  Grčević, Martina ;
  Usvajanje anglizama hardware i software u hrvatskom, slovačkom, češkom i ruskom jeziku / U: Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres ; Zbornik radova I. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012 (1), str. 115-126.
  http://bib.irb.hr/datoteka/589491.hardware_software.pdf
  edit
 41. 318017
  Ivačić, Matija ;
  Heterotopije krize u Molitvi za Kateřinu Horovitzovu Arnošta Lustiga / U: Virók, Attila ; Gyugyi, Dániel ; Alaksza, Dóra ; Rágyánszki, György ; Hamsovszki, Júlia ; Zahradníková, Marta ; Fabok, Zsófia (ur.). Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I.. Budimpešta : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2012, str. 151-153.
  [Naziv skupa: 1st Conference for Young Slavists in Budapest (3.3.2011. ; Budimpešta, Mađarska)]
  http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf
  edit
 42. 322610
  Ribarova, Slavomira ;
  Vizuální prezentace některých frazémů a idiomů / Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologija social'nye kommunikacii. Simferopol' : Tavričeskij nacional'ni universitet imeni V. I. Vernadskogo, 2012, T. 25 (64); No. 2 (1); str. 146-152.
  edit
 43. 313073
  Sesar, Dubravka ;
  Vrime od škoja – vrijeme koje traje (mali traktat o čakavštini) / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres ; Zbornik radova I. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012 (1), str. 349-356.
  edit
 44. 312763
  Čagalj, Ivana ;
  Književni prijevod kao vid kulturnoga kontakta / U: Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 (Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk), str. 267-274.
  edit
 45. 316600
  Ivanković, Katica ;
  Mýtus o umělci na začátku 20. století / U: Malý, Radek; Malinová, Lenka (ur.). Bohemica Olomoucensia 1- Symposiana. Olomouc : Univezita Palackého, Olomouc, 2011, str. 31-39.
  [Naziv skupa: Česká kultura a umění ve 20. století. Mýtus-mystifikace-kontrafaktuální historie (16.-17.03. 2010. ; Olomouc, Češka)]
  edit
 46. 322602
  Ribarova, Slavomira ;
  Chorvatsko-český jazykový transfer na příkladě předložek DO a U / U: Krejčová, Elena ; Krejčí, Pavel ; Przybylski, Michal (ur.). Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno : Porta Balkanica, 2011, str. 184-191.
  edit
 47. 313023
  Vuković, Petar ;
  Jednojezičnost ili višejezičnost - slučaj bačkih Bunjevaca / U: Čeliković, Katarina (ur.). Dani Balinta Vujkova. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006.-2010.. Subotica : Hrvatska čitaonica, 2011, str. 29-43.
  http://bib.irb.hr/datoteka/572277.Jednojezicnost_i_visejezicnost.pdf | http://www.academia.edu/attachments/17252561/download_file
  edit
 48. 315962
  Blažina, Dalibor ; Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Slady Herberta w poezji chorwackiej / Herbert na językach. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010., str. 168-180.
  [Naziv skupa: Herbert na językach. Recepcja Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie (10-12.12.2008. ; Varšava, Poljska)]
  edit
 49. 316278
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Kozina, Filip ;
  Literatura polska w Chorwacji 1990 - 2009: inicjatywy wydawnicze, instytucjonalne i prywatne / U: Cudak, Romulad (ur.). Literatura polska w swiecie. Obecnosci.. Katowice : Uniwersytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2010., str. 189-201.
  [Naziv skupa: III międzynarodowa konferencja Literatura polska w swiecie. Obecnosci. (8-10.06.2009. ; Cieszyn, Poljska)]
  edit
 50. 317221
  Ivačić, Matija ;
  Bohumil Hrabal jako literární outsider? Outsiderstvi - problém definice / U: Jungmannová, Lenka (ur.). Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha : Ústav pro českou literaturu, 2010, str. 277-283.
  [Naziv skupa: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky (27.06.-02.07.2010. ; Prag, Češka)]
  edit
 51. 317341
  Kos, Suzana ;
  Chick lit a česká populární četba pro ženy / U: Matonoha, Jan (ur.). IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky - jiná česká literatura (?). Česká literatura v perspektivách genderu. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, V.V.I., Nakladatelství Akropolis, 2010, str. 279-288.
  [Naziv skupa: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky - jiná česká literatura (?) (28. 06. - 02. 07. 2010. ; Prag, Češka)]
  edit
 52. 322598
  Ribarova, Slavomira ;
  Makedonskite frazemi niz prizmata na sporedbenata frazeologija / U: Karanfilovski, Maksim; Velev, Ilija; Makarioska, Liljana (ur.). Megunaroden makedonistički sobir : referati od naučniot sobir održan 29-31 avgust 2008 g. vo Oxrid. Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010, str. 349-356.
  edit
 53. 320223
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Hrvatska književnost u slovačkom prijevodu-Hrvatska drama u Slovačkoj / U: Kulihová, Alica ; Škvareninová, Oľga (ur.). Preklad ako kultúrna a literárna misia : zborník prác z medzinárodnej konferencie [konanej 3.10.2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010., str. 104-114.
  edit
 54. 315971
  Kos, Suzana ;
  Božena Němcová – jučer, danas, sutra / U: Příhoda, Marek; Vanková, Hana (ur.). Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity. Prag : Nakladatelství Pavel Mervart a FFUK, 2009, str. 199-205.
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů (22-23.10.2008. ; Prag, Češka)]
  edit
 55. 315329
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Poljska jezična politika uoči ulaska Poljske u Ujedinjenu Europu / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality.. Zagreb : 2009, str. 651-661.
  [Naziv skupa: Jezična polityka i jezična stvarnost (24-26. 05.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 56. 315711
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Gulešić Machata, Milvia – Machata, Martin (2008) Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 57. 315344
  Ivanković, Katica ;
  Touha po rodové identitě : Jiří Karásek ze Lvovic / U: Gilk, Erik ; Neumann, Lukáš (ur.). Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, str. 19-23.
  [Naziv skupa: Mezioborové sympozium Česká kultura a umění ve 20. století, věnovaném tématu Omyly a objevy v umění 20. století (3 ; 2007) (13.– 14.03. 2007. ; Olomouc, Češka)]
  http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/02Moravica_6.pdf
  edit
 58. 320556
  Ribarova, Slavomira ;
  Nakolik jsou svatí „svatí“ ve frazeologii / U: Mihail Andreevič Alekseenko, Mirosława Hordy (ur.). Slowo. Tekst. Czas IX. Czlowiek w przestrezeni slownika i tekstu. Szczecin : Print Group, 2008, str. 486-494.
  edit
 59. 316097
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ; Vuković, Petar ;
  Zlatno doba u pojedinim slavenskim kulturama - jezikoslovne paralele / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo / Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 267-285.
  [Naziv skupa: XIV. međunarodni slavistički kongres (10-16.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit
 60. 322394
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Frazeologizmy zoonimiczne odnoszące się do człowieka w języku chorwackim i polskim / U: Sarnowski, M. ; Wysoczański, W. (ur.). Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 6. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, str. 483-492.
  edit
 61. 314671
  Ribarova, Slavomira ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Biblijski frazemi sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku / U: Granić, Jagoda (ur.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Zagreb-Split : HDPL, (2005), str. 643 - 654.
  [Naziv skupa: Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike (14. - 16. svibnja 2004. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 62. 313673
  Sychowska-Kavedžija, Jolanta ;
  Ogledna i uporabna komunikacijska norma - Zakon o poljskom jeziku i njegovoj zaštiti / U: Badurina, L.; Pritchard, B.; Stolac, D. (ur.). Jezična norma i varijeteti. Zagreb - Rijeka : HDPL, 1998, str. 527-532.
  [Naziv skupa: Jezična norma i varijeteti (8.-9. V. 1998. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 358058
  Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski i slovački frazemi (strukture pridjev + imenica) s komponentom boje / Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno : Bulharsky kulturni institut, 2015. , Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena .
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391326
  Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ;
  Ako dočekamo sutra: Mogućnosti očuvanja jezika i identiteta Hrvata u Slovačkoj / CLARC 2018: Perspektive jezične raznolikosti, str. 75-77.
  edit
 2. 379388
  Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ;
  Re(constructing) Language and Identity: Burgenland Croats in Slovakia / Sociolinguistics Symposium 21
  edit
 3. 379069
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Hrvatski doprinos početcima slovačkoga profesionalnoga kazališta / Šesti hrvatski slavistički kongres. 2014.
  edit
 4. 317225
  Grčević, Martina ;
  Usvajanje anglizama hardware i software u slavenskim jezicima. / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka. Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.. Rijeka : 2010, str. 52-53.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7. – 10. 9. 2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 398550
  Pintarić, Neda ;
  Zajednički slavenski korijeni u somatizmima 'glave' / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica hrvatska, 2018., str. 651-669.
  edit
 2. 398552
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski motivi u slovačkom preporodnom pjesništvu / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica hrvatska, 2018., str. 123-138.
  edit
 3. 395047
  Vidović Bolt, Ivana ; Hrdlička, Miroslav ;
  Dom i domovina u vremenu i prostoru / Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina. Zagreb : FF press, 2018, str. 361-372.
  edit
 4. 395057
  Vidović Bolt, Ivana ; Batinić, Mateo ;
  Frazemi s etnonimskom komponentom - Odraz stereotipa o etničkim skupinama / Slavofraz 2017. Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologija. Skoplje : Filološki fakultet, 2018, str. 479-488.
  edit
 5. 395060
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko se ljuti u hrvatskoj i poljskoj animalističkoj frazeologiji? / Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive)Psychologie. Phraseology and (naive) psychology. Frazeologija i (naivnaja) psihologija. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018, str. 241-248.
  edit
 6. 395100
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Labor omnia vincit. O radu i radinosti u zoonimnoj frazeologiji / Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb : Ibis grafika, 2018, str. 239-251.
  edit
 7. 395102
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jedan rječnik za sva vremena. Hrvatsko-poljski rječnik - Benešićev prinos hrvatskoj leksikografiji / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica hrvatska, 2018, str. 687-698.
  edit
 8. 379105
  Čagalj, Ivana ; Šunjić, Vice ;
  O nekim aspektima leksičkoga stapanja u hrvatskom i slovačkom jeziku / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 69-82.
  edit
 9. 379107
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Više od jedne povijesti / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 83-92.
  edit
 10. 379112
  Hrdlička, Miroslav ;
  Dvojina u poljskom jeziku / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 131-139.
  edit
 11. 379114
  Ivačić, Matija ;
  Kriminalistička reportaža u kontekstu čeških "zlatnih šezdesetih" / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 141-149.
  edit
 12. 379115
  Ivanković, Katica ;
  Epovi Franje Markovića u svjetlu epike njegovih čeških suvremenika / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 151-160.
  edit
 13. 379117
  Kos, Suzana ;
  Novo lice starih heroina – Božena Němcová i Dragojla Jarnević / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 179-184.
  edit
 14. 379119
  Kozina, Filip ;
  Gdje se nalazi Srednja Europa Andrzeja Stasiuka? / Život mora biti djelo duha. Zagreb : Disput, 2017., str. 195-203.
  edit
 15. 379121
  Pintarić, Neda ; Ribarova, Slavomira ; Komorowska, Ewa ;
  Zajednički korijeni naziva narodnih glazbala u odabranim slavenskim jezicima / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 229-248.
  edit
 16. 379126
  Ribarova, Slavomira ;
  Předložky K a U v češtině a chorvatštině / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 287-296.
  edit
 17. 379068
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Hrvatska drama u Slovačkoj nakon baršunaste revolucije / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 185-194.
  edit
 18. 379129
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Koncept brižljivosti u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 345-356.
  edit
 19. 379583
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  On the systematic equivalence of modern culture- specific words from a Polish-Croatian perspective / Neofilologia dla przyszłości. Warszawa : Wydawnictwo Lingwistycznej szkoły wyższej w Warszawie, 2017 (II), str. 269-280.
  edit
 20. 379130
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Reprezentacije kolektivnoga identiteta u kasnim romanima Rudolfa Slobode / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar.. Zagreb : Disput, 2017. (Biblioteka Četvrti zid), str. 357-366.
  edit
 21. 365954
  Ivačić, Matija ;
  Prostor tamnice u poemi Maj K. H. Máche / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 243-252.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 22. 366121
  Kos, Suzana ;
  Gender, Sexuality and Transitional Change in Czech Popular Women's Fiction / 2016U: Ondřej Daniel, Tomáš Kavka, Jakub Machek (ur.). Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism: Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., str. 54-70.
  edit
 23. 366122
  Kos, Suzana ;
  Popular Literature and Social Change: Picture of Transitional Society in the Works of Michal Viewegh / 2016U: Ana Martinoski, Maja Jakimovska-Toshic (ur.). Popular Culture: Reading from Below. Skopje : Institute of Macedonian Literature, 2016., str. 394-401.
  edit
 24. 365819
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Stav prema jeziku kao kreator jezične norme / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 81-96.
  [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
  edit
 25. 365958
  Pintarić, Neda ; Komorowska, Ewa ; Tibenská, Eva ;
  Univerzalni slavenski korjeni u leksemima i frazemima kolorema / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 99-107.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 26. 365959
  Sesar, Dubravka ;
  O uskličnim rečenicama s različitih sintaktičkih gledišta / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 133-143.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 27. 365957
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Dobrota kao karakterna osobina - na primjerima hrvatskih i poljskih frazema s komponentom srce / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 25-33.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 28. 375556
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Leksikografska obrada hrvatskih animalističkih frazema / 2016ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРA. Skoplje : Sveučilište "Sv. Ćiril i Metod" u Skoplju - Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2016, str. 25-33.
  edit
 29. 365806
  Vuković, Petar ;
  Polemika o češkom pravopisu u 1960-ima / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 69-79.
  [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
  edit
 30. 375560
  Vuković, Petar ;
  Autonomija standardnoga jezika / 2016Riječki filološki dani, knj. X. Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016, str. 361-370.
  edit
 31. 379269
  Kos, Suzana ;
  Válečné osudy žen v dílech současných českých spisovatelek / Obraz válek a konfliktů, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha : Filip Tomáš – Akropolis, 2015., str. 410-417.
  edit
 32. 366124
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski jezik i europski jezici u 19. stoljeću / U: Radoslav Katičić, Josip Lisac, Ivo Pranjković, Marko Samardžija, Ante Bičanić (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 587-615.
  edit
 33. 395113
  Čagalj, Ivana ;
  O kulturno specifičnim varijetetima u hrvatskom prijevodu Mitanine pseudomemoaristike / Philologica 73.. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, str. 353-362.
  edit
 34. 369231
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Hrvatsko-slovačke dramske i kazališne veze. O slovačkoj drami u Hrvatskoj do početka Drugoga svjetskog rata / 2014Universitas Comeniana, Philologica LXXIII. Bratislava : Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2014., str. 321.-328..
  edit
 35. 335357
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko pjeva, zlo ne misli. Na primjeru hrvatskih i poljskih zoonimskih frazema / U: Dobrikova, Maria (ur.). Hudobne motivy vo frazeologii. Bratislava : Univerziteta Komenskeho v Bratislave, 2014, str. 328-336.
  edit
 36. 335463
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  Językowo-kulturowy obraz osła w języku chorwackim i polskim / U: Dziadosz, D., Krzanowska, A., Szlachta, A. (ur.). Stałość i zmienność w językach i kulturach świata. Księga jubileuszowa 39. dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, tom 1.. Szczecin : Volumina.pl, 2014, str. 481-499.
  edit
 37. 379579
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Hrvatsko u djelu Tida Jozefa Gašpara / Philologica LXXIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014., str. 329-335.
  edit
 38. 312939
  Blažina, Dalibor ;
  Pjesništvo Czesława Miłosza u kritici Zdravka Malića / U: Blažina, Dalibor, Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, Drugi Malićevi dani, Zagreb, 28. i 29. listopada 2011.. Zagreb : FF press, 2013, str. 9-19.
  edit
 39. 313278
  Čagalj, Ivana ; Vasung, Ana ;
  O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 153-168.
  edit
 40. 313328
  Čagalj, Ivana ;
  O jednačenju po zvučnosti u hrvatskom i slovačkom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 25-40.
  edit
 41. 313329
  Čagalj, Ivana ;
  Predodžbe o materinskom jeziku u hrvatskoj i slovačkoj preporodnoj književnosti / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 223-231.
  edit
 42. 313251
  Grčević, Martina ;
  Nova pravopisna inačica koordinativnih složenica u slovačkom i češkom jeziku (Češko Slovensky, Česko Slovensko) / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 93-103.
  http://bib.irb.hr/datoteka/621159.nova_pravopisna_inacica.pdf
  edit
 43. 313323
  Grčević, Martina ;
  Slova i glasovi u slovačkom i hrvatskom književnom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 11-24.
  edit
 44. 319553
  Kozina, Filip ;
  Czesław Miłosz, Srednja Europa i (post)kolonijalni aspekti Jalte / U: Blažina, Dalibor, Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije ''Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije''. Zagreb : FF-press, 2013, str. 101-119.
  edit
 45. 313370
  Kurtović Budja, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Translatološke realizacije dijalektnih frazema / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013, str. 159-165.
  edit
 46. 320216
  Machata, Martin ;
  Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia / U: Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013., str. 105-116.
  edit
 47. 320522
  Ribarova, Slavomira ;
  Češki, makedonski i hrvatski etnonimski poredbeni frazemi / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 167-172.
  edit
 48. 313324
  Sesar, Dubravka ;
  Apozicija i predikatni atribut u sintaktičkoj raščlambi pojedinih slavenskih jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 95-112.
  edit
 49. 313325
  Sesar, Dubravka ;
  Krilatice kao leksikografski izazov / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 233-243.
  edit
 50. 313327
  Sesar, Dubravka ;
  O pjesničkoj čakavštini ili obo pisniciman dalmatinskin / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 257-266.
  edit
 51. 313338
  Vidović Bolt, Ivana ;
  O mogućnostima poučavanja i usvajanja hrvatskih frazema / U: Cvikić, Lidija; Petroska, Elena (ur.). Prvi, drugi, strani jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013., str. 252-264.
  http://www.ffzg.unizg.hr/fisol/zbornik.pdf
  edit
 52. 313339
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko je odgovoran za razdor - kamen, jabuka ili kost? / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF-press, 2013. (III.), str. 151-157.
  edit
 53. 322334
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jezična agresija u javnom govoru / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013., str. 129-136.
  edit
 54. 322310
  Machata, Martin ;
  Jazykový a kultúrny obraz Slovenska v Chorvátsku / U: Melušová, Elena; Benčič, Stanislav (ur.). Ianua ad linguas hominesque reserata IV. = La porte des langues s’ouvre aux hommes IV. = Brána jazykov k ľuďom otvorená IV.. Paris : Association Amitié Franco-Slovaque, 2012., str. 79-88.
  edit
 55. 313246
  Sesar, Dubravka ;
  O čakavskoj inačici jednoga čuvenoga ruskoga pisma / U: Fink Arsovski, Željka (ur.). Stručak riječima ispunjen ; Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF press, 2012, str. 97-109.
  edit
 56. 313064
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Who is responsible for discord - the apple, the stone or the bone? / U: Szerszunowicz, Joanna (ur.). Focal Issues of Phraseological Studies. Białystok : University of Białystok Publishing House, 2012 (I.), str. 355-368.
  edit
 57. 322386
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Pada li Poljaku lišće u listopadu? O hrvatsko-poljskim lažnim prijateljima / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 15-26.
  edit
 58. 312766
  Čagalj, Ivana ;
  Hrvatski i slovački narodni preporod iz standardološke perspektive / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 63-68.
  edit
 59. 317644
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Pjesnik - ideolog bez ideologije / U: Blažina, Dalibor, Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). . Zagreb : FF press, 2013, 79-88 str..
  [Naziv skupa: Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, Drugi Malićevi dani, Zagreb, 28. i 29. listopada 2011.]
  edit
 60. 312749
  Grčević, Martina ;
  Suvremena jezična situacija u slavenskim zemljama / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 143-159.
  http://bib.irb.hr/datoteka/526967.Jezicna_situacija_slav.pdf
  edit
 61. 312711
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Jezična pogreška, jezična inovacija i kultura jezika / U: Barbara, Kryžan-Stanojević (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011, str. 9-18.
  edit
 62. 320205
  Machata, Martin ;
  Euroslová v súčasnom slovenskom a chorvátskom jazyku / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011., str. 85-98.
  edit
 63. 320207
  Machata, Martin ;
  Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína / U: Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach : pri príležitosti životného jubilea doc.PhDr.Jany Pekarovičovej, PhD.. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011., str. 275-286.
  edit
 64. 312833
  Pintarić, Neda ;
  Talijanizmi u poljskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF-press, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 221-236.
  edit
 65. 312834
  Pintarić, Neda ;
  Poredbe u Maretićevu i Šaulinu prijevodu Mickiewiczeva Pana Tadeusza / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF-press, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 293-303.
  edit
 66. 312835
  Pintarić, Neda ; Tibenská, Eva ;
  Put u pragmafrazemima slavenskih jezika / U: Žigová, L'udmila; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach,. Bratislava : Univerzita, 2011, str. 128-136.
  edit
 67. 320246
  Ribarova, Slavomira ;
  Kategorija imperceptivnosti na primjeru makedonskog i češkog jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 203-212.
  edit
 68. 320249
  Ribarova, Slavomira ;
  Anglizmi i romanizmi u suvremenom češkom nazivlju hrane / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 213-219.
  edit
 69. 312724
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zlatno doba slavenskih književnih jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 17-33.
  edit
 70. 312725
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatska književnojezična situacija XVIII. stoljeća u slavenskom kontekstu / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 51-62.
  edit
 71. 312727
  Sesar, Dubravka ;
  Kašubi i njihov jezik, povijest i suvremenost / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 131-141.
  edit
 72. 312728
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  O novogovoru u hrvatskom ruhu / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 237-249.
  edit
 73. 312729
  Sesar, Dubravka ;
  Nad prepjevom Máchina "Maja" / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 305-314.
  edit
 74. 312731
  Sesar, Dubravka ;
  O sintaksi jedne pjesme i njezina prepjeva / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 325-332.
  edit
 75. 312732
  Sesar, Dubravka ;
  Zadi san samo obo kamen... Jesenjin na čakavštini / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 333-337.
  edit
 76. 312774
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Frazeološki majstori s mora (o hrvatskim maritimnim frazemima) / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011, str. 253-263.
  edit
 77. 312776
  Vidović Bolt, Ivana ;
  (A)simetričnost roda i spola u antroponimskih frazema / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, 2011, str. 265-270.
  edit
 78. 312777
  Vidović Bolt, Ivana ; Kodrić, Ana ;
  Otkrivanje skrivenoga u hrvatskim i poljskim nacionalnim frazemima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, 2011., str. 271-277.
  edit
 79. 312779
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Vole li predsjednički kandidati frazeme? / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011., str. 57-64.
  edit
 80. 313020
  Vuković, Petar ;
  Haller, Jakobson i jezična globalizacija ante litteram / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011, str. 19-38.
  http://www.academia.edu/attachments/16639859/download_file
  edit
 81. 313058
  Vuković, Petar ;
  From monolingualism to multilingualism: the case of Bunjevci from Bačka / U: Ibrahimi, Mustafa et al. (ur.). Concepts and concequences of multilingualism in Europe 2. Tetovë : Universiteti i Evropës Juglindore, 2011, str. 318-322.
  edit
 82. 312787
  Pintarić, Neda ;
  Proprioceptivni pragmemi i pragmafrazemi u poljskom i hrvatskom jeziku / U: Badurina, Lada; Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani. Zbornik radova br. 8. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010, str. 489-502.
  edit
 83. 312811
  Pintarić, Neda ; Spagińska-Pruszak, Agnieszka ;
  Od cha-cha do zrywania boków, czyli o sposobach oznaczania śmiechu przez Polaków i Chorwatów / U: Spagińska-Pruszak, Agnieszka i Wyszogrodzka-Liberadzka, Natalii (ur.). Slawistyka. Gdanjsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 (11), str. 41-52.
  edit
 84. 312812
  Pintarić, Neda ;
  Pragmemi boje u poljskom i hrvatskom jeziku / U: Komorowska, Ewa (ur.). W kręgu koloru, przestrzeni i czasu. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2010, str. 232-250.
  edit
 85. 312954
  Pintarić, Neda ; Komorowska, Ewa ;
  Vrijedan czyli pracowity? O aproksymatach polsko-chorwackich / U: Aleksiejenko, Michaił; Walter, Harry (ur.). Słowo. Tekst. Czas X, Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Zagreb : Uniwersytet Szczeciński, 2010 (10), str. 571-579.
  edit
 86. 312956
  Pintarić, Neda ;
  “Pupa” a “dupa” - jeden fonem różnicy, tak wiele znaczeń / U: Aleksiejenko, Michaił; Walter, Harry (ur.). Słowo. Tekst. Czas X, Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych,. Szczecin - Greifswald : Uniwersytet Szczeciński, 2010 (10), str. 325-330.
  edit
 87. 312639
  Sesar, Dubravka ;
  Kukučínovi brački "diškorši" / U: Gbúr, Ján (ur.). Kukučín v interpretáciách. Bratislava : LIC, 2010, str. 124-131.
  edit
 88. 312778
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Antroponimiczny komponent związku frazeologicznego jak sygnał płci / U: Aleksiejenko, M., Walter, H. (ur.). Slowo. Tekst. Czas X - Jednostka frazeologiczna w tradycyjnyh i nowych paradygmatach naukowych. Szczecin-Greifswald : Print Group Sp. z.o.o., 2010., str. 646-655.
  edit
 89. 313019
  Vuković, Petar ;
  Jiří Haller mezi purismem a strukturalismem / U: Rusinová, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2010, str. 191-202.
  http://www.academia.edu/attachments/16735826/download_file
  edit
 90. 313022
  Vuković, Petar ;
  Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata. Zagreb - Subotica : Hrvatski institut za povijest - Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 263-289.
  http://bib.irb.hr/datoteka/572274.bunjevci.pdf | http://www.academia.edu/attachments/16597463/download_file
  edit
 91. 312334
  Feller, Marko ; Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Nacionalizam i njegovo značenje u korpusima hrvatskog i poljskog jezika / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 131-152.
  edit
 92. 312366
  Kodrić, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Odkrywanie ukrytego w chorwackich i polskich frazeologizmach narodowych / U: I. Generowicz, E. Kaczmarska i I. M. Doliński (ur.). Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 (1), str. 211-220.
  edit
 93. 312333
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Mali i manji između integracije i globalizacije / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 9-19.
  edit
 94. 312346
  Pintarić, Neda ;
  Globalizacija u svijetu poslovica / U: Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 111-117.
  edit
 95. 312377
  Pintarić, Neda ;
  Kruh u hrvatskoj i poljskoj pragmalingvistici / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.), str. 215-220. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.21
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 96. 312383
  Pintarić, Neda ;
  Dom u hrvatskoj i poljskoj pragmalingvistici / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.), str. 199-214. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.20
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 97. 312384
  Pintarić, Neda ;
  Prevođenje neverbalnih vizualnih jedinica u verbalne (na primjerima hrvatskoga i poljskoga jezika) / U: Cichońska, Maria (ur.). Kategorie w języku – język w kategoriach. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, str. 245-256.
  edit
 98. 312385
  Pintarić, Neda ;
  Jezična slika triju egzistencijala u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici - Bog u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.), str. 189-198. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.19
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 99. 312378
  Ribarova, Slavomira ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Biblijski zoonimski frazemi u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (1.), str. 163-170. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.16
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 100. 320243
  Ribarova, Slavomira ;
  Koliko su sveti "sveti" u frazeologiji? / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (1.), str. 171-176. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.17
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 101. 312322
  Sesar, Dubravka ;
  Kašupski jezik i globalizacija / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 67-72.
  edit
 102. 312370
  Sesar, Dubravka ;
  Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I), str. 25-37. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.04
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 103. 312371
  Sesar, Dubravka ;
  O željnim ili deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. I. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 39-47. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.05
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 104. 312374
  Turk, Marija ; Sesar, Dubravka ;
  Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. 1.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim ; knj. 1), str. 111-119. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.12
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 105. 312379
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (1.), str. 177-185. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.18
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 106. 312327
  Vuković, Petar ;
  Ekolingvistička nastojanja u bačkih Bunjevaca / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 53-65.
  http://www.academia.edu/attachments/16738751/download_file
  edit
 107. 311998
  Grčević, Mario ; Grčević, Martina ;
  Uvod / U: Nosić, Milan (ur.). Martina Grčević: Imena hrvatskih naselja. Rijeka : Maveda, Hrvatsko filološko društvo - Rijeka, 2008 (Knjižnica Veda 15), str. 5-21.
  http://bib.irb.hr/datoteka/388851.Imena_hrv_naselja_2008_crosbi.pdf
  edit
 108. 311761
  Ivanković, Katica ;
  Intimni dnevnici Karela Hyneka Máche ili O redizajnu jednog romantičarskog imidža / U: Josip Užarević (ur.). Romantizam i pitanja modernog subjekta. Zagreb : Disput, 2008, str. 345-358.
  edit
 109. 311691
  Kos, Suzana ;
  Tri lika Božene Němcove u kontekstu češke književne povijesti i kulture / U: Užarević, Josip (ur.). Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb : Disput, 2008, str. 359-379.
  edit
 110. 311681
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Miasto-język-ekolingwistyka / U: Maciej Falski, Małgorzata Kryska-Mosur (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2008, str. 319-331.
  edit
 111. 311686
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Naj- w roli "dżokera". Nowe użycie przedrostka naj- w języku chorwackim / U: Rudnik-Karwatowa, Zofia (ur.). Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa : SOW-IS, 2008 (Prace Slawistyczne), str. 123-134.
  edit
 112. 312184
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Dyktando jako sprawdzian ogólnej kompetencji językowej / U: Seretny, Anna ; Lipińska, Ewa (ur.). Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Krakow : Universitas, 2008, str. 71-80.
  edit
 113. 315341
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Ekolingvistika i norma - granice preskripcije / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani 7. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008., str. 683-690.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 7 (16-18.11.2006. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 114. 315342
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Imiona własne w nowym chorwackim słowniku ortograficznym. Konfrontacja kultur. / U: Pstyga, Alicja (ur.). Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, str. 33-40.
  [Naziv skupa: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza III (18-20.10.2007. ; Gdansk, Poljska)]
  edit
 115. 312022
  Pintarić, Neda ;
  Crvena boja u pragmatici poljskoga i hrvatskoga jezika / U: Stolac, Diana (ur.). Riječki filološki dani 7. Rijeka : Filozofski fakultet, Rijeka, 2008 (VII), str. 817-824.
  edit
 116. 312023
  Pintarić, Neda ;
  Człowiek jako pragmem w chorwackim słowniku żargonu / U: Aleksiejenko, Michaił; Horda, Mirosława (ur.). Słowo, Tekst, Czas IX. Szczecin : Filološki fakultet, Szczecin, 2008 (Słowo, Tekst, Czas), str. 218-226.
  edit
 117. 322397
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  On the Croatian toponymic phraseological units and their Polish equivalents / U: Nosowicz, J. F. ; Gorbacz-Pazera, J. (ur.). Edukacja dla przyszłości. Białystok : Wyższa Szkoła Zarządzania w Białymstoku, 2008, str. 135-146.
  edit
 118. 312117
  Vuković, Petar ;
  Český pravopis a "zlatá šedesátá" / U: Rusinová, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2008, str. 212-223.
  http://www.academia.edu/attachments/16601478/download_file
  edit
 119. 311705
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Synonimy w procesie nauczania cudzoziemców języka polskiego / U: Czermińska, Małgorzata ; Meller, Katarzyna ; Fliciński, Piotr (ur.). Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2007, str. 135-146.
  edit
 120. 311289
  Sesar, Dubravka ;
  Čestice / U: Bagić, Krešimir (ur.). Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2004.. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2005., str. 59-68.
  edit
 121. 369232
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Slavni slovački pisac Martin Kukučin / 2000Graditelji mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva. Zagreb : Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, 2000., str. 129.-138..
  edit
 122. 310779
  Blažina, Dalibor ;
  Jan Kott, uvijek suvremenik / U: Ana Lederer (ur.). Jan Kott, Rozalindin spol. Interpretacije: Marlowe, Shakespeare, Webster, Buchner, Gautier. Zagreb : Znanje, 1997., str. 209-214.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365791
  Vidović Bolt, Ivana ; Hrdlička, Miroslav ;
  Ishodi suprotstavljanja globalizaciji / 2016U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma . Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 1-11.
  [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
  edit
 2. 379578
  Sesar, Dubravka ;
  Slovakistica croatica: tradicija, suvremenost, perspektive / Universitas Comeniana, Philologica LXXIII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014 (Philologica), str. 133-139.
  edit
 3. 320524
  Ribarova, Slavomira ;
  Hrvatsko-češki jezični transfer prijedloga DO i U / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 41-47.
  edit
 4. 313326
  Sesar, Dubravka ;
  O Čapekovoj kritici „riječī od gipsa“ i drugim jezikoslovnim temama / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 245-256.
  edit
 5. 312931
  Ivanković, Katica ;
  Bilješka o autoru / U: Lukšić, Irena (ur.). Seoski barok. Zagreb : Disput, Hrvatsko filološko društvo, 2011 (Na tragu klasika), str. 209-212.
  edit
 6. 312730
  Sesar, Dubravka ;
  Prevođenje epigrama i pitanje konteksta / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 315-324.
  edit
 7. 312269
  Vuković, Petar ;
  Typologie moderního jazykového managementu / U: Rusínova, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 208-214.
  http://www.academia.edu/attachments/16736465/download_file
  edit
 8. 312375
  Vuković, Petar ;
  O pisanju izvedenica od stranih vlastitih imena u hrvatskome / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (I)), str. 79-93. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.10
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 9. 311954
  Sesar, Dubravka ;
  Studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu / U: Kuklik, Jan (ur.). Čeština jako cizi jazyk V.. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Filozoficka fakulta, 2008. (Čeština jako cizi jazyk), str. 35-44.
  edit
 10. 311766
  Ivanković, Katica ;
  Kazalište Járe Cimrmana / U: Ivanković, Katica (ur.). Kazalište Járe Cimrmana. Zagreb : Disput, 2004 (Biblioteka DAGEROTIP, 2. knjiga), str. 164-174.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 395296
  Ivačić, Matija ;
  Oči širom otvorene / Dan velik kao oboreni jelen. Koprivnica : Artikulacije, 2018, str. 173-177.
  edit
 2. 395297
  Ivačić, Matija ;
  Pogovor: Rossumovi Univerzalni Roboti / Rossumovi Univerzalni Roboti. Koprivnica : Artikulacije, 2018, str. 187-193.
  edit
 3. 379111
  Grčević, Martina ;
  Iz suvremene slovačke jezične politike. Slovačka jezična politika u radovima Dubravke Sesar kao nadahnuće za hrvatsku jezičnu politiku / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 121-129.
  edit
 4. 379227
  Ivačić, Matija ;
  Putokaz prema pomirenju / Bertík i njuškalo. Zagreb : Alfa, 2017., str. 119-121.
  edit
 5. 379244
  Blažina, Dalibor ;
  Bilješka o autoru / Piotr Paziński, Pansion. Zagreb : Disput, Hrvatsko filološko društvo, 2014. (Na tragu klasika), str. 145-152.
  edit
 6. 313021
  Vuković, Petar ;
  West-Slavic Philologies in Croatia: Time for Change? / U: Będkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Šarić, Ljiljana & Pavera, Libor (ur.). Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biała : ATH Promix, 2011, str. 73-82.
  edit
 7. 312211
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Etički imperativ Zbigniewa Herberta / U: Čilić Škeljo Đurđica ; Sychowska Kavedžija Jolanta (ur.). Zbigniew Herbert: Moć ukusa. Zagreb : Disput, 2009, str. 261-277.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 395104
  Kozina, Filip ;
  Pravaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 343-347.
  edit
 2. 395107
  Kozina, Filip ;
  Narodnjaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015 , (2015) : str. 262-263 .
  edit
 3. 395300
  Kozina, Filip ;
  Frank, Josip / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 112-114.
  edit
 4. 395301
  Kozina, Filip ;
  Jugoslavenstvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 169-171.
  edit
 5. 395302
  Kozina, Filip ;
  Kvaternik, Eugen / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015 , (2015) : str. 206-208.
  edit
 6. 395303
  Kozina, Filip ;
  Naprednjaštvo / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić]. . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015, (2015) : str. 260-262.
  edit
 7. 322431
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Slovaci. Književnost. / Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., str. 30-31.
  edit
 8. 322432
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Slovaci. Kazalište. / Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., str. 31-32.
  edit
 9. 77520
  Profeta, Dušanka ; Novosad, Alen ;
  Hrvatsko-češki rječnik / Zagreb : Informator, 1999
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379590
  Vidović Bolt, Ivana ;
  DRAGOCJENI ZNANSTVENI URADAK- Ida Raffaelli, O značenju. Uvod u semantiku, Matica hrvatska, Zagreb, 2015. / Croatica et Slavica Iadertina. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016.
  http://bib.irb.hr/datoteka/880219.p04-2.pdf
  edit
 2. 367198
  Kozina, Filip ;
  O sudbini slikarstva i koječega još / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 187-189.
  edit
 3. 367199
  Kozina, Filip ;
  "Vi ste iz Poljske? U Poljskoj još ima Židova?" / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 47 (2015), 4(178) ; str. 115-117.

  Scopus ID:nema
  edit
 4. 335105
  Sesar, Dubravka ;
  Slavenska leksikografija od početaka do danas / Suvremena lingvistika, 77 (2014), 1 (LX) ; str. 103-108.

  Scopus ID:nema
  edit
 5. 322405
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Ivan Marković: Uvod u jezičnu morfologiju / Vidović Bolt, Ivana Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, 47 (2012) ; str. 269-272.
  edit
 6. 320564
  Ribarova, Slavomira ;
  Prikaz knjige Katerine Veljanovske: Frazeološkite izrazi vo makedonskiot jazik so osvrt na somatskata frazeologija / Strani jezici, 38 (2009), 2; str. 247-250.
  edit
 7. 307944
  Vuković, Petar ;
  Uvod u hrvatski za Ruse / Lahor, 1 (2008), str. 127-129.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=50973
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 395131
  Ivačić, Matija ;
  Hašekova ljubav / Ljubav u Međimurju : priče iz Hrvatske i okolice. Koprivnica : Šareni dućan, 2016, str. 157-162.
  edit
 2. 395056
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Kratka bilješka o Rúfusu i Molitvicama / Milan Rúfus: Molitvice. Zagreb : Društvo hrvatsko-slovačkog prijateljstva, 2014, str. 74-78.
  edit
 3. 322558
  Vuksanović Kursar, Maria ;
  Bilješka o autoru / Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada) : povijesni roman iz razdoblja 1938-1968. / Pavol Rankov. Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2011., str. 381-386.
  edit
 4. 310794
  Blažina, Dalibor ;
  Bajke djedice Kotta / U: Giga Gračan (ur.). Jan Kott, Bajke za Lidusju. Zagreb : ArTresor, 1997. (Izvan serije), str. 27-31.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 365940
  Kozina, Filip ;
  Mladi Kranjčević i pravaštvo. Od "Zavjeta" do odlaska u Mostar / Hrvatska revija, XVI (2016), 1 ; str. 4-11.
  edit
 2. 310078
  Ivačić, Matija ;
  Odlazak češkog velikana (Josef Škvorecký, 27. rujna 1924. - 2. siječnja 2012.) / Croatica et Slavica Iadertina, 8 (2012), 2 ; str. 490-492.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145441
  edit
 3. 310074
  Sesar, Dubravka ;
  Václav Havel – čovjek koji ne pripada samo jednome narodu i jednome vremenu / Croatica et Slavica Iadertina, A 8/1-2 (2012), 2 ; str. 487-489.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145440
  edit
 4. 307799
  Sesar, Dubravka ;
  Dušan Karpatský ili Sve što sam bio, volio sam biti / Kolo, časopis Matice hrvatske, 3-4 (2008), 1 ; str. 662-673.
  edit
 5. 307800
  Sesar, Dubravka ;
  Dušan Karpatský: Hrvatsko pjesništvo kroz stoljeća / Kolo. Časopis Matice hrvatske, 3-4 (2008), 1 ; str. 603-661.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379691
  Pintarić, Neda ;
  Deprecijacija u frazemima s toponimijskom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku / Slavofraz
  edit
 2. 379692
  Pintarić, Neda ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Ihtionimi u Rječniku hrvatskih animalnih frazema – frazeomodeli i poljski ekvivalenti / Słowiańskie przyjemności 3
  edit
 3. 379694
  Pintarić, Neda ;
  Zajednički slavenski korijeni kalendarskih naziva i njihova primjena u pragmafrazemima / Słowiańskie przyjemności 3
  edit
 4. 336070
  Hrdlička, Miroslav ;
  Jezični identitet Kašuba / Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja : 28. međunarodni znanstveni skup, 25. - 27. travnja 2014.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 395049
  Hrdlička, Miroslav ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Natalia Jakubova: "Čitajući recenzije učim hrvatski jezik". Konteksti putovanja Solske i Witkacyja u Hrvatsku 1910. godine / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost , 176 (2) (2015) ; str. 113-122.
  edit
 2. 395121
  Hrdlička, Miroslav ;
  Dorota Walczak-Delanois: Provincije i pejzaži, pjesme i portreti, pelikan i pjesnik ili pjesnički portfolio Janusza Szubera / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost , 178 (4) (2015) ; str. 59-70 .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 379058
  Stričević-Kovačević, Zrinka ;
  Između dviju pozornica : slovačka drama i kazalište te hrvatsko-slovačke kazališne veze / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 162 str. : ilustr ; 24 cm. ISBN: 9789531693806 .
  edit
 2. 358106
  Pintarić, Neda ;
  Osnovne govorne situacije : izbor tekstova iz pragmatike poljskoga jezika = Podstawowe sytuacje mówienia : wýbor tekstów z pragmatyki języka polskiego / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. - 187 str. ; 24 cm + CD. ISBN: 9789531692571.
  edit
 3. 267889
  Blažina, Dalibor ;
  Paradoks o kritičaru : Jan Kott u tekstosferi kulture / Zagreb : Disput, 2011. - 380 str. ; 20 cm. ISBN: 9789532601282 .
  edit
 4. 269947
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji. [Sv.] 1 / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. - 209 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531692205 (cjelina); 9789531692335 (sv. 1).
  edit
 5. 229894
  Ivanković, Katica ;
  Pogledi na češku književnost / Zagreb : FF press, 2008. - 169. str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753098.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 249538
  Grčević, Martina ;
  Imena hrvatskih naselja / Rijeka : Maveda : Hrvatsko filološko društvo, 2008
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 288349
  Vuković, Petar ;
  Uvod u jezikoslovnu bohemistiku. 1, Fonetika i fonologija, leksikologija, rječotvorje / Zagreb : FF-press : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754521 (cjelina) ; 9789531754613 (1. dio).
  edit
 2. 260471
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Fleksija.pl : promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku / Zagreb : FF press, 2011. - 186 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531753418. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753418
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 259447
  Pintarić, Neda ;
  Pragmatični svijet osjetilnosti : (poljsko-hrvatska komparativna studija) / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 229 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753425. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753425
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 4. 260917
  Pintarić, Neda ;
  Kontrastivno rječotvorje : imenička tvorba u tablicama. Knj. 1 / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2010. - 180 str. ; 24 cm. ISBN: 9788362355457.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 266915
  Novosad, Alen ;
  Češki jezik I : priručnik za učenje češkog jezika / Zagreb : FF-press : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2011. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753784.
  edit
 2. 229897

  Poljski pravopis za početnike : učimo poljski / Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2008. - 157 str. ; 24 cm + 1 DVD-ROM. ISBN: 9789531753005.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 376604

  Rječnik hrvatskih animalističkih frazema / Zagreb : Školska knjiga, 2017. - 224 str. ; 28 cm. ISBN: 9789530400443.
  edit
 2. 280988
  Jarząbek, Krystyna ; Pintarić, Neda ;
  Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała = Poljsko-hrvatski rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela / Katowice : Akant, 2012. - 171 str. : fotogr. ; 25 cm. ISBN: 9788393294220.
  edit
 3. 25878
  Fink-Arsovski, Željka ; Kržišnik, Erika ; Ribarova, Slavomira ; Dunkova, Tatjana ; Kabanova, Natalija ; Trostinska, Rajisa ; Mironova Blažina, Irina ; Spagińska-Pruszak, Agnieszka ; Vidović Bolt, Ivana ; Dobríková, Mária ; Kursar, Maria ; Hrnjak, Anita [oth] ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 str. ; 25 cm. ISBN: 9537421007.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 332294
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita [ths] ; Sesar, Dubravka [ths] ;
  O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima : doktorski rad / Zagreb, 2014
  edit
 2. 275712
  Kos, Suzana ; Ivanković, Katica [ths] ;
  Ženski diskurs češke proze na prijelazu u 21. stoljeće : ženski identitet u tranziciji : doktorski rad / Zagreb, 2012
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 357822
  Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena [edt] ; Krumes Šimunović, Irena ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie / Brno : Jan Sojnek - Galium, 2015. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9788090533660.
  edit
 2. 288433

  Concepts and consequences of multilingualism in Europe 2 / Tetovë/Tetovo : South East European University, 2011. - 332 str. ; 24 cm. ISBN: 9786084503682.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 379351
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Hrvatski jezik u manjinskom obrazovanju: situacija u Slovačkoj u usporedbi s Austrijom / Jezik in kultura. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS Koper, 2017, str. 79-80.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391409
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Ima li jezika nakon Groba? O pesimizmu, stanju i perspektivama hrvatskoga jezika u Slovačkoj / KOMPAS 2018.
  edit
 2. 379515
  Kozina, Filip ;
  „Dokaz i izraz prijateljstva“ sovjetskog i poljskog naroda? Palača kulture i znanosti u Varšavi iz (ne samo) književnog očišta / Treći međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi: KOMUNISTI I KOMUNISTIČKE PARTIJE: POLITIKE, AKCIJE, DEBATE
  edit
 3. 379521
  Kozina, Filip ;
  Antun Gustav Matoš jako piewca polskości / VI światowy kongres polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy
  edit
 4. 379524
  Kozina, Filip ;
  "Jesen u Poljskoj" Matka Peića: "Od Save do Wisłe je isto" / Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura
  edit
 5. 379460
  Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ;
  O jazyku a identite Chorvátov na Slovensku / Po stopách Chorvátov na Slovensku
  edit
 6. 379584
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  Frazeomodeli u kontekstu glotodikatike (na primjeru animalističkih frazema) / 9. STRUČNO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA (SIH)
  edit
 7. 379589
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Rječnik animalističkih frazema - potreba ili hir? / 8. SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA
  edit
 8. 318534
  Kos, Suzana ;
  Tijelo, seksualnost i identitet u suvremenoj češkoj ženskoj prozi /
  [Naziv skupa: Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Kultura, društvo, identitet - Europski realiteti (20-21. 03. 2013. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 9. 318535
  Kos, Suzana ;
  Gender, Sexuality and Transitional Change in Czech Popular Literature /
  [Naziv skupa: Listening to the Wind of Change - Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe (18-19.10.2013. ; Prag, Češka)]
  edit
 10. 318536
  Kos, Suzana ;
  Ideologija i identitet u djelima suvremenih čeških autorica /
  [Naziv skupa: In hoc signo vinces: Symbole wladzy - wladza symboli v przestrzeni kultury Slowian dawniej i dzis (23-25.10. 2013. ; Krakov, Poljska)]
  edit
 11. 317835
  Ivačić, Matija ;
  Analogije u filmu Spaljivač leševa Juraja Herza /
  [Naziv skupa: 2nd Conference for Young Slavists (19.04.2012. ; Budimpešta, Mađarska)]
  edit
 12. 318093
  Ivačić, Matija ;
  Ideologická (re)definice české detektivky 1958-1968 /
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů (1-2.11.2012. ; Prag, Češka)]
  edit
 13. 317336
  Kozina, Filip ;
  Srednja Europa od politike do estetike /
  [Naziv skupa: Drugi Malićevi dani: Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije (28.-29. 10. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 14. 318527
  Ivanković, Katica ;
  Politički komentar u prozama Milana Kundere /
  [Naziv skupa: Filološka istraživanja danas - Jezik, književnost i komunikacija (26. - 27. 11. 2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 15. 317342
  Kos, Suzana ;
  Tranzicija kroz književnost – tijelo u tranziciji u romanima Ive Pekárkove /
  [Naziv skupa: Filološka istraživanja danas - Jezik, književnost i komunikacija (26-27.11. 2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 16. 316555
  Ivačić, Matija ;
  Fenomen "Hrabal" u češkoj (popularnoj) kulturi /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (znanstveni skup o jeziku i književnosti) (22-25.6.2009. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 17. 315514
  Čilić Škeljo, Đurđica ;
  Autorski glas u poeziji Czesława Miłosza /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (22-25. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 18. 316165
  Ivanković, Katica ;
  Hrvatska recepcija češke socrealističke književnosti /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (23. - 25. 6. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 19. 315969
  Kos, Suzana ;
  Dragojla Jarnević i Božena Němcová – novo lice starih heroina /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (znanstveni skup o jeziku i književnosti) (22-25. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 20. 319471
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317604
  Kryzan-Stanojević, Barbara ;
  Język polskiej mniejszości narodowej wobec innych języków mniejszościowych w Chorwacji / Zeszyty Lužyckie
  [Naziv skupa: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (10-11.03. 2011. ; Warszawa)]
  edit

Uredništva

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 319565
  Udier, Sanda Lucija ; Kryzan-Stanojević, Barbara [edt] ;
  Suvremeni poslovno-stručni jezik u hrvatskome novinarstvu U: uredila Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima / uredila Barbara Kryżan-Stanojević. . Zagreb : Srednja Europa, 2011 - 146 str., str. 47-58 .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 374520
  Stričević-Kovačević, Zrinka ; [edt, aut]Vidović Bolt, Ivana ; [edt, aut]
  Život mora biti djelo duha : zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar / Zagreb : Disput, 2017. - 386 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532602807.
  edit
 2. 375642
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]Vidović Bolt, Ivana ; [edt]
  Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm. ISBN: 9789532961287 .
  edit
 3. 335979
  Vidović Bolt, Ivana ; [edt, aut]
  Životinje u frazeološkom ruhu : [zbornik radova s međunarodnsoga znanstvenog skupa Animalitički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu] [Elektronička građa] / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2014 ISBN: 9789531755139 (mrežno izdanje).
  u: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima
  edit
 4. 287872
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt , aui]
  Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Zagreb : Srednja Europa, 2013. - 220 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789536979929.
  edit
 5. 291202
  Sesar, Dubravka ; [edt, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 3 / Zagreb : FF press, 2013. - 285 str. : tablice ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531754460 (sv. 3).
  edit
 6. 259556
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt, aui, aut]
  Inovacije u slavenskim jezicima / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 146 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979806.
  edit
 7. 246179
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt, aut]
  Lice i naličje jezične globalizacije / Zagreb : Srednja Europa, 2009. - 159 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979639.
  edit
 8. 251942
  Sesar, Dubravka ; [edt, aui, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 1 / Zagreb : FF press, 2009. - 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531753593 (sv. 1). http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 9. 265648
  Sesar, Dubravka ; [edt, aui, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 2 / Zagreb : FF press, 2011. - 366 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531753791 (sv. 2).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 361204
  Kryzan-Stanojević, Barbara ; [edt , aui , aut]
  Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma / Zagreb : Srednja Europa, 2016. - VI, 99 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963477.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 364913
  Blažina, Dalibor ; [edt, aut]Čilić Škeljo, Đurđica ; [edt, aut]
  Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015. / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2016. - 296 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756020.
  edit
 2. 288219
  Blažina, Dalibor ; [edt, aui, aut]Čilić Škeljo, Đurđica ; [edt, aui, aut]
  Stoljeće Czesława Miłosza : zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czeslaw Milosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije : Drugi Malićevi dani, Zagreb, 28. i 29. listopada 2011. / Zagreb : FF-press : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2013. - 141 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754149.
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 322306
  Grabowski, Artur ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Psihoanaliza psihomahije ili Miłosz kao Herbertova kreacija (i vice versa) / U: Blažina, Dalibor; Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, Drugi Malićevi dani, Zagreb, 28. i 29. listopada 2011.. Zagreb : FF Press, 2013, str. 39-60.
  edit
 2. 322305
  Jarzębski, Jerzy ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Mickiewicz i Gombrowicz, Mickiewicz i Terlecki, Mickiewicz i Miłosz: tri susreta / U: Blažina, Dalibor; Čilić Škeljo, Đurđica (ur.). Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije, Drugi Malićevi dani, Zagreb, 28. i 29. listopada 2011.. Zagreb : FF Press, 2013, str. 27-35.
  edit
 3. 322308
  Jurkowski, Henryk ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Festspiel in deutschen Reimen / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, 24 (2013), 3 ; str. 231-241.
  edit
 4. 322300
  Grabowski, Artur ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Hermes kao psihoanalitičar : (Herbert i Freud na Akropoli - rituali europskog identiteta) / Književna smotra , 154 (2009), 4 ; str. 51-59.
  edit
 5. 233987
  Herbert, Zbigniew ; Blažina, Dalibor [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl, com, aui, aft] ; Kozina, Filip [trl] ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ; Maslač, Ivana [trl] ; Pintarić, Neda [trl] ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta [trl, com, aui] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ; Cyganik, Agnieszka [trl] ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Malić, Zdravko [trl] ;
  Moć ukusa : izbor iz djela / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532600872 (Disput); 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 6. 322299
  Jarzębski, Jerzy ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Ryszard Kapuściński: reporterska radionica / Književna smotra , 41 (2009), 1(151) ; str. 51-62.
  edit
 7. 322295
  Kapuściński, Ryszard ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Bečka predavanja / Književna smotra, 151 (2009), 1 ; str. 43-50.
  edit
 8. 322301
  Kopcinski, Jacek ; Blažina, Dalibor [trl] ;
  Herbert dramatičar ili o "junačkoj formi intelektualnog proživljavanja stvarnosti" / Književna smotra , 154 (2009), 4 ; str. 61-68.
  edit
 9. 244363
  Markovac, Josip ; Mikulec, Renata [trl] ; Adamček, Vladimir [trl] ; Venturin, Radomir [trl] ; Puževski, Valentin ; Machata, Martin [trl] ;
  Ante Vukasović životno djelo i bibliografija : uz 80. obljetnicu života i 60. plodna pedagoškog djelovanja / Zagreb : Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta : Hrvatsko pedagogijsko društvo : Hrvatski pedagoško-književni zbor : Hrvatski katolički zbor "MI" : Društvo Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 2009. - 259 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789539715357 (Društvo Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva).
  edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320582
  Beranova, M ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Podebrady a slavnikovićevska Libice / Bijeli Hrvati 3. Rijeka : Maveda, 2013, str. 198-209.
  edit
 2. 320579
  Flusser, G ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Vijest o Slavenima u hebrejskoj kronici iz 10. stoljeća / Bijeli Hrvati 3. Rijeka : Maveda, 2013, str. 5-8.
  edit
 3. 320575
  Čajka, František ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Slavia 77 (2008.) / Slovo : časopis Staroslavenskog instituta, (2009), 59; str. 430-434.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74106
  edit

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320608
  Popova, Aneta ; Joldeski, Nenad ; Taneski, Zvonko ; Prenđova, Elena ; Kumbaroska, Bistra ; Manušev, Mane ; Zdraveski, Gojko ; Veličkovska, Julijana ; Gađova, Slavica ; Šopov, Ivan ; Martinovski, Vladimír [com] ; Ribarova, Slavomira [trl] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Mlada makedonska poezija - Uhapsite ljepotu! Uhapsite ljepotu / Poezija : časopis pjesničke prakse , 8 (2012), 3-4; str. 58-77.
  edit
 2. 320590
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Ze sbírky Kvartety (Kvarteti, 2010) / Host : měsičnik pro literaturu a čtenáře, 27 (2011), 2; str. 118-120.
  edit
 3. 320593
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Za sbírky Ozvěna z vln (Echo na branovi, 2009) / Host : měsičnik pro literaturu a čtenáře, 27 (2011), 2; str. 121-123.
  edit
 4. 320600
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Jedni i druzí / RozBrazil, (2011), 37; str. 76-78.
  edit
 5. 320603
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Beruška na zrnku granátového jablíčka / Slovanský jih , 11 (2011), 4; str. 25-27.
  edit
 6. 320604
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Ti si u mraku ja, a ja sam ti / Poezija : časopis pjesničke prakse, 7 (2011), 3-4; str. 114-117.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282919
  Čilić Škeljo, Đurđica ; [trl]Vidović Bolt, Ivana ; [trl]Fališevac, Dunja ; [edt, aut, aui]Benčić, Živa ; [edt, aut, aui]Polak, Iva ; [aut, trl]Beganović, Davor ; [trl]
  Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem / Zagreb : Disput, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532601602.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 320614
  Martinovski, Vladimir ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  KVARTETA - ke čtení, zhlédnutí, zpěvu a poslechu / Brno : Větrné mlýny 2013 ISBN: 9788074430848.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 286949
  Huelle, Pawel ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Posljednja večera / Zagreb : Meandarmedia, 2012. - 251 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533340258.
  edit
 2. 284260
  Huelle, Paweł ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Mercedes-Benz : iz pisama Hrabalu / Zagreb : Meandarmedia, 2012. - 151 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789533340210 .
  edit
 3. 284005
  Zurek, Piotr ; Kozina, Filip [trl] ;
  Siječanjski ustanak 1863. u Poljskoj i Eugen Kvaternik / Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012. - 199 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 19 cm. ISBN: 9789536659593 : .
  edit
 4. 270256
  Krall, Hanna ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ;
  Stići prije Boga / Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 150 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536979813.
  edit
 5. 282538
  Piotrowski, Piotr ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ;
  Avangarda u sjeni Jalte : umjetnost Srednjoistočne Europe u razdoblju 1945.-1989. / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2011. - 485 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536106943.
  edit
 6. 256535
  Oczkowa, Barbara ; Pintarić, Neda [trl] ;
  Hrvati i njihov jezik : iz povijesti kodificiranja književnojezične norme / Zagreb : Školska knjiga, 2010. - 450 str. : zemljop. crteži ; 21 cm. ISBN: 9789530612587 .
  edit
 7. 248215
  Tokarczuk, Olga ; Pilch, Jerzy ; Stasiuk, Andrzej ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Božićne priče / Zagreb : Naklada MD, 2008. - 50 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532171150.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 361075
  Kompaníková, Monika ; Vuksanović Kursar, Maria [trl] ;
  Peti brod / Zagreb : V.B.Z., 2016. - 193 str. ; 21 cm. ISBN: 9789533047966 (tvrdi uvez) .
  edit
 2. 287749
  Kochanowski, Jan ; Pintarić, Neda [trl, aui, aft] ;
  Žalopojke / Rijeka : Maveda, 2013. - 72 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789537029180.
  edit
 3. 320612
  Dimitrova, Kristin ; Hůlová, Petra ; Martinovski, Vladimir ; Mohafez, Sudabeh ; Ribarova, Slavomira [trl] ;
  Kde nejste doma. Příběhy z cest / Brno : Větrné mlýny, 2012
  edit
 4. 282833
  Terlecký, Nikolaj ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Curriculum vitae / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2012. - 140 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532601688 (Disput) ; 9789532960433 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 5. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
 6. 266406
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Pjesme / Zagreb : Disput, 2011. - 108 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532601398.
  edit
 7. 267769
  Hájíček, Jiří ; Ivanković, Katica [trl] ;
  Seoski barok / Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2011. - 212 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532601336 (Disput) ; 9789532960273 (Hrvatsko filološko društvo) .
  edit
 8. 267830
  Rankov, Pavol ; Vuksanović Kursar, Maria [trl] ;
  Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada) : povijesni roman iz razdoblja 1938-1968. / Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2011. - 386 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532601435 (Disput) ; 9789532960310 (Hrvatsko filološko društvo) .
  edit
 9. 322564
  Takač, Ferdinand ; Škrabalova, Viera [ill] ; Vuksanović Kursar, Maria [trl] ;
  Tamo daleko, daleko - od mora / Zagreb : Matica Slovačka, 2011. - 183 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789539895172.
  edit
 10. 267895
  Karpatský, Dušan ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Epistolar / Zagreb : Pula : Sarajevo : Izdanja Antibarbarus ; Udruga sa(n)jam knjige u Istri ; University press, 2010. - 529 str. : fotogr. ; 22 cm. ISBN: 9789532491043 (Izdanja Antibarbarus) .
  edit
 11. 247180
  Černá, Kamila ; [com, aui]Kuchar, Renata ; [trl]Ivanković, Katica ; [trl]
  Antologija novije češke drame / Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2009. - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536343539.
  edit
 12. 322328
  Bass, Eduard ; Čapek, Josef [ill] ; Ivanković, Katica [trl] ;
  Nepobjediva jedanaestorka : priče za male i velike dečke / Zagreb : Europapress holding : Novi Liber, 2008. - 159 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533000985 (Europapress holding); 9789536045600 (Novi Liber).
  edit
 13. 322560
  Takač, Ferdinand ; Vuksanović Kursar, Maria [trl] ;
  Voljeti ljude naučio me život : autobiografski zapisci / Zagreb : Nova stvarnost : Matica slovačka Zagreb : Društvo hrvatsko-slovačkog prijateljstva, 2008. - 168, [6] str. s tablama ; 21 cm. ISBN: 9789536562404 (Nova stvarnost) : .
  edit
 14. 248214
  Vančura, Vladislav ; Menzel, Jiří [aft] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Markéta Lazarová / Zagreb : Naklada MD, 2008. - 182 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532171167.
  edit

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 322581
  Pokorný, Viliam ; Vuksanović Kursar, Maria [trl] ;
  Volám sa, teda som = Zovem se, dakle jesam : chorvátsky onomastikón Devísnkej Novej Vsi = hrvatski onomastikon Devinskoga Novog Sela / Bratislava : Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 2010. - 133 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9788097054960.
  edit
 2. 322582
  Jankovič, Ján ; [aut , edt]Vuksanović Kursar, Maria ; [trl]Contrerasova, Hana ; [trl]
  Adaptabilita poezie hviezdneho obdobia : dvojjazyčne = Prilagodljivost poezije zvjezdanoga razdoblja : dvojezično / Bratislava : Vydavatelstvo Jana Jankoviča, 2008. - 214 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030361.
  edit

Ostalo

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 233987
  Herbert, Zbigniew ; Blažina, Dalibor [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl, com, aui, aft] ; Kozina, Filip [trl] ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ; Maslač, Ivana [trl] ; Pintarić, Neda [trl] ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta [trl, com, aui] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ; Cyganik, Agnieszka [trl] ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Malić, Zdravko [trl] ;
  Moć ukusa : izbor iz djela / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532600872 (Disput); 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:45