811.163.42:81'28 ; 811.163.42 ; 81'28 ;
Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata : kritika rječnika hrvatsko-srpskoga književnog jezika : knjiga prva A-F i knjiga druga G-K, izdanje Matice hrvatske i Matice srpske, Zagreb-Novi Sad, 1967.. - Zagreb : "Ognjen Prica", 1969. - 246 str. ; 25 cm

Posebno izdanje časopisa Kritika, sv. 1., Zagreb, 1969 -

Str. 243-246: Kazalo -


dijalekti -- dijalektologija -- arealna lingvistika -- geografska lingvistika -- narječja -- hrvatski dijalekti --

LIN | 808.62 | HRV

Powered by Koha