37.015.2 ;
Hatch, Elvin

Antropološke teorije. Sv. 1, Od Tajlora do Dirkema / Elvin Hač ; preveo sa engleskog Aleksandar I. Spasić. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979. - 285 str ; 17 cm . - (Biblioteka XX vek ; 35/1)

Prijevod djela: Theories of man and culture. -


antropologija -- teorije -- E. B. Tylor ; -- Franz Boas ; -- Ruth Benedict ; -- A. L. Kreber ; -- Julian Stewart ; -- Leslie White ; -- Emile Durkheim --

Spasić, Aleksandar I. ;

Powered by Koha