821.163.42-31(08) * 75 ; 75 ; 821.163.42-32(082) ;
Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva / [priredili] Branimir Donat, Igor Zidić ; [kolor reprodukcije Isy Brachot ... [et al.], crno-bijele reprodukcije Branko Balić ... et al.]. - Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1975. - 525 str. : ilustr., [56] listova, djelomice u bojama ; 25 cm . - (Liberove antologije)

Str. 7-56: Sto godina fantastičnoga u hrvatskoj prozi / B. D - Str. 485-492: Post scriptum : Paradoks negativne utopije / I. Z - Str. 493-517: Biografski tumač -

Jorgovanić, Rikard -- Gjalski, Ksaver Šandor -- Leskovar, Janko -- Livadić, Branimir -- Šimunović, Dinko -- Matoš, Antun Gustav -- Brlić-Mažuranić, Ivana -- Lisičar, Matija -- Baričević, Josip -- Galović, Fran -- Krleža, Miroslav -- Cesarec, August -- Donadini, Ulderiko -- Orešković, Josip -- Batušić, Slavko -- Horvat, Mladen -- Sudeta, Đuro -- Šop, Nikola -- Kaleb, Vjekoslav -- Desnica, Vladan -- Simić, Novak -- Šegedin, Petar -- Marinković, Ranko -- Kaštelan, Jure -- Raos, Ivan -- Špoljar, Krsto -- Šoljan, Antun -- Marović, Tonči Petrasov -- Fabrio, Nedjeljko -- Majetić, Alojz -- Horvatić, Dubravko -- Klarić, Kazimir -- Šepić, Nenad -- Čuić, Stjepan -- Pavličić, Pavao -- Kekanović, Drago -- Jelačić Bužimski, Dubravko -- Tribuson, Goran -- Đuretić, Nikola -- Grbić, Nikola - Sadrži: San doktora Mišića -


fantastična književnost -- hrvatska književnost - proza -- slikarstvo - Hrvatska -- antologija -- hrvatska književnost -- proza -- fantastična proza -- hrvatska književnost - fantastična proza --

Donat, Branimir ; Zidić, Igor ;

KOM | 821.163.42(08) | ANTHF SLF | 22829

Powered by Koha