821.163.42-2(082) ;
Antologija hrvatske drame. Sv. 2, [Od ilirizma do moderne] / [sastavio] Branko Hećimović. - Zagreb : Znanje, 1988. - 472 str. ; 21 cm . - (Biblioteka ITD ; knj. 132)

Podnasl. preuzet s omota - Sadržaj s nasl. str.: Novi red / Josip Eugen Tomić. Povratak / Srđan Tucić. Dubrovačka trilogija / Ivo Vojnović. Hasanaginica / Milan Ogrizović. Požar strasti / Josip Kosor - Str. 445-456: Rječnik - Str. 457-468: Bilješke o djelima i piscima -

Tomić, Josip Eugen -- Tucić, Srđan -- Vojnović, Ivo -- Ogrizović, Milan -- Kosor, Josip -- Novi red -- Povratak -- Dubrovačka trilogija -- Hasanaginica -- Požar strasti -

8631301299


antologija -- hrvatska književnost -- drama -- hrvatska drama --

Hećimović, Branko ;

KOM | 821.163.42(08) | ANTH(1,2,3)

Powered by Koha