821.163.42.09-992 ; 821.163.42.09-992 ;
Duda, Dean

Priča i putovanje : hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr / Dean Duda. - Zagreb : Matica hrvatska, 1998. - 266 str. ; 18 cm . - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 8, sv. 45)

Str. 253-259. Bibliografija - Kazalo -

UVOD. ŽANR, STOLJEĆE, PUTNIK - Pristup - Žanr - Stoljeće, putnik - Tema dugoga trajanja - PRIČA I PUTOVANJE - Naratologija - Priča i putovanje - Putopis kao pripovjedni žanr - Odvijanje zgoda - Putopisni zaplet - Aktancijalna struktura putopisa - Putnik, promatrač, pripovjedač - KNJIŽEVNOPOVIJESNA RETORIKA PUTOPISA - Žanr kao književnopovijesni problem - Obrazloženje (okvir) - Itinerarij - Subjekt putopisnog diskurza - Leksikon (katalog) - Dotematizacija - Priča - Naslovljenik - KRATKO PUTOVANJE DO KNJIŽEVNOSTI - Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu - Stanko Vraz: Put u gornje strane - Antun Nemčić: Putositnice - Uvod: žanr, stoljeće, putnik. Priča i putovanje. Književnopovijesna retorika putopisa. Kratko putovanje do književnosti. -

9531501742


hrvatska književnost -- putopis -- putopisna književnost -- Hrvatska -- putopis - žanrovska obilježja -- Nemčić, Antun -- Vraz, Stanko -- Mažuranić, Matija -- putopis - žanrovska obilježja -- hrvatska književnost - romantizam - putopis --

Powered by Koha