791.44.071 Babaja, A. ;
Ante Babaja / [kazalo imena Ivan Lupić ; urednici Ante Peterlić, Tomislav Pušek]. - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2002. - 237 str. : ilustr. ; 25 cm . - (Biblioteka Portreti)

Str. 9-10: Predgovor / Ivo Škrabalo -

Str. 223-232: Ante Babaja - bibliografija novinskih i časopisnih tekstova / Damir Radić - Imensko kazalo - Summary -

9531671532


Babaja, Ante -- život i djelo --

Babaja, Ante ;

KOM | 791.43 | ANT

Powered by Koha