791.43.01(075.8) ; 791.43.01(075.8) ;
Gilić, Nikica

Uvod u teoriju filmske priče / Nikica Gilić. - Zagreb : Školska knjiga, 2007. - [188] str. ; 20 cm . - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Str. 179: Bilješka o autoru -

Str. 159-167: Bibliografija - Str. 168-174: Filmografija - Sažetak - Summary - Kazalo -

1. Uvod -- 2. Teorija pripovijedanja i naratologija -- 3. Temeljni pojmovi teorije pripovijedanja -- 4. Teorija filmske priče -- 5. Teoretičari pripovijedanja i tradicija -- 6. Zaključak -

9789530302501


pripovijedanje -- filmska umjetnost -- naratologija -- filmska umjetnost -- filmsko pripovijedanje -- pripovijedanje - filmska umjetnost - udžbenik -- teorija filma - pripovijedanje - udžbenik --

KOM | 791.43 | GIL | U SLF | 118785

Powered by Koha