82.0 ;
Solar, Milivoj

Edipova braća i sinovi : eseji / Milivoj Solar. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 459 str. ; 23 cm . - (Izabrana djela / Milivoj Solar ; knj. 5)

Uz predavanja o mitu, mitskoj svijesti i mitskom jeziku pod naslovom Edipova braća i sinovi knjiga sadrži i eseje: Mit i trač ; Postmodernizam i mit ; Mit o letećim tanjurima ; Mit o ženskoj prirodi ; Mitsko vrijeme i vrijeme romana ; Mitovi o književnosti ; Dekadencija ; Avangarda -

Bibliografija: str. 447-454. - Kazalo -

Predgovor - Uz predavanja o mitu, mitskoj svijesti i mitskom jeziku pod naslovom Edipova braća i sinovi knjiga sadrži i eseje: Mit i trač ; Postmodernizam i mit ; Mit o letećim tanjurima ; Mit o ženskoj prirodi ; Mitsko vrijeme i vrijeme romana ; Mitovi o književnosti ; Dekadencija ; Avangarda. - 1. Predavanje. Riječ i pojam. - 2. Predavanje. Mitska priča. Jollesova analiza mita kao jednostavnog oblika. Mit u sustavu mitologije. - 3. Predavanje. Počeci filozofije i mitologija. Filozofska kritika i apologija mitologije. Holbach, Schelling, Hegel. - 4. Predavanje. Znanstvene teorije mita. Ideja evolucije i metoda komparacije. Frazer. Durkheim. Lévy-Bruhl. Tipovi teorije mita. - 5. Predavanje. Freudovo shvaćanje i tumačenje mitova. Bettelheim. Mit i bajka. - 6. Predavanje. Jungovo učenje o mitu. Pojam arhetipa. - 7. Predavanje. Funkcionalističke teorije mita. Malinowski. Mit i ritual. - 8. Predavanje. Cassirerova filozofija simboličkih oblika. Mitsko mišljenje. - 9. Predavanje. Lévi-Straussova analiza strukture mitova. - 10. Predavanje. Mit i jezik. Analize Lotmana i Uspenskog. Mitski i književni iskazi. - 11. Predavanje. Mit kao sveta priča. Eliade. Girard. Nastajanje suvremenih mitova. - 12. Predavanje. Mit i književnost. Frye: književnost i arhetipovi. - 13. Predavanje. Mit i književnost (nastavak). Roman i mit. Remitologizacija i usmeni karakter mita. - 14. Predavanje. Mit danas. Barthes. Razlozi. - 15. Predavanje. Mit o mitu. Moć i nemoć mita. Završna razmatranja -

9789532123289


teorija književnosti -- mit -- mit u književnosti -- mitska svijest -- mitski jezik -- avangarda -- dekadencija -- roman -- trač -- postmodernizam : mit --

Powered by Koha