316.323.72 ;
Dragičević, Adolf

Suton socijalizma : kraj masovnog društva / Adolf Dragičević. - Zagreb : "August Cesarec", 1989. - 566 str. ; 20 cm . - (Biblioteka Suvremene teme)

Bibliografske bilješke uz tekst -

86-393-0111-5


politička sociologija -- socijalizam -- sociologija politike --

SOC | 316.334.3 | DRA | s

Powered by Koha