316.334.3(082) ; 323.1(497.5:4)(063) ;
Etničnost, nacija, identitet : Hrvatska i Europa / priredili Ružica Čičak-Chand i Josip Kumpes. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1998. - 314 str. ; 21 cm

Prema predgovoru: radovi u ovoj knjizi nastali su u povodu znanstvenog skupa -

Bibliografija iza svakog teksta - Sažetak na engleskom jeziku -

953-6028-09-3 953-6483-11-4


politička sociologija -- nacija -- etničnost -- identitet -- religija -- jezik -- politika --

Čičak-Chand, Ružica ;

SOC | 316.334.3 | ETN

Powered by Koha