821.163.42.09 ;
Tatarin, Milovan

Kućni prijatelj : ogledi o suvremenoj hrvatskoj prozi / Milovan Tatarin. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2004. - 217 str. ; 19 cm . - (Biblioteka Mozaik ; knj. 39)

Str. 213-217: Odgovornost čitanja / Andrea Zlatar -

9531963002


hrvatska književnost - eseji -- Matanović, Julijana - Zašto sam vam lagala -- Matanović, Julijana - Bilješka o piscu -- Tomčić, Slavica -- Gavran, Miro - proza -- Pavličić, Pavao - Rukoljub -- Pavličić, Pavao - Melem -- Mrzljak, Anđelko - Kratka devetka -- Duka, Goran - Grad nasuprot vremenu -- Huljić, Vjekoslava - Maksove šumotvorine -- Pilić, Sanja - Faktor uspjeha -- Šovagović-Despot, Anja - Divlja sloboda --

Zlatar, Andrea ;

SLF | 117605-39

Powered by Koha