39 ;
Gragja u odgovorima iz različnih krajeva slovenskoga juga / osnovao, skupio, uredio V. Bogišić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1874. - LXXII, 714 str. ; 23 cm . - (Collectio consuetudinum juris apud slavos meridionales etiamnum vigentium = Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena ; Knj. 1)

Str. 663-710: Kazalo rieči srpsko-hrvatskih - Str. 711-714: Kazalo rieči bugarskih -


etnologija -- južni Slaveni -- društvena kultura -- narodno pravo --Powered by Koha