Prica, Ines

Mala europska etnologija / Ines Prica. - Zagreb : Golden marketing, 2001. - 271 str. ; 22 cm

Str. 251-265: Bibliografija - Kazalo - Summary -

953-212-050-5


etnologija-osnovni pojmovi -- socijalna antropologija-osnovni pojmovi -- etnografija-temeljna načela --

ETN | 10.139/3 | PRI | m

Powered by Koha