746.2:247(082) ;
Znanstveno-stručni skup Čipka na oltaru (2000 ; Lepoglava)


Čipka na oltaru : u čast jubileja 2000. : zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, [Lepoglava, listopad 2000.] / [urednica Tihana Petrović]. - Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : Grad Lepoglava, 2001. - 151 str. ; 24 cm

Tekst na hrv., njem. ili slov. jeziku - Zastupljeni autori: Renate Rother, Lina Slavica Plukavec, Juraj Zajonc, Bogoljuba Antonija Fotak, Tadeja Primožič, Anna Halikova, Božena Filipan, Marianne Stang, Nevenka Bezić-Božanić, Tihana Petrović, Snježana Pavičić -

Bibliografija uz svaki rad i uz tekst - Summaries ; Zusammenfassungen -

953-6798-06-9


čipke -- crkveni ukrasi --

Petrović, Tihana ;

ETN | 225.23/02 | ČIP

Powered by Koha