39:746(497.5)(082) ;
Znastveno-stručni skup Narodne i/ili nacionalne čipke (2003 ; Lepoglava)


Narodne i/ili nacionalne čipke = Folk and/or national laces : zbornik radova sa znastveno-stručnoga skupa, Lepoglava, rujan 2003. / [prijevodi Velimir Piškorec (njemački), Nevena Škrbić Alempijević (engleski) ; urednica Tihana Petrović]. - Lepoglava : Turistička zajednica grada Lepoglave : Grad Lepoglava, 2004. - 192 str. ; 24 cm

Tekst na više jezika - Zastupljeni autori: Jadranka Grbić Jakopović, Suzana Leček, Tihana Petrović, Bogoljuba Antonija Fotak, Božena Filipan, Tadeja Primožič, Juraj Zajonc, Andrea Klobučar, Danijela Ciglar, Hannelore Hoefler, Renate Rother, Elda A. Gantner, Marianne Stang -

Bibliografija uz svaki rad i uz tekst - Summaries ; Zusammenfassungen ; Sažeci -

9536798123


čipkarstvo -- Hrvatska -- zbornik --

Petrović, Tihana ;

ETN | 225.23/04 | NAR

Powered by Koha