943.7 ;
Kalousek, František

Břeclav-Pohansko I : Velkomoravské pohřebiště u kostela = Grossmährisches Gräberfeld bei der Kirche ; Archeologické prameny z pohřebiště = Archäologische Quellen vom Gräberfeld / František Kalousek. - Brno : Universita J.E. Purkyne, 1971. - 268 str : ilustr. ; 25 cm . - (Opera universitatis Purkynianae Brunesis, Facultas philosophica = Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta ; 169)


arheološka nalazišta -- groblja -- grobovi -- Češka -- Moravska --Powered by Koha