070(497.5) ; 316.77(497.5) ; 821.163.42-9.09 ; 82.0-9 ;
Lipovčan, Srećko

Mediji - druga zbilja? : rasprave, ogledi i interpretacije / Srećko Lipovčan. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. - 305 str. ; 24 cm

Str. 285-290: Bilješka o autoru -

Bibliografske bilješke uz tekst - Kazala - Str. 286-290: Autorova bibliografija -

I. Teorijski aspekti: Medijske industrije na početku novog tisućljeća: umjetno stvaranje istog -- Prinos analizi temeljnih odnosa medija i kulture u hrvatskom društvu -- Literarni uporabni oblici medijskoga izražavanja -- Hrvatska publicistika Nacrt za jednu samostalnu filološku disciplinu -- II. Praktički aspekti (modeli interpretacija): 1. Majstor publicističkog izraza: Augustin Tin Ujević -- 2. Ličnosti i djela -- 3. Udruge -- 4. Publicistika kao zrcalo problema -- 5. Nove knjige o hrvatskom novinarstvu i publicistici -

9531691282


medijska kultura - Hrvatska -- novinarstvo - osnovni pojmovi -- novinarstvo - Hrvatska -- publicistika - osnovni pojmovi -- publicistika - Hrvatska -- Ujević, Tin - publicistika -- Matoš, Antun Gustav - publicistika -- Vukotinović, Ljudevit -- Vukotinović, Ljudevit - Ilirisam i Kroatisam -- Hrvatsko novinarsko društvo -- Zora dalmatinska - tekstovi o 1848. godini -- Švoger, Vlasta - Südslawische Zeitung -- Brleković, Josip - Hrvatski tjednik-bibliografija 1971 -- Novak, Božidar - Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću -- Malović, Stjepan - Osnove novinarstva -- sociolingvistika -- jezik pisanih medija -- sociologija komunikacija --

SLF | 25158

Powered by Koha