903(437.6)"653" ;
Čilinská, Zlata

Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky / Zlata Čilinská. - Bratislava : Vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied, 1966. - 327 str. : ilustr. ; 30 cm . - (Archaeologica Slovaca - Fontes ; T. 7)

Bibliografija: str. 216-221 -

Sažetak na slovačkom jeziku


Slaveni -- Avari -- slavensko-avarska groblja -- seoba naroda -- Slovačka -- Nove Zamky --

Powered by Koha