821.16.09:398 ; 821.16.09-34:398 ; 821.16.09-1:398 ; 299.18 ; 811.16(091) ; 398.2(=16) ;
Katičić, Radoslav

Božanski boj : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - Zagreb : Ibis grafika : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ; Mošćenička Draga : Katedra Čakavskog sabora, 2008. - VIII, 378 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 343-353 i uz tekst - Kazalo -

Zusammenfassungen.

9789536927418


slavenska mitologija -- slavenska narodna predaja -- praslavenski jezik - rekonstrukcija -- praslavensko pjesništvo -- Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika -- Nodilo, Natko --

Powered by Koha