903/904(497.6) ;
Imamović, Enver

Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine / Enver Imamović. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1977. - 518 str. : ilustr. ; 25 cm . - (Biblioteka Kulturno nasljeđe)

Bibliografske bilješke uz tekst - Kazala -

Résumé


Bosna i Hercegovina -- arheološka istraživanja -- nalazišta -- natpisi -- antički kultovi -- orijentalni kultovi -- ilirski kultovi -- trački konjanik -- dunavski konjanici --

Powered by Koha