811.162.4(038) ;
Krátky slovník slovenského jazyka / [redakcia Ján Kačala ; Mária Pisárčiková]. - 4., doplnené a upravené vyd. - Bratislava : Veda, Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. - 985 str. ; 25 cm

Kazalo kratica -

802240750X


slovački jezik - rječnik --

Kačala, Ján ; Pisárčiková, Mária ;

Powered by Koha