821.162.1-82=163.42(081) ; 821.162.1-1=163.42 ; 821.162.1-4=163.42 ; 821.162.1-2=163.42 ;
Herbert, Zbigniew

Moć ukusa : izbor iz djela / Zbigniew Herbert ; priredile Đurđica Čilić Škeljo i Jolanta Sychowska-Kavedžija ; s poljskoga preveli Dalibor Blažina ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm . - ( Biblioteka Književna smotra )

Selektivna bibliografija: str. 273-274 -

Sadrži: Pjesme ; Eseji ; Drama (Spilja filozofā) -

9789532600872 (Disput) 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo)


poljska književnost - poezija - Herbert, Zbigniew -- poljska književnost - drame - Herbert, Zbigniew -- poljska književnost - eseji - Herbert, Zbigniew -- poljska književnost - sabrana djela - Herbert, Zbigniew --

Blažina, Dalibor ; Čilić Škeljo, Đurđica ; Kozina, Filip ; Kryzan-Stanojević, Barbara ; Maslač, Ivana ; Pintarić, Neda ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta ; Vidović Bolt, Ivana ; Cyganik, Agnieszka ; Kaniecka, Dominika ; Malić, Zdravko ;

Powered by Koha