811.163.4(497.6)(051 Nada)"1878/1918" ;
Petrović, Marica

Standardizacijski procesi u jeziku Bosne i Hercegovine u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije s posebnim osvrtom na jezik časopisa "Nada" : doktorska disertacija / Marica Petrović ; mentor Ivo Pranjković. - Zagreb : M. Petrović, 2008. - 150 str.; [25] listova s prilozima ; faks. ; 30 cm

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku -

Bibliografija: str. 118-140. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak. - Zusammenfassung. -


bosanski jezik : hrvatski jezik : srpski jezik -- bosanski jezik - standardizacija - 19./20. st. -- Bosna i Hercegovina - povijest - Austrougarska monarhija -- "Nada" - časopis --

Powered by Koha