908(497.5 Krivi Put) ; 39(497.5 Krivi Put) ;
Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / uredile Milana Černelić, Marijeta Rajković, Tihana Rubić ; [prijevodi sažetaka Mina Iveta Brčić (njemački), Nevena Škrbić Alempijević (engleski)]. - Zagreb : FF Press, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm.

Na oba spojna lista zemljop. karte u bojama -

Bibliografija i bilješke uz tekst i iza svakog rada
- Summary ; Zusammenfassung -

Str. 7-11: Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka / Milana Černelić, Sanja Lončar - Str. 185-187: Pretisak teksta Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz 1845. godine -

9789531753524


Krivi Put -- Senj -- primorski Bunjevci -- monografija -- život mladih -- svadbeni običaji -- brak --

Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Lončar, Sanja ; Dačnik, Valentina ; Ivić, Irena ; Iveta Brčić, Mina ; Škrbić Alempijević, Nevena ;

Powered by Koha