32(497.5=163.41)"1883/1903" ; 323.15(497.5=163.41)"1883/1903" ;
Artuković, Mato

Položaj Srba u Banskoj Hrvatskoj 1883.-1903. : analiza srpske izdavačke djelatnosti : doktorska disertacija / Mato Artuković - Zagreb : M. Artuković, 1999 - 317 listova (od toga 8 višestruko presavijenih) : table ; 30 cm

Mentor: Petar Korunić -

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 1999 -

Bibliografija: str. 314-317, bibliografske bilješke uz tekst -


Položaj Srba -- Srbi -- Hrvati -- Banska Hrvatska -- Izdavačka djelatnost -- 19. i 20. stoljeće --

Powered by Koha