Cvetnić, Sanja

Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki / uredila Sanja Cvetnić ; [autori tekstova : studenti i apsolventi Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; recenzenti Anđelko Badurina, Zvonko Maković ; prijevod sažetaka Marina Gessner ...[et al.]]. - Zagreb : Leykam, 2008. - 415 str. : ilustr. u boji ; 28 cm . - ( Monografije iz povijesti umjetnosti / urednik Neven Budak )

Bilješke - Sažetci - Literatura -

9 Pučko i dijachko (urednička napomena)/Sanja Cvetnić--16 I. Izvori: povijest povijesno-umjetničkih istraživanja, arhivi, povijest-- 18 Kapela sv. Barbare u dosadašnjoj povijesno-umjetničkoj literaturi/Lucija Gudlin--26 Crkvena povijest: od filijalne kapele župe u Odri do župne crkve/Josip Matker-- 30 Izvori u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu/ Josipa Lukinović-- 52 Župni arhiv/Matej Matošin-- 60 Župni arhiv kao izvor o građevinskim, restauratorskim i konzervatorskim radovima/ Teuta Ymeri-- 62 Povijest Velike Mlake/ Bojan Smode-- 66 II. Drvena kapela: gradnja, dogradnje, obnove i okružje-- 68 Povijest gradnje/ Vesna Žirovec-- 79 Pojmovnik-- 80 Povijesne obnove kapele, konzervatorski i restauratorski radovi/Danijela Pandža-- 90 Okružje kapele sv. Barbare/ Petra Srbljinović-- 96 Uloga fotografske dokumentacije i usporedni snimci sa Schneiderovim fotografijama/ Marko Jandrić-- 118 III. Uređenje kapele i oprema: oltari, oslikani tabulati, zidne slike, ikonografija i hagiografija-- 120 Ikonografija i liturgija/ Danijela Pandža-- 130 Život sv. Barbare (iz Zlatne legende)/Jacobus de Voragine-- 137 Glavni oltar sv. Barbare/ Martina Čermak i Tanja Šolić-- 153 Iluzionirano oltar Uzašašća Gospodnjeg/ Lana Rakonić-- 158 Oltar sv. Ane (sv. Obitelji)/ Matej Matošin-- 164 Slikani ornamenti na tabulatu i stijenama/ Lucija Gudlin-- 183 Vaze s cvijećem/ Marta Gabela-- 195 Krist vezan za stup/ Ana Petković-- 199 Bogorodica zaštitnica 8Schutzmantelmadonna)/ Dunja Nekić-- 205 Sv. Andrija apostol/ Tatjana Ratkajec-- 208 Sv. Matej eanđelist/ Marija Burić-- 211 Sv. Marko evanđelist/ Nika Jurčić-- 214 Sv. Luka evanđelist/ Valentina Rogina-- 218 Sv. Ivan evanđelist/ Vedrana Bulum-- 222 Bezgrješno začeće/ Maja Dugopoljac-- 226 Sveti Juraj ubija zmaja/ Mirela Bartolić i Zorka Bibić-- 230 Sv. Ivan Nepomuk/ Melita Majstorović-- 234 Sv. Apolonija/ Katarina Kekez-- 237 Sv. Petar u molitvi/ Valentina Rogina-- 240 Sv. Kummernissa/ Sunčana Habek i Kristina Jančec-- 244 Glavosijek sv. Barbare/ Marija Lučevnjak-- 248 Smrt sv. Barbare i kazna oca mučitelja/ Danijela Marković-- 253 Smrt sv. Franje Ksaverskog/ Tatjana Ratkajec-- 257 Sv. Marija Magdalena/ Vlatka Kranželić-- 261 Raspeti Krist/ Josipa Lukonović-- 264 Sv. Agneza/ Božidar Kereković-- 266 IV. Riznica: misali, liturgijski predmeti i ruho-- 268 Rimski misali: skriveno blago/ Irena Gessner-- 304 Liturgijski predmeti i ruho/Irena Gessner-- 318 Zbirka skulpture i povijesno inventara/ Irena Gessner-- 334 V. Bilješke-- 366 VI. Sažetci-- 368 Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki-- 373 Sacellum sanctae Barbarae in pago Velika Mlaka-- 378 A Velika Mlaka- i Szent Barbara- kapolna-- 383 Die Kapelle der heiligen Barbara in Velika Mlaka-- 389 La chapelle de st. Barbara a Velika Mlaka-- 394 La chapella di Santa Barbara a Velika Mlaka-- 399 The Chapel of St. Barbara at Velika Mlaka-- 404 VII. Literatura -

9789537534158


pučka arhitektura, sakralna -- kapela -- Velika Mlaka -- Hrvatska, sjeverna --

Powered by Koha