811.162.1'28(07) ;
Dubisz, Stanisław

Dialekty i gwary polskie / Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1995. - 175 str. : [2] karte ; 20 cm . - ( Leksykon Omegi )

Bibliografija: str. 172-[176] -

832140989X


poljski jezik - dijalektologija -- poljski jezik - regionalizmi -- poljski jezik - sleng --

Karaś, Halina ; Kolis, Nijola ;

Powered by Koha