908(497.5-37 Lovran) ;
Zbornik Lovranšćine. Knj. 1 / [glavni urednik Igor Eterović]. - Lovran : Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010. - 362 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografije, bibl. bilješke i sažeci uz radove. - Sažeci na više jezika -

Str. [7]-11: Otkrivaju se lovranska otajstva / Cvjetana Miletić. - Riječ glavnog urednika: str. [15]-18 -


Neki tekstovi djelimično usporedo na tal. jeziku

1847-5922


Lovran - zbornik -- Lovranšćina - zbornik -- Državni arhiv u Rijeci - Lovranština -- Eder, Albin - ostavština -- Lovran - lječilišta - povijest - 19/20. st. -- lovranska kupališta -- Seis, Eduard -- zdravstveni turizam - Hrvatska - povijest -- Lovran - arhitekstura - gotika - renesansa - barok -- Sv. Ivan - crkva -- Lovran - srednjovjekovna povijest -- Lovran - glagoljaštvo -- lovranska glagolitica -- Kvaderna kapitula lovranskoga -- Lovranšćina - govori - čakavsko narječje -- sjeveroistočni istarsko poddijalekt -- Katedra Čakavskog sabora Lovran - rad --

Eterović, Igor ; Miletić, Cvjetana ; Simper, Sanja ; Karić, Maja ; Zakošek, Boris ; Kos, Mirjana ; Muzur, Amir ; Bistrović, Željko ; Nežić, Ivana ; Vranić, Silvana ; Jurdana, Vjekoslava ; Eterović, Ivana ;

Powered by Koha