811.163.42(038)=124 ; 801.3323.2=862=71 ; 811.163.42(038)=71 ; 811.163.42(038)=124 ;
Žepić, Milan

Hrvatsko-latinski rječnik = Croatian-latin dictionary / priredio = prepared by Milan Žepić. - 2. izd. (pretisak). - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 1993. - XV, 450 str. ; 17 cm . - (Pretisci hrvatskih rječnika = Reprinted editions of Croatian dictionaries ; knj. 1)

Pretisak izd.: Džepni rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika : za školsku porabu (II. dio), Zagreb, 1902 -

Imensko kazalo -

953-6006-00-6


hrvatsko-latinski rječnik -- rječnik -- pretisak -- latinski jezik -- hrvatski jezik --

SLF | 9030-1 SRC | 811.163.42(038)=71 | ŽEP | H ARH | I, A 6 | 8 ŽEPIĆ hrv

Powered by Koha