Bowie, Fiona.

The anthropology of religion : an introduction / Fiona Bowie. - 2nd ed. - Malden, MA ; Oxford : Blackwell Pub., 2006. - X, 332 str. : ilustr. ; 24 cm.

Kazalo: str. 324-332 -

9781405121057 9781405121040 9781405121057


etnologija -- antropologija religije -- religijski aspekti --

Powered by Koha