811.163.42-05 Bratulić, J.(082) ; 003.349(082) ; 811.163.42:821.163.42:930.85(497.5) ; 930.85(497.5 Istra):811.163.42:821.163.42(091) ;
Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik povodom 70. rođendana Josipa Bratulića / [urednici Davor Dukić, Mateo Žagar]. - Zagreb : Matica hrvatska, 2010. - 574 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Biblioteka Zbornici i monografije / Matica hrvatska )

Str. 511-558: Odabrana bibliografija Josipa Bratulića (1960.-2009.) / Nedjeljka Paro, Dubravka Luić Vudrag. - Bibliografije uz većinu radova. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažeci na hrv., engl., njem. jeziku - Kazalo imena -

Sadržaj: Proslov ; S Bratulićem u filologiju ; Philologia histriana ; Glagoljaštvo; jezik, pismo, tekst, kontekst ; Novovjekovne teme: između filologije i kulturologije ; Dodaci -

9789531509060


Bratulić, Josip - zbornik -- bibliografija -- Istra - kulturna povijest : povijest književnosti : hrvatski jezik -- glagoljaštvo - Hrvatska --

Botica, Stipe ; Brešić, Vinko ; Damjanović, Stjepan ; Dukić, Davor ; Kuštović, Tanja ; Kuzmić, Boris ; Nemec, Krešimir ; Plejić Poje, Lahorka ; Rudan Kapec, Evelina ; Žagar, Mateo ; Roić, Sanja ; Tomasović, Mirko ; Katičić, Radoslav ; Čunčić, Marica ; Nazor, Anica ; Sučić, Stjepan ; Badurina, Anđelko ; Marijanović, Stanislav ; Šimunović, Petar ; Lisac, Josip ; Perić-Polonijo, Tanja ; Vince, Jasna ; Šimić, Marinka ; Reinhart, Johannes ; Šanjek, Franjo ; Mihaljević, Milan ; Badurina-Stipčević, Vesna ; Gabrić-Bagarić, Darija ; Dürrigl, Marija-Ana ; Lukić, Milica ; Bogović, Mile ; Jurić-Kappel, Jagoda ; Stipčević, Aleksandar ; Lukač, Stjepan ; Lőkös, István ; Bašić, Petar ; Hoško, Franjo Emanuel ; Tatarin, Milovan ; Delbianco, Valnea ; Zaradija Kiš, Antonija ;

Powered by Koha