811.16'27 ;
Inovacije u slavenskim jezicima / uredila Barbara Kryżan-Stanojević. - Zagreb : Srednja Europa, 2011. - 146 str. ; 24 cm

Bibliografije uz članke. - Bibliografske bilješke uz tekst -

Str. [5]-7: Predgovor / Barbara Kryżan-Stanojević. - Bilješke o autorima: str. [147-153] -

9789536979806


slavenski jezici - globalizacija -- hrvatski jezik - globalizacija --

Opačić, Nives ; Tibenská, Eva ; Cvikić, Lidija ; Matešić, Mihaela ; Petrušić, Irena ; Wrocławska, Elżbieta ; Jelaska, Zrinka ; Cyganik Lučić, Agnieszka ; Kryzan-Stanojević, Barbara ; Machata, Martin ; Vidović Bolt, Ivana ; Vuković, Petar, ; Udier, Sanda Lucija ;

Powered by Koha