738(497.5)"652" ;
Šimić-Kanaet, Zrinka

Tilurium II : keramika 1997.-2006. Sv. 1: Analiza i katalog / Zrinka Šimić-Kanaet ; urednici Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić ; [crtači Miljenka Galić...[et al.]. - Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga ; Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2010. - 389 str. : tablice, graf. prikazi ; 27 cm . - ( Dissertationes et monographiae / Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; 5 )

Nakl. cjelina nastavak od: Disertacije i monografije / Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu -

Bibliografija: str. 62-76 -

Dar autorice -

9789532124071 9789531753685


Tilurij -- Trilj -- arheološki nalazi -- rimski vojni logor -- rimska keramika -- keramika - vrste - oblici - namjena -- importi -- terra sigillata -- posuđe -- amfore -- pečati -- svjetiljke --

Kaić, Iva ; Sanader, Mirjana ; Tončinić, Domagoj ;

Powered by Koha