929 Fučić, B.(063) ; 7.072 Fučić, B.(063) ;
Međunarodni znanstveni skup Az grišni diak Branko pridivkom Fučić (2009 ; Malinska-Dubašnica)


"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999) : Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine = "I, the errant pupil Branko, surnamed Fučić" : conference papers from the international scholarly seminar on the life and work of academician Branko Fučić (1920-1999) : Malinska, Dubašnica, island of Krk, 30 January - 1 February 2009 / priredio = edited by Tomislav Galović. - Malinska : Rijeka : Zagreb : Općina ; Sveučilišna knjižnica ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za povijest umjetnosti : Katolički bogoslovni fakultet : Staroslavenski institut, 2011. - 841 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija iza svakog rada. - Summary; Riassunto; Zusammenfassung. - Kazalo -

Sadržaj: Uvodna riječ ; Pozdravni govori ; I. Vita opusque ; II. Ars historiaque ; III. Slavistica et croatistica ; IV. Epigraphica glagolitica Fučićiana ; V. Ethnographica et alia ; VI. Scientiae auxiliares historiae et alia ; Prilozi. - Str. 13-22: Meštru Branku na spomen : (umjesto predgovora) = In memory of master Branko : (instead of preface) / Radoslav Katičić -

Latinica i ruska ćirilica

9789536106905 (Institut za povijest umjetnosti) 9789536080083 (Staroslavenski institut)


Fučić, Branko -- život i djelo -- zbornik --

Katičić, Radoslav ; Maroević, Tonko ; Bratulić, Josip ; Badurina, Anđelko ; Šanjek, Franjo ; Jurčević, Marijan ; Bozanić, Anton ; Rebić, Adalbert ; Lubianna, Orietta ; Mlakić, Dobroslava Lucija ; Barbiš, Anton ; Hoško, Franjo Emanuel ; Gržetić, Gordana ; Filipović, Marija Stela ; Zalokar, Jadran ; Međimorec, Milana ; Žgaljić, Josip ; Botica, Ivan ; Klemenc, Alenka ; Buršić-Matijašić, Klara ; Vežić, Pavuša ; Bradanović, Marijan ; Runje, Petar ; Hoefler, Janez ; Oštrić, Radovan ; Oštrić, Dolores ; Pelc, Milan ; Duerrigl, Marija-Ana ; Bistrović, Željko ; Vicelja-Matijašić, Marina ; Zubčić, Sanja ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra ; Kapetanović, Amir ; Dimitorva, Margaret ; Reinhart, Johannes ; Akimova, Olga ; Badurina-Stipčević, Vesna ; Turilov, Anatolij A. ; Džurova, Aksinija ; Šimić, Marinka ; Rimac, Marko ; Botica, Ivan ; Vjalova, Svetlana O. ; Vlašić-Anić, Anica ; Vince, Jasna ; Nazor, Anica ; Prister, Lada ; Ljubović, Blaženka ; Čermák, Václav ; Vince Pallua, Jelka ; Zaradija Kiš, Antonija ; Pasarić, Maja ; Velčić, Franjo ; Sabalić, Damir ; Žubrinić, Darko ; Sokol, Vladimir ; Maraković, Nikolina ; Damjanović, Stjepan ; Kuštović, Tanja ; Kuzmić, Boris ; Rudan Kapec, Evelina ; Žagar, Mateo ; Galović, Tomislav ; Matijević-Sokol, Mirjana ; Kovačić, Vinko ;

Powered by Koha