904"653"(497.5 Trogir)(043) ; 94(497.5 Trogir) ;
Burić, Tonči

Trogirski distrikt do 1537. u svjetlu arheoloških nalaza : doktorski rad / Tonči Burić ; mentor Janko Belošević. - Zadar : T. Burić, 2010. - 296 listova, [63] lista s tablama u bojama, X listova sa zemljop. kartama : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju -

Dokt. disert., Sveuč. u Zadru, 2010 -

Bibliografija: str. 280-296 i uz tekst -

Summary


Trogir - povijest -- Trogir - arheološki lokaliteti -- srednji vijek -- srednjovjekovne crkve -- srednjovjekovni posjedi -- vodoopskrba --

Powered by Koha