811.16(091) ; 821.16.09-1:39 ; 299.18 ; 398.8(=16) ;


Zeleni lug : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - Zagreb : Mošćenička Draga : Ibis grafika : Matica hrvatska ; Katedra Čakavskog sabora, 2010. - VII, 491 str. ; 24 cm.

Bibliografija: str. 449-461; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko i predmetno kazalo. -

Bilješka o autoru: str. 489-491. -

9789536927494 (Ibis grafika)


Praslaveni - narodni život i običaji -- praslavenski jezik -- slavenska usmena književnost - poezija -- slavenske književnosti - književne studije -- slavensko usmeno pjesništvo -- slavenska mitologija --

Powered by Koha