904"652"(497.7)(043) ;
Bitrakova-Grozdanova, Vera

Spomenici helenističkog razdoblja na tlu Makedonije : [doktorska disertacija] / Vera Bitrakova-Grozdanova. - Skopje : V. Bitrakova-Grozdanova, 1984. - 317 listova, XVI, V, X, XII, III lista s tablama : ilustr., zemljop. karte ; 30 cm

Dokt. disert, Skopje, 1984 -

Bibliografske bilješke iza svakog poglavlja -


helenizam -- Makedonija - arheološka nalazišta --

Powered by Koha