738.5"652"(497.5 Dalmacija)(043) ;
Matulić, Branko

Salonitanska radionica mozaika : magistarski rad / Branko Matulić ; [mentor Marin Zaninović]. - Dubrovnik : B. Matulić, 1994. - 153 lista, 46 listova s tablama : ilustr. ; 30 cm

Sveučilište u Zagrebu, Centar za postdiplomske studije Dubrovnik -

Mag. rad, Sveuč. u Zagrebu, 1994 -

Bibliografija: listovi 136-153 i uz tekst - Summary -


antički mozaici -- podni mozaici -- Salona --

Powered by Koha