903"638"(497.6=291.6)(043) ;
Mesihović, Salmedin

Problem kulturne i etničke zajednice Autarijata : magistarski rad / Mesihović Salmedin ; mentor Aleksandar Stipčević. - Zagreb : S. Mesihović, 2004. - 270 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet -

Mag. rad, Fil. fak., Zagreb, 2004 -

Bibliografija: listovi 243-264 i uz tekst - Summary -

Inv. br. 14082: Spiralni uvez -


Iliri -- Autarijati -- željezno doba -- Glasinac -- Glasinačka kultura --

Powered by Koha