904"652"(497.5)(043) ;
Miletić, Željko

Topografija salonitanskih nekropola : magistarski rad / Željko Miletić ; mentor Marin Zaninović. - Zagreb : Ž. Miletić, 1989. - 152 lista : ilustr. ; 30 cm + XXVI listova s tablama i nacrtima, dio presavijenih, priloženo u džepiću

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
-

Mag. rad, Fil. fak., Zagreb, 1989 -

Bibliografija: listovi 139-152 - Bilješke: listovi 118-129 -


Salona -- nekropole -- nadgrobni spomenici -- nadgrobni natpisi -- stele -- sarkofazi --

Powered by Koha