904"652"(497.5 Vinkovci)(043):738 ; 738"652"(497.5 Vinkovci) ;
Ožanić, Ivana

Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca : magistarski rad / Ivana Ožanić ; mentor Ivana Iskra-Janošić. - Zagreb : I. Ožanić, 2004. - 214 listova, 88 listova s tablama : ilustr. djelomice u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet -

Mag. rad, Fil. fak., Zagreb, 2004 -

Bibliografija: listovi 200-206 i uz tekst - Summary -


Vinkovci - arheološka nalazišta -- rimska keramika --

Powered by Koha